Rok 2018

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rok 2017

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
1. Ramcova-kupna-zmluva-2017-1 16.1.2017 17.1.2017
2. Ramcova-kupna-zmluva-2017-2 16.1.2017 17.1.2017
3. Darovacia-zmluva-2017-1 16.1.2017 17.1.2017
4. Ramcova-kupna-zmluva-2017-3 4.1.2017 5.1.2017
5. Darovacia-zmluva-2017-2 21.2.2017 22.2.2017
6. Ramcova-kupna-zmluva-2017-4 21.2.2017 22.2.2017
7. Darovacia-zmluva-2017-3 4.4.20 7 5.4.2017
8. Darovacia-zmluva-2017-4 19.5.2017 22.5.2017
9. Zmluva-o-odpade-2017-5 4.9.2017 5.9.2017
10. Kupna-zmluva-2017-6 5.9.2017 6.9.2017

Rok 2016

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
1. Ramcova-kupna-zmluva-2016-1 18.1.2016 19.1.2016
2. Darovacia-zmluva-2016-1 22.1.2016 23.1.2016
3. Darovacia-zmluva-2016-2 16.2.2016 17.2.2016
4. Zmluva-o-poskytovani-stravovacich-sluzieb-2016-1 28.1.2016 29.1.2016
5. Zmluva-o-poskytovani-stravovacich-sluzieb-2016-2 8.2.2016 9.2.2016
6. Zmluva-o-poskytovani-stravovacich-sluzieb-2016-3 21.2.2016 22.2.2016
7. Zmluva-o-poskytovani-stravovacich-sluzieb-2016-4 1.3.2016 2.3.2016
8. Darovacia-zmluva-2016-3 1.3.2016 2.3.2016
9. Darovacia-zmluva-2016-4 22.3.2016 23.3.2016
10. Kupna-zmluva-2016-2 5.9.2016 6.9.2016
11. Darovacia-zmluva-2016-5 21.9.20016 22.9.2016

Rok 2015

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
1. Darovacia-zmluva-2015-1 22.1.2015 23.1.2015
2. Ramcova-kupna-zmluva-2015-1 9.1.2015 12.1.2015
3. Darovacia-zmluva-2015-2 9.4.2015 10.4.2015
4. Darovacia-zmluva-2015-3 9.4.2015 10.4.2015
5. Kupna-zmluva-2015-3 26.5.2015 27.5.2015
6. Ramcova-kupna-zmluva-2015-4 2.10.2015 5.10.2015
7. Kupna-zmluva-2015-5 2.9.2015 5.9.2015
8. Kupna-zmluva-2015-6 2.9.2015 5.9.2015
9. Kupna-zmluva-2015-7 2.9.2015 5.9.2015
10. Darovacia-zmluva-2015-4 9.12.2015 10.12.2015

Rok 2014

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
1. Darovacia-zmluva-2014-1 20.3.2015 21.3.2014
2. Darovacia-zmluva-2014-2 29.5.2014 30.5.2014
3. Kupna-zmluva-2014-1 9.1.2014 10.1.2014
4. Kupna-zmluva-2014-2 3.4.2014 4.4.2014
5. Kupna-zmluva-2014-3 26.5.2015 27.5.2014
6. Kupna-zmluva-2014-4 4.9.2014 5.9.2014
7. Kupna-zmluva-2014-5 9.9.2014 10.9.2014
8. Kupna-zmluva-2014-6 1.10.2014 2.10.2014
9. Kupna-zmluva-2014-7 1.10.2014 2.10.2014
10. Darovacia-zmluva-2014-3 1.7.2014 2.7.2014
11. Darovacia-zmluva-2014-4 30.10.2014 31.10.2014
12. Darovacia-zmluva-2014-5 14.11.2014 18.11.2014
13. Ramcova-kupna-zmluva-2014-8 2.1.2014 3.1.2014
13. Ramcova-kupna-zmluva-2014-9 2.1.2014 3.1.2014