Naše stránky používajú súbory cookies.

Krátke dejiny našej školy 

    Na prahu 3. tisícročia si naša škola pripomenula 25. výročie svojho založenia. Svoju bránu prvýkrát otvorila a privítala veľkých i malých školákov 1. septembra 1976. Spoločenské podmienky a veľké sídlisko s mladými rodinami a deťmi si vynútili vznik ZŠ na Sídlisku III v Humennom. A tak, neďaleko Laborca, vyrástla nová škola, ktorá podľa zriaďovacej listiny z 15. 6. 1976 mala 15 tried s ročníkmi 1-5, 8 tried s ročníkmi 6-9 a 7 oddelení školskej družiny. Symbolickým prevzatím kľúča bola do funkcie riaditeľky uvedená pani Helena Drabišinová. Prvými zástupcami riaditeľa boli: Júlia Michalcová - zástupkyňa riaditeľa školy pre ročníky 1-5 a Michal Roman - zástupca riaditeľa školy pre ročníky 6-9. Prvý pedagogický kolektív tvorilo 29 pedagógov:

 Helena Babíková  1.-5. roč.
 Ladislav Barňák  1.-5. roč.
 Etela Doničová  1.-5. roč.
 Mária Ďurašová  vychovávateľka
 Anna Dzobová  1.-5. roč.
 Marta Fajčáková  1.-5. roč.
 Viola Gáborová  SJ - NJ
 Milada Gajdošová  vychovávateľka
 Anna Handrová  vychovávateľka
 Anna Hečková  1.-5. roč.
 Ján Hriadeľ  1.-5. roč. + Hv
 Mária Jacková  vychovávateľka
 Agnesa Koscelníková - Grecová  Sj - Fj
 Ľudmila Kirňáková  vychovávateľka
 Mária Kudlíková  1.-5. roč.
 Helena Kopilová  vychovávateľka
 Štefan Kulík  D - Z
 Jarmila Lajžová  1.-5. roč.
 Anna Markovičová  1.-5. roč.
 Veronika Onderišinová  1.-5. roč.
 Anna Pažurová  1.-5. roč.
 Mária Puškárová  1.-5. roč.
 Emília Raganová  ved. PO
 Michal Semanco  Pr - Pp
 Anna Slivková  1.-5. roč.
 Helena Tovcimáková  M - Tchp
 Ľubomíra Vatľaková  M - Z
 Mikuláš Vatľak  RJ - Tv
 Helena Železňáková  RJ - OV

    Prvý kolektív učiteľov dopĺňali aj technicko-hospodárski a prevádzkoví zamestnanci: Gabriela Josayová, Štefan Cirbus, Mária Havrilíková, Mária Molnárová, Anna Hajdučková, Pavlína Sorokáčová, Anna Sotáková, Anna Modráková, Anna Šepeľová, Helena Jančošeková - ved. ŠJ, Mária Gogová, Helena Siváková V, Helena Širgeľová, Mária Kovačičová, Helena Švarná.