Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 17 november 2022 09:53

Bubnovačka 2022

Napísala
V mesiaci november si pripomíname mnohé významné dni, no pre deti na celom svete sú dôležité hneď dva dátumy: 19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november – Svetový deň detí.
13.11. sa po celom svete oslavuje Medzinárodný deň dobrosrdečnosti. Jeho cieľom je inšpirovať jednotlivcov i celé komunity k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, poukázať na dôležitosť náhodných i cielených dobrých skutkov.
utorok, 15 november 2022 17:08

Droga v živote ľudí

Napísala
Droga je akákoľvek prírodná alebo umelo vytvorená látka, ktorá má potenciál ovplyvniť centrálny nervový systém, zmeniť vnímanie, náladu alebo vedomie.
nedeľa, 13 november 2022 19:20

Dobrosrdečnosť ešte stále nevymizla

Napísala
13.november je vyhlásený za Svetový deň dobrosrdečnosti a my, sme si tento deň pripomenuli 28.októbra, krátkou prednáškou a výzvou DARUJ PONOŽKY.
piatok, 11 november 2022 09:42

Týždeň vedy a techniky žiakov 4.D

Napísala
Dňa 9.11. 2022 sme sa my, žiaci 4.D, zúčastnili Týždňa vedy a techniky na SOŠ polytechnickej v Humennom.
štvrtok, 10 november 2022 16:53

Okresné kolo olympiády zo slovenčiny

Napísala
10. novembra 2022 sa v Centre voľného času Dúha v Humennom konalo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
utorok, 08 november 2022 13:02

Halloweenske vyučovanie

Napísala
Jesenné prázdniny sú tradične spojené so Sviatkom všetkých svätých a s časom, keď spoločne spomíname na našich blízkych zosnulých.
utorok, 08 november 2022 04:12

Spelling Bee

Napísala
26. októbra sa na 1.stupni hláskovalo ostošesť v súťaži – Spelling Bee. Prvýkrát v histórii súťaže sa zapojili aj žiaci 2.stupňa vďaka pani učiteľke Šakovej.
štvrtok, 03 november 2022 16:40

EU Code Week s OZOBOTMI

Napísala
V tomto školskom roku sme sa do kampane EU Code Week zapojili so zaregistrovanou aktivitou „Programujeme s Ozobotmi“ - pridajte sa k nám. Prebiehala v dňoch od 10. 10. do 24.10. 2022.
streda, 02 november 2022 13:22

Efektívne učenie

Napísala
V mesiaci október bola v 5. ročníku zorganizovaná beseda na tému Efektívne učenie pod vedením školského podporného tímu.
Každoročne je od roku 1981 vo viac ako 150 krajinách sveta pripomínaný 16. október ako Svetový deň zdravej výživy a 21.október Deň jabĺk.
utorok, 25 október 2022 07:17

Lesná pedagogika 2022

Napísal
V tomto školskom roku sme znovu nadviazali spoluprácu so štátnou organizáciou LESY SR a po pandemických rokoch opäť využili možnosť zorganizovania aktivity "LESNÁ PEDAGOGIKA".
pondelok, 24 október 2022 14:54

iBobor - prihlasovanie

Napísala
Aj v tomto školskom roku sa zapojíme do súťaže iBobor, ktorá bude prebiehať online aj tento rok. 
11.októbra 2022 sme sa s našimi  štvrtákmi zúčastnili  veľmi zaujímavých a podnetných exkurzií  v Prešove.
štvrtok, 20 október 2022 07:06

Beseda o šikane a kyberšikane

Napísala
Téma šikanovania a kyberšikanovania v spoločnosti značne rezonuje. V komunitách, v ktorých bola realizovaná prevencia, sa výskyt týchto negatívnych javov eliminuje.
piatok, 14 október 2022 03:15

QR kids na rodičovskom združení

Napísala
V dnešnej dobe sa dvojrozmerné čiarové kódy, vyvinuté japonskou spoločnosťou, stávajú súčasťou našich životov čím ďalej, tým viac.
nedeľa, 09 október 2022 21:16

Timrava by sa potešila

Napísala
V posledný septembrový týždeň tri naše talentované žiačky - Marika zo IV. D, Laura z V. A a Zdenka z IX. B -  nabrali odvahu a reprezentovali školu v regionálnom kole recitačnej súťaže Timravina studnička.
nedeľa, 09 október 2022 20:24

Dívame sa nielen očami...

Napísala
Aj tento september sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky Biela pastelka na pomoc slabozrakým a nevidiacim.
Knižnica - miesto, v ktorom sa nám ponúka možnosť objaviť umelecké diela predchádzajúcich generácií, klenoty literárnej tvorby či aktuálne publikované literárne tituly spisovateľov.
streda, 05 október 2022 18:51

EU Code Week 2022

Napísala
Opäť je tu EU CodeWeek - kampaň, ktorej cieľom je popularizovať programovanie a ukázať, že nie je určené len pre úzku skupinu odborníkov, ale pomocou nej je možné realizovať vlastné nápady. Školy, učitelia, programátori, vzdelávacie organizácie pripravujú rôzne akcie, ktorými sa snažia spopularizovať programovanie.
Strana 5 z 5