Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Rok 2022

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Kupna-zmluva-2022-1 24.01.2022 25.01.2022
Darovacia-zmluva-2022-2  25.01.2022 26.01.2022
Zmluva-o-zajazde-2022-3  27.01.2022  28.01.2022
Zmluva-o-spolupraci-Trnavska-univerzita-2022-4  31.01.2022 01.02.2022
Darovacia-zmluva-2022-5   03.02.2022  04.02.2022
Zmluva-na-mrazene-a-chladene-potraviny-2022-6  28.02.2022 01.03.2022
Zmluva-ovocie-a-zelenina-2022-7   28.02.2022   01.03.2022  
Zmluva-na-maso-a-masove-vyrobky-2022-8   28.02.2022   01.03.2022  
Zmluva-mlieko-a-mliecne-vyrobky-2022-9   28.02.2022   01.03.2022 
Zmluva-na-zakladne-potraviny-2022-10  28.02.2022   01.03.2022 
Zmluva-o-najom-SJ-2022-11  28.02.2022  01.03.2022 
Zmluva-o-prenajme-ucebne-informatiky-2022-12  28.02.2022  01.03.2022 
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-mesta-Humenne-2022-13  28.02.2022  01.03.2022 
Zmluva-o-najom-SJ-2022-14  14.03.2022 15.03.2022
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2022-15    24.03.2022    25.03.2022 
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2022-16    24.03.2022    25.03.2022
Zmluva-o-najom-SJ-2022-17  31.03.2022  01.04.2022
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2022-18 31.03.2022   01.04.2022
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2022-19 31.03.2022   01.04.2022
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2022-20 31.03.2022  01.04.2022 
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2022-21  31.03.2022 01.04.2022 
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2022-22  31.03.2022  01.04.2022
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2022-23  31.03.2022  01.04.2022
     

Rok 2021

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Zmluva-na-zakladne-potraviny-2021-1 11.01.2021 12.01.2021  
Zmluva-na-mliecne-vyrobky-2021-2  11.01.2021    12.01.2021  
Zmluva-na-maso-a-masove-vyrobky-2021-3  11.01.2021    12.01.2021  
Zmluva-na-ovocie-a-zeleninu-2021-4   11.01.2021    12.01.2021  
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-mesta-Humenne-2021-5 12.04.2021  13.04.2021 
Darovacia-zmluva-Tatra-banka-2021-6   20.04.2021    21.04.2021
Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-2021-7  28.04.2021  29.04.2021
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2021-8 03.05.2021   04.05.2021  
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2021-9 13.05.2021 14.05.2021
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2021-10  24.05.2021  25.05.2021 
Zmluva-o-prenajme-ihriska-2021-11  24.05.2021  25.05.2021
Zmluva-o-prenajme-kurtov-2021-12  01.06.2021   02.06.2021 
Zmluva-o-prenajme-kurtov-2021-13  01.06.2021   02.06.2021
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2021-14  02.06.2021  03.06.2021
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2021-15   02.06.2021   03.06.2021
Zmluva-na-stravne-poukazky-2021-16   03.06.2021   04.06.2021 
Dodatok-1-k-zmluve-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-2021-18   10.06.2021 11.06.2021
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2021-17    08.06.2021 09.06.2021 
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2021-19    21.06.2021  22.06.2021 
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2021-20    21.06.2021   22.06.2021 
Zmluva-o-najme-SJ-2021-21  19.07.2021 20.07.2021 
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2021-22   24.08.2021  25.08.2021 
Zmluva-o-spolupraci-a-reklame-2021-23    04.10.2021  05.10.2021 
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2021-24    07.09.2021    08.09.2021 
Zmluva-o-prenajme-kurtov-2021-25     07.09.2021     08.09.2021  
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2021-26     07.09.2021    08.09.2021  
Zmluva-o-najme-sj-2021-27    20.09.2021  21.09.2021
Kupna-zmluva-2021-28    09.08.2021    10.08.2021  
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2021-29   21.09.2021    22.09.2021  
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2021-30     04.10.2021    05.10.2021 
Zmluva-o-prenajme-ucebne-informatiky-2021-31      07.10.2021      08.10.2021  
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2021-32      07.10.2021      08.10.2021 
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2021-33  11.10.2021 12.10.2021
Kupna-zmluva-2021-34 22.11.2021 23.11.2021
Zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-SPPravme-To-2021-35 29.11.2021 30.11.2021
Zmuva-o-dielo-2021-36  13.12.2021 14.12.2021
Zmluva-o-poskytnutí-grantu-Erasmus-2021-37 13.12.2021 14.12.2021

Rok 2020

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2020-1 13.01.2020 14.01.2020
Dodatok-TS-mesta-Humenne-2020-2 13.01.2020 14.01.2020
Zmluva-o-dielo-vymena-oplotenia-v-areali-skolskeho-ihriska-2020-3 14.01.2020 15.01.2020
Zmluva-o-najme-sj-2020-4 20.01.2020 21.01.2020
Zmluva-o-najme-sj-2020-5 27.01.2020 28.01.2020
Zmluva-o-najme-sj-2020-6 04.02.2020 05.02.2020
Zmluva-o-najme-sj-2020-7 06.02.2020 07.02.2020
Zmluva-o-najme-sj-2020-8 06.02.2020 07.02.2020
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2020-9 24.02.2020 25.02.2020
Dodatok-k-zmluve-o-najme-telocvicne-2020-10  24.02.2020   25.02.2020 
Dodatok-k-zmluve-o-najme-telocvicne-2020-11  24.02.2020   25.02.2020 
Dodatok-k-zmluve-o-najme-telocvicne-2020-12  24.02.2020   25.02.2020 
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-obce-Hankovce-2020-14  01.04.2020  02.04.2020
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-obce-Lubisa-2020-15   01.04.2020    02.04.2020 
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-obce-Kamienka-2020-16  07.04.2020 08.04.2020
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-obce-Brekov-2020-17  11.05.2020  12.05.2020
Zmluva-o-najme-tenisovych-kurtov-2020-18   29.04.2020   30.04.2020 
Zmluva-o-najme-tenisovych-kurtov-2020-19    29.05.2020     30.05.2020 
Zmluva-o-najme-telocvicne-2020-20     29.05.2020       30.05.2020  
Zmluva-o-najme-telocvicne-2020-21     29.05.2020      30.05.2020 
Zmluva-o-najme-ihriska-2020-22  03.06.2020   04.06.2020
Zmluva-o-najme-ihriska-2020-22  03.06.2020   04.06.2020
Zmluva-o-najme-telocvicne-2020-23  04.06.2020    05.06.2020 
Ramcova-dohoda-stravne-poukazky-2020-24  04.06.2020     05.06.2020  
Zmluva-o-najme-tenisovych-kurtov-2020-25  08.06.2020   09.06.2020
Zmluva-o-najme-sj-2020-28   09.07:2020  10.07:2020 
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2020-29  14.07.2020   15.07.2020
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpoctu-mesta-Humenne-2020-30  14.07.2020  15.07.2020 
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2020-31   20.08.2020 21.08.2020 
Zmluva-o-servisnom-prenajme-rohozi-2020-32  13.10.2020 14.10.2020
Zmluva-o-prenajme-telocvicne-2020-33 13.10.2020  14.10.2020  
Zmluva-o-poskytnuti-grantu-nadacia-pontis-2020-34  07.12.2020 08.12.2020 
Zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-nadacia-orange-2020-35 21.12.2020 22.12.2020  
Zmluva-na-mrazene-a-chladene-potraviny-2020-36  22.12.2020    23.12.2020  

Rok 2019

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Zmluva-o-najme-a-poskytovani-sluzieb-2019-1 03.01.2019 04.01.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-2 10.01.2019 11.01.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-3 10.01.2019 11.01.2019
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-obce-2019-4 19.06.2019 20.06.2019
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-obce-2019-5 19.06.2019 20.06.2019
Zmluva-o-poskytnuti-verejnych-sluzieb-Orange-2019-6 06.02.2019 07.02.2019
Zmluva-o-najme-2019-7 06.02.2019 07.02.2019
Zmluva-o-najme-2019-8 06.02.2019 07.02.2019
Zmluva-o-poskytnuti-grantu-VUB-2019-9 06.02.2019 07.02.2019
Dohoda-o-ukonceni-najmu-2019-10 25.02.2019 26.02.2019
Zmluva-o-najme-2019-11 26.02.2019 27.02.2019
Zmluva-o-najme-2019-12 08.03.2019 09.03.2019
Darovacia-zmluva-grant-VUB-2019-13 14.03.2019 15.03.2019
Zmluva-o-najme-2019-14 14.03.2019 15.03.2019
Zmluva-o-najme-2019-15 14.03.2019 15.03.2019
Zmluva-o-najme-2019-16 20.03.2019 21.03.2019
Zmluva-o-najme-2019-17 25.03.2019 26.03.2019
Dodatok-c-1-zmluva-o-pezodplatnom-prevode-majetku-2019-18 02.04.2019 03.04.2019
Zmluva-o-najme-2019-19 10.04.2019 11.04.2019
Zmluva-o-poskytovani-licencii-VIS-2019-20 10.04.2019 11.04.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-21 10.04.2019 11.04.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-22 10.04.2019 11.04.2019
Zmluva-o-najme-2019-23 29.04.2019 30.04.2019
Zmluva-o-najme-2019-24 14.05.2019 15.05.2019
Zmluva-o-najme-2019-25 20.05.2019 21.05.2019
Zmluva-o-najme-2019-26 29.05.2019 30.05.2019
Kupna-zmluva-2019-27 03.04.2019 04.04.2019
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2019-28 19.06.2019 20.06.2019
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2019-29 19.06.2019 20.06.2019
Zmluva-o-poskytnuti-grantu-Erasmus-2019-30 22.07.2019 23.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-31 24.06.2019 25.06.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-32 24.06.2019 25.06.2019
Zmluva-o-najme-2019-33 01.07.2019 02.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-34 01.07.2019 02.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-35 01.07.2019 02.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-36 01.07.2019 02.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-37 08.07.2019 09.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-38 08.07.2019 09.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2019-40 25.07.2019 26.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2019-41 25.07.2019 26.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2019-42 25.07.2019 26.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-2019-43 29.07.2019 30.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-2019-44 29.07.2019 30.07.2019
Zmluva-o-najme-a-poskytovani-sluzieb-2019-45 29.07.2019 30.07.2019
Zmluva-o-najme-a-poskytovani-sluzieb-2019-46 29.07.2019 30.07.2019
Zmluva-o-poskytnuti-grantu-Erasmus-2019-47 30.08.2019 02.09.2019
Zmluva-o-poskytnuti-grantu-Erasmus-2019-48 30.08.2019 02.09.2019
Zmluva-o-umiestneni-automatu-2019-49 30.08.2019 02.09.2019
Dohoda-projekt-Pracuj-v-skolskej-kuchyni-2019-50 30.08.2019 02.09.2019
Zmluva-o-najme-2019-51 04.09.2019 05.09.2019
Zmluva-o-najme-2019-52 16.09.2019 17.09.2019
Zmluva-o-najme-2019-53 16.09.2019 17.09.2019
Zmluva-o-najme-2019-54 16.09.2019 17.09.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-55 16.09.2019 17.09.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-56 16.09.2019 17.09.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-57 23.09.2019 24.09.2019
Zmluva-o-najme-2019-58 23.09.2019 24.09.2019
Zmluva-o-najme-2019-59 23.09.2019 24.09.2019
Zmluva-o-najme-2019-60 07.10.2019 08.10.2019
Kupna-zmluva-2019-61 07.10.2019 08.10.2019
Zmluva-o-obstarani-zajazdu-2019-62 10.10.2019 11.10.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-63 22.10.2019 23.10.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-64 22.10.2019 23.10.2019
Zmluva-o-darovani-2019-65 22.10.2019 23.10.2019
Zmluva-o-najme-2019-66 05.11.2019 06.11.2019
Zmluva-o-najme-2019-67 05.11.2019 06.11.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-2019-68 06.11.2019 07.11.2019
Zmluva-o-zabezpeceni-vykonu-cinnosti-zodpovednej-osoby-2019-69 06.11.2019 07.11.2019
Zmluva-o-najme-2019-70 21.11.2019 22.11.2019
Darovacia-zmluva-2019-71 21.11.2019 22.11.2019
Darovacia-zmluva-2019-72 21.11.2019 22.11.2019
Kupna-zmluva-VO33595975001-2019-73 21.11.2019 22.11.2019
Zmluva-o-obstarani-zajazdu-2019-74 21.11.2019 22.11.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-75 09.12.2019 10.12.2019
Zmluva-o-najme-CVC-2019-76 10.12.2019 11.12.2019
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2019-77 20.12.2019 23.12.2019
Zmluva-o-najme-2019-78 20.12.2019 23.12.2019
Dohoda-o-ukonceni-najmu-2019-79 20.12.2019 23.12.2019

Rok 2018

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Dodatok-k-zmluve-2018-1 10.01.2018 11.01.2018
Dohoda-o-spolupraci-2018-2 10.01.2018 11.01.2018
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-2018-3 22.01.2018 23.01.2018
Zmluva-o-reklame-2018-4 14.02.2018 15.02.2018
Najomna-zmluva-2018-5 06.03.2018 07.03.2018
Zmluva-o-financnej-podpore-2018-6 08.03.2018 09.03.2018
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-2018-7 22.03.2018 23.03.2018
Najomna-zmluva-2018-8 04.04.2018 05.04.2018
Zmluva-o-najme-2018-9 04.04.2018 05.04.2018
Zmluva-o-najme-2018-10 09.04.2018 10.04.2018
Zmluva-o-zabezpeceni-vykonu-cinnosti-zodpovednej-osoby-2018-11 13.04.2018 16.04.2018
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2018-12 16.04.2018 17.04.2018
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2018-13 18.04.2018 19.04.2018
Najomna-zmluva-2018-14 30.04.2018 02.05.2018
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2018-15 28.05.2018 29.05.2018
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2018-16 28.05.2018 29.05.2018
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2018-17 28.05.2018 29.05.2018
Zmluva-o-spracovani-ou-sprostredkovatelom-2018-18 28.05.2018 29.05.2018
Zmluva-o-dielo-2018-19 28.05.2018 29.05.2018
Zmluva-o-spracovani-osobnych-udajov-2018-20 31.05.2018 01.06.2018
Zmluva-o-buducej-zmluve-o-obstarani-zajazdu-2018-21 29.05.2018 30.05.2018
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-2018-22 14.06.2018 15.06.2018
Kupna-zmluva-2018-23 21.06.2018 22.06.2018
Zmluva-o-najme-2018-24 26.06.2018 27.06.2018
Zmluva-o-servise-kameroveho-systemu-2018-25 27.06.2018 28.06.2018
Zmluva-medzi-prevadzkovatelom-a-sprostredkovatelom-2018-26 27.06.2018 28.06.2018
Zmluva-o-spracuvani-osobnych-udajov-2018-27 27.06.2018 28.06.2018
Zmluva-o-prenajme-priestoru-na-serveri-2018-28 05.07.2018 06.07.2018
Zmluva-technika-PO-a-BOZP-2018-29 05.07.2018 06.07.2018
Zmluva-o-spracovani-ou-sprostredkovatelom-2018-30 05.07.2018 06.07.2018
Zmluva-o-najme-2018-31 27.09.2018 28.09.2018
Zmluva-o-najme-2018-32 27.09.2018 28.09.2018
Zmluva-o-najme-2018-33 01.10.2018 02.10.2018
Zmluva-o-poskytnuti-grantu-2018-34 01.10.2018 02.10.2018
Zmluva-o-poskytnuti-grantu-2018-35 01.10.2018 02.10.2018
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-obec-Hankovce-2018-36 05.11.2018 06.11.2018
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2018-37 27.09.2018 28.09.2018
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2018-38 27.09.2018 28.09.2018
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-obec-Lackovce-2018-39 05.11.2018 06.11.2018
Zmluva-o-najme-2018-40 08.10.2018 09.10.2018
Zmluva-o-vypozicke-2018-41 10.10.2018 11.10.2018
Zmluva-o-najme-2018-42 19.10.2018 20.10.2018
Zmluva-o-najme-2018-43 19.10.2018 20.10.2018
Dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-2018-44 19.10.2018 20.10.2018
Zmluva-o-obstarani-zajazdu-LV-2018-45 19.10.2018 20.10.2018
Darovacia-zmluva-2018-47 22.10.2018 23.10.2018
Darovacia-zmluva-2018-48 22.10.2018 23.10.2018
Zmluva-o-reklame-Tempish-2018-49 29.10.2018 30.10.2018
Zmluva-o-obstarani-zajazdu-SvP-2018-50 29.10.2018 30.10.2018
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2018-51 15.11.2018 16.11.2018
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2018-52 15.11.2018 16.11.2018
Zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-orange-2018-53 15.11.2018 16.11.2018
Zmluva-o-najme-2018-54 22.11.2018 23.11.2018
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2018-55 22.11.2018 23.11.2018
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2018-56 22.11.2018 23.11.2018
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-v-cvc-2018-57 03.12.2018 04.12.2018
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-obec-Brekov-2018-58 17.01.2019 18.01.2019
Zmluva-o-aktualizacii-SW-v-SJ-2018-59 03.12.2018 04.12.2018
Zmluva-o-obstarani-zajazdu-SvP-2018-60 12.12.2018 13.12.2018
Dodatok-k-zmluve-o-dodavke-elektriny-BCF-2018-61 31.12.2018 01.01.2019
Zmluva-o-bezodplatnom-prevode-majetku-IT-akademia-2018-62 17.01.2019 18.01.2019

Rok 2017

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Darovacia-zmluva-2017-2 11.01.2017 12.01.2017
Zmluva-o-poskytnutí-finančnej-podpory-2017-1 25.01.2017 26.01.2017
Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-3 28.02.2017 01.03.2017
Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-4 27.02.2017 01.03.2017
Zmluva-o-dielo-2017-1 03.03.2017 06.03.2017
Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-5 15.03.2017 16.03.2017
Zmluva-2017-12 26.04.2017 27.04.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-7 12.04.2017 13.04.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-8 12.04.2017 13.04.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-9 12.04.2017 13.04.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-10 12.04.2017 13.04.2017
Zmluva-o-dielo-2017-2 04.05.2017 05.05.2017
Zmluva-o-obstarani-zajazdu-2017-17 04.05.2017 05.05.2017
Zmluva-o-obstarani-zajazdu-2017-18 11.05.2017 12.05.2017
Zmluva-o-spolupraci-2017-19 19.06.2017 20.06.2017
Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-20 03.05.2017 04.05.2017
Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-21 03.05.2017 04.05.2017
Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-22 27.06.2017 28.06.2017
Zmluva-o-spolupraci-2017-25 02.10.2017 03.10.2007
Zmluva-o-poskytovani-grantu-2017-26 18.09.2017 19.10.2017
Zmluva-o-spolupraci-a-reklame-2017-29 02.10.2017 03.10.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-30 16.10.2017 17.10.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-31 16.10.2017 17.10.2017
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2017-32 10.11.2017 13.11.2017
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2017-33 13.11.2017 14.11.2017
Zmluva-o-obstarani-LV-2017-34 11.10.2017 12.10.2017
Zmluva-o-dodavke-didaktickych-prostriedkov-2017-35 19.10.2017 20.10.2017
Zmluva-o-partnerstve-2017-36 02.10.2017 03.10.2017
Zmluva-o-obstarani-zajazdu-2017-37 02.11.2017 03.11.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-38 10.11.2017 13.11.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-39 10.11.2017 13.11.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-2017-40 14.11.2017 15.11.2017
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2017-28 10.11.2017 13.11.2017
Zmluva-o-poskytnuti-grantu-erasmus-2017-42 27.11.2017 28.11.2017
Zmluva-o-bezodplatnom-prevode-majetku-2017-41 03.11.2017 06.11.2017
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2017-11 28.04.2017 29.04.2017
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2017-13 01.06.2017 02.05.2017
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2017-18 09.06.2017 12.06.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-43 04.12.2017 05.12.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-44 04.12.2017 05.12.2017
Zmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorov-2017-6 25.04.2017 26.04.2017
Zmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorov-2017-24 25.09.2017 26.09.2017
Zmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorov-2017-27 29.09.2017 02.10.2017
Zmluva-o-spolupraci-a-reklame-2017-29 02.10.2017 03.10.2017
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2017-45 06.12.2017 07.12.2017
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2017-46 06.12.2017 07.12.2017
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-47 07.12.2017 08.12.2017
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2017-14 12.06.2017 13.06.2017
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2017-15 12.06.2017 13.06.2017

Rok 2016

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Darovacia-zmluva-2016-1 19.1.2016 22.1.2016
Zmluva-Erasmus-2016-4 23.2.2016 24.2.2016
Zmluva-Erasmus-2016-5 23.2.2016 24.2.2016
Zmluva-o-najme-2016-3 5.4.2016 6.4.2016
Zmluva-o-najme-2016-7 6.4.2016 7.4.2016
Zmluva-Erasmus-2016-8 26.4.2016 27.4.2016
Zmluva-o-dielo-2016-1 15.4.2016 16.4.2016
Zmluva-o-obstarani-zajazdu-2016-c.9 20.5.2016 23.5.2016
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-2 13.5.2016 16.5.2016
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-6 13.5.2016 16.5.2016
Zmluva-o-najme-2016-10 21.6.2016 22.6.2016
Zmluva-o-poskytnuti-FP-2016-12 30.6.2016 1.7.2016
Zmluva-o-poskytnuti-FP-2016-13 30.6.2016 1.7.2016
Zmluva-o-poskytnuti-grantu-2016-11 29.6.2016 30.6.2016
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-14 12.7.2016 13.7.2016
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-15 12.7.2016 13.7.2016
Zmluva-o-dielo-2016-2 11.8.2016 12.8.2016
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-16 14.9.2016 16.9.2016
Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-17 20.9.2016 21.9.2016
Dodatok-3-k-zmluve-technika-2016-18 8.9.2016 23.9.2016
Zmluva-o-zriadeni-pripojenia-2016-19 8.9.2016 9.9.2016
Zmluva-o-spolupraci-a-reklame-2016-20 3.10.2016 4.10.2016
Zmluva-o-dielo-2016-3 27.9.2016 28.10.2016
Zmluva-o-najme-2016-21 19.9.2016 20.9.2016
Kupna-zmluva-2016-24 26.10.2016 26.10.2016
Zmluva-o-najme-2016-22 7.11.2016 8.11.2016
Zmluva-o-najme-2016-23 8.11.2016 9.11.2016
Zmluva-o-najme-2016-25 8.11.2016 9.11.2016
Zmluva-o-dielo-2016-4 11.11.2016 14.11.2016
Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-2016-27 13.12.2016 14.12.2016
Darovacia-zmluva-2016-28 13.12.2016 14.12.2016
Darovacia-zmluva-2016-29 13.12.2016 14.12.2016
Zmluva-o-dielo-2016-5 13.12.2016 14.12.2016

Rok 2015

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Zmluva-o-poskytnuti-grantu-2015-1 3.1.2015 4.1.2015
Zamestnavatelska-zmluva-2015 3.2.2015 4.2.2015
Zmluva-o-vypozicke-2015-4 13.2.2015 16.2.2015
Zmluva-o-dotacii-2015-2 12.2.2015 13.2.2015
Zmluva-o-dotacii-2015-3 12.2.2015 13.2.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-5 10.3.2015 11.3.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-6 9.3.2015 10.3.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-7 9.3.2015 10.3.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-8 9.3.2015 10.3.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-9 10.3.2015 11.3.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-10 10.3.2015 11.3.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-11 10.3.2015 11.3.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-12 10.3.2015 11.3.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-13 10.3.2015 11.3.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-14 10.3.2015 11.3.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-15 10.3.2015 11.3.2015
Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-16 10.3.2015 11.3.2015
Zmluva-o-dotacii-2015-19 28.4.2015 29.4.2015
Zmluva-o-dotacii-2015-20 28.4.2015 29.4.2015
Zmluva-o-najme-2015-21 18.4.2015 19.4.2015
Zmluva-o-spolupraci-2015-24 5.6.2015 8.6.2015
Darovacia-zmluva-2015-25 18.6.2015 19.6.2015
Darovacia-zmluva-2015-26 18.6.2015 19.6.2015
Zmluva-o-servise-2015-27 1.7.2015 2.7.2015
Zmluva-o-dielo-2015-28 1.7.2015 2.7.2015
Zmluva-o-dotacii-2015-29 6.8.2015 7.8.2015
Zmluva-o-dotacii-2015-30 6.8.2015 7.8.2015
Zmluva-o-najme-2015-22 7.5.2015 zrušená
Zmluva-o-najme-2015-23 11.5.2015 zrušená
Zmluva-o-najme-2015-31 13.10.2015 14.10.2015
Zmluva-o-najme-2015-32 19.10.2015 20.10.2015
Zmluva-o-najme-2015-35 9.11.2015 10.11.2015
Zmluva-o-dodavke-didaktickych-prostriedkov-2015-34 Zverejnená v centrálnom registri zmlúv  
Zmluva-o-vypozicke-2015-36 Zverejnená v centrálnom registri zmlúv  
Zmluva-o-spolupraci-2015-37 Zverejnená v centrálnom registri zmlúv  
Zmluva-o-poskytnuti-grantu-2015-33 10.11.2015 12.11.2015
Zmluva-o-servise-a-udrzbe CCTV-2015-38 18.11.2015 19.11.2015
Zmluva-o-bezodplatnom-prevode-majetku-2015-39 18.11.2015 19.11.2015
Zmluva-Erasmus-2015-40 1.12.2015 2.12.2015
Zmluva-Erasmus-2015-41 1.12.2015 2.12.2015
Zmluva-o-bezodplatnom-prevode-majetku-2015-42 10.12.2015 11.12.2015
Zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-2015-43 9.11.2015 10.11.2015
Zmluva-o-bezodplatnom-prevode-majetku-2015-44 24.11.2015 25.11.2015
Zmluva-o-bezodplatnom-prevode-majetku-statu-2015-45 28.12.2015 29.12.2015
Zmluva-o-dielo-2015-3    

Rok 2014

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Zmluva-o-dielo-2014-1 2.1.2014 3.1.2014
Zmluva-o-najme-2014-10 22.4.2014 23.4.2014
Zmluva-o-dielo-2014-2 30.4.2014 2.5.2014
Zmluva-o-najme-2014-13 9.5.2014 10.5.2014
Zmluva-o-najme-2014-14 12.5.2014 13.5.2014
Zmluva-o-najme-2014-15 9.5.2014 10.5.2014
Zmluva-o-najme-2014-16 13.5.2014 14.5.2014
Zmluva-o-najme-2014-17 15.5.2014 16.5.2014
Zmluva-o-účasti-na-projekte-2014-18 zverejnená ÚIPŠ  
Zmluva-o-účasti-na-projekte-2014-19 zverejnená NÚCEM  
Zmluva-o-účasti-na-projekte -2014-20 zverejnená CVČ-Dúha  
Zmluva-o-účasti-na-projekte-2014-21 zverejnená MŠ SR  
Zmluva-o-dielo-2014-3 4.7.2014 7.7.2014
Zmluva-o-dielo-2014-4 15.8.2014 18.8.2014
Zmluva-o-dielo-2014-5 20.8.2014 21.8.2014
Zmluva-darovacia-2014-28 9.9.2014 10.9.2014
Zmluva-o-dotacii-2014-22 9.9.2014 10.9.2014
Zmluva-o-dotacii-2014-23 9.9.2014 10.9.2014
Zmluva-o-najme-2014-24 4.9.2014 5.9.2014
Zmluva-o-najme-2014-25 10.9.2014 12.9.2014
Zmluva-o-najme-2014-26 5.9.2014 8.9.2014
Zmluva-o-najme-2014-27 4.9.2014 8.9.2014
Zmluva-o-spolupráci-projekt-Profes.orientácia-2014-6 Zverejnená v Centrálnom registri  
Zmluva-o-výpožičke-vybavenie učební-2014-7,8,9 Zverejnené v Centrálnom registri  
Zmluva-o-dielo-2014-6 28.10.2014 29.10.2014
Zmluva-o-dielo-2014-7 28.10.2014 29.10.2014
Zmluva-o-dielo-2014-8 12.11.2014 13.11.2014
Zmluva-darovacia-2014-30 25.11.2014 26.11.2014
Zmluva-darovacia-2014-31 25.11.2014 26.11.2014
Zmluva-darovacia-2014-32 25.11.2014 26.11.2014
Zmluva-o-dielo-2014-9 10.12.2014 11.12.2014
Zmluva-o-dielo-2014-10 22.12.2014 1.1.2015

Rok 2013

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Zmluva-o-dielo-2013-9 5.12.2013 6.12.2013
Zmluva-darovacia-2013-32 5.12.2013 5.12.2013
Zmluva-2013-30 22.11.2013 25.11.2013
Darovacia-zmluva-2013-1 21.11.2013 22.11.2013
Zmluva-o-najme-2013-25 1.10.2013 2.10.2013
Zmluva-o-najme-2013-24 1.10.2013 2.10.2013
Zmluva-o-najme-2013-23 1.10.2013 2.10.2013
Zmluva-o-najme-2013-22 1.10.2013 2.10.2013
Zmluva-o-najme-2013-18 18.10.2013 21.10.2013
Zmluva-o-pripojeni-2013-27 30.9.2013 1.10.2013
Zmluva-o-dielo-2013-8 3.9.2013 4.9.2013
Zmluva-o-dielo-2013-7 16.8.2013 19.8.2013
Zmluva-o-dielo-2013-6 19.8.2013

20.8.2013

Zmluva-o-najme-2013-21 11.7.2013 12.7.2013
Zmluva-o-dielo-2013-5 9.7.2013 10.7.2013
Zmluva-o-dielo-2013-4 25.6.2013 26.6.2013
Zmluva-o-dielo-2013-3 12.6.2013 13.6.2013
Zmluva-o-dielo-2013-2 5.4.2013 8.4.2013
Zmluva-o-dielo-2013-1 21.3.2013 22.3.2013
Zmluva-o-najme-2013-1 9.1.2013 10.1.2013

Rok 2012

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Zmluva-o-najme-2012-14 13.12.2012 14.12.2012
Zmluva-o-dielo-c-10-2012 10.12.2012 11.12.2012
Zmluva-o-dielo-c-9-2012 4.12.2012 5.12.2012
Zmluva-o-dielo-c-8-2012 20.11.2012 21.11.2012
Zmluva-o-dielo-c-7-2012 19.11.2012 20.11.2012
Zmluva-o-najme-2012-13 24.10.2012 25.10.2012
Zmluva-o-najme-2012-12 23.10.2012 24.10.2012
Zmluva-o-najme-2012-11 23.10.2012 24.10.2012
Zmluva-o-najme-2012-10 22.10.2012 23.10.2012
Zmluva-o-najme-2012-9 19.10.2012 22.10.2012
Zmluva-o-najme-2012-08 18.10.2012 19.10.2012
Zmluva-o-dielo-c-6-2012 16.07.2012 17.07.2012
Zmluva-o-dielo-c-5-2012 10.07.2012 11.07.2012
Zmluva-o-dielo-c-4-2012 10.07.2012 11.07.2012
Zmluva-o-dielo-c-3-2012 29.06.2012 2.07.2012
Zmluva-o-najme-2012-04 21.06.2012 22.06.2012
Zmluva-o-najme-2012-03 11.01.2012 12.01.2012
Zmluva-o-dielo-c-2-2012 05. 03. 2012 06. 03. 2012
Zmluva-o-dielo-c-1-2012 16. 02. 2012 17. 02. 2012
Zmluva-o-najme2012-02 09. 01. 2012 10. 01. 2012
Zmluva-o-najme-2012-1 09. 01. 2012 10. 01. 2012

Rok 2011

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
20111214-zmluva-o-dielo-c13-2011 13. 12. 2011 14. 12. 2011
20111214-zmluva-o-dielo-c12-2011 13. 12. 2011 14. 12. 2011
20111214-zmluva-o-dielo-c11-2011 13. 12. 2011 14. 12. 2011
zmluva o dielo 20111024 23. 10. 2011 24. 10. 2011
20111021.Najomna.zmluva 20. 10. 2011 21. 10. 2011
20111020.Najomna.zmluva 19. 10. 2011 20. 10. 2011
20111012.Najomna.zmluva 20. 10. 2011 21. 10. 2011
nájomná zmluva 20111018 17. 10. 2011 18. 10. 2011
zmluva o dielo 20111609 13. 09. 2011 16. 09. 2011
zmluva o dielo 20110913ZoD5 13. 09. 2011 16. 09. 2011
zmluva o dielo 20110906 05. 09. 2011 06. 09. 2011
zmluva o dielo 20110905Zmluva-o-dielo-c6_2011 04. 09. 2011 05. 09. 2011
kúpna zmluva 20110902kupZmlSJ1-9-2011 01. 09. 2011 02. 09. 2011
zmluva o dielo 20110827ZoD4 27. 08. 2011 30. 08. 2011
nájomná zmluva_6_20110624 24. 06. 2011 26. 06. 2011
nájomná zmluva_5_20110531 30. 05. 2011 01. 06. 2011
Zmluva o dielo č. 3 14. 05. 2011 15. 05. 2011
nájomná zmluva_20110311SJ 13. 03. 2011 14. 03. 2011
nájomná zmluva_201103c.39-2011-801 28. 02. 2011 01. 03. 2011
nájomná zmluva_20110127z2 01. 02. 2011 02. 02. 2011
nájomná zmluva_20110105z1 07. 01. 2011 08. 01. 2011