Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 17 august 2023 13:11

Letná škola 2023 - aktuálne informácie

Napísal
Naša Letná škola je určená všetkým žiakom (nielen žiakom našej školy) ročníkov 1 až 4, ktorí chcú tvoriť, objavovať, zabávať sa, športovať, získavať nových kamarátov, a tak zaujímavo stráviť posledné dni letných prázdnin.
Vrámci našej tohtoročnej záverečnej ročníkovej práce sme sa rozhodli odučiť hodiny slovenského jazyka v piatackych triedach. Snažili sme sa pri tom, aby boli tieto hodiny čo najzábavnejšie, ale aby si z nich piataci zároveň odniesli čo najviac vedomostí.
V živote každého z nás jedna etapa končí a druhá začína. Prešli štyri roky a z našich nesmelých prváčikov sú dnes už veľkí štvrtáci.
Áno, je to tak! Konečne sme sa dočkali pilotného čísla časopisu, ktorého tvorcami sú žiaci nášho školského parlamentu. Od prvej septembrovej myšlienky začať vydávať na našej škole časopis už ubehlo veľa času, no nakoniec sa to podarilo a my môžeme listovať v prvých dvadsiatich farebných stránkach, na ktorých sa stretneme…
štvrtok, 29 jún 2023 17:00

Rozlúčka žiakov 4. A triedy

Napísala
V pondelok 26. júna 2023 sa žiaci 4. A triedy, ich rodičia a triedna pani učiteľka Mgr. Vladimíra Hudáčeková naposledy stretli mimo školských lavíc.
utorok, 27 jún 2023 19:37

Vyhodnotenie MAKSÍKA

Napísala
Aj v tomto školskom roku  si  zopár druhákov, tretiakov a štvrtákov zasúťažilo v matematickej súťaži pre bystré hlavy.
Dana Tirčová patrí medzi ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením a kvôli svojej diagnóze je pripútaná k invalidnému vozíku.
pondelok, 26 jún 2023 14:33

OBN inovatívne

Napísala
V tomto roku sme aktívne pracovali aj na hodinách OBN - žiaci sa zapojili do rôznych výziev a projektov, aby sa naučili, ako prežiť v dnešnom uponáhľanom svete preplnenom technikou a mediálnymi informáciami. 
Milí čítatelia... Po krásnych 4 rokoch na 1. stupni sme dňa 13. 6. obhájili svoju záverečnú prácu. Ako kolektív sme sa za roky vypracovali na úroveň skvelých kamarátov a spolužiakov.
Dňa 13.06. 2023 sa žiaci tretieho ročníka (triedy 3.B a 3.C) zúčastnili školského výletu v Starej Ľubovni.
streda, 21 jún 2023 10:56

Obhajoby ročníkových prác 1.A

Napísala
To, aké sú včielky pracovité, usilovné a veľmi dôležité, vedia už aj žiaci z 1. A triedy. VČELY sa stali témou ich prvej ročníkovej práce.
utorok, 20 jún 2023 12:49

Piataci na výlete

Napísala
Minulý týždeň sa žiaci tried 5.B, 5.C a 5.D zúčastnili výletu v Jasovskej jaskyni a Botanickej záhrady v Košiciach. 
pondelok, 19 jún 2023 19:20

Druháci na výlete

Napísala
V stredu 14. júna sa naši druháci vybrali na školský výlet.
pondelok, 19 jún 2023 06:38

Ročníkove práce 8.A

Napísal
Prezentácia ročníkových prác triedy 8.A prebehla v piatok 16.6 v dopoludňajších hodinách.
sobota, 17 jún 2023 20:24

Englishstar

Napísala
Dňa 27.4.2023 sa uskutočnila celoslovenská súťaž v anglickom jazyku Englishstar. Do súťaže sa zapojilo 672 škôl a 22 105 súťažiacich z celého Slovenska.
piatok, 16 jún 2023 11:38

Ročníkové práce 5A

Napísala
Podľa definícií uvádzaných vo viacerých slovníkoch a rôznych zdrojoch je šikana úmyselné zlé správanie, ktoré sa často opakuje.
piatok, 16 jún 2023 09:07

Jozefova studnička s 8.C

Napísala
Napriek tomu, že Jozefova studnička sa nachádza v pomerne blízkom okolí, mnohí z nás toto miesto nepoznajú.
Nie je žiaden sviatok ani špeciálna príležitosť, ale sú chvíle, kedy by sa dalo povedať: ,,Robte radosť a budete potešení...“.
Školská jedáleň pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie svojich detí v našej ŠJ v školskom roku 2023/2024, aby vypísali a podpísali zápisný lístok do ŠJ, ktorý zverejňujeme nižšie.
Jún - čas školských výletov, aj u nás. V piatok 9. júna sme viaceré triedy navštívili Slovenské opálové bane v Červenici pri Prešove. 
Strana 1 z 5