Templates - bigtheme.net
Full Reviw on best bokkmakers by artbetting.net

Rozvrhy hodín

Hodnotenie užívateľov:  / 53
StrašnýNajlepší 
Rozvrh hodín 1. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Ivana Čepova
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL ANJ NBV    
Utorok SJL MAT SJL VYV      
Streda SJL MAT SJL TEV      
Štvrtok SJL ANJ HUV TEV THF    
Piatok SJL MAT PVO SJL      
Rozvrh hodín 1. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Ľubomíra Kucerová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL PVO NBV    
Utorok SJL TEV SJL ANJ THF    
Streda SJL MAT SJL VYV VYV    
Štvrtok SJL MAT ANJ HUV      
Piatok SJL MAT TEV SJL NBV    
Rozvrh hodín 1. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Zlatica Karabinčíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL ANJ NBV    
Utorok SJL MAT SJL TEV      
Streda SJL SJL ANJ NBV HUV    
Štvrtok SJL MAT SJL TEV PVO    
Piatok SJL MAT VYV VYV      
Rozvrh hodín 2. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Ing Dáša Luksajová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT TEV PVO SJL THF    
Utorok MAT ANJ SJL SJL NBV    
Streda MAT SJL PVO SJL HUV    
Štvrtok MAT TEV IFV SJL NBV    
Piatok SJL SJL ANJ VYV VYV    
Rozvrh hodín 2. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Alena Alexovičová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL TEV SJL VYV VYV    
Utorok SJL MAT PVO ANJ/ HUV    
Streda SJL MAT SJL ANJ THF    
Štvrtok SJL MAT SJL ANJ/ NBV/ANJ    
Piatok SJL TEV MAT PVO /ANJ NBV  
Rozvrh hodín 2. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. PaedDr. Jana Antalová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL TEV ANJ    
Utorok SJL MAT PVO HUV NBV    
Streda SJL MAT SJL VYV VYV    
Štvrtok SJL HRM TEV ANJ THF    
Piatok SJL MAT PVO SJL      
Rozvrh hodín 2. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Ľuba Cerulová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL PVO HUV    
Utorok SJL TEV MAT SJL   THF  
Streda HRM SJL ANJ VYV VYV    
Štvrtok TEV SJL MAT   NBV    
Piatok SJL MAT ANJ SJL PVO NBV  
Rozvrh hodín 3. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Jana Lukáčová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL PDA MAT VYV SJL NBV  
Utorok TEV MAT ANJ SJL IFV    
Streda SJL ANJ MAT SJL HUV THF  
Štvrtok SJL ČTP HRM ANJ OHT    
Piatok ANJ TEV MAT VLA      
Rozvrh hodín 3. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Renáta Vatahová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT TEV ANJ/ANJ PDA NBV  
Utorok MAT SJL SJL VYV NBV    
Streda MAT ANJ SJL IFV SJL    
Štvrtok SJL ANJ HRM TEV VLA    
Piatok MAT ANJ SJL HUV ČPT THF  
Rozvrh hodín 3. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Vladimíra Hudáčeková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL ANJ TEV MAT HUV   NBV
Utorok SJL HRM PDA SJL RGV THF  
Streda MAT SJL ANJ SJL NBV    
Štvrtok TEV SJL MAT IFV SJL NBV  
Piatok MAT ČTP VLA ANJ VYV NBV  
Rozvrh hodín 3. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Adela Bačovčinová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL ANJ TEV MAT HUV   NBV
Utorok SJL HRM PDA SJL RGV THF  
Streda MAT SJL ANJ SJL NBV    
Štvrtok TEV SJL MAT IFV SJL NBV  
Piatok MAT ČTP VLA ANJ VYV NBV  
Rozvrh hodín 4. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. PaedDr. Ingrid Závodská
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok TEV MAT SJL IFV ČPT    
Utorok MAT PDA SJL ANJ HUV    
Streda TEV MAT SJL ANJ OHT    
Štvrtok SJL HRM ANJ VLA VYV THF  
Piatok MAT ANJ SJL SJL PVC NBV  
Rozvrh hodín 4. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Slávka Bacáková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT ANJ PDA HUV    
Utorok SJL MAT TEV ANJ SJL THF  
Streda MAT TEV ANJ VLA SJL NBV  
Štvrtok SJL MAT VYV SJL ANJ NBV  
Piatok SJL HRM ANJ IFV PVC NBV  
Rozvrh hodín 4. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Iveta Meňoščíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT ANJ VYV RGV    
Utorok MAT SJL ANJ SJL PVC    
Streda SJL HRM PDA TEV SJL NBV  
Štvrtok MAT ČPT VLA HUV IFV NBV  
Piatok ANJ SJL TEV MAT SJL THF  
Rozvrh hodín 4. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Zlatica Karabinčíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok TEV SJL SJL MAT ANJ HUV  
Utorok SJL SJL MAT PDA ANJ   NBV
Streda SJL MAT VLA TEV IFV/ THF  
Štvrtok SJL SJL HRM ANJ RGV    
Piatok ČTP MAT VYV PVC /IFV NBV  
Rozvrh hodín 5. A - trieda so všeobecným intelektovým zameraním
tr. uč. PaedDr. Jana Horvatová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok TEV SJL SJL MAT ANJ HUV  
Utorok SJL SJL MAT PDA ANJ   NBV
Streda SJL MAT VLA TEV IFV/ THF  
Štvrtok SJL SJL HRM ANJ RGV    
Piatok ČTP MAT VYV PVC /IFV NBV  
Rozvrh hodín 5. B - trieda so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk
tr. uč. Ing. Janka Sudzinová, PhD.
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok TEV SJL SJL MAT ANJ HUV  
Utorok SJL SJL MAT PDA ANJ   NBV
Streda SJL MAT VLA TEV IFV/ THF  
Štvrtok SJL SJL HRM ANJ RGV    
Piatok ČTP MAT VYV PVC /IFV NBV  
Rozvrh hodín 5. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. PaedDr. Jarmila Petíková Tereková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok TEV SJL SJL MAT ANJ HUV  
Utorok SJL SJL MAT PDA ANJ   NBV
Streda SJL MAT VLA TEV IFV/ THF  
Štvrtok SJL SJL HRM ANJ RGV    
Piatok ČTP MAT VYV PVC /IFV NBV  
Rozvrh hodín 6. A - trieda so špecifickým intelektovým nadaním
tr. uč. RNDr. Jana Balážová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok BIO MAT SJL THD ANJ HUV  
Utorok ANJ MAT SJL GEG INF   ETV
Streda SJL TSV SEM DEJ ANJ THF  
Štvrtok ANJ BIO SJL VYV MAT NBR NBG
Piatok TSV MAT SJL ANJ GEG    
Rozvrh hodín 6. B - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Jana Macherová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL GEG MAT TSV ANJ THF  
Utorok RGV THD SJL MAT BIO NBR ETV
Streda GEG SJL IKP SEM ANJ    
Štvrtok MAT SJL TSV BIO HUV   NBG
Piatok DEJ SJL MAT ANJ VYV INF  
Rozvrh hodín 6. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Iveta Labancová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT DEJ SJL TSV VYV IKP  
Utorok MAT BIO HUV ANJ SJL   ETV
Streda SEM THD GEG SJL RGV NBR THF
Štvrtok MAT SJL TSV ANJ BIO   NBG
Piatok ANJ GEG MAT SJL INF    
Rozvrh hodín 7. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Eva Habalová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok FYZ ANJ SJL INF MAT ETV NBR
Utorok MAT GEG BIO TSV SJL ANJ THF
Streda KAJ SEM HUV OBN SJL DEJ  
Štvrtok SJL ANJ FYZ MAT TSV IKP NBG
Piatok MAT THD ANJ SJL RGV VYV  
Rozvrh hodín 7. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Iveta Janíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL INF ANJ MAT HUV FYZ  
Utorok ANJ SJL TSV MAT THD VYV NBR
Streda FYZ ANJ SJL OBN SEM THF  
Štvrtok GEG DEJ ANJ SJL MAT IKP NBG
Piatok MAT BIO SJL ANJ TSV    
Rozvrh hodín 8. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Milan Venglár
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL BIO MAT ANJ DEJ OBN NBV/ETV
Utorok GEG FYZ SJL MAT TSV NEJ  
Streda ANJ SJL CHE SEM VYV TFP THF
Štvrtok INF MAT HUV SJL ANJ SEE  
Piatok MAT FCH SJL TSV NEJ KAJ  
Rozvrh hodín 8. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Zuzana Balogová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT ANJ GEG SJL TSV INF ETV/NBR
Utorok MAT SJL DEJ VYV ANJ BIO  
Streda MAT CJ TSV IKP CHE   THF
Štvrtok BIO FYZ SJL MAT DEJ ANJ  
Piatok CJ MAT SJL HUV ANJ OBN  
Rozvrh hodín 8. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Ivana Kačurová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok CJ SJL FYZ MAT TSV VYV ETV/NBG
Utorok SJL MAT ANJ CHE DEJ THD THD
Streda SEM HUV TSV ANJ INF BIO NBR
Štvrtok SJL GEG MAT DEJ CHE FYZ  
Piatok BIO ANJ MAT SJL OBN    
Rozvrh hodín 9. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Nadežda Morvaiová - Doničová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok ANJ THD VMR SJL MAT MLZ NBR
Utorok SJL KAJ MAT INF NEJ TSV ETV-THF
Streda OBN FYZ SEM CHE BIO ANJ  
Štvrtok FCH VUM SJL NEJ MAT TSV NBG
Piatok ANJ SJL GEG FYZ MAT DEJ  
Rozvrh hodín 9. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Monika Ondušková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6.7. hodina 8. hodina
Pondelok SJL MAT SEE VMR GEG ANJ  
Utorok FYZ MAT SJL ANJ RUJ TSV ETV
Streda SJL KAJ OBN BIO SEM INF THF
Štvrtok DEJ ANJ MAT RUJ SJL TSV NBG
Piatok FYZ MAT CHE SJL VUM MLZ  
Rozvrh hodín 9. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Ing. Antónia Bičková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6.,7.hodina 8. hodina
Pondelok CHE SJL MAT ANJ GEG THD THD  
Utorok MAT CJ FYZ SJL VUM OBN ETV THF
Streda CHE SJL BIO SEM TSV ANJ NBR
Štvrtok SJL MAT IKP SEE FYZ INF NBG
Piatok SJL MAT BIO DEJ ANJ TSV  
Rozvrh hodín 8. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Ing. Peter Fedorišin
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6.,7.hodina 8. hodina
Pondelok VUM SJL MAT DEJ BIO ANJ THF
Utorok CHE SJL MAT FYZ SEE ANJ ETV
Streda SEM INF BIO SJL TSV THD, THD  
Štvrtok CJ SJL MAT FYZ IKP OBN NBG
Piatok SJL MAT ANJ GEG CHE TSV  

The bet365 is best bookmaker in the world.

The Best betting exchange betfair