Templates - bigtheme.net
Full Reviw on best bokkmakers by artbetting.net

Celoškolský výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2017/2018

Hodnotenie užívateľov:  / 0
Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2017/2018

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2017/2018

1.    Vasilcová Jana, PhDr. – predsedníčka RZ (3.ročník)
2.    Babjarčík Ondrej, Ing. – hospodár  RZ (5. ročník)
3.    Lojová Dušana – zapisovateľka RZ (9. ročník)
4.    Šajtárová Sylvia, Ing. – členka CvRZ (2. ročník)
5.    Kuľha Miroslav – člen CvRZ (4. ročník)
6.    Puškárová Vladislava – členka CvRZ (1. ročník)
7.    Morozová Martina – členka CvRZ (6. ročník)
8.    Blaha Benjamín, Ing. – člen CvRZ (7. ročník)
9.    Udičová Martina – členka CvRZ (8. ročník)

Revízna komisia /RK/

1.    Pančáková Eva – predsedníčka RK
2.    Kuľha Miroslav – členk RK
3.    Čopanová Lenka – členka RK

Poukázanie 2% zaplatenej dane 2017

Hodnotenie užívateľov:  / 1

Vážení rodičia, na účet vedený vo VÚB zriadený na účely prijímania 2% zaplatenej dane z príjmov v školskom roku 2015/2016 bolo Vami poukázaných 944,78 €. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2% zo zaplatenej dane z príjmov práve nášmu rodičovskému združeniu. Časť finančných prostriedkov bola použitá na projekty a na učebnice pre žiakov.

Čítať ďalej: Poukázanie 2% zaplatenej dane 2017

Celoškolský výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2016/2017

Hodnotenie užívateľov:  / 0
Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2016/2017

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2016/2017

1. Vasilcová Jana, PhDr. – predsedníčka RZ (2.ročník)
2. Hrindová Nikoleta – pokladníčka, hospodárka RZ (9.ročník)
3. Lojová Dušana – zapisovateľka RZ (8.ročník)
4. Šajtárová Sylvia, Ing. – členka CvRZ (1.ročník)
5. Kuľha Miroslav – člen CvRZ (3.ročník)
6. Babjarčík Ondrej, Ing. – člen CvRZ (4.ročník)
7. Morozová Martina – členka CvRZ (5.ročník)
8. Blaha Benjamín, Ing. – člen CvRZ (6.ročník)
9. Udičová Martina – členka CvRZ (7.ročník)

Revízna komisia /RK/

1. Pančáková Eva – predsedníčka RK
2. Jarošová Vlasta – členka RK
3. Čopanová Lenka – členka RK

Poukázanie 2% zaplatenej dane 2016

Hodnotenie užívateľov:  / 0

Vážení rodičia, naše rodičovské združenie sa aj na tento rok zaregistrovalo ako prijímateľ 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Touto cestou si Vás dovoľujem v mene rodičovského združenia požiadať o venovanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu nášmu rodičovskému združeniu.

Čítať ďalej: Poukázanie 2% zaplatenej dane 2016

Celoškolský výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2013/2014

Hodnotenie užívateľov:  / 0

Celoškolský výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2014/2015

1. Myšľanová Ľubica, Ing. – predsedníčka RZ, tajomníčka Rady školy (7.ročník)
2. Hrindová Nikoleta - pokladník RZ (6.ročník)
3. Dušana Lojová - zapisovateľka RZ (5.ročník)
4. Anna Hurayová – členka CvRZ, (1.ročník)
5. Morozová Martina – členka CvRZ, ( 2.ročník)
6. Benjamín Blaha, Ing. - člen CvRZ, člen Rady školy (3.ročník)
7. Martina Udičová – členka CvRZ (4.ročník)
8. Eva Pančáková – členka CvRZ (8.ročník)
9. Slávka Knapčoková, Mgr. – členka CvRZ ( 9.ročník)

Radko Fereta – podpredseda Rady školy
Jozef Oráč – člen rady školy

Revízna komisia /RK/

1. Slávka Knapčoková, Mgr. – predsedníčka RK
2. Eva Pančáková - členka RK
3. Jana Vasilcová, Mgr. – členka RK

Poukázanie 2% zaplatenej dane

Hodnotenie užívateľov:  / 1

Vážení rodičia, naše rodičovské združenie sa aj na tento rok zaregistrovalo ako prijímateľ 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Touto cestou si Vás dovoľujem v mene rodičovského združenia požiadať o venovanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu nášmu rodičovskému združeniu.

Čítať ďalej: Poukázanie 2% zaplatenej dane

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri Základnej škole Ulica dargovských hrdinov 19, Humenné

Hodnotenie užívateľov:  / 0

Rodičovské združenie pri Základnej škole Ulica dargovských hrdinov 19, Humenné je dobrovoľné občianske združenie rodičov a iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení zaregistrovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 26.5.1999 pod číslom VVS/1-900/90-3897-5. Rodičovské združenie bolo zaregistrované v Slovenskej rade rodičovských združení (SR RZ) dňa 19.3.2002 pod evidenčným číslom 1833.

Čítať ďalej: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri Základnej škole Ulica dargovských hrdinov 19, Humenné

The bet365 is best bookmaker in the world.

The Best betting exchange betfair