Naše stránky používajú súbory cookies.

piatok, 21 december 2018 11:07

Rozprávkové popoludnie s ujom Ľubom

Napísala
"Rozprávky sú ako reťaz. Obopínajú svet a spájajú ľudí odvšadiaľ.“ V tomto predvianočnom období sme sa s našimi deťmi vybrali zažiť kúzlo Vianočnej rozprávky a tanca spolu s ujom Ľubom, ktorý sme strávili dňa 14. 12. 2018 v popoludňajších hodinách v sále CVČ Dúha.
piatok, 26 október 2018 15:31

Lesná pedagogika v ŠKD

Napísala
Vytvárať kladný vzťah k prírode, k lesom a ich zvieracím obyvateľom je hlavnou náplňou aktivity, ktorú organizujú LESY SR pod názvom LESNÁ PEDAGOGIKA. Tieto aktivity sa najčastejšie realizujú priamo v prírode, ale niekedy sa lesní pedagógovia vyberú navštíviť priamo školu.
utorok, 30 január 2018 10:28

Ples ŠKD 2018

Napísala
V tomto období prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby, plesy. Pri tejto príležitosti sa v piatok 26. januára 2018 uskutočnil na našej škole 4.ročník Fašiangového plesu ŠKD pre žiakov 1. - 4. ročníka.
streda, 20 december 2017 12:13

Predvianočné popoludnie s ujom Ľubom

Napísala
Aj deti zo ŠKD žiarili šťastím v piatok 15.12.2017 pri stretnutí s ujom Ľubom v CVČ. Pri Vianočnej rozprávke o neposlušnom čertíkovi sa zapájali do deja spevom a pohybom.
pondelok, 23 október 2017 09:03

Mesiac úcty k starším

Napísala
Natrhám si kvety pod lesom na stráni, Vám starí rodičia, kytku dám do dlaní. Hoc Vám vlas šedivie a zrak sa zakalí prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
štvrtok, 29 jún 2017 12:23

Talentárium

Napísala
Dňa 13.6.2017 sa v našom ŠKD uskutočnila súťaž" Talentárium". Zapojilo sa 20 dievčat zo všetkých oddelení, ktoré sa prezentovali a ukázali svoju šikovnosť a nadanie v speve a tanci.
štvrtok, 16 február 2017 10:59

Fašiangový ples v ŠKD

Napísala
Táto akcia patrí medzi najobľúbenejšie v našom ŠKD. Slávnostne oblečené deti sa zišli vo vyzdobenej ŠJ, aby tam strávili príjemné fašiangové odpoludnie.
Dňa 12.2.2O16 v  druhom oddelení ŠKD žiaci 1.B a 3.A, spolu s vychovávateľkou Mgr. Ľubou Cerulovou, učiteľkou AJ Františkou Čakurdovou a študentkami SPSA EGB Humenné Nikoletou Kováčovou, Sarah Jevičovou a Andreou Banickou, prežili nádherné popoludnie plné hier, zábavných a vedomostných súťaži.
streda, 10 február 2016 10:42

Fašiangový ples v ŠKD

Napísala
29.1.2016 v deň odovzdávania polročných vysvedčení sa 220 detí ŠKD so svojimi vychovávateľkami zabávalo na už v poradí 3.plese ŠKD.
pondelok, 16 november 2015 20:19

Mesiac úcty k starším

Napísala
V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu.
streda, 11 marec 2015 10:14

Jar v 3. oddelení ŠKD

Napísala
Žiaci 3.oddelenia ŠKD ukázali svoju zručnosť a fantáziu výrobou nádherných jarných obrázkov.
streda, 11 február 2015 10:32

Fašiangový ples ŠKD 2015

Napísala
V deň polročného vysvedčenia vychovávateľky svojim žiakom ako odmenu za polročnú prácu a usilovnosť zorganizovali fašiangový ples.
streda, 12 marec 2014 21:38

Fašiangový ples v ŠKD

Napísala
A je tu o rok zas, fašiangový zábavy čas. Opäť po roku sa zišli žiaci ŠKD a vychovávateľky na fašiangovom plese.
utorok, 21 január 2014 00:00

Vianočná besiedka v ŠKD

Napísala
Ukončenie adventu a prípravu na Vianoce žiaci ŠKD zavŕšili vianočnou besiedkou. Každé oddelenie sa prezentovalo kultúrnym programom, ktoré nacvičili pod vedením svojich pani vychovávateliek. Pesničky, básničky a tančeky s vianočným nádychom potešili nejedno detské srdiečko.
utorok, 29 október 2013 11:01

Čo vymysleli deti z 1.A a 1.B v ŠKD?

Napísala
16. október je Svetovým dňom zdravej výživy. Na tento deň nezabudli ani deti 1. oddelenia ŠKD a spolu s pani vychovávateľkou Mgr. Ľubou Cerulovou zažili príjemné odpoludnie plné zábavných aktivít. Deti pracovali v 5. skupinách ako HRUŠKÁČI, JABLKÁČI, MELÓNKÁČI, SLIVKÁČI a MRKVÁČI.
pondelok, 17 jún 2013 18:59

Medzinárodný deň rodiny

Napísala
Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny náš školský klub každoročne organizuje celoklubovú akciu v kreslení na tému "Namaľuj svoju rodinu".
streda, 06 február 2013 15:13

Fašiangový ples v ŠKD

Napísala
Dňa 31.1.2013 sa v ŠKD uskutočnil prvý fašiangový ples. V neskorších popoludňajších hodinách sa spoločensky oblečené deti sústredili v pekne vyzdobenej školskej jedálni, kde ich čakali stoly plné sladkých a slaných pochúťok.
pondelok, 29 október 2012 12:38

Mesiac úcty k starším

Napísala
"Tak ako v knižnici  pribúdajú zväzky, tak človeku pribúdajú roky...". Týmito slovami sa začalo kultúrne odpoludnie, ktoré pre starých rodičov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili deti  zo ŠKD pod vedením pani vychovávateliek.