Rok 2018
 
číslo fa. popis suma v € s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
1840074 ml.výrobky 48,14 5.1.2018 DMJ Market 36490661 12.1.2018
118001118 mäso,potraviny 515,15 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
118001125 potraviny 17,42 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
118001122 potraviny 143,98 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
118001121 potraviny 135,76 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
1810037 potraviny 82,10 8.1.2018 DMJ Market 36490661 12.1.2018
1701304935 potraviny 61,90 9.1.2018 ATC-JR 35760532 12.1.2018
1840157 mäso 131,12 8.1.2018 DMJ Market 36490661 15.1.2018
20180017 potraviny 600,90 9.1.2018 Marcodia 34905162 18.1.2018
1840219 mäso 141,58 9.1.2018 DMJ Market 36490661 16.1.2018
1801539 mäso 70,49 11.1.2018 Cimbaľak 36473219 25.1.2018
1840318 ml.výrobky 112,85 11.1.2018 DMJ Market 36490661 18.1.2018
1810195 potraviny 164,27 10.1.2018 DMJ Market 36490661 18.1.2018
118004862 ml.výrobky 236,95 12.1.2018 Bidfood 34152199 2.2.2018
118004859 potraviny 270 ,60 12.1.2018 Bidfood 34152199 2.2.2018
5201800066 potraviny 556,22 10.1.2018 Eastfood 45702942 24.1.2018
5201800077 potraviny 511,52 10.1.2018 Eastfood 45702942 24.1.2018
5201800105 potraviny 601,25 12.1.2018 Eastfood 45702942 26.1.2018
118004858 ryby 543,31 12.1.2018 Bidfood 34152199 2.2.2018
 118005933 Mäso  283,83  15.1.2018  Bidfood  34152199 5.2.2018 
 155249 ovocie,zelenina  313,25  15.1.2018  OVO Centrum  32394268  22.1.2018 
 1091993072 mlieko  13,43  15.1.2018  Rajo  31329219  25.1.2018 
 1840549  mäso,potraviny 192,94  16.1.2018   DMJ Market 36490661   23.1.2018
1810314 potraviny 25,28 16.1.2018 DMJ Market 36490661 23.1.2018
 1840596 mäso  281,12  17.1.2018  DMJ Market   36490661 24.1.2018 
 1801300210 potraviny  186,51  17.1.2018  ATC-JR   35760532 30.1.2018 
 1803208  mäso 39,72  18.1.2018  Cimbaľak  36473219  1.2.2018 
 118008850 potraviny   390,49  18.1.2018  Bidfood  34152199  8.2.2018 
118008851 potraviny 56,56 18.1.2018  Bidfood  34152199 8.2.2018
1810429 potraviny 298,92 19.1.2018 DMJ Market  36490661 26.1.2018
             
             
             
 
Rok 2017
 
číslo fa. popis suma v € s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
520170004 potraviny 452,88 4.1.2017 EASTFOOD 45702942 18.1.2017
520170005 potraviny 341,15 4.1.2017 EASTFOOD 45702942 18.1.2017
52017003 potraviny 363,20 9.1.2017 EASTFOOD 45702942 18.1.2017
1740067 mliečne výrobky 139,62 9.1.2017 DMJ market 36490661 12.1.2017
1710051 potraviny 114,97 9.1.2017 DMJ market 36490661 12.1.2017
20170017 potraviny 589,80 9.1.2017 Marcodia 34905162 15.1.2017
1701300049 potraviny 430,17 9.1.2017 ATC 35760532 18.1.2017
117000144 potraviny ,mäso 658,33 9.1.2017 BIDFOOD 34152199 26.1.2017
1710037 potraviny 240,07 10.1.2017 DMJ market 36490661 16.1.2017
174184 mäso 397,91 10.1.2017 DMJ market 36490661 17.1.2017
117003926 mäso, ryby 459,94 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
1710189 potraviny 52,70 12.1.2017 DMJ market 36490661 19.1.2017
1740273 potraviny 84,40 12.1.2017 DMJ market 36490661 19.1.2017
117003928 potraviny 443,35 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
117003922 potraviny 11,04 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
1701589 mäso 52,86 12.1.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26.1.2017
5201700087 potraviny 251,04 12.1.2017 EASTFOOD 45702942 25.1.2017
5201700088 potraviny 529,62 12.1.2017 EASTFOOD 45702942 25.1.2017
117003930 potraviny 158,72 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
1740305 mlieko 29,40 13.1.2017 DMJ market 36490661 20.1.2017
17VF0008 potraviny 71,52 13.1.2017 Mplus 47372095 22.1.2017
152700 ovocie, zelenina 329,18 16.1.2017 OVO centrum 32394268 23.1.2017
1740504 mäso 182,15 18.1.2017 DMJ market 36490661 25.1.2017
1710330 potraviny 11,50 18.1.2017 DMJ market 36490661 25.1.2017
1740508 mäso 76,31 18.1.2017 DMJ market 36490661 25.1.2017
1091902432 mlieko 62,35 18.1.2017 Rajo a.s. 31329519 27.1.2017
117006328 mäso 214,35 17.1.2017 BIDFOOD 34152199 7.2.2017
117007928 mäso,potraviny 462,38 19.1.2017 BIDFOOD 34152199 9.2.2017
1702788 mäso 19,40 19.1.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 2.2.2017
117007927 potraviny 399,57 19.1.2017 BIDFOOD 34152199 9.2.2017
117007934 potraviny 41,10 19.1.2017 BIDFOOD 34152199 9.2.2017
117009639 mäso 214,68 23.1.2017 BIDFOOD 34152199 13.2.2017
117009640 potraviny 10,62 23.1.2017 BIDFOOD 34152199 13.2.2017
5201700224 potraviny 94,82 25.1.2017 BIDFOOD 34152199 8.2.2017
1740746 mäso 237,37 25.1.2017 DMJ market 36490661 1.2.2017
117012341 potraviny 46,70 27.1.2017 BIDFOOD 34152199 16.2.2017
1740780 potraviny 118,99 26.1.2017 DMJ market 36490661 2.2.2017
1710472 potraviny 84,41 26.1.2017 DMJ market 36490661 2.2.2017
1704243 mäso 42,69 26.1.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 9.2.2017
117012343 potraviny 210,34 26.1.2017 BIDFOOD 34152199 16.2.2017
1740857 mäso 180,- 30.1.2017 DMJ market 36490661 6.2.2017
117013970 potraviny 332,93 30.1.2017 BIDFOOD 34152199 20.2.2017
152800 ovocie 106,78 30.1.2017 OVO centrum 32394268 9.2.2017
152801 ovocie,zelenina 351,11 30.1.2017 OVO centrum 32394268 9.2.2017
152802 ovocie,zelenina 296,90 30.1.2017 OVO centrum 32394268 9.2.2017
14000216 potraviny 363,10 31.1.2017 GVP potraviny 36446190 9.2.2017
1411710083 potraviny 499,03 31.1.2017 AG foods 34144579 14.2.2017
5201700297 potraviny 394,80 1.2.2017 EASTFOOD 45702942 15.2.2017
117016359 ryby,potraviny 498,95 2.2.2017 BIDFOOD 34152199 23.2.2017
1741070 ml.výrobky 46,84 2.2.2017 DMJ market 36490661 9.2.2017
1710638 potraviny 109,43 2.2.2017 DMJ market 36490661 9.2.2017
1741204 mäso 79,60 7.2.2017 DMJ market 36490661 14.2.2017
117018131 mäso 319,50 6.2.2017 BIDFOOD 34152199 27.2.2017
117014664 mäso 243,09 1.2.2017 BIDFOOD 34152199 20.2.2017
1741257 mäso 103,05 8.2.2017 DMJ market 36490661 15.2.2017
5201700353 potraviny 518,34 8.2.2017 EASTFOOD 45702942 22.2.2017
5201700296 potraviny 345,02 2.2.2017 EASTFOOD 45702942 15.2.2017
1701300650 potraviny 282,39 8.2.2017 ATC 35760532 21.2.2017
1706828 mäso 23,33 9.2.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23.2.2017
1741289 ml.výrobky 159,50 9.2.2017 DMJ market 36490661 16.2.2017
1741290 mäs.výrobky 11,40 9.2.2017 DMJ market 36490661 16.2.2017
1710772 potraviny 22,79 9.2.2017 DMJ market 36490661 16.2.2017
170314 potraviny 238,26 10.2.2017 Tatraprim 36492531 17.2.2017
1741444 mäso 262,43 14.2.2017 DMJ market 36490661 21.2.2017
117022239 ryby,potraviny 480,42 13.2.2017 BIDFOOD 34152199 6.3.2017
1708049 mäso 66,58 15.2.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 1.3.2017
1741500 mäso,potraviny 196,37 15.2.2017 DMJ market 36490661 22.7.2017
5201700414 potraviny 93,89 15.2.2017 EASTFOOD 45702942 1.3.2017
117024934 mäso,potraviny 356,75 16.2.2017 BIDFOOD 34152199 9.3.2017
1710898 potraviny 111,56 16.2.2017 DMJ market 36490661 23.2.2017
20170127 potraviny 139,70 16.2.2017 Marcodia 34905162 26.2.2017
1741679 mäso 81,40 20.2.2017 DMJ market 36490661 27.2.2017
153003 ovocie,zelenina 750,25 20.2.2017 OVO centrum 32394268 2.3.2017
1091911437 mlieko 21,85 20.2.2017 Rajo a.s. 31329519 3.3.2017
1701300846 potraviny 148,86 20.2.2017 ATC 35760532 3.3.2017
117027350 mäso 209,39 21.2.2017 BIDFOOD 34152199 14.3.2017
1741740 mäso 113,91 21.2.2017 DMJ market 36490661 28.2.2017
1711063 potraviny 181,87 22.2.2017 DMJ market 36490661 27.2.2017
1711053 potraviny 144,10 22.2.2017 DMJ market 36490661 1.3.2017
5201700459 potraviny 70,50 24.2.2017 EASTFOOD 45702942 8.3.2017
1709558 mäso 43,06 23.2.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15.3.2017
1741822 potraviny 42,50 24.2.2017 DMJ market 36490661 2.3.2017
117029675 potraviny 16,32 24.2.2017 BIDFOOD 34152199 17.3.2017
1742016 mäso 55,14 1.3.2017 DMJ market 36490661 10.3.2017
1091915034 mlieko 30,25 6.3.2017 Rajo a.s. 31329519 17.3.2017
117037740 potraviny 338,82 10.3.2017 BIDFOOD 34152199 31.3.2017
5201700536 potraviny 93,06 10.3.2017 EASTFOOD 45702942 24.3.2017
1742322 mäso 272,45 13.7.2017 DMJ market 36490661 20.3.2017
153164 ovocie,zelenina 395,55 14.3.2017 OVO centrum 32394268 20.3.2017
1711299 potraviny 286,50 14.3.2017 DMJ market 36490661 20.3.2017
117039662 mäso 240,00 14.3.2017 BIDFOOD 34152199 4.4.2017
1711462 potraviny 135,78 15.3.2017 DMJ market 36490661 22.3.2017
5201700574 potraviny 310,42 15.3.2017 EASTFOOD 45702942 29.3.2017
1742409 mäso 232,61 15.3.2017 DMJ market 36490661 22.3.2017
5201700575 potraviny 244,96 15.3.2017 EASTFOOD 45702942 29.3.2017
117041426 potraviny 383,48 16.3.2017 BIDFOOD 34152199 6.4.2017
1742597 mäso 109,95 20.3.2017 DMJ market 36490661 27.3.2017
1701301240 potraviny 322,25 20.3.2017 ATC 35760532 31.3.2017
117044044 mäso 180,33 21.3.2017 BIDFOOD 34152199 11.4.2017
1714529 mäs.výrobky 7,18 22.3.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.4.2017
1714653 mäso 86,48 22.3.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.4.2017
1711645 potraviny 17,30 22.3.2017 DMJ market 36490661 29.3.2017
1742691 ml.výrobky 126,10 22.3.2017 DMJ market 36490661 29.3.2017
1742698 mäso 78,80 22.3.2017 DMJ market 36490661 29.3.2017
1091918978 mlieko 23,53 22.3.2017 Rajo a.s. 31329519 3.4.2017
117045955 potraviny 198,61 23.3.2017 BIDFOOD 34152199 13.4.2017
5201700667 potraviny 46,19 23.3.2017 EASTFOOD 45702942 6.4.2017
5201700690 potraviny 96,77 24.3.2017 EASTFOOD 45702942 7.4.2014
1711681 potraviny 299,99 24.3.2017 DMJ market 36490661 31.3.2017
117047783 rybie filé 501,68 27.3.2017 BIDFOOD 34152199 17.4.2017
153266 zelenina 114,14 27.3.2017 OVO centrum 32394268 3.4.2017
153271 ovocie,zelenina 405,01 27.3.2017 OVO centrum 32394268 3.4.2017
1715447 mäso 93,52 28.3.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11.4.2017
1711791 potraviny 61,06 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
5201700721 potraviny 92,80 29.3.2017 EASTFOOD 45702942 12.4.2017
1742923 potraviny 55,87 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
1711792 potraviny 54,74 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
1742931 mäso 419,23 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
153345 ovocie,zelenina 529,66 30.3.2017 OVO centrum 32394268 10.4.2017
5201700747 potraviny 414,00 31.3.2017 EASTFOOD 45702942 14.4.2017
153348 ovocie 93,53 31.3.2017 OVO centrum 32394268 10.4.2017
117051201 mäso,potraviny 529,57 31.3.2017 BIDFOOD 34152199 21.4.2017
14000223 potraviny 551,73 31.3.2017 GVP potraviny 36446190 10.4.2017
1701301492 potraviny 230,38 4.4.2017 ATC 35760532 17.4.2017
1701301547 potraviny 313,81 5.4.2017 ATC 35760532 18.4.2017
1743216 mäso 66,46 5.4.2017 DMJ market 36490661 12.4.2017
1717364 mäso 60,24 5.4.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19.4.2017
117055188 potraviny 20,93 6.4.2017 BIDFOOD 34152199 27.4.2017
1712026 potraviny 54,68 7.4.2017 DMJ market 36490661 14.4.2017
117056713 potraviny 392,71 6.4.2017 BIDFOOD 34152199 27.4.2017
117056811 potraviny 438,23 10.4.2017 BIDFOOD 34152199 1.5.2017
1743355 mäso 140,31 10.4.2017 DMJ market 36490661 17.4.2017
1712056 potraviny 210,78 10.4.2017 DMJ market 36490661 17.4.2017
117060393 mäso,potraviny 651,99 19.4.2017 BIDFOOD 34152199 9.5.2017
153483 ovocie,zelenina 296,84 19.4.2017 OVO centrum 32394268 24.4.2017
1743558 ml.výrobky 78,80 19.4.2017 DMJ market 36490661 25.4.2017
1712159 potraviny 165,65 19.4.2017 DMJ market 36490661 25.4.2017
1743589 mäso 156,37 19.4.2017 DMJ market 36490661 25.4.2017
20170243 potraviny 480,24 11.4.2017 Marcodia 34905162 21.4.2017
5201700856 potraviny 371,48 19.4.2017 EASTFOOD 45702942 3.5.2017
1719731 mäso 33,81 20.4.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4.5.2017
1743734 mäso 253,96 24.4.2017 DMJ market 36490661 1.5.2017
153517 ovocie,zelenina 364,65 24.4.2017 OVO centrum 32394268 1.5.2017
1091927134 mlieko 123,31 24.4.2017 Rajo a.s. 31329519 5.5.2017
117065108 mäso,ryby 560,81 25.4.2017 BIDFOOD 34152199 16.5.2017
1743842 mäso 57,43 26.4.2017 DMJ market 36490661 3.5.2017
1712377 potraviny 79,40 26.4.2017 DMJ market 36490661 3.5.2017
1721219 mäso 42,33 27.4.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11.5.2017
117066576 potraviny 252,36 27.4.2017 BIDFOOD 34152199 18.5.2017
153593 ovocie 111,50 27.7.2017 OVO centrum 32394268 8.5.2017
153594 ovocie,zelenina 528,53 27.4.2017 OVO centrum 32394268 8.5.2017
14000227 potraviny 408,81 28.4.2017 GVP 36446190 10.5.2017
117068611 mäso 269,49 2.5.2017 BIDFOOD 34152199 23.5.2017
1743958 mäso 113,64 2.5.2017 DMJ market 36490661 9.5.2017
1712553 potraviny 33,50 3.5.2017 DMJ market 36490661 10.5.2017
1722859 mäso 71,18 4.5.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18.5.2017
117071285 potraviny 221,40 4.5.2017 BIDFOOD 34152199 25.5.2017
1744145 potraviny 75,54 4.5.2017 DMJ market 36490661 11.5.2017
5201700976 potraviny 65,47 4.5.2017 EASTFOOD 45702942 18.5.2017
117071687 potraviny 380,32 5.5.2017 BIDFOOD 34152199 26.5.2017
1744245 mäsové výrobky 85,75 9.5.2017 DMJ market 36490661 16.5.2017
117072965 mäso 287,86 9.5.2017 BIDFOOD 34152199 30.5.2017
1411710274 potraviny 605,13 9.5.2017 AGFOODS 34144579 20.5.2017
5201701021 potraviny 173,87 10.5.2017 EASTFOOD 45702942 24.5.2017
117075004 potraviny 331,09 11.5.2017 BIDFOOD 34152199 1.6.2017
1744347 mäso,ml.výrobky 162,73 11.5.2017 DMJ market 36490661 18.5.2017
17112704 potraviny 169,84 11.5.2017 DMJ market 36490661 18.5.2017
117077048 ryby 118,59 15.5.2017 BIDFOOD 36490661 5.6.2017
153748 ovocie,zelenina 415,68 15.5.2017 OVO centrum 32394268 22.5.2017
117077839 mäso,ryby 683,78 16.5.2017 BIDFOOD 34152199 6.6.2017
1744574 mäso,ml.výrobky 176,13 16.5.2017 DMJ market 36490661 23.5.2017
18466 potraviny 275,88 16.5.2017 DMJ market 36490661 23.5.2017
1725402 mäso 136,95 18.5.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23.5.2017
1712876 potraviny 107,44 18.5.2017 DMJ market 36490661 25.5.2017
1744656 ml.výrobky 70,14 18.5.2017 DMJ market 36490661 25.5.2017
117079643 mäso,potraviny 471,48 18.5.2017 BIDFOOD 34152199 8.6.2017
5201701112 potraviny 122,41 19.5.2017 EASTFOOD 45702942 2.6.2017
117081676 potraviny 217,25 22.5.2017 BIDFOOD 34152199 12.6.2017
1712975 potraviny 131,81 22.5.2017 DMJ market 36490661 29.5.2017
153798 ovocie,zelenina 459,21 22.5.2017 OVO centrum 32394268 29.5.2017
1744805 mäso 143,28 23.5.2017 DMJ market 36490661 30.5.2017
1091933770 mlieko 21,85 23.5.2017 Rajo a.s. 31329519 31.5.2017
1091933791 mlieko 48,05 23.5.2017 Rajo a.s. 31329519 31.5.2017
1726820 mäso 235,98 24.5.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.6.2017
117084656 potraviny 379,90 25.5.2017 BIDFOOD 34152199 15.6.2017
1713050 potraviny 42,90 25.5.2017 DMJ market 36490661 1.6.2017
20170316 potraviny 258,68 25.5.2017 Marcodia 34905162 4.6.2017
1744898 ml.výrobky 84,64 26.5.2017 DMJ market 36490661 1.6.2017
1701302345 potraviny 488,91 26.5.2017 ATC 35760532 8.6.2017
117086530 mäso,ryby 622,87 29.5.2019 BIDFOOD 34152199 16.6.2017
153854 ovocie,zelenina 566,33 29.5.2017 OVO centrum 32394268 5.6.2017
1411710310 potraviny 247,52 29.5.2017 AGFOODS 34144579 13.6.2017
170992 potraviny 218,16 29.5.2017 Tatraprim 3642531 5.6.2017
1091936291 mlieko 49,92 30.5.2017 Rajo a.s. 31329519 9.6.2017
1745050 mäso 143,53 30.5.2017 DMJ market 36490661 6.6.2017
153915 ovocie,zelenina 247,25 30.5.2017 OVO centrum 32394268 9.6.2017
153912 ovocie 86,16 30.5.2017 OVO centrum 32394268 9.6.2017
153913 ovocie,zelenina 179,03 30.5.2017 OVO centrum 32394268 9.6.2017
1713376 potraviny 28,68 6.6.2017 DMJ market 36490661 13.6.2017
117092661 mäso 102,88 6.6.2017 BIDFOOD 34152199 27.6.2017
1745308 mäso, ml.výrobky 230,02 5.6.2017 DMJ market 36490661 12.6.2017
117094589 ryby,potraviny 599,99 8.6.2017 BIDFOOD 34152199 29.6.2017
1713420 potraviny 94,01 8.6.2017 DMJ market 36490661 14.6.2017
1745449 ml.výrobky 120,94 8.6.2017 DMJ market 36490661 14.6.2017
154016 ovocie,zelenina 181,10 12.6.2017 OVO centrum 32394268 19.6.2017
1701302600 potraviny 86,52 12.6.2017 ATC 35760532 23.6.2017
1745612 mäso 60,73 13.6.2017 DMJ market 36490661 20.6.2017
1745666 mäso 179,12 14.6.2017 DMJ market 36490661 21.6.2017
117101537 mäso,ml.výrobky 191,72 19.6.2016 BIDFOOD 34152199 10.7.2017
1745917 mäso 150,71 20.6.2017 DMJ market 36490661 27.6.2017
1745967 mäso 153,25 21.6.2017 DMJ market 36490661 28.6.2017
1713735 potraviny 108,30 21.6.2017 DMJ market 36490661 28.6.2017
117105527 potraviny 119,56 23.6.2017 BIDFOOD 34152199 14.7.2017
117106768 mäso,potraviny 213,61 26.6.2017 BIDFOOD 34152199 17.7.2017
154088 ovocie,zelenina 586,98 26.6.2017 OVO centrum 32394268 26.6.2017
154133 ovocie,zelenina 171,91 26.6.2017 OVO centrum 32394268 3.7.2017
1733672 mäso 38,45 23.6.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.7.2017
1713822 potraviny 90,53 26.6.2017 DMJ market 36490661 3.7.2017
1713860 potraviny 347,21 26.6.2017 DMJ market 36490661 4.7.2017
1746164 mäso 148,26 27.6.2017 DMJ market 36490661 4.7.2017
14000236 potraviny 669,68 28.6.2017 GVP 36446190 4.7.2017
20170394 potraviny 637,78 24.8.2017 Marcodia 34905162 3.9.2017
5201701555 potraviny 514,14 25.8.2017 EASTFOOD 45702942 8.9.2017
5201701560 potraviny 707,28 28.8.2017 EASTFOOD 45702942 10.9.2017
1411710352 potraviny 567,65 28.8.2017 AGFOODS 34144579 11.9.2017
1714825 potraviny 463,98 30.8.2017 DMJ market 36490661 6.9.2017
1701303286 potraviny 540,14 30.8.2017 ATC-JR 35760532 11.9.2017
1701303287 potraviny 516,92 4.9.2017 ATC-JR 35760532 13.9.2017
1714857 potraviny 181,79 3.9.2017 DMJ market 36490661 7.9.2017
117148826 mäso,potraviny 415,60 4.9.2017 BIDFOOD 34152199 25.9.2017
117148820 mäso,potraviny 437,02 5.9.2017 BIDFOOD 34152199 26.9.2017
1747664 potraviny 14,26 4.9.2017 DMJ market 36490661 11.9.2017
5201701611 potraviny 580,28 4.9.2017 EASTFOOD 45702942 18.9.2017
1747766 mäso 162,12 6.9.2017 DMJ market 36490661 13.9.2017
5201701612 potraviny 891,82 4.9.2017 EASTFOOD 45702942 18.9.2017
117151484 potraviny 11,84 7.9.2017 BIDFOOD 34152199 28.9.2017
1747799 ml.výrobky 36,43 7.9.2017 DMJ market 36490661 14.9.2017
1715063 potraviny 73,92 7.9.2017 DMJ market 36490661 14.9.2017
117152725 potraviny 163,46 8.9.2017 BIDFOOD 34152199 29.9.2017
117153766 mäso 334,27 11.9.2017 BIDFOOD 34152199 2.10.2017
117153760 mäso,potraviny 458,37 11.9.2017 BIDFOOD 34152199 2.10.2017
154421 ovocie,zelenina 465,08 11.9.2017 OVO centrum OVO centrum 18.9.2017
117153762 potraviny 303,98 12.9.2017 BIDFOOD 34152199 2.10.2017
1411710399 potraviny 192,00 12.9.2017 AGFOODS 34144579 26.9.2017
1748013 mäso,ml.výrobky 196,67 13.9.2017 DMJ market 36490661 20.9.2017
1715177 potraviny 58,96 13.9.2017 DMJ market 36490661 20.9.2017
117156921 mäso,potraviny 384,72 14.9.2017 BIDFOOD 34152199 5.10.2017
117156922 potraviny 263,11 14.9.2017 BIDFOOD 34152199 5.10.2017
117156920 ryby 488,41 14.9.2017 BIDFOOD 34152199 5.10.2017
154470 ovocie,zelenina 338,50 18.9.2017 OVO centrum 32394268 25.9.2017
117158328 mäso 101,32 19.9.2017 BIDFOOD 34152199 10.10.2017
1750945 mäso 78,08 21.9.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.10.2017
1715398 potraviny 110,78 21.9.2017 DMJ market 36490661 28.9.2017
1715394 potraviny 773,15 21.9.2017 DMJ market 36490661 28.9.2017
1701303681 potraviny 168,34 22.9.2017 ATC-JR 35760532 5.10.2017
117162877 ml.výrobky 119,57 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
117162879 mäso 327,10 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
117162880 mäso 267,75 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
117162892 potraviny 164,14 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
1019965079 ml.výrobky 111,26 25.9.2017 Rajo a.s. 31329519 6.10.2017
1411710437 potraviny 771,84 26.9.2017 AGFOODS 34144579 9.10.2017
5201701859 potraviny 183,84 27.9.2017 EASTFOOD 45702942 11.10.2017
1715519 potraviny 60,30 27.9.2017 DMJ market 36490661 4.10.2017
1748554 ml.výrobky 202,40 27.9.2017 DMJ market 36490661 4.10.2017
1748546 mäso 144,56 27.9.2017 DMJ market 36490661 4.10.2017
14000240 potraviny 512,56 29.9.2017 GVP 36446190 12.10.2017
109167022 mlieko,ml.výrobky 75,43 29.9.2017 Rajo a.s. 31329519 9.10.2017
1091966715 mlieko,ml.výrobky 33,12 29.9.2017 Rajo a.s. 31329519 9.10.2017
1752530 mäso 51,00 28.9.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12.10.2017
117164916 potraviny 364,57 28.9.2017 BIDFOOD 34152199 19.10.2017
1700023 ovocie 76,64 28.9.2017 OVO centrum 32394268 8.10.2017
154565 ovocie,zelenina 495,41 28.9.2017 OVO centrum 32394268 8.10.2017
154566 ovocie,zelenina 110,02 28.9.2017 OVO centrum 32394268 8.10.2017
1748770 mäso 152,30 2.10.2017 DMJ market 36490661 9.10.2017
117168163 ryby 515,24 3.10.2017 BIDFOOD 34152199 24.10.2017
1748887 mäso 160,39 4.10.2017 DMJ market 36490661 11.10.2017
1411710474 potraviny 31,08 4.10.2017 AGFOODS 34144579 18.10.2017
1754028 mäso 72,70 5.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18.10.2017
1748916 potraviny 63,08 5.10.2017 DMJ market 36490661 12.10.2017
1715770 potraviny 40,46 5.10.2017 DMJ market 36490661 12.10.2017
117170771 potraviny 554,42 6.10.2017 BIDFOOD 34152199 10.10.2017
5201701919 potraviny 762,09 9.10.2017 EASTFOOD 45702942 10.10.2017
1749034 mäso 307,53 9.10.2017 DMJ market 36490661 10.10.2017
117172982 mäso 290,22 10.10.2017 BIDFOOD 34152199 31.10.2017
175317 mäso 40,77 12.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26.10.2017
1749162 ml.výrobky 102,86 12.10.2017 DMJ market 36490661 19.10.2017
1715914 potraviny 40,57 12.10.2017 DMJ market 36490661 19.10.2017
11715105 potraviny 13,61 13.10.2017 BIDFOOD 34152199 3.11.2017
1715952 potraviny 4,61 13.10.2017 DMJ market 36490661 20.10.2017
117176431 ryby,potraviny 903,98 16.10.2017 BIDFOOD 34152199 6.11.2017
154683 ovocie,zelenina 647,96 16.10.2017 OVO centrum 32394268 23.10.2017
117177232 mäso 115,06 17.10.2017 BIDFOOD 34152199 7.11.2017
1749394 mäso 245,66 17.10.2017 DMJ market 36490661 24.10.2017
1091970901 ml.výrobky 79,18 18.10.2017 Rajo a.s. 31329519 26.10.2017
20170512 potraviny 384,76 18.10.2017 Marcodia 34905162 28.10.2017
1756982 mäso 30,75 19.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 2.11.2017
1716123 potraviny 166,60 19.10.2017 DMJ market 36490661 26.10.2017
1749495 ml.výrobky 89,94 19.10.2017 DMJ market 36490661 26.10.2017
117179673 potraviny 322,12 20.10.2017 BIDFOOD 34152199 10.11.2017
5201702067 potraviny 111,28 20.10.2017 EASTFOOD 45702942 3.11.2017
17VF0587 potraviny 66,96 20.10.2017 Mplus 47372095 3.11.2017
1749606 mäso 123,89 23.10.2017 DMJ market 36490661 30.10.2017
171843 potraviny 225,72 23.10.2017 Tatraprim 36492531 30.10.2017
1091972388 ml.výrobky 110,27 23.10.2017 Rajo a.s. 31329519 2.11.2017
117181976 mäso 191,52 24.10.2017 BIDFOOD 34152199 14.11.2017
1758478 mäso 101,18 25.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8.11.2017
1749741 mäso 117,59 25.10.2017 DMJ market 36490661 30.10.2017
1091972733 mliečne výrobky 12,96 25.10.2017 Rajo a.s. 31329519 6.11.2017
1091973022 mliečne výrobky 174,01 25.10.2017 Rajo a.s. 31329519 6.11.2017
1091972897 mliečne výrobky 31,56 25.10.2017 Rajo a.s. 31329519 6.11.2017
117183660 mäso, potraviny 367,86 26.10.2017 BIDFOOD 34152199 16.11.2017
1716294 potraviny 66,32 26.10.2017 DMJ market 36490661 2.11.2017
1700059 ovocie 113,02 26.10.2017 OVO centrum 32394268 5.11.2017
154769 ovocie,zelenina 558,14 26.10.2017 OVO centrum 32394268 5.11.2017
154770 ovocie,zelenina 154,05 26.10.2017 OVO centrum 32394268 5.11.2017
1749853 ml.výrobky 156,20 2.11.2017 DMJ market 36490661 6.11.2017
1750004 mäso 112,89 2.11.2017 DMJ market 36490661 9.11.2017
1716354 potraviny 78,91 2.11.2017 DMJ market 36490661 9.11.2017
117186161 potraviny 197,32 2.11.2017 BIDFOOD 34152199 21.11.2017
1701304369 potraviny 670,62 2.11.2017 ATC- JR 35760532 14.11.2017
5201702142 potraviny 245,53 3.11.2017 EASTFOOD 45702942 17.11.2017
5201702153 potraviny 301,78 3.11.2017 EASTFOOD 45702942 17.11.2017
117188908 ryby 203,48 6.11.2017 BIDFOOD 34152199 27.11.2017
117190059 ryby 273,50 7.11.2017 BIDFOOD 34152199 28.11.2017
1750175 mäso 144,75 7.11.2017 DMJ market 36490661 14.11.2017
1750229 ml.výrobky 178,85 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
1716586 potraviny 142,16 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
1750223 mäso 181,03 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
1716592 potraviny 43,68 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
5201702196 potraviny 56,22 8.11.2017 EASTFOOD 45702942 22.11.2017
5201702237 potraviny 12,58 10.11.2017 EASTFOOD 45702942 22.11.2017
1750378 mäso 156,28 13.11.2017 DMJ market 36490661 20.11.2017
1762153 mäso 34,11 14.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28.11.2017
1762122 mäso 14,83 14.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28.11.2017
117194447 potraviny 116,18 14.11.2017 BIDFOOD 34152199 1.12.2017
117194772 mäso, potraviny 324,98 14.11.2017 BIDFOOD 34152199 1.12.2017
1091978443 ml.výrobky 39,01 14.11.2017 Rajo a.s. 31329519 23.11.2017
5201702266 potraviny 564,15 14.11.2017 EASTFOOD 45702942 28.11.2017
154863 ovocie,zelenina 433,60 15.11.2017 OVO centrum 32394268 20.11.2017
1750493 ml.výrobky 157,67 15.11.2017 DMJ market 36490661 22.11.2017
1716732 potraviny 99,73 15.11.2017 DMJ market 36490661 22.11.2017
117197269 potraviny 176,35 16.11.2017 BIDFOOD 34152199 7.12.2017
1701304608 potraviny 371,13 16.11.2017 ATC- JR 35760532 29.11.2017
1750678 mäso 427,34 20.11.2017 DMJ market 36490661 27.11.2017
1091979075 mlieko 6,72 20.11.2017 Rajo a.s. 31329519 27.11.2017
154931 ovocie,zelenina 413,90 21.11.2017 OVO centrum 32394268 30.11.2017
1750795 mäso 86,06 22.11.2017 DMJ market 36490661 29.11.2017
1091980447 ml.výrobky 10,21 22.11.2017 Rajo a.s. 31329519 30.11.2017
1764109 mäso 78,08 22.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.12.2017
1750829 potraviny 163,82 23.11.2017 DMJ market 36490661 30.11.2017
1716945 potraviny 90,02 23.11.2017 DMJ market 36490661 30.11.2017
117200899 potraviny 239,99 23.11.2017 BIDFOOD 34152199 14.12.2017
117199511 mäso 164,65 21.11.2017 BIDFOOD 34152199 12.12.2017
5201702332 potraviny 424,26 24.11.2017 EASTFOOD 45702942 8.12.2017
117202848 ryby 345,02 27.11.2017 BIDFOOD 34152199 18.12.2017
1764813 mäso 107,36 28.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12.12.2017
1717071 potraviny 111,73 29.11.2017 DMJ market 36490661 6.12.2017
1751057 mäso,ml.výrobky 270,04 29.11.2017 DMJ market 36490661 6.12.2017
170107 ovocie 109,18 29.11.2017 OVO centrum 32394268 9.12.2017
155004 ovocie,zelenina 312,56 29.11.2017 OVO centrum 32394268 9.12.2017
1751268 mäso 409,12 4.12.2017 DMJ market 36490661 11.12.2017
1717271 potraviny 155,52 5.12.2017 DMJ market 36490661 12.12.2017
1751408 mäso 162,46 6.12.2017 DMJ market 36490661 13.12.2017
1751410 mäso 8,00 6.12.2017 DMJ market 36490661 13.12.2017
117209895 mäso,potraviny 205,80 7.12.2017 BIDFOOD 34152199 28.12.2017
1717341 potraviny 161,30 7.12.2017 DMJ market 36490661 14.12.2017
1751485 potraviny 177,66 8.12.2017 DMJ market 36490661 15.12.2017
117211894 mäso 211,09 11.12.2017 BIDFOOD 34152199 1.1.2018
1717368 potraviny 500,88 4.12.2017 DMJ market 36490661 11.12.2017
1091985996 ml.výrobky 61,72 11.12.2017 Rajo a.s. 31329519 21.12.2017
117211130 potraviny 353,00 8.12.2017 BIDFOOD 34152199 29.12.2017
117214607 potraviny 578,61 14.12.2017 BIDFOOD 34152199 4.1.2018
1701305036 potraviny 213,72 14.12.2017 ATC- JR 35760532 27.12.2017
1751750 ml.výrobky 74,14 15.12.2017 DMJ market 36490661 22.12.2017
117217544 ryby 669,98 15.12.2017 BIDFOOD 34152199 9.1.2018
1751934 mäso 178,07 19.12.2017 DMJ market 36490661 26.12.2017
1770188 mäso 52,14 20.12.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 27.12.2017
1751999 mäso 110,76 20.12.2017 DMJ market 36490661 27.12.2017
 
Rok 2016
 
číslo fa. popis suma v € s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
1640068 ml.výrobky 111,24 8.1.2016 DMJ Market 36490661 11.1.2016
1610026 potraviny 164,44 8.1.2016 DMJ Market 36490661 11.1.2016
5201600008 potraviny 497,36 8.1.2016 EASTFOODS 45702942 11.1.2016
5201600007 potraviny 638,60 8.1.2016 EASTFOODS 45702942 11.1.2016
116101164 mäso,potraviny 782,29 8.1.2016 Bidvest 34152199 11.1.2016
1640184 mäso 148,49 12.1.2016 DMJ Market 36490661 13.1.2016
1601300097 potraviny 159,04 11.1.2016 ATC-JR 35760532 13.1.2016
1640232 mäso 166,54 13.1.2016 DMJ Market 36490661 13.1.2016
116103299 ryby 294,72 12.1.2016 Bidvest 34152199 13.1.2016
52016000098 potraviny 513,37 13.1.2016 EASTFOODS 45702942 13.1.2016
1640252 ryby 110,22 14.1.2016 DMJ Market 6490661 14.1.2016
1601735 mäso 61,11 14.1.2016 Cimbaľak 36473219 14.1.2016
1610166 potraviny 42,42 14.1.2016 DMJ Market 36490661 14.1.2016
1411610008 potraviny 444,13 14.1.2016 AGFOODS 34144579 14.1.2016
116104794 potraviny 380,30 14.1.2016 Bidvest 34152199 19.1.2016
116104886 potraviny 153,45 15.1.2016 Bidvest 34152199 19.1.2016
149805 ovocie,zelenina 460,35 18.1.2016 OVO Centrum 32394268 19.1.2016
1411610016 potraviny 46,32 18.1.2016 AGFOODS 34144579 19.1.2016
1602461 mäso 84,10 19.1.2016 Cimbaľak 36473219 19.1.2016
1640430 mäso 72,37 19.1.2016 DMJ Market 6490661 19.1.2016
1091809012 mlieko 20,16 21.1.2016 RAJO a.s. 31329519 25.1.2016
1610316 potraviny 7,00 20.1.2016 DMJ Market 36490661 20.1.2016
1610319 potraviny 122,81 20.1.2016 DMJ Market 36490661 20.1.2016
1640478 mäso 416,01 20.1.2016 DMJ Market 36490661 20.1.2016
5201600204 potraviny 781,51 20.1.2016 EASTFOOD 45702942 20.1.2016
116108876 potraviny,mäso 578,10 22.1.2016 Bidvest 34152199 25.1.2016
149866 ovocie,zelenina 375,95 25.1.2016 OVO Centrum 32394268 25.1.2016
1640633 mäso 209,50 26.1.2016 DMJ Market 36490661 27.1.2016
1604237 mäso 76,97 27.1.2016 Cimbaľak 36473219 27.1.2016
1640681 ml.výrobky 76,00 27.1.2016 DMJ Market 36490661 27.1.2016
5201600292 potraviny 138,58 29.1.2016 EASTFOOD 45702942 29.1.2016
116112696 mäso,potraviny 326,63 29.1.2016 Bidvest 34152199 29.1.2016
14000180 potraviny 313,36 29.1.2016 GVP 36446190 29.1.2016
1610491 potraviny 217,44 29.1.2016 DMJ Market 36490661 29.1.2016
116113826 ryby 294,72 2.2.2016 Bidvest 34152199 3.2.2016
1640913 mäso 145,00 3.2.2016 DMJ Market 6490661 3.2.2016
5201600328 potraviny 503,42 2.2.2016 EASTFOOD 45702942 3.2.2016
5201600330 potraviny 294,31 3.2.2016 EASTFOOD 45702942 3.2.2016
1605734 mäso 29,34 4.2.2016 Cimbaľak 36473219 5.2.2016
1610660 potraviny 63,66 4.2.2016 DMJ Market 6490661 5.2.2016
1640939 ml.výrobky 127,36 4.2.2016 DMJ Market 36490661 5.2.2016
1641025 mäso 35,10 8.2.2016 DMJ Market 36490661 10.2.2016
116116879 mäso,potraviny 424,10 8.2.2016 Bidvest 34152199 10.2.2016
1091814369 mlieko 119,15 9.2.2016 Rajo a.s. 31329519 10.2.2016
5201600391 mäso,potraviny 238,48 10.2.2016 EASTFOOD 45702942 10.2.2016
20160113 potraviny 364,08 12.2.2016 Marcodia 34905162 12.2.2016
5201600413 potraviny 217,92 12.2.2016 EASTFOOD 45702942 12.2.2016
1610839 potraviny 289,66 12.2.2016 DMJ Market 36490661 19.2.2016
1610805 potraviny 56,42 15.2.2016 DMJ Market 36490661 19.2.2016
150087 ovocie,zelenina 490,35 19.2.2016 OVO Centrum 32394268 19.2.2016
1641365 mäso 201,44 22.2.2016 DMJ Market 36490661 22.2.2016
116124121 mäso,potraviny 450,49 22.2.2016 Bidvest 34152199 22.2.2016
1608525 mäsové výrobky 8,08 22.2.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.2.2016
1608640 mäso 55,54 22.2.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.2.2016
1601300780 potraviny 172,92 22.2.2016 ATC-JR,s.r.o. 35760532 22.2.2016
160379 potraviny 213,18 22.2.2016 Tatraprim s.r.o. 36492531 22.2.2016
1411610088 potraviny 403,84 23.2.2016 AG FOODS 34144579 24.2.2016
1609268 mäso 306,15 24.2.2015 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24.2.2016
1641450 mäso 173,05 24.2.2015 DMJ Market 36490661 24.2.2016
5201600485 potraviny 150,13 24.2.2015 EASTFOOD 45702942 24.2.2016
5201600484 potraviny 168,00 24.2.2015 EASTFOOD 45702942 24.2.2016
1611028 potraviny 92,32 25.2.2016 DMJ Market 36490661 26.2.2016
116125822 potraviny 209,15 25.2.2016 Bidvest 34152199 26.2.2016
150162 ovocie,zelenina 546,80 26.2.2016 OVO Centrum 32394268 26.2.2016
150161 ovocie 110,85 26.2.2016 OVO Centrum 32394268 26.2.2016
1611051 potraviny 205,24 26.2.2016 DMJ Market 6490661 26.2.2016
5201600518 potraviny 329,21 26.2.2016 EASTFOOD 45702942 26.2.2016
1641464 ml.výrobky 80,75 25.2.2016 DMJ Market 36490661 26.2.2016
150165 zelenina 176,45 29.2.2016 OVO Centrum 32394268 29.2.2016
14000183 potraviny 145,66 29.2.2016 GVP,spol.s.r.o. 36446190 29.2.2016
116127942 mäso,potraviny 210,67 1.3.2016 Bidvest 34152199 3.3.2016
1610635 mäso 41,69 2.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3.3.2016
1610679 mäso 110,19 2.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3.3.2016
116129985 potraviny 291,22 3.3.2016 Bidvest 34152199 3.3.2016
1611209 potraviny 18,04 3.3.2016 DMJ Market 36490661 3.3.2016
1641697 ml.výrobky 90,93 3.3.2016 DMJ Market 36490661 3.3.2016
5201600569 potraviny 248,44 4.3.2016 EASTFOOD 45702942 4.3.2016
5201600571 potraviny 265,61 4.3.2016 EASTFOOD 45702942 4.3.2016
116131915 mäso,potraviny 375,40 8.3.2016 Bidvest 34152199 9.3.2016
1091821886 mlieko 20,16 8.3.2016 Rajo.a.s. 31329519 9.3.2016
1641866 ml.výrobky 108,10 9.3.2016 DMJ Market 36490661 9.3.2016
1611337 potraviny 102,37 9.3.2016 DMJ Market 36490661 9.3.2016
5201600630 potraviny 120,13 9.3.2016 EASTFOOD 45702942 9.3.2016
1601301081 potraviny 436,62 10.3.2016 ATC-JR, s.r.o. 35760532 11.3.2016
116133382 potraviny 200,48 10.3.2016 Bidvest 34152199 11.3.2016
116133832 mlieko 94,25 10.3.2016 Bidvest 34152199 11.3.2016
1611424 potraviny 436,12 10.3.2016 DMJ Market 36490661 14.3.2016
1641962 ml.výrobky 21,23 14.3.2016 DMJ Market 36490661 14.3.2016
5201600673 potraviny 668,30 14.3.2016 EASTFOOD 45702942 14.3.2016
150305 ovocie,zelenina 510,66 14.3.2016 OVO Centrum 32394268 14.3.2016
1612826 mäso 47,44 15.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17.3.2016
1642023 mäso 110,41 15.3.2016 DMJ Market 36490661 17.3.2016
5201600696 potraviny,mäso 433,62 16.3.2016 EASTFOOD 45702942 17.3.2016
1642117 ml.výrobky 95,41 17.3.2016 DMJ Market 36490661 17.3.2016
1611472 potraviny 43,20 17.3.2016 DMJ Market 36490661 17.3.2016
1613990 mäso 34,43 21.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21.3.2016
1642206 mäso 90,12 21.3.2016 DMJ Market 36490661 21.3.2016
116138736 potraviny,mäso 220,06 21.3.2016 Bidvest 34152199 21.3.2016
116136239 potraviny,mäso 238,48 21.3.2016 Bidvest 34152199 21.3.2016
150361 ovocie,zelenina 95,07 21.3.2016 OVO Centrum 32394268 21.3.2016
116139307 ryby 47,88 22.3.2016 Bidvest 34152199 23.3.2016
1601301186 potraviny 100,78 23.3.2016 ATC-JR, s.r.o. 35760532 23.3.2016
5201600792 potraviny 144,00 23.3.2016 EASTFOOD 45702942 23.3.2016
1091825547 mlieko 91,07 23.3.2016 Rajo a.s. 31329519 23.3.2016
1642342 mäso 140,05 30.3.2016 DMJ Market 36490661 30.3.2016
150424 ovocie,zelenina 400,14 30.3.2016 OVO Centrum 32394268 30.3.2016
150425 ovocie,zelenina 400,75 30.3.2016 OVO Centrum 32394268 30.3.2016
150423 ovocie 105,10 30.3.2016 OVO Centrum 32394268 30.3.2016
20160203 potraviny 338,47 30.3.2016 Marcodia 34905162 30.3.2016
116142456 potraviny,mäso 240,61 30.3.2016 Bidvest 34152199 30.3.2016
1642494 potraviny,mäso 124,53 1.4.2016 DMJ Market 36490661 5.4.2016
5201600803 potraviny 77,98 1.4.2016 EASTFOOD 45702942 5.4.2016
1642539 potraviny,mäso 256,93 4.4.2016 DMJ Market 36490661 5.4.2016
116145287 potraviny,mäso 126,27 5.4.2016 Bidvest 34152199 5.4.2016
5201600774 potraviny 570,24 30.3.2016 EASTFOOD 45702942 6.4.2016
1616420 mäso 61,83 6.4.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6.4.2016
1611882 potraviny 333,60 6.4.2016 DMJ Market 36490661 6.4.2016
1611864 potraviny 38,23 6.4.2016 DMJ Market 36490661 6.4.2016
1642632 potraviny 52,98 6.4.2016 DMJ Market 36490661 6.4.2016
5201600849 mäso,potraviny 250,96 6.4.2016 EASTFOOD 45702942 6.4.2016
116146893 potraviny 423,86 7.4.2016 Bidvest 34152199 11.4.2016
1642681 mäso 54,92 8.4.2016 DMJ Market 36490661 11.4.2016
150552 ovocie,zelenina 564,05 11.4.2016 OVO Centrum 32394268 11.4.2016
1642734 mäso 145,85 11.4.2016 DMJ Market 36490661 11.4.2016
116149447 mäso 291,30 12.4.2016 Bidvest 34152199 14.4.2016
1612021 potraviny 407,84 13.4.2016 DMJ Market 36490661 14.4.2016
5201600917 mäso 226,22 13.4.2016 EASTFOOD 45702942 14.4.2016
116150963 potraviny 350,75 14.4.2016 Bidvest 34152199 14.4.2016
1612037 potraviny 130,81 14.4.2016 DMJ Market 36490661 15.4.2016
1642842 potraviny 69,79 14.4.2016 DMJ Market 36490661 15.4.2016
1618133 mäsové vrobky 29,38 15.4.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15.4.2016
5201600935 potraviny 213,53 15.4.2016 EASTFOOD 45702942 15.4.2016
150614 ovocie,zelenina 106,98 18.4.2016 OVO Centrum 32394268 19.4.2016
116152553 mäso, ryby 589,57 18.4.2016 Bidvest 34152199 19.4.2016
5201600934 potraviny 256,50 18.4.2016 EASTFOOD 45702942 19.4.2016
1643049 mäso 258,47 19.4.2016 DMJ Market 36490661 19.4.2016
1619174 mäso 66,92 21.4.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21.4.2016
1643082 ml.výrobky 69,79 20.4.2016 DMJ Market 36490661 21.4.2016
1612203 potraviny 77,94 20.4.2016 DMJ Market 36490661 21.4.2016
116155119 potraviny 423,22 21.4.2016 Bidvest 34152199 21.4.2016
1091830698 mlieko 20,16 21.4.2016 Rajo a.s. 31329519 21.4.2016
5201601001 potraviny 144,00 22.4.2016 EASTFOOD 45702942 25.4.2016
150668 ovocie,zelenina 478,82 25.4.2016 OVO Centrum 32394268 25.4.2016
116156665 mäso,potraviny 419,42 25.4.2016 Bidvest 34152199 25.4.2016
1643174 mäso,potraviny 199,66 25.4.2016 DMJ Market 36490661 25.4.2016
1411610232 potraviny 358,89 25.4.2016 AG FOODS 34144579 27.4.2016
1091834514 mlieko 20,16 26.4.2016 Rajo a.s. 31329519 27.4.2016
1643265 mäso,ml.výrobky 92,60 27.4.2016 DMJ Market 36490661 27.4.2016
1612327 potraviny 116,06 27.4.2016 DMJ Market 36490661 27.4.2016
5201601051 mäso, potraviny 361,17 27.4.2016 EASTFOOD 45702942 27.4.2016
116159081 potraviny 164,72 28.4.2016 Bidvest 34152199 28.4.2016
1601301714 potraviny 152,04 28.4.2016 ATC JR 35760532 28.4.2016
150722 ovocie 135,70 28.4.2016 OVO Centrum 32394268 28.4.2016
150724 ovocie,zelenina 289,91 28.4.2016 OVO Centrum 32394268 28.4.2016
150723 ovocie,zelenina 123,05 28.4.2016 OVO Centrum 32394268 28.4.2016
5201601080 potraviny 2,00 29.4.2016 EASTFOOD 45702942 29.4.2016
14000190 potraviny 381,50 29.4.2016 GVP potraviny 36446190 29.4.2016
116159742 potraviny 40,56 29.4.2016 Bidvest 34152199 29.4.2016
1643448 mäso 118,09 2.5.2016 DMJ Market 36490661 4.5.2016
1610274 potraviny 563,39 2.5.2016 Duo - Meckova 40469766 4.5.2016
116161610 mäso,ryby 713,10 3.5.2016 Bidvest 34152199 4.5.2016
1643535 potraviny 34,87 4.5.2016 DMJ Market 36490661 4.5.2016
1612521 potraviny 116,86 4.5.2016 DMJ Market 36490661 4.5.2016
5201601097 potraviny 148,37 4.5.2016 EASTFOOD 45702942 6.5.2016
1612550 potraviny 86,45 5.5.2016 DMJ Market 34152199 6.5.2016
1621850 mäso 43,84 5.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6.5.2016
11614104 mäso, potraviny 537,52 6.5.2016 Bidvest 34152199 6.5.2016
5201601134 mäso 202,26 6.5.2016 EASTFOOD 45702942 6.5.2016
1643656 mäso 77,70 9.5.2016 DMJ Market 36490661 9.5.2016
1612615 potraviny 165,54 9.5.2016 DMJ Market 36490661 9.5.2016
150836 ovocie,zelenina 803,34 9.5.2016 OVO Centrum 32394268 9.5.2016
1622725 mäso 71,92 10.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 10.5.2016
1612656 potraviny 16,15 10.5.2016 DMJ Market 36490661 10.5.2016
1643699 ml.výrobky 81,13 10.5.2016 DMJ Market 36490661 10.5.2016
1091838566 mlieko 20,16 10.5.2016 Rajo a.s. 31329519 10.5.2016
1612683 potraviny 41,22 11.5.2016 DMJ Market 36490661 13.5.2016
1643746 potraviny 49,87 11.5.2016 DMJ Market 36490661 13.5.2016
1643772 mäs.výrobky 45,96 12.5.2016 DMJ Market 36490661 13.5.2016
1601301977 potraviny 239,91 12.5.2016 ATC 35760532 13.5.2016
5201601196 potraviny 121,52 13.5.2016 EASTFOOD 45702942 13.5.2016
116169548 potraviny,ryby 385,64 16.5.2016 Bidvest 34152199 17.5.2016
1643932 mäso 77,89 16.5.2016 DMJ Market 36490661 17.5.2016
116169866 mäso,potraviny 195,77 16.5.2016 Bidvest 34152199 17.5.2016
1623830 mäso 62,45 16.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17.5.2016
1644024 mäso 189,25 18.5.2016 DMJ Market 36490661 19.5.2016
116171574 potraviny 86,67 19.5.2016 Bidvest 34152199 19.5.2016
1644052 ml.výrobky 160,23 19.5.2016 DMJ Market 36490661 19.5.2016
1612889 potraviny 71,35 19.5.2016 DMJ Market 36490661 19.5.2016
116173114 potraviny 23,76 23.5.2016 Bidvest 34152199 23.5.2016
150940 ovocie,zelenina 409,31 23.5.2016 OVO Centrum 32394268 23.5.2016
1644151 mäso 110,31 23.5.2016 DMJ Market 36490661 23.5.2016
1091842411 mlieko 18,72 23.5.2016 Rajo a.s. 31329519 23.5.2016
116173907 mäso 172,25 24.5.2016 Bidvest 34152199 26.5.2016
1644223 ml.výrobky 98,90 25.5.2016 DMJ Market 36490661 26.5.2016
1613023 potraviny 125,41 25.5.2016 DMJ Market 36490661 26.5.2016
1625918 mäso 49,73 26.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26.5.2016
116175586 ryby,potraviny 573,90 26.5.2016 Bidvest 34152199 26.5.2016
1613065 potraviny 30,53 27.5.2016 DMJ Market 36490661 30.5.2016
5201601309 potraviny 87,11 27.5.2016 EASTFOOD 45702942 30.5.2016
1644348 mäso 103,84 30.5.2016 DMJ Market 36490661 30.5.2016
151002 ovocie 84,18 30.5.2016 OVO Centrum 32394268 30.5.2016
151003 ovocie,zelenina 513,05 30.5.2016 OVO Centrum 32394268 30.5.2016
151004 ovocie,zelenina 381,20 30.5.2016 OVO Centrum 32394268 30.5.2016
1644402 mäso,ml.výrobky 71,52 31.5.2016 DMJ Market 36490661 31.5.2016
14000195 potraviny 470,66 31.5.2016 GVP potraviny 36446190 31.5.2016
1613063 potraviny 558,11 1.6.2016 DMJ Market 36490661 3.6.2016
116180273 potraviny 109,44 1.6.2016 Bidvest 34152199 3.6.2016
5201601384 potraviny,mäso 244,04 1.6.2016 EASTFOOD 45702942 3.6.2016
1644658 mäso 117,60 6.6.2016 DMJ Market 36490661 8.6.2016
116183452 potraviny,mäso 282,02 7.6.2016 Bidvest 34152199 8.6.2016
1464703 potraviny 12,40 8.6.2016 DMJ Market 36490661 8.6.2016
1613363 potraviny 32,27 8.6.2016 DMJ Market 36490661 8.6.2016
5201601414 potraviny 210,64 8.6.2016 EASTFOOD 45702942 8.6.2016
1613542 potraviny 18,70 15.6.2016 DMJ Market 36490661 17.6.2016
1613595 potraviny 111,61 16.6.2016 DMJ Market 36490661 17.6.2016
1645036 mäso 55,05 16.6.2016 DMJ Market 36490661 17.6.2016
116188830 potraviny 167,18 16.6.2016 Bidvest 34152199 17.6.2016
5201601472 potraviny 165,53 17.6.2016 EASTFOOD 45702942 17.6.2016
151196 ovocie,zelenina 280,24 17.6.2016 OVO Centrum 32394268 17.6.2016
116190598 mäso,potraviny 566,44 20.6.2016 Bidvest 34152199 22.6.2016
1613686 potraviny 28,07 21.6.2016 DMJ Market 36490661 22.6.2016
1645187 mäso 136,57 21.6.2016 DMJ Market 36490661 22.6.2016
1091850314 mlieko 60,48 21.6.2016 Rajo a.s. 31329519 22.6.2016
1613687 potraviny 384,59 22.6.2016 DMJ Market 36490661 22.6.2016
1645257 mäso 89,16 23.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
1613746 potraviny 11,72 23.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
1613792 potraviny 16,33 27.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
1645352 mäso 128,97 27.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
116194717 mäso,potraviny 266,88 27.6.2016 Bidvest 34152199 27.6.2016
151265 ovocie,zelenina 231,05 27.6.2016 OVO Centrum 32394268 27.6.2016
14000197 potraviny 749,78 29.6.2016 GVP 36446190 29.6.2016
151319 ovocie 246,87 29.6.2016 OVO Centrum 32394268 29.6.2016
151320 ovocie,zelenina 119,11 29.6.2016 OVO Centrum 32394268 29.6.2016
151327 ovocie,zelenina 494,31 29.6.2016 OVO Centrum 32394268 29.6.2016
1614687 potraviny 521,04 24.8.2016 DMJ Market 36490661 31.8.2016
5201601658 potraviny 527,28 30.8.2016 EASTFOOD 45702942 31.8.2016
5201601655 potraviny 598,39 30.8.2016 EASTFOOD 45702942 31.8.2016
116227706 potraviny 481,50 30.8.2016 Bidvest 34152199 31.8.2016
20160412 potraviny 682,69 30.8.2016 Marcodia 34905162 31.8.2016
5201601714 potraviny 462,89 31.8.2016 EASTFOOD 45702942 31.8.2016
1411610347 potraviny 773,27 31.8.2016 AG FOODS 34144579 31.8.2016
5201601713 potraviny 541,60 31.8.2016 EASTFOOD 45702942 5.9.2016
1614909 potraviny 150,48 5.9.2016 DMJ Market 36490661 5.9.2016
116228258 potraviny 257,32 5.9.2016 Bidvest 34152199 5.9.2016
116231339 mäso 409,63 5.9.2016 Bidvest 34152199 5.9.2016
1614976 potraviny 11,56 7.9.2016 DMJ Market 36490661 9.9.2016
1649636 mäso 128,46 7.9.2016 DMJ Market 36490661 9.9.2016
1645640 mäso 32,74 8.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 9.9.2016
116234012 zelenina 124,16 8.9.2016 Bidvest 34152199 9.9.2016
116234007 potraviny 228,84 8.9.2016 Bidvest 34152199 9.9.2016
1614999 potraviny 122,80 8.9.2016 DMJ Market 36490661 13.9.2016
1646967 mäso,mlieko 268,13 8.9.2016 DMJ Market 36490661 9.9.2016
5201601808 potraviny 115,68 9.9.2016 EASTFOOD 45702942 9.9.2016
116235791 potraviny 18,24 12.9.2016 Bidvest 34152199 12.9.2016
116235768 potraviny,mäso 367,31 12.9.2016 Bidvest 34152199 12.9.2016
151602 ovocie,zelenina 385,95 12.9.2016 OVO Centrum 32394268 12.9.2016
1647129 mäso 24,83 13.9.2016 DMJ Market 36490661 13.9.2016
116235780 ryby,potraviny 431,64 13.9.2016 Bidvest 34152199 13.9.2016
116232020 potraviny 10,80 10.9.2016 Bidvest 34152199 13.9.2016
1091870980 mlieko 55,80 13.9.2016 Rajo a.s. 31329519 13.9.2016
1647168 ryby 30,66 14.9.2016 DMJ Market 36490661 16.9.2016
116236668 potraviny 71,28 14.9.2016 Bidvest 34152199 16.9.2016
1646789 mäso 22,80 14.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 16.9.2016
1647191 ml.výrobky 62,24 16.9.2016 DMJ Market 36490661 16.9.2016
1615146 potraviny 84,48 16.9.2016 DMJ Market 36490661 16.9.2016
5201601852 potraviny 287,28 16.9.2016 EASTFOOD 45702942 28.9.2016
1601303239 potraviny 144,10 16.9.2016 ATC 35760532 28.9.2016
116241189 potraviny 127,98 16.9.2016 BIDVEST 34152199 7.10.2016
116239566 kuracie mäso 248,64 19.9.2016 BIDVEST 34152199 10.10.2016
1647310 kuracie mäso 19,90 19.9.2016 DMJ market 36490661 26.9.2016
116240221 potraviny 40,32 20.9.2016 BIDVEST 34152199 10.10.2016
116239562 mäso 312,91 19.9.2016 BIDVEST 34152199 10.10.2016
1648073 mäso 58,39 21.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.10.2016
151657 ovocie, zelenina 273,12 21.9.2016 OVO Centrum 32394268 26.9.2016
116240439 mäso 169,41 20.9.2016 BIDVEST 34152199 11.10.2016
1615301 potraviny 43,82 22.9.2016 DMJ market 36490661 29.9.2016
1647452 mäso, ml. výrobky 229,99 22.9.2016 DMJ market 36490661 22.9.2016
116242170 potraviny 722,53 22.9.2016 BIDVEST 34152199 22.9.2016
501601909 potraviny 80,31 22.9.2016 EASTFOOD 45702942 27.9.2016
116242170 ryby 490,26 23.9.2016 BIDVEST 34152199 17.10.2016
116245306 mäso 171,64 27.9.2016 BIDVEST 34152199 18.10.2016
1677605 mäso 281,64 27.9.2016 DMJ market 36490661 4.10.2016
5201601946 potraviny 328,01 28.9.2016 EASTFOOD 45702942 12.10.2016
5201601945 potraviny 390,65 28.9.2016 EASTFOOD 45702942 12.10.2016
1677639 mliečne výrobky 126,16 28.9.2016 DMJ market 36490661 5.10.2016
1615402 potraviny 66,32 28.9.2016 DMJ market 36490661 5.10.2016
1649572 mäso 42,43 29.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3.10.2016
116246489 potraviny 417,0 30.9.2016 BIDVEST 34152199 20.10.2016
116247179 potraviny 52,37 30.9.2016 BIDVEST 34152199 21.10.2016
14000204 potraviny 386,91 30.9.2016 GVP potraviny 36446190 8.10.2016
151784 ovocie, zelenina 799,0 30.9.2016 OVO Centrum 32394268 10.10.2016
151783 ovocie 136,92 30.9.2016 OVO Centrum 32394268 10.10.2016
1615451 potraviny 116,83 30.9.2016 DMJ market 36490661 7.10.2016
116248225 mäso 230,81 3.10.2016 BIDVEST 34152199 24.10.2016
116249006 mäso 85,44 4.10.2016 BIDVEST 34152199 25.10.2016
1647911 mäso 353,97 4.10.2016 DMJ market 36490661 11.10.2016
1615617 potraviny 252,24 5.10.2016 DMJ market 36490661 12.10.2016
116250839 mäso, potraviny 548,02 6.10.2016 BIDVEST 34152199 27.10.2016
1647992 mäso 9,06 6.10.2016 DMJ market 36490661 13.10.2016
1615625 potraviny 75,60 6.10.2016 DMJ market 36490661 13.10.2015
1647993 mliečne výrobky 141,03 6.10.2016 DMJ market 36490661 13.10.2016
116251924 potraviny 164,16 7.10.2016 BIDVEST 34152199 28.10.2016
116253155 mäso 199,53 11.10.2016 BIDVEST 34152199 1.11.2016
151881 ovocie, zelenina 502,07 11.10.2016 OVO Centrum 32394268 17.10.2016
1648149 mäso 428,71 3.10.2016 DMJ market 36490661 18.10.2016
141160101 potraviny 925,42 11.10.2016 AG FOODS 34144579 13.10.2016
1615771 potraviny 43,34 12.10.2016 DMJ market 36490661 19.10.2016
1648185 mliečne výrobky 69,99 12.10.2016 DMJ market 36490661 19.10.2016
5201602098 potraviny 155,52 12.10.2016 EASTFOOD 45702942 26.10.2016
520160263 potraviny 123,0 12.10.2016 EASTFOOD 45702942 26.10.2016
116254598 potraviny 179,70 13.10.2016 BIDVEST 34152199 3.11.2016
1091878127 mlieko 125,45 13.10.2016 Rajo a.s. 31329519 21.10.2016
1601303692 potraviny 140,66 13.10.2016 ATC 35760532 27.10.2016
1615816 potraviny 309,19 11.10.2016 DMJ market 36490661 12.10.2016
116256437 ryby, potraviny 560,02 17.10.2016 BIDVEST 34152199 7.11.2016
151944 ovocie, zelenina 38,38 17.10.2016 OVO 32394268 24.10.2016
1648396 mäso 117,93 17.10.2016 DMJ market 36490661 24.10.2016
116257190 mäso 169,96 18.10.2016 BIDVEST 34152199 8.11.2016
5201602175 potraviny 565,43 19.10.2016 EASTFOOD 45702942 2.11.2016
116258801 potraviny 400,34 20.10.2016 BIDVEST 34152199 10.11.2016
1648527 potraviny 83,87 20.10.2016 DMJ market 36490661 27.10.2016
141610453 potraviny 351,53 20.10.2016 AG FOODS 34144579 4.11.2016
1654219 mäso 26,40 21.10.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.11.2016
5201602196 potraviny 374,74 21.10.2016 EASTFOOD 45702942 21.10.2016
152015 ovocie, zelenina 511,50 24.10.2016 OVO 32394268 4.11.2016
161903 potraviny 237,70 24.10.2016 TATRAPRIM 36492531 31.10.2016
116261396 potraviny 269,23 25.10.2016 BIDVEST 34152199 15.11.2016
1648400 mäso 169,15 25.10.2016 DMJ market 36490661 1.11.2016
1678889 potraviny 39,82 25.10.2016 DMJ market 36490661 1.11.2016
1616061 potraviny 55,96 25.10.2016 DMJ market 36490661 15.11.2016
1655082 mäso 33,91 26.10.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 9.11.2016
152055 ovocie 244,79 26.10.2016 OVO 32394268 7.11.2016
152056 ovocie, zelenina 473,02 26.10.2016 OVO 32394268 7.11.2016
5201602230 potraviny 144,0 26.10.2016 EASTFOOD 45702942 9.11.2016
14000205 potraviny 379,04 27.10.2016 GVP 36446190 5.11.2016
116263151 ryby 316,32 27.10.2016 BIDVEST 34152199 17.11.2016
116265544 ryby 60,22 2.11.2016 BIDVEST 34152199 23.11.2016
1648943 mäso 104,94 2.11.2016 DMJ market 36490661 9.11.2016
1649003 mliečne výrobky 63,80 2.11.2016 DMJ market 36490661 15.11.2016
161677 potraviny 52,91 3.11.2016 DMJ market 36490661 10.11.2016
5201602294 potraviny 668,30 4.11.2016 EASTFOOD 45702942 18.11.2016
5201602301 potraviny 1115,70 4.11.2016 EASTFOOD 45702942 18.11.2016
20160553 potraviny 495,67 4.11.2016 Marcodia 34905162 13.11.2016
116267277 mäso, potraviny 450,41 4.11.2016 BIDVEST 34152199 25.11.2016
1601304017 potraviny 184,56 4.11.2016 ATC 35760532 17.11.2016
1649096 mäso 234,98 7.11.2016 DMJ market 36490661 14.11.2016
116268864 mäso 91,96 8.11.2016 BIDVEST 34152199 29.11.2016
1411610491 potraviny 461,76 8.11.2016 AG FOODS 34144579 23.11.2016
1679203 mäso, ml. výrobky 219,55 9.11.2016 DMJ market 36490661 16.11.2016
1616400 potraviny 57,36 9.11.2016 DMJ market 36490661 16.11.2016
116270547 potraviny 272,0 10.11.2016 BIDVEST 34152199 1.12.2016
1658151 mäso 32,67 11.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25.11.2016
521602356 potraviny 202,42 11.11.2016 EASTFOOD 45702942 25.11.2016
1649326 mäso 63,82 17.11.2016 DMJ market 36490661 21.11.2016
152196 ovocie, zelenina 426,02 14.11.2016 OVO 32394268 21.11.2016
116273366 mäso 193,67 15.11.2016 BIDVEST 34152199 6.12.2016
1659117 mäso 42,79 16.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.11.2016
1649439 mliečne výrobky 130,02 16.11.2016 DMJ market 36490661 23.11.2016
1616560 potraviny 59,28 16.11.2016 DMJ market 36490661 23.11.2016
1091887198 mlieko 30,24 18.11.2016 Rajo a.s. 31329519 25.11.2016
116276084 ryby, potraviny 710,24 21.11.2016 BIDVEST 34152199 1.12.2016
152255 ovocie, zelenina 74,37 21.11.2016 OVO 32394268 1.12.2016
1649648 mäso 270,95 21.11.2016 DMJ market 36490661 29.11.2016
1660382 mäsové výrobky 51,12 23.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 1.12.2016
1616717 potraviny 160,30 7.11.2016 DMJ market 36490661 30.11.2016
1649697 mäso, ml. výrobky 99,60 23.11.2016 DMJ market 36490661 30.11.2016
5201602449 potraviny 241,20 23.11.2016 EASTFOOD 45702942 7.12.2016
5201602450 potraviny 163,70 23.11.2016 EASTFOOD 45702942 7.12.2016
116278622 mäso, potraviny 430,17 24.11.2016 BIDVEST 34152199 15.12.2016
1601304378 potraviny 455,16 27.11.2016 ATC 35760532 7.12.2016
1661165 mäso 158,79 28.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12.12.2016
116280334 kuracie mäso 247,01 28.11.2016 BIDVEST 34152199 19.12.2016
1649817 mäso 106,95 28.11.2016 DMJ market 36490661 5.12.2016
1649905 mäso 55,02 29.11.2016 DMJ market 36490661 6.12.2016
14000209 potraviny 374,76 29.11.2016 GVP 36446190 9.12.2016
152329 ovocie 133,36 29.11.2016 OVO 32394268 9.12.2016
152328 ovocie, zelenina 597,35 29.11.2016 OVO 32394268 9.12.2016
152330 ovocie, zelenina 321,30 29.11.2016 OVO 32394268 9.12.2016
1616870 potraviny 209,27 1.12.2016 DMJ market 36490661 7.12.2016
1649964 mäso 248,20 1.12.2016 DMJ market 36490661 7.12.2016
116283225 potraviny 155,87 1.12.2016 BIDVEST 34152199 22.12.2016
1619996 potraviny 48,49 2.12.2016 DMJ market 36490661 8.12.2016
1616936 potraviny 27,62 2.12.2016 DMJ market 36490661 8.12.2016
161982 potraviny 11,10 5.12.2016 DMJ market 36490661 9.12.2016
1650106 mäso 189,41 5.12.2016 DMJ market 36490661 9.12.2016
116284540 mäso, ryby 520,38 5.12.2016 BIDVEST 34152199 26.12.2016
1061892725 mlieko 27,36 7.12.2016 Rajo a.s. 31329519 16.12.2016
1663395 mäso 71,32 8.12.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.12.2016
1411610331 potraviny 362,88 8.12.2016 AG FOODS 34144579 23.12.2016
1617125 potraviny 242,66 8.12.2016 DMJ market 36490661 17.12.2016
1617101 potraviny 43,93 8.12.2016 DMJ market 36490661 15.12.2016
1650289 mliečne výrobky 72,19 8.12.2016 DMJ market 36490661 15.12.2016
1617117 potraviny 27,16 9.12.2016 DMJ market 36490661 15.12.2016
5201602613 potraviny 193,66 9.12.2016 EASTFOOD 45702942 23.12.2016
116289317 potraviny , mäso 300,06 12.12.2016 BIDVEST 34152199 2.1.2017
152456 ovocie, zelenina 387,27 12.12.2016 OVO 32394268 19.12.2016
11629704 potraviny 456,97 8.12.2016 BIDVEST 34152199 29.12.2016
116290132 potraviny 57,10 13.12.2016 BIDVEST 34152199 3.1.2017
1617230 potraviny 97,21 14.12.2016 DMJ market 36490661 21.12.2016
16500160 mäso, ml. výrobky 158,87 14.12.2016 DMJ market 36490661 21.12.2016
116291783 potraviny 169,78 15.12.2016 BIDVEST 34152199 5.1.2017
1617265 potraviny 37,81 5.12.2016 DMJ market 36490661 22.12.2016
16500201 mliečne výrobky 19,61 15.12.2016 DMJ market 36490661 22.12.2016
1665524 mäso 68,46 19.12.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 2.1.2017
1617295 potraviny 311,54 19.12.2016 DMJ market 36490661 23.12.2016
16500326 mäso 67,57 19.12.2016 DMJ market 36490661 20.12.2016
152506 ovocie, zelenina 301,89 19.12.2016 OVO 32394268 26.12.2016
116294340 mäso, potraviny 497,19 20.12.2016 BIDVEST 34152199 26.12.2016
14000212 potraviny 519,81 21.12.2016 GVP 36446190 30.12.2016
152571 ovocie 136,90 21.12.2016 OVO 32394268 30.12.2016
152572 ovocie, zelenina 486,99 21.12.2016 OVO 32394268 30.12.2016