Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 25 október 2022 07:17

Lesná pedagogika 2022

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V tomto školskom roku sme znovu nadviazali spoluprácu so štátnou organizáciou LESY SR a po pandemických rokoch opäť využili možnosť zorganizovania aktivity "LESNÁ PEDAGOGIKA".

So známymi zamestnancami sme sa vybrali na tematickú exkurziu dňa 18.10.2022 po známom náučnom chodníku Udava - Solinka . Po odvoze autobusom do obce Osadné sme si urobili prvú zastávku v miestnej krypte vojakov z 1. svetovej vojny. Žiaci 5. ročníka sa zoznámili prostredníctvom audiotabule s vojnovou históriou v obci Osadné, s osudom padlých vojakov a s históriou krypty.

Nasledovala potom hlavná časť exkruzie - turistická trasa z obce Osadné do lokality Balnica na poľskej strane. Počas nej sme mali mnoho zastávok, kde zamestnanec Lesov SR Ing. Martin Šebák deťom podával svoje odborné informácie o pestovaní lesa, druhov stromov, o ťažbe, rastlinstve a živočíšstve v oblasti Nízkych Beskýd. Počas túry sme prechádzali rôznymi chránenými pásmami - cez Národný park Poloniny, CHKO Východné Karpaty a cez maloplošné najprísnejšie chránené prírodné rezervácie.

Po 2 hodinách sme sa dostali do turistického strediska Balnica v Poľsku, kde sme si pripravili obed v podobe opekačky v peknom prostredí. 

Celá aktivita sa zniesla v znamení krásneho slnečného babieho leta, turistickej pohody a žiadneho zranenia. Ďakujeme pánovi Šebákovi za prezenčné výučbové materiály pre žiakov od Lesov SR a zážitkové vyučovanie mimo školských lavíc.

Prečítané 383 krát