Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - informatika, matematika

Termín nástupu

01/09/2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30/06/2021

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu školy do 30/06/2021