Vedenie školy

Mgr. Adriana Bodová

riaditeľka školy riaditel@zshu.edu.sk

Mgr. Miroslav Postihač

zástupca riaditeľa pre ročníky 1 - 4 postihac@zshu.edu.sk

Mgr. Jana Bačovčinová

zástupkyňa riaditeľa pre ročníky 5 - 9 bacovcinova@zshu.edu.sk