Naše stránky používajú súbory cookies.

Rozvrh hodín 1. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. PaedDr. Ingrid Závodská
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL VYV   VYV  
Utorok MAT SJL SJL PVO NBI NBG  
Streda SJL ANJ TEV MAT   THF  
Štvrtok TEV SJL SJL HUV   ETV  
Piatok ANJ SJL SJL MAT      
Rozvrh hodín 1. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Slávka Bacáková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT ANJ SJL  THF  
Utorok MAT SJL SJL HUV NBI NBG  
Streda MAT TEV SJL SJL      
Štvrtok MAT SJL ANJ     SJL  
Piatok TEV PVO SJL VYV   VYV  
Rozvrh hodín 1. C- trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Iveta Maňoščíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT VYV VYV   THF  
Utorok MAT SJL SJL ANJ   NBG  
Streda MAT TEV SLJ SJL   HUV  
Štvrtok SJL SJL PVO ANJ   ETV  
Piatok TEV SJL MAT SJL   NBI  
Rozvrh hodín 1. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr.Jozef Oľha
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok PVO SJL MAT SJL   VYV  
Utorok SJL TEV ANJ SJL NBI NBG  
Streda SJL MAT SJL VYV   THF  
Štvrtok SJL MAT TEV SJL   ETV  
Piatok SJL ANJ MAT HUV      
Rozvrh hodín 2. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Ivana Čepová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL PVO     NBG
Utorok SJL MAT ANJ TEV   SJL  
Streda SJL HUV MAT INF SJL    
Štvrtok SJL MAT ANJ TEV NBI ETV  
Piatok SJL PVD VYV VYV THF    
Rozvrh hodín 2. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Ľubomíra Kucerová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT PVO ANJ SJL   HUV NBG
Utorok ANJ SJL SJL VYV   VYV  
Streda SJL MAT TEV SJL   THF  
Štvrtok SJL MAT PVO ANJ   ETV  
Piatok MAT SJL TEV NBI SJL    
Rozvrh hodín 2. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Zlatica Karabinčíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL SJL MAT HUV     NBG
Utorok MAT SJL SJL PVO   THF  
Streda SJL SJL TEV MAT ANJ    
Štvrtok MAT TEV VYV VYV NBI ETV  
Piatok HRM PVO TEV ANJ   SJL  
Rozvrh hodín 3. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Ing, Dáša Luksajová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL ANJ VYV PVC  
Utorok MAT ANJ TEV SJL HUV    
Streda SJL MAT ANJ PDA THF ETV/NBI  
Štvrtok ANJ MAT INF SJL OBH    
Piatok SJL HRM VLA SJL TEV    
Rozvrh hodín 3. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Adela Bačovčinová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT VLA INF SJL   NBG
Utorok SJL MAT ANJ TEV SJL THF  
Streda HRM SJL HUV ANJ NBI ETV  
Štvrtok MAT PDA ANJ TEV SJL    
Piatok SJL MAT ANJ VYV PVC    
Rozvrh hodín 3. C -trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. PaedDr. Jana Antalová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL ANJ NBI   NBG
Utorok MAT SJL SJL VLA HUV THF  
Streda MAT SJL ANJ PDA TEV ETV  
Štvrtok INF ANJ MAT SJL SJL    
Piatok HRM VYV PVC OPT TEV    
Rozvrh hodín 3. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Ľuba Cerulová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL ANJ MAT PDA SJL   NBG
Utorok SJL INF MAT TEV OPT THF  
Streda SJL HRM VLA ANJ SJL ETV/NBI  
Štvrtok ANJ SJL MAT TEV HUV    
Piatok MAT SJL VYV PVC      
Rozvrh hodín 4. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Jana Lukáčová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondelok MAT SJL SJL VLA ANJ HUV    
Utorok MAT SJL TEV PDA INF   THF NBG
Streda SJL MAT SJL VLA ANJ ETV    
Štvrtok ANJ SJL OBH VYV PVC      
Piatok MAT SJL ANJ PDA TEV NBI    
Rozvrh hodín 4. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč.Mgr. Renáta Vatahová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondelok MAT PDA VYV PVC ANJ      
Utorok SJL MAT TEV ANJ SJL   NBG
Streda SJL ANJ INF MAT VLA ETV    
Štvrtok SJL PDA TEV ANJ SJL  THF    
Piatok MAT HUV VLA SJL SJL NBI    
Rozvrh hodín 4. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr.Vladimíra Hudáčeková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok TEV MAT ANJ SJL VLA    
Utorok MAT ANJ SJL INF PDA  THF
Streda SJL MAT VLA VYV PVC ETV  
Štvrtok MAT ANJ SJL SJL HUV NBI  
Piatok SJL TEV HRM PDA   SJL  
Rozvrh hodín 4. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr.Ľudmila Kapráľová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
Pondelok ANJ MAT SJL VLA VYV NBI    
Utorok MAT SJL PDA SJL PVC  THF NBG
Streda SJL MAT VLA TEV HRM ETV    
Štvrtok TEV SJL PDA INF ANJ      
Piatok SJL ANJ MAT SJL HUV      
Rozvrh hodín 5. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Nadežda Doničová Morvaiová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok HUV INF SJL TSV MAT NBV  
Utorok ANJ VYV MAT SJL GEG BIO THF
Streda THD RGV ANJ SJL SEM ETV  
Štvrtok MAT TSV SJL KAJ IKP    
Piatok BIO SJL MAT GEG ANJ DEJ  
Rozvrh hodín 5. B - trieda
tr. uč. Ing. Antónia Bičková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT ANJ SJL GEG BIO NBV  
Utorok TSV SJL MAT ANJ INF VYV  
Streda HUV ANJ THD SJL SEM ETV  
Štvrtok MAT GEG SJL ANJ BIO    
Piatok SJL TSV ANJ MAT DEJ    
Rozvrh hodín 5.C
tr. uč. Mgr. František Čaja
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok ANJ TSV MAT DEJ SJL NBV  
Utorok MAT INF BIO SJL GEG RGV  
Streda TSV VYV SEM ANJ SJL ETV  
Štvrtok IKP SJL MAT BIO HUV    
Piatok THD ANJ GEG SJL MAT NBV  
Rozvrh hodín 6. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. PaedDr. Jana Horvatová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT THD TSV BIO   NBG
Utorok ANJ MAT HUV INF SJL ETV/NBG THF
Streda SJL SEM VYV GEG TSV IKP  
Štvrtok ANJ BIO MAT SJL DEJ    
Piatok SJL MAT GEG ANJ RGV    
Rozvrh hodín 6. B - trieda so špecifickým intelektovým nadaním
tr. uč. Ing. Janka Sudzinová, PhD.
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok TSV SJL VYV MAT ANJ KAJ THF
Utorok ANJ MAT THD DEJ SJL ETV/NBV  
Streda ANJ FYZ HUV SJL TSV SEM  
Štvrtok ANJ MAT SJL GEG OBN INF  
Piatok MAT BIO IKP FYZ ANJ SJL  
Rozvrh hodín 6. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. PaedDr. Jarmila Petíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL IKP MAT FYZ GEG OBN  
Utorok SJL BIO ANJ MAT TSV ETV/NBV THF
Streda SEM TBR FYZ INF SJL    
Štvrtok ANJ BIO MAT SJL THD VYV  
Piatok DEJ HUV MAT ANJ SJL TSV  
Rozvrh hodín 6. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Peter Fedorišin
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT FYZ ANJ OBN HUV  
Utorok ANJ SJL MAT BIO TSV ETV/NBV  
Streda GEG SJL SEM IKP THD FYZ  
Štvrtok DEJ MAT BIO SJL ANJ THF  
Piatok SJL MAT TBR INF VYV TSV  
Rozvrh hodín 7. A - trieda so špecifickým intelektovým nadaním
tr. uč. RNDr. Jana Balážová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok VYV SJL MAT ANJ INF BIO ETV
Utorok MAT DEJ CHE SJL RUJ CJS  
Streda GEG KAJ SEM ANJ HUV TSV  
Štvrtok FYZ MAT SJL CHE RUJ OBN NBG
Piatok SJL THD MAT BIO ANJ TSV MLZ
Rozvrh hodín 7. B - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Jana Majcherová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok GEG DEJ CJ CHE MAT ANJ ETV
Utorok MAT ANJ TSV SJL BIO    
Streda FYZ SJL SEM VYV ANJ INF  
Štvrtok SJL CJ CHE MAT BIO TSV NBG
Piatok ANJ SJL MAT HUV THD OBN CJS
Rozvrh hodín 7.C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Iveta Labancová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok DEJ MAT SJL TSV VYV ETV/NBV  
Utorok MAT CHE ANJ FYZ SJL THD NBG
Streda SJL INF CJ SEM HUV BIO THF
Štvrtok MAT OBN CHE FYZ ANJ TSV  
Piatok CJ MAT SJL BIO GEG    
Rozvrh hodín 8. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Eva Habalová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok ANJ MAT SJL THD HUV BIO  
Utorok FYZ SJL VYV MAT RUJ TSV ETV/NBV
Streda SEM CHE SJL GEG ANJ KAJ  
Štvrtok FYZ TSV MAT DEJ SJL RUJ  
Piatok SJL OBN MAT CHE INF ANJ  
Rozvrh hodín 8. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Iveta Janíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok FYZ SJL TSV MAT ANJ THD THD
Utorok CHE SJL CJ MAT BIO INF ETV/NBV
Streda DEJ GEG SJL FYZ SEM ANJ NBV
Štvrtok OBN SJL CJ MAT TSV    
Piatok MAT CHE VYV SJL ANJ HUV  
Rozvrh hodín 9. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Milan Venglár
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT DEJ ANJ SJL INF TSV  
Utorok BIO MAT SJL CHE NEJ FIG VUM
Streda ANJ SJL MAT DEJ FYZ TSV  
Štvrtok GEG MAT SEM SJL CHE ANJ  
Piatok MAT DEJ FYZ NEJ SJL KAJ  
Rozvrh hodín 9. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Zuzana Balogová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT DEJ SJL SEM ANJ TSV  
Utorok BIO MAT SJL CJ CHE FIG  
Streda SJL ANJ MAT DEJ FYZ TSV  
Štvrtok GEG MAT SJL CHE ANJ THD THD
Piatok MAT DEJ FYZ SJL CJ OBN KAJ
Rozvrh hodín 9. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Ivana Kačurová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT CHE DEJ ANJ SJL FYZ KAJ
Utorok GEG TSV MAT ANJ SJL OBN  
Streda CJ MAT DEJ BIO SJL FIG  
Štvrtok MAT SJL DEJ ANJ SEM CHE  
Piatok FYZ CJ MAT TSV SJL THD THD