Rozvrh hodín 1. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Ivana Čepova
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL SJL MAT PVO NBV    
Utorok SJL SJL ANJ TEV   HUV  
Streda MAT SJL VYV VYV THF    
Štvrtok SJL SJL TEV MAT      
Piatok MAT SJL SJL ANV      
Rozvrh hodín 1. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Ľubomíra Kucerová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL PVU ANJ   NBV    
Utorok MAT SJL SJL VYV   VYV  
Streda SJL SJL ANJ MAT   PVO  
Štvrtok SJL TEV MAT SJL THF    
Piatok MAT SJL SJL HUV      
Rozvrh hodín 1. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Zlatica Karabinčíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL TEV SJL ANJ      
Utorok MAT SJL SJL NBV THF    
Streda SJL SJL MAT VYV   VYV  
Štvrtok SJL SJL TEV MAT HUV    
Piatok MAT SJL PVO ANJ      
Rozvrh hodín 2. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Ing Dáša Luksajová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT TEV SJL    HUV  
Utorok SJL PVO VYV VYV THF    
Streda SJL MAT TEV SJL ANV    
Štvrtok SJL MAT SJL PVO NBV    
Piatok MAT ANJ SJL IFV      
Rozvrh hodín 2. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Alena Alexovičová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT TEV PVO SJL    
Utorok MAT SJL ANJ SJL THF    
Streda SJL MAT TEV SJL NBV    
Štvrtok MAT SJL ANJ VYV VYV    
Piatok ANJ HUV SJL PVO      
Rozvrh hodín 2. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. PaedDr. Jana Antalová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL ANJ SJL MAT SJL    
Utorok SJL HUV MAT PVO THF    
Streda TEV MAT SJL PVO SJL    
Štvrtok MAT ANJ SJL SJL      
Piatok HRM VYV VYV TEV NBV    
Rozvrh hodín 2. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Ľuba Cerulová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT SJL PVO HUV    
Utorok SJL TEV MAT ANJ SJL    
Streda HRM SJL SJL PVO THF    
Štvrtok MAT TEV ANJ SJL NBV    
Piatok SJL MAT VYV VYV      
Rozvrh hodín 3. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Jana Lukáčová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok ANJ MAT SJL VYV PVC    
Utorok ANJ TEV MAT VLA SJL THF  
Streda ANJ MAT SJL IFV   HUV  
Štvrtok MAT SJL SJL ANJ OHT    
Piatok HRM TEV SJL SJL PDA NBV  
Rozvrh hodín 3. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Renáta Vatahová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT PVC VYV ANJ    
Utorok SJL TEV HRM IFV/ANJ HUV    
Streda SJL MAT VLA SJL ANJ/IFV    
Štvrtok SJL MAT ANJ SJL THF    
Piatok MAT TEV SJL PDA ANJ NBV  
Rozvrh hodín 3. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Vladimíra Hudáčeková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT ANJ PVC SJL    
Utorok MAT SJL ANJ VLA TEV    
Streda SJL MAT SLJ PDA VYV  NBV  
Štvrtok MAT SJL ANJ TEV HUV  THF  
Piatok SJL HRM ĆPT IFV/ /IFV    
Rozvrh hodín 3. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Adela Bačovčinová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL ANJ MAT PDA SJL    
Utorok SJL ANJ PDA HRM IFV THF  
Streda SJL MAT SJL TEV HUV    
Štvrtok MAT SJL VLA PVC ANJ    
Piatok SJL MAT OHT ANJ VYV    
Rozvrh hodín 4. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. PaedDr. Ingrid Závodská
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok ČPT MAT ANJ SJL TEV NBV  
Utorok MAT PDA SJL ANJ HUV    
Streda TEV MAT SJL ANJ OHT    
Štvrtok SJL HRM ANJ VLA VYV THF  
Piatok MAT ANJ SJL SJL PVC    
Rozvrh hodín 4. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Slávka Bacáková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT ANJ PDA IFV/TEV  NBV  
Utorok TEV/IFV SJL ANJ MAT VYV THF  
Streda MAT SJL ANJ SJL /TEV    
Štvrtok SJL MAT VLA ANJ HUV SJL  
Piatok HRM PVC ANJ SJL TEV/    
Rozvrh hodín 4. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Iveta Meňoščíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT TEV PDA ANJ    
Utorok ANJ SJL SJL MAT HUV    
Streda TEV SJL MAT SJL RGV THF  
Štvrtok SJL NRM VLA IFV ČPT NBV  
Piatok MAT ANJ SJL VYV PVC    
Rozvrh hodín 5. A - trieda so všeobecným intelektovým zameraním
tr. uč. PaedDr. Jana Horvatová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT SJL RGV ANJ GEG DEJ NBG
Utorok SJL MAT THD HUV TSV ETV  
Streda ANJ BIO SJL SEM INF    
Štvrtok SJL MAT ANJ IKP GEG VYV  
Piatok SJL MAT KAJ TSV BIO    
Rozvrh hodín 5. B - trieda so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk
tr. uč. Ing. Janka Sudzinová, PhD.
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT ANJ INF     NBR
Utorok ANJ SJL MAT GEG TSV ETV  
Streda SJL SEM ANJ HUV BIO    
Štvrtok ANJ SJL THD MAT GEG DEJ  
Piatok MAT BIO SJL TSV ANJ VYV  
Rozvrh hodín 5. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. PaedDr. Jarmila Petíková Tereková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok ANJ MAT SJL TSV THD HUV NBG
Utorok SJL MAT VYV ANJ GEG ETV  
Streda BIO SJL MAT RGV TSV    
Štvrtok SJL MAT IKP GEG ANJ    
Piatok MAT DEJ BIO SJL INF    
Rozvrh hodín 5. D - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Peter Fedorišin
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT THD TSV BIO   NBG
Utorok ANJ MAT HUV INF SJL ETV/NBG  THF
Streda SJL SEM VYV GEG TSV IKP  
Štvrtok ANJ BIO MAT SJL DEJ    
Piatok SJL MAT GEG ANJ RGV    
Rozvrh hodín 6. A - trieda so špecifickým intelektovým nadaním
tr. uč. RNDr. Jana Balážová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT OBN SJL VYV ANJ    
Utorok GEG SJL MAT TSV ANJ IKP ETV
Streda SEM SJL BIO DEJ FYZ ANJ  
Štvrtok MAT SJL ANJ TSV INF HUV NBG
Piatok MAT SJL FYZ THD ANJ KAJ  
Rozvrh hodín 6. B - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Jana Macherová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok BIO SJL MAT FYZ ANJ    
Utorok MAT SJL INF DEJ THD TSV ETV
Streda SEM SJL FYZ ANJ IKP OBN  
Štvrtok BIO SJL MAT ANJ HUV   NBG
Piatok VYV GEG SJL MAT TSV TBR  
Rozvrh hodín 6. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Iveta Labancová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL ANJ GEG MAT HUV    
Utorok BIO SJL MAT FYZ ANJ TSV ETV
Streda SJL INF VYV SEM IKP    
Štvrtok DEJ SJL MAT THD FYZ BIO NBG
Piatok SJL MAT TBR ANJ TSV OBN  
Rozvrh hodín 7. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Eva Habalová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok VYV SJL MAT ANJ INF BIO ETV
Utorok MAT DEJ CHE SJL RUJ CJS  
Streda GEG KAJ SEM ANJ HUV TSV  
Štvrtok FYZ MAT SJL CHE RUJ OBN NBG
Piatok SJL THD MAT BIO ANJ TSV MLZ
Rozvrh hodín 7. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Iveta Janíková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok GEG DEJ CJ CHE MAT ANJ ETV
Utorok MAT ANJ TSV SJL BIO    
Streda FYZ SJL SEM VYV ANJ INF  
Štvrtok SJL CJ CHE MAT BIO TSV NBG
Piatok ANJ SJL MAT HUV THD OBN CJS
Rozvrh hodín 8. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Milan Venglár
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok FYZ VMR MAT SJL VUM ANJ  
Utorok FCH MAT SJL MLZ NEJ GEG ETV/NBG
Streda INF TSV SEM THD ANJ CHE  
Štvrtok KAJ MAT BIO SJL NEJ FYZ  
Piatok MAT SJL TSV ANJ OBN DEJ  
Rozvrh hodín 8. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Zuzana Balogová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT GEG SJL VMR CJ INF FCH
Utorok DEJ MAT SJL ANJ FYZ SEE ETV/NBG
Streda SEM FYZ TSV SJL CHE THD THD
Štvrtok MAT DEJ CJ BIO SJL INF  
Piatok MAT SJL ANJ CHE VUM SEE  
Rozvrh hodín 8. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Mgr. Ivana Kačurová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok TSV MAT ANJ SJL FYZ OBN NEJ
Utorok SJL GEG IKP BIO MAT ANJ ETVNBG
Streda SEM FYZ TSV SJL CHE THD THD
Štvrtok MAT DEJ CJ BIO SJL INF  
Piatok MAT SJL ANJ CHE VUM SEE  
Rozvrh hodín 9. A - trieda so všeobecným intelektovým nadaním
tr. uč. Mgr. Nadežda Morvaiová - Doničová
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT ANJ FYZ DEJ SJL TSV  
Utorok SJL KAJ MAT NEJ CHE BIO  
Streda MAT SJL GOR ANJ DEJ VUM FCH
Štvrtok SJL FYZ MAT NEJ TSV SEM FIG
Piatok ANJ MAT INF SJL CHE GEG  
FYZRozvrh hodín 9. B - trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
tr. uč. Mgr. Monika Ondušková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok SJL MAT DEJ ANJ SEM TSV  
Utorok MAT SJL FYZ RUJ OBN CHE KAJ
Streda SJL GEG ANJ BIO MAT DEJ  
Štvrtok MAT SJL FYZ RUJ TSV THD THD
Piatok CHE SJL FIG MAT DEJ ANJ GOR
Rozvrh hodín 9. C - trieda so všeobecným zameraním
tr. uč. Ing. Antónia Bičková
Deň 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondelok MAT SJL BIO CJ DEJ THD THD
Utorok SJL MAT ANJ CHE DEJ KAJ FIG
Streda GEG MAT SJL FYZ CJ TSV  
Štvrtok GOR MAT SJL DEJ CHE ANJ  
Piatok FYZ ANJ SJL MAT SEM TSV OBN