Templates - bigtheme.net
Full Reviw on best bokkmakers by artbetting.net

Rozvrhy hodín

Hodnotenie užívateľov:  / 48
StrašnýNajlepší 
Rozvrh hodín 1. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Ing. Daša Luksajová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL ANJ NBV     
Utorok SJL MAT SJL VYV      
Streda SJL MAT SJL TEV      
Štvrtok SJL ANJ HUV TEV THF    
Piatok SJL MAT PVO SJL      
Rozvrh hodín 1. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Alena Alexovičová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL PVO NBV    
Utorok SJL TEV SJL ANJ THF    
Streda SJL MAT SJL VYV VYV    
Štvrtok SJL MAT ANJ HUV      
Piatok SJL MAT TEV SJL NBV     
Rozvrh hodín 1. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Františka Čakurdová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL ANJ  NBV    
Utorok SJL MAT SJL TEV      
Streda SJL SJL ANJ NBV HUV    
Štvrtok SJL MAT SJL TEV  PVO    
Piatok SJL MAT VYV VYV      
Rozvrh hodín 1. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Ľuba Cerulová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL HUV  NBV     
Utorok SJL TEV SJL     ANJ   
Streda SJL SJL MAT VYV VYV    
Štvrtok MAT TEV SJL        
Piatok MAT SJL SJL PVO  ANJ    
Rozvrh hodín 2. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr.Jana Lukáčová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT  TEV PVO SJL THF    
Utorok MAT ANJ SJL SJL NBV    
Streda MAT SJL PVO SJL HUV    
Štvrtok MAT TEV IFV SJL NBV    
Piatok SJL SJL ANJ  VYV VYV    
Rozvrh hodín 2. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Renáta Vatahová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL TEV SJL  VYV VYV    
Utorok SJL MAT PVO ANJ/ HUV     
Streda SJL MAT SJL ANJ THF    
Štvrtok SJL MAT SJL ANJ/ NBV/ANJ    
Piatok SJL TEV MAT PVO /ANJ NBV   
Rozvrh hodín 2. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Jozef Oľha
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL TEV ANJ    
Utorok SJL MAT PVO HUV NBV    
Streda SJL MAT SJL VYV  VYV    
Štvrtok SJL HRM TEV ANJ  THF    
Piatok SJL MAT PVO SJL      
Rozvrh hodín 2. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Adela Bačovčinová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL  MAT  SJL  PVO  HUV     
Utorok  SJL TEV  MAT  SJL    THF   
Streda  HRM SJL  ANJ  VYV  VYV     
Štvrtok  TEV SJL  MAT    NBV     
Piatok SJL  MAT  ANJ  SJL  PVO  NBV   
Rozvrh hodín 3. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. PaedDr. Ingrid Závodská
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL PDA MAT VYV SJL NBV   
Utorok TEV MAT ANJ SJL IFV    
Streda SJL ANJ MAT SJL HUV THF   
Štvrtok SJL ČTP HRM ANJ OHT    
Piatok ANJ TEV MAT VLA      
Rozvrh hodín 3. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Slavka Bacáková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT TEV ANJ/ANJ PDA NBV  
Utorok MAT SJL SJL VYV NBV     
Streda MAT ANJ SJL IFV SJL    
Štvrtok SJL ANJ HRM TEV VLA    
Piatok MAT ANJ SJL HUV ČPT THF   
Rozvrh hodín 3. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Iveta Meňoščíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL  ANJ  TEV  MAT  HUV     NBV
Utorok  SJL HRM  PDA  SJL  RGV  THF   
Streda MAT  SJL  ANJ  SJL  NBV     
Štvrtok TEV  SJL  MAT  IFV SJL  NBV   
Piatok  MAT ČTP  VLA  ANJ  VYV  NBV   
Rozvrh hodín 4. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním  
tr. uč. Mgr. Ivana Čepová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok TEV MAT SJL IFV ČPT    
Utorok MAT PDA SJL ANJ HUV    
Streda TEV MAT SJL ANJ OHT    
Štvrtok SJL HRM ANJ VLA VYV THF   
Piatok MAT ANJ SJL SJL PVC NBV   
Rozvrh hodín 4. B - trieda so špecifickým intelektovým nadaním na CJ
tr. uč. PaedDr. Jana Antalová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT ANJ PDA HUV    
Utorok SJL MAT TEV ANJ SJL THF   
Streda MAT TEV ANJ VLA SJL NBV  
Štvrtok SJL MAT VYV SJL ANJ NBV   
Piatok SJL HRM ANJ IFV PVC NBV   
Rozvrh hodín 4. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Ľubomíra Kucerová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT ANJ VYV RGV    
Utorok MAT SJL ANJ SJL PVC    
Streda SJL HRM PDA TEV SJL NBV   
Štvrtok MAT ČPT VLA HUV IFV NBV  
Piatok ANJ SJL TEV MAT SJL THF   
Rozvrh hodín 4. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Zlatica Karabinčíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok TEV  SJL  SJL  MAT  ANJ  HUV   
Utorok SJL SJL  MAT  PDA  ANJ    NBV 
Streda SJL  MAT  VLA  TEV  IFV/  THF   
Štvrtok SJL  SJL HRM  ANJ  RGV     
Piatok ČTP  MAT  VYV PVC  /IFV  NBV   
Rozvrh hodín 5. A - trieda so špecifickým intelektovým nadaním
tr. uč. RNDr. Jana Balážová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok  BIO MAT  SJL  THD  ANJ  HUV   
Utorok ANJ  MAT  SJL  GEG  INF    ETV 
Streda SJL  TSV SEM  DEJ  ANJ  THF   
Štvrtok ANJ  BIO   SJL  VYV  MAT  NBR  NBG
Piatok  TSV MAT  SJL ANJ  GEG     
Rozvrh hodín 5. B - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Jana Macherová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL  GEG  MAT  TSV  ANJ  THF   
Utorok RGV  THD  SJL  MAT  BIO  NBR  ETV
Streda GEG  SJL  IKP  SEM  ANJ     
Štvrtok  MAT SJL  TSV BIO  HUV    NBG 
Piatok  DEJ SJL  MAT  ANJ  VYV  INF   
Rozvrh hodín 5. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Iveta Labancová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT  DEJ  SJL  TSV  VYV  IKP   
Utorok  MAT  BIO  HUV  ANJ  SJL   ETV
Streda  SEM  THD  GEG  SJL  RGV  NBR  THF
Štvrtok  MAT  SJL  TSV ANJ  BIO    NBG
Piatok ANJ  GEG  MAT  SJL  INF     
Rozvrh hodín 6. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Eva Habalová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok  FYZ ANJ  SJL  INF  MAT  ETV  NBR
Utorok MAT  GEG  BIO  TSV  SJL  ANJ  THF
Streda  KAJ SEM  HUV  OBN  SJL  DEJ   
Štvrtok SJL  ANJ  FYZ  MAT  TSV  IKP  NBG 
Piatok MAT  THD  ANJ  SJL  RGV  VYV   
Rozvrh hodín 6. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Iveta Janíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL  INF  ANJ  MAT  HUV  FYZ   
Utorok  ANJ SJL  TSV  MAT  THD  VYV  NBR 
Streda FYZ  ANJ  SJL  OBN  SEM  THF   
Štvrtok  GEG DEJ   ANJ SJL  MAT  IKP  NBG 
Piatok MAT  BIO  SJL  ANJ  TSV     
Rozvrh hodín 6. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. RNDr. Milan Bačík
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT  ANJ  SJL  HUV  INF  ETV  NBR 
Utorok SJL  MAT  TSV  GEG  FYZ  TBR   
Streda  BIO SJL  MAT  ANJ  IKP  VYV  THF 
Štvrtok MAT  SJL  DEJ  OBN  ANJ    NBG 
Piatok  MAT FYZ  SJL  THD  TSV  BIO   
Rozvrh hodín 7. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Milan Venglár
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL  BIO  MAT  ANJ  DEJ  OBN  NBV/ETV
Utorok  GEG  FYZ SJL  MAT  TSV  NEJ   
Streda ANJ  SJL  CHE  SEM  VYV  TFP  THF 
Štvrtok INF  MAT  HUV  SJL  ANJ  SEE   
Piatok MAT  FCH  SJL  TSV  NEJ  KAJ   
Rozvrh hodín 7. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Zuzana Balogová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT  ANJ  GEG  SJL  TSV  INF  ETV/NBR
Utorok  MAT SJL   DEJ  VYV  ANJ  BIO  
Streda  MAT  CJ  TSV  IKP  CHE   THF 
Štvrtok  BIO  FYZ  SJL  MAT DEJ  ANJ   
Piatok  CJ  MAT  SJL  HUV  ANJ  OBN  
Rozvrh hodín 7. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Ivana Kačurová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok  CJ SJL  FYZ  MAT  TSV  VYV  ETV/NBG 
Utorok  SJL  MAT  ANJ  CHE  DEJ  THD  THD
Streda  SEM  HUV  TSV  ANJ  INF  BIO  NBR
Štvrtok  SJL  GEG  MAT DEJ  CHE  FYZ   
Piatok  BIO ANJ  MAT  SJL  OBN     
Rozvrh hodín 8. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Nadežda Morvaiová - Doničová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok  ANJ THD  VMR  SJL  MAT  MLZ  NBR 
Utorok SJL  KAJ  MAT  INF  NEJ  TSV  ETV-THF 
Streda OBN  FYZ  SEM  CHE  BIO  ANJ   
Štvrtok FCH  VUM  SJL  NEJ  MAT  TSV  NBG 
Piatok ANJ  SJL  GEG  FYZ  MAT  DEJ   
Rozvrh hodín 8. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Monika Ondušková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6.7. hodina 8. hodina
Pondelok  SJL MAT  SEE  VMR  GEG  ANJ   
Utorok FYZ  MAT  SJL  ANJ  RUJ  TSV  ETV 
Streda  SJL  KAJ  OBN  BIO  SEM  INF THF 
Štvrtok  DEJ ANJ  MAT  RUJ  SJL  TSV  NBG 
Piatok FYZ  MAT  CHE  SJL  VUM  MLZ   
Rozvrh hodín 8. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Ing. Antónia Bičková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6.,7.hodina 8. hodina
Pondelok  CHE SJL  MAT  ANJ  GEG  THD THD  
Utorok  MAT CJ  FYZ  SJL  VUM  OBN  ETV THF
Streda  CHE SJL  BIO  SEM  TSV  ANJ  NBR 
Štvrtok SJL  MAT  IKP  SEE  FYZ  INF  NBG 
Piatok  SJL MAT  BIO  DEJ  ANJ  TSV   
Rozvrh hodín 8. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Ing. Peter Fedorišin
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6.,7.hodina 8. hodina
Pondelok VUM   SJL MAT  DEJ  BIO  ANJ  THF 
Utorok CHE  SJL  MAT  FYZ  SEE  ANJ  ETV 
Streda  SEM  INF  BIO  SJL  TSV  THD, THD  
Štvrtok CJ  SJL  MAT  FYZ  IKP  OBN  NBG 
Piatok SJL  MAT  ANJ  GEG  CHE  TSV   
Rozvrh hodín 9. A -  trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. PaedDr. Jana Horvatová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok ANJ  SJL  MAT  GEG  CHE  BIO  VUM 
Utorok KCJ  SJL  MAT  CJ  TSV  DEJ   
Streda ANJ  GOR  MAT  SJL  FYZ  FCH   
Štvrtok  SJL INF  MAT  CHE  CJ  FIG   
Piatok  SJL ANJ  MAT  TSV  FYZ  SEM  THF 
Rozvrh hodín 9. B -  trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. PaedDr. Jarmila Petíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok  MAT SJL  TFP  FYZ  ANJ  TSV   
Utorok KCJ  SJL  MAT  CJ  CHE  OBN   
Streda MAT  DEJ  FYZ  ANJ  SJL  TSV  THF 
Štvrtok SJL  MAT  CHE  GOR  CJ  GEG  FIG 
Piatok  ANJ  SJL  BIO  MAT  SEM  THD THD 
Rozvrh hodín 9. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Ing. Janka Sudzinová PhD
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok ANJ  MAT  SJL  CHE  FYZ  TSV  CZM 
Utorok  DEJ MAT  ANJ  SJL  TFP  SEM  OBN 
Streda  RUJ MAT  GEG  FYZ  SJL  TSV   
Štvrtok ANJ  CHE  BIO  MAT  SJL  THD  THD
Piatok GOR  KRJ  RUJ  MAT  SJL  FIG  THF 

The bet365 is best bookmaker in the world.

The Best betting exchange betfair