Naše stránky používajú súbory cookies.

Rok 2021
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
 2202438949  Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2021  81,34 €   12.01.2021  Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551   12.01.2021 
2202439204  Dochádzkový systém 1/2021  78 €    12.01.2021    Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava  31338551  12.01.2021  
316122021 Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka"  63,60 €    12.01.2021    PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina  51108178  12.01.2021  
 124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 61,06 €    12.01.2021     Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava  35697270   12.01.2021  
 1021010621  Výkon zodpovednej osoby 1/2021  51,60 €     12.01.2021    osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice  50528041   12.01.2021    
 2128473  Prenájom rohoží 12/2020  44,50 €      12.01.2021     Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364    12.01.2021   
2202439224 Prenájom kopírky zborovňa 01/2021 2,44 €      12.01.2021      Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava  31338551     12.01.2021   
8200052318 Záloha za elek. energiu 1/2021 1 092 €   15.01.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 15.01.2021
84121101520 Práva k programu VEMA verzia 2021 468,84 €   26.01.2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 26.01.2021
8412102416 Programové vybavenie Vema HX0071 96 €   03.02.2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 03.02.2021
8442100314 Webinár PAM - online 54 €   03.02.2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 03.02.2021
1021020591  Výkon zodpovednej osoby 2/2021 51,60 €   03.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice  50528041  03.02.2021
920112280 Predplatné časopisu Škola 2021 26 €   03.02.2021 Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 52829821 03.02.2021
52592765 Aktualizácia - zákony pre školy...2021 12,20 €   03.02.2021 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 03.02.2021
2100013 Nákup úmývačka riadu a varná panva - projekt modernizácia ŠJ 6 206 € 01/2021 04.02.2021 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 04.02.2021
8200052318 Zúčtovanie preplatkov a zaplatenie zálohy za elektrickú energiu 2/2021 416,94 €   04.02.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 04.02.2021
84187323 Poradca 2021 72 €   04.02.2021 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 04.02.2021
202100841 Nákup respirátorov FFP2 pre zamestnancov 216 € 3/2021 05.02.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 05.02.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   05.02.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 05.02.2021
2137600  Prenájom rohoží 01/2021 35,83 €   05.02.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 05.02.2021
2100400065 Multimed. CD k šlabikáru pre 1. ročník 15,90 € 02/2021 05.02.2021 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 17323266 05.02.2021
435844944 Erasmus+ nákup tabletov 961,70 € 11/2021 05.02.2021 Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 05.02.2021
435847203 Erasmus+ nákup dronov 226,40 € 12/2021 05.02.2021 Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 05.02.2021
21010160 Servisná a licenčná zmluva - strava.cz - ŠJ 126 €   08.02.2021 VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš 36006912 08.02.2021
2202443173  Prenájom kopírky 1-4 ročník 02/2021 81,34 €   08.02.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava  31338551  08.02.2021
2202443418 Dochádzkový systém 02/2021 78 €   08.02.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava  31338551  08.02.2021
621009705 zshu.sk - predĺženie registrácie domény 14,28 €   08.02.2021 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 3674352 08.02.2021
2202443438 Prenájom kopírky zborovňa 02/2021 2,44 €   08.02.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  08.02.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 61,18 €   11.02.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.02.2021
1421000264 Tepelná energia 1/2021 7 515,79 €   18.02.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 18.02.2021
202101097 Nákup dezinfekčných prostriedkov ŠJ 60,96 € 05/2021 18.02.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 18.02.2021
0600066943 Erasmus+ náku materiálu na projekt 514,37 € 07/2021 24.02.2021 Lean Commerce, s.r.o., Rosinská cesta 13, Žilina 52594734 24.02.2021
8049911552 Erasmus+ nákup záhradného nábytku 421 € 08/2021 24.02.2021 Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava 35950226 24.02.2021
121016194 Nákup stravných lístkov 5 584,14 €   26.02.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 26.02.2021
1212200668 Nákup školských tlačív 94,45 € 04/2021 26.02.2021 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 26.02.2021
8200052318 Záloha za elek. energiu 3/2021 1 092 €   08.03.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 08.03.2021
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,23 €   08.03.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 08.03.2021
2202447142  Prenájom kopírky 1-4 ročník 03/2021 81,34 €   08.03.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  08.03.2021
2202447399 Dochádzkový systém 03/2021 78 €   08.03.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  08.03.2021
1021030591  Výkon zodpovednej osoby 3/2021 51,60 €   08.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice  50528041  08.03.2021
2147456  Prenájom rohoží 02/2021 37,01 €   08.03.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 08.03.2021
2202447419 Prenájom kopírky zborovňa 03/2021 2,44 €   08.03.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  08.03.2021
0124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 61 €   11.03.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.03.2021
210136 Nadácia Pontis - nákup sada micro:bit - 10 ks 360 € 10/2021 17.03.2021 StreamIT, s.r.o., Bezručova 9, Bratislava 50133845 17.03.2021
31008121 Vývoz smetia, obdobie 1-3/2021 207,90 €   17.03.2021 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 17.03.2021
1421000461 Tepelná energia 2/2021 2 254,33 €   18.03.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 18.03.2021
2021028 Interzia - zápis do 1. ročníka 60 € 13/2021 18.03.2021 1. Humenská, a.s., Kukorelliho 34, Humenné 46995498 18.03.2021
2500280587 Vodné a stočné 1-3/2021 1 539,72 €   29.03.2021 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 29.03.2021  
2021128 Štvrťročná kontrola kamerového systému a oprava 217,20 €   29.03.2021 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 29.03.2021
21951114 Predplatné on-line smernice pre školstvo 158,52 €   29.03.2021 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 29.03.2021
202102132 Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok 149,40 € 14/2021 29.03.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 29.03.2021
202102249 Nákup kancelárskych potrieb na ZŠ 74,88 € 16/2021 29.03.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 29.03.2021
2202449542 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2021 69,30 €   29.03.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  29.03.2021
2202449554 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2020 11,09 €   29.03.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  29.03.2021
022101 Príspevok zo SF 2/2021 50,37 €   31.01.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 31.01.2021
022102 Stravné 2/2021 121,91 €   31.01.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 31.01.2021
2021099 Deratizácie kuchyne a priestorov ŠJ 81,60 €   31.01.2021 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 36481611 31.01.2021
112021 Revízia výťahov ŠJ 1-3/2021 32,10 €   31.01.2021 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 31.01.2021
202103087 Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2021 210 €   07.04.2021 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 07.04.2021
032104 Stravné 3/2021 167 €   07.04.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 07.04.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.04.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 07.04.2021
2210000987  Prenájom kopírky 1-4 ročník 04/2021 81,34 €   07.04.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  07.04.2021
2210001223 Dochádzkový systém 04/2021 78 €   07.04.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  07.04.2021
1021040599  Výkon zodpovednej osoby 4/2021 51,60 €   07.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice  50528041 07.04.2021
2154914  Prenájom rohoží 03/2021 37,01 €   07.04.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 07.04.2021
2210001240 Prenájom kopírky zborovňa 04/2021 2,44 €   07.04.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  07.04.2021
 121029697 Nákup stravných lístkov 6 700,97 €   13.04.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava   31396674 13.04.2021  
 210101174 Nákup notebookov na 1-4, dotácia na digitalizáciu  2 171,80 €  18/2021 13.04.2021    FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice  36188778  13.04.2021  
221218  Renovácia tonerov  90,90 €  19/2021  13.04.2021     Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné  31692311 13.04.2021    
5590035606  Licencia účtovného programu WinIbeu  83,65 €    13.04.2021      IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice  00162957 13.04.2021     
 0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ  61,06 €    13.04.2021       Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava  35697270   13.04.2021    
 10210011  Pranie odevov v ŠJ 3/2021  15,30 €     13.04.2021       Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné  447725051   13.04.2021     
 1421000743 Tepelná energia 3/2021  3 758,24 €   16,4.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné  31728812   16,4.2021 
 51000221 Výrub topoľov v areáli ZŠ - 18 ks 2 835,82 €   19.04.2021  Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155  19.04.2021 
2021030 Nákup pracovných zošitov NBV, šk. rok 21/22 322,55 € 20/2021 19.04.2021 KPKC, n.o., Bottova 15, Levoča 35581441 19.04.2021
2100400439 Nákup učebníc pre 1-4 ročník z dotácie 1 416 € 21/2021 23.04.2021 Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 17323266 23.04.2021
20217378 Nákup prac. zošitov pre 2- 4 ročník na NBV z dotácie 384 € 25/2021 23.04.2021 Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 50434870 23.04.2021
202102915 Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb na ZŠ 348,38 € 26/2021 23.04.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 23.04.2021
20210419 Nákup učebníc matematika pre 4.ročník z dotácie 177,05 € 24/2021 23.04.2021 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14 343/5, Bratislava 35927097 23.04.2021
210101273 Nákup adaptérov - 2 ks 38 € 27/2021 23.04.2021 Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 23.04.2021
2125691 Nákup učebných pomôcok na projekt Pontis 168,70 €   23.04.2021 Datacomp,s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 36212466 23.04.2021
210100127 Nákup kníh do knižnice - "Radi čítame 2" 803,65 € 29/2021 30.04.2021 Mgr. Igor Fejko, Knihkupectvo Čas na ticho, Laborecká 73, Humenné 45444544 30.04.2021
2021148 Inzercia - zápis do 1.ročníka 45 € 15/2021 30.04.2021 Lini Press, s.r.o., Jasenovská 2497, Humenné 36716944 30.04.2021
2164656  Prenájom rohoží 04/2021 37,01 €   30.04.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 30.04.2021
8200052318 Záloha za elek. energiu 5/2021 1 078,72 €   05.05.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 05.05.2021
2021013 Montáž osvetlenia a oprava elektroinštalácie ZŠ 285 €   05.05.2021 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 05.05.2021
1021050593  Výkon zodpovednej osoby 5/2021 51,60 €   05.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice  50528041 05.05.2021
7211345 Zber a odvoz odpadu 4/2020 25,20 €   05.05.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 05.05.2021
202103398  Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ a ŠJ 393,12 €   07.05.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  36466778 07.05.2021 
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,22 €   07.05.2021  Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 07.05.2021 
2210007747  Prenájom kopírky 1-4 ročník 05/2021 81,34 €   07.05.2021  Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  07.05.2021 
2210007996 Dochádzkový systém 05/2021 78 €   07.05.2021  Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  07.05.2021 
9001410074 Tlač poštových poukazov pre ŠJ 61,67 €   07.05.2021  Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 07.05.2021 
10210013 Pranie odevov v ŠJ 37,80 €   07.05.2021  EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 1834/7, Humenné 52723712 07.05.2021 
2021019 Účastnícky poplatok Online Pikopretek 2021 10 €   07.05.2021  P-MAT, n.o., Ambroseho 2, Bratislava 31820832 07.05.2021 
2210008016 Prenájom kopírky zborovňa 05/2021 2,44 €   07.05.2021  Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  07.05.2021 
042107 Stravné 4/2021 1 381,09 €   11.05.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 11.05.2021
 0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 32 €   11.05.2021  Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.05.2021
211119 Nákup plastových šachových figúrok terasových v sume 254,50 € 254,50 € 36/2021 12.05.2021 Miroslav Pálka, L. Novomeského 1350/114, Senica 30977312 12.05.2021
1421001026 Tepelná energia 4/2021  4 547,25 €    13.05.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné  31728812   13.05.2021
2210023721 Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 4/2021 109,21 €    13.05.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177  13.05.2021
023672 Nákup vlajka EU a zástava SR 156 € 38/2021  14.05.2021 2U spol. s r.o., Martinengova 1, Bratislava 17315786  14.05.2021
22200046 Nákup farebných plastových stolov a stoličiek na projekt mesto "Na jazykových krídlach" 814 € 35/2021  20.05.2021 Nomiland, s.r.o., Magnezitárka 11, Košice 36174319  20.05.2021
21601945 Online predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 149,88 €    20.05.2021 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129  20.05.2021
221227  Renovácia tonerov 67,80 € 39/2021  20.05.2021  Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné  31692311  20.05.2021
2021014 Oprava zásuvkového obvodu v kabinetoch ZŠ 29 € 34/2021  20.05.2021 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702  20.05.2021
4157654 Nákup antuky na školské ihrisko a kurty 1 699,20 €  37/2021  27.05.2021 Stavmat stavebniny, s.r.o., Pezinská 56, Malacky 34116125  27.05.2021
1020210297 Nákup vstupného terminálu na meranie teploty 1 536 €  41/2021  27.05.2021 Mepis Healthcare, s.r.o., 1.mája 220/19, Poprad 36605751  27.05.2021
202103744 Nákup kancelárskych a hygienických prostriedkov na ZŠ 514,56 € 40/2021  27.05.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  36466778  27.05.2021
202104044 Nákup kancelárskych a hygienických prostriedkov na ŠJ 551,30 € 42/2021  07.06.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné    36466778  07.06.2021 
2210030346 Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 5/2021 417,10 €    07.06.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177  07.06.2021
2100184 Oprava umývačky riadu v ŠJ 255,84 € 28/2021  07.06.2021 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731  07.06.2021
10210338 Rozvoz antuky na školskom ihrisku s UNC strojom 156 € 43/2021  07.06.2021 HS-Trans, s.r.o.,Tolstého 110/12, Humenné 45334129  07.06.2021
2210014297  Prenájom kopírky 1-4 ročník 06/2021 81,34 €    07.06.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551   07.06.2021
2210014540 Dochádzkový systém 06/2021 78 €    07.06.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551   07.06.2021
1021060607  Výkon zodpovednej osoby 06/2021 51,60 €    07.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice  50528041  07.06.2021
10210016 Pranie odevov v ŠJ 05/2021 45,90 €    07.06.2021 EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712  07.06.2021
7211799 Zber a odvoz odpadu 05/2020 33,60 €    07.06.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768  07.06.2021
2210014559 Prenájom kopírky zborovňa 06/2021 2,44 €    07.06.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551   07.06.2021
1421001308 Tepelná energia 05/2021  3 253,29 €   11.06.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné  31728812 11.06.2021
052111 Stravné 05/2021 1 985,63 €   11.06.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 11.06.2021
213200081 Nákup obrusoviny do ŠJ 314,88 € 44/2021 11.06.2021 Praktik textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava 44491191 11.06.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 35,68 €   11.06.2021  Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.06.2021
1212104473 Učebnice - dotácia I. stupeň 6 134,37 € 50/2021 17.06.2021 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 17.06.2021
8200052318 Záloha za elek. energiu 6/2021 1 092 €   17.06.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 17.06.2021
31058221 Vývoz smetia, obdobie 4-6/2021 772,20 €   17.06.2021  Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 17.06.2021
1212104472 Nákup čítaniek 3. ročník 698,28 € 49/2021 17.06.2021 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 17.06.2021
2100065 Nákup kníh projekt mesto "Na jazykových krídlach" 200,37 € 46/2021 17.06.2021 Knihkupectvo Na korze, Jasenovská 2844/50, Humenné 52175707 17.06.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   17.06.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 17.06.2021
2106003 Oprava strechy ZŠ 2 100 € 52/2021 24.06.2021 Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné 53372751 24.06.2021
2106002 Oprava spojovacej chodby ZŠ 1 615,60 € 53/2021 24.06.2021 Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné 53372751 24.06.2021
010621 Elektroinštalačné práce v ŠJ 624,67 € 48/2021 24.06.2021 Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 33843171 24.06.2021
20210086 Čistenie a monitoring kanalizácie ZŠ 402 € 51/2021 24.06.2021 MH-Line s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou 51915804 24.06.2021
2021162 Kontrola kamerového systému 1/2 ročná a oprava 217,20 €   24.06.2021 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 24.06.2021
2182080  Prenájom rohoží 06/2021 37,01 €   24.06.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 24.06.2021
2500340323  Vodné a stočné 3-6/2021 2 754,49 €   28.06.2021 VVS, a.s.,  Komenského 50, Košice  36570460 28.06.2021
2210018278 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 4-6/2021 295,80 €   28.06.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  28.06.2021
2210018297 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 4-6/2021 115,34 €   28.06.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  28.06.2021
2173406  Prenájom rohoží 05/2021 37,01 €   28.06.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 28.06.2021
62115 Stravné 06/2021 2 039,07 €   02.07.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 02.07.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   02.07.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 02.07.2021
842021 Odborná skúška výťahu v ŠJ 62 € 45/2021 02.07.2021 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 02.07.2021
1021070615  Výkon zodpovednej osoby 07/2021 51,60 €   02.07.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice  50528041 02.07.2021
522021 Revízia výťahov ŠJ 4-6/2021 32,10 €   02.07.2021 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 02.07.2021
8200052318 Záloha za elek. energiu 07/2021 1 092 €   06.07.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 06.07.2021
2210035452 Doplatok za elektrickú energiu 06/2021 289,75 €   06.07.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 06.07.2021
202106154 Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2021 210 €   06.07.2021 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 06.07.2021
2210020319  Prenájom kopírky 1-4 ročník 07/2021 81,34 €   06.07.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  06.07.2021
2210020548 Dochádzkový systém 07/2021 78 €   06.07.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  06.07.2021
10210022 Pranie odevov v ŠJ 06/2021 55,08 €   06.07.2021 EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 06.07.2021
2210020565 Prenájom kopírky zborovňa 07/2021 2,44 €   06.07.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  06.07.2021
1421001590 Tepelná energia 06/2021  2 069,23 €   15.07.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné  31728812 15.07.2021
2106004  Oprava strechy ZŠ - montáž atík s fóliou 651 € 55/2021 15.07.2021 Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné  53372751  15.07.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 33,42 €   15.07.2021  Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 15.07.2021
122021 Maliarske práce v ŠJ po zatečení 473,50 € 56/2021 16.07.2021 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 16.07.2021
132021 Maliarske a natieračske práce v ŠJ 273,50 € 57/2021 16.07.2021 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 16.07.2021
1212205236 Školské tlačivá na šk. rok 21/22 140,36 €   16.07.2021 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 16.07.2021
202105776 Nákup čístiacich prostriedkov ZŠ 804,79 € 58/2021 27.07.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  36466778 27.07.2021
1210008800 Školská agenda - licencia na 12 mesiacov 550 €   27.07.2021 Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 31331131 27.07.2021
20218051 Nákup pracovných zošitov na NBV pre II. stupeň 470,40 € 59/2021 27.07.2021 Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 50434870 27.07.2021
7212201 Zber a odvoz odpadu 06/2020 55,20 €   27.07.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 27.07.2021
2190789  Prenájom rohoží 06/2021 9,84 €   27.07.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 27.07.2021
8200052318 Elektrická energia zálohová platba 8/21 a zúčtovaný preplatok 7/21 475,73 €   10.08.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 10.08.2021
202106494 Čistiace potreby ZŠ 131,83 € 61/2021 10.08.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  36466778 10.08.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   10.08.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 10.08.2021
2210026439  Prenájom kopírky 1-4 ročník 08/2021 81,34 €   10.08.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  10.08.2021
2210026655 Dochádzkový systém 08/2021 78 €   10.08.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  10.08.2021
1210008974 Tlač triednych kníh za šk. rok 20/21 73,60 €   10.08.2021 Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 31331131 10.08.2021
1021080589  Výkon zodpovednej osoby 08/2021 51,60 €   10.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice  50528041 10.08.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 32,49 €   10.08.2021  Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.08.2021
7212685 Zber a odvoz odpadu 07/2020 8,40 €   10.08.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 10.08.2021
2210026675 Prenájom kopírky zborovňa 08/2021 2,44 €   10.08.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  10.08.2021
 1421001871 Tepelná energia 07/2021   1 827,17 €    12.08.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné   31728812    12.08.2021
2021092 Nakup pracovných odevov a pracovnej obuvi v ŠJ 542,71 € 60/2021  12.08.2021 Mgr. Darina Zavacká, Jilemnického sady 866/9, Humenné 34976728  12.08.2021
172021 Maliarske a natieračske práce na ZŠ 4 998,40 € 63/2021 26.08.2021 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 26.08.2021
2021023 Oprava rozvádzača v kuchyni - ŠJ 4 991,88 € 62/2021 26.08.2021 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 26.08.2021
2021024 Elektroinštalácia - učebňa IKT 543,06 € 64/2021 26.08.2021 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 26.08.2021
20211490 Nákup učebníc matematiky I. stupeň 97,50 € 23/2021 26.08.2021 LiberaTerra, s.r.o., Levaduľová 14343/5, Bratislava 35927097 26.08.2021
84198964 Predplatné Poradca 72 €   26.08.2021 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 26.08.2021
1212105948 CD podpora pre učebnice I. stupňa 555,65 €   06.09.2021 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 06.09.2021
8200052318 Záloha elektrickej energie 9/2021 a zúčtovanie preplatku za august 2021 509,04 €   06.09.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 06.09.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,12 €   06.09.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 06.09.2021
210180275 Nákup učebníc nemeckého jazyky II. stupňa 85 €   06.09.2021 Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348/10, Praha 3 49615645 06.09.2021
2210032204  Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2021 81,34 €   06.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  06.09.2021
2210032440 Dochádzkový systém 09/2021 78 €   06.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  06.09.2021
1021090590  Výkon zodpovednej osoby 09/2021 51,60 €   06.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice  50528041 06.09.2021
2210032460 Prenájom kopírky zborovňa 09/2021 2,44 €   06.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  06.09.2021
2021243 Projekt - Modernejšia škola - nábytok a vybavenie učebne 28 910,58 €   10.09.2021 ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, Vranov nad Topľou 3 31680259 10.09.2021
202107535 Nákup jednorazových utierok - COVID 19 1 659,60 €   14.09.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.09.2021
102101180 Nákup učebníc geografia - 9. ročník 720 €   14.09.2021 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35711302 14.09.2021
6532904980 Úrazové poistenie šk. rok 2021/2022 269,73 €   14.09.2021 Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 00585441 14.09.2021
20211011 Nákup učetných pomôcok na II: stupeň - mapy 237 €   14.09.2021 FAST ADVERT, s.r.o., Příkop 843/4, Brno 09640584 14.09.2021
202115910 Predplatné - právny kuriér pre školy 119 €   14.09.2021 RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 14.09.2021
2021366 Deratizácia v prietoroch ZŠ 96 €   14.09.2021 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 36481611 14.09.2021
20210164 Nákup monitora 79 €   14.09.2021 Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 36734039 14.09.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 37,73 €   14.09.2021  Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.09.2021
210102352 Nukup zdroja - 400 W 29,40 €   14.09.2021 Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 14.09.2021
1421002152 Tepelná energia 08/2021   2 123,77 €   16.09.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné   31728812 16.09.2021
001861655 Vývoz smetia, obdobie 7-9/2021 297 €   16.09.2021  Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 001861655 16.09.2021
2210034434 Nákup tonera do tlačiarne 259,20 €   16.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551  16.09.2021
211023 Prístup k online službe - zber odpadu 31,20 €   20.09.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 20.09.2021
35742364  Prenájom rohoží 09/2021 9,84 €   20.09.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 20.09.2021
2500394961 Vodné a stočné za 6-9/2021 2 213,52 €    29.09.2021 VVS, a.s.,  Komenského 50, Košice   36570460  29.09.2021 
121066851 Nákup stravných lístkov 1 845,46 €    29.09.2021 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 53528654  29.09.2021
2100370 Príslušenstvo k umývačke riadu v ŠJ 1 041,60 €    29.09.2021 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731  29.09.2021
202108479 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 478,85 €    29.09.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778  29.09.2021
1242100478 Nákup učebníc anglického jazyky pre II. stupeň 280,48 €    29.09.2021   MEGABOOKS SK, s.r.o., Kopčianska 3748/41, Bratislava 36699594   29.09.2021
3020101958 Predplatné Direktor Profi 201 €    29.09.2021 Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava2 31348262  29.09.2021
2021203 Kontrola kamerového systému 3/4 ročná 150 €     29.09.2021  Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné  40118355  29.09.2021 
2210036713 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 7-9/2021 131,17 €    29.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551   29.09.2021
2021167672 Kompatibilná lampa na projektor EPSON  93,55 €    29.09.2021 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha   28876431  29.09.2021
31115421 Odvoz odpadu - kontajner 7m3 39,40 €    29.09.2021  Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 001861655  29.09.2021
2210036718 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 7-9/2021 34,94 €    29.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551   29.09.2021
0962021 Revízia výťahu v ŠJ 32,10 €    29.09.2021 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396  29.09.2021

Rok 2020
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
2190068855 Dodávka elektriny 1/2020 1 563,42 €   14.01.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 14.01.2020
2001002 Nákup Lego Spike - projekt ORANGE 1 226 € 1/2020 14.01.2020 EDUXE Slovensko, s.r.o., M.C. Sklodowskej, s.r.o., Bratislava 46447644 14.01.2020
2192439703 Dochádzkový systém 1/2020 78 €   14.01.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.01.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 65,49 €   14.01.2020 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.01.2020
118862020 Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" 58,80 €   14.01.2020 PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina 51108178 14.01.2020
1020010562 Výkon zodpovednej osoby 1/2020 51,60 €   14.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 14.01.2020
1959174 Záloha zshu.sk 12/2019 2,86 €   14.01.2020 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 3674352 14.01.2020
20200010 Púzdro na MacBook 13" - projekt Erasmus+ II. stupeň 133,90 €   14.01.2020 Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 14.01.2020
20002 Nákup BlueBot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň 89 € 6/2020 20.01.2020 PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1 36843521 20.01.2020
20001 Nákup BlueBot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň 178 € 7/2020 20.01.2020 PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1 36843521 20.01.2020
219107922 Bee-Bot s príslušenstvom - projetk Erasmus+ I.stupeň 249,22 €   20.01.2020 Moravia Consulting, s.r.o., Olomoucká 1213/83, Brno 49967550 20.01.2020
3020903740 Nákup stravných listkov - DOXX 1 333,29 € 2/2020 23.01.2020 DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 23.01.2020
720201359 Práva k programu VEMA verzia 2020 451,68 €   23.01.2020 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374 23.01.2020
22020 Čalúnnenie dverí ZŠ - 2 ks 382 € 4/2020 23.01.2020 Marek Krivjančin, Kochanovce 50, Humenné 40121747 23.01.2020
202002 Verejné obstarávanie na zákazku - "Rôzne potravinárske výrobky" 320 € 133/2019 23.01.2020 Gabriela Janková- MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, Snina 50115715 23.01.2020
20200002 Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík a kategor. prác 72 € 3/2020 23.01.2020 LPSo, s.r.o., Laborecká 18, Humenné 46622489 23.01.2020
20200050 Apple Power Adapter k MacBook Pro 13" - projekt Erasmus+ II. stupeň 100,01 € 8/2020 27.01.2020 Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 27.01.2020
2020015 Lyžiarsky výcvik - Hotel Barbora, V. Boca 6 731 € zml. 62/2019 29.01.2020 Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA,Hutnícka 1, Košice 51829495 29.01.2020
202000549 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ 488,77 € 5/2020 29.01.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 29.01.2020
2192439631 Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2020 79,20 €   29.01.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.01.2020
2020002 Montáž zásuviek učebne II. stupeň 70 € 9/2020 31.01.2020 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 31.01.2020
20200010 Nákup tonera a príslušenstva - projekt Erasmus+ I. stupeň 72,50 € 10/2020 31.01.2020 MV-Comp, s.r.o., Námestie slobody 2556/63, Humenné 36498670 31.01.2020
8200122005 Lyžiarský výcvik - skipasy 1 638 € 12/2020 05.02.2020 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza 36005622 05.02.2020
020220 Elektroinštalačné práce v ŠJ 101,20 € 13/2020 05.02.2020 Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 33843171 05.02.2020
220104 Renovácia tonerov 90,90 € 14/2020 05.02.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné 31692311 05.02.2020
1020020539 Výkon zodpovednej osoby 02/2020 51,60 €   05.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.02.2020
1920-4053 Predplatné SLAVIK 2020 9 € 15/2020 05.02.2020 ARES, s.r.o., Elektrárenská 12091, Bratislava 31363822 05.02.2020
2200004553 Dodávka elektriny 517,35 €   10.02.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 10.02.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,04 €   10.02.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.02.2020
5200246 Zber a odvoz odpadu 1/2020 25,20 €   10.02.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 10.02.2020
620010035 Registrácia domény zshu.edu.sk 14,28 €   10.02.2020 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 10.02.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 1,01 €   10.02.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 10.02.2020
1420000264 Tepelná energia 1/2020 6 137,38 €   14.02.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 14.02.2020
012001 Stravné 1/2020 1 790,24 €   14.02.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 14.02.2020
012002 Príspevok zo SF 1/2020 739,68 €   14.02.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 14.02.2020
2192442356 Prenájom kopírky 1-4 ročník 2/2020 79,20 €   14.02.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.02.2020
2192442423 Dochádzkový systém 2/2020 78 €   14.02.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.02.2020
10200008 Pranie odevov v ŠJ 1/2020 44,10 €   14.02.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 14.02.2020
2192439710 Prenájom kopírky zborovňa 01/2020 2,44 €   14.02.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.02.2020
2192442426 Prenájom kopírky zborovňa 02/2020 2,44 €   14.02.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.02.2020
8190049249 Záloha elektrina 2/2020 1 271 €   26.02.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 26.02.2020
40220 Elektroinštalačné práce na ZŠ 152,65 € 16/2020 26.02.2020 Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 33843171 26.02.2020
20010149 Servisná a licenčná zmluva - strava.cz - ŠJ 126 €   26.02.2020 VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš 36006912 26.02.2020
1212000285 Offline Maxi balík pre učiteľa 3 a 4 ročník 51,84 € 17/2020 26.02.2020 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 26.02.2020
022005 Stravné 2/2020 1 818,63 €   04.03.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 04.03.2020
022006 Príspevok na stravné zo SF 2/2020 751,41 €   04.03.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 04.03.2020
2200013208 Doplatok elektrina 2/2020 521,36 €   04.03.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 04.03.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   04.03.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 04.03.2020
1202201054 Nákup školských tlačív ZŠ 55,18 € 11/2020 04.03.2020 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 04.03.2020
1020030536 Výkon zodpovednej osoby 03/2020 51,60 €   04.03.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 04.03.2020
5200680 Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2020 33,60 €   04.03.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 04.03.2020
2020033 Stropný držiak na Funtronic 33 € 18/2020 04.03.2020 Unikor trade s.r.o., Hlavná 304/9, Ľubochňa 52391990 04.03.2020
202001405 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ 624,78 € 20/2020 09.03.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 09.03.2020
202001549 Nákup dezinfekčných gélov ZŠ 134,68 € 21/2020 09.03.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 09.03.2020
2192447809 Prenájom kopírky 1-4 ročník 3/2020 79,20 €   09.03.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.03.2020
2192447874 Dochádzkový systém 3/2020 78 €   09.03.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.03.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,10 €   09.03.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 09.03.2020
200100490 Nákup adaptéra ZŠ 27,80 € 19/2020 09.03.2020 Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 09.03.2020
920992280 Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 25 €   09.03.2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 52829821 09.03.2020
2192447877 Prenájom kopírky zborovňa 03/2020 2,44 €   09.03.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.03.2020
202021358 Demontáž tabúľ 6 ks 216 €   12.03.2020 MB Tech BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1 36622524 12.03.2020
10200013 Pranie odevov v ŠJ 2/2020 41,40 €   12.03.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 12.03.2020
8190049249 Záloha elektrina 3/2020 1 271 €   18.03.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 18.03.2020
31008520 Vývoz smetia, obdobie 1-3/2020 712,80 €   18.03.2020 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 18.03.2020
2020025 Výmena kovania vchodových dverí ŠJ 187,32 € 27/2020 18.03.2020 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 43564216 18.03.2020
202001784 Nákup čistiacich portrieb ZŠ 147,02 € 28/2020 18.03.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 18.03.2020
1420000546 Tepelná energia 2/2020 7 455,04 €   20.03.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 20.03.2020
2000125 Oprava gastrozariadenia v ŠJ 501,12 € 29/2020 20.03.2020 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 20.03.2020
202002152 Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok 199,20 € 30/2020 23.03.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 23.03.2020
2500069938 Vodné a stočné 1-3/2020 2 586,10   25.03.2020 VVS, a.s.,Komenského 50, Košice 36570460 25.03.2020
20951056 Predplatné On-line Smernice pre školstvo 190,20 €   25.03.2020 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 25.03.2020
2192449257 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2020 169,73 €   25.03.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 25.03.2020
2192449258 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2020 77,45 €   25.03.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 25.03.2020
2020009 Výmena oplotenia v areáli školského ihriska ZŠ 22 185,48 €   30.03.2020 VHP, spol. s r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 30.03.2020
2020128 Štvrťročná kontrola kamerového systému 150 €   31.03.2020 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 31.03.2020
220117 Renovácia tonerov ZŠ 68,30 € 31/2020 31.03.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 31.03.2020
142020 Revízia výťahov ŠJ 1-3/2020 32,10 €   31.03.2020 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 31.03.2020
032009 Stravné 3/2020 297,26 €   07.04.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 07.04.2020
032010 Príspevok na stravné zo SF 3/2020 122,82 €   07.04.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 07.04.2020
20200359 Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2020 210 €   07.04.2020 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 07.04.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.04.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.04.2020
1020040541 Výkon zodpovednej osoby 04/2020 51,60 €   07.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 07.04.2020
10200025 Pranie odevov v ŠJ 3/2020 22,50 €   07.04.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 07.04.2020
5201204 Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2020 8,40 €   07.04.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 07.04.2020
20208112 Slovenské národné spektrum - predplatné 2020 6 €   07.04.2020 Matica Slovenská, P. Mudroňa 1, Martin 00179027 07.04.2020
2020125 Nákup antibakteriálnych gélov ZŠ 575 € 32/2020 15.04.2020 Alda Vranov n. T., s.r.o., Hudcovce 67 36463116 15.04.2020
2002000043 Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ 390,06 € 33/2020 15.04.2020 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 15.04.2020
220123 Renovácia tonerov ZŠ 180,80 € 34/2020 15.04.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 15.04.2020
2002000042 Nákup dezinfekcie ŠJ 83,28 € 35/2020 15.04.2020 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 15.04.2020
2202401913 Prenájom kopírky 1-4 ročník 4/2020 81,34 €   15.04.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 15.04.2020
2202401979 Dochádzkový systém 4/2020 78 €   15.04.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 15.04.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,97 €   15.04.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 15.04.2020
2202401982 Prenájom kopírky zborovňa 04/2020 2,44 €   15.04.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 15.04.2020
1420000828 Tepelná energia 3/2020 5 477,08 €   22.04.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 22.04.2020
202013 Ukončenie VO na potravinárske výrobky v ŠJ 256 € 133/2019 22.04.2020 Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, Snina 50115715 22.04.2020
5590033007 Licencia účtovného programu WinIbeu 83,65 €   22.04.2020 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice 00162957 22.04.2020
2002000420 Nákup dezinfekcie v ŠJ 62,16 € 36/2020 22.04.2020 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 22.04.2020
1419140267 Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2019 - 614,68 €   28.04.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 28.04.2020
2020091 Servisná prehliadka traktorovej kosačky 162,90 € 37/2020 05.05.2020 Jarkop s.r.o., Sládkovičova 13, Humenné 52087182 05.05.2020
1020050535 Výkon zodpovednej osoby 05/2020 51,60 €   05.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.05.2020
8190049249 Záloha elektrina 5/2020 1 201,29 €   07.05.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 07.05.2020
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.05.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.05.2020
2202406143 Prenájom kopírky 1-4 ročník 5/2020 81,34 €   07.05.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.05.2020
2202406206 Dochádzkový systém 5/2020 78 €   07.05.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.05.2020
2202406209 Prenájom kopírky zborovňa 05/2020 2,44 €   07.05.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.05.2020
202003360 Dezinfekčný stojan ZŠ + dezinfekcia 419,40 € 38/2020 14.05.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.05.2020
20601933 Predplatné spravodajca pre mzdové účtovníčka 149,87 €   14.05.2020 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 14.05.2020
0124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,79 €   14.05.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.05.2020
1420001110 Tepelná energia 4/2020 3 017,24 €   21.05.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 21.05.2020
202003612 Nákup zásobníkov a dezinfekcie na ZŠ 280,48 € 39/2020 27.05.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.05.2020
202003805 Nákup ochranných tvárových štítov pre zamestnancov ZŠ 205,30 € 42/2020 27.05.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.05.2020
202003725 Nákup ochr. pomôcok do ŠJ 35,42 € 41/2020 27.05.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.05.2020
202003692 Dokúpenie ochranných tvárových štítov ZŠ 33 € 40/2020 27.05.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.05.2020
202004132 Nákup utierok do zásobníkov ZŠ 258,12 € 45/2020 09.06.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 09.06.2020
202004003 Nákup zásobníkov na ZŠ 161,46 € 44/2020 09.06.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 09.06.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,41 €   09.06.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 09.06.2020
2002001525 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ 99,36 €   09.06.2020 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 09.06.2020
2202410441 Prenájom kopírky 1-4 ročník 6/2020 81,34 €   09.06.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.06.2020
2202410506 Dochádzkový systém 6/2020 78 €   09.06.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.06.2020
1020060550 Výkon zodpovednej osoby 06/2020 51,60 €   09.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 09.06.2020
220143 Renovácia tonerov - Covid 19 46,20 € 43/2020 09.06.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 09.06.2020
2202410509 Prenájom kopírky zborovňa 06/2020 2,44 €   09.06.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.06.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,36 €   10.06.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.06.2020
120055222 Nákup stravných lístkov - stravné Covid 19 9 679,18 € zml. 24/2020 11.06.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 11.06.2020
1420001392 Tepelná energia 5/2020 2 523,66 €   18.06.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 18.06.2020
8190049249 Záloha elektrina 6/2020 1 271 €   18.06.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 18.06.2020
31082320 Vývoz smetia za obdobie 6/2020 267,30 €   18.06.2020

Techniské služby mesta Humenné,Sninska 27/1018, Humenné

00186155 18.06.2020
202004357 Nákup dezinfekcie na ZŠ 231,66 € 47/2020 18.06.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 18.06.2020
202004326 Nákup tovaru podľa potreby do ŠJ 23,53 € 46/2020 18.06.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 18.06.2020
2202411002 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 4-6/2020 5,11 €   18.06.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 18.06.2020
2500128444 Vodné a stočné 4-6/2020 1 529,89 €   30.06.2020 VVS, a.s.,Komenského 50, Košice 36570460 30.06.2020
2020146 Polročná kontrola kamerového systému + práce 219,60 €   30.06.2020 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 30.06.2020
220155 Renovácia tonerov - Covid 19 90,40 € 49/2020 30.06.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 30.06.2020
99483872 Predplatné práce a mzdy - odborný mesačník 66 €   30.06.2020 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 30.06.2020
0612020 Revízia výťahov ŠJ 4-6/2020 32,10 €   30.06.2020 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 30.06.2020
032013 Príspevok na stravné zo SF 6/2020 534,06 €   03.07.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 03.07.2020
032012 Stravné 6/2020 1 292,58 €   03.07.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 03.07.2020
122020 Maliarske práce v kuchyni a priestoroch ŠJ 395,80 € 50/2020 03.07.2020 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 03.07.2020
202006120 Technik PO a BOZP za obdobie 4-6/2020 210 €   03.07.2020 Matta s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 03.07.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   03.07.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 03.07.2020
1020070608 Výkon zodpovednej osoby 07/2020 51,60 €   03.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 03.07.2020
2202410995 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 4-6/2020 41,74 €   03.07.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 03.07.2020
1212004177 Nákup učebníc - dotácia 3 529,68 € 52/2020 07.07.2020 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 07.07.2020
12020052 Nákup učebníc - dotácia 377,25 € 53/2020 07.07.2020 KPaKC, n.o., Bottova 15, Levoča 35581441 07.07.2020
5201846 Zber a odvoz odpadu za 6/2020 v ŠJ 25,20 €   07.07.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 07.07.2020
2202413991 Prenájom kopírky zborovňa 07/2020 2,44 €   07.07.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.07.2020
20200200 Regis. poplatok Zelená škola - Erasmus+ 20/21 117,60 €   07.07.2020 CEEV Živica, Búdkova 22, Bratislava 35998407 07.07.2020
8190049249 Zúčtovanie preplatkov za elek energiu a vyplatenie 7/2020 310,23 €   13.07.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 13.07.2020
2202413923 Prenájom kopírky 1-4 ročník 7/2020 81,34 €   13.07.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.07.2020
2202413988 Dochádzkový systém 7/2020 78 €   13.07.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.07.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,54 €   13.07.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 13.07.2020
10200041 Pranie odevov v ŠJ 6/2020 43,20 €   13.07.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 13.07.2020
135484274 Nákup telefónov do ŠJ - 2 ks 38 €   13.07.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 13.07.2020
20012 Ubytovanie a strava pre 51 zamestnancov zo sociálneho fondu: 1-2.7.2020 2 040 € 51/2020 16.07.2020 Global, s.r.o., Hlavná 100, Prešov 36470457 16.07.2020
1420001674 Tepelná energia 6/2020 2 619,66 €   24.07.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 24.07.2020
102020 Zhotovenie samolepiek a tabuliek pre ZŠ 150.70 € 58/2020 24.07.2020 Bc. Dávid Pruša, Rekl. agentúra Alice, Štefániková 37, Humenné 51383101 24.07.2020
20087 Oprava chladiarenského zariadenia v ŠJ 114 € 59/2020 24.07.2020 Ján Jankaj, Partizánska 1060, Snina 10679901 24.07.2020
202005521 Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ 215,81 € 62/2020 05.08.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 05.08.2020
1202205223 Nákup školských tlačív ZŠ 132,58 € 61/2020 05.08.2020 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 05.08.2020
1020080587 Výkon zodpovednej osoby 08/2020 51,60 €   05.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.08.2020
1420001956 Tepelná energia 7/2020 2 628,35 €   14.08.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 14.08.2020
8190049249 Záloha elektrina 8/2020 1 271 €   14.08.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 14.08.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,19 €   14.08.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 14.08.2020
2202417816 Prenájom kopírky 1-4 ročník 8/2020 81,34 €   14.08.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.08.2020
2202418066 Dochádzkový systém 8/2020 78 €   14.08.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.08.2020
2202418088 Prenájom kopírky zborovňa 08/2020 2,44 €   14.08.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.08.2020
20040123 Nákup pracovných odevov do ŠJ 408,71 € 48/2020 17.08.2020 Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné 31700438 17.08.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 63,82 €   17.08.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 17.08.2020
220015 Nákup interiérovéh vybavenia ZŠ 990 € 67/2020 18.08.2020 Famm, a.s., Staničná 21, Humenné 31652018 18.08.2020
2020027 Oprava a modernizácia priestorov ZŠ 15 501,83 € 68/2020 24.08.2020 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 24.08.2020
162020 Maliarske práce na ZŠ 2 387,50 € 65/2020 24.08.2020 Jozef, Burda, SNP 20, Humenné 41083229 24.08.2020
2020127 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 1 188 € 64/2020 24.08.2020 Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 24.08.2020
2000402185 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 702 € 54/2020 24.08.2020 Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 17323266 24.08.2020
200800651 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 328 € 55/2020 24.08.2020 Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 50434870 24.08.2020
2020001 Rámy na magnetické tabule 210 € 66/2020 24.08.2020 Igor Bacák, Komenského 1436/3, Humenné 34294171 24.08.2020
20201533 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 1 624,50 € 69/2020 02.09.2020 LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava 35927097 02.09.2020
2016299 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 553 € 70/2020 02.09.2020 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 02.09.2020
2014435 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 392 € 57/2020 02.09.2020 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 02.09.2020
203200168 Nákup obrusoviny do ŠJ 157,44 €   02.09.2020 Praktik textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava 44491191 02.09.2020
1212005208 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 54,23 € 71/2020 02.09.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 02.09.2020
1020090586 Výkon zodpovednej osoby 09/2020 51,60 €   02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 02.09.2020
20201595 Matematika - sprievodca učiteľa II. stupeň 42,80 € 72/2020 02.09.2020 LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava 35927097 02.09.2020
202008140 Skrinka na núdzové kľúče ZŠ - PO a BOZP 40 € 73/2020 02.09.2020 Matta s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 02.09.2020
2200045684 Vyúčtovanie elek. energie za júl - preplatok - 818,68 €   07.09.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 07.09.2020
3120200574 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 551 € 56/2020 07.09.2020 SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava 31333176 07.09.2020
1212006142 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 493,90 € 60/2020 07.09.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 07.09.2020
2020174 Učebnice - učiteľké sety na ANJ 111,69 € 74/2020 07.09.2020 Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 07.09.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,28 €   07.09.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.09.2020
2202421971 Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2020 81,34 €   07.09.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.09.2020
2202422227 Dochádzkový systém 9/2020 78 €   07.09.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.09.2020
802200158 Nákup učebníc II. stupeň - literatúra 5. ročník 74,25 € 75/2020 07.09.2020 Patria I. s.r.o., Vápenická 8, Prievidza 30223563 07.09.2020
2016820 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 70 € 76/2020 07.09.2020 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 07.09.2020
2202422249 Prenájom kopírky zborovňa 09/2020 2,44 €   07.09.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.09.2020
202006371 Nákup čistiacich protriedkov ZŠ 612,64 € 77/2020 14.09.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.09.2020
200900120 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 344 € 78/2020 14.09.2020 Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 50434870 14.09.2020
6532904980 Úrazové poistenie 269,73 €   14.09.2020 Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 1 00585441 14.09.2020
202006394 Nákup ochranných štítov ZŠ 97,80 € 79/2020 14.09.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.09.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 63,51 €   14.09.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.09.2020
1420002238 Tepelná energia 8/2020 2 659,38 €   17.09.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 17.09.2020
2020020 Dodávka a montáž žalúzií ZŠ - I. stupeň 1 590,24 € 80/2020 17.09.2020 Modern efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné 46604545 17.09.2020
31109920 Vývoz smetia za obdobie 7 - 9/2020 326,70 €   17.09.2020 TS mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 17.09.2020
200928 Online služba - evidencia odpadov 22,80 €   17.09.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 17.09.2020
1202001552 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 892,43 € 81/2020 22.09.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 22.09.2020
2202424316 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 7-9/2020 130,34 €   22.09.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 22.09.2020
2020295 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 330 € 82/2020 22.09.2020 Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 22.09.2020
202019350 Predplatné - právny kuriér pre školy 119 €   22.09.2020 Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 22.09.2020
2020388 Deratizácia priestorov ŠJ, kuchyňe 75,60 € 83/2020 22.09.2020 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 36481611 22.09.2020
2202424343 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 7-9/2020 34,52 €   22.09.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 22.09.2020
8190049249 Záloha elektrickej energie - september 2020 1 271 €   25.09.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 25.09.2020
20010626 Seminár "Moderná správa registratúry" 39 €   28.09.2020 Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, Nováky 37922190 28.09.2020
1062020 Revízia výťahov v ŠJ 7-9/2020 32,10 €   28.09.2020 Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, Humenné 14297396 28.09.2020
2500186698 Vodné a stočné 6-9/2020 2 056,31 €   05.10.2020 VVS, a.s.,Komenského 50, Košice 36570460 05.10.2020
032015 Stravné 9/2020 1 912,15 €   05.10.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 05.10.2020
032014 Príspevok na stravné zo SF 9/2020 790,05 €   05.10.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 05.10.2020
202053 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického ručného náradia 1 700 € 84/2020 05.10.2020 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335,Jasenov 44014571 05.10.2020
202007004 Nákup dezinfekcie, rúšok a ochranných rukavíc 678,35 € 87/2020 05.10.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 05.10.2020
20202551 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 570,16 € 88/2020 05.10.2020 LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Brastislava 35927097 05.10.2020
202009180 Technik PO a BOZP za obdobie 7-9/2020 210 €   05.10.2020 Matta s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 05.10.2020
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   05.10.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 05.10.2020
2200060545 Vyúčtovanie elek. energie za september 72,38 €   05.10.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 05.10.2020
1020100599 Výkon zodpovednej osoby 10/2020 51,60 €   05.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.10.2020
120092338 Nákup stravných lístkov 5 137,41 €   06.10.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 06.10.2020
200102054 Nákup záhradného vozíka 171,80 € 89/2020 06.10.2020 e-Trade Europe, s.r.o., Šafárikovo námestie 7, Bratislava 1 47047925 06.10.2020
220179 Renovácia tonerov - 6 ks 136,10 € 90/2020 06.10.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 06.10.2020
2202426279 Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2020 81,34 €   06.10.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.10.2020
2202426540 Dochádzkový systém 10/2020 78 €   06.10.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.10.2020
9500031352 Online produkty - Rokovací poriadok, Smernice 16,90 € 91/2020 06.10.2020 Poradca Podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 06.10.2020
220242656 Prenájom kopírky zborovňa 10/2020 2,44 €   06.10.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.10.2020
1420002520 Tepelná energia 9/2020 2 735,45 €   12.10.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 12.10.2020
202007347 Nákup zásobníkov do tried - Covid 19 1 550,48 € 92/2020 12.10.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 12.10.2020
1202001550 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 951,06 € 85/2020 12.10.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 12.10.2020
1202001551 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 907,06 € 86/2020 12.10.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 12.10.2020
0124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 63,58 €   12.10.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 12.10.2020
10200075 Pranie odevov ŠJ 41,85 €   12.10.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 12.10.2020
5202908 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 9/2020 33,60 €   12.10.2020 ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 12.10.2020
8190049249 Záloha elektrickej energie - október 2020 1 271 €   14.10.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 14.10.2020
202007441 Čistiacie a dezinfekčné prostriedkov do ŠJ 373,69 € 93/2020 14.10.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.10.2020
201000284 Nákup pracovných zošitov II. stupeň - Dotácia 88 € 94/2020 14.10.2020 Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 50434870 14.10.2020
200102544 Príslušenstvo k notebooku 34,60 € 95/2020 14.10.2020 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 200102544 14.10.2020
70745980 Balíček Bezkriedy Plus 18 €   14.10.2020 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 14.10.2020
22002 Storno poplatok - škola v prírode 4 000 € 74/2019 20.10.2020 Detská rekreácia, s.r.o., Hutnícka 1, Košice 51829495 20.10.2020
202055 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodného zariadenia ZŠ a ŠJ 1 200 € 97/2020 20.10.2020 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335,Jasenov 44014571 20.10.2020
202007824 Školské pomôcky pre deti v HN - 2. polrok 182,60 € 98/2020 20.10.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 20.10.2020
2020186 Štvrťročná kontrola kamerového systému 166,80 €   20.10.2020 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 20.10.2020
200102795 Nákup notebookov ZŠ - dotácia 4 311 € 101/2020 05.11.2020 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 200102544 05.11.2020
2200066575 Vyúčtovanie elektrickej energie október 2020 533,79 €   05.11.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 05.11.2020
8190049249 Záloha elek. energie 11/2020 - preplatok 8/2020 487,87 €   05.11.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 05.11.2020
2002006405 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu ŠJ 250,18 € 100/2020 05.11.2020 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 05.11.2020
20040185 Nákup pracovných odevov a obuvy ZŠ 242,34 € 99/2020 05.11.2020 Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné 31700438 05.11.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   05.11.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 05.11.2020
1020110593 Výkon zodpovednej osoby 11/2020 51,60 €   05.11.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.11.2020
5203235 Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2020 40,80 €   05.11.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 05.11.2020
2202430466 Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2020 81,34 €   09.11.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.11.2020
2202430724 Dochádzkový systém 11/2020 78 €   09.11.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.11.2020
20200165 Nákup magnetov 41,30 € 102/2020 09.11.2020 Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou 36734039 09.11.2020
2202430742 Prenájom kopírky zborovňa 11/2020 2,44 €   09.11.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.11.2020
102017 Stravné 10/2020 2 182,69 €   10.11.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 10.11.2020
102016 Príspevok na stravné zo SF 10/2020 901,83 €   10.11.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 10.11.2020
2020029 Montáž vonkajšieho osvetlenia 89 € 103/2020 10.11.2020 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 10.11.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,88 €   10.11.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.11.2020
1420002803 Tepelná energia 10/2020 3 698,96 €   13.11.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 13.11.2020
2025473 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 1 489,50 € 106/2020 13.11.2020 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 13.11.2020
1212008926 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 273,94 € 105/2020 13.11.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 13.11.2020
70745980 Virtuálna knižnica 198,72 €   13.11.2020 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 13.11.2020
20200141 Kalibrácia maradiel v ŠJ 121,10 € 96/2020 13.11.2020 Garoma Košice, s.r.o., Sofijská 2442/8, Košice 53011601 13.11.2020
10200088 Pranie odevov v ŠJ 10/2020 38,25 €   13.11.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 13.11.2020
31133520 Vývoz smetia za obdobie 10-12/2020 653,40 €   16.11.2020 Techniské služby mesta Humenné,Sninska 27/1018, Humenné 00186155 16.11.2020
2020151 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby - ročný poplatok 192 €   16.11.2020 osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - Staré Mesto 52695352 16.11.2020
1202208946 Listy bianco s vodotlačou 172,31 €   16.11.2020 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 16.11.2020
12000331 Poskytnutie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu, zber odpadu a odpad. legislatíve 20 € 107/2020 16.11.2020 Recyklohry, n.o., Lamačská cesta 45, Bratislava 45740836 16.11.2020
3120202798 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 417,40 € 104/2020 18.11.2020 SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava 31333176 18.11.2020
20201478 Nákup digitálneho pera k tabletu 49 € 108/2020 20.11.2020 Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 20.11.2020
20201341 Zostava nábytku na ZŠ + montáž 3 233 € 109/2020 30.11.2020 Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 38182061 30.11.2020
202008711 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 650,51 € 110/2020 30.11.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 30.11.2020
20299155 Nákup dezinfekcie 288 € 111/2020 30.11.2020 Lekáreň Mária, s.r.o., Krátka 3, Humenné 36815802 30.11.2020
3210106421 Predplatné Manažment školy v praxi 155 €   30.11.2020 Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 30.11.2020
8190049249 Záloha elektrickej energie - december 2020 1 271 €   04.12.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 04.12.2020
20200135 Aktualizácia Stravné a sklad pre ŠJ 480 €   04.12.2020 JIS-SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov 45687951 04.12.2020
2200071046 Vyúčtovacia FA za elektrinu za november 2020 244,16 €   04.12.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 04.12.2020
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,24 €   04.12.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 04.12.2020
1020120596 Výkon zodpovednej osoby 12/2020 51,60 €   04.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 04.12.2020
2119397 Prenájom rohoží 11/2020 37,01 €   04.12.2020 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 04.12.2020
5203702 Zber a odvoz odpadu za 11/2020 33,60 €   04.12.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 04.12.2020
112020 Stravné 11/2020 1 548,09 €   09.12.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 09.12.2020
112021 Príspevok na stravné zo SF 11/2020 639,63 €   09.12.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 09.12.2020
2202435232 Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2020 81,34 €   09.12.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.12.2020
2202435410 Dochádzkový systém 12/2020 78 €   09.12.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.12.2020
10200096 Pranie odevov v ŠJ 11/2020 39,15 €   09.12.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 09.12.2020
1512020 Revízia výťahu v ŠJ za 10-12/2020 38,10 €   09.12.2020 J. Karandušovský, Nám. Slobody 61, Humenné 14297396 09.12.2020
2202435413 Prenájom kopírky zborovňa 12/2020 2,44 €   09.12.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.12.2020
620493 Nákup učebných pomôcok 367,80 € 113/2020 10.12.2020 Didactive.sk, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava 50201069 10.12.2020
720078414 Hosting Maximum - zshu.sk 79,06 €   10.12.2020 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 10.12.2020
22200321 Nákup učebných pomôcok 41.20 € 114/2020 10.12.2020 ABCedu, a.s., Košická 56, Bratislava 51724561 10.12.2020
52590282 Predplatné zákonov 33,60 €   10.12.2020 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 10.12.2020
2110320 Prenájom rohoží 10/2020 27,17 €   10.12.2020 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 10.12.2020
220192 Renovácia tonerov 6 ks 136,10 € 115/2020 11.12.2020 Delta, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 11.12.2020
1420003086 Tepelná energia 11/2020 7 628,35 €   11.12.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 11.12.2020
20200186 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 267,56 € 112/2020 16.12.2020 Požiarny servis - Hé, s.r.o., Kukorelliho 24, Humenné 36483923 16.12.2020
10200103 Pranie odevov v ŠJ 12/2020 39,15 €   16.12.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 16.12.2020
5204144 Zber a odvoz odpadu za 12/2020 25,20 €   16.12.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 16.12.2020
2020035 Oprava svetiel v priestoroch ZŠ 3 250 € 116/2020 17.12.2020 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 17.12.2020
202012226 Technik PO a BOZP za obdobie 9-12/2020 210 €   17.12.2020 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 17.12.2020
2020037 Oprava elektroinštalácie (zásuvky, vypínače) 50 € 117/2020 17.12.2020 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 17.12.2020
202114711 Nákup tabulí s posuvom v počte 3 ks + montáž 2 892,25 € 118/2020 21.12.2020 MB TECH BB s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banský Bystrica 1 36622524 21.12.2020
2500234638 Vodné a stočné 9-12/2020 2 293,85 €   21.12.2020 VVS, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 21.12.2020
122024 Stravné 12/2020 1 315,96 €   21.12.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 21.12.2020
122023 Príspevok na stravné zo SF 12/2020 543,72 €   21.12.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 21.12.2020
2202436705 Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 9-12/2020 350,62 €   21.12.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 21.12.2020
2020195 Kontrola kamerového systému + práce na oprave 304,57 €   21.12.2020 Maroš Kužma Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 2020195 21.12.2020
2007852 Nákup stoličiek 6 ks 250 € 119/2020 21.12.2020 NK-Plus s.r.o., Vajanského 65, Michalovce 1 46407260 21.12.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   21.12.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 21.12.2020
2202436706 Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 9-12/2020 64,14 €   21.12.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 21.12.2020
20201690 Nákup iPadov a apple pencil - 2 ks - projekt ORANGE 1 568 € 120/2020 22.12.2020 Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 22.12.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 62 €   22.12.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 22.12.2020
1420003118 Tepelná energia 12/2020 10 020,10 €   28.12.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 28.12.2020
2020040 Oprava svetiel v priestoroch ZŠ 5 167,30 € 121/2020 28.12.2020 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 36622524 28.12.2020
09122020 Oprava bleskozvodov, uzemňovačov na budovách ZŠ 4 146,20 € 122/2020 28.12.2020 ETS, Ľ. Goduš, Dargovských hrdinov 1830/6, Humenné 41580788 28.12.2020
20201477 Zostava nábytku na ZŠ + montáž 1 956,80 € 123/2020 28.12.2020 Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 38182061 28.12.2020
200103447 Nákup notebooku Dell Inspiron 1 517,80 € 124/2020 28.12.2020 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 200102544 28.12.2020
202009648 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1 386,70 € 126/2020 28.12.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 28.12.2020
20623111989 Nákup zrkadla 30 € 127/2020 28.12.2020 Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 28.12.2020
3020400602 Nákup stravných poukážok zo sociálneho fondu 3 840 € 125/2020 30.12.2020 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 30.12.2020

Rok 2019
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
2182435912 Prenájom kopírky Canon 79,20 €   14.01.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.01.2019
421712019 Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" 58,80 €   14.01.2019 AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Žilina 31602436 14.01.2019
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 56,26 €   14.01.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.01.2019
1019010526 Výkon zodpovednej osoby 01/2019 51,60 €   14.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 14.01.2019
720191443 Práva k programu VEMA verzia 2019 321,24 €   21.01.2019 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374 21.01.2019
21903337 Nákup učebných pomôcok - blikajúca šípka 37,69 €   24.01.2019 Jozef Ferko AV-EL mak., Stakčínska 752, Snina 34290630 24.01.2019
5190121110 Nákup - sada hrnčekov pre ZŠ 65,69 €   24.01.2019 Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 27082440 24.01.2019
2019012 Lyžiarsky výcvik - Hotel Barbora, V. Boca 6 344 €   31.01.2019 Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA,Hutnícka 1, Košice 51829495 31.01.2019
2124647195 Vodné a stočné 983,48 €   31.01.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 31.01.2019
201900435 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ 384,14 € 2/2019 31.01.2019 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 31.01.2019
19192280 Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 25 €   31.01.2019 Marian Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 11821973 31.01.2019
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,37 €   05.02.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 05.02.2019
1019020520 Výkon zodpovednej osoby 02/2019 51,60 €   05.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 05.02.2019
0124322256 Nákup mobilného telefónu 50 €   05.02.2019 Orange, a.s., Metodová 8, Bratislava 35697270 05.02.2019
1819-4029 Predplatné SLAVIK 2019 9 €   05.02.2019 ARES, s.r.o., Elektrárenská 12091, Bratislava 31363822 05.02.2019
7 Pranie odevov v ŠJ 43,20 €   06.02.2019 Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 06.02.2019
8190122009 Lyžiarský výcvik - skipasy 1 456 € 1/2019 08.02.2019 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice Slovenskej 10, Prievidza 36005622 08.02.2019
3091907521 Nákup stravných lístkov - DOXX 1 105,79 € 3/2019 08.02.2019 DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 08.02.2019
2182440890 Prenájom kopírky Canon 79,20 €   08.02.2019 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.02.2019
619010229 Predĺženie domény zshu.sk od 8.3.2019 do 7.3.2020 14,28 €   08.02.2019 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 08.02.2019
184468681 Nákup notebookov, tabletu a príslušenstva projekt VÚB 1 837,06 € 4/2019 12.02.2019 Alza.sk, Praha 36562939 12.02.2019
2190120465 Dodávka elektriny 1 662,40 €   12.02.2019 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 12.02.2019
20190003 Oprava poruchy na vodovode v ŠJ 234,73 € 5/2019 12.02.2019 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 12.02.2019
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 66,67 €   12.02.2019 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 12.02.2019
190129 Poradenstvo - strava ŠJ 34,80 €   12.02.2019 VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš 36006912 12.02.2019
1419000267 Tepelná energia 1/2019 4 209,80 €   15.02.2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 15.02.2019
1999022 Komplexná dezinfekcia kuchyne a ŠJ 214,77 € 8/2019 26.02.2019 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o., Krátka 3, Humenné 1 36815802 26.02.2019
190100404 Nákup D-Link, mikrotik modul 198,10 € 7/2019 26.02.2019 Focus - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 26.02.2019
190100432 Nákup mikrotik modul 40 € 9/2019 26.02.2019 Focus - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 26.02.2019
2124856116 Vodné a stočné 856,86 €   01.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 01.03.2019
19038 Nákup farieb - projekt VÚB 260,35 € 13/2019 01.03.2019 F. Bačovčin - Glanz, Partizánska 35, Humenné 17134510 01.03.2019
190153 Prenájom priestoru na servere - strava.cz 91,20 €   01.03.2019 VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš 36006912 01.03.2019
19020364 Renovácia produktov Brother TN 64 € 12/2019 01.03.2019 LM - Ink, Nemocničná 1442/15, Humenné 44990120 01.03.2019
1019030517 Výkon zodpovednej osoby 02/2019 51,60 €   01.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 01.03.2019
29040048 Nákup vybavenia - florbal 105,01 €   04.03.2019 Tempish, s.r.o., bratří Wolfu 495/16, Olomouc 25827677 04.03.2019
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   05.03.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 05.03.2019
2190220566 Dodávka elektriny 1 407,71 €   08.03.2019 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 08.03.2019
2182444789 Prenájom kopírky Canon 79,20 €   08.03.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.03.2019
10190003 Pranie odevov v ŠJ 40,50 €   08.03.2019 Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 08.03.2019
201901542 Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov pre ZŠ 421,69 € 17/2019 12.03.2019 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 12.03.2019
010319 Elektroinštalačné práce na ZŠ a v ŠJ 399,79 € 16/2019 12.03.2019 OMP- Ing. Jozef Onduško, Kukorelliho 2, Humenné 33843171 12.03.2019
2019117 Štvrťročná kontrola kamerového systému 150 €   12.03.2019 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 12.03.2019
201901581 Nákup kancelárskych prostriedkov pre ZŠ 66,54 € 18/2019 12.03.2019 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 12.03.2019
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 56,88   12.03.2019 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 12.03.2019
5190792 Zber a odvoz odpadu 2/2019 25,20 €   12.03.2019 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 12.03.2019
219030 Servis kopírky HP a nákup tonera 58,60 € 21/2019 13.03.2019 Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné 31692311 13.03.2019
201901794 Školské pomôcky pre deti v HN 232,40 € 20/2019 13.03.2019 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 13.03.2019
1802011218 Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ 509,17 €   20.03.2019 Hagleitner hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 20.03.2019
31006019 Vývoz smetia, obdobie 1-3/2019 448,80 €   20.03.2019 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 20.03.2019
2019027 Výmena kovania vchodových dverí ZŠ 169,98 € 19/2019 20.03.2019 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 43564216 20.03.2019
2019011 Inzercia - zápis do 1. ročníka 30 € 23/2019 22.03.2019 1. Humenská a.s. Kukorelliho 34, Humenné 46995498 22.03.2019
1419000552 Tepelná energia 2/2019 5 712,97 €   26.03.2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 26.03.2019
1900098 Oprava robota v ŠJ 603 € 24/2019 26.03.2019 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 26.03.2019
201902157 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ 119,16 € 25/2019 26.03.2019 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 26.03.2019
5190381 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 2/2019 33,60 €   26.03.2019 Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 26.03.2019
20190826 Nákup učebných pomôcok na krúžok - CVČ 40 € 29/2019 27.03.2019 EMMA Trade, s.r.o., Výstavná 650/29, Nitra 50009591 27.03.2019
190143 Nákup farieb do CVČ 42,83 €   01.04.2019 E.N.E.S., s.r.o., Pionierska ul. 307/31, Šaľa 47480751 01.04.2019
2124970345 Vodné a stočné 866,48 €   02.04.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 02.04.2019
19110067 Nákup kobercov pre projekt VÚB 224,30 € 28/2019 02.04.2019 Interiér invest, s.r.o., Kukučínová 23, Košice-Juh 36190381 02.04.2019
20190361 Technik PO a BOZP 210 €   02.04.2019 Matta s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 02.04.2019
2019167 Inzercia - zápis do 1. ročníka 110 € 26/2019 02.04.2019 Lini Press, s.r.o., Jasenovská 2497, Humenné 36716944 02.04.2019
21905332 Predplatné Škola a stravovanie 98 €   02.04.2019 RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 02.04.2019
720192205 Modul - rekreačné poukazy 96 €   02.04.2019 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374 02.04.2019
1019040527 Výkon zodpovednej osoby 04/2019 51,60   02.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 02.04.2019
10190022 Pranie odevov v ŠJ 43,20 €   02.04.2019 Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 02.04.2019
0152019 Revízia výťahov v ŠJ 32,10 €   02.04.2019 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 02.04.2019
19063 Nákup farieb - projekt VÚB 28,24 € 27/2019 02.04.2019 F. Bačovčin - Glanz, Partizánska 35, Humenné 17134510 02.04.2019
20198113 Predplatné Slovensko na r. 2019 9 €   02.04.2019 Matica Slovenská, P. Mudroňa 1, Martin 00179027 02.04.2019
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   05.04.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 05.04.2019
2190320399 Dodávka elektriny 1 619,11 €   09.04.2019 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 09.04.2019
2182446523 Poplatok za výtlačky obdobie 1-3/2019 170,74 €   09.04.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.04.2019
2192400413 Prenájom kopírky Canon 79,20 €   09.04.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.04.2019
1419006100 Nákup čipov do ŠJ 11,90 € 40/2019 12.04.2019 SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice 31703186 12.04.2019
1419006287 Nákup čipov do ŠJ 140,16 € 41/2019 12.04.2019 SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice 31703186 12.04.2019
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 56,69 €   12.04.2019 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 12.04.2019
1900326 Nákup skríň do ŠJ 614,40 € 31/2019 17.04.2019 ABAmet, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta 47966947 17.04.2019
19951267 Predplatné Online smernice a organ. predpisy pre školstvo 190,20 €   17.04.2019 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 17.04.2019
5590030366 Licencia programu IVES 83,65 €   17.04.2019 IVES, Čsl. armády 20, Košice 00162957 17.04.2019
1419000837 Tepelná energia 3/2019 4 877,22 €   24.04.2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 24.04.2019
1900170 Oprava krájača Širman v ŠJ 48,60 € 32/2019 24.04.2019 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 24.04.2019
7110236447 Nákup USB 57,90 € 38/2019 25.04.2019 NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava 35739487 25.04.2019
2125084443 Vodné a stočné 902,63 €   02.05.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 02.05.2019
204253 Mikrobiologický rozbor sterov v ŠJ 88 € 35/2019 02.05.2019 RÚVZ, Hollého 5, Prešov 00610992 02.05.2019
1019050533 Výkon zodpovednej osoby 05/2019 51,60 €   02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 02.05.2019
20190010 Oprava notebookov 49 € 34/2019 02.05.2019 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 02.05.2019
219047 Renovácia tonera Canon 737 22,60 € 33/2019 02.05.2019 Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné 31692311 02.05.2019
2190420284 Dodávka elektriny 1 412,12 €   07.05.2019 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 07.05.2019
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.05.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.05.2019
2192405387 Prenájom kopírky Canon 79,20 €   07.05.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.05.2019
1192202581 Tlačivá pre ZŠ 57,47 €   07.05.2019 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 07.05.2019
20190009 Oprava obkladu v pristoroch WC na ZŠ 1 014,71 € 37/2019 10.05.2019 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 10.05.2019
201903202 Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ 227,35 € 39/2019 10.05.2019 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 10.05.2019
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 56,63 €   10.05.2019 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.05.2019
10190032 Pranie odevov v ŠJ 45,90 €   10.05.2019 Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 10.05.2019
5191205 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 3/2019 33,60 €   10.05.2019 Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 10.05.2019
5191548 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 4/2019 16,80 €   10.05.2019 Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 10.05.2019
1419001122 Tepelná energia 4/2019 3 101,83 €   17.05.2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 17.05.2019
2019163 Vykonanie deratizácie v priestoroch ŠJ a kuchyne 75,60 € 42/2019 17.05.2019 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 36481611 17.05.2019
2019108 Ubytovanie ŠvP - 30 detí 3 000 € zmluva č. 50/2019 28.05.2019 Detská rekreácia, s.r.o., Hutnícka 1, Košice 51829495 28.05.2019
014432 Prepravné HE-Dolný Kubín - výlet 410 € 43/2019 28.05.2019 SAD HE, a.s., Fidlíková 1, Humenné 36477508 28.05.2019
19601945 Predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 149,88 €   28.05.2019 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 28.05.2019
2019060 Odber vzoriek povrchových sterov v ŠJ 62 € 44/2019 28.05.2019 RÚVZ, 26. novembra 1507/2, Humenné 00611018 28.05.2019
2125200016 Vodné a stočné 819,08 €   30.05.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 30.05.2019
19002 Preprava volejbalový turnaj - CVČ 98 € 45/2019 30.05.2019 Športový klub Gymnázium Hé, o.z., Komenského 1938/4, Humenné 17151724 30.05.2019
0802019 Čistiaca sada na PC 38 € 48/2019 30.05.2019 Mgr. Peter Moško, Písecká 9, Veľký Krtíš 41284933 30.05.2019
201932 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických rozvodov 1 690 € 49/2019 07.06.2019 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 44014571 07.06.2019
2190520611 Dodávka elektriny 1 672,66   07.06.2019 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 07.06.2019
19005 Preprava žiakov - volejbalový turnaj 218,40 € 46/2019 07.06.2019 Športový klub Gymnázium HE, o.z., Komenského 1938/4, Humenné 17151724 07.06.2019
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,04 €   07.06.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.06.2019
2192408781 Prenájom kopírky Canon 79,20 €   07.06.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.06.2019
1900246 Oprava zmäkčovača vody v ŠJ 57,36 € 47/2019 07.06.2019 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 07.06.2019
1019060545 Výkon zodpovednej osoby 06/2019 51,60 €   07.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 07.06.2019
10190044 Pranie odevov v ŠJ 44,10 €   07.06.2019 Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 07.06.2019
2019138 Kontrola kamerového systému 201,90 €   10.06.2019 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 10.06.2019
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 57,16 €   10.06.2019 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.06.2019
20190616 Ubytovanie v ŠvP - 37 detí 3 700 € zml. 60/2018 17.06.2019 CK Elán, s.r.o., Markušova 7, Košice 36213837 17.06.2019
1419001407 Tepelná energia 5/2019 2 002,16 €   17.06.2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 17.06.2019
31087419 Vývoz smetia, obdobie 4-6/2019 486,20 €   17.06.2019 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 17.06.2019
5192053 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 5/2019 40,80 €   17.06.2019 Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 17.06.2019
0602019 Revízia výťahov v ŠJ 32,10 €   17.06.2019 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 17.06.2019
19114 Nákup farieb - projekt VÚB 228,92 € 53/2019 26.06.2019 F. Bačovčin - Glanz, Partizánska 35, Humenné 17134510 26.06.2019
2192410861 Poplatok za výtlačky obdobie 4-6/2019 185,56 €   26.06.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 26.06.2019
2019052 Nákup skriniek na I. stupeň - šatne 12 514,80 € zml. 27/2019 04.07.2019 Hanko, s.r.o., Hodžova 1490/65, Trenčín 46431225 04.07.2019
2190620361 Dodávka elektriny 1 237,43 €   04.07.2019 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 04.07.2019
2125317159 Vodné a stočné 1 055,94 €   04.07.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 04.07.2019
201906127 Technik PO a BOZP 210 €   04.07.2019 Matta s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 04.07.2019
219076 Renovácia tonerov 181,30 € 56/2019 04.07.2019 Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné 31692311 04.07.2019
1192205480 Nákup tlačív - školská agenda 107,99 €   04.07.2019 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 04.07.2019
1019070555 Výkon zodpovednej osoby 7/2019 51,60 €   04.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 04.07.2019
10190062 Pranie odevov v ŠJ 48,60 €   04.07.2019 Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 04.07.2019
1190001670 Licencia pre školsku agendu ZŠ 764 €   09.07.2019 Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 31331131 09.07.2019
193200154 Nákup obrusov do ŠJ 207,36 € 58/2019 09.07.2019 Praktik textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava 44491191 09.07.2019
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,48 €   09.07.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 09.07.2019
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 63,12 €   09.07.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 09.07.2019
190721343 Nákup učebných pomôcok - grant VÚB 65,60 € 55/2019 09.07.2019 insportline, s.r.o., Električná 6471, Trenčín 36311723 09.07.2019
5192507 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 6/2019 33,60 €   09.07.2019 Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 09.07.2019
2019058 Doplatok za skrinky I. stupeň - šatne 4 170 € zml. 27/2019 12.07.2019 Hanko, s.r.o., Hodžova 1490/65, Trenčín 46431225 12.07.2019
1900318 Oprava elektrického kotla v ŠJ 112,20 € 54/2019 12.07.2019 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 12.07.2019
2192208665 Nastavenie dochádzkového systému 78 €   12.07.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.07.2019
2192208666 Inštalácia dochádzkového systému 78 €   12.07.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.07.2019
1419001692 Tepelná energia 6/2019 1 605,40 €   23.07.2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 23.07.2019
162019 Maliarske práce v ŠJ 1 240,30 € 60/2019 23.07.2019 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 23.07.2019
6532904980 Úrazové poistenie 2019/2020 269,73 €   23.07.2019 Kooperatíva, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 1 00585441 23.07.2019
2192414527 Prenájom kopírky 7/2019 79,20 €   23.07.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 23.07.2019
2192414604 Prenájom dochádzkového systému 7/2019 78 €   23.07.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 23.07.2019
2192414609 Prenájom kopírky zborovňa 7/2019 2,44 €   23.07.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 23.07.2019
201905288 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ 670,81 € 61/2019 25.07.2019 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 25.07.2019
2019075 Preprava žiakov CVČ 179 € 59/2019 25.07.2019 Nadežda Stahorská, Lúčna 818/37, Vranov nad Topľou 46947680 25.07.2019
1900362 Oprava robota v ŠJ 908,64 € 65/2019 07.08.2019 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 07.08.2019
2125429416 Vodné a stočné 565,36 €   07.08.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 07.08.2019
2200720773 Dodávka elektriny 476,17 €   07.08.2019 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36570460 07.08.2019
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.08.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.08.2019
2192418563 Prenájom kopírky 8/2019 79,20 €   07.08.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.08.2019
2192418639 Prenájom dochádzkového systému 8/2019 78 €   07.08.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.08.2019
1019080543 Výkon zodpovednej osoby 8/2019 51,60 €   07.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 07.08.2019
2192418646 Prenájom kopírky zborovňa 8/2019 2,44 €   07.08.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.08.2019
190101541 Nákup príslušenstva k internetu - kabeláž 168 € 66/2019 09.08.2019 Focus - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 09.08.2019
0124322256 Mobilné služby ZŠ +ŠJ 72,22 €   09.08.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 09.08.2019
1419001977 Tepelná energia 7/2019 1 363,62 €   20.08.2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 20.08.2019
21914511 Nákup diárov pre pedagógov 175 € 67/2019 20.08.2019 RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 20.08.2019
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   20.08.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 20.08.2019
242019 Maľba objekty ZŠ 3 959,30 € 62/2019 02.09.2019 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 02.09.2019
202006575 Nákup tabúľ - I. stupeň 3 012 € 63/2019 02.09.2019 MB Tech BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1 36622524 02.09.2019
2019141 Nákup učebníc CJ - I. stupeň - dotácia 1 054 € 70/2019 02.09.2019 Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 02.09.2019
252019 Maľba - suterén ŠJ po zatečení 1 029,90 € 71/2019 02.09.2019 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 02.09.2019
2125550800 Vodné a stočné 445,51 €   02.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 02.09.2019
20190021 Stavebné práce v ŠJ 340,0 € 69/2019 02.09.2019 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 02.09.2019
201944 Odstránenie závad na elek. rozvodoch 250 € 68/2019 02.09.2019 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 44014571 02.09.2019
30638 Predpl. časopisu - Právny kuriér pre školy 119 €   02.09.2019 RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 02.09.2019
1019090541 Výkon zodpovednej osoby 9/2019 51,60 €   02.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 02.09.2019
10190083 Pranie odevov v ŠJ 35,10 €   02.09.2019 Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 02.09.2019
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   05.09.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 05.09.2019
1999097 Dezinfekcia priestorov ŠJ po zatečení 84 € 72/2019 05.09.2019 Lekáreň Mária, s.r.o., Krátka 3, Humenné 36815802 05.09.2019
2192420973 Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2019 79,20 €   05.09.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 05.09.2019
2192421044 Prenájom dochádzkového systému 9/2019 78 €   05.09.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 05.09.2019
2192421050 Prenájom kopírky zborovňa 9/2019 2,44 €   05.09.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 05.09.2019
2019222 Nákup učebníc CJ - II. stupeň - dotácia 847 € 73/2019 11.09.2019 Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 11.09.2019
2200820965 Dodávka elektriny 8/2019 473,27 €   11.09.2019 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36570460 11.09.2019
19040130 Nákup pracovných odevov do ŠJ 428,92 € 57/2019 11.09.2019 Wintex, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 31700438 11.09.2019
0124322256 Mobilné služby ZŠ +ŠJ 71,11 €   11.09.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.09.2019
1419002244 Tepelná energia 8/2019 1 799,22 €   17.09.2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 17.09.2019
56000119 Výrub stromov v átriu ZŠ 421 € 64/2019 17.09.2019 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 17.09.2019
31114019 Vývoz smetia za obdobie 7 - 9/2019 188 €   17.09.2019 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 17.09.2019
2019161 Kontrola kamerového systému - štvrťročná 150 €   17.09.2019 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 17.09.2019
190027 Inzercia - zápis do 1. ročníka 10 €   17.09.2019 Vihorlat Press, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 36457370 17.09.2019
2019150 Dodávka a montáž plastových dverí ZŠ 1 804,80 € 77/2019 20.09.2019 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 43564216 20.09.2019
030919 Elektroinštalačné a vodoinštalačné práce ZŠ 1 111,27 € 75/2019 20.09.2019 Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 33843171 20.09.2019
2019154 Oprava okenných žalúzií a okien, siete proti hmyzu na ZŠ 566,40 € 76/2019 20.09.2019 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 43564216 20.09.2019
20190024 Stavebné práce - oprava odpadu ZŠ 495,77 € 78/2019 20.09.2019 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 20.09.2019
20190083 Nákup tlačiarní a tonerov - grant VÚB 255,02 € 74/2019 20.09.2019 MV - Comp,s.r.o., Nám.slobody 2556/63, Humenné 36498670 20.09.2019
19725 Prístup k online službe - evidencia odpadov 22,80 €   20.09.2019 Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 20.09.2019
2125566511 Vodné a stočné 721,54 €   25.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 25.09.2019
2192423449 Platba za výtlačky 7-9/2019, kopírka 1-4 113,99 €   25.09.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 25.09.2019
190961 Čipové karty ATOS - 2 ks 70 € 79/2019 25.09.2019 Digis, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 25.09.2019
99479101 Predplatné - PaM 66 €   25.09.2019 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 25.09.2019
52585532 Predplatné - Úplne znenie zákonov 33,60 €   25.09.2019 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 25.09.2019
219105 Renovácia tonerov 113 € 81/2019 30.09.2019 DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, Humenné 31692311 30.09.2019
2192424218 Platba za výtlačky 7-9/2019, kopírka zborovňa 47,88 €   30.09.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 30.09.2019
1072019 Revízia výťahov 7-9/2019 38,10 €   30.09.2019 J.Karandušovský, Nám. slobody 1732/61,Humenné 14297396 30.09.2019
1909148 Nákup lego WeDo - projekt Erasmus+ 772,98 € 83/2019 04.10.2019 EDUXE Slovensko, s.r.o.,M.C. Sklodowskej 2, Bratislava 46447644 04.10.2019
1902005843 Nákup čist. prostriedkov ŠJ 593,38 € 84/2019 07.10.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 07.10.2019
201909199 Technik PO a BOZP 210 €   07.10.2019 Matta s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 07.10.2019
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,38 €   07.10.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.10.2019
1900446 Oprava gastrozariadení v ŠJ 108 € 85/2019 07.10.2019 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 07.10.2019
1019100551 Výkon zodpovednej osoby 10/2019 51,60 €   07.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 07.10.2019
10190109 Pranie odevov v ŠJ 46,80 €   07.10.2019 Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 07.10.2019
2019430 Nákup anglických slovníkov - CVČ 40,20 € 86/2019 07.10.2019 Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 07.10.2019
2200920780 Dodávka elektriny 9/2019 1 611,55 €   10.10.2019 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36570460 10.10.2019
2192426242 Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2019 79,20 €   10.10.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 10.10.2019
2192426314 Prenájom dochádzkového systému 10/2019 78 €   10.10.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 10.10.2019
0124322256 Mobilné služby ZŠ +ŠJ 71,06 €   10.10.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.10.2019
5193503 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 9/2019 33,60 €   10.10.2019 Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 10.10.2019
2192426321 Prenájom kopírky zborovňa 10/2019 2,44 €   10.10.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 10.10.2019
1900477 Nákup konvektomatu do ŠJ 11 250 € 87/2019 14.10.2019 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 14.10.2019
1910001 Oprava strechy po zatečení - šatne I. stupeň 1 200 € 82/2019 14.10.2019 Igor Michalko KLAMPO, Partizánska 2509/28, Humenné 44320175 14.10.2019
1910002 Oprava strechy - prístrešok pri telocvični 800 € 88/2019 14.10.2019 Igor Michalko KLAMPO, Partizánska 2509/28, Humenné 44320175 14.10.2019
20191180 Nákup krytov Griffin Survivor - Erasmus+ 165 € 92/2019 16.10.2019 Traco Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 16.10.2019
1419002547 Tepelná energia 9/2019 1 721,59 €   18.10.2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 18.10.2019
201950 Odborná prehliadka a skúška elektrických prenosných spotrebičov 1 595 € 89/2019 18.10.2019 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 44014571 18.10.2019
70745980 Balíček Bezkriedy Plus 18 €   18.10.2019 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 18.10.2019
3091947953 Nákup stravných lístkov 3 058,74 € 91/2019 18.10.2019 DOXX, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 18.10.2019
201907574 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 410,15 € 93/2019 18.10.2019 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 18.10.2019
25619 Nákup plastových Economy set košov na triedený odpad 307,50 € 90/2019 18.10.2019 Ing. Marian Podlesny - Standmar, Hlavní třída 380/33, Haviřov - Město 75875993 18.10.2019
20190029 Oprava kanalizačného potrubia na ZŠ 795,82 € 97/2019 29.10.2019 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 29.10.2019
201907615 Učebné pomôcky pre deti v HN 2. polrok 232,40 € 94/2019 29.10.2019 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 29.10.2019
672019 Autobusová preprava - CVČ 200 € 95/2019 29.10.2019 Medz. autobus. doprava - Radovan Kos, Letná 2113, Hencovce 40998169 29.10.2019
3200105183 Predplatné MŠ+Direktor 152 €   30.10.2019 Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 30.10.2019
2201020749 Dodávka elektriny 10/19 1 841,14 €   07.11.2019 BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 07.11.2019
70745980 Virtuálna knižnica na rok 1-12/2020 198,72 €   07.11.2019 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 07.11.2019
1192209275 Nákup List - bianco - s vodotlačou 168,83 €   07.11.2019 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 07.11.2019
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,56 €   07.11.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.11.2019
2192430815 Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2019 79,20 €   07.11.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.11.2019
2192430887 Prenájom dochádzkového systému 11/2019 78 €   07.11.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.11.2019
1917592 Nákup učebných pomôcok - CVČ 52,80 € 98/2019 07.11.2019 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 07.11.2019
1019110544 Výkon zodpovednej osoby 11/2019 51,60 €   07.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 07.11.2019
10190121 Pranie odevov v ŠJ 49,50 €   07.11.2019 Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 07.11.2019
5193784 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 10/2019 40,80 €   07.11.2019 Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 07.11.2019
2192430894 Prenájom kopírky zborovňa 11/2019 2,44 €   07.11.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.11.2019
1419002832 Tepelná energia 10/2019 3 465,62   15.11.2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 15.11.2019
8190037823 Dodávka elektriny 11/2019 - záloha 1 337 €   15.11.2019 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 15.11.2019
2210143973 Vodné a stočné 1 328,95 €   15.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 15.11.2019
31135219 Vývoz smetia 10-12/2019 448,80 €   15.11.2019 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 15.11.2019
201915 Nákup tenisových lôpt - CVČ 288 € 105/2019 15.11.2019 Mgr. Rudolf Horváth - RH, Opavská 26/A, Bratislava 43316026 15.11.2019
2019048 Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa 192 €   15.11.2019 osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 52695352 15.11.2019
20190153 Kontrola hasiacich prístrojov 169,60 € 104/2019 15.11.2019 Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné 36483923 15.11.2019
20191317 Nákup krytov - CVČ 109,99 € 103/2019 15.11.2019 Traco Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 15.11.2019
124322256 Mobilné služby ZŠ +ŠJ 65,03 €   15.11.2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 15.11.2019
191156305 Stoličky Arioso v počte 30 ks 990 € 106/2019 25.11.2019 Daffer, s.r.o., Včelárska 1, Prievidza 36320439 25.11.2019
201908498 Nákup kancelárskych prostriedkov ZŠ 625,16 € 107/2019 25.11.2019 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 25.11.2019
19441 Oprava a údržba stojiska na bicykle 500 € 99/2019 25.11.2019 Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053, Hencovce 44311010 25.11.2019
2019408 Prenájom MŠH - turnaj škôl vo florbale 24 € 108/2019 25.11.2019 Správa rekreačných a športových zariadení HE, Chemlonská 5907/77, Humenné 00520560 25.11.2019
1362019 Zoradenie váh - kalibrácia v ŠJ 136,80 € 101/2019 27.11:2019 Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30 41579429 27.11:2019
519326390 Overenie váh v ŠJ 90 € 109/2019 27.11:2019 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 37954521 27.11:2019
169656580 Nákup mixpultu + mikrofóny 792 € 110/2019 29.11.2019 Muziker, a.s., Einsteinova 18, Bratislava 35840773 29.11.2019
20190037 Oprava vonkajšieho osvetlenia školy 245 € 112/2019 29.11.2019 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánova 3591/5. Michalovce 50669702 29.11.2019
201911224 Technik POaBOZP za obdobie 10-12/2019 210 €   29.11.2019 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 29.11.2019
5472019 Vypracovanie vnútorných predpisov ZŠ 200 € 113/2019 29.11.2019 JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o., Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica 50341286 29.11.2019
2019479 Nákup učebných pomôcok I. stupeň 141,60 € 111/2019 29.11.2019 Radim Ježek, Nad Kapličkou 223, Srbsko, ČR 71049002 29.11.2019
1919736 Licencia na predmet fyzika 90 € 114/2019 29.11.2019 Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 29.11.2019
1930408 Nákup učebných pomôcok II. stupeň 69,06 € 115/2019 29.11.2019 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo Námestie 6, Bratislava V 11782889 29.11.2019
20191453 Nákup iPad Pro + Apple pencil - 2 ks 1 872,74 € 120/2019 05.12:2019 Traco Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 05.12:2019
190102420 Nákup notebookov Dell Vostro - 2 ks 1 135,80 € 117/2019 05.12:2019 Focus - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 05.12:2019
201908837 Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ 360,59 € 119/2019 05.12:2019 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 05.12:2019
1900625 Oprava pridavného zariadenia robota v ŠJ 333,60 € 100/2019 05.12:2019 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 05.12:2019
20190038 Oprava skartovačky, adaptéra, switcha 156 € 118/2019 05.12:2019 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánova 3591/5. Michalovce 50669702 05.12:2019
1019120544 Výkon zodpovednej osoby 12/2019 51,60 €   05.12:2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 05.12:2019
10190138 Pranie odevov v ŠJ 44,10 €   05.12:2019 Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 05.12:2019
5194268 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 11/2019 33,60 €   05.12:2019 Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 05.12:2019
201912 Vstupenky na 5. Benefičný Vianočný koncert v MsKS 60 € 116/2019 05.12:2019 Občianske združenie Rusinija, Mierová 5157/83, Humenné 42231523 05.12:2019
132019 Čalúnnenie dverí na ZŠ - 7 ks 1 337 € 122/2019 09.12:2019 Marek Krivjančin, Kochanovce 50 40121747 09.12:2019
2190065781 Dodávka elektriny 11/2019 - vyúčtovanie 566,56 €   09.12:2019 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 09.12:2019
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,68 €   09.12:2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 09.12:2019
2192435244 Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2019 79,20 €   09.12:2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.12:2019
2192435316 Prenájom dochádzkového systému 12/2019 78 €   09.12:2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.12:2019
124322256 Mobilné služby ZŠ +ŠJ 65,06 €   09.12:2019 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 09.12:2019
219127 Renovácia tonerov ZŠ 45,20 € 121/2019 09.12:2019 Delta Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, Humenné 31692311 09.12:2019
2192435323 Prenájom kopírky zborovňa 12/2019 2,44 €   09.12:2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.12:2019
190702271 Nákup kresiel na ZŠ - 12 ks 874,80 € 125/2019 12.12:2019 MOB Interier, s.r.o., Opatovská 651/33, Trenčín 44948271 12.12:2019
1933686 Učebné pomôcky cudzí jazyk II. stupeň 83,30 € 124/2019 12.12:2019 Distr. agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava V 11782889 12.12:2019
719079799 Hosting MAXIMUM, zshu.edu.sk 79,06 €   12.12:2019 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 12.12:2019
19100006 Potlač na dresy pre žiakov ZŠ 51,84 € 123/2019 12.12:2019 Sportika CZ&SK s.r.o., Gorkého 10, Bratislava 51960257 12.12:2019
2019065 Prenájom CVČ pre deti v ŠKD - vystúpenie 16 € 134/2019 12.12:2019 CVČ Dúha, Námestie slobody 48, Humenné 37874586 12.12:2019
202015392 Tabule Triptych s vertikálnym posunom + montáž v počte 5 ks 4 040,25 € 129/2019 13.12.2019 MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1 36622524 13.12.2019
2019152 FUNTRONIC - interaktívna podlaha so vzdel. balíčkami 2 989 € 127/2019 13.12.2019 UNIKOR trade, s.r.o., Hlavná 304/9, Ľubochňa 52391990 13.12.2019
2019113399 Orig. lampa s modulom do EPSON EB-520 106,26 € 126/2019 13.12.2019 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR 28876431 13.12.2019
219134 Renovácia tonerov ZŠ 45,20 € 128/2019 13.12.2019 Delta Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, Humenné 31692311 13.12.2019
1532019 Revízia výťahov v ŠJ, obdobie 10-12/2019 38,10 €   13.12.2019 J. Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, Humenné 14297396 13.12.2019
1419003117 Tepelná energia 11/2019 4 874,35 €   17.12.2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 17.12.2019
20190200 SW Stravné pre ŠJ - ročná aktualázácia 480 €   17.12.2019 JIS-SK, s.r.o., J. Hollého 8, Prešov 45687951 17.12.2019
19040251 Pracovné odevy ZŠ - upratovačky 286,82 € 102/2019 17.12.2019 Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné 31700438 17.12.2019
20190199 Zavedenie SW modulu "Obedy zadarmo" pre ŠJ 174 €   17.12.2019 JIS-SK, s.r.o., J. Hollého 8, Prešov 45687951 17.12.2019
2019197 Kontrola kamerového systému - štvrťročná 150 €   17.12.2019 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 17.12.2019
84173627 Predplatné E-Poradca 65,80 €   17.12.2019 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 17.12.2019
420200480 Seminár VEMA 54 €   18.12.2019 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374 18.12.2019
0542019 Záver kalendárneho roka - SF - posedenie 430 € 130/2019 18.12.2019 Aston - Anna Volochová, Laborecká 81, Humenné 34570900 18.12.2019
2019196 Dodávka, výmena plastových dverí ZŠ 5 928,14 €   19.12.2019 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 43564216 19.12.2019
3091959738 Nákup stravných lístkov 105,88 €   19.12.2019 DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 19.12.2019
201912246 Skrinka na núdzový kľúč - ZŠ 40 € 132/2019 19.12.2019 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 19.12.2019
5194405 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 12/2019 25,20 €   19.12.2019 Espik, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 19.12.2019
20191542 Nábytková zostava, int. dvere + montáž ZŠ 2 953,56 €   20.12.2019 Eurospan s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 36182061 20.12.2019
534190568 Šatníkové skrinky ZŠ II. stupeň 1 983,49 €   20.12.2019 MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 11, Bratislava 35937548 20.12.2019
8190049249 Dodávka elektriny 12/2019 - záloha 1 271 €   20.12.2019 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 20.12.2019
10190150 Pranie odevov v ŠJ 12/2019 46,80 €   20.12.2019 Kveta Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 20.12.2019
2500027269 Vodné a stočné 1 487,90 €   23.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 23.12.2019
2192436434 Poplatok za výtlačky obdobie 9-12/2019 233,02 €   23.12.2019 Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 23.12.2019
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 113,03 €   23.12.2019 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 23.12.2019
Rok 2018
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
9083553215 Pevná linka a internet 111,0 €   10.1.2018 ANTIK Telecom s.r.o.,Košice 36191400 16.1.2018
20181731 Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" 45,75 €   3.1.2018 AJFA+AVIS,s.r.o., Žilina 31602436 ihneď
BRZ173492 Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 25,20 € Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduč. 2017/Ev 2163 10.1.2018 ESPIK Grup s.r.o. Orlov 13346754768 24.1.2018
3018903513 Stravné lístky + zmluvná odmena 1740,60 € 4/2018 18.1.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 Žilina 36391000 30.1.2018
2181222306 Dodávka elektriny 1545,47 € 861VP_VSE/2015E 17.1.2018 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica 36597007 16.1.2018
720180164 Práva k programu VEMA verzia 2018 312,84 €   17.1.2018 VEMA,s.r.o.,Plynárenská 7, Bratislava 31355374 29.1.2018
2425202500 Mobilné služby ŠJ 25 €   17.1.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.1.2018
2425169933 Mobilné služby ZŠ 3,53 €   17.1.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.1.2018
5041700532 Predplatné zákonov 33,96 €   17.1.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 22.1.2018
2123290234 Vodné a stočné 905,21 € 4290000437 24.1.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 9.2.2018
5041703315 Zbierka zákonov roč.2017 100,42 €   26.1.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 29.1.2018
21801012 Testovanie 5 Matematika pre 5. roč. PZ- 5ks, Testovanie 9 Matematika pre 9. roč. PZ- 5ks + doprava 51 € 5/2018 24.1.2018 RAABE Heydukova 12, Bratislava 35908718 10.2.2018
5041701936 Predplatné-Finančný spravodajca 7,45 €   24.1.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 26.1.2018
18020319 Renovácia tonerov - 22 kusov 375 € 8/2018 7.2.2018

Lívia Baláž LM INK
Humenné

44990120 16.2.2018
FV/201800900 Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ 291,40 € 9/2018 7.2.2018 Kridla,s.r.o., Mierová, Humenné 36466778 19.2.2018
21801678 Testovanie 9 MATEMATIKA pre 9.roč.-PZ 30 ks Testovanie 5 MATEMATIKA pre 5.roč.-PZ 30 ks 282 € 6/2018 7.2.2018 RAABE,s.r.o., Heydukova12,Bratislva 35908718 13.2.2018
9083553216 Internet a pevná linka 111 €   7.2.2018 ANTIK Telecom s.r.o.,Košice 36191400 16.2.2018
1/2018 Služby technika BOZP a PO 80,40 €   7.2.2018 Milan Harvilik,Humenská 28, Kamenica n/Cir. 41578911 14.2.2018
10180005 Pranie a žehlenie pracovných odevov - január 49,05 €   7.2.2018 Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné 44725051 28.2.2018
218011 Toner BROTHER TN1030 - 1 kus 37,80 € 7/2018 7.2.2018 DELTA Humenné,s.r.o. 31692311 8.2.2018
618010600 Predĺženie domény zshu.sk od 8.3.2018 do 7.3.2019 14,28 €   7.2.2018 WebHouse,s.r.o. Trnava 36743852 28.2.2018
218014 Oprava kopírky Canon MF4120 57 € 11/2018 8.2.2018 DELTA Humenné,s.r.o. 31692311 15.2.2018
18182280 Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 25 €   8.2.2018 Marian Mendle - JurisDat,Redakcia Škola - MEL,Ondavská 8, Bratislava 11821973 20.2.2018
2180120450 Dodávka elektrickej energie 1 552,20 € 861VP_VSE/2015E 14.2.2018 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica 36597007 15.2.2018
181110 Poplatok za prenájom priestoru na servere www.stravacz 91,20 €   14.2.2018 Verejná informačná služba, spol. s.r. Janka Alexiho 12, Liptovský Mikuláš 36006912 26.2.2018
2429654445 Hovorné ŠJ 38 €   14.2.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.2.2018
2429622404 Hovorné ZŠ 2,51 €   14.2.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.2.2018
BRZ180263 Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 25,20 € Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/Ev 2163 14.2.2018 ESPIK Grup s.r.o. Orlov 46754768 26.2.2018
1718-4008 Predplatné spevníka SLÁVIK 2018 10 € 12/2018 14.2.2018 DODAVATEL spol. s.r.o.,Elektrárenská, Bratislava 31363822 22.2.2018
1418000269 Tepelná energia 7542,02 € 110407 15.2.2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 26.2.2018
FA000114/2018 Reklamné služby 300 €   26.1.2018 Profesionálny register s.r.o. Michalská9, Bratislava 46938079 19.2.2018
2018063 Lyžiarsky kurz v penzione Limba, Liptovský Ján- 37 žiakov v dňoch 12.2. - 16.2.2018 4 181 €   20.2.2018 Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA,Hutnícka 1, Košice 37734393 23.2.2018
FV/201801273 Čistiace prostriedky pre ŠJ 588,14 € 14/2018 20.2.2018 Kridla,s.r.o., Mierová, Humenné 36466778 5.3-2018
180100348 Nákup tonerov Canon CRG - 2 kusy 137 € 13/2018 20.2.2018 FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice 36188778 21.2.2018
002632 Preprava žiakov na lyžiarsky kurz do Liptovkého Jána a späť v dňoch 12.2. a 16.2.2018 259 € 2/2018 22.2.2018 SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1, Humenné 36477508 6.3.2018
35520078 Odborný seminár zamestnancov ŠJ - traja účastníci 45 €   23.2.2018 ArEdu spol.s.r.o.,Levická 23 Košice 46960333 28.2.2018
18020323 Renovácia tonerov - 10 kusov 148 € 17/2018 26.2.2018 Lívia Baláž LM INK
Humenné
44990120 5.3.2018
20180182 Púzdro na tablet - 12 kusov 72 € 16/2018 26.2.2018 TRACO COMPUTERS,s.r.o. Kukučínova 3, Piešťany 31421652 7.3.2018
180100369 Batéria do notebooku Lenovo 30 € 15/2018 26.2.2018 FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice 36188778 26.2.2018
2123489960 Vodné a stočné 949,86 € 4290000437 28.2.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 12.3.2018
01/03/18 Elektroinštalačné práce 2222,36 € 18/2018 8.3.2018 Ing. Jozef Onduško-OMP, Humenné 33843171 21.3.2018
2180220320 Dodávka elektrickej energie 1172,06 € 861VP_VSE/2015E 8.3.2018 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica 36597007 16.3.2018
FA1702010282 Čistiace prostriedky do ŠJ 257,26 € ZO1702010421 8.3.2018 HAGLEITNER HYGIENE Slovensko s.r.o. Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 30.3.2018
9083553217 Internet + pevná linka 111 €   8.3.2018 ANTIK Telecom s.r.o.,Košice 36191400 16.3.2018
10/2018 Služby technika BOZP a PO 80,40 €   8.3.2018 Milan Harvilik,Humenská 28, Kamenica n/Cir. 41578911 14.3.2018
10180022 Pranie a žehlenie pracovných odevov 46,80 €   8.3.2018 Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné 44725051 30.3.2018
5918007152 Predplatné zbierky zákonov SR 72 € SMJ18/t003 9.3.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 15.3.2018
420180302 Seminár PAM - Košice 54 €   9.3.2018 VEMA,s.r.o.,Plynárenská 7, Bratislava 31355374 20.2.2018
180100478 Ruter BOARD - 1kus 42,60 € 19/2018 9.3.2018 FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice 361888778 14.03.2018
BRZ180708 Zber a odvoz odpadu 33,60 € Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/Ev 2163 9.3.2018 ESPIK Grup s.r.o. Orlov 46754768 21.3.2018
1418000558 Tepelná energia 8593,97 € 110407 15.3.2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 26.3.2018
OP34/18

Poplatky za lyžiarsky vlek

1 110 € 3/2018 15.3.2018 TATRA - THERM SK s.r.o. Kežmarok 36483621 19.3.2018
1800085 Oprava krájača zeleniny 81 € 20/2018 15.3.2018 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Top. 44602731 15.3.2018
2434105005 Hovorné ŠJ 30 €   15.3.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.3.2018
2434072988 Hovorné ZŠ 4,85 €   15.3.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.3.2018
136 Odvoz odpadu za obdobie 1.1. - 31.3.2018 448,80 € 520 22.3.2018 Technické služby mesta Humenné 00186155 31.3.2018
FV/201801943 Kancelárske potreby 315,40 € 21/2018 22.3.2018 Kridla,s.r.o., Mierová, Humenné 36466778 27.3.2018
20180003 Oprava umývacích kútikov 3 790,59 € 22/2018 26.3.2018 VHP spol.s r.o. Partizánska 30, Humenné 36509205 1.4.2018
FV2018014 Inzercia - zápis do 1. roč. 45 € 24/2018 26.3.2018 1. Humenská a.s. Kukorelliho 34, Humenné 46995498 2.4.2018
015/2018 Revízia výťahov v ŠJ 32,10 € ZoD 9/2004 26.3.2018 Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov, Nám. slobody 61, Humenné 14297396 9.4.2018
2123506147 Vodné a stočné 793,80 € 4290000437 28.3.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 9.4.2018
FV/201802062 Čistiace prostriedky pre ZŠ 763,92 € 23/2018 28.3.2018 Kridla,s.r.o., Mierová, Humenné 36466778 2.4.2018
2018/122 Servis a údržba kamerového systému 116 € CCTV č. 2015/1 28.3.2018 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE,Mierová 80,Humenné 01183554 10.4.2018
21806525 Predplatné časopisu ŠKOLA a STRAVOVANIE 98 €   28.3.2018 RAABE, Odborné nakladateľstvo, Bratislava 35908718 9.4.2018
218036 Renovácia tonerov 67,30 € 30/2018 28.3.2018 DELTA Humenné,s.r.o. 31692311 3.4.2018
18030329 Renovácia tonerov - 18 kusov. 284 € 32/2018 3.4.2018 Lívia Baláž LM INK
Humenné
44990120 9.4.2018
24/04/2018 Prebíjanie a čistenie odpadového potrubia + doprava 237 € 32/2018 5.4.2018 HRABČÁK -VAS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda Košice 51244993 7.4.2018
9083553218 Internet a pevná linka 111 €   5.4.2018 ANTIK Telecom s.r.o.,Košice 36191400 15.4.2018
SK0147537 Reklamné predmety 100,99 € 27/2018 5.4.2018 National Pen, P.O.Box 1615,Bratislava neuvedené neuvedené
24/2018 Služby technika BOZP a PO 80,40 €   6.4.2018 Milan Harvilik,Humenská 28, Kamenica n/Cir. 41578911 16.4.2018
10180037 Pranie a žehlenie pracovných odevov 47,25 €   6.4.2018 Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné 44725051 30.4.2018
2452018 Nákup účtov súvzťažnosti 29,50 € 34/2018 6.4.2018 Regionálne vzdelávecie centrum Prešov 31954120 9.4.2018
20188123 Predplatné - SLOVENSKO na rok 2018 7,60 €   6.4.2018 MATICA SLOVENSKÁ, P. Mudroňa 1, Martin 00179027 11.4.2018
2180320574 Dodávka elektrickej energie 1 326,84 € 861VP_VSE/2015E 12.4.2018 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica 36597007 16.4.2018
2018068 Krovinorez STIHL FS 410 C-E 799 € 39(2018 12.4.2018 JARKOP - Jaroslav Kopčák, Udavské 261 35458330 24.4.2018
1899054 Dezinfekcia školy 540 € 31/2018 12.4.2018 Lekáreň MÁRIA Humenné s.r.o. Krátka 3, Humenné 36815802 3.5.2018
20180405 Oprava a ladenie klavíra 300 € 29/2018 12.4.2018 František Buraš - FRAMI 43055656 10.4.2018
2292018 Vodárenský materiál 102,94 € 37/2018 12.4.2018 Miloš Terezka UNIVERS, Gaštanová 50, Humenné 40122425 23.4.2018
2018174 Inzercia v Podvihorlatských novinách 55 € 23/2018 12.4.2018 LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497, Humenné 36716944 12.4.2018
032018 Oprava zatekania strechy s obhliadkou a meteriálom 90 € 35/2018 12.4.2018 PRACSTAV Ing. Marián Makar, Třebíčska 14, Humenné 33607591 20.4.2018
5918010828 Zbierka zákonov 2018 - preddavok 84 €   13.4.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 19.4.2018
2438556123 Mobilné služby ŠJ 30 €   13.4.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.4.2018
2438524121 Mobilné služby ZŠ 6,64 €   13.4.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.4.2018
BRZ181218 Odvoz odpadu 25,20 € Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/Ev 2163 13.4.2018 ESPIK Grup s.r.o. Orlov 46754768 20.4.2018
20180420400 Dodávka tepelnej energie 5 621,51 € 110407 16.4.2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 26.4.2018
2018036 Dodávka a montáž plastových dverí a zasklených stien. 6 231,36 €   23.4.2018 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 43564216 24.4.2018
20201804204 Výkon zodpovednej osoby za 04/2018 28,90 € ZO/2018A12102 23.4.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o.,Garbiarska 5, Košice 50528041 24.4.2018
420180597 Seminár GDPR - Košice 138 €   23.4.2018 VEMA,s.r.o.,Plynárenská 7, Bratislava 31355374 2.5.2018
180500737 Učebné pomôcky- roboty + príslušenstvo 106,69 € 45/2018 27.4.2018 RLX components s.r.o.,Jančova 7, Bratislava 31389457 neuvedený
5590027592 Licencia programu IVES 83,65 €   27.4.2018 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice 00162957 9.5.2018
11800349 Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. roč. 15 € 41 3.5.2018 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12, Brartislava 35711302 9.5.2018
2123710168 Vodné a stočné 1 069,60 € 4290000437 3.5.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 14.5.2018
20180005 Oprava odpadu 200,12 € 46/2018 3.5.2018 VHP spol.s r.o. Partizánska 30, Humenné 36509205 14.5.2018
5918013726 Ročný prístup na portál Verejná správa SR 178 € 48/2018 3.5.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 16.5.2018
1018050566 Výkon zodpovednej osoby 51,60 € Z.č.Z0/2018 3.5.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o.,Garbiarska 5, Košice 50528041 8.5.2018
10180053 Pranie a žehlenie pracovných odevov 57,60 €   3.5.2018 Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné 44725051 29.5.2018
9083553219 Internet a pevná linka 111 €   3.5.2018 ANTIK Telecom s.r.o.,Košice 36191400 15.5.2018
2289 Školenie zamestnancov ŠJ 20 €   3.5.2018 ArtEdu spol. s r.o.,Levická 23, Košice 46960333 17.5.2018
2180420455 Dodávka elektrickej energie 1 178,24 € 861VP_VSE/2015E 11.5.2018 BFC s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica 36597007 16.5.2018
FV18001 Preprava na volejbalový turnaj Humenné- Svidník a späť. 94,50 € 28/2018 11.5.2018 Športový klub Gymnázium Humenné,o.z. 17151724 12.5.2018
BRZ181746 Zber odpadu zo ŠJ 25,20 € Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2018/SZ4107 11.5.2018 ESPIK Grup s.r.o. Orlov 46754768 21.5.2018
180100866 Príslušenstvo k notebooku 21,50 € 41/2018 11.5.2018 FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice 36188778 16.5.2018
1418001132 Tepelná energia 3 017,53 € 110407 15.5.2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 25.5.2018
20180470 iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB - 5 kusov 900 € 49/2018 15.5.2018 TRACO COMPUTERS,s.r.o. Kukučínova 3, Piešťany 31421652 28.5.2018
FA1802001039 Čistiace prostriedky 552,25 €   15.5.2018 Hagleitner hygiena Slovensko, s.r.o. 35840790 9.6.2018
18223 Piesok + doprava 240,55 € 43/2018 15.5.2018 Štrky Piesky, s.r.o. Papín 46972391 18.5.2018
Z18601922 ONLINE Spravodajca pre mzdové účtovníčky 119,80 €   15.5.2018 Verglas Dashófer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 25.5.2018
41/2018 Služby technika BOZP a PO 80,40 €   15.5.2018 Milan Harvilik,Humenská 28, Kamenica n/Cir. 41578911 15.5.2018
84157954 Predplatné PORADCA 2019 65,80 €   15.5.2018 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 22.5.2018
2443009815 Hovorné v sieti ORANGE - ŠJ 30 €   15.5.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.5.2018
2442977707 Hovorné v sieti ORANGE - ZŠ 6,19 €   15.5.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.5.2018
2018/127 Materiál a práce na oprave kamerového systému 58,20 € 40/2018 16.5.2018 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE 40118355 28.5.2018
180100917 optická drôtová myš - 15 kusov 51,80 € 50/2018 16.5.2018 FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice 36188778 23.5.2018
6/2018 Maliarske, natieračské, vodárske a stolárske práce 660,70 € 52/2018 24.5.2018 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 4.6.2018
18FV064 Preprava osôb na trase Humenné - Runina a späť dňa 1.5.2018 160 € 42/2018 24.5.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S., Antona Bernoláka, Michalovce 44791623 29.5.2018
1182203401 Tlačivá + poštovné 112,98 € 10/2018 24.5.2018 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 29.5.2018
2018138 Škola v prírode - 11 detí 1 089 €   30.5.2018 Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA 37734393 30.5.2018
18050333 Renovácia tonerov 350 € 56/2018 30.5.2018 Lívia Baláž LM INK
Humenné
44990120 9.6.2018
20180523 Púzdro na tablet - 5 kusov 30 € 53/2018 30.5.2018 TRACO COMPUTERS,s.r.o. Kukučínova 3, Piešťany 31421652 7.6.2018
218054 Tričká s potlačou školy- 15 kusov 154,50 € 57/2018 30.5.2018 Martin Grec - GRE-CO,Krátka, Humenné 34566104 5.6.2018
218068 Renovácia tonerov s výmenou valca 116,80 € 58/2018 30.5.2018 DELTA Humenné,s.r.o. 31692311 7.6.2018
1801015 Pobyt 48 žiakov v ŠVP 4 800 €   31.5.2018 CK FANY s.r.o. Hrnčiarska 2, Košice 36705403 1.6.2018
10180068 Pranie a žehlenie pracovných odevov 50,40 €   4.6.2018 Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné 44725051 30.6.2018
57/2018 Služby technika BOZP a PO 80,40 €   6.6.2018 Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica n/Cir. 41578911 14.6.2018
2018165 Deratizácia ŠJ, kuchyňa a prislúchajúce priestory 75,60 € 44/2018 6.6.2018 KA-LUX s.r.o. Brestovská 13, Humenné 36481611 13.6.2018
9083553220 Internet a pevná linka 111 €   7.6.2018 ANTIK Telecom s.r.o.,Košice 36191400 15.6.2018
2180520648 Elektrická energie 1 194,19 € 861VP_VSE/2015E 12.6.2018 BCF s.r.o.,Zvolenská cesta, Banská Bystrica 36597007 16.6.2018
1018061022 Výkon zodpovednej osoby -jún 2018 51,60 € ZO/ 2018A12102-1 12.6.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o.,Garbiarska5, Košice 50528041 8.6.2018
BRZ182182 Zber odpado zo ŠJ 40,80 € Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2018/SZ4107 12.6.2018 ESPIK Grup s.r.o. Orlov 46754768 25.6.2018
20180145 Kalibrácia meradiel v ŠJ 35,40 € 54/2018 14.6.2018 Ing. Ivan Leško -GAROMA, Sofijská 8, Košice 14383730 20.6.2018
1418001419 Tepelná energia 2 343,23 € 110408-Zmluva na dodávku tepla 15.6.2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné 31728812 26.6.2018
3018925758 Stravné lístky 166,59 € 61/2018 15.6.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 Žilina 36391000 28.6.2018
2447467757 Hovorné - Orange, ŠJ 30 €   15.6.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.6.2018
2447436166 Hovorné - Orange, ZŠ 9,55 €   15.6.2018 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.6.2018
18411629 Tabuľa trojdielná-biela 312 €   28.6.2018 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, Bratislava 44413467 10.7.2018
180101162 Skartovačka -4 kusy 420 €   28.6.2018 FOCUS-COMPUTER s.r.o.Dominikánske nám. Košice 36188778 2.7.2018
064/2018 Revízia výťahov /štvrťrok/ 32,10 € ZoD 9/2004 28.6.2018 Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov, Nám. slobody 61, Humenné 14297396 9.7.2018
2018/136 Doplnenie kamerového systému 1 727 € Zmluva o dielo č. TS2015/04,dod.č.1 28.6.2018 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE,Mierová 80,Humenné 40118355 2.7.2018
020232 Preprava žiakov na súťaž - trasa Humenné Prešov a späť 13.6.2018 180 €   28.6.2018 SAD Humenné,a.s. Fidlikova 1, Humenné 36477508 3.7.2018
013/2018 Podanie stravy zamestnancom - počet 47 osôb 470 € 36/2018 12.4.2018 Anna Volochová -ASTON,Humenné 34570900 14.4.2018
040/2018 Exkurzno-vzdelávací zájazd Humenné- Bachledová dolina- Starý Smokovec 440 € 63/2018 29.6.2018 Mária Rokytová - GAMA TRAVEL,Humenné 37370880 ihneď
1814825 Občerstvenie pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia škol. roka /72 obedov/ 720 € 64/2018 27.6.2018 DMJ MARKET Budovateľská 1288, Vranov n/Topľou 36490661 4.7.2018
201805090 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb 1 218,89 € 65/2018 3.7.2018 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 16.7.2018
31086318 Odvoz odpadu za obdobie od 1.4.-30.6.2018 486,20 €   2.7.2018 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 30.6.2018
2018138 Servis a údržba kamerového systému 150 €   3.7.2018 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 16.7.2018
592018 Technik PO a BOZP za mesiac jún 2018 80,40 €   3.7.2018 Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica nad Cirochou 41578911 15.7.2018
1800279 Oprava elek. panvice v ŠJ 75,48 € 55/2018 2.7.2018 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 2.7.2018
172018 Maliarske a natieračske práce v kuchynských priestoroch ŠJ 498,60 € 68/2018 6.7.2018 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 20.7.2018
0135484274 Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ 111,22 €   6.7.2018 Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice 36191400 15.7.2018
10180082 Pranie odevov v ŠJ 52,20 €   6.7.2018 Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 30.7.2018
2210116160 Vodné a stočné 1 133,72 €   9.7.2018 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 20.7.2018
182816 Zber a odvoz odpadu za 06/2018 33,60 €   10.7.2018 ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133 46754768 23.7.2018
1018072253 Výkon zodpovednej osoby 07/2018 51,60 €   12.7.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 8.7.2018
2180620848 Dodávka elektrickej energie 1 124,52 €   13.7.2018 BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 16.7.2018
0135484274 Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ 111,22 €   13.7.2018 Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice 36191400 15.7.2018
0124322256 Mobil ZŠ a ŠJ 60,80 €   13.7.2018 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 23.7.2018
1418001705 Dodávka tepelnej energie 2 355,96 €   23.7.2018 HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 24.7.2018
183200133 Nákup obrusov a obrusoviny do ŠJ 228,24 € 67/2018 23.7.2018 Praktik Textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava 44491191 2.8.2018
2182207379 Nákup tlačív pre ZŠ 119,39 € 26/2018 23.7.2018 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 8.8.2018
5041800032 Vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov SR 2018 na základe zálohových platieb -45,53 €   26.7.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 31592503 1.6.2018
5041800028 Vyúčtovanie predplatného Úplné znenie, ročník 2018 na základe zálohových platieb -33,47 €   26.7.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 31592503 12.6.2018
5041800033 Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 2018 na základe zálohových platieb -16,58 €   26.7.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 1 31592503 13.6.2018
21816412 Nákup pedagogických diárov 2018/2019 154 € 69/2018 27.7.2018 Dr. Josef Raabe SR, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 7.8.2018
2124059217 Vodné a stočné 653,93 €   6.8.2018 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 13.8.2018
18040114 Nákup pracovných odevov pre ŠJ 410,80 € 66/2018 6.8.2018 Wintex, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 31700438 20.8.2018
1018083864 Výkon zodpovednej osoby 08/2018 51,60 €   6.8.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 8.8.2018
1418001991 Tepelná energia 2 353,66 €   13.8.2018 HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 23.8.2018
2190720488 Dodávka elektrickej energie 376,82 €   13.8.2018 BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 16.8.2018
2018145 Oprava kamerového systému v objekte ZŠ 95,40 €   13.8.2018 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 22.8.2018
0124322256 Mobil ZŠ a ŠJ 55,68 €   13.8.2018 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 23.8.2018
252018 Maliarske a natieračske práce v objekte ZŠ 3 562,60 € 71/2018 24.8.2018 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 4.9.2018
10180102 Pranie odevov v ŠJ 37,80 €   24.8.2018 Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 30.8.2018
2124176402 Vodné a stočné 464,83 €   28.8.2018 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 10.9.2018
2018004 Výroba plastových štítkov na kľúče 421,20 € 75/2018 28.8.2018 Martin Behún, Udavské 339, Udavské 41084322 30.8.2018
040818 Elektroinštalačné a vodoinštalačné práce v ŠJ 199,80 € 74/2018 28.8.2018 Ing. Onduško Jozef - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 33843171 31.8.2018
172018 Zhotovenie samolepiek na skrinky a označenie dverí 195,80 € 76/2018 28.8.2018 Reklamná agentúra Alice Prušová, Štefániková 37, Humenné 51383101 28.8.2018
218107 Renovácia tonerov 66,30 € 77/2018 28.8.2018 Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné 31692311 29.8.2018
2018114 Oprava okenných žalúzií 229,20 € 72/2018 4.9.2018 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 43564216 4.9.2018
201806405 Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ 179,50 € 78/2018 4.9.2018 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 10.9.2018
0135484274 Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ 110,78 €   4.9.2018 Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice 36191400 17.9.2018
1018090515 Výkon zodpovednej osoby 09/2018 51,60 €   4.9.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 8.9.2018
181171 Nákup florbalovej výstroje 478,80 € 79/2018 10.9.2018 Florbal s.r.o., Tomášikova 13, Bratislava 44887001 21.9.2018
18090342 Renovácia tonerov 269 € 73/2018 10.9.2018 LM-Ink, Lívia Baláž, Nemocničná 1442/15, Humenné 44990120 17.9.2018
31109918 Poplatok za odvoz odpadu a uloženie na skládke 135,44 € 80/2018 10.9.2018 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 14.9.2018
20180292 Registračný poplatok - program Zelená škola v šk. roku 18/19 130 €   10.9.2018 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Búdková 3552/22, Bratislava 35998407 17.9.2018
534180356 Nákup šatníkových skriniek a lavičiek 15 415,19 € Zmluva o dielo 23/2018 13.9.2018 MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 11, Bratislava 35937548 13.9.2018
2190820458 Dodávka elektrickej energie 413,90 €   13.9.2018 BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 16.9.2018
18500459 Dobropis k faktúre 18411629 - nákup lakovanej tabule -219,60 €   13.9.2018 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 44413467  
99475031 Predplatné odborný mesačník PaM na rok 2019 64 €   12.9.2018 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 12.9.2018
218120 Renovácia tonerov 43,20 € 83/2018 13.9.2018 Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné 31692311 20.9.2018
52581786 Predplatné - Úplne znenie zákonov 33,60 €   13.9.2018 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 19.9.2018
1418002277 Tepelná energia 2 202,60 €   18.9.2018 HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 26.9.2018
6532904980 Úrazové poistenie 249,75 €   18.9.2018 Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 1 00585441 1.10.2018
31114418 Odvoz odpadu za obdobie 1.7.-30.9.2018 187 €   18.9.2018 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 30.9.2018
201807040 Nákup čis. prostriedkov ZŠ 18,43 € 84/2018 18.9.2018 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 18.9.2018
20181002 Nákup nábytku do tried a kancelárie 9 859,20 € 70/2018 21.9.2018 EUROSPAN s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 36182061 11.10.2018
3018939636 Nákup stravných lístkov DOXX 2 838,19 € 87/2018 21.9.2018 DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 3.10.2018
2124283905 Vodné a stočné 789 €   27.9.2018 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 11.10.2018
2018059 Podlahárske práce 409,12 € 81/2018 27.9.2018 Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné 1 34290087 28.9.2018
312018 Maliarske a natieračske práce v objekte ZŠ 239,90 € 90/2018 27.9.2018 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 10.10.2018
1122018 Revízia výťahu v ŠJ 32,10 € ZoD 9/2004 27.9.2018 J. Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 9.10.2018
1800413 Nákup chladničiek do ŠJ 1 212 € 82/2018 28.9.2018 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 29.9.2018
201846 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických prenosných spotrebičov 1 645 € 91/2018 4.10.2018 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 44014571 12.10.2018
201809170 Technik PO a BOZP za mesiac 7,8,9/2018 210 €   4.10.2018 Matra s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 12.10.2018
18500507 Dobropis k faktúre 18411629 - nákup lakovanej tabule -92,40 €   4.10.2018 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 44413467  
124322256 Mobil ZŠ a ŠJ 56,10 €   3.10.2018 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 23.09.2018
1018100519 Výkon zodpovednej osoby 10/2018 51,60 €   4.10.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 08.10.2018
10180131 Pranie odevov v ŠJ 43,20 €   4.10.2018 Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 30.10.2018
180101760 Nákup optických drôtových myší 35,80 € 95/2018 3.10.2018 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 3.10.2018
218129 Renovácia tonera Canon 24 € 96/2018 4.10.2018 Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné 31692311 09.10.2018
2018159 Servis a údržba kamerového systému 183,60 €   9.10.2018 M. Kužma, Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 23.10.2018
135484274 Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   9.10.2018 Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice 36191400 16.10.2018
124322256 Mobil ZŠ a ŠJ 58,98 €   9.10.2018 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 23.10.2018
183967 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 9/2018 33,60 €   9.10.2018 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 19.10.2018
2018139 Dodávka a montáž plastových dverí a zasklenných stien na ZŠ 7 915,56 € 92/2018 16.10.2018 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánská 4, Humenné 43564216 18.10.2018
1418002563 Tepelná energia 2 316,56 €   16.10.2018 HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 25.10.2018
201908998 Nákup tabulí Triptych do tried 1 400 € 88/2018 12.10.2018 MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 36622524 12.10.2018
2190920573 Dodávka elektrickej energie 1 218,38 €   16.10.2018 BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 16.10.2018
18040146 Nákup pracovných odevov pre upratovačky 213,12 € 85/2018 16.10.2018 Wintex, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 31700438 16.10.2018
70745980 Balíček Bezkriedy Plus - virtuálna knižnica 18 €   16.10.2018 Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 26.10.2018
180101879 Nákup routra 262,70 € 97/2018 18.10.2018 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 19.10.2018
201807929 Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ 525,16 € 94/2018 25.10.2018 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 31.10.2018
1818 Nákup antuky na kurty pre CVČ 487,50 € 100/2018 25.10.2018 1.TC Humenné, s.r.o, Fučíkové sady 42, Humenné 36757519 31.10.2018
201808015 Nákup školských potrieb pre deti v HN 249 € 98/2018 25.10.2018 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 02.11.2018
18100348 Renovácia tonerov 223 € 86/2018 25.10.2018 LM-Ink, Lívia Baláž, Nemocničná 1442/15, Humenné 44990120 05.11.2018
9001162995 Poštové poukazy pre ŠJ 61,67 € 89/2018 25.10.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánská cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 08.11.2018
2124308170 Vodné a stočné 1 038,65 €   26.10.2018 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 12.11.2018
2191020785 Dodávka elektrickej energie 1 419,83 €   9.11.2018 BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 16.11.2018
180102050 Nákup notebooku pre ŠJ 477,80 € 103/2018 9.11.2018 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 13.11.2018
2182210705 Nákup list - bianco s vodotlačou 150 €   9.11.2018 Ševt a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 27.11.2018
2018164 Kontrola hasiacich prístrojov 141,86 € 104/2018 9.11.2018 Požiarny servis - HE s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné 36483923 21.11.2018
0135484274 Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   9.11.2018 Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice 36191400 16.11.2018
124322256 Mobil ZŠ a ŠJ 55,70 €   9.11.2018 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 23.11.2018
120180380 Normy a receptúry pre ŠJ 51,80 € 102/2018 9.11.2018 Jedálne.sk, J.M.Hurbana 1924/16A, Banská Štiavnica 46065385 2.11.2018
10180145 Pranie odevov v ŠJ 46,80 €   9.11.2018 Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 30.11.2018
184127 Zber a odvoz odpadu za obdobie 10/2018 33,60 €   9.11.2018 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 13.11.2018
20181257 Výmena dverí na ZŠ 2 179,60 € 93/2018 16.11.2018 EUROSPAN, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 36182061 06.12:2018
201808378 Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov 607,43 € 105/2018 16.11.2018 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 19.11.2018
1802007100 Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ 352,51 € 106/2018 16.11.2018 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 09.12.2018
70745980 Virtuálna knižnica 198,72 €   16.11.2018 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 16.11.2018
1018110517 Výkon zodpovednej osoby 11/2018 51,60 €   16.11.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 08.11.2018
20180027 Oprava poruchy na vodovode ZŠ 551,88 € 101/2018 20.11.2018 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 26.11.2018
18421650 Nákup pokladne 63,60 € 108/2018 20.11.2018 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 44413467 03.12.2018
20181295 Nákup Apple iPAD - 2 ks 823,99 € 109/2018 23.11.2018 Traco computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 04.12.2018
31137818 Vývoz smetia pre ZŠ a ŠJ 448,80 €   23.11.2018 Technické služby mesta HE, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 30.11.2018
031118 Elektroinštalačné práce na ZŠ a ŠJ 305,93 € 107/2018 23.11.2018 Ing. J. Onduško, Kukorelliho 2, Humenné 33843171 30.11.2018
18421944 Nákup kancelárskych stoličiek 135,60 € 110/2018 23.11.2018 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 44413467 05.12.2018
180102144 Nákup ext. HDD 72,26 € 111/2018 23.11.2018 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 26.11.2018
20189070 Členské jazykový kvet 12 € 112/2018 23.11.2018 IALF, o.z., Tallerova 4, Bratislava 42334829 26.11.2018
1418002849 Tepelná energia 5 116,99 €   27.11.2018 HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 03.12.2018
2018045 Nalepenie transparentnej fólie na presklennú stenu 264 € 113/2018 27.11.2018 Moder efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné 46604545 07.12.2018
180102210 Nákup D-Link DGS 80,90 € 114/2018 27.11.2018 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 30.11.2018
180102193 Nákup Mikrotik RB 63,30 € 115/2018 27.11.2018 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 29.11.2018
2124420151 Vodné a stočné 919,55 €   29.11.2018 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 10.12.2018
180102241 Nákup prevodníka HDMI PremiumCord na VGA 52,30 € 116/2018 29.11.2018 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 04.12.2018
1811244 Nákup stavebnice LEGO - projekt ORANGE 1 151,21 € 119/2018 5.12.2018 EDUXE SR, s.r.o., M.C. Sklodowskej 2, Bratislava 46447644 8.12.2018
18120353 Renovácia tonerov 393 € 120/2018 5.12.2018 LM-Ink, Lívia Baláž, Nemocničná 1442/15, Humenné 44990120 13.12.2018
3290106894 Predplatné časopisu Manažment školy v praxi 149 €   5.12.2018 Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 28, Bratislava 2 31348262 10.12.2018
0135484274 Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   5.12.2018 Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice 36191400 16.12.2018
1018120518 Výkon zodpovednej osoby 12/2018 51,60€   5.12.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5, Košice 50528041 08.12.2018
10180162 Pranie odevov v ŠJ 44,10 €   5.12.2018 Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 30.12.2018
2018060 Prenájom priestorov v CVČ pre ŠKD 16 € 117/2018 5.12.2018 CVČ DÚHA, Námestie slobody 48, Humenné 37874586 14.12.2018
1811314 Balíček - interaktívna chémia 90 € 121/2018 7.12.2018 Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 04.01.2019
20180139 Inštalácia SW na PC pre ŠJ 87 €   7.12.2018 JIS-SK, s.r.o., J.Hollého 8, Prešov 45687951 21.12.2018
2191120672 Dodávka elektrickej energie 1 570,40 €   10.12.2018 BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 16.12.2018
718083931 Hosting Maximum 79,06 €   10.12.2018 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 25.12.2018
184916 Zber a odvoz odpadu 11,12/2018 v ŠJ 58,80 €   10.12.2018 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 21.12.2018
2018437 Nákup kníh Motivate! 56,90 € 122/2018 10.12.2018 Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 17.12.2018
124322256 Mobil ZŠ a ŠJ 56,22 €   10.12.2018 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 23.12.2018
20180162 Upgrade SW stravné pre ŠJ 480 €   13.12.2018 JIS-SK, s.r.o., J.Hollého 8, Prešov 45687951 31.12.2018
1602018 Revízia výťahov v ŠJ 32,10 €   13.12.2018 J. Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, Humenné 14297396 26.12.2018
1418003135 Tepelná energia 5 667,60 €   17.12.2018 HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 26.12.2018
201803316 Nákup zariadenie do ŠJ 1 171,31 € 125/2018 17.12.2018 EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov 44137761 28.12.2018
18066 Bedmintonový balík Yonex 140 € 126/2018 17.12.2018 Bedminton, s.r.o., Plzeňská 2, Prešov 44575394 21.12.2018
218168 Renovácia toneru Canon 737 22,60 € 127/2018 17.12.2018 Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné 31692311 20.12.2018
1800122 Stravné pri príležitosti posedenia zo SF 530 € 124/2018 18.12.2018 Gaštanka s.r.o., Gaštanová 2035, Humenné 45699208 27.12.2018
2318 Nákup tenisových loptičiek Dunlop Fort 285 € 128/2018 19.12.2018 R4H, s.r.o., Lachova 6, Bratislava 47488123 28.12.2018
1800527 Oprava elek. panvice v ŠJ 117,48 € 99/2018 19.12.2018 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 28.12.2018
420190437 Seminár Vema 54 €   19.12.2018 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374 01.01.2019
10180174 Pranie odevov v ŠJ 35,10 €   19.12.2018 Květa Antoňáková, Třebíčská 1834/7, Humenné 44725051 31.12.2018
20181440 Výmena interiérových dverí na ZŠ 2 969,20 € 123/2018 21.12.2018 EUROSPAN, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 36182061 28.12.2018
2190004570 Dodávka elektrickej energie 1 500 €   21.12.2018 BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 36597007 31.12.2018
2124532301 Vodné a stočné 779,57 €   21.12.2018 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 04.01.2019
201809748 Nákup kancelárskych potrieb ZŠ 673,80 € 129/2018 21.12.2018 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 03.01.2019
201812245 Technik PO a BOZP za mesiac 10,11,12/2018 210 €   21.12.2018 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 14.01.2019
2018394 Nákup mob. vozíka na lopty 209 € 130/2018 21.12.2018 Sagansport, s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 47846470 19.12.2018
2018120124 Nákup medicinbalov 195,64 € 131/2018 21.12.2018 Gorilla Sports, Bazová 118, Chorvátsky Grob 44909632 05.01.2019
2018181 Kontrola kamerového systému 150 €   21.12.2018 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 03.01.2019
135484274 Internet a pevná linka ZŠ a ŠJ 111,22 €   21.12.2018 Antik Telecom, s.r.o., Čárského 10, Košice 36191400 15.01.2019
1418003161 Tepelná energia 11 001,36 €   27.12.2018 HES, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 10.01.2019
20180033 Oprava kopilitovej steny na ZŠ 6 260,21 € 132/2018 27.12.2018 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 03.01.2019
2018189 Dodávka a montáž plastovej zostavy na ZŠ 4 299,38 € 118/2018 27.12.2018 Ing. Stanislav Berta, Partizánska 4, Humenné 43564216 03.01.2019
201915418 Tabuľa Triptych 3 ks 1 999,95 € 133/2018 27.12.2018 MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 36622524 29.12.2018
180100086 Nákup hračiek do ŠKD 103,61 € 134/2018 27.12.2018 škola.sk, s.r.o., Odborárska 21, Bratislava 3 50293893 01.01.2019
180102519 Nákup notebookov Lenovo 875 € 135/2018 28.12.2018 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 04.01.2019
Rok 2017

číslo fa.

popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
18720170168 Predplatné na používanie mzdového programu 255,96   12.1.2017 Vema, s.r.o.,Bratislava 31355374 25.1.2017
9083553203 Internet 72,0   12.1.2017 Antik telecom s.r.o. Košice 36191400 15.1.2017
72544/2017 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 49,50   12.1.2017 AJFA+AVIS, s.r.o. Žilona 31602436 12.1.2017
5792160655 Volania z pevnej siete ŠJ 23,46   12.1.2017 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 18.1.2017
1792160642 Volania z pevnej siete ZŠ 19,99   12.1.2017 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 18.1.2017
3017902604 Stravné lístky 557,0 31/2017 16.1.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 26.1.2017
2372309246 Volania do mobilných sieti ZŠ 25,00   16.1.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.1.2017
23722702667 Volania do mobilných sieti ŠJ 25,61   16.1.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.1.2017
2372274319 Volania do mobilných sieti ZŠ 7,72   16.1.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.1.2017
2171221653 Elektrická energia 1 320,24 861VP_VSE/2015E 18.1.2017 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 19.1.2017
201700590 Služba virtuálnej knižnice 1. - 12. 2017 198,72 VK/09/08/031 18.1.2017 KOMENSKY, s.r.o. Košice 43908977 30.1.2017
5041604753 Zbierka zákonov SR roč. 2016 119,37 OP1508 18.1.2017 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina 31592503 27.1.2017
2017007 Čistenie karburátora ultrazvukom 45,00 5/2017 17.1.2017 Jaroslav Kopčák - JARKOP 35458330 30.1.2017
70745980 Služby virtuálnej knižnice 2016/12 16,56 VK/09/08/031 17.1.2017 KOMENSKY, s.r.o. Košice 43908977 24.1.2017
5041602848 Finančný spravodajca roč.2016 13,67 OP1508 18.1.2017 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina 31592503 25.1.2017
07/01/2017 Prečistenie odpadového potrubia ŠJ 417,0 6/2017 20.1.2017 HRABČÁK - VAS s.r.o. Vranov n/Topľou 45720452 2.2.2017
320170058 Inštalácia programu VEMA 108,0 7/2017 20.1.2017 Vema, s.r.o. Bratislava 31355374 2.2.2017
1617-3879 Časopis SLAVIK 2017 - 4 ks 10,0 4/2017 20.1.2017 ARES spol. s r.o. Bratislava 31363822 2.2.2017
2121964526 Vodné a stočné 673,50 4290000437 20.1.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 6.2.2017
1701007 Lyžiarsky kurz -ubytovanie strava pre 55 detí v čase od 23.1. do 27.1.2017 6 215,0 1/2017 28.1.2017 Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA Košice 37734393 30.1.2017
8170122011 Poskytnuté služby - lyžiarsky vlek v termíne 23.1.2017 - 27.1.2017 1 622,50 2/2017 2.2.2017 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza 36005622 10.2.2017
000732 Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik Humenné - Vxšná Boca 23.1.2017 412,50 8/2017 2.2.2017 SAD Humenné 36477508 14.2.2017
420170191 Seminár PAM v Košiciach 54,0   25.1.2017 VEMA,s.r.o. Bratislava 31355374 13.2.2017
170100001 Učebné pomôcky na TV podľa vlastného výberu 123,0 11/2017 7.2.2017 MINIBIKE s.r.o. Humenné 50366998 20.2.2017
9083553204 Internet - január 2017 72,0   7.2.2017 ANTIK Telecom s.r.o. Košice 36191400 15.2.2017
10170001 Pranie a žehlenie pracovných odevov 46,80   7.2.2017

Květa Antoňáková, Humenné

44725051 28.2.2017
17020245 Renovácia tonerov, spolu 22 ks 354 13/2017 10.2.2017 Lívia Baláž LM-INK, Humenné 44990120 19.2.2017
2/2017 Náter fasády a montáž rohových líšt 280,50 12/2017 10.2.2017 Burda Jozef, SNP 20,Humenné 41083229 24.2.2017
8/2017 Služby technika BOZP a PO 80,40   10.2.2017 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 14.2.2017
7793115982 Služby - pevná linka ZŠ 19,99   10.2.2017 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 20.2.2017
9793116006 Služby - pevná linka ŠJ 19,13   10.2.2017 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 20.2.2017
2170120210 Dodávka elektrickej energie 1284,07 861VP_VSE/2015E 14.2.2017 BCF s.r.o., Banská Bystrica 36597007 20.2.2017
1700028 Oprava robota R22 - ŠJ 124,67 10/2017 14.2.2017 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Top. 44602731 19.2.2017
07-2017 Vypracovanie statického posudku nosbej oceľovej konštrukcie strechy telocvične 105,00 14/2017 14.2.2017 Ing. Miroslav Sadloň, SNP Humenné 42238862 28.2.2017
2376705529 Služby mobilnej siete- ŠJ 25,0   14.2.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.2.2017
2376671627 Služby mobilnej siete- ZŠ 4,15   14.2.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35894270 23.2.2017
1417000270 Dodávka tepla 7150,42 110407 17.2.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 24.2.2017
171118 Poplatok za prenájom priestoru na serveri www.strava.cz 91,20 15/2017 21.2.2017

Verejná informačná služba, spol.s r. Liptovský Mikuláš

36006912 28.2.2017
3017908015 Stravné lístky - 500 ks 1740,60 16/2017 27.2.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 9.3.2017
2122169726 Vodné a stočné 988,01 4290000437 28.2.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 13.3.2017
170100002 Pomôcky na telesnú výchovu 346,0 17/2017 1.3.2017 MINIBIKE s.r.o.,Laborecká31, Humenné 50366998 14.3.2017
17030249 Renovácia tonerov /4ks/ 220,0 18/2017 1.3.2017 Lívia Baláž LM-INk,Humenné 44990120 11.3.2017
1/10143 Predĺženie registrácie domény 14,28   1.3.2017 WebHouse, s.r.o. Trnava 36743852 6.3.2017
10/2017 Služby technika BOZP a PO 80,40   3.3.2017 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 14.3.2017
10170019 Pranie a žehlenie pracovných odevov 55,80   3.3.2017 Květa Antoňáková, Třebíčska,Humenné 44725051 28.3.2017
9083553205 Internet pre školu 72,0   3.3.2017 ANTIK Telekom s.r.o. Čárskeho, Košice 1 36191400 15.3.2017
2381104187 Hovorné do mobilných sietí ŠJ 20,83   13.3.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35894270 23.3.2017
2381069688 Hovorné do mobilných sietí ZŠ 2,26   13.3.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35894270 23.3.2017
320170300 Konzultácie aplikácií, oprava poistného SP 42,0 22/2017 13.3.2017 Vema,s.r.o.,Plynárenská 7, Bratislava 31355374 24.3.2017
1170047 Metodika k učebnici fyziky pre 6. roč. 30,0 20/2017 13.3.2017 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Bratislava 35711302 19.3.2017
5794078518 Hovorné ZŠ - február 19,99   9.3.2017 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 20.3.2017
7794078530 Hovorné ŠJ - február 16,76   9.3.2017 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 20.3.2017
89951278 Príručka mzdovej účtovníčky 8,50 19/2017 9.3.2017 PORADCA,s.r.o. Žilina 363771271 23.3.2017
FV/201701800 Školské potreby pre žiakov v HN 315,40 21/2017 15.3.2017 Krídla,s.r.o. Humenné 36466778 23.3.2017
2017/113 Kontrola kamerového systému 116,0   15.3.2017 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE 40118355 14.3.2017
1417000557 Dodávka tepelnej energie 6334,68 110407 16.3.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 24.3.2017
002532 Preprava žiakov na súťaž Humenné-Prešov a späť 190,0 23/2017 16.3.2017 SAD Humenné, a.s. 36477508 27.3.2017
2170220286 Dodávka elektriny 1411,63 861VP_VSE/2015E 20.3.2017 BCF s.r.o., Banská Bystrica 36597007 23.3.2017
FA1602010901 Čistiace prostriedky pre ŠJ 418,46 30/2017 21.3.2017 HALIGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,s.r.o.,SENEC 35840790 16.4.2017
5917007139 Zbierka zákonov SR 2017 - preddavok 72,0   20.3.2017 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina 31592503 27.3.2017
FV/201702062 Čistiace potreby pre ZŠ 23,36 25/2017 21.3.2017 Krídla,s.r.o. Humenné 36466778 3.4.2017
1700123 Oprava umývačky riadu 253,20 26/2017 28.3.2017 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. Vranov n/Topľou 44602731 30.3.2017
017/2017 Revízia výťahu v ŠJ 32,10 ZoD9/2004 27.3.2017 Jozef Karandušovský, oprava a odborná prehliadka výťahov, Humenné 14297396 7.4.2017
2122278857 Vodné a stočné 694,12 4290000437 31.3.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 13.4.2017
210310204 Nedoplatok za elektrinu 63,14 861VP_VSE/2015E 31.3.2017 BCF s.r.o., Banská Bystrica 36597007 27.4.2017
26/2017 Služby technika BOZP a PO 80,40   4.4.2017 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 16.4.2017
2122284339 Vodné a stočné 27,73 4290000437 4.4.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 18.4.2017
2122281152 Vodné a stočné za obdobie 17.12.2016 - 18.1.2017 8,47 4290000437 4.4.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 18.4.2017
20178134 Časopis SLOVENSKO - predplatné na rok 2017 7,60   4.4.2017 MATICA SLOVENSKÁ, Martin 00179027 4.4.2017
21706035 Škola a stravovanie - predplatné 98.0   5.4.2017 RAABE Slovensko. s.r.o. Bratislava 35908718 13.4.2017
01/04/17 Elektromontážne práce v ŠJ 69,30 34/2017 5.4.2017 Ing. Jozef Onduško, Humenné 33843171 13.4.2017
02/04/2017 Elektromontážne práce svietidlá v šatni 67,40 31/2017 5.4.2017 Ing. Jozef Onduško, Humenné 33843171 13.4.2017
10170036 Pranie a žehlenie pracovných odevov 53,10   5.4.2017 Květa Antoňáková, Třebíčska7, Humenné 44725051 30.4.2017
17040257 Renovácia tonerov - 4 ks 179,0 29/2017 5.4.2017 Lívia Baláž LM-INK, Humenné 44990120 16.4.2017
908353206 Internet 72,0   7.4.2017 ANTIK Telecom s.r.o. Košice 36191400 15.4.2017
4795048483 Hovorné ŠJ - pevná sieť 15,53   7.4.2017 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 18.4.2017
5795048468 Hovorné ZŠ - pevná sieť 19,99   7.4.2017 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 18.4.2017
5/17 Tenisové lopty pre CVČ 730,0   11.4.2017 R4H s.r.o. Lachova 6, Bratislava 47488123 13.4.2017
1172203112 Školské tlačivá 145,88   11.4.2017 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 19.4.2017
               
1417000844 Dodávka tepelnej energie 3467,96 110407 20.4.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 21.4.2017
2170320508 Dodávka elektrickej energie 1249,34 861VP_VSE/2015E 20.4.2017 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 21.4.2017
004832 Preprava žiakov na súťaž do Prešova 180,0 36/2017 20.4.2017 SAD Humenné, a.s. 36477508 26.4.2017
004932 Preprava žiakov na súťaž do Svidníka 140,0 32/2017 20.4.2017 SAD Humenné, a.s. 36477508 26.4.2017
03/04/17 Elektroinštalačné práce pre počítačovú učebňu a dielňu školníka 157,30 38/2017 26.4.2017 Ing. Jozef Onduško-OMP Humenné 33843171 2.5.2017
5590024805 Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie /program IVES/ 83,65 R763/2008 26.4.2017 IVES Košice 00162957 4.5.2017
170014 Uverejnenie inzercie 55,60 28/2017 27.4.2017 VIHORLAT PRESS,s.r.o. Humenné 3645370 27.4.2017
170100671 Manhatan Redukcia,SATA, adapter, One Touch Backup 26,10 37/2017 27.4.2017 FOCUS-computer s.r.o. Košice 36188778 28.4.2017
2017193 Inzercia v Podvihorlatských novinách- zápis do 1. roč. 110,0 27/2017 27.4.2017 LINI PRESS s.r.o. Humenné 36716944 2.5.2017
20170004 Oprava prístupovej cesty a chodníkov k hlavnému vchodu. 26065,08 1/2017 12.4.2017 VHP, spol. s r.o. Humenné 36509205 24.4.2017
2385481548 Hovorné do mobilných sietí - ZŠ 7,38   20.4.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35894270 23.4.2017
2385515781 Hovorné do mobilných sietí - Šj 25,0   20.4.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35894270 23.4.2017
2122401239 Vodné a stočné 958,49   28.4.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 12.5.2017
Z17951717 Smernice aorganizačné predpisy 147,0   28.4.2017 VERGLAS DASHOFER,Vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava 35730129 10.5.2017
2016043 Interaktívne tabule - 12 ks, projektor - 6 ks, držiak - 6 ks 11520,30     TL Holding s.r.o. Hurbanová 23,Imeľ 50291696 4.11.2016
2017002 - dobropis k faktúre 2016043 Interaktívna tabuľa - 9 ks po oprave 5926,37   11.4.2017 TL Holding s.r.o. Hurbanová 23,Imeľ 50291696 10.3.2017
17050266 Renovácia tonerov 324 40/2017 4.5.2017 Lívia Baláž LM-INK, Humenné 44990120 14.5.2017
46/2017 Služby technika BOZP a PO 80,40   9.5.2017 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 15.5.2017
9083553207 Školský internet 74,70   4.5.2017 ANTIK Telecom s.r.o. Košice 36191400 15.5.2017
9001020175 Poštové poukážky pre ŠJ 61,67 24 9.5.2017 Slovenská pošta, Partizánska cesta, Banská Bystrica 36631124 5.6.2017
10170055 Pranie a žehlenie pracovných odevov 47,70   4.5.2017 Kveta Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné 44725051 30.5.2017
2170420459 Dodávka elektrickej energie 1106,82 861VP_VSE/2015E 12.5.2017 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 19.5.2017
2389881798 Mobilné služby ŠJ 25,0   12.5.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 23.5.2017
2389919675 Mobilné služby ZŠ 25,0   12.5.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 23.5.2017
2389886587 Mobilné služby ZŠ 4,20   12.5.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 23.5.2017
8796024495 Telekomunikačné služby ŠJ 18,13   12.5.2017 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 18.5.2017
8796024495 Telekomunikačné služby ZŠ 19,99   12.5.2017 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 35763469 18.5.2017
1417001131 Dodávka tepla 2070,61 110407 16.5.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 26.5.2017
F17601820 Spravodajca pre mzdové účtovníčky 143,76   16.5.2017 VERGLAS DASHOFER,Vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava 35730129 26.5.2017
FV/201703582 Čistiace prostriedky 143,64 46/2017 16.5.2017 Krídla,s.r.o. Humenné 36466778 29.5.2017
20170102 Škola v prírode - Liptov 2900 Zmluva 18.5.2017 CK SLNIEČKO,spol. s r.o.,Trenčín 43840949 22.5.2017
170100803 Nákup výpočtovej techniky do ŠJ 140,80 47/2017 18.5.2017 FOCUS-computer,Košice 36188778 24.5.2017
2017/52 Preprava žiakov na súťaž do Trnavy a späť 620,0 42/2017 26.5.2017 Jozef Galanda,Snina 32375875 26.5.2017
2017/126 Deratizácia ŠJ a priľahlých priestorov 75,60 51/2017 26.5.2017 KA-LUX s.r.o. Humenné 36481611 7.6.2017
5917015778 Zbierka zákonov SR 72,0   26.5.2017 Poradca podnikateľa,spol. s r.o. 31592503 2.6.2017
2017015660 Telefónna ústredňa + tel.zariadenie 788,8 44/2017 2.6.2017 ANTIK Telekom s.r.o. Košice 36191400 8.6.2017
17060271 Renovácia tonerov 194 53/2017 2.6.2017 Lívia Baláž LM-INk 44990120 11.6.2017
10170074 Pranie a žehlenie pracovných odevov 53,10     Květa Antoňáková 44725051 29.6.2017
FV/201704030 Čistiace prostriedky pre ŠJ 421,41 45/2017 6.6.2017 Kridla,s.r.o. Humenné 36466778 13.6.2017
9083553208 Mesačná platba za internet a pevnú linku 75,51   6.6.2017 ANTIK Telekom s.r.o. Košice 36191400 15.6.2017
2170520242 Elektrina 1214,29 861VP_VSE/2015E 8.6.2017 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 19.6.2017
FV61700145 Balík služieb PREMIUM 399,0 55/2017 12.6.2017 PUBLICKOM s.r.o. Prievidza 36337897 11.6.2017
54/2017 Služby technika BOZP a PO 80,4   8.6.2017 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 14.6.2017
217079 Toner pre ŠJ 75,91 54/2017 12.6.2017 DELTA,s.r.o. Humenné 31692311 14.6.2017
1703794152 Predplatné čsopisov KOMENSKY, VYCHOVAVATEĽ a REVUE SVETOVEJ LITERATÚRY 15,50   8.6.2017 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 27.6.2017
20170609 Pobyt žiakov v škole v prírode v dňoch 5.6. 9.6.2017 3 700,0 Zmluva o obstaraní č.281/2001 13.6.2017 CK Elán, s.r.o. Košice

36213837

15.6.2017
20170047 Inštalácia SW stravné v ŠJ 147,60 57/2017 13.6.2017 JIS-SK s.r.o. Prešov 45687951 26.6.2017
1700281 Oprava el. kotla 84,60 52/2017 13.6.2017 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Topľou 44602731 16.6.2017
1417001418 Dodávka tepla 1602,01 110407 14.6.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 26.6.2017
01/06/17 Elektromontážne práce v ŠJ 67,52 59/2017 14.6.2017 Ing. Jozef Onduško-OMP Humenné 33843171 21.6.2017
8797001101 Telef. služby - ZŠ -preplatok -7,74   14.6.2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 -
2797001114 Telef. služby - ŠJ -preplatok -0,82   14.6.2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 -
2394296670 Volania do mobilných sietí ŠJ 25,0   16.6.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.6.2017
2394263346 Volania do mobilných sietí ZŠ 6,59   16.6.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.6.2017
FV61700166 Učebné pomôcky do kabinetov 280,35 56/2017 20.6.2017 PUBLICOM s.r.o. Prievidza 36337897 25.6.2017
170002 Preprava žiakov na trase Michalovce- Humenné-Vranov a späť 35,0 60/2017 19.6.2017 Ján Koceľa JANEX, Michalovce 40037592 15.6.2017
1700300 Konvektomat - ŠJ 4970 41/2017 26.2.2017 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Topľou 44602731 26.6.2017
961 Vývoz smetí 1.4.-30.6.2017 486,20   22.6.2017 Technické služby mesta Humenné 00186155 30.6.2017
1703472000 Predplatné - Finančný spravodajca 119,87   28.6.2017 Poradca podnikateľa,spol. s r.o. 31592503 29.6.2017
FV17018 Učebné pomôcky pre I. stupeň ZŠ 491,15 58/2017 30.6.2017 PMS Delta s.r.o. Michalovce 36843521 7.7.2017
1706104 Učebné pomôcky na HUV 445,32 65/2017 30.6.2017 INSGRAF s.r.o. Šaľa 47078839 13.7.2017
20170698 Učebné pomôcky na matematiku - Testovanie 294,0 66/2017 30.6.2017 LiberaTerra, s.r.o. Bratislava 35927097 23.7.2017
1700313 Oprava el. kotla v ŠJ 127,68 61/2017 30.6.2017 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Topľou 44602731 6.7.2017
2017/136 Kontrola kamerového systému 116,0 Z. č.2015/1 a dodatok č.1 30.6.2017 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE Humenné 40118355 14.7.2017
067/2017 Revízia výťahov -I. štvrťrok 32,10 ZoD 9/2004 30.6.2017 Jozef Karandušovský, oprava a odborná prehliadka výťahov, Humenné 14297396 10.7.2017
63/2017 Služby technika BOZP a PO 80,40   3.7.2017 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 16.7.2017
17892280 Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 25,0   3.7.2017 M. Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 11821973 17.7.2017
10170095 Pranie a žehlenie pracovných odevov 48,06   4.7.2017 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 29.7.2017
201708065 Nákup interaktívnych tabúľ + montáž - 11 kusov 8 197,20   11.7.2017 MB TECH BB s.r.o. 36622524 20.7.2017
2122621036 Vodné a stočné 1 163,48   11.7.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 24.7.2017
1172206239 Školské tlačivá 195,19   11.7.2017 ŠEVT a.s Cementárenská Bratislava 31331131 18.7.2017
9083553209 Internet a pevná linka 111,0   11.7.2017 ANTIK Telecom s.r.o.,Košice 36191400 16.7.2017
84143346 Predplatné časopisu PORADCA 2018 58,80   11.7.2017 PORADCA s.r.o., Žilina 36371271 26.7.2017
2170620371 Elektrická energia 1 072,97 Z : 861VP_VSE/2012E 17.7.2017 BCF s.r.o., Banská Bystrica 36597007 ihneď
270069 Kovová konštrukcia na basketbal do telocvične 6 042,74 Zmluva o dielo č.2/2017 20.7.2017 DOR-SPORT s.r.o., Bruzovice 247, Sedliště 60774151 27.7.2017
1417001705 Dodávka tepla 1 568,87 č.z. : 110407 20.7.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 25.7.2017
20170013 Opravy a maľba v ŠJ 1 023,30 70/2017 20.7.2017 VHP, spol.s r.o., Humenné 36509205 1.8.2017
20170014 Oprava odpadu vo WC ŠJ 576,07 69/2017 20.7.2017 VHP, spol.s r.o., Humenné 36509205 1.8.2017
2398597676 Hovorné Orange - ŠJ 27,72   27.7.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.7.2017
FV/2017057227 Čistiace potreby 330,19 74/2017 11.8.2017 Kridla, s.r.o., Humenné 36466778 11.8.2017
FV17040104 Pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ 232,72 75/2017 8.8.2017 WINTEX s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov n/Topľou 31700438 14.8.2017
1703628800 Predplatné Zbierka zákonov SR 2018 124,15   8.8.2017 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Žilina 31592503 11.8.2017
013548274 Internet + pevná linka 111,0   8.8.2017 ANTIK Telecom s.r.o.,Košice 36191400 15.8.2017
1703628900 Predplatné Finančný spravodajca 26,40   8.8.2017 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Žilina 31592503 11.8.2017
2180720413 Elektrická energia 1 404,0 Z : 861VP_VSE/2012E 9.8.2017 BCF s.r.o., Banská Bystrica 36597007 16.8.2017
1417001992 Tepelná energia 1 568,87 č.z. : 110407 14.8.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 24.8.2017
90/2017 Služby technika BOZP a PO 80,40   14.8.2017 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 14.8.2017
2403037634 Orange - volania ŠJ 25,0   14.8.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.8.2017
2403005220 Orange - volania ZŠ 6,85   14.8.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.8.2017
2398602085 Orange - volania ZŠ 5,39   20.7.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.7.2017
28/2017 Maliarske a natieračské práce tried, kabinetov, šatne, podľa potreby 3 358,55 77/2017 23.8.2017 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 30.8.2017
27/2017 Maliaake a natieračské práce kuchyne a kuchynských priestorov 709,80 76/2017 23.8.2017 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 30.8.2017
2172010331 Školské tlačivá - licencia 587,0   23.8.2017 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 23.8.2017
2122744030 Vodné a stočné 478,69   4.9.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 11.9.2017
20170081 Bezkontaktné žetóny JIS 300,0 68/2017 4.9.2017 JIS-SK s.r.o., Prešov 45687951 8.9.2017
FV/201706292 Čistiace prostriedky pre ZŠ 227,95 82/2017 4.9.2017 Kridla, s.r.o., Humenné 36466778 5.9.2017
2017042 Podlahárske práce 498,09 78/2017 6.9.2017 Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné 34290087 7.9.2017
9083553211 Internet a pevná linka 111,0   6.9.2017 ANTIK Telecom s.r.o. Košice 36191400 15.9.2017
101170143 Pranie a žehlenie pracovných odevov - ŠJ 32,40   6.9.2017 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 30.9.2017
2017118 Dodávka a montáž plastových okien a príslušenstva 5596,80 83/2017 13.9.2017 Ing. Stanislav Berta -JAST,Humenné 43564216 15.9.2017
1700409 Oprava e. sporáka v ŠJ 975,42 72/2017 13.9.2017 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. 44602731 14.9.2017
218082308 Dodávka el. energie 412,64   13.9.2017 BCF s.r.o., Banská Bystrica 36597007 16.9.2017
2511703962 Úrazové poistenie 249,75 Z6532904980/0417004952 13.9.2017 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,Viena Insurance Group, Bratislava 00585441 30.9.2017
99/2017 Služby technika BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 150,40   13.9.2017 Milan Harvilik,Humenská 228, Kamenica n/Cir. 4158911 17.9.2017
17011240 Seminár - správa registratúrneho poriadku - 2 osoby 78,0   13.9.2017 Asociácia správcov registratúry, Nováky 37922190 27.9.2017
1417002279 Dodávka tepelnej energie 1664,15 č.z. : 110407 14.9.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 25.9.2017
174885 Prvouka pre 2.ročník 231,0 88/2017 14.9.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 12.10.2017
2407462067 Orange - volania ŠJ 25,0   14.9.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 23.9.2017
2407428546 Orange - volania ZŠ 7,67   14.9.2017 Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 23.9.2017
F20170862 Zostava nábytku pre kabinety a triedy 10899,0 73/2017 19.9.2017 EUROSPAN s.r.o.,Priemyselná 8552 Michalovce 36182061 19.9.2017
17/09/28 Ubytovanie a utrava pre účastníkov logického sústredenia nadaných žiakov-24 osôb na dva dni 811,20 86/2017 19.9.2017 Ladislav Jurpák, 1. mája 7, Snina 34821422 19.9.2017
17090292 Renovácia tonerov - 16 kusov 247,0 91/2017 19.9.2017 Lívia Baláž LM-ink, Humenné 44990120 24.9.2017
FA1702005019 Čistiace potreby pre ŠJ 208,66 90/2017 19.9.2017 HALIGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,s.r.o.,SENEC 35840790 14.10.2017
1280 Za dva kontajnery na zber odpadu 168,30   19.9.2017 Technické služby mesta Humenné 00186155 30.9.2017
17FV133 Doprava Humenné-Kolonica- Sninské rybníky-9.9.2017 130,0 85/2017 19.9.2017 TRIMEDICAL Pharm D.S. ,A.Bernoláka 2, Michalovce 44791623 27.9.2017
FV/201706890 Čistiace potreby pre ZŠ 111,02 89/2017 19.9.2017 Kridla, s.r.o., Humenné 36466778 25.9.2017
3017935785 Stravné lístky - 960 kusov 3341,94 95/2017 22.9.2017 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 3.10.2017
35/2017 Maliarske a natieračské práce v priestoroch ZŠ 415,75 93/2017 22.9.2017 Burda Jozef,SNP 20, Humenné 41083229 3.10.2017
217126 Renovácia tonerov s výmenou valcov - 3 kusy 69,30 94/2017 22.9.2017 DELTA Humenné, s.r.o. 31692311 29.9.2017
5917029225 Zbierka zákonov SR 60,0   22.9.2017 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. Žilina 31592503 21.9.2017
175257 Učebnica Prvouka + zošit - 2 kusy 6,60 92/2017 22.9.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice 45258767 18.10.2017
70745980 Samolepky s prihlasovacími kódmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk 6,0   28.9.2017 KOMESKY, s.r.o. Košice 43908977 2.10.2017
2017-35 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického náradia a prenosných spotrebičov 1525,0 96/2017 28.9.2017 Ing. Ján Struňák, Jasenov 44014571 11.10.2017
2017/157 Kontorla KS 116,0 CCTV č.2015/1 28.9.2017 ELEKTROMONTÁŽE, Maroš Kužma, Humenné 40118355 6.10.2017
117/2017 Revízia výťahu v ŠJ 43,10   28.9.2017 Jozef Karandušovský, oprava a odborná prehliadka výťahov, Humenné 14297396 9.10.2017
2122942388 Vodné a stočné 786,32   3.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 16.10.2017
52576944 Predplatné zbierky zákonov 27,60   3.10.2017 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 11.10.2017
090/2017 Dodávka a montáž svietidiel 1276,80 79/2017 9.10.2017 APEC, spol. s r..o. ,Tolstého 1, Humenné 44173873 19.10.2017
109/2017 Služby technika BOZP,PO a zdravotnej služby 150,40   9.10.2017 Milan Harvilik,Humenská 228, Kamenica n/Cir. 41578911 15.10.2017
1453 Výrub stromu 87,63 71/2017 9.10.2017 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, Humenné 00186155 13.10.2017
10170157 Pranie a žehlenie pracovných odevov 53,10   9.10.2017 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 30.10.2017
111/10/2017 Prebíjanie a prečistenie odpadového potrubia od ŠJ 237,0 104 /2017 10.10.2017 HRABČÁK - VAS s.r.o., Vranov n/Topľou 45720452 17.10.2017
217136 Oprava tlačiarne a renovácia toneru 98,0 103 /2017 10.10.2017 DELTA Humenné, s.r.o. 31692311 16.10.2017
170101614 Nákup externých HD 622,80 99/2017 13.10.2017 FOCUS-computer s.r.o., Košice 36188778 13.10.2017
FV170183 Preprava žiakov- exkurzia Humenné - Nižná Polianka a späť 230,0 101/2017 13.10.2017 Ján Vancák, Hencovská, Vranov n/Topľou 35341386 21.10.2017
9083553212 Internet a pevná linka 111,85   13.10.2017 ANTIK telecom s.r.o. Čárakeho 10, Košice 36191400 19.10.2017
2411898938 Hovorné ŠJ 20,83   13.10.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.10.2017
2411865689 Hovorné ZŠ 5,85   13.10.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.10.2017
2180920564 Dodávka elektrickej energie 1227,59 Z : 861VP_VSE/2012E 13.10.2017 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 16.10.2017
1417002566 Dodávka tepla 1724,06 č.z. : 110407 20.10.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 25.10.2017
170472 Učebné pomôcky do kabinetu matematiky 258,95 98/2017 20.10.2017 Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica 31641199 20.10.2017
FV17040164 Pracovné odevy 256,39 105/2017 20.10.2017 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 1.11.2017
17100299 Renovácia tonerov 247,0 108/2017 20.10.2017 Lívia Baláž LM-INK, Humenné 44990120 28.10.2017
FV61700231 Učebné pomôcky 129,80 91/2017 20.10.2017 PUBLICOM s.r.o. Prievidza 36337897 23.10.2017
F1713663 Učebné pomôcky do kabinetu cudzích jazykov 106,86 107/2017 20.10.2017 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava V 11782889 17.11.2017
17FV150 Preprava osôb na trase Humenné - Osadné a späť 50,0 102/2017 20.10.2017 MEDICAL Pharm D.S.,Michalovce 44791623 26.10.2017
BRZ171902 Zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ 33,60

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduč. 2017/Ev 2163

20.10.2017 ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 46754768 27.10.2017
20170111 čítacia jednotka Em k výd. termiálu TS v ŠJ 354,0 80/2017 26.10.2017 JIS-SK s.r.o. Hollého 8, Prešov 45687951 8.11.2017
FV/201708087 Školské potreby pre žiakov v HN 215,80 86/2017 26.10.2017 Kridla, s.r.o., Mierová 34, Humenné 36466778 21.10.2017
2123053081 Vodné a stočné 890,58 4290000437 2.11.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 13.11.2017
SK00137222 Reklamné predmety 188,74 100/2017 2.11.2017 National Pen P.O.Box 15, Bratislava   ihneď
2181020143 Elektrická energia 1488,70 Z : 861VP_VSE/2012E 9.11.2017 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 16.11.2017
OF2017170 Požiarny servis 456,19   9.11.2017 Požiarny servis - Humenné s.r.o.,Kukorelliho 24, Humenné 36483923 8.11.2017
1702006385 Čistiace prostriedky 409,31 ZO1702006451 9.11.2017 HALIGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,s.r.o.,SENEC 35840790 26.11.2017
17110305 Renovácia tonerov - 4 ks 184,0 112/2017 9.11.2017 Lívia Baláž LM-INK, Humenné 44990120 18.11.2017
142/2014 Služby technika BOZP a PO a precovnej zdravotnej služby 150,40   9.11.2017

Milan Harvilik,Humenská 228, Kamenica n/Cir.

41578911 15.11.2017
1700521 Oprava elektrickej panvice v ŠJ 79,80 109/2017 9.11.2017 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. 44602731 8.11.2017
5917037309 Zbierka zákonov 60,0   9.11.2017 Poradca Podnikateľa, spol. s r.o. Žilina 2020449189 13.11.2017
104170174 Pranie a čistenie pracovných odevov 46,80   9.11.2017 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 29.11.2017
1417002853 Tepelná energia 2167.06 č.z. : 110407 14.11.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 23.11.2017
201707060 Virtuálna knižnica 198,72   14.11.2017 KOMENSKY, s.r.o. Košice 43908977 14.11.2017
9083553213 Internet a pevná linka 111,00   14.11.2017 ANTIK Telecom,Čárskeho 10, Košice 36191400 16.11.2017
217153 Renovácia tlačiarne a xeroxu s výmenou valca 57,50 110/2017 14.11.2017 DELTA Humenné, s.r.o. 31692311 17.11.2017
2416335536 Hovorné ŠJ 25,0   14.11.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.11.2017
2416302554 Hovorné ZŠ 3,96   14.11.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.11.2017
172386 Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 33,60 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2017/Ev 2163 14.11.2017 ESPIK Group s.r.o. orlov 133 46754768 23.11.2017
1548 Odvoz odpadu 448,80 Z. č. 520 22.11.2017 Technické služby mesta Humenné 00186155 30.11.2017
20/2017 Tenisové lopty 370,0 111/2017 22.11.2017 RAH s.r.o., Lachova 6, Bratislava 47488123 23.11.2017
2123167280 Vodné a stočné 900,36 Z. 4290000437 28.11.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 11.12.2017
177597 Interaktívne učebné pomôcky 360,0 115/2017 28.11.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice 45258767 21.12.2017
1172210337 List s vodotlačou,potlačou štátneho znaku 115,20   28.11.2017 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 8.12.2017
F1716643 Učebné pomôcky pre CVČ 53,48 114/2017 28.11.2017 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo nám.6, Bratislava 11782889 22.12.2017
701138616 Predplatné pedagogických časopisov 55,50   30.11.2017 Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta, Banská Bystrica 36631124 12.12.2017
1432017 Oprava váh v školskej jedálni 298,80 107/2017 8.12.2017 Ján Matta-Pavlisko, oprava, predaj,montáž váh, Závadka 41579429 8.12.2017
1001824396 Predpatné časopisov 126,48   8.12.2017 Wolter Kluwer s.r.o. 31348262 ihneď
143/2017 Služby technika BOZP a PO 150,40   11.12.2017 Milan Harvilik,Humenská 228, Kamenica n/Cir. 41578911 14.12.2017
9083553214 Internet a pevná linka 111,0   11.12.2017 ANTIK telecom s.r.o. Čárakeho 10, Košice 36191400 16.12.2017
517327098 Overenie váh v ŠJ 84,60 116/2017 11.12.2017 Slovenská lwgálna metrológia,HviezdoslVOVA 31, bANSKá bYSTRICA 003795421 13.12.2017
1700642 Výmena topného telesa v ŠJ 64,20 119/2017 11.12.2017 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o.,Vranov n/Topľou 44602731 15.12.2017
10170190 Pranie a žehlenie pracovných odevov 52,20   11.12.2017 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 29.12.2017
2017069 Prenájom priestorov na súťaz 24,0 120/2017 11.12.2017 CVČ DÚHA, Humenné 37874586 19.12.2017
2017068 Prenájom priestorov na vystúpenie detí z ŠKD 16,0 113/2017 11.12.2017 CVČ DÚHA, Humenné 37874586 19.12.2017
01/12/17 Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel v triedach a kabinetoch 1497,39 122/2017 11.12.2017 Ing. Jozef Onduško-OMP, Humenné 33843171 15.12.2017
2181120515 Dodávka elektrickej energie 1688,70 Z : 861VP_VSE/2012E 13.12.2017 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 16.12.2017
20170195 Stavebnica LEGO -6 ks 750 123/2017 13.12.2017 DATASERVIS VRANOV n/Topľou 36734039 21.12.2017
1701020 Notebook LENOVO a HP 798,0 125/2017 13.12.2017 FOCUS-computer s.r.o.,Košice 36188778 8.12.2017
20171787 Nákup iPadov -2 ks 750,0 124/2017 13.12.2017 TRACO Computers s.r.o., Piešťany 31421652 17.12.2017
17110307 Renovácia tonerov - spolu 20 ks 393,0 121/2017 13.12.2017 Lívia Baláž LM-INK,Humenné 44990120 10.12.2017
170102084 ákup multifunkčného zariadenia BROTHER DCP 1510E 92,80 126/2017 13.12.2017 FOCUS-computer s.r.o.,Košice 36188778 8.12.2017
1757339 Hosting MAXIMUM 79,16   13.12.2017 Webhouse, s.r.o. Trnava 36743852 14.12.2017
159/2017 Revízia výťahov 40,40 ZoD 9/2004 13.12.2017 Ján Karandušovský, oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 14297396 21.12.2017
217175 Renovácia toneru s výmenou valca 23,10 127/2017 13.12.2017 DELTA, Humenné 31692311 19.12.2017
1417003140 Dodávka tepla 4499,22 Zmluva o dodávke tepla-110407 15.12.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 25.12.2017
159/2017 Technik BOZP a PO 80,40   15.12.2017 Milan Harvilik,Humenská 228, Kamenica n/Cir. 41578911 31.12.2017
2420769983 Služby mobilného operátora - ŠJ 25,00   15.12.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.12.2017
2420737269 Služby mobilného operátora - ZŠ 4,04   15.12.2017 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.12.2017
2017415 Oprava snežnej frézy 34,01 128/2017 15.12.2017 Jaroslav Kopčák JARKOP, Udavské 261 35458330 21.12.2017
BRZ172927 Odvoz odpadu zo ŠJ 33,60   15.12.2017 ESPIK Group s,r,o, Orlov 133 46754768 25.12.2017
99471716 Odborný mesačník PaM 59,0   20.12.2017 Poradca s.r.o. Žilina 36371271 21.12.2017
2017/171 Servis a údržba kamerového systému 116,0 CCCTVč.2015/1 20.12.2017 Maroš Kužme ELEKTROMENTÁŽE, Mierová 80, Humenné 40118355 2.1.2018
44/2017 Maliarske práce stropov tried, kabinetov a skladu 249,90 130/2017 21.12.2017 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 30.12.2017
2123180008 Vodné a stočné 698,02   21.12.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 4.1.2018
20171934 Apple iPad WIFI 32GB Silver - 6 ks;Apple iPad WIFI 32GB Space Grey - 1 ks 2625,0 132/2017 22.12.2017 TRACO Computers s.r.o., Piešťany 31421652 4.1.2018
170102232 Nákup výpočtovej techniky a kopírky 1308,80 133/2017 22.12.2017 FOCUS-computer s.r.o.,Košice 36188778 29.12.2017
FV/201710072 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb 530,94 131/2017 22.12.2017 Kridla, s.r.o., Mierová 34, Humenné 36466778 5.1.2018
1417003161 Dodávka tepla 6011,70 Zmluva o dodávke tepla-110407 22.12.2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 10.1.2018
20171943 Apple iPad WIFI 32GB Space Grey -4 kusy 1500,0 134/2017 27.12.2017 TRACO Computers s.r.o., Piešťany 31421652 5.1.2018
10170211 Pranie a žehlenie pracovných odevov 52,20   27.12.2017 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 31.12.2017
               
Rok 2016
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
201600397 Služby virtuálnej knižnice za december 16,56 VK/09/08/031 13.1.2016 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 18.1.2016
5781004313 Poplatky za telefónne hovory ZŠ 20,36   13.1.2016 Slovak Telekom 07059141 18.1.2016
7781004328 Poplatky za telefónne hovory ŠJ 20,74   13.1.2016 Slovak Telekom 07059141 18.1.2016
720160165 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie mzdového programu 231,72   13.1.2016 Vema, s.r.o. 31355374 24.1.2016
5041503588 Finančný spravodajca ročník 2015 12,46   21.1.2016 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. 31592503 28.1.2016
FV/201600134 Hygienické potreby 46,37 5/2/2016 13.1.2016 Kridla, s.r.o. 36466778 27.1.2016
2320243643 Hovorné Orange ŠJ 21,75   18.1.2016 Orange Slovensko 35697270 23.1.2016
2320207979 Hovorné Orange ZŠ 7,0   18.1.2016 Orange Slovensko 35697270 23.1.2016
1051519404 Elektrická energia - nedoplatok za rok 2015 798,24 3394/2012 13.1.2016 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13.1.2016
216244 Renovácia HP CF 283 22,60 5/1/2016 28.1.2016 DELTA Humenné 31692311 3.3.2016
OF20160028 HP práškový P 6 Raima+montáž a upevnenie 88,80 4/2016 28.1.2016 POŽIARNY SERVIS Adrián Bonk 3545968 2.2.2016
FV160085 Plátno ReflektaCrystal-Lyne 300x208 394,80 Z201537520_Z 28.1.2016 Pc Profi, s.r.o. Prešov 44685173 8.2.2016
420160255 Seminár PAM - 1osoba 54,0   1.2.2016 Vema, s.r.o. Bratislava 31355374 17.2.2016
216246 Oprava Canon iR1020 -1 ks 158,04 7/2016 1.2.2016 DELTA Humenné 31692311 5.2.2016
2120800079 Vodné a stočné 984,31   1.2.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice 36570460 15.2.2016
3016903798 Stravné lístky 1310,56 8/2016 1.2.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 11.2.2016
1606242 Predĺženie registrácie domény 14,75   8.2.2016 WebHouse, s.r.o. 36743852 9.2.2016
106003 Pranie a žehlenie pracovných odevov 42,30   8.2.2016 Květa Antoňáková, Třebíčska Humenné 44725051 29.2.2016
10/2016 Práca technika BOZP a PO 69,60   8.2.2016 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 14.2.2016
1600031 Oprava elektrickej panvice - ŠJ 115,20 4/2016 8.2.2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/T. 44602731 6.2.2016
16020170 Renovácia tonerov 4 ks. 180,0 10/2016 8.2.2016 Lívia Baláž LM-INK,Humenné 44990120 12.2.2016
4781919313 Hovory z pevnej linky ŠJ 17,18   15.2.2016 Slovak Telekom 07059141 18.2.2016
3781919297 Hovory z pevnej linky ZŠ 19,99   15.2.2016 Slovak Telekom 07059141 18.2.2016
201601702 Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za marec 2016 16,56 VK/09/08/031 18.2.2016 KOMENSKY, s.r.o. Košice 43908977 25.2.2016
720161088 Bankový modul 20,40 15/2016 18.2.2016 Vema, s.r.o. Bratislava 31355374 29.2.2016
2324541256 Hovorné do mobilných sieti ŠJ 25,0   18.2.2016 Orange Slovensko 35697270 23.2.2016
2324506120 Hovorné do mobilných sieti ZŠ 13,70   18.2.2016 Orange Slovensko 35697270 23.2.2016
2160120250 Elektrina za január 2016 1290,13 861VP_VSE/2015E 18.2.2016 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 18.2.2016
20160185 Aple iTunes Gift Card - 2 kusy 100,0 14/2016 18.2.2016 TRACO COMPOTERS, Piešťany 31421652 29.2.2016
20160184 Výpočtová technika 2564,99 Z20162325_Z 18.2.2016 TRACO COMPOTERS, Piešťany 31421652 29.2.2016
1416000272 Dodávka tepla 8004,12 110407 18.2.2016 Humenská energerická spoločnosť 31728812 25.2.2016
5041600249 Zbierka zákonov SR 104,02   1.3.2016 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 17.2.2016
001732 Preprava žiakov na lyžiarsky kurz 1160,0 6/2016 3.3.2016 SAD Humenné, a.s. 36477508 14.3.2016
F16086 Skipasy a doprava k vleku. 3240,0 17/2016 3.3.2016 SKIPOMP - FAKĽOVKA,s.r.o. Litmanová 31696821 26.2.2016
2027160078 Ubytovanie a strava žiakov na LV 6112,20 1/2016 3.3.2016 SOREA, spol. s r.o. Bratislava 31339204 10.3.2016
20162889 Publikácie pre účtovníčky zväzky 1 - 4 49,50   3.3.2016 AJA+AVIS, s.r.o. Žilina 31602436 ihneď
11/2016 Služby technika BOZP a PO - február 69,60   3.3.2016 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 14.3.2016
160042 Dezinfekčné prostriedky 205,95 19/2016 3.3.2016 LEKAREN MARIA Humenné, s.r.o. Humenné 36815802 31.3.2016
2120900561 Vodné a stočné 729,85 4290000437 3.3.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice 36570460 14.3.2016
8782843109 Služby pevnej siete ZŠ 19,99   3.3.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 18.3.2016
9782843122 Služby pevnej siete ŠJ 21,70   3.3.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 18.3.2016
10160023 Pranie a žehlenie pracovných odevov 46,80   11.3.2016 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 29.3.2016
FV/201601469 Školské potreby pre žiakov v HN 332,0 18/2016 11.3.2016 Krídla, s.r.o. Humenné 36466778 14.3.2016
2160220309 Dodávka elektrickej energie 1137,94 861VP_VSE/2015E 11.3.2016 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 22.3.2016
16030176 Renovácia tonerov 4 ks 169,0 20/2016 11.3.2016 Lívia Baláž LM-INK Humenné 44990120 19.3.2016
89946876 Publikácie 14,0   16.3.2016 PORADCA,s.r.o. Žilina 36371271 29.3.2016
201602294 Služby virtuálnej knižnice - február 16,56 VK/09/08/031 16.3.2016 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 23.3.2016
2328829211 Telekomunikačné služby ZŠ 25,0   16.3.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.3.2016
2328793971 Telekomunikačné služby ŠJ 4,22   16.3.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.3.2016
1162202260 Školsé tlačivá 106,60   16.3.2016 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 24.3.2016
VF/2016024 Zelené fotografické plátno -2ks 146,0 23/2016 16.3.2016 František Fabiian DATASERVIS, Vranov n/T. 10719814 11.3.2016
1416000561 Dodávka tepla 5431,07 110407 16.3.2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 25.3.2016
2016113 Servis notebooku a nákup kalkulačky 94,0 28/2016 22.3.2016 IKAS, s.r.o. Humenné 36475891 28.3.2016
5916008882 Predplatné - Zbierka zákonov 108,0   22.3.2016 Poradca /Podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 24.3.2016
130 Kontajner na vývoz smetí 448,80   22.3.2016 Technické služby mesta Humenné 00186155 31.3.2016
20168140 Predplatné časopisu Slovensko 7,60   29.3.2016 MATICA SLOVENSKÁ, Martin 00179027 31.3.2016
018/2016 Revízie výťahu ŠJ -január až marec 32,10 ZoD 92004 29.3.2016 Jozef Karandušovský-Oprava a odborné prehliadky výťahov Humenné 14297396 7.4.2016
1614660 Webstránka 51,70 716023516 29.3.2016 WebHouse, s.r.o. Trnava 36743852 30.3.2016
320160272 Konzultácie aplikácií a poskytnutie služby 130,80 27/2016 29.3.2016 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 5.4.2016
6000108/16 Tenisové loptička pre krúžky v CVČ 561,60 21/2016 29.3.2016 MAX SPORT SLOVAKIA,s.r.o. 36746550 28.3.2016
2121001567 Vodné a stočné 658,21 4290000437 29.3.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice 36570460 11.4.2016
20160011 Zostava LEGO a dobíjací adaptér-projekt Erasmus 1400,0 3/2016 22.1.2016 TRACO COMPUTERS s.r.o. Piešťany 31421652 23.1.2016
1516-4606 Časopis SLAVIK 2016 10 11/2016 6.4.2016 ARES spol. s r.o. 31363822 7.4.2016
52568285 Predplatné účtovných zákonov 27,60   6.4.2016 PORADCA s.r.o. 36371271 20.4.2016
10160040 Pranie pracovných odevov 43,20   6.4.2016 Květa Antoňáková 44725050 29.4.2016
161162 Poplatok za prenájom priestoru na servere www.strava.cz 91,20 22/2016 6.4.2016 Verejná informačná služba, spol s r.o. Liptovský Mikuláš 36006912 13.4.2016
2016112 Štvrťročná kontrola kamerového systému 116,0 zOsAu_2015/1 6.4.2016 Maroš Kužma,ELEKTROMONTÁŽE 40118355 14.4.2016
1783766000 Hovorné do pevnej siete - ŠJ 17,33   12.4.2016 Slovak Telkom, a.s. Bratislava 35763469 18.4.2016
8783765987 Hovorné do pevnej siete - ZŠ 25,49   12.4.2016 Slovak Telkom, a.s. Bratislava 35763469 18.4.2016
27/2016 Práce technika BOZP a PO 69,60   12.4.2016 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 14.4.2016
16040185 Renovácia tonerov - 7 kusov 286 34/2016 12.4.2016 Lívia Baláž LM-INK 44990120 18.4.2016
70745980 Služby virtuálnej knižnice 16,59   18.4.2016 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 22.4.2016
216302 Renovácia Canon FX10 s výmenou valca 23,10 30/2016 18.4.2016 DELTA Humenné 31692311 22.4.2016
2333132669 Hovorné ORANGE - ZŠ 25,0   18.4.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 356972706
2333097447 Hovorné ORANGE - ŠJ 3,89   18.4.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 356972706
2016154 Inzercia v Podvihorlatských novinách- zápis do 1. roč. 110,0 24/2016 18.4.2016 LINI PRESS s.r.o. Humenné 36716944 18.4.2016
002932 Preprava osôb, trasa Humenné - Prešov a späť 180,0 29/2016 18.4.2016 SAD Humenné 3677508 25.4.2016
2106950 Predplatné časopisu Škola a stravovanie 98,0   22.4.2016 RAABE slovensko,s.r.o. Bratislava 35908718 3.5.2019
FV/201602652 Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ 479,96 36/2016 18.4.2016 Krídla, s.r.o. Humenné 36466778 28.4.2016
FV/201602727 Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ 600,67 37/2016 21.4.2016 Krídla, s.r.o. Humenné 36466778 2.5.2016
1416000850 Tepelná energia 4352,53 110407 18.4.2016 Humenská energetická spoločnosť 31728812 26.4.2016
216310 Renovácia HP CF 283 22,60 38/2016 28.4.2016 DELTA Humenné 31692311 4.5.2016
1600184 Oprava elektrickej rúry a panvice 96,36 32/2016 28.4.2016 ELEKTOROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Topľou 44602731 25.4.2016
160063 Inzercia v novinách Slovenský východ - zápis do 1. roč. 120,96 25/2016 28.4.2016 VIHORLAT PRESS, s.r.o. Humenné 36457370 29.4.2016
20160114 Projektor Epson EB-520+ držiak AVTEK AST 1200 -2 ks 1396,0 33/2016 29.4.2016 MIVASOFT spol. s.r.o. Galanta 36289906 10.5.2016
20160113 Projektor Epson EB-520+ držiak AVTEK AST 1200 -4 ks ; interaktívna tabuľa eliteboard DC80+10 Touch+softvér na výučbu -5 ks 6200,0 Z 20167147_Z 29.4.2016 MIVASOFT spol. s.r.o. Galanta 36289906 14.6.2016
2121109821 Vodné a stočné 885,97 429000437 2.5.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 13.5.2016
5570022302 Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie 83,65 059 R763/2008853724 4.5.2016 IVES Košice 00162957 20.5.2016
49/2016 Služby technika BOZP a PO 69,60   9.5.2016 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 15.5.2016
005632 Preprava osôb, trasa Humenné - Svidník a späť 140,0 35/2016 9.5.2016 SAD Humenné 36477508 14.5.2016
201603357 Služby virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 9.5.2016 KOMENSKY, s.r.o. Košice 43908977 18.5.2016
8784693900 Hovorné Slovak Telekom - ŠJ 15,68   12.5.2016 Slovak Telkom, a.s. Bratislava 07059141 18.5.2016
7784693884 Hovorné Slovak Telekom - ZŠ 19,99   12.5.2016 Slovak Telkom, a.s. Bratislava 07059141 18.5.2016
1600226 Oprava el. trojtrubovej pece 97,80 26/2016 12.5.2016 ELEKTROSERVIS VV, Vranov n/Top. 44602731 9.5.2016
5916015641 Zbierka zákonov SR, roč. 2016 108,0   12.5.2016 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 19.5.2016
03890516 Čistenie kanalizácie 164,16 40/2016 12.5.2016 KANAL service s.r.o. Prešov 4565838 5.6.2016
FV1600276 Balík služieb PREMIUM 399,0 41/2016 12.5.2016 Datakabinet, s.r.o. Prievidza 46100385 12.5.2016
160100681 Modem Kingston SO-DIMM 4 GB 23,0 50/2016 13.5.2016 FOCUS-computers s.r.o. Košice 36188778 18.5.2016
2337444852 Hovorné Orange- ŠJ 25,0   13.5.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.5.2016
2337409275 Hovorné Orange-ZŠ 5,38   13.5.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.5.2016
007332 Preprava osôb, trasa Humenné - D. Kubín, Vlkolinec a späť 570,72 44/2016 13.5.2016 SAD Humenné, a.s. 36477508 24.5.2016
2160420269 Platba za elektrinu 1184,27   13.5.2016 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 24.5.2016
FA1600358 Učebnice anglického jazyka -270 ks 2899,0          
216325 Renovácia HP 1010v s výmenou valca 23,10 47/2016 17.5.2016 DELTA Humenné, s.r.o 31692311 23.5.2016
Z16602798 Predplatné online časopisu pre mzdové účtovníčky 131,58   19.5.2016 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 26.5.2016
Z16951867 Predplatné Smernice online - databáza vzorových smerníc 155,52   19.5.2016 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 1.6.2016
FV/20163466 Kancelárske a školské potreby 638,66 45/2016 19.5.2016 Kridla, s.r.o. Humenné 36466778 26.5.2016
2016050 Doprava osôb - Humenné-Trnava a späť 670,00 39/2016 17.5.2016 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 26.5.2016
1416001139 Za teplo 2659,70 110407 19.5.2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 25.5.2016
FV61600076 Mapy 224,70 42/2016 30.5.2016 PUBLICOM s.r.o. Prievidza 36337897 27.5.2016
2121128001 Vodné a stočné 779,86   30.5.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 10.6.2016
FA1600420 Učebnice AJ 71,00 54/2016 30.5.2016 PhDr. A.Oslancová - Albion Boc, Banská Bystrica 32016433 6.6.2016
2016/123 Deratizácia v ŠJ 75,60 49/2016 1.6.2016 KA-LUX s.r.o. Humenné 36481611 8.6.2016
16050196 Renovácia toneru HP Q2612A-5 ks a HP CF283A-2 ks 99,0 58/2016 1.6.2016 Lívia Baláž LM-INK 44990120 10.6.2016
06/05/16 Odborné prehliadky a skúšky VTZ-EZ 1415,0 Z č.1/2016 2.6.2016 Ing. Jozef Onduško -OMP 33843171 14.6.2016
20160513 Škola v prírode Tatranská Lomnica v dňoch 22.5. - 27.5.2016 3500,0 09/2016 2.6.2016 Cestovná kancelária ELÁN,s.r.o. Košice 36213837 6.6.2016
10160079 Pranie pracovných odevov 46,80   3.6.2016 Květa Antoňáková, Humenné 44725051 29.6.2016
2016/017 Výroba pečietok - 5 ks 81,0 53/2016 3.6.2016 LUMA-PRESS,S.R.O. 36508357 9.6.2016
2016118 Ročná kontrola KS 116,0 ZoSaU_2015/1 3.6.2016 EEKTROMONTÁŽE, Maroš Kužma 40118355 16.6.2016
011232 Preprava osôb 25.5.2016 Humenné - Prešov a späť. 170,0 52/2016 3.6.2016 SAD Humenné 35520078 14.6.2016
011132 Preprava osôb 27.5.2016 Humenné - Prešov a späť. 265,0 55/2016 3.6.2016 SAD Humenné 35520078 14.6.2016
FA1602001224 Čistiace potreby pre ŠJ 389,05   3.6.2016 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 12.6.2016
20161572 Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 23,0   3.6.2016 M.Medlen - JurisDat, Bratislava 11821973 zapl.
1603487011 Predplatné časopisov KOMENSKÝ a VYCHOVAVATEL. sk 10,50   3.6.2016 Slovenská pošta, a.s., Banská Byytrica 36631124 22.6.2016
21610647 TECHNIKA pracovný zošit pre 7.,8. a 9. ročník 15,0   9.6.2016 RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 6.7.2016
3016920086 Stravné lístky 500 ks 1638,21 64/2016 9.6.2016 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Žilina 36391000 21.6.2016
16060197 Nákup tonerov 66,0 63/2016 9.6.2016 Lívia Baláž LM-INK 4499012 17.6.2016
57/2016 Služby technika BOZP a PO 69,60   9.6.2016 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 14.6.2016

216345

Renovácia toneru - 1 kus 22,60 59/2016 9.6.2016 DELTA Humenné,s.r.o. 31692311 14.6.2016
160100005 Knihy do školskej knižnice 550,0 62/2016 9.6.2016 Mgr. Igor Fejko, Kníhkupectvo Čas na ticho, Humenné 45444544 17.6.2016
6785623414 Telefón ŠJ 17,03   9.6.2016 Slovak Telkom, a.s. Bratislava 07059141 20.6.2016
0785623403 Telefón ZŠ 19,99   9.6.2016 Slovak Telkom, a.s. Bratislava 07059141 20.6.2016
201603790 Služby virtuálnej knižnice 5/2016 16,56 VK/09/08/031 9.6.2016 KOMENSKY, s.r.o. Košice 43908977 20.6.2016
2016202 Preprava osôb 2.6.2016 na trase Humenné-Prešov a späť 61,0 56/2016 13.6.2016 František Merga Motocentrum Snina 10672982 21.6.2016
2160520150 Za elektrickú energiu 1191,92 Z861VP_VSE/2015E 13.6.2016 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 20.6.2016
2341773829 Mobilné služby ŠJ 25,0   15.6.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.6.2016
2341738899 Mobilné služby ZŠ 4,97   15.6.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.6.2016
5100/161115441 Dvere 10 kusov 477,0 43/2016 15.6.2016 Minimax s.r.o. Michalovce 44879661 27.6.2016
968 Za požičanie kontajnerov na vývoz smetia. 486,20   15.6.2016 Technické služby mesta Humenné 00186155 30.6.2016
FV/201604349 Čistiace a hygienické potreby 539,94 68/2016 15.6.2016 Kridla,s.r.o., Humenné 36466778 27.6.2016
1282016 Pobyt žiakov v ŠVP Tatranská Lesná 2277,0 57/2016 15.6.2016 Erika Meltzerová Tatranská Lesná,Vysoké Tatry 33090025 23.6.2016
84123789 Predplatné ekonomických časopisov 49,80   20.6.2016 PORADCA s.r.o., Žilina 36371271 uhradené
216210478 Licencia na komplexnú školskú agendu 326,0     ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 7.7.2016
1416001428 Dodávka tepla 1768,06 110407   Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. Humenné 31728812 24.6.2016
073/2016 Renovácia výťahu v ŠJ 43,10 ZoD9/2004 23.6.2016 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov 14297396 30.6.2016
16060202 Renovácia tonerov -7 kusov 109,0 69/2016 23.6.2016 Lívia Baláž LM-INK, Humenné 44990120 2.7.2016
1162205182 Školské tlačivá 165,74   23.6.2016 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 30.6.2016
2121318085 Vodné a stočné 904,14 20-000009579PO2008 23.6.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice 36570460 11.7.2016
2016195 Trávny traktor CC 1020 BHN 2990,0 70/2016 29.6.2016 Jaroslav Kopčák JARKOP,Udavské 35458330 11.7.2016
04/06/16 Elektroinštalačné práce a montáž svietidiel 52,76 61/2016 2.6.2016 Ing. Onduško Jozef - OMP, Humenné 33843171 8.7.2016
216358 Renovácia HP 1010 23,10 73/2016 1.7.2016 DELTA Humenné,s.r.o 31692311 7.7.2016
902016 Kalibrácia meradiel 104,40 72/2016 7.7.2016

Ján Matta-Pavlisko,

oprava,predaj,montáž váh

41579429 11.7.2016
52/2016 Rezivo na lavice 209,62 66/2016 6.7.2016 Drevovýroba Paško Marián 10681680 8.7.2016
4786555239 Hovorné z pevnej siete ŠJ 18,46   7.7.2016 Slovak Telkom, a.s. Bratislava 07059141 18.7.2016
2786555224 Hovorné z pevnej siete ZŠ 19,99   7.7.2016 Slovak Telkom, a.s. Bratislava 07059141 18.7.2016
20160011 Oprava omietky v suteréne ŠJ 210,82 65/2016 7.7.2016 VHP,spol. s r.o. Humenné 36509205 17.7.2016
163200504 Obrusovina PVC-160 m, Frote 50X100-10 ks, obrus 120X140 472,32   8.7.2016 Praktik textil s.r.o. Trnava 44491191 29.7.2016
2016045980 Virtuálna knižnica za jún 2016 16,56 VK/09/08/031 14.7.2016 KOMENSKY,s.r.o. košice 43908977 21.7.2016
2160620233 Dodávka elektriny 1071,80 861VP_VSE/2015E 14.7.2016 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 22.7.2016
23461624910 Hovorné ZŠ 25,0   14.7.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.7.2016
2346084680 Hovorné ŠJ 31,61   14.7.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.7.2016
2346089374 Hovorné ZŠ 6,05   14.7.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.7.2016
1416001716 Dodávka tepla 1639,85 110407 19.7.2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 26.7.2016
10160101 Pranie pracovných odevov 62,10   8.7.2016 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 30.7.2016
1603012800 Finančný spravodajca - preddavok 26,40   4.8.2016 PORADCA PODNIKATEĽA,spol. s r.o. Žilina 31592303 4.8.2016
67/2016 Činnosť technika BOZP a PO 69,60   4.8.2016 Milan Harvilik 41578911 14.7.2016
103/2016 Činnosť technika BOZP a PO 69,60   4.8.2016 Milan Harvilik 41578911 14.8.2016
1603012700 Zbierka zákonov SR -preddavok 124,15   4.8.2016 PORADCA PODNIKATEĽA,spol. s r.o. Žilina 31592303 4.8.2016
610108 Pracovné odevy a pracovná obuv 368,89 76ú2016 4.8.2016 WINTEX s.r.o., Vranov nad Topľou 31700438 4.8.2016
12/2016 Maliarske a natieračské práce kuchynských priestorov 601,53 78/2016 4.8.2016 Burda Jozef,SNP 20, Humenné 41083229 8.8.2016
2121425963 Vodné a stočné 610,16 20-000009579PO2008 10.8.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice 36570460 18.8.2016
FV/201605677 Upratovací vozík 1 ks 77,59 81/2016 10.8.2016 Krídla,s.r.o. 36466778 18.8.2016
3787483552 Volanie z pevnej siete ŠJ 14,0   17.8.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 18.8.2016
70745980 Virtuálna knižnica 7/2016 16,56 VK/09/08/031 17.8.2016 KOMENSKY,s.r.o. Košice 43908977 18.8.2016
2787483539 Volanie z pevnej siete ZŠ 20,16   17.8.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 18.8.2016
2350471617 Volania v mobilnej sieti ZŠ 25,0   17.8.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.8.2016
2350431904 Volania v mobilnej sieti ZŠ 4,56   17.8.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.8.2016
2350436221 Volania v mobilnej sieti ZŠ 5,47   17.8.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.8.2016
2170720274 Dodávka elektriny 347,15 861VP_VSE/2015E 17.8.2016 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 22.8.2016
1416001978 Dodávka tepla 1551,92 110407 17.8.2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 25.8.2016
20160111 Hobľovačka a zrov. GUDE GADH 309,9 80/2016 25.8.2016 Hattech plus s.r.o. Humenné 47502321 31.8.2016
16080216 Renovácia tonerov -3ks 103   30.8.2016 Lívia Baláž LM-INK 44990120 5.9.2016
7788414289 Volania z pevnej siete ŠJ 14,0   8.9.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 19.9.2016
10160135 Pranie a žehlenie pracovných odevov 17,10   8.9.2016 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 29.9.2016
4788414268 Volania z pevnej siete ZŠ 19,99   8.9.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 19.9.2016
6532904980 Úrazové poistenie 249,75   8.9.2016 Koopertiva VIENNA INSURANCE GROUP 00585441 1.10.2016
2121532887 Vodné a stočné 390,01   8.9.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice 36570460 12.9.2016
70745980 Služby virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 19.9.2016 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 23.9.2016
216387 Renovácia HP 1102 s výmenou valca 45,19 87/2016 19.9.2016 DELTA, s.r.o. Humenné 31692311 23.9.2016
5916034365 Zbierka zákonov SR 84,0   20.9.2016 Poradca podnikateľa 31592503 23.9.2016
2354807970 Hovorné do mobil. sietí ŠJ 25,0   19.9.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.9.2016
2354772464 Hovorné do mobil. sietí ZŠ 4,38   19.9.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.9.2016
1324 Prepožičanie kontajnerov 168,30   20.9.2016 Technické služby mesta Humenné 00186155 30.9.2016
2170820304 Dodávka elektrickej energie 365,30 861VP_VSE/2015E 20.9.2016 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 22.9.2016
1416002292 Dodávka tepla 1635,12 110407 20.9.2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 3128812 26.9.2016
3016931936 Stravné lístky 1638,21 86/2016 19.9.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina 36391000 27.9.2016
3320160642 Učebnica Prvouka 2. r ZŠ 65 kusov 201,50 85/2016 23..2016 SPN Mladé letá, s.r.o. Bratislava 31333176 29.9.2016
FV/201607104 Kancelárske a hygienické potreby 564,65 84/2016 23.9.2016 Kridla,s.r.o. Humenné 36466778 3.10.2016
20160005 Služby PZS 1. - 6. 2016 876,0   21.6.2016 MEDINAT,s.r.o. Ondavské Matiašovce 46298576 26.7.2016
18/2016 Maliarske a natieračské práce 4182,18 2/2016 8.9.2016 Burda Jozef SNP 20, Humenné 41083229 30.9.2016
2016137 Servis a údržba kamerového systému 116,0 zOsAu_2015/1 29.9.2016 Maroš Kužma ELEKTROMONTÁŽE HUMENNé 40118355 11.10.2016
2121548161 Vodné a stočné 627,17   29.9.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice 36570460 10.10.2016
127/2016 Revízne služby za 7.,8.,9. mesiac 32,10 ZoD 9/2004 30.9.2016 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov 14297396 11.10.2016
1789344000 Hovorné ZŠ 19,99   11.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 18.10.2016
1789344017 Hovorné ŠJ 21,38   11.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 18.10.2016
163490 Hravá fyzika, dejepis a biológia 38,95 94/2016 11.10.2016 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice 45258767  
10160156 Pranie a žehlenie pracovných odevov 52,20   10.10.2016 Květa Antoňáková,Třebíčska 7, Humenné 44725051 30.10.2016
9083553200 Internet pre školu 55,20   10.10.2016 ANTIK Telekom s.r.o. Košice 36191400 15.10.2016
120/2016 Služby technika BOZP a PO 80,40   10.10.2016 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41587911 16.10.2016
08/09/16 Elektroinštalačné práce 80,26 91/2016 10.10.2016 Ing. Jozef Onduško, Humenné 33843171 7.10.2016
216407 Renovácia a nákup tonerov 100,40 92/2016 11.10.2016 DELTA, s.r.o. Humenné 31692311 14.10.2016
16100222 Renovácia tonerov 142,0 93/2016 10.10.2016 Lívia Baláž LM-INK, Humenné 44990120 17.10.2016
2170920313 Dodávka elektrickej energie 1044,56 861VP_VSE/2015E 17.10.2016 BCF s.r.o. Bratislava 36597007 24.10.2016
2359175884 Hovorné Orange ŠJ 25,00   17.10.2016 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 23.10.2016
2359140521 Hovorné Orange ZŠ 7,66   17.10.2016 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 23.10.2016
1416002579 Dodávka tepla 1721,58 110407 18.10.2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 26.10.2016
2016147 Oprava plastových okien a žalúzií 713,94 83/2016 18.10.2016 Ing. Stanislav Berta - JAST Humenné 43564216 17.10.2016
1600541 Oprava elektr. rúry v ŠJ 142,32 89/2016 18.10.2016 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. Vranov n/Topľou 44602731 22.10.2016
201605776 Služby virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 18.10.2016 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 21.10.2016
1610010953 Biblia vrecková 20 kusov 256,0 99/2016 20.10.2016 Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol.s r.o. Trnava 31434541 7.11.2016
FV/201608063 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 298,80 96/2016 20.10.2016 Kridla,s.r.o. Humenné 36466778 28.10.2016
16100226 Renovácia tonerov 112,0 103/2016 24.10.2016 Lívia Baláž LM-INK, Humenné 4499012 31.10.2016
43/2016 Ubytovanie a stravovanie počas sústredenia KND 1150,0 102/2016 25.10.2016 WERA TOUR spol. s r.o. Prešov 31718361 31.10.2016
160005 Preprava osôb Humenné - Stará Ľubovňa a späť 83,63 97/2016 27.10.2016 D.D. doprava s.r.o. Humenné 47408235 3.11.2016
FV/201608320 Kancelárske a čistiace potreby 298,81 107/2016 27.10.2016 Kridla,s.r.o. Humenné 36466778 7.11.2016
FV/201608317 Hygienické a čistiace potreby pre ŠJ 483,14 108/2016 27.10.2016 Kridla,s.r.o. Humenné 36466778 7.11.2016
2121740619 Vodné a stočné 920,80 20-000009579PO2008 27.10.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice 36570460 11.11.2016
2121849742 Vodné a stočné 970,84 20-000009579PO2008 1.12.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice 36570460 15.12.2016
16110230 Renovácia tonerov - 3 ks 147,0 123/2016 28.11.2016 Lívia Baláž LM-INK 44990120 4.12.2016
610211 Pracovné odevy - 6 ks 113,09 115/2016 1.12.2016 WINTEX s.r.o. Vranov n/Topľou 31700438 14.12.2016
FV/201609206 Hygienické potreby 61,38 122/2016 29.11.2016 Krídla, s.r.o. Humenné 36466778 7.12.2016
2016015 Servis multifunkčného zariadenia Canon iSensys MF 4120 55,0 127/2016 29.11.2016 Lívia Baláž LM-INK 44990120 8.12.2016
20161461 iPady spolu 48 ks 9229,40 EKS-Z201636892 2.12.2016 TRACO COMPUTERS s.r.o. Piešťany 31421652 15.12.2016
160840 Nákup notebookov s príslušenstvom 3648,0   2.12.2016 SK-technik, s.r.o. Žilina 36408972 12.12.2016
162674 Kopírovací stroj ECSYS M2035 s príslušenstvom 552,0 Z201636905_Z 2.12.2016 JANUS SK, spol. s r.o. Bratislava 46560050 16.12.2016
600095 Didaktické pomôcky 1162,90   5.12.2016 MediaDIDA s.r.o. Grygov 25816616 9.12.2016
160100001 Učebné pomôcky na TV 297,50 126/2016 5.12.2016 MINIBIKE s.r.o. Humenné 50366998 15.12.2016
1300170624 Učebné pomôcky na matematiku 141,08 128/2016 5.12.2016 KVANT spol. s.r.o. Bratislava 31398294 13.12.2016
156/2016 Služby technika BOZP a PO 80,40   5.12.2016 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 14.12.2016
9083553202 Internet 72,0   6.12.2016 ANTIK Telekom s.r.o. Košice 36191400 15.12.2016
10160192 Pranie a žehlenie pracovných odevov 53,10   6.12.2016 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 30.12.2016
216440 Renovácia HP 1010 s výmenou valca 23,10 129/2016 6.12.2016 DELTA Humenné, s.r.o. 31692311 12.12.2016
201603747 Príbory do ŠJ 658,63 131/2016 12.12.2016 EUROGASTROP,s.r.o. Prešov 44137761 7.1.2017
F16011486 Online knižnica Škola efektívne 247,68 134/2016 12.12.2016 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava 35730129 21.12.2016
163200710 Nákup obrusov a prestieradiel pre ŠJ 121,68 135/2016 16.12.2016 PRAKTIK Textil s.r.o. Trnava 44491191 30.12.2016
216192 Elektromontážne práce na ústredni 150,0 90/2016 12.12.2016 Ing. Ján Považan -SVIETIDLÁ, Humenné 40122549 17.12.2016
165/2016 Služby technika BOZP a PO 80,40   13.12.2016 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 31.12.2016
1654959 Hosting MAXIMUM 26.12.2016 - 25.12.2017 49,06   13.12.2016 WebHouse, s.r.o. Trnava 36743852 14.12.2016
5791216012 Telefónne služby ŠJ 22,02   12.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 19.12.2016
3791215998 Telefónne služby ZŠ 19,99   12.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 19.12.2016
201607857 Služby Virtuálnej knižnice 16,56   13.12.2016 KOMENSKY, s.r.o. Košice 43908977 21.12.2016
FV/201609844 Čistiace prostriedky 332,57 138/2016 14.12.2016 Kridla, s.r.o. Humenné 36466778 26.12.2016
181/2016 Revízia výťahu v ŠJ 43,10 ZoD 9/2004 14.12.2016 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov 14297396 27.12.2016
20161201 Žinenky - 4ks 260,0 130/2016 14.12.2016 MERLIN Snina 36161187 23.12.2016
1416003154 Dodávka tepla 5601,76 110407 16.12.2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 26.12.2016
55´2016 Rekonštrukcia chodníkov 1599,58 ZoD 26.9.2016 16.12.2016 BauGrupen spol. s.r.o. Košice 45372420 29.12.2016
2171120331 Dodávka elektriny 1546,06 861VP_VSE/2015E 14.12.2016 BCF s.r.o. Banská Bystrica 36597007 22.12.2016
20160032 Služby PZS II. polrok 2016 951,0   14.12.2016 MEDIANT,s.r.o. Ondavské Matiašovce 46298576 18.1.2017
160100002 Učebné pomôcky na TV 160,0 133/2016 16.12.2016 MINIBIKE s.r.o. Humenné 50366998 29.12.2016
201654 Kontrola kamerového systému 116,0 ZoSaU_2015/1 16.12.2016 Maroš Kužma ELEKTROMONTáŽE, Humenné 40118355 27.12.2016
2367932409 Hovorné ZŠ 25,0   16.12.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.12.2016
2367893152 Hovorné ŠJ 25,0   16.12.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.12.2016
2367897958 Hovorné ZŠ 4,19   16.12.2016 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 23.12.2016
3016944795 Stravné lístky 243,69 140/2016 19.12.2016 DOXX - Stravné lístky, SPOL.S.R.O. Žilina 36391000 29.12.2016
51/2016 Oprava lavičiek do telocvične 1045,20 120/2016 20.12.2016 Jozef Šepeľa PD Výr. hala Kochanovce 10672591 2.1.2017
2121859933 Vodné a stočné 628,12   22.12.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice 36570460 5.1.2017
20160190 Upgrada SW Sklad a stravné pre ŠJ 429,0   22.12.2016 JiS Slovensko, Prešov 45687951 31.12.2016
10160206 Pranie a žehlenie pracovných odevov 44,10   22.12.2016 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 31.12.2016
16120235 Renovácia tonerov - 5ks 187,0 137/2016 27.12.2016 Lívia Baláž LM-INK 44990120 3.1.2017
FV/201610230 Čistiace potreby a kancelárske potreby 1251,96 142/2016 27.12.2016 Kridla, s.r.o. Humenné 36466778 10.1.2017
1416003174 Dodávka tepla 13507,64 110407 29.12.2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 31728812 12.1.2017
2016118 Výmena svietidiel v telocvični 11882,40 ZoD 12/2016 29.12.2016 APEC, spol. s r.o. Humenné 44173873 13.1.2017
20161537 Notebooky a PC zostava s príslušenstvom 1899,96 Z201647471 29.12.2016 ITSK s.r.o. Nitra 36556050 28.1.2017
Rok 2015
číslo fa. popis suma v € s DPH
číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
201500490 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 12.1.2015 Komensky, s.r.o. 43908977 21.1.2015
1769558153 Poplatok za telefón ŠJ 27,88   12.1.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19.1.2015
7769558140 Poplatok za telefón ZŠ 27,90   12.1.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19.1.2015
FV/201500158 Stierka na biele tabule + 3 popisovače 36,00 4/2015 16.1.2015 Krídla, s.r.o. 36466778 28.1.2015
2269992035 Hovorné do mobilnej siete Orange ZŠ 22,10   12.1.2015 Orange Slovensko ,a.s. 35697270 23.1.2015
2269953707 Hovorné do mobilnej siete Orange ŠJ 4,04   12.1.2015 Orange Slovensko ,a.s. 35697270 23.1.2015
20152118 Publikácia- Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50   16.1.2015 AJFA+AVIS,s.r.o. 31602436 ihneď
720150174 Licencie 229,20   16.1.2015 Vema,s.r.o. 31355374 25.1.2015
1011501168 Dodávka elektrickej energie 481,68 3394/2012 16.1.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.1.2015
1051415740 Dodávka elektrickej energie 684,98 3394/2012 16.1.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.1.2015
2119412316 Vodné a stočné 599,16   12.1.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 19.1.2015
53677127 Predplatné - Úplné znenia zákonov 27,60   27.1.2015 PORADCA,s.r.o. 36371271  
504140389 Predplatné 48,86 SMZ 14/C006 27.1.2015 Poradca podnikateľa,spol.s r.o. 31592503 27.1.2015
2015051 Inzercia v novinách 69,30 2/2015 27.1.2015 LINI PRESSS s.r.o. 36716944 30.1.2015
15012112 Renovácia tonerov 93,0 6/2015 27.1.2015 LM-INK Lívia Baláž 44990120 31.1.2015
0115010158 Jedálne kupóny 960,0 5/2015 27.1.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 18.2.2015
12 Pranie a žehlenie pracovných odevov 45,90   5.2.2015 Květa Antoňáková 44725051 28.2.2015
420150274 Účasť na seminári PAMM 54,0   5.2.2015 Vema, s.r.o. Bratislava 31355374 18.2.2015
215019 Oprava Canon PC-D440 57,66 10/2015 5.2.2015 DELTA Humenné 31692311 6.2.2015
1/2015 Maliarske a natieračské práce 282,50 3/2015 5.2.2015 Burda Jozef 41083229 23.2.2015
2119523094 Vodné a stočné 942,42   5.2.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 17.2.2015
201501453 Služby Virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 11.2.2015 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 19.2.2015
0770512457 Hlasové služby ŠJ 21,23   11.2.2015 Slovak Telekom,a.s. 07059141 17.2.2015
5770512445 Hlasové služby ZŠ 37,60   11.2.2015 Slovak Telekom,a.s. 07059141 17.2.2015
11/2015 Práca technika BOZP a PO za január 69,60   11.2.2015 Milan Harvilik 41578911 16.2.2015
215024 Oprava Canon iR1018 76,85 11/2015 11.2.2015 DELTA Humenné 31692311 16.2.2015
1051500224 Dodávka elektrickej energie (január2015) 861,60 3394/2012 11.2.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2.3.2015
1011509891 Dodávka elektrickej energie (február 2015) 603,25 3394/2012 11.2.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.2.2015
1000015355 Účasť na školení 90,0   16.2.2015 TASR Bratislava 31320414 25.2.2015
2274069315 Hovory do mobilnej siete 25,15   18.2.2015 Orange Slovensko 35697270 23.2.2015
2274031031 Hovory do mobilnej siete 2,47   18.2.2015 Orange Slovensko 35697270 23.2.2015
5041501040 Predplatné 64,93   18.2.2015 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 26.2.2015
15020121 Kompatibilný produkt Canon C-EXV18; renovácia dvoch tonerov 126,0 12/2015 18.2.2015 LM-INK Lívia Baláž 44990120 19.2.2015
615010469 Prevádzkovanie web stránky 14,75   18.2.2015 WebHous, s.r.o. 36743852 27.2.2015
1415000271 Tepelná energia 5198,69 110407 19.2.2015 Humenská energetická spoločnosť 31728812 24.2.2015
1415-4996 Časopis Slávik 7,50 08/2015 23.2.2015 ARES spol. s.r.o. 31363822 23.2.2015
151085 Prenájom virtuálneho priestoru 91,20   18.2.2015 Verejná informačná služba, spol.s.r.o. JANKA ALEXIHO 36006912 24.2.2015
215041 Renovácia Canon FX10 s výmenou valca 23,10 14/2015 4.3.2015 DELTA Humenné 31692311 5.3.2015
10150009 Pranie pracovných odevov 47,25   4.3.2015 Květa Antoňáková 44725051 30.3.2015
15020123 Renovácia produktu - Helwett packard q2612A; Renovácia Hewlett Cb435A; renovácia Canon E30 99,0 16/2015 4.3.2015 LM- INK, Humenné 44990120 6.3.2015
1500050 Oprava el. kotla 213,77 9/2015 4.3.2015 ELEKTROSERVIS W,s.r.o. 44602731 6.3.2015
2119626578 Vodné a stočné 656,47 4290000437 4.3.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 16.3.2015
5771485935 Telefónne služby -ŠJ 20,72   10.3.2015 Slovak Telekom 07059141 17.3.2015
5771485904 Telefónne služby -ZŠ 40,04   10.3.2015 Slovak Telekom 07059141 17.3.2015
21/2015 Služby technika BOZP a PO 69,60   10.3.2015 Milan Harvilik 41578911 15.3.2015
1051501861 Dodávka elektriny 295,88 3394/2012 10.3.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30.3.2015
1011512906 Elektrina za marec 603,90 3394/2012 10.3.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.3.2015
150100392 Lampa do dataprojektora 174,80 13/2015 10.3.2015 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 17.3.2015
2278153504 Hovorné do mobilnej siete 25,13   19.3.2015 Orange 35697270 23.3.2015
2278115751 Hovorné do mobilnej siete 4,94   19.3.2015 Orange 35697270 23.3.2015
201501988 Služby virtuálnej knižnice 16,56 VK/0908031 19.3.2015 KOMENSKY s.r.o. 43908977 25.3.2015
001732 Preprava žiakov 200,0 15/2015 19.3.2015 SAD Humenné 3677508 27.3.2015
126 Prepožičanie kontajnerov 448,80   19.3.2015 Technické služby mesta Humenné 00186155 31.3.2015
1415000562 Dodávka tepelnej energie. 6 215,45 110407 19.3.2015 Humenská energetická spoločnosť 31728812 25.3.2015
FV/201501895 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 747,0 18/2015 26.3.2015 Krídla,s.r.o. 36466778 27.3.2015
2015/038 Preprava osôb v rámci projektu Comenius 3815,40 7/2015 23.3.2015 GAMEKO - Marcela Galandová 40116000 1.4.2015
081/2015 Revízia výťahov 32,10 ZoD 9/2004 23.3.2015 Jozef Karandušovský 14297396 8.4.2015
2015819 Predplatné časopisu Slovensko 6,80   27.3.2015 MATICA SLOVENSKÁ Martin 00179027 2.4.2015
FA1402009665 Čistiace potreby 398,26 21/2015 27.3.2015 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 22.4.2015
154003 Tekuté kriedy 70,28 13/2015 25.3.2015 eWektor, s.r.o. Nitra 36552011 18.4.2015
15078 Zostava kapa Active15 704,60 22/2015 27.3.2015 KAPA AUDIO - Ing. Pavol Kapráľ 40116956 30.3.2015
2015036 Plotostrih STIHL HS 45 600 mm 280,0 24 31.3.2015 JARKOP - Jaroslav Kopčák 35458330 3.4.2015
150100438 Tlačiareň HP laser jet Pro M225dn 222,35 19 27.3.2015 FOCUS-Computer s.r.o. 36188778 27.3.2015
1515345 Služba OPTIMUM 49,10   31.3.2015 WebHouse,s.r.o. 36743852 31.3.2015
36/2015 Služba technika BOZP a PO za marec 2015 69,60   9.4.2015 Milan Harvilik 41578911 14.4.2015
1011518084 Dodávka elektrickej energie 503,25 3394/2012 9.4.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.4.2015
1015007 Pranie a žehlenie pracovných odevov 41,40   9.4.2015 Květa Antoňáková 44725051 30.4.2015
1500128 Oprava el.panvice 82,08 20/2015 9.4.2015 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. 44602731 4.4.2015
5915013955 Zbierka zákonov SR - preddavok 72,00   9.4.2015 Poradca podnikateľa,s.r.o. 31592503 13.4.2015
15030126 Renovácia tonerov 110,0 28/2015 9.4.2015 LM- INK, Humenné 44990120 7.4.2015
2119735482 Vodné a stočné 964,06   9.4.2015 Východoslovenská vodárenská spol. 36570460 15.4.2015
5772509023 Hovorné - ZŠ 20,23   15.4.2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 17.4.2015
7772509038 Hovorné - ŠJ 21,67   15.4.2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 17.4.2015
2152201866 Tlačivá 45,11 35/2015 15.4.2015 ŠEVT a.s. 31331131 1.5.2015
2282176660 Hovorné-Orange ŠJ 26,04   15.4.2015 Orange Slovensko,a.s. 35697270 23.4.2015
2282138435 Hovorné-Orange ZŠ 7,09   15.4.2015 Orange Slovensko,a.s. 35697270 23.4.2015
FV/201502620 Hygienické a čistiace potreby 534,37 32/2015 15.4.2015 Krídla, s.r.o. 36466778 23.4.2015
1051503351 Elektrická energia 647,93 3394/2012 15.4.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30.4.2015
201502464 Za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 16.4.2015 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 27.4.2015
2015-004 Dosky k projektu Orange 45,00 33/2015 16.4.2015 HMN FURNITURE,s.r.o. 43817866 30.4.2015
VF/2015019 Zhotovenie raklamných predmetov 75,0 31/2015 17.4.2015 DATASERVIS-František Fabián 10719814 22.4.2015
5590019023 Za služby uč. programu 83,65 R763/2008 17.4.2015 IVES Košice 00162957 28.4.2015
215310242 Predplatné mesačníka DOBRÁ ŠKOLA 62,40   21.4.2015 EXAM testing, s.r.o. 35891726 21.4.2015
002932 Preprava osôb Humenné-Prešov a späť 110,0 26/2015 21.4.2015 SAD Humenné,a.s. 36477508 30.4.2015
1415000852 Tepelná energia 4106,80 110407 17.4.2015 Humenská energetická spoločnosť 31728812 27.4.2015
003732 Preprava osôb Humenné-Dolný Kubín a späť 650,0 41/2015 28.4.2015 SAD Humenné,a.s. 36477508 6.5.2015
003832 Preprava osôb Humenné-Prešov a späť 180,0 40/2015 28.4.2015 SAD Humenné,a.s. 36477508 6.5.2015
003332 Preprava osôb Humenné-Svidník a späť 140,0 30/2015 28.4.2015 SAD Humenné,a.s. 36477508 6.5.2015
10150030 Pranie a žehlenie pracovných odevov 49,50   4.5.2015 Květa Antoňáková 44725051 30.5.2015
1420140277 Tepelná energia 1176,56 110407 28.4.2015 Humenská energetická spoločnosť 31728812 4.5.2015
1011520894 Elektrická energia 603,90 3394/2012 6.5.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.5.2015
5773454201 Volanie z čísla 7763159 19,99   12.5.2015 Slovak Telekom a.s. 07059141 18.5.2015
0773454213 Volanie z čísla 7767238 22,07   12.5.2015 Slovak Telekom a.s. 07059141 18.5.2015
66/2015 Služby technika BOZP a PO za apríl 2015 69,60   12.5.2015 Milan Harvilik 41578911 18.5.2015
2152202179 Školské tlačivá 103,26   12.5.2015 ŠEVT a.s. 31330030 28.5.2015
2015101 Kosačka ALKO 499,0 45/2015 12.5.2015 JARKOP Jaroslav Kopčák 35458660 20.5.2015
2119845240 Vodné, stočné 822,90 4290000437 12.5.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosťMAX SPORT SLOVAKIA, a.s. 36570460 19.5.2015
5000195/15 Tenisové loptičky 399,60 39/2015 15.5.2015 MAX SPORT SLOVAKIA, a.s. 36746550 14.5.2015
2015003 Prenájom nahrávacích priestorov 300,0 34/2015 4.5.2015 Marián Kočiš - RK-TEK Michalovce 32680619 11.5.2015
201502939 Služby virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 15.5.2015 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 19.5.2015
2286301456 Hovorné ŠJ 25,76   15.5.2015 Orange Slovensko 35697270 23.5.2015
2286264254 Hovorné ZŠ 6,76   15.5.2015 Orange Slovensko 35697270 23.5.2015
21508236 Predplatné časopisu Škola a stravovanie 98,0   15.5.2015 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 27.5.2015
03/05/15 Oprava kanalizačného potrubia 85,02 49/2015 15.5.2015 Ing.Jozef Onduško -OMP 33843171 27.5.2015
F15602137 Predplatné Sprvodajca pre mzdové účtovníčky 131,58   15.5.2015 VERLAG DASHOFER 35730129 22.5.2015
15050133 Renovácia tonerov 135,0 50/2015 15.5.2015 LM-INK 44990120 24.5.2015
1051504900 Elektrická energia 423,08 3394/2012 15.5.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1.6.2015
1510150 Nocľažné a stravné zamestnanca v ŠvP 70,0   19.5.2015 PSP MORAVA s.r.o. 36510891 19.5.2015
20150510 Preprava osôb 434,25 48/2015 19.5.2015 BUS VRANOV s.r.o. 47819766 29.5.2015
1415001126 Tepelná energia 2673,86 110407 19.5.2015 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 26.5.2015
215097 Renovácia HP CF 283A 22,60 43/2015 27.5.2015 DELTA Humenné, s.r.o. 31692311 27.5.2015
FV1500294 Balík služieb PRÉMIUM 399,0   27.5.2015 Datakabinet, s.r.o. 46100385 28.5.2015
18/2015 Služby PZS (6 mesiacov) 828,0   28.5.2015 MEDINAT, s.r.o. Ondavské Matiašovce 46298576 28.5.2015
1500244 Oprava kuchynského robota 303,72 47/2015 29.5.2015 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov 44602731 1.6.2015
2015167 Preprava osôb na trase Humenné - Prešov 43,80 44/2015 5.6.2015 Motocentrum Snina František Merga 10672982 15.6.2015
10150055 Pracovné odevy - pranie 45,90   5.6.2015 Květa Antoňáková 44725051 30.6.2015
2020150604 Vypracovanie bezpečostného projektu 168,0 23/2015 5.6.2015 EuroTraading, s.r.o. Košice 44031483 12.6.2015
1011522953 Dodávka elektrickej energie 603,90 3394/2012 5.6.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.6.2015
2119953037 Vodné a stočné 764,30 4290000437 5.6.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice 36570460 15.6.2015
500138616 Predplatné časopisov VYCHOVÁVATEĽ a KOMENSKÝ 10,50   10.6.2015 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 18.6.2015
0774402941 Telefónne hovory - ZŠ pevná linka 19,99   10.6.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 18.6.2015
2015/107 Deratizácia 63,00 38/2015 10.6.2015 KA-LUX s.r.o. Humenné 36481611 15.6.2015
0774402958 Hovorné - ŚJ 21,86   10.6.2015 Slovak Telekom,a.s. 35763469 18.6.2015
1051506137 Dodávka elektrickej energie 443,30 3394/2012 10.6.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30.6.2015
201503410 Služby virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/0311 12.6.2015 KOMENSKY, S.R.O. 43908977 19.6.2015
77/2015 Služby tchnika BOZP a PO 69,60   12.6.2015 Milan Harvilik 41578911 14.6.2015
215110 Oprava kopírky CANON iR 1020 158,04 58/2015 12.6.2015 DELTA Humenné 31692311 19.6.2015
201501870 Taniere do ŠJ 715,20 53/2015 12.6.2015 EUROGASTROP,s.r.o. 4413761 24.6.2015
2290495641 Hovorné ŠJ 27,24   17.6.2015 Orange Slovensko a.s. 35697270 23.6.2015
2290457960 Hovorné ZŠ 8,94   17.6.2015 Orange Slovensko a.s. 35697270 23.6.2015
5915026977 Zbierka zákonov SR - preddavok 72,00   17.6.2015 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina 31592503 22.6.2015
009732 Preprava osôb na trase Humenné - Prešov a späť 90,00 52/2015 17.6.2015 SAD Humenné,a.s. 3677508 26.6.2015
1500297 Oprava škrabky ŠKBZ - 20 237,41 62/2015 17.6.2015 ELEKTROSERVIS VV, S.R.O. Vranov n/T. 44602731 19.6.2015
3059020692 Stravné lístky 393.17 Z201510527 17.6.2015 DOXX - Stravné lístky 36391000 29.6.2015
03/06/15 Elektroinštalačné práce v učebni CJ. 42,86 66/2015 19.6.2015 Ing. Jozef Onduško -OMP 33843171 25.6.2015
FV61500101 Mapy a obrazy vedcov. 364,90 54/2015 19.6.2015 PUBLICOM s.r.o. 36337897 23.6.2015
951 Zapožičanie kontajnerov 486,20   19.6.2015 Technické služby mesta Humenné 00186155 30.6.2015
1415001431 Dodávka energie 1816,69   17.6.2015 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728813 25.6.2015
072/2015 Mesačné splátky za vykonané služby-kontrola výťahov 32,10 ZoD9/2004 20.6.2015 Jozef Karandušovský - oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 14297396 3.7.2015
20150018 Dresy s potlačou - 12 ks. 179,88 61/2015 22.6.2015 Inkore s.r.o. Humenné 46778519 22.6.2015
20150012 Preprava osôb 65,00 55/2015 25.6.2015 Flash Trans SK s.r.o. 47324601 6.7.2015
Z15952288 Online knižnica databáza smerníc a právnych predpisov. 155,52 69/2015 24.6.2015 Verglag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 8.7.2015
215117 Oprava kopírky CANON iR 1018 42,0 43/2015 26.6.2015 DELTA Humenné 31692311 2.7.2015
201563 Stojan na bicykle - 2 ks 210,80 65/2015 26.6.2015 ABRIS s.r.o. Michalovce 47381965 30.6.2015
VF/2015036 Tlač posterov - 9 ks 435,0 36/2015 26.6.2015 DATASERVIS - František Fabian Vranov n/T 10719814 2.7.2015
215118 Multifunkčné zariadenie KONICA MINOLTA Bizhub 185 + toner Minolta B164/2015 442,33 59/2015 26.6.2015 DELTA Humenné 31692311 2.7.2015
2120060669 Vodné a stočné 1021,30   1.7.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 15.7.2015
215120 Renovácia tonerov s výmenou valca 45,70 68/2015 1.7.2015 Delta Humenné 31692311 6.7.2015
3611500428 Držiak na projektor k interaktívnej tabuli 129,36   7.7.2015 AutoCont SK, Ensteinova 24, BRATISLAVA 36396222 9.7.2015
15070139 Renovácia tonerov 153,0 73/2015 7.7.2015 Lívia Baláž LM-INK 44990120 13.7.2015
1011526634 Elektrická energia 603,90 3394/2012 7.7.2015 MAGNA ENERGIA 35743565 15.7.2015
201503919 Služby virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 8.7.2015 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 15.7.2015
10150065 Pranie a žehlenie pracovných odevov 62,10   8.7.2015 Květa Antoňáková 44725051 30.7.2015
OF2015104 Kontrola hasiacich prístrojov 66,99 60/2015 8.7.2015 Požiarny servis Humenné 36483923 17.7.2015
F1508979 Učebnice na anglický jazyk 252,01 64/2015 8.7.2015 Distribučná agentúra AD REM Bratislava 11782889 1.8.2015
F1508978 Učebnice na anglický jazyk 1859,99 Z201510657_Z 8.7.2015 Distribučná agentúra AD REM Bratislava 11782889 1.8.2015
2015079 Jedálenské čalúnené stoličky 2700,0 Z201511193_Z 7.7.2015 TRADENET s.r.o. 31589952 7.8.2015
7775352426 Hovory z pevnej linky-ZŠ 20,16   9.7.2015 Slovak Telekom,a.s.Bratislava 07059141 17.7.2015
3775352437 Hovory z pevnej linky-ŠJ 24,68   9.7.2015 Slovak Telekom,a.s.Bratislava 07059141 17.7.2015
1051507209 Dodávka el. energie 420,73 3394/2012 9.7.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30.7.2015
09072015 Údržba zariadení - školský rozhlas 980,0 71/2015 9.7.2015 Marián Babin UNIPRIM 35461373 23.7.2015
2294707191 Hovorné z mobilnej siete Orange - ŠJ 27,26   24.7.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.7.2015
2294664426 Hovorné z mobilnej siete Orange - ZŠ 25,0   24.7.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.7.2015
2294669532 Hovorné z mobilnej siete Orange - ZŠ 10,13   24.7.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.7.2015
2152205762 Školské tlačivá 98,9712 135/2014 24.7.2015 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 11.8.2015
1415001721 Dodávka tepelnej energie za jún 2015 1731,48 110407 24.7.2015 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 24.7.2015
89/2015 Služby technika BOZP a PO 69,60   26.7.2015 Milan Harvilik, Kamenica n/Cir. 41578911 14.7.2015
2152010369 Školská agenda- licencia 326,0   26.7.2015 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 13.8.2015
5915036230 Finančný spravodajca ročník 2016 26,40 OP-1508 4.8.2015 Poradca podnikateľa,spol. s r.o. Žilina 31592503 7.8.2015
5915036229 Zbierka zákonov SR 124,15   4.8.2015 Poradca podnikateľa,spol. s r.o. Žilina 31592503 7.8.2015
1011531891 Za dodávku el. energie 603,90 3394/2012 4.8.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 15.8.2015
1500365 Oprava el.sporáka, kotla 593,70 75/2015 4.8.2015 ELEKTROSERVIS VV, s r.o. Vranov n/T. 44602731 10.8.2015
5776304712 Hovorné - ŠJ pevná linka 14,00   12.8.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.8.2015
201504403 Virtuálna knižnica 16,56   12.8.2015 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 19.8.2015
9776304691 Hovorné - ZŠ pevná linka 19,99   12.8.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.8.2015
2120167729 Vodné a stočné 558,10   12.8.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 17.8.2015
11/2015 Maliarske a natieračské práce 803,80 72/2015 12.8.2015 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 19.8.2015
2298935094 Hovory v sieti Orange 3,48   20.8.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.8.2015
2298898449 Hovory v sieti Orange 17,38   20.8.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.8.2015
120/2015 Služby technika BOZP a PO 69,60   24.8.2015 Milan Harvilik 41578911 16.8.2015
1415002010 Tepelná energia 1534,32   24.8.2015 Humenská energetická spoločnosť 31728812 25.8.2015
21151198 Vlajky 64,08   26.8.2015 2U spol.s r.o.Bratislava 17315786 3.9.2015
20154925 Interaktívne tabule s príslušenstvom 2 ks 2688,0   24.8.2015 MB TECH BB s.r.o. Banská Bastrica 36622524 4.9.2015
20150016 Rekonštrukcia prístupovej cesty 5886,72 Z201518152 26.8.2015 VHP, spol s r.o. 36509205 31.8.2015
2015037 Konferenčný stolík Santos Wenge 165,00 Z201519598 27.8.2015 MS Trading, s.r.o. Čadca 47877782 23.9.2015
153200604 Obrusovina PVC 80 m 219,70 79/2015 27.8.2015 Praktik Textil s.r.o. 44491191 16.9.2015
3059028212 Stravné lístky 2293,50 77/2015 27.8.2015 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Žilina 36391000 2.9.2015
20150017 Oprava prístupového chodníka 769,02 80/2015 27.8.2015 VHP, spol s r.o. 36509205 3.9.2015
5915041657 Zbierka zákonov SR 60,0   2.9.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 8.9.2015
2120276928 Vodné a stočné 503,51   2.9.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Košice 36570460 14.9.2015
FV/201506685 Čistiace potreby ŠJ 528,94 81/2015 2.9.2015 Kridla, s.r.o. Humenné 36466778 11.9.2015
15FV0394 UP - Notebook 2 ks + brašne 1296,0 Z201518641 2.9.2015 Servisujem, s.r.o. Bratislava 47412534 22.9.2015
131/2015 Služby technika BOZP a PO 69,60   8.9.2015 Milan Harvilik 41578911 15.9.2015
510067 Pracovné odevy (ZŠ) 350,41 78/2015 8.9.2015 WINTEX s.r.o. 31700438 22.9.2015
1500420 Oprava kuchynského robota RE-22 560,76 56/2015 8.9.2015 ELEKTROSERVIS VV, s r.o. Vranov n/T. 44602731 10.9.2015
1011533394 Dodávka el. enargie 603,90 3394/2012 8.9.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 15.9.2015
77777256094 Telefón - pevná linka ZŠ 14,00   14.9.2015 Slovak Telekom, a.s. 07059141 18.9.2015
1777256076 Telefón - pevná linka ŠJ 19,99   14.9.2015 Slovak Telekom, a.s. 07059141 18.9.2015
44602731 Varný kotol 2849,00 Z201512207_Z 16.9.2015 ELEKTROSERVIS VV, s r.o. Vranov n/T. 44602731 7.8.2015
70745980 Služby virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 16.9.2015 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 22.9.2015
3060103328 Manažment školy - predplatné 111,74   16.9.2015 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava 31348262 1.10.2015
10150095 Školský nábytok 1440,0   14.9.2015 Lucia Hucíková - Šlokáčik Majo 47880775 28.9.2015
2303166780 Hovorné -ŠJ 20,99   17.9.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.9.2015
2303130657 Hovorné - ZŠ 10,81   17.9.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.9.2015
1320 Vývoz odpadu 168,30   30.9.2015 Techniché služby mesta Humenné 00186155 30.9.2015
150418 Rohože ZŠ a ŠJ 685,15 82/2015 17.9.2015 STAGA Slovakia s.r.o. 43885144 17.9.2015
1415002276 Dodávka tepelnej energie 1568,03 110407 23.9.2015 Humenská energetická spoločnosť 31728812 25.9.2015
6532904980 Poistenie pre prípad úrazu 249,75 652904980 25.9.2015 Kooperatíva, poisťovňa a.s. Košice   25.9.2015
2015457 Stojan na bicykel - 2 ks 210,79 83/2015 25.9.2015 ABRIS s.r.o. Michalovce 47381965 8.10.2015
125/2015 Revízia výťahu 32,10 ZoD9/2004 30.9.2015 Jozef Karandušovský 14297396 9.10.2015
2015650 Nožná opierka a počítaču - 4 ks 94,26 85/2015 30.9.2015 TELCO systems, s.r.o. Banská Bystrica 31568114 25.9.2015
2015046 Oprava vertikálnych žalúzií v ŠJ 70,0 86/2015 30.9.2015 MODER EFEKT s.r.o. humenné 46604545 13.10.2015
15092336 Čistiace potreby pre ZŠ 471,0 Z201524304_z 30.9.2015 REPROS - Magdaléna Kokoruďová, Prešov 34906231 29.10.2015
20150036 PC intel BOX NUC513 + inštalácia 795,60 92/2015 9.10.2015 JIS-SK s.r.o. 45687951 24.10.2015
2015/017 Športové potrey pre krúžok CVČ 422,0 94/2015 28.10.2015 Tomáš Goga Laborecká 31, Humenné 46575511 5.11.2015
47/2015 Ubytovanie a stravovanie intelektovo nadaných žiakov na sústredení vrámci ZÚ CVČ 1000,0 84/2015 30.9.2015 WERA - TOUR spol.s.r.o. Prešov 31718361 2.10.2015
70745980 Samplepky s prihlasovacími údajmi www.bezkriedy.sk 6,0   5.10.2015 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 14.10.2015
2015145 Štvrťročná kontrola KS 87,0 CCTV č. 2015/1 5.10.2015 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE,Mierová 80, Humenné 40118355 14.10.2015
1011537241 Dodávka el. energie - október 603,90 3394/2012 5.10.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.10.2015
2120378242 Vodné a stočné 845,62   7.10.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Košice 36570460 19.10.2015
10150126 Pranie a žehlenie pracovných odevov 70,20   7.10.2015 Květa Antoňáková, Třebíčska 7 44725051 30.10.2015
2015018 Renovácia tonerov - 9 ks a servis tlačiarne 171,0 91/2015 7.10.2015 Lívia Baláž LM-Ink 44990120 12.10.2015
01/10/15 Elektroinštalačné práce v soc. zariadeniach 924,06 87/2015 7.10.2015 Ing. Jozef Onduško-OMP 33843171 12.10.2015
10150252 Vozík na laptopy 1134,00 Z201518628_Z 7.10.2015 AKD s.r.o., Bratislavská 16, Galanta 44865058 12.10.2015
20151222 Výpočtová technika - MacBook Air 1 ks a Apple Tv 1080p-1ks 979,99 Z201526258_Z 7.10.2015 TRACO COMPUTERS 31421652 19.10.2015
4778209919 Telefonické hovory - ŠJ 19,14   9.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.10.2015
3778209903 Telefonické hovory - ZŠ 19,99   9.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19.10.2015
141/2015 Služby technika BOZP a PO 69,60   12.10.2015 Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica n/Cir. 41578911 14.10.2015
1051211573 Dodávka el. a poplatky za prevádzku 480,62 3394/2012 12.10.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30.10.2015
201505592 Služby virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 12.10.2015 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 22.10.2015
2307419305 Hovorné Orange- ŠJ 24,89   16.10.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.10.2015
2307382076 Hovorné Orange- ZŠ 9,68   16.10.2015 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23.10.2015
1415002586 Dodávka tepla 1700,10 110407 15.10.2015 Humenská energetická spoločnosť 31728812 26.10.2015
215173 Renovácia tlačiarní 2 ks 45,70 98/2015 20.10.2015 DELTA Humenné, s.r.o. 31692311 26.10.2015
FA1502005933 Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ 169,13 Z20156518_Z 20.10.2015 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 13.11.2015
FA1502005870 Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ 273,55   20.10.2015 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 12.11.2015
150015 Tenisové lopty pre ZÚ CVČ 296,28   20.10.2015 Ladislav Lukáčik - SMELL, Delostrelecká Sereď 43460950 25.10.2015
FV/201508344 Školské potreby pre žiakov v HN 381,80 99/2015 21.10.2015 Kridla s.r.o.,Mierová 94, Humenné 36466778 30.10.2015
20150026 Notebook - 5ks, Prenosná taška -5ks, PC zostava bez monitora 5095,00 Z201525941_Z 16.10.2015 Školská technika s.r.o.Ul. svornosti 50, Bratislava 47387882 28.10.2015
052015 Preprava osôb na trase Humenné- Stará Ľubovňa 90,0 97/2015 27.10.2015 Milan Capcara, Košická 10, Humenné 4544804 25.10.2015
15100151 Renovácia produktu, Hewlett packard Q2612A 104,0 101/2015 27.10.2015 Lívia Baláž LM-Ink 44990120 6.11.2015
2120398644 Vodné a stočné 843,86 4290000437 28.10.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Košice 36570460 11.11.2015
20151302 iPady 21 ks 9589,99 Z20158663_Z 23.10.2015 TRACO COMPUTERS s.r.o. Piešťany 31421652 3.11.2015
84099303 Predplatné časopisov PORADCA 2016 49,80   3.11.2015 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 19.11.2015
1011542386 Dodávka el.energie 603,90 3394/2012 4.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 15.11.2015
01/11/2015 Elektroinštalačné práce v kuchyni 46,51 103/2015 5.11.2015 Ing. Jozef Onduško - OMP, Humenné 33843171 9.11.2015
10150148 Pranie pracovných odevov 62,10   5.11.2015 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 29.11.2015
620/2015 Gastrotechnika a vybavenie do školskej kuchyne 2520,0 Z201528054_Z 2.11.2015 GASTRO VRÁBEĽ,s.r.o. Dolný Kubín 43897452 3.11.2015
F5567221105 Učebné pomôcky - stavebnice pre 1.-4. ročník 1198,80 Z20158473_Z 5.11.2015 Daffer spol. s r.o. 36320439 5.11.2015
172/2015 Služby technika BOZP a PO 69,60   6.11.2015 Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica n/Cir. 41578911 15.11.2015
5779182261 Telefónne hovory ZŠ 19,99   6.11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.11.2015
2152208800 Školské tlačivá 124,20   6.11.2015 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 25.11.2015
7779182276 Telef. hovory ŠJ 20,17   9. 11.2015 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18.11.2015
3059037645 Stravné kupóny 393,17 108 6.11.2015 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Žilina 36391000 19.11.2015
1051512947 El. energia 747,64 3394/2012 11.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 30.11.2015
201506138 Služby Virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 12.11.2015 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 19.11.2015
215197 Renovácia HP CF 283 22,60 107/2015 12.11.2015 DELTA Humenné 31692311 19.11.2015
9000879017 Tlač šekov 49,68 96/2015 12.11.2015 Slovenská pošta Banská Bystrica 36631124 13.12.2015
2311685784 Hovorné ZŠ - Orange 21,58   12.11.2015 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.11.2015
2311648202 Hovorné ŠJ - Orange 8,03   12.11.2015 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 23.11.2015
20151304 Údržba výpočtovej techniky 130,0 100/2015 12.11.2015 TRACO COMPUTERS s.r.o. Piešťany 31421652 21.10.2015
03/11/2015 Elektroinštalačné práce v učebni tech.vých. 416,82 102/2015 12.11.2015 Ing. Jozef Onduško-OMP 33843171 16.11.2015
2122597 TECHNIKA pre 5.roč. - PZ 9,00   16.11.2015 RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 10.12.2015
1600 Vývoz smeti 448,80   16.11.2015 Technické služby mesta Humenné 00186155 30.11.2015
2015155 Doplnenie kamerového systému 996,0 Zmluva o dielo 1/2015 16.11.2015 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE 40118355 27.11.2015
298-300-15 Práčka a vysávač 548,0 114/2015 19.11.2015 ELSATEX Ondavské Matiašovce 10804692 26.11.2015
1415002877 Dodávka tepla 3 334,26   19.11.2015 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 23.11.2015
OF2015974 Samolepky - bezpečnostné symboly 29,88 93/2015 24.11.2015 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 2.12.2015
1510822 Tlačiareň 207,60 Zmluva č.Z20154152_z 24.11.2015 MIKROHUKO, spol. s r.o. Banská Bystrica 31560806 19.12.2015
FV/201509449 Kancelárske a čistiace potreby 352,06 118/2015 24.11.2015 Krídla, s.r.o., Humenné 36466778 7.12.2015
15110155 Renovácia tlačiarní 95,0 120/2015 25.11.2015 Lívia Baláž LM-INK 44990120 4.12.2015
501138261 Predplatné VYCHOVÁVATEĽ 9,0   27.11.2015 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 2.12.2015
1503327982 Predplatné pedagogických časopisov 50,50   27.11.2015 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 14.12.2015
2120590742 Vodné a stočné 930,02 4290000437 27.11.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 14.12.2015
29/2015 Služby PZS 1020   27.11.2015 MEDIANT s.r.o. Ondavské Matiašovce 46298576 26.12.2015
15240916 Notebook LENOVO 1 kus 660,0 Z201536195_Z 3.12.2015 V-bit,spol a r.o., Nitra 17640679 8.12.2015
1011543980 Dodávka el. energie 603,90 3394/2012 3.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 5.12.2015
FA20150335 Projekt Mesto na dlani - grafika + tlač + montáž 255,0 110/2015 3.12.2015 Siettex s.r.o. Vranov n/Top. 44189192 3.12.2015
510121 Pracovné odevy 193,39 109/2015 3.12.2015 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 12.12.2015
10120160 Pranie a žehlenie prac. odevov 62,10   3.12.2015 Květa Antoňáková, Třebíčska 7, Humenné 44725051 30.12.2015
21524925 Technika pre 6. roč. - PZ 5,0   7.12.2015 RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 31.12.2015
182/2015 Služby technika BOZP a PO 69,60   7.12.2015 Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica n/Cir. 41578911 14.12.2015
3671501000 Vizaulizér AverVision F17HD 514,0 Z201537509_Z 7.12.2015 AutoCont SK a.s. Prešov 36396222 15.12.2015
1132015 Pomôcky do kabinetu TV 272,00 121/2015 8.12.2015 EKO-SPORT-SCHOOLE, PadDr. Júliu Kocúr, Žilina 30580099 11.12.2015
2015070253 Stavebnice a hry 488,69 124/2015 8.12.2015 DRÁČIK - DIVI spol. s.r.o. Bratislava 46118985 18.12.2015
1051514430 Dodávka el. energie 801,24 3394/2012 8.12.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 30.12.2015
1915911206 Ochranné sklo na mobil 2,50   9.12.2015 Orange Slovensko 35697270 15.12.2015
1915877919 Huawei PB Lite black 85,50 119/2015 9.12.2015 Orange Slovensko 35697270 14.12.2015
44/12/2015 Oprava chladiarenského boxu 101,0 112/2015 9.12.2015 Vladimír Židzik - oprava chladiarenských zariadení 30627184 18.12.2015
0020154643 Sušič rúk na toalety - 16 kusov 1080,00 Z2015375060_Z 9.12.2015 PC SEMA, s.r.o. Žilina 36426041 23.12.2015
6780092985 Telefón ZŠ 19,99   9.12.2015 Slovak Telekom 35763469 18.12.2015
70745980 Služby virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 10.12.2015 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18.12.2015
9780092999 Telefón ŠJ 23,70   10.12.2015 Slovak Telekom 35763469 18.12.2015
2015173 Oprava plastových okien 43,20 115/2015 14.12.2015 Ing. Stanislav Berta -JAST 43564216 14.12.2015
192/2015 Služby technika BOZP a PO 69,60   10.12.2015 Milan Harvilik, Humenská 228, Kamenica n/Cir. 41578911 31.12.2015
1415003165 Dodávka tepla 5306,36   10.12.2015 Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 23.11.2015
2012015 Splátky za vykonané služby (X., XI., XII.) 32,10   15.12.2015 Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov. 14297396 28.12.2015
111508129 Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP - 2 ks + Manhattan kábel USB 449,50   15.12.2015 HS Henrich Sonnenschein- ITSK, Nitra 372112931 10.1.2016
FV152403 Projektor Epson EB-520 3xLCD-3 ks, Interaktívna tabuľa Eliteboard -3 ks, Držiak AVTEK AST1200-3 ks 4104,00   15.12.2015 PcProfi,s.r.o. Prešov 44685173 28.12.2015
15120163 Renovácia toneru HP Q2612A- 4 ks, HP CF 283A-1ks, Canon C EXV18-1 ks 94,0 125/2015 15.12.2015 Lívia Baláž LM-INK 44990120 25.12.2015
2015162 Kontrola kamerového systému 116,0 ZoSaU_2015/1 16.12.2015 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE 40118355 29.12.2015
2315915420 Platba za mobilné služby ŠJ 25,0   16.12.2015 Orange Slovensko,a.s. 35697270 23.12.2015
2315920886 Platba za mobilné služby ZŠ 6,24   16.12.2015 Orange Slovensko,a.s. 35697270 23.12.2015
25017 Knihy do školskej knižnice 779,47   18.12.2015 Kníhkupectvo Juhasová Zuzana 30626625 29.12.2015
10120177 Pranie pracovných odevov 58,50   18.12.2015 Květa Antoňáková Třebíčska Humenné 44725051 31.12.2015
FA1502008005 ProfiMOP eco 450 mm a držiak pre mop 60,89 126/2015 18.12.2015 Inovative Hygiene Slovensko 35840790 14.1.2016
04/12/15 Elektromontážne práce 505,49 124/2015 18.12.2015 Ing. Jozef Onduško-OMP 33843171 23.12.2015
1581706 Plechová skriňa (4 police) 338,8 Z201537514_Z 21.12.2015 TechnoBank, s.r.o. Praha 26500213 25.12.2015
15031 Stavebné práce na prístupovej ceste k dopravnému ihrisku. 6641,09   22.12.2015 DUFIN, s.r.o. Humenné 46434801 29.12.2015
29/2015 Maliarske a natieračské práce 2818,95   8.12.2015 Burda Jozef SNP Humenné 41083229 28.12.2015
2120604245 Vodné a stočné 684,55   21.12.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 5.1.2016
1415003185 Dodávka tepla 8700,76   22.12.2015 Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 4.1.2016
20150034 Oprava strechy 430,00 128/2015 30.12.2015 VHP, spol s.r.o. 36509205 13.1.2016
               
               
               
               
               
Rok 2014
číslo fa. popis suma v € s DPH
číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
20140001 Rekonštrukcia WC 6 985,67 1/2014 29.1.2014 VHP,spol. s.r.o. 36509205 31.1.2014
0114013422 Úhrada kupónov na stravu 900 9/2014 29.1.2014 Chéque Déjeuner 31396674 31.1.2014
2118181070 Vodné a stočné 721,62   29.1.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 31.1.2014
14010056 Renovácia tonerov 166 11/2014 29.1.2014 LM-INK, Lívia Baláž 44990120 31.1.2014
213441 Renovácia HP1010 a Samsung 1630 58,92 10/2014 29.1.2014 DELTA Humenné 31692311 31.1.2014
1314-5657 Spevník Slávik Slovenska 7,50 z 22.1.2014 29.1.2014 ARES s.r.o. 31363822 31.1.2014
1/2014 Murárske a natier. práce 848,90 1/2014 20.1.2014 Burda Ján 41860063 27.1.2014
720140181 Poskytnutie práva na používanie aktuálnej verzie 01/2014 - 12/2014 224,40   27.1.2014 Vema,s.r.o. 31355374 27.1.2014
140006 Zápis do 1. ročníka - inzerát 60 3/2014 27.1.2014 FAMM PRESS s.r.o. 36716944 27.1.2014
7/2014 Potlač na bener 113x134 50 6/2014 27.1.2014 Reklamná agentúra Alice 37371282 27.1.2014
14882280 Predplatné časopisu ŠKOLA 22   27.1.2014 JurisDat-M. Mendel 11821973 27.1.2014
20148109 Predplatné časopisu Slovensko 6,80   27.1.2014 MATICA SLOVENSKÁ 00179027 27.1.2014
1051400592 Dodanie tovaru a služieb - elektrina 1.12.2013-31.12.2013 1 280,82 3394/2012 14.1.2014 MAGNA E.A.,s.r.o. 35743565 22.1.2014
1011401864 Dodanie tovaru a služieb - elektrina 1.1.2014 481,68 3394/2012 14.1.2014 MAGNA E.A.,s.r.o. 35743565 22.1.2014
2223947329 Poplatky za volania 21,56   20.1.2014 Orange Bratislava 35697270 21.1.2014
2223794341 Poplatky za volania 3,12   20.1.2014 Orange Bratislava 35697270 21.1.2014
5041303566 Finančný spravodajca,r.2013 14,21   20.1.2014 Poradca podnikateľa 31592503 22.1.2014
0130256 Pranie a žehlenie prac. odevov ŠJ 46,80   10.1.2014 Květa Antoňáková 44725051 10.1.2014
6757675177 Poplatky za volania 28,09   10.1.2014 Slovak Telekom 07059141 10.1.2014
7757675183 Poplatky za volania 21,24   10.1.2014 Slovak Telekom 07059141 10.1.2014
70745980 Časopis KOMENSKÝ 16,56   30.12.2013 Komesky, s.r.o. 43908977 10.1.2014
2118069180 Vodné a stočné 764,88   30.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 8.1.2014
1406295 Predĺženie registrácie domény zshu 14,75   5.2.2014 WebHouse,s.r.o. 36743852 6.2.2014
8 Pranie prac. odevov 48,60   5.2.2014 Květa Antoňáková 44725051 6.2.2014
90237915 Všeobecné služby 99,71   5.2.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 6.2.2014
0758655934 Poplatky za volania 26,51   12.2.2014 Slovak Telekom 07059141 12.2.2014
5758655922 Poplatky za volania 35,87   12.2.2014 Slovak Telekom 07059141 12.2.2014
10/2014 Všeobecné služby 69,60   12.2.2014 Milan Harvilik technik BOZP a PO 41578911 12.2.2014
14020058 Renovácie tonerov 93   12.2.2014 Lívia Baláž LM-INK 44990120 12.2.2014
1011405513 Energie 481,68 3394/2012 12.2.2014 MAGNA E.A.,s.r.o. 35743565 12.2.2014
201400967 Virtuálna knižnica 16,56 VK/0908031 17.2.2014 Komesky, s.r.o. 43908977 18.2.2014
2227712084 Poplatky za volania 22,26   17.2.2014 Orange Bratislava 35697270 18.2.2014
2227555948 Poplatky za volania 2,70   17.2.2014 Orange Bratislava 35697270 18.2.2014
14020060 Renovácie tonerov 60   17.2.2014 Lívia Baláž LM-INK 44990120 18.2.2014
140032 Uverejnenie inzerátu-zápis do 1.roč. 150   21.2.2014 Vihorlat Press 36457370 21.2.2014
1051403526 Energie 878,75 3394/2012 21.2.2014 MAGNA E.A.,s.r.o. 35743565 21.2.2014
1414000270 Energie 723,95 110407 21.2.2014 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 21.2.2014
5041400235 Zbierka zákonov 68,13   27.2.2014 Poradca Podnikateľa 31592503 27.2.2014
1400085 Oprava umývačky riadu 92,16 14/2014 5.3.2014 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 6.3.2014
140086 Oprava el. kotla 158,46 5/204 5.3.2014 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 6.3.2014
2118285604 Vodné a stočné 867,10   5.3.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 14.3.2014
FV1400283 Tenisové lopty 398,0 16/2014 5.3.2014 RichSport s.r.o. 36740624 9.3.2014
7759647188 Telefónne služby ŠJ 20,68   11.3.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11.3.2014
2759647169 Telefónne služby ZŠ 38,24   11.3.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11.3.2014
70745980 Za virtuálnu knižnicu 16,56 VK 09ú08/031 11.3.2014 Komensky,s.r.o. 43908977 21.3.204
1011412936 Záloha za elektrinu 481,68 3394/2012 11.3.2014 MAGNA EA,s.r.o. 35743565 15.3.2014
1051404812 Dodanie el. energie a služby s tým spojené. 728,32 3394/2012 11.3.2014 MAGNA EA,s.r.o. 35743565 31.3.2014
16 Pravie a žehlenie pracovných odevov ŠJ 46,80   14.03.2014 Květa Antoňáková 44725051 30.3.2014
20/2014 Práca technika BOZP 69,60   14.3.2014 Milan Harvilik,technik BOZP a PO 41578911 17.3.2014
2231363332 Mesačný poplatok za mobilné služby 22,99   17.3.2014 ORANGE Bratislava 35697270 23.3.2014
22231297351 Mesačný poplatok za mobilné služby 3,07   17.3.2014 ORANGE Bratislava 35697270 23.3.2014
128 Odvoz odpadu 411,40 520 17.3.2014 Technické služby mesta Humenné 00186155 31.3.2014
FV/201401929 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 979,40 19/2014 19.3.2014 KRIDLA,s.r.o. 36466778 28.3.2014
1414000661 Dodávka tepelnej energie 5 949,0 110407 19.3.2014 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 26.3.2014
1302010444 Hygienické a čistiace potreby 94,19   26.3.2014 Hagleitner Service Center Bratislava 35840790 15.4.2014
2118394390 Vodné a stočné 801,25   26.3.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 11.4.2014
F140099 Údržbárske potreby 78,60 27/2014 26.3.2014 UNITERM Humenné 33888621 1.4.2014
018/2014 Mesačné splátky za vykonané služby 32,10 ZoD 9/2004 26.3.2014 Jozef Karandušovský Oprava a odborné prehliadky výťahov 14297396 7.4.2014
1415621 Za webhostingové služby 49,10   31.3.2014 WebHouse,s.r.o. Trnava 36743852 12.4.2014
213494 Renovácia toneru 22,30 21/2014 31.3.2014 DELTA,s.r.o. Humenné 31692311 4.4.2014
5914012600 Zbierka zákonov SR 2014 70,0   3.4.2014 Poradca Podnikateľa,s.r.o. Žilina 31592503 10.4.2014
201402322 Hygienické a kancelárske potreby 76,46 22/2014 3.4.2014 KRIDLA VEĽKOOBCHOD 36466778 11.4.2014
248 Renovácia tonerov 100,0 26/2014 3.4.2014 Lívia Baláž LM- INK 44990120 10.4.2014
002232 Prepravné 165,0 20/2014 31.3.2014 SAD Humenné 36477508 10.4.2014
2014013 Podlahárske práce 947,16 18/2014 31.3.2014 Ľubomír Beca 34290087 7.4.2014
70745980 Služby virtuálnej knižnice 16,56 VK/09/08/031 9.4.2014 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 9.4.2014
35 Pranie a žehlenie prac. odevov ŠJ 40,50   9.4.2014 Květa Antoňáková 44725051 30.4.2014
32/2014 Vykonávanie prác technika BOZP a PO 69,60   9.4.2014 Milan Harvilik 41578911 14.4.2014
213502 Oprava kopírovacieho stroja CANON iR1020 198,20 24/2014 9.4.2014 DELTA Humenné 31692311 10.4.2014
1011415938 Za dodávku el. energie 401,40 3394/2012 9.4.2014 MAGNA E.A.s.r.o.Piešťany 35743565 do 30.4.2014
3760641201 Telefónne služby ZŠ 21,58   10.4.2014 Slovak Telekom 35763469 17.4.2014
4760641190 Telefónne služby ŠJ 25,80   10.4.2014 Slovak Telekom 35763469 17.4.2014
002432 Preprava žiakov Humenné-Prešov 220,0 27/2014 10.4.2014 SAD Humenné 36477508 23.4.2014
1051405698 za el. energiu 478,40 3394/2012 10.4.2014 MAGNA E.A.s.r.o.Piešťany 35743565 30.4.2014
0114042100 Stravné kupóny 900 30/2014 10.4.2014 LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. 31396674 9.5.2014
2235142264 Hovorné - mobil ŠJ 23,66   14.4.2014 ORANGE 35697270 23.4.2014
22349483654 Hovorné - mobil ZŠ 3,41   14.4.2014 ORANGE 35697270 23.4.2014
1414000953 Dodávka tepla 3 460,27 110407 16.4.2014 Humenská energetická spoločnosť 31728812 23.4.2014
20140033 Perá s potlačou 120,0 32/2014 16.4.2014 DATASERVIS VRANOV 36734039 28.4.2014
20140035 Tenisová zametacia sieťovina 307,80 25/2014 23.4.2014 COMAN, s.r.o. Bratislava 31357881 22.4.2014
002932 Preprava osôb Humenné - Prešov 170,0 28/2014 28.4.2014 SAD Humenné 36477508 7.5.2014
2020140405 Vypracovanie bezpečnostného projektu IS 495,38 02 28.4.2014 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 21.4.2014
2014026 Oprava žalúzií a výmena zasklenia za plastovú výplň 496,26 31 28.4.2014 Ing.Stanislav Berta - JAST 43564216 23.4.2014
20142165 Interaktívna tabuľa 1449,61 37 28.4.2014 MB TECH BB, s.r.o. Banská Bystrica 36622524 1.5.2014
52 Pranie a žehlenie pracovných odevov   38,70 6.5.2014 Květa Antoňáková 44725051 30.5.2014
14040070 Renovácia tonerov 39/2014 213 6.5.2014 LM - INK 44990120 10.5.2014
2118507892 Vodné a stočné   821,33 6.5.2014 Východoslovenská energetiká spoločnosť 36570460 16.5.2014
1410014470 Epson atramenty rôznych farieb 46/2014 99,79 7.5.2014 Nay,a.s. Bratislava 35739487  
1011418321 Dodávka el. energie 3394/2012 481,68 7.5.2014 MAGNA E.A., s.r.o. 35743565 15.5.2014
FV/201403357 Čistiace a hygienické potreby 45/2014 485,76 7.5.2014 Krídla,s.r.o. 36466778 19.5.2014
07/2014 Oprava strechy 2/2014 4 655,40 7.5.2014 Ing.Marián Makar PRACSTAV 33607591 21.5.2014
776164123 Hlasové telefónne služby ŠJ   25,02 12.5.2014 Slovak Telekom 07059141 19.5.2014
5761641215 Hlasové telefónne služby ZŠ   31,55 12.5.2014 Slovak Telekom 07059141 19.5.2014
68/2014 Práca technika BOZP a PO   69,60 12.5.2014 Milan Harvilik 41578911 15.5.2014
5590016011 Služby STP APV R763/2008 83,65 12.5.2014 IVES Košice 00162957 20.5.2014
OF2014060 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 35/2014 191,71 12.5.2014 Požiarny servis Humenné 36483923 16.5.2014
FV/201403090 Drogeriový tovar 36/2014 385,37 12.5.2014 Krídla,s.r.o. 36466778 8.5.2014
1051407394 Dodávka el. energie 3394/2012 503,17 12.5.2014 MAGNA E.A . s.r.o. 35743565 30.5.2014
2238937940 Hovorné z mobilu ZŠ   21,07 15.5.2014 orange 35697270 23.5.2014
2238779328 Hovorné z mobilu ŠJ   5,88 15.5.2014 orange 35697270 23.5.2014
214609938 Predplatné časopisu   131,58 15.5.2014 VERLAG DASHOFER 35730129 27.5.2014
TV1400338 Balík služieb -PRÉMIUM 44/2014 399 15.5.2014 Datakabinet 46100385 19.5.2014
FV2014191 Zhotovenie nástenky- 3 kusy 47/2014 420 15.5.2014 Ján Kaščák INNA 3545101 20.5.2014
201402616 Za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice VK0908031 16,56 16.5.2014 KOMESKY,s.r.o. 43908977 26.5.2014
14050072 Nákup toneru Heelett packard CE 285A 52/2014 19 16.5.2014 LM-INK 44990120 26.5.2014
20140178 Preprava osôb Hmenné - Prešov 48/2014 54,0 16.5.2014 Merga Motocentrum Snina 10672982 28.5.2014
004732 Preprava osôb Humenné- Pieniny a späť -2 autobusy 40/2014 70,0 15.5.2014 SAD Humenné 36477508 27.5.2014
003932 Preprava osôb Humenné- Kamienka a späť 40/2014 850 15.5.2014 SAD Humenné 36477508 14.5.2014
1414001244 Dodávka tepelnej energie 11047 2 243,44 16.5.2014 Humenská energetická spoločnosť 31728812 26.5.2014
2014061 Preprava osôb Humenné- Nitra a späť. 51/2014 500 22.5.2014 CK EJZATRAVEL -Eva Zarembová, Snina 43513077 23.5.2014
FA-1405280 Prepojovací kábel VGA typ VGA/VGA 15m. 56/2014 43,55 27.5.2014 Datacomp,s.r.o., Košice 3612466 1.6.2014
2142202238 Obaly na školské tlačivá   114,16 27.5.2014 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 12.6.2014
VF/2014029 Tlač farebných banerov a posterov. 572014 258,0 29.5.2014 DATASERVIS, Vranov n/Topľou 10719814 1.6.2014
FV61400085 Učebná pomôcka - mapy 49/2014 224,70 30.5.2014 PUBLICKOM,sr.o. 36337894 13.8.2014
FA1402001514 Čistiace a hygienické potreby ZO1402001511 12,74 4.6.2014 Innovative Hygiene 35840790 17.6.2014
65 Pranie a žehlenie pracovných odevov   66,15 4.6.2014 Květa Antoňáková 44725051 30.6.2014
FA1402001308 Čistiace a hygienické potreby 55/2014 305,47 4.6.2014 Innovative Hygiene 35840790 10.6.2014
1011421583 Elektrická energia 3394/2012 481,68 4.6.2014 MAGNA EA 35743565 15.6.2014
2118618209 Vodné a stočné   667,81 4.6.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 16.6.2014
09/2014 Oprava strechy 50/2014 1188,0 4.6.2014 PRACSTAV, Ing. Marián Makar 33607591 17.6.2014
201403091 Služby virtuálnej knižnice   16,56 10.6.2014 KOMENSKY, s.r.o 43908977 18.6.2014
6762649277 Telefón ŠJ   21,85 10.6.2014 Slovak Telekom 07059141 17.6.2014
2762649271 Telefón ZŠ   32,17 10.6.2014 Slovak Telekom 07059141 17.6.2014
79/2014 Práce BOZP a PO   69,60 10.6.2014 Milan Harvilik 41578911 15.6.2014
1051408090 Elektrická energia   581,46 10.6.2014 MAGNA EA 35743565 30.6.2014
401138616 Predplatné časopisov   0,0 13.6.2014 Slovenská pošta,a.s. 36631124 18.6.2014
2242739751 Hovory do mobilnej siete ŠJ   28,48 13.6.2014 Orange Slovensko 35697270 23.6.2014
2242581176 Hovory do mobilnej siete ZŠ   5,29 13.6.2014 Orange Slovensko 35697270 23.6.2014
2014/121 Deratizácia ŠJ 52/2014 75,60 13.6.2014 KA-LUX s.r.o. 36481611 23.6.2014
9000761446 Zhotovenie poukážok 54/2014 61,67 18.6.2014 Slovenská pošta,a.s. 36631124 21.7.2014
964 Vývoz smetia 308 243,10 18.6.2014 Technické služby mesta Humenné 00186155 30.6.2014
1414001535 Tepelná energia 110407 1851,98 18.6.2014 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 24.6.2014
2142008552 eTlačivá   326,0 19.6.2014 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 9.7.2014
072/2014 Revízia výťahu za IV.,V. a VI. mesiac   37,10 27.6.2014 Jozef Karandušovský 14297396 9.7.2014
14060077 Renovácia tonerov 64/2014 112,0 27.6.2014 LM-INK 44990120 2.7.2014
FV/201404879 Upratovacie vozíky 60/2014 346,74 3.7.2014 Krídla,s.r.o. 36466778 10.7.2014
91/2014 Technik BOZP   69,60 4.7.2014 Milan Harvilik 41578911 14.7.2014
80 Pranie pracovných odevov   70,20 4.7.2014 Květa Antoňáková 44725051 30.7.2014
1142204781 Tlačivá   107,17 4.7.2014 ŠEVT a.s. 31331131 16.7.2014
2118731426 Vodné a stočné   831,94 4.7.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 21.7.2014
1051408903 Elektrická energia 3394/2012 499,48 7.7.2014 Magna Energia a.s. 35743565 30.7.2014
1011423447 Elektrická energia 3394/2012 481,68 7.7.2014 Magna Energia a.s. 35743565 15.7.2014
201403620 Virtuálna knižnica   16,56 7.7.2014 KOMENSKY s.r.o. 43908977 17.7.2014
20140014 Údržba kuchyne ŠJ 68/2014 476,14 7.7.2014 VHP, spol.s r.o. 36509205 11.7.2014
201401235 Premietacie plátno 59/2014 538,81 8.7.2014 TEKRA Dušan Valentovič Trnava 44274742 11.7.2014
4763659017 Tel. hovory ŠJ   28,20 14.7.2014 Slovak Telekom 35763469 17.7.2014
2763659002 Tel. hovory ZŠ   41,28 14.7.2014 Slovak Telekom 35763469 17.7.2014
2246295748 Tel. hovory ZŠ   4,84 17.7.2014 Orange Slovensko 35697270 23.7.2014
2246454278 Tel. hovory ŠJ   28,69 17.7.2014 Orange Slovensko 35697270 23.7.2014
1414001801 Tepelná energia 110407 1788,08 17.7.2014 Humenská energetická spol. 31728812 23.7.2014
OF2014009 Jedálenské stoly 69/2014 1800 24.7.2014 Jozef Turcovský Hrubov 40119572 22.7.2014
15/2014 Maliarske práce   1482,90 24.7.2014 Burda Jozef 41083229 6.8.2014
20140016 Rekonštrukcia priestorov- zadný dvor   23 050,06 24.7.2014 VHP,spol s.r.o. 36509205 5.8.2014
143200681 Obrusovina 8m a frote uteráky 10 ks. 80/2014 185,04 2.9.2014 Praktik Textil s.r.o. 44491191 16.9.2014
25/2014 Maliarske a natieračské   2170,70 2.9.2014 Burda Jozef SNP 20 Humenné 41083229 16.9.2014
FV/201406665 Xerox papier 20 ks 81/2014 47,47 4.9.2014 Kridla, s.r.o. 36466778 10.9.2014
1011429722 Energie 3394/2012 481,68 4.9.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.9.2014
2118954827 Vodné a stočné 4290000437 482,86 4.9.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 12.9.2014
138/2014 Za zmluvné služby BOZP a PO   69,60 9.9.2014 Milan Harvilik 41578911 15.9.2014
0114095200 Jedálne kupóny 83/2014 1740,0 9.9.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1396674 5.10.2014
201404610 Služby virtuálnej knižnice VK/09/08/031 16,56 10.9.2014 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 18.9.2014
4765777935 Telefón ŠJ   17,10 10.9.2014 Slovak Telekom,a.s. 07059141 17.9.2014
8765777924 Telefón ZŠ   18,97 10.9.2014 Slovak Telekom,a.s. 07059141 17.9.2014
20140020 Oprava dverí - prekrytie sadrokartónom 72/2014 212,82 25.8.2014 VHP, s.r.o. 36509205 25.8.2014
2014019 Terénne úpravy ihriska a atletickej dráhy. 75/2014 913,25 10.9.2014 VALMAR stav Marián Valko 45359652 2.9.2014
2014-013 Oprava chodníka - zadný dvor 73/2014 1158,56 10.9.2014 DACO - Vladimír Ufnár 32375336 25.8.2014
213626 Oprava a renovácia kopírovacieho stroja 85/2014 47,10 16.9.2014 DELTA Humenné 31692311 19.9.2014
1308 Vývoz smetia   187,0 16.9.2014 Technické služby mesta Humenné 00186155 30.9.2014
41027 Pracovná plášte a obuv -ŠJ 77/2014 413,76 11.9.2014 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 19.9.2014
0124322256 Mobil ZŠ a ŠJ   52,35 17.9.2014 Orange Slovensko 35697270 23.9.2014
1312014 oprava váh 86/2014 249,42 17.9.2014 Ján Matta-Pavlisko oprava, predaj ,montáž váh 41579429 18.9.2014
  Úrazové poistenie 6532904980 249,75 17.9.2014 Koperativa poisťovňa 00585441 1.10.2014
14090094 Renovácia toneru 91/2014 150 19.9.2014 LM-INK 44990120 28.9.2014
29/2014 Maliarske a natieračské práce 46/2014 425,90 19.9.2014 Burda Jozef 41083229 30.9.2014
201403317 Pracovné stoly a odkvapkávač do ŠJ. 70/2014 1500,84 19.9.2014 EUROGASTROP,s.r.o. 44137761 30.9.2014
1414002407 Dodávka tepla 110407 1633,84 19.9.2014 Humenská energetická sppoločnosť, s.r.o. 31728812 24.9.2014
1051411573 Energie 3394/2012 - 157,16 11.9.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30.9.2014
24016 Učebnice anglického jazyka 90/2014 217,00 25.9.2014 Kníhkupectvo Juhasová Zuzana 30626625 2.10.2014
1400402 Oprava umývačky riadu 82/2014 339,0 25.9.2014 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. 44802731 29.9.2014
2014041 Koberce 89/2014 450,00 25.9.2014 Ing. Ivana Lepótová, Laborecká 25 Humenné 41086864 1.10.2014
140/2014 Revízia výťahov ZoD 9/2004 32,10 1.10.2014 Jozef Karandušovský 14297396 8.10.2014
83/2014 Zhotovenie polepuna okná - logá EU 92/2014 100,0 1.10.2014 reklamná agentúra Alice, Humenné 37371282 13.10.2014
2119064019 Vodné a stočné 4290000437 693,20 1.10.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 13.10.2014
14/2014 Oprava havarijného stavu strechy 93/2014 1 170,0 3.10.2014 Ing. Marián Makar PRACSTAV 33607591 17.10.2014
1768721505 Telefón ŠJ   22,45 10.10.2014 Slovak Telekom 35763469 17.10.2014
118 Pranie a žehlenie pracovných odevov   38,70 10.10.2014 Květa Antoňáková 44725051 31.10.2014
3766721493 Telefón ZŠ   44,57 10.10.2014 Slovak Telekom 35763469 17.10.2014
7101559843 Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi   66,0 10.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava 31348262 27.10.2014
150/2014 Služby technika BOZP a PO   69,60 10.10.2014 Milan Harvilik 41578911 14.10.2014
14100098 Renovácia tonerov -8 ks; nákup tonerov-4 ks 95/2014 188,0 10.10.2014 LM-INK, Humenné 44990120 18.10.2014
1011432196 Elektrina 3394/2012 481,68 10.10.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.10.2014
2257923098 a 2257883695 Mobilné služby ZŠ a ŠJ   48,20 15.10.2014 orange 35697270 23.10.2014
FA1402005234 Hygienické potreby 94/2014 320,46 15.10.2014 Hagleitner Service Center, bratislava 35840790 28.10.2014
1051413166 Elektrická energia 3394/2012 627,04 15.10.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30.10.2014
201404819 Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk   6,0 16.10.2014 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 23.10.2014
140101353 PC zostava 98/2014 509,40 16.10.2014 FOCUS computer, s.r.o. 36188778 20.10.2014
1414002701 Tepelná energia 110407 1 794,29 15.10.2014 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 23.10.2014
201405431 Služby virtuálnej knižnice   16,56 20.10.2014 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 26.10.2014
90262518 Kanalizačné práce 96/2014 93,65 20.10.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 31.10.2014
41051 Pracovné odevy 100/2014 119,95 23.10.2014 Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 5.11.2014
FV/201408362 Kancelárske potreby 103/2014 106,16 23.10.2014 Krídla, s.r.o. 36466778 3.11.2014
FV/201408361 Hygienické a čistiace potreby 102/2014 676,78 23.10.2014 Krídla, s.r.o. 36466778 3.11.2014
FV/201408333 Školské potreby HN 101/2014 680,60 23.10.2014 Krídla, s.r.o. 36466778 1.11.2014
2014056 Odvysielanie reportáže 110/2014 50,00 4.11.2014 Humenská televízia,s.r.o. 36447170 7.11.2014
14100101 Renovácia produktu Canon FX-10 109/2014 52,00 4.11.2014 LM-INK Lívia Baláž 44990120 9.11.2014
20141408 Pomôcky do CVČ 111/2014 109,50 4.11.2014 3via,s.r.o. 44399901 13.11.2014
06/10/14 Elektroinštalačné práce 108/2014 101,33 4.11.2014 Ing.Jozef Onduško-OMP 33843171 12.11.2014
FA-1411009 Káble a prepojovací materiál do učebne IKT 112/2014 130,91 4.11.2014 Datacomp,s.r.o.Košice 3612466 9.11.2014
201406005 Virtuálna knižnica VK/09/08/031 16,56 11.11.2014 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 18.11.2014
233 Pranie a žehlenie pracovných odevov   61,20 7.11.2014 Květa Antoňáková 44725051 28.11.2014
242556 Pracovné náradie 114/2014 158,84 7.11.2014 REPO Humenné,s.r.o. 00689980 21.11.2014
1011435839 Elektrická energia 3394/2012 481,68 7.11.2014 MAGNA ENERGIA 35743565 15.11.2014
2119181701 Vodné a stočné   642,96 7.11.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 18.11.2014
1051413985 Elektrická energia 3394/2012 887,76 11.11.2014 MAGNA ENERGIA 35743565 1.12.2014
9767660588 Telefón ŠJ   22,54 11.11.2014 Slovak Telekom 07059141 18.11.2014
7767660573 Telefón ZŠ   33,12 11.11.2014 Slovak Telekom 07059141 18.11.2014
84074474 Predplatné časopisu PORADCA 2015   49,80 18.11.2014 PORADCA s.r.o. 36371271 2.12.2014
2261937676 Mesačný poplatok-ZŠ   22,96 18.11.2014 Orange 35697270 23.11.2014
2261898796 Mesačný poplatok-ŠJ   8,51 18.11.2014 Orange 35697270 23.11.2014
14110104 Renovácia toneru -2 ks 116/2014 56,00 18.11.2014 LM-INK lívia Baláž 44990120 23.11.2014
183/2014 Pracovná činnosť technika BOZP a PO   69,60 18.11.2014 Milan Harvilik 41578911 16.11.2014
20140140 Oprava LCD BOXU 117/2014 196,80 18.11.2014 JIS-SK s.r.o. 45687951 24.11.2014
2014-014 Skrine do tried   418,00 18.11.2014 HMN FURNITURE,s.r.o. 43817866 25.11.2014
1605 Odvoz smetia   448,80 18.11.2014 Technické služby mesta Humenné 00186155 30.11.2014
1414003004 Dodávka tepla 110407 2 578,00 18.11.2014 Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 24.11.2014
04/11/2014 Elektro inštalačné práce 118/2014 82,85 20.11.2014 Ing.Jozef Onduško-OMP 33843171 28.11.2014
0114122128 Stravné kupóny   99,20 20.11.2014 LE CHEQUE DEWJEUNER s.r.o. 31396674 13.12.2014
44/2014 Elektromontážne práce v učebni fyziky a biológie   4 076,43 20.11.2014 STAVELEX s.r.o. 36461041 3.12.2014
2014152 Dodávka a montáž okien v ŠJ   3 524,18 21.11.2014 Ing. Stanislav Berta JAST 43564216 27.11.2014
1414003286 Dodávka tepelnej energie 1414003286 4838,16 16.12.2014 Humenská energetcká spoločnosť, s.r.o. 31728812 24.12.2014
221452037 Hračky do ŠKD   108,00 16.12.2014 HOBLA H Slovensko, Levice 36268569 10.1.2015
206/2014 Pracovná činnosť technika BOZP a PO   69,60 16.12.2014 Milan Harvilik 41578911 15.1.2014
2265952202 Mobilné služby ŠJ   25,52 16.12.2014 Orange Slovensko 35697270 23.12.2014
2265914103 Mobilné služby ZŠ   5,57 16.12.2014 Orange Slovensko 35697270 23.12.2014
24018 Knihy do školskej knižnice 105/2014 269,70 12.12.2014 Kníhkupectvo Juhasová Zuzana 30626625 18.12.2014
90268305 Prečistenie kanalizácie pri ŠJ 126/2014 83,89 12.12.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 29.12.2014
14120108 Renovácia toneru 132/2014 69,0 11.12.2014 LM-INK Lívia Baláž 44990120 21.12.2014
1051415027 Dodávka elektrickej energie 3394/2012 870,65 10.12.2014 MAGNA ENERGIA,a.s. 35743565 30.12.2014
168/2014 Odborné prehliadky výťahu   32,10 10.12.2014 Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 14297396 19.12.2014
5768609724 Telefón ZŠ   23,54 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. 07059141 17.12.2014
2768609734 Telefón ŠJ   22,01 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. 07059141 17.12.2014
2119301692 Vodné a stočné   741,77 9.12.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 22.12.2014
20141704 iPady 128/2014 478,0 9.12.2014 TRACO COMPUTERS s.r.o. Piešťany 31421652 19.12.2014
70745980 Služba virtuálnej knižnice VK/09/08/031 16,56 9.12.2014 KOMENSKY, s.r.o. Košice 43908977 17.12.2014
20146715 Plachta na doskočisko 120/2014 900,0 8.12.2014 MALUNET, s.r.o. 27858162 6.12.2014
20146699 Učebné pomôcky do kabinetu TV 120/2014 571,01 8.12.2014 MALUNET, s.r.o. 27858162 6.12.2014
FV/201409956 Čistiace prostriedky 130/2014 288,37 8.12.2014 Krídla,s.r.o. 36466778 18.12.2014
FV141795 Prístup do databázy testov ALF SK 12 122/2014 190,0 5.12.2014 PcProfi, s.r.o. Prešov 44685173 17.12.2014
213690 Oprava HP LJ 5L 129/2014 36,00 8.12.2014 DELTA Humenné 31692311 12.12.2014
142121672 PC zostavy 127/2014 1043,40 5.12.2014 FOCUS computer, Košice 36188778 8.12.2014
1011437914 Dodávka el. energie za december 3394/2012 481,68 5.12.2014 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15.12.2014
194/2014 Pracovná činnosť technika BOZP a PO 194/2014 69,60 5.12.2014 Milan Harvilik 41578911 14.12.2014
253 Pranie pracovných odevov   47,70 5.12.2014 Květa Antoňáková 44725051 31.12.2014
140019 Tenisové lopty 99/2014 299,88 1.12.2014 SMELL - Ladislav Lukáčik, Sereď 43460950 26.11.2014
140101617 Projekčné plátno 106/2014 209,80 3.12.2014 FOCUS computer, Košice 36188778 3.12.2014
194/2014 Služby technika BOZP a PO   69,60 5.12.2014 Milan Harvilik 41578911 14.12.2014
1011437914 Za el. energiu 3394/2012 481,68 5.12.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 15.12.2014
140101672 PC zostavy 127ú2014 1043,40 5.12.2014 FOCUS computer, Košice 36188778 8.12.2014
213690 Oprava tlačiarne 129/2014 36,00 8.12.2014 DELTA Humenné 31692311 12.12.2014
FV141795 Prístup do databázy testov ALF 122/2014 190,00 5.12.2014 PcProfi, s.r.o. 44685173 17.12.2014
FV/201409956 Čistiace a hygienické potreby 130/2014 288,37 8.12.2014 Krídla, s.r.o. 36466778 18.12.2014
20146715 Plachta na doskočisko 120/2014 900,0 8.12.2014 MALUNET, s.r.o. 27858162 6.12.2014
20146699 Pomôcky do kabinetu TV 120ú2014 571,01 8.12.2014 MALUNET, s.r.o. 27858162 1.12.2014
201407206 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 11./2014   16,56 9.12.2014 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 17.12.2014
20141704 Apple iPad mini WiFi 128/2014 478,00 9.12.2014 TRACO COMPUTERS s.r.o. 31421652 19.12.2014
2119301692 Vodné a stočné   741,77 9.12.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 22.12.2014
2768609734 Hovorné- telefón ŠJ   22,01 10.12.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17.12.2014
5768609724 Hovorné- telefón ZŠ   23,54 10.1202014 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17.12.2014
168/2014 Vykonané služby október, november, december - výťah v ŠJ   32,10 10.12.2014 Oprava a odborné prehliadky výťahov- Karandušovský 14297396 19.12.2014
402138616 Predplatné časopisov na rok 2015   55,50 10.12.2014 Slovenská pošta, a.s. 36631124 17.12.2014
1051415027 El. energia 3394/2012 870,65 10.12.2014 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 3543565 30.12.2014
14120108 Renovácia tonerov 132/2014 69,0 11.12.2014 LM-INK Lívia Baláž 44990120 21.12.2014
1142209096 E-tlačivá   111,72 10.12.2014 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 23.12.2014
226592202 Hovorné do siete Orange   25,52 16.12.2014 Orange Slovensko,a.s. 35697270 23.12.2014
226590340 Hovorné do siete Orange   22,99 16.12.2014 Orange Slovensko,a.s 35697270 23.12.2014
2265914103 Hovorné do siete Orange   5,57 16.12.2014 Orange Slovensko,a.s 35697270 23.12.2014
206/2014 Služba technika BOZP a PO   69,60 16.12.2014 Milan Harvilik 41578911 15.1.2015
FV/201410271 Kancelárske a hygienické potreby 133/2014 96,01 16.12.2014 Krídla,s.r.o. 36466778 29.12.2014
221452037 Hry do ŠKD 121/2014 108,0 16.12.2014 Hobla H Slovensko,s.r.o. 36268569 10.1.2015
1414003286 Dodávka tepla   4838,16 16.12.2014 Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 24.12.2014
261 Pranie a žehlenie pracovných odevov   58,50 18.12.2014 Květa Antoňáková 44725051 31.12.2014
14028 Rekonštrukcia parkoviska   11827,50 19.12.2014 DUFIN, s.r.o. 46434801 18.1.2015
1414003312 Dodávka tepla Zmluva č.9/2014 110407 22.12.2014 Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 2.1.2015
Rok 2013
číslo fa. súbor Názov IČO Suma v € s DPH dátum
1413003342 20131217-HumenskaEnergeticka Humenská energetická spoločnosť 31728812 4974,47 17.12.2013
13/12/13Jš 20131217-elektro-blesk Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné 41579747 425,95 17.12.2013
210/2013 20131216-Harvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 69,60 16.12.2013
FA-1312589 20131216-Datacomp Datacomp s.r.o. 36212466 54,0 16.12.2013
201309831 20131213-Kridla Krldla, s.r.o. 36466778 697,28 13.12.2013
213397 20131213-delta DELTA Humenné, s.r.o. 31692311 24,30 13.12.2013
16272013 20131212-tracocomputers TRACO Computers s.r.o. 31421652 44,21 12.12.2013
130097 20131212-dataservis DATASERVIS -František Fabian 10719814 109,50 12.12.2013
6756696731 20131210-SlovakTelekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 33,83 10.12.2013
3756696741 20131210-SlovakTelekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 21,42 10.12.2013
2220069517 20131210-orange2 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 4,40 10.12.2013
2220367450 20131210-orange1 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 40,30 10.12.2013
FA1302007425 20131210-lnnovativeHygiene Hagleitner Hygiene Slovensko 35520078 14,16 10.12.2013
13120045 20131210-lm-ink Lívia Baláž LM - INK 44990120 80,0 10.120201
20135912 20131210-jet-sport JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o. 31633986 1054,18 10.12.2013
201304335 20131210-eurogastrop2 EUROGASTROP,s.r.o. 44137761 1236,02 10.12.2013
201304338 20131210-eurogastrop1 EUROGASTROP,s.r.o. 44137761 832,04 10.12.2013
15712013 20131205-tracocomputers TRACO Computers,s.r.o 31421652 2352,0 5.12.2013
F A13A20A7323 20131205-lnnovativeHygiene Flagleitner Seruice Cenler Brclislava 35840790 333,08 5.12.2013
20130772a 20131205-Komensky KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 5.12.2013
16612013 20131205-Karandusovsky Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov 14297396 32,10 5.12.2013
2013264 20131205-jarkop Jaroslav Kopdak JARKOP Humenné 35458330 899,10 5.12.2013
FA-131201 20131205-Datacomp Datacomp s.r.o. 36212466 1400,02 5.12.2013
21330877 20131204-Rabe2 Dr,Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 88,20 4.12.2013
51311338 20131204-Rabe1 Dr,Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 72,35 4.12.2013
201309420 20131204-Kridla2 Krldla, s.r.o. 36466778 349,66 4.12.2013
201309474 20131204-Kridla1 Krldla, s.r.o. 36466778 393,35 4.12.2013
198/2013 20131204-Harvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 69,60 4.12.2013
10130036 20131204-d-press D-Press občianske združenie Fintice 4202@62 88,00 4.12.2013
1300131 20131204-Dataservis DATASERVIS -František Fabian 10719814 148,0 4.12.2013
13322 20131204-Barlas Dušan Barláš, Gruzovce 10674993 106,20 4.12.2013
132000042 20131203-DiamirSport DIAMIR SPORT,s.r.o. Liptovský Hrádok 6013200 171,0 3.12.2013
0130243 20131203-Antonakova Květa Antoňáková,Humenné 44725051 53,10 3.12.2013
2117865888 20131129-vodne-stocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 715,78 3.12.2013
130037 20131129-smell-Lukacik Ladislav Lukáčik - SMELL, Sereď 43460950 300,02 29.11.2013
FA-1311374 20131122-datacomp2 Datacomp s.r.o. 36212466 178,75 22.11.2013
FA-1311398 20131122-datacomp1 Datacomp s.r.o. 36212466 1338,52 21.12.2013
Fč:21/2013 20131121-Teleluk-servis Jaroslav Lukáč, Teleluk servis 10682911 246,0 21.12.2013
1413003022 20131119-Humenska-energeticka Humenská energetická spoločnosť 31728812 2820,80 19.11.2013
2013070162 20131119-Dracik DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. 46118985 439,65 19.11.2013
1590 20131118-Technicke-sluzby Technické služby mesta Humenné 00186155 448,80 19.11.2013
13110043 20131118-lm-ink Lívia Baláž LM - INK 44990120 43,0 18.11.2013
FA-1311148 20131118-datacomp Datacomp s.r.o. 36212466 1685,06 18.11.2013
2117848930 20131112-vodne-stocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 909,53 5.11.2013
1755714877 20131105-SlovakTelekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 34,54 12.11.2013
7755714895 20131112-SlovakTelekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 26,57 12.11.2013
13110042 20131112-lm-ink Lívia Baláž LM - INK 44990120 60,00 12.11.2013
70745980 20131112-Komensky KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 12.11.2013
13077 20131112-gapo GAPO s.r.o. 36493660 246,77 12.11.2013
0130234 20131112-Antonakova Květa Antoňáková,Humenné 44725051 52,20 12.11.2013
2216428658 20131110-orange2 Orange Slovensko,a.s.Bratislava

35697270

5,62 10.11.2013
2216580398 20131110-orange1 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 22,56 10.11.2013
187/2013 20131110-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 69,60 10.11.2013
201325 20131105-JozefDerenik Jozef Derenik, Bardejov 44617321 194,88 5.11.2013
3130586 20131105-GastroRex GastroRex.s.r.o. Bratislava 35783052 472,51 5.11.2013
1507 20131028-technicke-sluzby Technické služby mesta Humenné 00186155 6,84 28.10.2013
1132210302 20131028-SEVT SEVT a.s.1331131 1331131 92,40 28.10.2013
1310037 20131028-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 66,0 28.10.2013
11/10/13 28.10.2013 28.10.2013 20131028-ElektroBlesk Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné 41579747 190,15 28.10.2013
201307839 20131023-Kridla Krldla, s.r.o. 36466778 962,80 23.10.2013
1413002751 20131017-Humenska-energeticka Humenská energetická spoločnosť 31728812 2036,80 17.10.2013
5754737703 20131014-SlovakTelekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 33,42 14.10.2013
775417377178 20131014-SlovakTelekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 25,20 14.10.2013
2212733515 20131014-orange2 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 5,27 14.10.2013
2212883025 20131014-orange1 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 26,88 14.10.2013
154/2013 20131014-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 69,60 14.10.2013
13100035 20131014-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 63,0 14.10.2013
70745980 20131014-Komensky KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 14.10.2013
0130220 20131014-AntonakovaKveta Květa Antoňáková,Humenné 44725051 70,20 14.10.2013
20130021 20131007-VHP VHP,spol. s.r.o. 36509205 1913,58 7.10.2013
125/2013 20131007-Karandusovsky Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov 14297396 32,10 7.10.2013
13065 20131007-GAPO GAPO s.r.o. 36493660 113,21 7.10.2013
FA-1309527 20131007-Datacomp Datacomp s.r.o. 36212466 509,05 7.10.2013
2117735509 20131002-vodne-stocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 859,22 2.10.2013
5913054803 20131002-Poradca Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina 35697270 80,0 2.10.2013
1011309991 20131002-MAGNA MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 3236,43 2.10.2013
13090030 20131002-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 88,0 2.10.2013
13061 20130925-GAPO GAPO s.r.o. 36493660 441,72

25.9.2013

2013041 20130925-BecaLubomir Ľubomír Beca 34290087 9191,95 25.9.2013
84045244 20130924-Poradca Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina 35697270 49,80 24.9.2013
1300442 20130924-ELEKTROSERVIS ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 344,58 24.9.2013
0113089726 20130923-LE-CHEQUE-DEJEUNER LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 720,00 23.9.2013
201306977 20130923-Kridla Krldla, s.r.o. 36466778 200,33

23.9.2013

2013036 20130923-BecaLubomir Ľubomír Beca 34290087 1348,48 23.9.2013
F1306932 20130917-AD-REM Distribučná agentúra AD REM 11782889 37,32 17.9.2013
1281 20130916-TechnickeSluzby Technické služby mesta Humenné 00186155 187,00 16.9.2013
1413002455 20130916-HumenskaEnergeticka Humenská energetická spoločnosť 31728812 1926,07 16.9.2013
7753779344 20130912-SlovakTelekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 25,92 12.9.2013
2753779356 20130912-SlovakTelekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 15,96 12.9.2013
2209146103 20130912-orange3 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 4,83 12.9.2013
2209214098 20130912-orange2 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 3,83 12.9.2013
2209095886 20130912-orange1 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 24,13 12.9.2013
13090028 20130909-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 85,00 9.9.2013
201306281 20130909-Kridla Krldla, s.r.o. 36466778 408,12 9.9.2013
213304 20130909-DELTA-Humenne DELTA Humenné, s.r.o. 31692311 96,85 9.9.2013
2013-019 20130909-DACO DACO-Vladimír Ufnár 32375336 2086,92 9.9.2013
2117631073 20130903-vodne-stocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 649,72 3.9.2013
12/2013 20130903-TelelukServis Teleluk servis Jaroslav Lukáč 10682911 990,00 3.9.2013
141/2013 20130903-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 69,60 3.9.2013
213303 20130903-DELTA-Humenne DELTA Humenné, s.r.o. 31692311 46,20 3.9.2013
0413082992 20130827-Poradca-podnikatela Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina 35697270 0 26.8.2013
128/2013 20130826-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 69,60 26.8.2013
0113081179 20130822-LE-CHEQUE-DEJEUNER LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 1800 26.8.2013
2205622663 20130820-orange Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 19,75 20.8.2013
1413002158 20130820-Humenska-energeticka Humenská energetická spoločnosť 31728812 1859,23 20.8.2013
8752822435 20130813-SlovakTelekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 14,78 13.8.2013
5752822421 20130723-SlovakTelekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 20,88 13.8.2013
201304984 20130807-Komensky KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 7.8.2013
11/2013 20130806-BurdaJozef2 Burda Jozej 41083229 674,90 6.8.2013
12/2013 20130806-BurdaJozef1 Burda Jozej 41083229 3348,15 6.8.2013
0413080223 20130805-Poradca-podnikatela Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina 35697270 0 5.8.2013
2013032 20130805-BecaLubomir Ľubomír Beca 34290087 9967,88 5.8.2013
166/2012 20130723-SEVT SEVT a.s. 1331131 145,72 23.7.2013
1413001860 20130723-Humenska-energeticka Humenská energetická spoločnosť 31728812 2097,20 23.7.2013
0124322258 20130712-orange Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 57,54 12.7.2013
20130013 20130711-VHP VHP,spol. s.r.o. 36509205 5 693,36 11.7.2013
3751890487 20130711-SlovakTelekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 25,08 11.7.2013
9751890481 20130711-SlovakTelekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 33,85 11.7.2013
13070024 20130711-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 28,0 11.7.2013
70745980 20130711-Komensky KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 11.7.2013
07/2013 20130708-PRACSTAV PRACSTAV - Ing. Marián Makar 33607591 1 150,80 8.7.2013
93/2013 20130708-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 69,60 8.7.2013
1011304858 20130708-MAGNA MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 3 236,43 8.7.2013
2117410717 20130702-VodneStocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 958,63 2.7.2013
0130180 20130702-KvetaAntonakova Květa Antoňáková,Humenné 44725051 71.10 2.7.2013
069/2013 20130628-oprava-vytahov Jozef Karandušovský - Oprava a odborné prehliadky výťahov 14297396 32,10 28.6.2013
20130062 20130628-JIS-SK JIS-SK s.r.o. Prešov 45587951 92,40 28.6.2013
56 20130628-CVC-Duha Centrum vol'ného času DÚHA Humenné 378745 32,00 28.6.2013
201304543 20130625-Kridla Krldla, s.r.o. 36466778 237,30 25.6.2013
03/2013 20130625-asing ASTNG s.r.o 46 228 535 500,00 25.6.2013
2132006321 20130624-sevt3 SEVT a.s. 1331131 199,00 24.6.2013
2132006323 20130624-sevt2 SEVT a.s. 1331131 21,00 24.6.2013
2132006322 20130624-sevt1 SEVT a.s. 1331131 1,00 24.6.2013
07/06/13-Jš 20130624-Elektro-Blesk ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš 41579747 83,60 24.6.2013
1413001563 20130620-HumenskaEnergeticka Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 2115,12 20.6.2013
20130058 20130620-garoma lng. lvan Lesko _ GAROMA 14 383 730 62,60 20.6.2013
06/2013 20130617-pracstav lng.Marián Makar, PRACSTAV 336075S1 3063,40 17.6.2013
78/2013 20130614-UcebnePomocky Učebné pomôcky Slovakia,Banská Bystrica 40598942 16,85 14.6.2013
31086413 20130614-TechnickeSluzby Technické služby mesta Humenné 00186155 486,20 14.6.2013
300138616 20130614-SlovenskaPosta Slovenská pošta,a.s.Banská Bystrica 36631124 10,50 14.6.2013
80941 20130614-RAABE Dr,Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 98,00 14.6.2013
FV61300113 20130614-Publicom PUBLICOM s.r.o. 36337897 66,96 14.6.2013
2198148787 20130614-Orange3 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 5,24 14.6.2013
2198217289 20130614-Orange2 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 19,16 14.6.2013
2198296881 20130614-Orange1 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 26,58 14.6.2013
5750895931 20130607-SlovakTelekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 33,98 7.6.2013
9750895951 20130607-SlovakTelekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 23,36 7.6.2013
81/2013 20130607-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 69,60 7.6.2013
13060021 20130607-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 90,00 7.6.2013
70745980 20130607-Komensky KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 7.6.2013
FV13000344 20130607-DATAKABINET Datakabinet,s.r.o. Prievidza 46100385 399,00 7.6.2013
0130167 20130603-Antonakova Květa Antoňáková,Humenné 44725051 61,20 3.6.2013
2117301602 20130530-vodne-stocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 864,36 30.5.2013
FA-1305135 20130530-datacomp Datacomp s.r.o. 36212466 93,85 30.5.2013
2013/110 20130524-KA-LUX KA-LUX s.r.o. 36481611 75,60 24.5.2013
5590012915 20130524-IVES IVES Košice 00162957 83,65 24.5.2013
213226 20130524-DELTA DELTA Humenné, s.r.o. 31692311 28,70 24.5.2013
130051 20130524-Dataservis DATASERVIS -František Fabian10719814   363,60 24.5.2013
14130001265 20130522-Hum-energ Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 3587,87 22.5.2013
0124322256 20130515-Orange Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 49,27 15.5.2013
70745980 20130515-komensky KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 15.5.2013
9749932887 20130513-SlovakTelekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 40,64 13.5.2013
7749932906 20130513-SlovakTelekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 20,54 13.5.2013
OF2013065 20130513-Poziarny-servis Požiarny servis Humenné s.r.o. 36483923 99,26 13.5.2013
FA1302000962 20130513-Hagleitner Hagleitner Hygiene Slovensko 35520078 234,25 13.5.2013
2117195899 20130507-Vodne-stocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 1015,76 7.5.2013
68/2013 20130507-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 69,60 7.5.2013
0130151 20130507-KvetaAntonakova Květa Antoňáková,Humenné 44725051 66,60 7.5.2013
201303234 20130507-Kridla Krídla,s.r.o. 36466778 805,55 7.5.2013
13040017 20130505-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 80,00 5.5.2013
Z13614869 20130429-verglas-dashofer Verlag Dashofer,vadavateľstvo Bratislava 35730129 182,52 29.4.2013
FA-1304128 20130429-Datacom DATACOM s.r.o. 36212466 338.76 29.4.2013
001332 20130423-sad2 SAD Humenné,a.s. 36477508 220,68 23.4.2013
001732 20130423-sad1 SAD Humenné,a.s. 36477508 185,00 23.4.2013
05282013 20130422-traco-computers TRACO computers s.r.o. Piešťany 31421652 3 190,0 22.4.2013
1413000967 20130422-HumenskaEnergeticka2 Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 5 357,59 22.4.2013
1420120199 20130422-HumenskaEnergeticka1 Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 847,33 22.4.2013
20130006 20130415-vhp VHP,spol.s.r.o. 36509205 2 949 15.4.2013
0124322256 20130415-orange Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 51,59 15.4.2013
70745980 20130415-komensky KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 15.4.2013
03/04/13-Jš 20130415-elektro-blesk Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné 41579747 327,95 15.4.2013
2748947021 20130412-SlovakTelecom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 32,09 15.4.2013
8748947032 20130412-SlovakTelecom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 21,01 12.4.2013
35/2013 20130412-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 69,60 12.4.2013
1213007864 20130412-magna MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 3 236,44 12.4.2013
0130133 20130412-KvetaAntonakova Květa Antoňáková,Humenné 44725051 50,40 12.4.2013
213184 20130412-delta DELTA Humenné,s.r.o. 31692311 112,00 12.4.2013
1315982 20130404-WebHouse WebHouse,s.r.o. 36743852 0,00 12.4.2013
2117085236 20130404-VodneStocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 819,20 4.4.2013
032/2013 20130404-Karandusovsky Jozef karandušovský - oprava a odborné prehladky výťahov 14297396 32,10 4.4.2013
5913013469 20130326-PoradcaPodnikatela Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina 31592503 50,00 26.3.2013
13030013 20130326-lm-ink Lívia Baláž LM - INK 44990120 120,00 26.3.2013
1300125 20130326-elektroservis ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 140,64 26.3.2013
02/03/13-Jš 20130326-elektro-blesk Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné 41579747 1 950,00 26.3.2013
FA - 1303191 20130326-Datacom DATACOM s.r.o. 36212466 124,94 26.3.2013
201301788 20130322-Kridla-sro Krídla,s.r.o. 36466778 763,60 22.3.2013
1413000669 20130322-HumenskaEnergeticka Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 7 541,87 22.3.2013
31013013 20130318-technicke-sluzby Technické služby mesta Humenné 00186155 411,40 18.3.2013
201301800 20130318-kridla Krídla,s.r.o. 36466778 156,96 18.3.2013
20130012 20130318-jis-sk JIS-SK s.r.o. Prešov 45687951 141,00 18.3.2013
FA1202009436 20130318-hagleitner Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 33,16 18.3.2013
123-6813 20130318-ares ARES spol. s.r.o. 31363822 7,50 18.3.2013
0124322256 20130316-orange Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 54,57 18.3.2013
2013008 20130312-VIVA Miroslav Demčák - VIVA Zemplínske Hámre 34820361 599,76 12.3.2013
001032 20130312-SadHumenne SAD Humenné,a.s. 36477508 180,00 12.3.2013
           
70745980 20130312-komensky KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 12.3.2013
40/2013 20130308-UcebnePomocky Učebné pomôcky Slovakia,Banská Bystrica 40598942 29,10 8.3.2013
1747967072 20130308-SlovakTelekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 32,72 8.3.2013
4747967093 20130308-SlovakTelekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 18,95 8.3.2013
23/2013 20130308-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 69,60 8.3.2013
0113026432 20130308-le-cheque-dejeuner LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 900,00 8.3.2013
0130126 20130308-KvetaAntonakova Květa Antoňáková,Humenné 44725051 34,20 8.3.2013
201300654 20130308-eurogastrop EUROGASTROP,s.r.o. prešov 44137761 226,80 8.3.2013
2116981275 20130304-VodneStocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 695,77 4.3.2013
5041300384 20130304-poradca-podnikatela Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina 31592503 12,06 4.3.2013
2185657457 20130304-orange Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 19,70 4.3.2013
13030011 20130304-lm-ink Lívia Baláž LM - INK 44990120 66,00 4.3.2013
28/2013 20130228-Ucebne-Pomocky Učebné pomôcky Slovakia,Banská Bystrica 40598942 230,62 28.2.2013
0124322256 20130220-orange Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 45,79 20.2.2013
20130051 20130220-MAPA-Slovakia MAPA Slovakia Trade s.r.o Nitra 44500211 135,00 20.2.2013
70745980 20130220-Komensky KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 20.2.2013
141300372 20130220-Humenska-Energeticka Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 8190,77 20.2.2013
FA1202008570 20130220-hagleitner Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 93,95 20.2.2013
1300050 20130220-Elektroservis ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 145,44 20.2.2013
420130324 20130214-Vema Vema,s.r.o. 31355374 44,40 14.2.2013
13020008 20130214-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 141,00 14.2.2013
3746984377 20130211-SlovakTelecom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 38,11 11.2.2013
4746984390 20130211-SlovakTelecom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 21,84 11.2.2013
1306227 20130210-WebHouse WebHouse,s.r.o., Trnava 36743852 0,00 10.2.2013
2116878732 20130207-VodneStocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 1177,99 7.2.2013
12/2013 20130207-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 67,72 7.2.2013
0090113 20130207-KvetaAntonakova Květa Antoňáková,Humenné 44725051 50,40 7.2.2013
201300805 20130207-Kridla Krídla,s.r.o. 36466778 80,84 7.2.2013
720130190 20130131-Vema Vema,s.r.o. 31355374 222,00 31.01.2013
5041201394 20130131-PoradcaPodnikatela Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina 31592503 11,30 31.01.2013
20138120 20130131-MaticaSlovenska MATICA SLOVENSKÁ, Martin 00179027 6,80 31.01.2013
13992280 20130131-JurisDat-M JurisDat - M.Mendel, Bratislava 11821973 22,00 31.01.2013
FV2013004 20130131-HumenskaTelevizia HUMENSKÁ TELEVÍZIA,s.r.o. 36447170 40,00 31.01.2013
2012003401 20130131-ELGAS ELGAS,s.r.o.,Považská Bystrica 36314242 7715,47 31.01.2013
01/01/13-jš 20130131-Elektro-Blesk Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné 41579747 263,35 31.01.2013
213121 20130131-DELTA DELTA Humenné,s.r.o. 31692311 18,40 31.01.2013
13059 20130201-Vihorlat_Press Vihorlat Press,s.r.o. 36457370 67,20 21.1.2013
1302379538 20130130-Slovenska_posta Slovenská pošta ,a.s. 36631124 0,00 30.1.2013
130004 20130121-NORMA NORMA 31291295 194,52 21.1.2013
13010002 20130121-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 204,0 21.1.2013
0113010645 20130121-LE-CHEQUE-DEJEUNER LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 600,0 21.1.2013
130007 20130121-FAMM_PRESS FAMM PRESS s.r.o. 36716944 40,00 21.1.2013
0124322256 20130111-orange Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 46,26 11.1.2013
Z3394/2012 20130111-MAGNA MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 4741,52 11.1.2013
201212066 20130111-KOMENSKY KOMENSKY s.r.o. 43908977 16,56 11.1.2013
8746006470 20130109-Telekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 28,51 9.1.2013
8746006487 20130109-Telekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 21,20 9.1.2013
Rok 2012
číslo fa. súbor Názov IČO Suma v € s DPH dátum
190/2012 20121223-UcebnePomocky Učebné pomôcky Slovakia,Banská Bystrica 40598942 1045,84 23.12.2012
2116769336 20121221-VodneStocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 836,70 23.12.2012
FV 20123316 20121219-SpTrade SP TRADE - Stanislav Pribula 37713256 985,08 19.12.2012
2012051 20121218-Mesto-Humenne Mesto Humenné 00323021 22,86 18.12.2012
214/2012 20121217-Harvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 67,72 17.12.2012
16/12 20121217-1TC 1. TC Humenné,s.r.o. 36757519 600,00 17.12.2012
201201029 20121216-PRE PRE s.r.o. Trebišov 36778770 6035,88 16.12.2012
2012001 20121214-VIVA Miroslav Demčák - VIVA Zemplínske Hámre 34820361 2499,92 14.12.2012
162/2012 20121214-Karandusovsky Jozef karandušovský - oprava a odborné prehladky výťahov 14297396 40,40 14.12.2012
FV 20123201 20121213-SpTrade SP TRADE - Stanislav Pribula 37713256 176,40 13.12.2012
180 20121213-LmInk Lívia Baláž LM - INK 44990120 100,00 12.12.2012
18332012 20121212-TracoComputers TRACO COMPUTERS S.R.O. 31421652 3660,00 12.12.2012
2012001 20121212-TlaciarenSedlak Konštantín Sedlák TLAČIAREŇ 41582811 265,00 12.12.2012
2176465005 20121212-orange2 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 2,75 12.12.2012
2176562589 20121212-orange1 Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 25,54 12.12.2012
116453 20121212-Literama KYBEROS Group,s.r.o. 44792042 93,90 12.12.2012
20121182 20121212-LepalTechnik LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o. 36505455 449,00 12.12.2012
22016 20121212-Knihkupectvo Kníhkupectvo Juhasová Zuzana 30626625 617,63 12.12.2012
1412003392 20121212-HumenskaEnergeticka Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 4966,98 12.12.2012
1200681 20121212-Elektroservis2 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 2970,00 12.12.2012
1200689 20121212-Elektroservis1 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 46,80 12.12.2012
SK20120035 20121211-Daco Vladimír Ufnár-DACO 32375336 7295,77 11.12.2012
4745028336 20121210-SlovakTelekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 32,70 10.12.2012
4745028350 20121210-SlovakTelekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 22,56 10.12.2012
202/2012 20121210-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 67,72 10.12.2012
70745980 20121210-Komensky Komensky s.r.o. 43908977 16,56 10.12.2012
15/12/12-Jš 20121210-ElektroBlesk Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné 41579747 318,44 10.12.2012
2012034 20121207-Valmar Marián Valko VALMAR stav 45359652 373,97 07.12.2012
2012070246 20121206-Dracik DRÁČIK - DUVI spol.s.r.o. Bratislava 35768860 202,81 06.12.2012
31159412 20121205-TechnickeSluzby Technické služby mesta Humenné 00186155 224,40 05.12.2012
121112 20121205-Antonakova Květa Antoňáková,Humenné 44725051 52,20 05.12.2012
F1207696 20121205-AdRem Distribučná agentúra AD REM,Bratislava 11782889 120,75 05.12.2012
FA-1209453 20121203-Datacom2 Datacom s.r.o. Košice 36212466 192,95 03.12.2012
FA-1209444 20121203-Datacom1 Datacom s.r.o. Košice 36212466 112,45 03.12.2012
2012109 20121129-VIVA-Demcak2 Miroslav Demčák - VIVA Zemplínske Hámre 34820361 201,00 29.11.2012
2012110 20121129-VIVA-Demcak1 Miroslav Demčák - VIVA Zemplínske Hámre 34820361 83,50 29.11.2012
0112109049 20121129-LE-CHEQUE-DEJEUNER LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 60,00 29.11.2012
122000051 20121129-DIAMIR-SPORT DIAMIR SPORT s.r.o.Liptovský Hrádok 36013200 645,00 29.11.2012
2116571439 20121128-VVS Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 782,86 28.11.2012
20120024 20121128-VHP VHP. spol. s r. o. 36509205 15360,29 28.11.2012
FV1200329 20121128-RichSPORT RichSport s.r.o.Košice 36740624 278,76 28.11.2012
920120352 20121127-Vema VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 72,00 27.11.2012
408-100-12 20121127-ELSASTEX Elsatex Humenné 10804692 583.99 27.11.2012
F A-1209266 20121127-Datacom DATACOM,s.r.o.Košice 36212466 1 769,03 27.11.2012
212154 20121126-FAMM FAMM, a.s. Humenné 1652018 1.11,00 26.11.2012
FA1202008431 20121123-HalgeitnerHygiene Hagleitner Innovative Hygiene 35520078 577,45 23.11.2012
212132 20121123-FAMM FAMM, a.s. Humenné 1652018 960,00 23.11.2012
12/11/12-Jš 20121123-ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné 41579747 208,75 23.11.2012
F A-12091 52 20121123-Datacom DATACOM,s.r.o.Košice 36212466 322,20 23.11.2012
20121104 20121122-MAPA-Slovakia MAPA Slovakia Trade s.r.o Nitra 44500211 50,60 22.11.2012
201208620 20121122-Kridla Krídla,s.r.o. 36466778 186,97 22.11.2012
1412003091 20121121-HumenskaEnergeticka Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 2 182,33 21.11.2012
120091 20121119-SMELL-Lukacik Ladislav Lukáčik - SMELL, Dolnostredská,Sereď 43460950 226,80 19.11.2012
176 20121119-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 26,00 19.11.2012
FA-1 208900 20121119-Datacom2 DATACOM,s.r.o.Košice 36212466 1 159,20 19.11.2012
FA-1 208901 20121119-Datacom1 DATACOM,s.r.o.Košice 36212466 183,84 19.11.2012
1569 20121115-Technicke-sluzby Technické služby mesta Humenné 00186155 224,40 15.11.2012
0124322256 20121115-Orange Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 49,79 15.11.2012
190/2012 20121115-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 67,72 15.11.2012
174 20121115-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 175,00 15.11.2012
OF12082 20121114-GAPO GAPO s.r.o.Humenné 36493660 91,14 14.11.2012
1200584 20121114-ELEKTROSERVIS ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 54,18 14.11.2012
14/12 20121114-1TC-Humenne l. TC Humenné, s.r.o. 3675751 700,00 14.11.2012
22704346 20121108-ZEMPLIN2 ZEMPLiN, s.r.o. Humenné 6444430 429.08 08.11.2012
22704345 20121108-ZEMPLIN1 ZEMPLiN, s.r.o. Humenné 6444430 112,16 08.11.2012
8744427396 20121108-SlovakTelekom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 39,95 08.11.2012
6744027415 20121108-SlovakTelekom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 22,88 08.11.2012
11110212 20121108-KvetaAntonakova Květa Antoňáková - pranie a žehlenie pracovných odevov 44725051 41,40 08.11.2012
201209113 20121108-KOMENSKY Komensky s.r.o. 43908977 16,56 08.11.2012
7330112502 20121108-IURA-EDITION IURA EDITION, spol. s r.o. Bratislava 2 31348262 56,16 08.11.2012
211655211 20121030-Vodne-stocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 1055,95 31.10.2012
2012002048 20121029-ELGAS ELGAS,s.r.o.,Považská Bystrica 36314242 20,50 29.10.2012
1200544 20121029-ELEKTROSERVIS ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 87,10 29.10.2012
11/10/12-JŠ 20121029-ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné 41579747 86,84 29.10.2012
2/10/2012 20121022-Zidzik Vladimír Židzik-Oprava chladiarenských zariadení 30627184 50,00 22.10.2012
1122210380 20121022-SEVT ŠEVT a.s. 31331131 100,80 22.10.2012
166 20121022-LM-INK2 Lívia Baláž LM - INK 44990120 89,00 22.10.2012
167 20121022-LM-INK1 Lívia Baláž LM - INK 44990120 58 22.10.2012
2012101617 20121022-LegalSoft LegalSoft s.r.o. Turčianske Teplice 44854056 74,95 22.10.2012
1412002791 20121022-Humenska-energeticka Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 1755,67 22.10.2012
2012356 20121022-GLOSSA GLOSSA Igor Tretiakov, Prešov 33951802 171,99 22.10.2012
420120993 20121019-Vema VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 44,40 19.10.2012
2012480239 20121019-PPG-DecoSlovakia PPG Deco Slovakia,s.r.o.Žilina 31633200 465,50 19.10.2012
0112093268 20121019-LE-CHEQUE-DEJEUNER LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 420,00 19.10.2012
0124322256 20121016-orange Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 55,11 16.10.2012
0112701503 20121016-LE-CHEQUE-DEJEUNER LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 -136,80 16.10.2012
201207722 20121016-Kridla Krídla,s.r.o. 36466778 780,20 16.10.2012
0001912103 20121016-ELGAS ELGAS,s.r.o.,Považská Bystrica 36314242 3000,00 16.10.2012
120122 20121016-DATASERVIS František Fabian-DATASERVIS,Vranov n/Topľou 10719814 314,40 16.10.2012
FA-1207927 20121016-Datacom DATACOM,s.r.o.Košice 36212466 205,13 16.10.2012
7743039702 20121012-SlovakTelecom2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 4td4,24 12.10.2012
3743039720 20121012-SlovakTelecom1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 21,71 12.10.2012
201207566 20121012-Kridla Krídla,s.r.o. 36466778 349,74 12.10.2012
156/2012 20121010-MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 67,72 10.10.2012
OF12068 20121010-GAPO GAPO s.r.o.Humenné 36493660 305,30 10.10.2012
2116445184 20121008-Vodne-stocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 854,23 8.10.2012
84005868 20121008-PORADCA Poradca s.r.o.,Žilina 31592503 24,40 8.10.2012
0970912 20121008-KvetaAntonakova Květa Antoňáková - pranie a žehlenie pracovných odevov 44725051 47,43 8.10.2012
201207136 20121008-Kridla Krídla,s.r.o. 36466778 862,15 8.10.2012
70745980 20121008-KOMENSKY Komensky s.r.o. 43908977 16,56 8.10.2012
133/2012 20121008-JozefKarandusovsky Jozef karandušovský - oprava a odborné prehladky výťahov 14297396 38,10 8.10.2012
212290 20121008-DELTA Delta Humenné,s.r.o. 31692311 28,70 8.10.2012
5912047112 20120927-Poradca-Podnikatela Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.,Žilina 31592503 50,00 27.09.2012
120110 20120927-DATASERVIS František Fabian-DATASERVIS,Vranov n/Topľou 10719814 4735,81 27.09.2012
22009 20120926-Knihkupectvo-Juhasova Kníhkupectvo Juhasová Zuzana 30626625 267,42 26.09.2012
0001912073 20120926-ELGAS ELGAS,s.r.o.,Považská Bystrica 36314242 3000,00 26.09.201210
10/2012 20120924-PETERS-Peter-Spisak Ing. Peter spišák PETER S 30624266 4900,00 24.09.2012
156 20120924-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 90,00 24.09.2012
09/09/12-Jš 20120924-ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš ELEKTRO-BLESK,Humenné 41579747 71,80 24.09.2012
2012230 20120920-Eurodetektor-Slovakia Eurodetektor Slovakia,s.r.o. Rimavská Sobota 45330646 108,00 24.09.2012
1271 20120917-Technicke-sluzby Technické služby mesta Humenné 00186155 168,30 17.09.2012
FA-1206952 20120917-Datacom Datacom s.r.o., Košice 36212466 322,20 17.09.2012
7742052223 20120913-Slovak-Telekom-2 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 29,62 13.09.2012
8742052239 20120913-Slovak-Telekom-1 Slovak Telekom,a.s., Bratislava 07059141 18,47 13.09.2012
0124322256 20120913-orange Orange Slovensko,a.s.Bratislava 35697270 51,69 13.09.2012
144/2012 20120913-Milan-Harvilik

Milan Harvilik-Technik PO BOZP, Kamenica n/Cirochou

41578911 67,72 13.09.2012
152 20120911-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 30,00 11.09.2012
  20120911-Kooperativa Kooperativa 00585441 249,75 11.09.2012
2012079 20120906-VIVA

Miroslav Demčák - VIVA Zemplínske Hámre

34820361 828,00 06.09.2012
150 20120906-LM-INK Lívia Baláž LM - INK 44990120 156,20 06.09.2012
70745980 20120906-KOMENSKY KOMENSKY,s.r.o. 43908977 0,14 06.09.2012
149 20120828-LM-INK Lívia Baláž LM - INK

44990120

84,00 03.09.2012
2116343086 20120827-Vodne-stocne-1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 525,70 03.09.2012
20120015 20120827-VHP1 VHP,spol.s.r.o. 36509205 16 375,81 27.08.2012
9/2012 20120827SpisakPeter Ing. Peter Spišák PERER S 30624266 4988,0 27.08.2012
131/2012 20120827HarvilikMilan Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 67,72 27.08.2012
1412002187 20120824Humenska-energeticka Humenská energetická spol. 31728812 1555,42 24.08.2012
0412080428 20120820PoradcaPodnikatela Poradca podnikateľa,s.r.o. 31592503 0 20.08.2012
0412080228 20120819PoradcaPodnikatela Poradca podnikateľa,s.r.o. 31592503 0 18.08.2012
201206730 20120818KOMENSKY Komensky s.r.o. 43908977 16,56 18.08.2012
0124322258 20120816orange Orange Slovensko s.r.o. 35697270 50,34 16.08.2012
2741062408 20120814SlovakTelekom2 Slovak Telekom, a.s. 07059141 20,70 14.08.2012
3741062421 20120814SlovakTelekom1 Slovak Telekom, a.s. 07059141 17,10 14.08.2012
07/07/12-Jš 20120807ELEKTRO-BLESK ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš 41579747 440,23 7.08.2012
10/2012 20120807BurdaJozef Burda Jozef 41083229 2383,30 7.08.2012
2116149079 20120802Vodne-stocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 634,44 2.08.2012
1200344 2012072elektroservis ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 288,60 20.07.2012
1122206563 20120718sevt ŠEVT a.s. 31331131 112,42 23.07.2012
201205054 20120718Kridla Kridla,s.r.o. 36466778 112,46 18.07.2012
1412001885 20120718Humenska-energeticka Humenská energetická spoločnosť,s.r.o. 31728812 1744,31 18.07.2012
7/2012 20120718Burda-Jozef Burda Jozef 41083229 1478,10 18.07.2012
Fa/2012 20120716Teleluk-servis Telelux servis Jaroslav Lukáč 10682911 26,40 16.07.2012
2122006085 20120716sevt3 ŠEVT a.s. 31331131 21,00 16.07.2012
2122006087 20120716sevt2 ŠEVT a.s. 31331131 199,00 16.07.2012
2122006086 20120716sevt1 ŠEVT a.s. 31331131 1,00 16.07.2012
2148554424 20120716orange Orange Slovensko a.s. 35697270 48,80 16.07.2012
9740066271 20120711Slovak-Telekom2 Slovak Telekom, a.s. 07059141 26,57 11.07.2012
2740066254 20120711Slovak-Telekom1 Slovak Telekom, a.s. 07059141 42,58 11.07.2012
95/2012 20120710MilanHarvilik Milan Harvilik- technik PO a BOZP 41578911 67,72 10.07.2012
12/2012 20120709MestoHumenne Mesto Humenné 323021 62,70 9.07.2012
2116128401 20120704VodneStocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 972,16 4.07.2012
010332 20120704SAD SAD Humenné, a.s. 36477508 400,00 4.07.2012
0112060693 20120704Dejeuner LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 1995,00 4.07.2012
098/2012 20120629Karandusovsky-Jozef Jozef karandušovský - oprava a odborné prehladky výťahov 14297396 32,10 29.06.2012
140 20120627LM-INK LM-INK Lívia Baláž 44990120 20 27.06.2012
201221590 20120626sp-trade SP TRADE - Stanislav Pribula 37713256 104,33 26.06.2012
201204432 20120620Kridla Krídla,s.r.o. 36466778 59,82 20.06.2012
1412001583 20120620Humenska-energeticka Humenská energetická spol. 31728812 1831,33 20.06.2012
120318 20120619UNITERM UNITERM,Ing.Štefánia Keltošová 33888621 84,36 19.06.2012
927 20120619Technicke-sluzby Technické služby mesta Humenné 00186155 486,20 19.06.2012
06120014 20120618Kriz-Vladimir Ing. Vladimír kríž 43088635 836,41 18.06.2012
212178 20120615DELTA Delta Humenné,s.r.o. 31692311 23,10 15.06.2012
200138616 20120614SlovenskaPosta Slovenská pošta,a.s. 36631124 9,70 15.06.2012
0124322256 20120614orange Orange Slovensko s.r.o. 35697270 46,56 14.06.2012
4739071959 20120608SlovakTelekom2 Slovak Telekom 07059141 38,47 08.06.2012
6739071940 20120608SlovakTelekom1 Slovak Telekom 07059141 23,52 08.06.2012
FV 61120105 20120608PUBLICOM2 PUBLICOM s.r.o. 36337897 524,30 08.06.2012
FV 61120106 20120608PUBLICOM1 PUBLICOM s.r.o. 36337897 100,0 08.06.2012
135 20120608LM-INK LM-INK Lívia Baláž 44990120 20,0 08.06.2012
FV1200284 20120608Datakabinet Datakabinet,s.r.o. 46100385 399,0 08.06.2012
84/2012 20120607MilanHarvilik Milan Harvilik 41578911 67,72 07.06.2012
09/2012 20120607MestoHumenne Mesto Humenné 323021 38,95 07.06.2012
201205262 20120607KOMENSKY Komensky s.r.o. 43908977 16,56 07.06.2012
120188 20120607GAMECO GAMECO-Marcela Galandová 40116000 105,60 07.06.2012
2012035 20120607Galanda Galanda Jozef 32375875 95 07.06.2012
00019912043 20120607ELGAS ELGAS,s.r.o. 36314242 1900,0 07.06.2012
130 20120531LM-INK LM-INK Lívia Baláž 44990120 60 31.05.2012
2116023174 20120529Vodne-stocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 927,50 29.05.2012
128 20120529LM-INK LM-INK Lívia Baláž 44990120 26 29.05.2012
06/05/12-JŚ 20120529ELEKTRO-BLESK ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš 41579747 248,50 29.05.2012
212156 20120529DELTA DELTA Humenné,s.r.o. 31692311 75,40 29.05.2012
126 20120524LM-INK LM-INK Lívia Baláž 44990120 114 29.05.2012
1412001280 20120524Humenska-energeticka Humenská energetická spol. 31728812 2375,96 24.05.2012
FA-1203882 20120524Datacom Datacom s.r.o. 36212466 1436,60 24.05.2012
07112012 20120523TRACO-Computers TRACO COMPUTERS 31421652 3024,00 23.05.2012
1012012 20120523JanMatta-PAVLISKO Ján Matta-Pavlisko-oprava,predaj,montáž váh 41579429 112,35 23.05.2012
201206 20120515Zamocnictvo Zámočníctvo-Jenčík 41582411 170,00 15.05.2012
0124322256 20120515orange Orange Slovensko s.r.o. 35697270 50,48 15.05.2012
1738079065 20120511SlovakTelekom2 Slovak Telekom 07059141 36,89 11.05.2012
8738079082 20120511SlovakTelekom1 Slovak Telekom 07059141 21,49 11.05.2012
71/2012 20120511MilanHarvilik Milan Harvilik 41578911 67,72 11.05.2012
08/2012 20120511MestoHumenne Mesto Humenné 323021 40,38 11.05.2012
123 20120511LM-INK Lívia Baláž LM-INK 44990120 40,00 11.05.2012
70745980 20120511KOMENSKY Komensky s.r.o. 43908977 16,56 11.05.2012
2012/042 20120511KA-LUX KA-LUX Ing.Kamila Vilčková 34977511 73,00 11.05.2012
FP 121382 20120511DMJ-MARKET DMJ MARKET s.r.o. 36490661 8,47 11.05.2012
2115919741 20120502Vodne-stocne Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 1152,96 02.05.2012
120037 20120502SMELL-LadislavLikacik SMELL-Ladislav Likáčik 43460950 82,73 02.05.2012
003032 20120502SAD SAD Humenné 3677508 630,00 02.05.2012
05/2012 20120502MestoHumenne Mesto Humenné 323021 52,25 02.05.2012
05/04/12-JŠ 20120502ELEKTRO-BLESK ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš 41579747 258,69 02.05.2012
20120009 20120424VHP VHP,spol.s.r.o. 36509205 8302,31 24.04.2012
20120008 20120424VHP VHP,spol.s.r.o. 36509205 83,42 24.04.2012
201202875 20120424Kridla2 Krídla,s.r.o. 36466778 473,59 24.04.2012
201202876 20120424Kridla1 Krídla,s.r.o. 36466778 326,14 24.04.2012
2012044 20120416JARKOP JARKOP- Jaroslav Kopčák 35458330 502,55 16.04.2012
2148666292 20120416orange-3 Orange Slovensko s.r.o. 35697270 20,99 16.04.2012
2148554424 20120416orange-2 Orange Slovensko s.r.o. 35697270 20,77 16.04.2012
2148568764 20120416orange-1 Orange Slovensko s.r.o. 35697270 6,00 16.04.2012
420120622 20120411Vema Vema,s.r.o. 31355374 40,40 11.04.2012
6737084812 20120411SlovakTelekom Slovak Telekom 07059141 37,43 11.04.2012
1122203387 20120411SEVT ŠEVT a.s. 31331131 115,70 11.04.2012
5912004912 20120411Poradcapodnikatela Poradca podnikateľa,s.r.o. 31592503 50,00 11.04.2012
37/2012 20120411MilanHarvilik Milan Harvilik 41578911 67,72 11.04.2012
119 20120411LM-INK Lívia Baláž LM-INK 44990120 108 11.04.2012
201203630 20120411KOMENSKY Komensky s.r.o. 43908977 16,56 11.04.2012
031/2012 20120403JozefKarandusovsky Jozef karandušovský - oprava a odborné prehladky výťahov 14297396 32,13 03.04.2012
201222 20120403JAST Ing.stanislav Berta - JAST 43564216 36,72 03.04.2012
2115811141 20120402VODNE-STOCNE Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 863,41 02.04.2012
5590009535 20120402IVES IVES Košice 00162957 83,65 02.04.2012
04/03/12-Jš 20120402ELEKTRO-BLESK ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš 41579747 217,46 02.04.2012
1214613 20120329WebHouse WebHouse,s.r.o. 36743852 0,00 29.03.2012
0001912033 20120328ELGAS ELGAS, s.r.o. 36314242 3000,00 28.03.2012
120147 20120328UNITERM UNITERM,Ing.Štefánia Keltošová 33888621 323,00 28.03.2012
20120003 20120323VHP VHP spol.s r.o. 36509205 9981,71 23.03.2012
OF2012028 20120323Poziarny-servis Požiarny servis - Humenné s.r.o. 36483923 227,29 23.03.2012
114 20120323LM-INK Lívia Baláž LM-INK 44990120 76 23.03.2012
1412000676 20120323HumenskaEnergeticka Humenská energetická spol. 31728812 8154,16 23.03.2012
1202465 20120323Datacom DATACOM s.r.o. 36212466 223,34 23.03.2012
2/2012 20120320BurdaJan Burda Ján 41860063 1635,10 20.03.2012
108 20120316LM-INK Lívia Baláž LM-INK 44990120 35,00 02.03.2012
121 20120315TechnickeSluzby Technické služby mesta Humenné 00186155 411,40 15.03.2012
0124322256 20120315orange Orange Slovensko s.r.o. 35697270 43,29 15.03.2012
2012007 20120315LubomirBeca Ľubomír Beca 34290087 578,07 15.03.2012
201201619 20120315Kridla Krídla,s.r.o. 36466778 780,20 15.03.2012
70745980 20120315KOMENSKY Komensky s.r.o. 43908977 16,59 15.03.2012
1102008910 20120315hagleitner Hagleitner Innovative Hygiene 35520078 222,80 15.03.2012
03/2012 20120311MestoHumenne Mesto Humenné 323021 57,00 12.03.2012
20120002 20120308VHP VHP spol.s r.o. 36509205 934,15 08.03.2012
4736090988 20120307SlovakTelekom Slovak Telekom 07059141 43,04 07.03.2012
0736091008 20120307SlovakTelecom2 Slovak Telekom 07059141 25,55 07.03.2012
25/2012 20120307MilanHarvilik Milan Harvilik 41578911 67,72 07.03.2012
03/03/12-JŠ 20120307ELEKTRO-BLESK2 ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš 41579747 386,10 07.03.2012
02/03/12-JŠ 20120307ELEKTRO-BLESK ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš 41579747 661,72 07.03.2012
2115711703 20120301vychodoslovenskaVodarenska Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 1002,91 01.03.2012
28/2012 20120301UcebnePomocky Učebné pomôcky Slovakia Bratislava 40598942 647,25 01.03.2012
20120003 20120301DieceznyKatachetickyUrad Diecézny katechetický úrad Košice 31975780 78,00 01.03.2012
1412000346 20120229-Humenska-energeticka-spol Humenská energetická spol. 31728812 7972,17 21.02.2012
20120001 20120227-vhp VHP spol.s r.o. 36509205 85,44 28.01.2012
120019 20120224-Dataservis-Fabian František Fabian - Dataservis 10719814 2132,92 13.02.2012
105 20120222-LM-INK Lívia Baláž LM-INK 44990120 46,00 23.02.2012
102 20120216-LM-INK Lívia Baláž LM-INK 44990120 26,00 17.02.2012
101 20120214-LM-INK Lívia Baláž LM-INK 44990120 30,00 17.02.2012
98 20120210-LM-INK Lívia Baláž LM-INK 44990120 44,00 16.02.2012
61209241 20120207-Web-House WebHouse,s.r.o. 36743852 19,92 10.02.2012
01/2012 20120206-mesto-Humenne Mesto Humenné 323021 52,25 09.02.2012
97 20120206-lm-ink Lívia Baláž LM-INK 44990120 58,00 09.02.2012
2200145 20120203-Repo Repo 00689980 13,85 08.02.2012
0735094264 20120203-Slovak-Telekom Slovak Telekom 07059141 24,20 02.02.2012
6735094244 20120203-SlovakTelekom Slovak Telekom 07059141 42,82 13.02.2012
52532303 20120203-poradca-sro PORADCA s.r.o. 36371271 27,60 10.02.2012
12/2012 20120201-Harvilik-BOZP Milan Harvilik 41578911 67,72 03.02.2012
201201866 20120131-KOMENSKY Komensky s.r.o. 43908977 16,56 17.02.2012
215613063 20120127-VychodoslovenskaVodarenska Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 1002,40 02.02.2012
12992280 20120126-JurisDat-Medlen JurisDat-M.Medlen 11821973 20,00 30.01.2012
201125176 20120125-komensky Komensky s.r.o. 43908977 16,56 04.01.2012
neuvedené 20120124-slovenska-posta Slovenská pošta 36631124 0,00 26.01.2012
FV2012/006 20120120-humenska-televizia HUMENSKÁ TELEVÍZIA s.r.o. 36447170 40,00 29.01.2012
720120206 20120119-vema Vema,s.r.o. 31355374 214,80 20.02.2012
120012 20120118-famm-press FAMM PRESS s.r.o. 36716944 45,00 23.02.2012
3734083637 20120117-telekom2 Slovak Telekom 07059141 35,83 13.01.2012
8734083663 20120117-telekom1 Slovak Telekom 07059141 23,05 13.01.2012
93 20120117-lm-ink Lívia Baláž LM-INK 44990120 20,00 18.01.2012
12056 20120116-vihorlat-press Vihorlat Press,s.r.o. 36457370 119,88 18.01.2012
20128102 20120116-matica-slovenska MATICA SLOVENSKÁ 00179027 6,80 20.01.2012
0112006833 20120111-le-dejeuner LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 798,00 12.01.2012
2138380513 20120110-orange Orange 35697270 43,16 18.01.2012
1212111952 20120110-elgas ELGAS,s.r.o. 36314242 6888,43 12.01.2012
2128018512 20120109-poradca-podnikatela Poradca podnikateľa,s.r.o. 31592503 21,19 13.01.2012