Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ Dargovských hrdinov na 1.mieste Na Letný viacboj všestrannosti žiakov 1.-4.ročníka, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 21.júna 2018, budeme radi spomínať. Naši žiaci tam získali 7 medailí a celkové 1.miesto v súťaži o najvšestrannejšiu školu. Najväčšou hviezdou bol prvák ILJA MORVAI, ktorý vyhral všetky štyri disciplíny.
V školskom roku 2017/18 sa konal 67. ročník Matematickej olympiády pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ. Pravidelne sa naši učitelia matematiky venujú vyhľadávaniu talentovaných žiakov aich odbornému rastu. Výsledkom ich úsilia sú popredné umiestnenia našich žiakov vmatematických súťažiach.
Biela Veža, čiže Belaya Ladya je najväčší školský šachový turnaj Ruskej federácie s 50-ročnou tradíciou, ktorej sa len tretí rok zúčastňujú aj zahraničné školské tímy. Medzi pozvanými krajinami bolo po duhýkrát aj Slovensko. Hráči družstiev do 14 rokov podľa pravidiel súťaže musia byť z jednej základnej školy a zo štyroch…
pondelok, 11 jún 2018 06:16

Veľký úspech Ninky Bodnárovej

Napísala
Dňa 5. - 6. júna 2018 prebehlo vo Zvolene celoslovenské kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen.
streda, 16 máj 2018 06:29

Štúrov Zvolen

Napísala
10. mája 2018 prebehol v humenskom zámku už 32. ročník rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Bolo to regionálne kolo v rétorickej zručnosti. Súťažiaci dokazovali svoju jazykovú schopnosť rozprávať spisovne s prozodickými vlastnosťami reči na zadanú tému.
Dňa 11. mája 2018  sme sa zúčastnili semifinále IQ olympiády v Košiciach. Štyria postupujúci žiaci: Anna Mária Blahová 7.A, Lukáš Seman 9.A,  Daniel Lopata 9.A a Zdenko Merga 9.A sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ stretli v regionálnom kole súťaže.
Pomyselný gordický uzol, ktorý je logom IQ olympiády museli rozlúsknuť aj účastníci on-line školského kola v 8. ročníku tejto súťaže. Školské kola IQ olympiády, nad ktorou prevzala v tomto školskom roku záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a rozvoja SR Martina Lubyová, sa konali v týždni do 9. – 13. apríla.
Už po šiestykrát sa na východe Slovenska uskutočnilo CELOSLOVENSKÉ FINÁLOVÉ KOLO LOGICKEJ OLYMPIÁDY žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
V tomto školskom roku odštartoval už 64. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil najnovšie rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. Teší nás, že v tohtoročnom hodnotení sme spomedzi humenských základných škôl skončili najvyššie a sme najlepšou humenskou základnou školou podľa kritérií INEKO.
pondelok, 19 marec 2018 18:23

Divadelná jar

Napísala
V piatok (9. 3.) sme sa zúčastnili regionálnej divadelnej súťaže, ktorá sa konala vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Podujatie otvorili hudobným vstupom žiačky z 8.b triedy spolu so Samkom a Simonom Horvatom, ktorých na klavíri sprevádzala p. uč. Horvatová.
Pytagoriáda -  matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.
sobota, 17 marec 2018 19:49

Logická olympiáda 2018

Napísala
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 6. ročníka celoslovenskej LOGICKEJ OLYMPIÁDY 2018 pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním do 15 rokov.
Dňa 12. 3. 2018 sa v Snine uskutočnili Majstrovstvá Prešovského kraja v šachu 4-členných zmiešaných družstiev žiakov ZŠ, na ktorom sa zúčastnilo 30 družstiev z celého kraja.
piatok, 23 február 2018 10:41

Na OK GO tradične "po starom"

Napísal
Aj keď trošku neskôr, tak predsa prichádza aj článok o 46. ročníku geografickej olympiády. Okresné kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo 6. februára 2018. A bolo pre nás mimoriadne úspešné....už tradične.
Dňa 21.2.2018 sa naša žiačka Nicole Šaľa z 3.B triedy zúčastnila v Prešove krajského kola súťaže Šaliansky Maťko.
štvrtok, 01 február 2018 11:08

Výsledky piatackého testovania

Napísala
Celoslovenské testovanie T5 žiakov 5. ročníka  sa v tomto školskom roku uskutočnilo v novembri 2017 povinne vo všetkých základných školách. Žiaci boli testovaní v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Výsledky testovania sú jedným z ukazovateľov kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.
V dňoch 13. a 14. decembra 2017 sa šikovní žiaci 5. - 8. ročníka ako každý rok zúčastnili školského kola Pytagoriády. Výsledky jednotlivých kategórií sú v tabuľke. Žiaci, ktorým sa darilo, nás budú reprezentovať na obvodnom kole v marci 2018.
Dňa 13.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDY. Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
V tomto školskom roku sa medzinárodnej súťaže iBobor na 2. stupni našej školy zúčastnilo 167 žiakov. Žiaci súťažili v troch kategóriách a úspešní riešitelia, ktorých bolo 54, dostali diplom.