Naše stránky používajú súbory cookies.

piatok, 12 apríl 2019 05:59

Krajské kolo vo volejbale žiakov ZŠ

Napísal
Dňa 11. 4. 2019 sa vo Svidníku konalo krajské kolo vo volejbale žiakov ZŠ. Deväť škôl Prešovského kraja bolo rozdelených do troch základných skupín, v ktorých sa hralo systémom každý s každým. Prvé družstvá boli nasadené na základe minuloročného umiestnenia, ostatné boli do skupín vylosované.
3.apríla 2019 sme netrpezlivo očakávali príchod našich tetušiek z Denného centra na Laboreckej ulici, pretože sa rozhodli inštalovať veľkonočnú výstavku svojich výrobkov v našej škole.
22. marec je svetovým dňom vody. Vo vyučovacom procese učitelia využívajú veľa tvorivých, motivačných a zaujímavých úloh pri téme „VODA“.
piatok, 05 apríl 2019 07:45

Bábková hra

Napísala
5. apríla sme si  v 5.b na hodine literatúry chceli s maňuškami a marionetami zahrať bábkové divadlo. Áno, keby bábky boli poslušné.
Dňa 25.3. sa vo Vihorlatskom múzeu uskutočnilo podujatie Deň vody v múzeu. Toto tematické zážitkové podujatie sa konalo v rámci celosvetovej kampane na podporu Svetového dňa vody 2019.
sobota, 23 marec 2019 21:05

Dotknite sa Apple technológií

Napísal
Špičkové IT technológie spoločnosti Apple sú súčasťou vzdelávania na našej škole už takmer 10 rokov. iPady sú u nás nielen súčasťou vyučovania informatiky a ďalších predmetov, ale pre pedagógov našej školy aj každodenným pomocníkom pri ich príprave na vyučovanie a spracovaní bežnej učiteľskej agendy.
Riaditeľka Základnej školy Dargovských hrdinov 19, v Humennom na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 147/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 125/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, v znení neskorších úprav s účinnosťou…
Aktuálnou témou dneška pre všetkých Európanov je prísun imigrantov do krajín Európskej únie, ktorých deti sa stávajú súčasťou európskeho vzdelávacieho systému a navštevujú školské zariadenia, v krajine, do ktorej imigrovali. Zároveň je súčasným trendom tzv. inklúzia, čiže zaradenie žiakov so špeciálnymi výchovnými potrebami, žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, či žiakov…
nedeľa, 10 marec 2019 21:05

Beseda s Jozefom Jenčom

Napísala
V piatok sa žiaci 2.A triedy zúčastnili besedy s režisérom, scenáristom a hercom Kladzanského ľudového divadla Jozefom Jenčom.
Ďalšou zaujímavou spoločnou aktivitou projektu Vzácne chvíle so starkými bola tvorba veľkonočných pohľadníc.
Medzinárodný týždeň priateľstva si 68 prvákov na našej škole pripomenulo tak trochu netradične – Iskierkou priateľstva.
V pondelok popoludní dňa 4. marca 2019 sme v našej škole privítali predškolákov a ich rodičov na zábavnom popoludní „Zahrajme sa na prvákov“.
pondelok, 04 marec 2019 18:59

Priateľstvá za to stoja

Napísala
Posledný februárový týždeň v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva sme sa rozhodli venovať rozvíjaniu priateľstva.
nedeľa, 03 marec 2019 07:37

Fašiangy, fašiangy...

Napísala
Fašiangy zavítali aj na našu školu, a to v plnej paráde.
Tohtoročný karneval pre žiakov 4.B triedy sa konal 30.januára 2019 tak trošku netradične – s predškolákmi MŠ Štefánikova, no a malo to svoje čaro.
Denné centrum na Laboreckej ulici každoročne udržuje tradíciu fašiangov, ktorej súčasťou je vždy aj naša škola - naši žiaci.
Zaujímavou spoločnou aktivitou v rámci projektu " Vzácne chvíle so starkými" bola veľkonočná tvorivá dielňa v Dennom centre na Laboreckej ulici.
pondelok, 25 február 2019 21:35

Zahrajme sa na prvákov 2019

Napísala
Nástup do školy je v živote dieťaťa veľkou udalosťou a míľnikom v jeho doterajšom vývine. O tom, či je dieťa na školu pripravené a bude zvládať jej nároky, vypovedá aj školská zrelosť.
Naši malí prváčikovia boli oficiálne zapísaní do školskej knižnice.
Dňa 31.1.2019 zavítala do našej školy naša bývalá žiačka, talentovaná speváčka Stefi, skutočným menom Štefánia Šalatová zo skupiny Mafie Corner.
Strana 1 z 3