Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 27 január 2023 10:06

Karneval sa blíži

Napísala
Pred blížiacim sa karnevalom deti nenechali nič na náhodu a až do poslednej chvíle pracovali na svojich maskách.
nedeľa, 08 január 2023 17:45

Vianočný príbeh s ujom Ľubom

Napísala
Každý rok v čase pred vianočnými prázdninami organizujeme pre deti ŠKD zábavné popoludnie s ujom Ľubom. Inak tomu nebolo ani tento rok.
utorok, 03 január 2023 19:39

Vianočné symboly

Napísala
Vianoce sú sviatky pokoja, lásky a rodiny. S nádychom blížiacich sa vianočných sviatkov pripravila p. učiteľka Janíková so žiakmi 7. A triedy pre deti ŠKD zaujímavé adventné popoludnie.
nedeľa, 27 november 2022 19:06

Šarkaniáda v ŠKD

Napísala
Aj v tomto školskom roku sme s deťmi strávili krásny deň v spoločnom púšťaní šarkanov.
nedeľa, 27 november 2022 18:57

OKTÓBER - mesiac zdravých zubov

Napísala
Okrem iných prívlastkov patrí októbru i tento: "O zuby by sme sa mali starať od malička". Preto v ŠKD pravidelne v tomto období organizujeme besedu "Zdravé zúbky - pekný úsmev".
štvrtok, 10 november 2022 17:13

Mesiac úcty k starším

Napísala
Október je mesiacom plných farieb a jesennej krásy, ale aj mesiacom úcty k starším, kedy naši seniroi prežívajú jeseň svojho života. Seniori sú písmom múdrosti, skúsenosti a rozprávania príbehov.
Tanec, spev a zábava opäť zaklopali na dvere nášho ŠKD v utorok 14.6.2022, keď nás svojou návštevou potešil "Ujo Ľubo" so svojím zábavno - pohybovým programom. Prialo nám aj počasie a tak nič nestálo v ceste, aby sme sa zabavili a vyšantili až do úplného konca.
pondelok, 13 jún 2022 10:34

Každé vrece sa ráta

Napísala
Problém ochrany životného prostredia je globálny, týka sa každej sféry života, ale aj každého jednotlivca.
utorok, 24 máj 2022 10:31

Talentárium v ŠKD

Napísala
„Talent nie je len nadanie, je to schopnosť kompletne disponovať a riadiť to, čo je vám dané.“
piatok, 25 marec 2022 08:53

Marec mesiac knihy v ŠKD

Napísala
Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha - najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.
streda, 17 november 2021 12:17

Veselé tekvičky v ŠKD

Napísala
Tak ako každý rok aj tohto roku si začiatok novembra tradične spájame s výrobou alebo maľovaním tekvičiek pod názvom "Veselé tekvičky".
nedeľa, 24 október 2021 15:43

Zdravé zúbky v ŠKD

Napísala
"Zdravé zúbky, pekný úsmev" - bola téma besedy, ktorej sa zúčastnili deti 1. a 2. ročníka.
nedeľa, 24 október 2021 15:04

Aj múdra sova chodí do školy

Napísala
Podporiť enviromentálnu výchovu detí prostredníctvom zážitkového učenia bolo hlavným zámerom akcie, ktorá sa konala v dňoch 5. - 6. októbra.
streda, 26 máj 2021 16:22

Deň rodiny

Napísala
Ja, mama, ocko, brat, sestra - to je moja RODINA.
piatok, 07 máj 2021 15:22

Deň matiek v ŠKD

Napísala
Mama... môže nahradiť všetkých, ale ju nemôže nahradiť nik...
piatok, 30 október 2020 15:59

Šarkaniáda v ŠKD

Napísala
V piatkové popoludnie 23.10.2020 zaplnili školské ihriská pestrofarebné šarkany našich detí.  V priebehu týždňa sa v každom oddelení vytvárali veselé tváre šarkanov.
nedeľa, 23 február 2020 17:34

Fašiangový ples v ŠKD

Napísala
V piatok 14. februára v Deň Svätého Valentína sa žiaci nášho ŠKD zabávali v poradí už na 8. fašiangovom plese. 220 detí sa zišlo v školskej jedálni, aby svojim tancom a dobrou náladou prežili opäť nádherné popoludnie.
nedeľa, 23 február 2020 17:17

Mobilné planetárium v ŠKD

Napísala
Vo štvrtok 13.2.2020 sme v našej škole privítali prvé mobilné planetárium na Slovensku, ktoré ponúka sférické premietanie vzdelávacích filmov a zábavných tzv. full-dome show (nielen) o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole.
pondelok, 13 január 2020 19:04

Vianočné trhy v našej škole

Napísala
Vianoce - čas, kedy sa všetci na chvíľu zastavíme. Čas, kedy sa nám plnia naše sny. Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sme si aj my splnili jeden z našich snov.
utorok, 31 december 2019 16:15

Zábavné odpoludnie s ujom Ľubom

Napísala
Čarovné predvianočné obdobie v našom klube už tradične vrcholí celoklubovým zábavným odpoludním "Tešíme sa na Vianoce".
Strana 1 z 2