Naše stránky používajú súbory cookies.

Rok 2020
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
 2040047 ml.výrobky  206,98  4/2019  7.1.2020  DMJ  36490661  13.1.2020 
 2010026 potraviny  111,56  4/2019  7.1.2020  DMJ  36490661  13.1.2020 
 119238115 mäso,potraviny  598,52  2/2017  7.1.2020  Bidfood  34152199  13.1.2020 
 2040108 mäso  175,16  4/2019  8.1.2020  DMJ  36490661  13.1.2020 
 2000801 mäso  80,83  5/2014  9.1.2020  Cimbaľak  36473219  13.1.2020 
 2040162 ml.výrobky  136,34  4/2019  9.1.2020  DMJ  36490661  13.1.2020 
 2010136 potraviny  153,43  4/2019  9.1.2020  DMJ  36490661  13.1.2020 
 120000510 potraviny  582,25  2/2017  9.1.2020  Bidfood  34152199  13.1.2020 
 120000505 potraviny  13,54  2/2017  9.1.2020  Bidfood  34152199  13.1.2020 
 120003484 mäso  374,04  2/2017   13.1.2020  Bidfood 34152199  16.1.2020
 120003149 ryby 469,45  2/2017 13.1.2020 Bidfood 34152199 16.1.2020
 1412010020 potraviny 915,95 1/2015 13.1.2020 Agfoods 34144579 16.1.2020
 120004402 potraviny 173,34 2/2017 14.1.2020 Bidfood 34152199 16.1.2020
 2001300185 potraviny 376,28 3/2018 14.1.2020 ATC 35760532 16.1.2020
2040382 mäso,ml.výrobky 396,75 4/2019 15.1.2020 DMJ 36490661 16.1.2020
2010264 potraviny 109,51 4/2019 15.1.2020 DMJ 36490661 16.1.2020
5202000165 potraviny 489,59 5/2018 15.1.2020 Eastfood 45702942 16.1.2020
2002166 mäso 42,82 5/2014 16.1.2020 Cimbaľak 36473219 16.1.2020
1191165683 mlieko 11,76 5/2015 16.1.2020 Rajo 31329519 20.1.2020
2002622 mäso 103,32 5/2014 20.1.2020 Cimbaľak 36473219 20.1.2020
159647 ovocie,zelenina 463,75 6/2018 20.1.2020 OVO 32394268 20.1.2020
159646 ovocie,zelenina 750,75 6/2018 20.1.2020 OVO 32394268 20.1.2020
120008415 potraviny 144,08 2/2017 20.1.2020 Bidfood 34152199 20.1.2020
2003281 mäso 81,94 5/2014 21.1.2020 Cimbaľak 36473219 22.1.2020
120010123 mäso 105,18 2/2017 21.1.2020 Bidfood 34152199 22.1.2020
120010197 mäso 368,93 2/2017 21.1.2020 Bidfood 34152199 22.1.2020
2040666 mäso 74,09 4/2019 22.1.2020 DMJ 36490661 22.1.2020
120011595  potraviny  441,72  2/2017  23.1.2020  Bidfood  34152199  24.1.2020 
 120011597 potraviny  369,14  2/2017  23.1.2020  Bidfood  34152199  24.1.2020 
 2040735 mäso,ml.výrobky  315,69  4/2019  23.1.2020  DMJ  36490661  24.1.2020 
2010471  potraviny  113,89  4/2019  23.1.2020  DMJ  36490661  24.1.2020 
 2010475 potraviny  474,00  4/2019  23.1.2020  DMJ  36490661  24.1.2020 
5202000286 potraviny 255,10 5/2018 24.1.2020 Eastfood 5202000286 24.1.2020
 1191167503 mlieko  107,64  5/2015  24.1.2020  Rajo  31329519  28.1.2020 
2040861  mäso  134,51  4/2019  27.1.2020  DMJ  36490661  28.1.2020 
 159705 ovocie,zelenina  192,45  6/2018  27.1.2020  OVO  159705  28.1.2020 
20200064 potraviny  486,19  2/2019  27.1.2020  Marcodia  34905162  28.1.2020 
120015102 mäso 466,92 2/2017 28.1.2020 Bidfood 34152199 28.1.2020
1191169232 mlieko 11,76 5/2015 28.1.2020 Rajo 31329519 28.1.2020
 2010591 potraviny  41,80  4/2019  29.1.2020  DMJ  36490661  30.1.2020 
 2040959 ml.výrobky  194,04  4/2019  29.1.2020  DMJ  36490661  30.1.2020 
2004821  mäso  72,60  5/2014  30.1.2020  Cimbaľak  36473219  30.1.2020 
 120017649 mäso, potraviny  392,45  2/2017  30.1.2020  Bidfood  34152199  30.1.2020 
 120018857 potraviny  23,94  2/2017  31.1.20120  Bidfood  34152199  31.1.2020 
 2000028 ovocie  106,44  6/2018  31.1.2020  OVO  32394268  31.1.2020 
159757  ovocie,zelenina  171,25  6/2018  31.1.2020  OVO  32394268  31.1.2020 
 159758 ovocie,zelenina  344,20  6/2018  31.1.2020  OVO  32394268  31.1.2020 
14000355 potraviny 364,11 2/2016 31.1.2020 GVP 36446190 31.1.2020
 120021040 mäso  130,55  2/2017  4.2.2020  Bidfood  34152199  6.2.2020 
 2006180 mäso  97,45  5/2014  5.2.2020  Cimbaľak  36473219  6.2.2020 
2041278  mäso  250,97  4/2019  5.2.2020  DMJ  36490661  6.2.2020 
 200029 potraviny  82,08  1/2019  6.2.2020  Mplus  47372095  6.2.2020 
 120023356 potraviny  216,51  2/2017  6.2.2020  Bidfood  34152199  6.2.2020 
 2001300615  potraviny 254,62  3/2018  6.2.2020  ATC  35760532  6.2.2020
 2010829 potraviny  80,14  4/2019  6.2.2020  DMJ  36490661  6.2.2020 
2041315  ml.výrobky  93,37  4/2019  6.2.2019  DMJ  36490661  6.2.2019 
 5202000436 potraviny  89,83  5/2018  6.2.2020  Eastfood  45702942  11.2.2020 
2041342  ml.výrobky  86,24  4/2019  7.2.2020  DMJ  36490661  11.2.2020 
 2041426 mäs.výrobky  33,89  4/2019  10.2.2020  DMJ  36490661  11.2.2020 
 120026029 mäso,potraviny  360,38  2/2017  11.2.2020  Bidfood  34152199  11.2.2020 
159804 ovocie,zelenina 508,35 6/2018 10.2.2020 OVO 32394268 11.2.2020
120026030 ryby 648,80 2/2017 11.2.2020 Bidfood 34152199 11.2.2020
 2041532 mäso,ml.výrobky  274,41  4/2019  12.2.2020  DMJ  36490661  14.2.2020 
 2007685 mäso  57,54  5/2014  13.2.2020  Cimbaľak  36473219  14.2.2020 
 120028441 potraviny  337,13  2/2017  13.2.2020  Bidfood  34152199  14.2.2020 
 120028444 mäso,potraviny  932,37  2/2017  13.2.2020  Bidfood  34152199  14.2.2020 
 2041555 ml.výrobky  87,42  4/2019  13.2.2020  DMJ  36490661  14.2.2020 
2010964 potraviny 98,89 4/2019 13.2.2020 DMJ 36490661 14.2.2020
 1191172618 mlieko  36,96  5/2015  14.2.2020  Rajo  31329519  18.2.2020 
 159850 ovocie,zelenina  474,77  6/2018  17.2.2020  OVO  32394268  18.2.2020 
 2041693 ml.výrobky  110,22  4/2019  17.2.2020  DMJ  36490661  18.2.2020 
 2001300789 potraviny  654,03  3/2018  17.2.2020  ATC  36760532  18.2.2020 
 120032630 mäso  347,86  2/2017  18.2.2020  Bidfood  34152199  18.2.2020 
120032000 zelenina 50,40 2/2017 18.2.2020 Bidfood 34152199 18.2.2020
2041747 mäso 167,31 4/2019 18.2.2020 DMJ 36490661 18.2.2020
 5202000576 potraviny  256,00  5/2017  19.2.2020  Eastfood  45702942  21.2.2020 
 2011110 potraviny  308,16  4/2019  20.2.2020  DMJ  36490661  21.2.2020 
 2041820 ml.výrobky  233,17  4/2019  20.2.2020  DMJ  36490661  21.2.2020 
2011131 potraviny 114,28 4/2019 20.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
120034041 potraviny 331,98 2/2017 20.2.2020 Bidfood 34152199 21.2.2020
2041860 mäso 73,26 4/2019 21.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
159896  ovocie,zelenina  506,95  6/2018  24.2.2020  OVO  32394268   26.2.2020
2041954   mäso 176,79  4/2019  24.2.2020  DMJ  3640661  26.2.2020 
120037743  ryby  539,72  2/2017  25.2.2020  Bidfood  34152199  26.2.2020 
 2001300991  potraviny 270,94  3/2018  26.2.2020  ATC  35760532  26.2.2020 
 2042072 kuracie mäso  273,52  4/2017  26.2.2020  DMJ  36490661  26.2.2020 
 2011259 potraviny  188,70  4/2017  26.2.2020  DMJ  36490661  26.2.2020 
 5202000675 potraviny  495,20  5/2018  26.2.2020   Eastfood 45702942  28.2.2020 
 2010268 mäso  157,02  5/2014  27.2.2020  Cimbaľak  36473219  28.2.2020 
 2000051 ovocie  106,41  6/2018  27.2.2020   OVO 32394268  28.2.2020 
 159944 ovocie,zelenina  300,95  6/2018  27.2.2020  OVO  32394268  28.2.2020 
 159945 ovocie,zelenina  317,73  6/2018  27.2.2020  OVO  32394268  28.2.2020 
 2011294 potraviny  427,37  4/2019  27.2.2020  DMJ  36490661  28.2.2020 
 14000359 potraviny  319,21    28.2.2020  GVP  36446190  28.2.2020 
120045966  potraviny  404,34  2/2017  9.3.2020  Bidfood  34152199  11.3.2020 
 120047262 mäso  239,15  2/2017  9.3.2020  Bidfood  34152199  11.3.2020 
2042450  mäso  269,64  4/2019  9.3.2020  DMJ  36490661  11.3.2020 
 120048447 potraviny  409,20  2/2017  10.3.2020  Bidfood  34152199  11.3.2020 
 5202000792 potraviny  292,36  5/2018  11.3.2020  Eastfood  45702942  11.3.2020 
 2042543 mäso  171,04  4/2019  11.3.2020  DMJ  36490661  11.3.2020 
 1191179194  mlieko 33,72  5/2015  11.3.2020  Rajo  31329519  13.32020 
 160078 zelenina  124,95  6/2018  23.3.2020  OVO  32394268  23.3.2020 
 160041  ovocie,zelenina 451,69  6/2018  23.3.2020  OVO  32394268  23.3.2020 
 1400363 potraviny  131,10    23.3.2020  GVP  36446190  23.3.2020 
 2012336 potraviny   26,22  4/2019 1.6.2020  DMJ  36490661  4.6.2020 
 2043747 ml.výrobky  72,12  4/2017  1.6.2020  DMJ  36490661  4.6.2020 
 120078300 mäso  145,98  2/2017  2.6.2020  Bidfood  34152199  4.6.2020 
2043935  mäso  155,55  4/2019  3.6.2020  DMJ  36490661  4.6.2020 
2001301544 potraviny 192,77 3/2018 4.6.2020 ATC 35760532 4.6.2020
 120081503  mäso 118,80  2/2017  8.6.2020  Bidfood  34152199  15.6.2020 
 2044104 mäso  84,47  4/2017  10.6.2020  DMJ  36490661  15.6.2020 
120085014  potraviny,ryby  452,81  2/2017  12.6.2020  Bidfood  34152199  15.6.2020 
 2012571 potraviny  34,49  4/2017  12.6.2020  DMJ  36490661  15.6.2020 
 2044212 mäso  154,83  4/2019  15.6.2020  DMJ  36490661  15.6.2020 
160278  ovocie,zelenina  299,25  6/2018  15.6.2020  OVO  32394268  15.6.2020 
 2044349 mäso  112,33  4/2019  17.6.2020  DMJ  36490661  23.6.2020 
 2012717 potraviny  51,55  4/2019  19.6.2020  DMJ  36490661  23.6.2020 
 120090398 potraviny  150,65  2/2017  22.6.2020  Bidfood  34152199  23.6.2020 
2044471  mäso  84,11  4/2019  22.6.2020  DMJ  36490661  23.6.2020 
 2044473 mäso  102,01  4/2019  22.6.2020  DMJ  36490661  23.6.2020 
120091613  mäso  113,76  2/2017  23.6.2020  Bidfood  120091613  23.6.2020 
 2044520 mäso  150,32  4/2019  23.6.2020  DMJ  2044520  23.6.2020 
 20200201 potraviny   710,54 2/2019   28.8.2020 Marcodia  34905162  31.8.2020 
 2013890 potraviny  140,53  4/2019  28.8.2020  DMJ  36490661  31.8.2020 
2001302090  potraviny  386,90  3/2018  31.8.2020  ATC  2001302090  31.8.2020 
120142698  potraviny  643,19  2/2017  31.8.2020  Bidfood  34152199  31.8.2020 
 120142699 potraviny  378,92  2/2017  31.8.2020  Bidfood  34152199  31.8.2020 
 5202001495  potraviny 188,58  5/2018  2.9.2020  Eastfood  45702942  4.9.2020 
2045836  mäso,ml.výrobky  150,06  4/2019  2.9.2020  DMJ  36490661  4.9.2020 
 2013978 potraviny  53,64  4/2019  2.9.2020  DMJ  36490661  4.9.2020 
 120145697  mäso 223,11  2/2017  3.9.2020  Bidfood  34152199  4.9.2020 
2015984 ml.výrobky 142,98 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2014066 potraviny 29,89 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2014071 potraviny 19,92 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2046043  mäso  155,14  4/2019  7.9.2020  DMJ  36490661  10.9.2020 
120148628  mäso,potraviny  818,56  2/2017  8.9.2020  Bidfood  34152199  10.9.2020 
 1191216092 mlieko,ml.výrobky  200,29  5/2015  8.9.2020  Rajo  31329519  10.9.2020 
 2042278 mäso  60,79  5/2014  10.9.2020  Cimbaľak  36473219  10.9.2020 
 2046185 ml.výrobky  57,18  4/2019  10.9.2020  DMJ  36490661  10.9.2020 
 2014200 potraviny  108,56  4/2019  10.9.2020  DMJ  36490661  10.9.2020 
 160583 ovocie,zelenina  683,02  6/2018  10.9.2020  OVO  32394268  10.9.2020 
 120153139 ryby, potraviny   839,55 2/2017  14.9.2020  Bidfood  34152199  17.9.2020 
 120153140 potraviny  280,32  2/2017  14.9.2020  Bidfood  34152199  17.9.2020 
 2046338 mäso  222,00  4/2019  16.9.2020  DMJ  36490661  17.9.2020 
 1412010158 potraviny  647,71  1/2015  16.9.2020  Agfoods  34144579  17.9.2020 
 2043753 mäso  87,30  5/2014  17.9.2020  Cimbaľak  36473219  17.9.2020 
 5202001647  potraviny 153,47  5/2018  18.9.2020  Eastfood  45702942  18.9.2020 
 120157318 ml.výrobky  135,84  2/2017  18.9.2020  Bidfood  34152199  18.9.2020 
 2046381 ml.výrobky  89,98  4/2019  18.9.2020  DMJ  36490661  18.9.2020 
2014331  potraviny  48,32  4/2019  18.9.2020  DMJ  36490661  18.9.2020 
14000373 potraviny 198,39 5/2017 18.9.2020 GVP 36446190 18.9.2020
160627  ovocie, zelenina  648,83  6/2018  21.9.2020  OVO  32394268  24.9.2020 
 2001302411 potraviny  187,26  3/2018  21.9.2020  ATC  35760532  24.9.2020 
 120159506 mäso,potraviny  756,83  2/2017  21.9.2020  Bidfood  34152199  24.9.2020 
 20466603 mäso  151,20  4/2019  22.9.2020  DMJ  36490661  24.9.2020 
 120159578 mäso  196,52  2/2017  22.9.2020  Bidfood  34152199  24.9.2020 
 2045327 mäso  58,06  5/2014   24.9.2020 Cimbaľak   36473219 24.9.2020 
 2046667 ml.výrobky  165,74  4/2019  24.9.2020  DMJ  36490661  24.9.2020 
2014507  potraviny  114,44  4/2019  24.9.2020  DMJ  36490661  24.9.2020 
 120161783  potraviny 434,36  2/2017  24.9.2020  Bidffod  34152199  24.9.2020 
 1020200291 potraviny  119,42  1/2018  24.9.2020  Horesko  51196603  29.9.2020 
 120164003 ryby  526,56  2/2017  28.9.2020  Bidfood  34152199  29.9.2020 
 120164007 mäso,potraviny  438,56   2/2017 28.9.2020  Bidfood  34152199  29.9.2020 
14000376 potraviny 111,10 3/2017 29.9.2020 GVP 36446190 29.9.2020
160684 ovocie,zelenina 705,79 6/2018 29.9.2020 OVO 32394268 29.9.2020
160685 ovocie,zelenina 258,35 6/2018 29.9.2020 OVO 32394268 29.9.2020
2046836 mäso 70,52 4/2019 29.9.2020 DMJ 36490661 29.9.2020
2046915  mäso  151,05  5/2014  1.10.2020  Cimbaľak  36473219  5.10.2020 
 120167400 potraviny  513,61  2/2017  1.10.2020  Bidfood  34152199  5.10.2020
 2046923 mäso,ml.výrobky  164,91  4/2019  1.10.2020  DMJ  36490661  5.10.2020 
120167098 potraviny 14,08 2/2017 2.10.2020 Bidfood 34152199 5.10.2020
2047091 mäso 139,93 4/2019 5.10.2020 DMJ 36490661 5.10.2020
 120171095 mäso  405,49  2/2017  6.10.2020  Bidfood  34152199  9.10.2020 
120170425  mäso  103,16  2/2017  6.10.2020  Bidfood  34152199  9.10.2020 
20200275  potraviny  605,17  2/2019  6.10.2020  Marcodia  34905162  9.10.2020 
 2047196 mäso  114,76  4/2019  7.10.2020  DMJ  36490661  9.10.2020 
 120172336 potraviny  701,27  2/2017  8.10.2020  Bidfood  34152199  9.10.2020 
 2001302746  potraviny 575,23  3/2018  8.10.2020  ATC  35760532  9.10.2020 
 2014849 potraviny  94,16  4/2019  8.10.2020  DMJ  2014849  9.10.2020 
 2047216 ml.výrobky  106,54  4/2019  8.10.2020  DMJ  2047216  9.10.2020 
2048061  mäso  36,94  5/2014  9.10.2020  Cimbaľak  36473219  9.10.2020 
 2047244 potraviny  31,80  4/2019  9.10.2020   DMJ 36490661  13.10.2020 
 5202001871 potraviny  243,64  5/2018  9.10.2020  Eastfood  45702942  13.0.2020 
 160756 ovocie,zelenina  482,20  6/2018  12.10.2020  OVO  32394268  13.10.2020 
 2047323 mäso  265,28  4/2019  12.10.2020  DMJ  36490661  13.10.2020 
 2014935 potraviny  247,48  4/2019  13.10.2020  DMJ  36490661  13.10.2020 
 2047379 mäso  142,27  4/2019  13.10.2020  DMJ  36490661  13.10.2020 
120175542  mäso  239,40  2/2017  13.10.2020  Bidfood  34152199  13.10.2020 
 2048590 mäso  67,25   5/2014 14.10.2020  Cimbaľak  36473219  15.10.2020 
 2014969 potraviny  115,39  4/2019  14.10.2020  DMJ  36490661  15.10.2020 
 2047421 ml.výroby  193,48  4/2019  14.10.2020  DMJ  36490661  15.10.2020 
 120177252 potraviny  227,94  2/2017  15.10.2020  Bidfood  34152199  15.10.2020 
 1412010227 potraviny  581,52  1/2015  16.10.2020  Agfoods  34144579  26.10.2020 
120178964  ryby  634,80  2/2017  19.10.2020  Bidfood  34152199  26.10.2020 
 120178965 mäso  656,57  2/2017  19.10.2020  Bidfood  34152199  26.10.2020 
 2047663 potraviny  170,49  4/2019  20.10.2020  DMJ  36490661  26.10.2020 
 2047702 mäso,ml.výrobky  216,51  4/2019  21.10.2020  DMJ  36490661  26.10.2020 
 2015124 potraviny  90,36  4/2019  21.10.2020  DMJ  36490661  26.10.2020 
 2001302947 potraviny  460,98  3/2018  21.10.2020  ATC  3560532  26.10.2020 
2049961  mäso  38,79  5/2014  22.10.2020  Cimbaľak  36473219  26.10.2020 
 160817 ovocie,zelenina  478,85  6/2018  23.10.2020  OVO  32394268  26.10.2020 
 120183294 potraviny  218,77  2/2017  26.10.2020  Bidfood  34152199  26.10.2020 
12018367 mäso 16,63 2/2017 26.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
120183980 mäso 166,73 2/2017 26.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
 2047834  mlieko 32,34  4/2019  26.10.2020  DMJ  36490661  28.10.2020 
 2047870 mäso  87,43  4/2019  27.10.2020  DMJ  36490661  28.10.2020 
2051007  mäso  44,15  5/2014  28.10.2020  Cimbaľak  36473219  28.10.2020 
5202001994 potraviny 243,85 5/2018 28.10.2020 Eastfood 45702942 28.10.2020
2015236 potraviny 27,17 4/2019 28.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
2047911 ml.výrobky 51,54 4/2019 28.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
160862 ovocie,zelenina 413,31 6/2018 28.10.2020 OVO 32394268 28.10.2020
160863 ovocie,zelenina 349,95 6/2018 28.10.2020 OVO 32394268 28.10.2020
 14000379  potraviny 364,70  5/2019  29.10.2020  GVP  36446190  29.10.2020 
 120188395 potraviny  51,30   2/2017 3.11.2020  Bidfood  34152199  5.11.2020 
2051759  mäso  221,38  5/2014  4.11.2020  Cimbaľak  36473219  5.11.2020 
2048132 potraviny 35,34 4/2019 4.11.2020 DMJ 36490661 5.11.2020
2015388 potraviny 34,36 4/2019 4.11.2020 DMJ 36490661 5.11.2020
120189872 mäso 113,50 2/2017 5.11.2020 Bidfood 34152199 5.11.2020
5202002032  potraviny  323,03  5/2018  6.11.2020  Eastfood  45702942  12.11.2020 
 2052431 mäso  26,73  5/2014  10.11.2020  Cimbaľak  36473219  12.11.2020 
 120194001 mäso, potraviny  473,53  2/2017  12.11.2020  Bidfood  34152199  12.11.2020 
 2048311 ml.výrobky  198,61  4/2019  12.11.2020  DMJ  36490661  12.11.2020 
 2015492 potraviny  73,28  4/2019  12.11.2020  DMJ  36490661  12.11.2020 
 20200331 potraviny  703,56  2/2019  12.11.2020  Marcodia  34905162  20.11.2020 
 2048422 mäso  89,80  4/2019  16.11.2020  DMJ  36490661  20.11.2020 
120192899  ryby,potraviny  454,26  2/2017  10.11.2020  Bidfood  34152199  20.11.2020 
 120197676 potraviny  128,80  2/2017  19.11.2020  Bidfood  34152199  20.11.2020 
2048568  mäso,ml.výrobky  123,37  4/2019  20.11.2020  DMJ  36490661  20.11.2020 
 2015649 potraviny  62,92   4/2019 20.11.2020  DMJ  36490661  20.11.2020 
120199610   ryby,potraviny 435,46  2/2017  23.11.2020  Bidfood  34152199  27.11.2020 
 160935 ovocie,zelenina  262,10  6/2018  23.11.2020  OVO  32364268  27.11.2020 
 2048702 mäso  83,29  4/2019  24.11.2020  DMJ  36490661  27.11.2020 
 2055181 mäso  202,18  5/2014  25.11.2020  Cimbaľak  36473219  27.11.2020 
 120202476 potraviny  376,76  2/2017  26.11.2020  Bidfood  34152199  27.11.2020 
 2048756 ml.výrobky  94,59  4/2019  26.11.2020  DMJ  36490661  27.11.2020 
 2015780 potraviny  42,80  4/2019  26.11.2020  DMJ  36490661  27.11.2020 
161010  ovocie,zelenina  614,22  6/2018  27.11.2020  OVO   32394268 27.11.2020 
 2015859  potraviny 271,08  4/2019  30.11.2020  DMJ  36490661  30.11.2020 
 120204380 mäso  111,08  2/2017  30.11.2020  Bidfood  120204380  30.11.2020 
 14000383 potraviny  332,10  3/2017  30.11.2020  GVP  36446190  30.11.2020 
2001303472  potraviny  182,48  3/2018  30.11.2020  ATC  35760532  30.11.2020 
 120207124  potraviny 245,57  2/2017  3.12.2020  Bidfood  34152199  3.12.2020 
2056109  mäso  41,03  5/2014  1.12.2020  Cimbaľak  36473219  3.12.2020 
2048978  mäso  116,57  4/2019  1.12.2020  DMJ  36490661  3.12.2020 
 2049036 ml.výrobky  73,96  4/2019  3.12.2020  DMJ  36490661  3.12.2020 
 2015984 potraviny  79,79  4/2019  3.12.2020  DMJ  2015984  3.12.2020 
 120209045 mäso  460,18   2/2017 7.12.2020  Bidfood  34152199  11.12.2020 
120210136  potraviny  67,39  2/2017  8.12.2020  Bidfood  34152199  11.12.2020 
2049196  mäso  90,70  4/2019  9.12.2020  DMJ  36490661  11.12.2020 
2049225  mäso  47,12  4/2019  10.12.2020  DMJ  36490661  11.12.2020 
 120212575 potraviny  140,96  2/2017  11.12.2020  Bidfood  34152199  11.12.2020 
 2016122 potraviny  54,04  4/2019  11.12.2020  DMJ  36490661  11.12.2020 
 2058239  mäso 97,19  5/2014  15.12.2020  Cimbaľak  36473219  15.12.2020 
 20200381 potraviny  551,64  2/2019  14.12.2020  Marcodia  34905162  15.12.2020 
120214558  mäso  266,00  2/2017  15.12.2020  Bidfood  34152199  15.12.2020 
2049356  mäso  81,60  4/2019  15.12.2020  DMJ  36490661  15.12.2020 
 120216494 potraviny  143,21  2/2017  17.12.2020  Bidfood  34152199  17.12.2020 
2016237  potraviny  64,03  2/2017  17.12.2020  DMJ  36490661  17.12.2020 
 14000387 potraviny  246,87  3/2017  17.12.2020  GVP  36446190  17.12.2020 
 161123 ovocie,zelenina  717,03  6/2018  18.12.2020  OVO  32394268  18.12.2020 
               
               
               

 

Rok 2019
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
1940143  ml.výrobky  72,78  4/2019  7.1.2019  DMJ  36490661  7.1.2019 
 1910060 potraviny  73,39  4/2019  7.1.2019  DMJ  36490661  7.1.2019 
118245310  mäso,potraviny  452,28  2/2017  7.1.2019  Bidfood  34152199  7.1.2019 
102019009  potraviny  418,78  1/2018  7.1.2019  Horesko  51196603  7.1.2019 
 118245312 potraviny  40,56  2/2017  7.1.2019  Bidfood  34152199  7.1.2019 
 118245311 ryby,ml.výrobky  472,93  2/2017  7.1.2019  Bidfood  34152199  7.1.2019 
 1910095 potraviny  424,92  4/2019 9.1.2019  DMJ  36490661  10.1.2019 
1940286 mäso 147,71 4/2019  9.1.2019 DMJ 36490661 10.1.2019
5201900094 potraviny 493,14 5/2018  9.1.2019 Eastfood 45702942 10.1.2019
5201900093 potraviny 528,62 5/2018  9.1.2019 Eastfood 45702942 10.1.2019
5201900076 potraviny 379,56 5/2018  9.1.2019 Eastfood 45702942 10.1.2019
1901240 mäso 62,77 5/2014  10.1.2019 Cimbaľak 36473219 10.1.2019
1411910005 potraviny 567,20 1/2015  10.1.2019 Ag-foods 34144579 10.1.2019
 1910203 potraviny  64,39  4/2019  11.1.2019  DMJ  36490661  14.1.2019 
 1940376 ml.výrobky  127,64  4/2019  11.1.2017  DMJ  36490661  14.1.2019 
 118249002 potraviny  511,80  2/2017  11.1.2019  Bidfood  34152199  14.1.2019 
 1940471 mäso  241,31  4/2019  14.1.2019  DMJ  36490661  14.1.2019 
157441 ovocie,zelenina 345,65 6/2018 14.1.2019 OVO 32394268 14.1.2019
 1191078581 mlieko  15,11  5/2015  14.1.2019  Rajo  31329519  16.1.2019 
 1902297 mäso  109,02  5/2014  15.1.2019  Cimbaľak  36473219  16.1.2019 
1940545  mäso  74,62  4/2019  15.1.2019  DMJ  36490661  16.1.2019 
 1901300112 potraviny  622,23  3/2018  9.1.2019  ATC  35760532  16.1.2019 
1940664 mäso 84,59 4/2019 16.1.2019 DMJ 36490661 16.1.2019
1910315 potraviny 62,83 4/2019 16.1.2019 DMJ 36490661 16.1.2019
 1940701  mäso 28,89  4/2019  17.1.2019  DMJ  36490661  18.1.2019 
118252891  potraviny  86,21  2/2017  17.1.2019  Bidfood  34152199  18.1.2019 
 118248774 potraviny  33,41  2/2017  18.1.2019  Bidfood  34152199  18.1.2019 
118254019 potraviny 411,00 2/2017 18.1.2018 Bidfood 34152199 18.1.2019
1903201 mäso  34,58  5/2014  21.1.2019  Cimbaľak  36473219  23.1.2019 
1940837  mäso  55,95  4/2019  21.1.2019  DMJ   36490661 23.1.2019 
 157492 ovocie,zelenina  500,18  6/2018  21.1.2019  OVO  32394268  23.1.2019 
 118254881 mäso 221,54  2/2017  21.1.2019  Bidfood  34152199  23.1.2019 
118254900 potraviny 72,00 2/2017 21.1.2019 Bidfood 34152199 23.1.2019
1901300388 potraviny 102,12 3/2018 23.1.2019 ATC 35760532 23.1.2019
1940967 mäso,ml.výrobky 549,10 4/2019 23.1.2019 DMJ 36490661 23.1.2019
1910492 potraviny 21,70 4/2019 23.1.2019 DMJ 36490661 23.1.2019
 1185257744 potraviny  453,71  2/2017  24.1.2019  Bidfood  34152199  30.1.2019 
 118258635 ryby  515,23  2/2017  25.1.2019  Bidfood  34152199  30.1.2019 
118260826 potraviny 463,16 2/2017 29.1.2019 Bidfood 34152199 30.1.2019
118260821 potraviny 390,06 2/2017 29.1.2019 Bidfood 34152199 30.1.2019
1905253 mäso 139,43 5/2014 29.1.2019 Cimbaľak 36473219 30.1.2019
1941203 mäso 108,67 4/2019 29.1.2019 DMJ 36490661 30.1.2019
1910611 potraviny 111,54 4/2019 30.1.2019 DMJ 36490661 30.1.2019
1941253 ml.výrobky 101,50 4/2019 30.1.2017 DMJ 36490661 30.1.2019
1900023 ovocie 76,28 6/2018 30.1.2019 OVO 32394268 31.1.2019
1191082183 mlieko 5,87 5/2015 31.1.2019 Rajo 31329519 31.1.2019
157574 ovocie,zelenina 592,77 6/2018 31.1.2019 OVO 32394268 31.1.2019
14000307 potraviny 410,61 7/2018 31.1.2019 GVP 36446190 31.1.2019
 118264550  mäso 296,09  2/2017  4.2.2019  Bidfood  34152199  6.2.2019 
 118265730 potraviny,mäso  364,26  2/2017  5.2.2019  Bidfood  34152199  6.2.2019 
1941554 mäso 99,49 4/2017 5.2.2019 DMJ 36490661 6.2.2019
190073 potraviny 75,60 7/2018 5.2.2019 Mplus 47372095 6.2.2019
 1941643  mäso,potraviny 263,28  4/2019  7.2.2019  DMJ  36490661  11.2.2019 
1910826  potraviny  58,96  4/2019  7.2.2019  DMJ  36490661  11.2.2019 
118267731 ryby,potraviny  460,07  2/2017  7.2.2019  Bidfood  34152199  11.2.2019 
 1901300614 potraviny  111,70  3/2018  7.2.2019  ATC  35760532  11.2.2019 
 1941743 mäso  192,98  4/2019  11.2.2019  DMJ  1941743  11.2.2019 
1411910089 potraviny 260,45 1/2015 12.2.2019 AGFOODS 34144579 14.2.2019
 1941896 mäso  111,75  4/2017  13.2.2019  DMJ  36490661  14.2.2019 
 5201900480 potraviny  548,62  5/2018  13.2.2019  Eastfood  45702942  14.2.2019 
5201900483 potraviny 562,03 5/2018 13.2.2019 Eastfood 45702942 14.2.2019
20190105 potraviny 382,54 2/2019 14.2.2019 Marcodia 34905162 14.2.2019
119000152 potraviny,mäso 187,64 2/2017 12.2.2019 Bidfood 34152199 14.2.2019
 119004026 ml.výrobky  210,52  2/2017  18.2.2019  Bidfood  34152199  21.2.2019 
1911016  potraviny  84,08  4/2019  18.2.2019  DMJ  36490661  21.2.2019 
 1191086714 mliečne výrobky  30,12  5/2015  21.2.2019  Rajo  31329519  21.2.2019 
 119008838 kuracie mäso  193,12  2/2017  25.2.2019  Bidfood  34152199  26.2.2019 
1942275  mäso  255,29  4/2019  25.2.2019  DMJ  36490661  26.2.2019 
157683  ovocie,zelenina  597,38  6/2018  25.2.2019  OVO  32394268  26.2.2019 
1020190100 potraviny 235,80 1/2018 25.2.2019 Horesko 51196603 26.2.2019
1942378 mäso 242,53 4/2019 26.2.2019 DMJ 36490661 26.2.2019
1911168 potraviny 43,50 4/2019 26.2.2019 DMJ 36490661 26.2.2019
 157734 ovocie,zelenina  550,00  6/2018  27.2.2019  OVO  32394268  27.2.2019 
 1910488 mäso  17,56  5/2014  28.2.2019  Cimbaľak  36473219  28.2.2019 
 1942493 mäso,ml.výrobky  55,58  4/2019  28.2.2019  DMJ  36490661  28.2.2019 
 1911223 potraviny  145,62  4/2019  28.2.2019  DMJ  36490661  28.2.2019 
 1900046 ovocie  34,72  6/2018  28.2.2019  OVO   32394268 28.2.2019 
 14000311 potraviny  251,82    28.2.2019  GVP  36446190  28.2.2019 
 119012738 ryby,potraviny  913,25  2/2017  1.3.2019  Bidfood  34152199  5.3.2019 
 1911209 potraviny  390,14  4/2019  1.3.2019  DMJ  36490661  5.3.2019 
 1942699 mäso  151,38  4/2019  4.3.2019  DMJ  36490661  5.3.2019 
 1942818 mäso  202,98  4/2019  6.3.2019  DMJ  36490661  7.3.2019 
 5201900694 potraviny  564,91  5/2018  6.3.2019  Eastfood   45702942 7.3.2019 
 1911405 potraviny  98,17  4/2019 7.3.2019  DMJ  36490661  7.3.2019 
 119016657 potraviny  194,98  2/2017  7.3.2019  Bidfood   34152199 7.3.2019 
1942850 ml.výrobky 115,38 4/2019 7.3.2019 DMJ 36490661 7.3.2019
119017500  potraviny  10,74  2/2017  8.3.2019  Bidfood  34152199  11.3.2019 
 1191092905 mlieko  11,75  5/2015  8.3.2019  Rajo  31329519  11.3.2019 
 1942989 mäso  260,89  4/2019  11.3.2019  DMJ  36490661  11.3.2019 
 1901301039 potraviny  212,54  3/2018  8.3.2019  ATC  35760532  11.3.2019 
 157816 ovocie,zelenina  540,32  6/2018  11.3.2019  OVO  32394268  14.3.2019 
 119019652 mäso,potraviny  472,56   2/2017 12.3.2019  Bidfood  34152199  14.3.2019 
 1912781 mäso  69,71  5/2014  13.3.2019  Cimbaľak  36473219  14.3.2019 
 1943123 mäso  76,76  4/2019  13.3.2019  DMJ  36490661  14.3.2019 
119021733 ryby,potraviny 459,96 2/2017 14.3.2019 Bidfood 34152199 14.3.2019
1943166 ml.výrobky 232,16 4/2019 14.3.2019 DMJ 36490661 14.3.2019
1911562 potraviny 111,96 4/2019 14.3.2019 DMJ 36490661 14.3.2019
 1901301 potraviny  155,08  3/2018   18.3.2019 ATC  35760532  21.3.2019 
 190506 potraviny  221,40  3/2019 18.3.2019  Tatraprim   36492531 21.3.2019 
 1943438 mäso  144,31  4/2019  19.3.2019  DMJ  36490661  21.3.2019 
 1914010 kuracie mäso  132,05  5/2014  20.3.2019  Cimbaľak  36473219  21.3.2019 
1943494 mäso,ml.výrobky 233,42 4/2019 20.3.2019 DMJ 36490661 21.3.2019
1911749 potraviny 108,19 4/2019 20.3.2019 DMJ 36490661 21.3.2019
119026782 mäso,potraviny 438,66 2/2017 21.3.2019 Bidfood 34152199 21.3.2019
 157911 ovocie,zelenina  429,92  6/2018  25.3.2019  OVO  32394268  26.3.2019 
1901301346  potraviny  198,83  3/2018  25.3.2019  ATC  35760532  26.3.2018 
1191096307  mlieko  5,87  5/2015  22.3.2019  Rajo  31329519  26.3.2019 
 1191097105 jogurt  28,02  5/2015  26.3.2019  Rajo  31329519  26.3.2019 
 119029955 mäso  203,97  2/2017  26.3.2017  Bidfood  34152199   26.3.2019
 119032602 mäso,potraviny  619,87  2/2017  29.3.2019  Bidfood  34152199  29.3.2019 
 1901301417 potraviny  67,43  3/2018  29.3.2019  ATC  35760532  29.3.2019 
5201900954  potraviny  445,50  5/2018   28.3.2019 Eastfood  45702942  29.3.2019 
 5201900953 potraviny  275,41  5/2018  29.3.2019  Eastfood  45702942  29.3.2019 
14000317  potraviny  237,67    29.3.2019  GVP  36446190  29.3.2019 
 157976 ovocie,zelenina  230,70  6/2018  29.3.2019  OVO  32394268  29.3.2019 
1900096 ovocie 90,57 6/2018 29.3.2019 OVO 32394268 29.3.2019
157971 ovocie,zelenina 121,95 6/2018 29.3.2019 OVO 32394268 29.3.2019
 1911897 potraviny  162,18  4/2019  1.4.2019  DMJ  36490661  3.4.2019 
 1916488 mäso  69,63  5/2014  3.4.2019  Cimbaľak  36473219  3.4.2019 
 1944176 mäso  73,62  4/2019  3.4.2019  DMJ  36490661  3.4.2019 
 1020190193 potraviny  337,71  1/2018  3.4.2019  Horesko  51196603  3.4.2019 
 1191099264 mlieko  25,69  5/2015  3.4.2019  Rajo  31329519  3.4.2019 
 1911931 potraviny  16,20  4/2019  1.4.2019  DMJ  36490661  3.4.2019 
1944111  mäso  144,53  4/2019  3.4.2019  DMJ  36490661  3.4.2019 
 1944213 ml.výrobky  70,18  4/2017  4.4.2019  DMJ  36490661  5.4.2019 
 1912131 potraviny  141,40  4/2017  4.4.2019  DMJ  36490661  5.4.2019 
 119037906  potraviny 355,37  2/2017  5.4.2019  Bidfood  34152199  5.4.2019 
 119037907 ryby,potraviny  732,61  2/2017  5.4.2019  Bidfood  34152199  5.4.2019 
 119037905 potraviny  13,54  2/2017  5.4.2019  Bidfood  34152199  5.4.2019 
 1901301567 potraviny  134,05  3/2018  5.4.2019  ATC  35760532  5.4.2019 
119040405  mäso,potraviny  312,35   2/2017 9.4.2019  Bidfood  34152199  12.4.2019 
1944425  mäso  97,65  4/2019  9.4.2019  DMJ  36490661  12.4.2019 
1912296  potraviny  64,02  4/2019  11.4.2019  DMJ  36490661  12.4.2019 
 1944535 ml.výrobky  105,03  4/2017  11.4.2019  DMJ  36490661  12.4.2019 
119042169 potraviny 120,55 2/2017 11.4.2019 Bidfood 34152199 12.4.2019
 119044342 mäso,potraviny  244,27  2/2017  15.4.2019  Bidfood  34152199  16.4.2019 
 1918944 mäso  80,41  5/2014  14.4.2019  Cimbaľak  36473219  16.4.2019 
 158059 ovocie, zelenina  582,84  6/2018  15.4.2019  OVO  32394268  16.4.2019 
1944781 ml.výrobky 135,18 4/2017 16.4.2019 DMJ 36490661 16.4.2019
1912391 potraviny 39,66 4/2017 16.4.2019 DMJ 36490661 16.4.2019
119045419 potraviny 197,05 2/2017 16.4.2019 Bidfood 34152199 16.4.2019
 20190208 potraviny  361,73  2/2019  16.4.2019  Marcodia  34905162  25.4.2019 
 1944964 mäso  256,12  4/2017  24.4.2019  DMJ  36490661  25.4.2019 
 119050641 ryby,potraviny  708,18  2/2017  25.4.2019  Bidfood  34152199  25.4.2019 
 1945020 ml.výrobky  303,12  4/2017  25.4.2019  DMJ  36490661  25.4.2019 
 1912552 potraviny   111,36 4/2017  25.4.2019  DMJ  36490661  25.4.2019 
1191103344 mlieko 22,45 5/2015 25.4.2019 Rajo 31329519 25.4.2019
158129  ovocie,zelenina  842,66  6/2018  29.4.2019  OVO  32394268  29.4.2019 
 158130 ovocie,zelenina  382,60  6/2018  29.4.2019  OVO  32394268  29.4.2019 
 1920993 mäso  136,56  5/2014  30.4.2019  Cimbaľak  36473219  30.4.2019 
 119054017 mäso  189,34  2/2017  30.4.2019  Bidfood  34152199  30.4.2019 
1900125  ovocie  95,08  6/2018  30.4.2019  OVO  32394268  30.4.2019 
14000322  potraviny  441,20    30.4.2019  GVP  36446190  30.4.2019 
 119055175 potraviny  179,78  2/2017  2.5.2019  Bidfood  34152199  3.5.2019 
 1945355 mlieč.výrobky  45,15  4/2017  2.5.2019  DMJ  36490661  3.5.2019 
 1912749 potraviny  123,44  4/2017  2.5.2019  DMJ  36490661  3.5.2019 
 1020190245 potraviny  194,09  1/2018  3.5.2019  Horesko  51196603  3.5.2019 
 119057705  mäso,potraviny  411,49  2/2017 6.5.2019  Bidffod  34152199  9.5.2019 
 1945568 mäso  181,73  4/2017  7.5.2019  DMJ  36490661  9.5.2019 
 1922535 mäso  31,61  5/2014  9.5.2019  Cimbaľak  36473219  9.5.2019 
 119060035 potraviny  544,51  2/2017  9.5.2019  Bidfood  34152199  9.5.2019 
 1945626 ml.výrobky  162,30  4/2017  9.5.2019  DMJ  36490661  9.5.2019 
 1912905 potraviny  86,30  4/2017  9.5.2019  DMJ  36490661  9.5.2019 
 119062378 kuracie mäso  240,00  2/2017  13.5.2019  Bidfood  34152199  14.5.2019 
 158220 ovocie,zelenina  421,48  6/2018  10.5.2019  OVO  32394268  14.5.2019 
 1191108146 mlieko  28,33  5/2015  13.5.2019  Rajo  31329519  14.5.2019 
1945846 mäso 141,91 4/2017 14.5.2019 DMJ 36490661 14.5.2019
119064381 mäso 76,10 2/2017 14.5.2019 Bidfood 34152199 14.5.2019
 1923728 mäso  79,90  5/2014  15.5.2019  Cimbaľak  36473219  20.5.2019 
5201901449  potraviny  194,87  5/2018  15.5.2019  Eastfood  45702942  20.5.2019 
 119066312 mäso  80,26  2/2017  16.5.2019  Bidfood  34152199  20.5.2019 
 119065626 potraviny  217,03  2/2017  16.5.2019  Bidfood  34152199  20.5.2019 
1945998  ml.výrobky  191,17  4/2017  16.5.2019  DMJ 36490661  20.5.2019 
 1913093 potraviny  90,67  4/2017  16.5.2019  DMJ  36490661  20.5.2019 
119067949 ryby 513,58 2/2017 20.5.2019 Bidfood 34152199 20.5.2019
 1946221 mäso  171,33  4/2017  21.5.2019  DMJ  36490661  23.5.2019 
1925252  mäso  187,32  5/2014  22.5.2019  Cimbaľak  36473219  23.5.2019 
 119071058 potraviny  402,70  2/2017  23.5.2019  Bidfood  34152199  23.5.2019 
 1020190277 potraviny  141,35  1/2018  23.5.2019  Horesko  51196603  23.5.2019 
 1901302283 potraviny  226,96  3/2018  23.5.2019  ATC  35760532  23.5.2019 
 1946321 mäso,ml.výrobky  114,69  4/2017  23.5.2019  DMJ  36490661  23.5.2019 
 1946350 mlieko  32,34  4/2017  24.5.2019  DMJ  36490661  27.5.2019 
 1901302308 potraviny  305,99  3/2018  24.5.2019  ATC  35760532  27.5.2019 
 1913257 potraviny  78,49  4/2017  23.5.2019  DMJ  36490661  27.5.2019 
 1946462 mäso  329,40  4/2017  27.5.2019  DMJ  36490661  27.5.2019 
 158315 ovocie,zelenina  1104,11  6/2018  27.5.2019  OVO  32394268  27.5.2019 
 1191110928 mlieko  27,60  5/2015  27.5.2019  Rajo  31329519  27.5.2019 
 1926123 mäso  100,47  5/2014  28.5.2019  Cimbaľak  36473219  29.5.2019 
 1913345 potraviny  509,66  4/2017  28.5.2019  DMJ  36490661  29.5.2019 
 1946533 mäso  120,49  4/2017  28.5.2019  DMJ  36490661  29.5.2019 
 1913369 potraviny  60,00  4/2017  28.5.2019  DMJ  36490661  29.5.2019 
5201901581 potraviny 203,16 5/2018 28.5.2019 Eastfood 45702942 29.5.2019
20190276 potraviny 256,02 2/2019 28.5.2019 Marodia 20190276 29.5.2019
119074458 mäso,potraviny 439,09 2/2017 28.5.2019 Bidfood 119074458 29.5.2019
 158360 ovocie,zelenina  589,18  6/2018  31.5.2019  OVO  32394268  31.5.2019 
 14000327 potraviny  422,62    31.5.2019  GVP  36446190  31.5.2019 
 1900157 ovocie  81,16  6/2018  31.5.2019  OVO  32394268  31.5.2019 
 119078898 mäso  428,02  2/2017  3.6.2019  Bidfood  34152199  7.6.2019 
 1946913 mäso  150,83  4/2017  4.6.2019  DMJ  36490661  7.6.2019 
 119079957 potraviny  135,97  2/2017  4.6.2019  Bidfood  34152199  7.6.2019 
 1947000 ml.výrobky  116,55  4/2017  6.6.2019  DMJ  36490661  7.6.2019 
 1913628 potraviny  113,15  4/2017  6.6.2019  DMJ  36490661  7.6.2019 
 1928074 mäso  39,22  5/2014  6.6.2019  Cimbaľak  36473219  7.6.2019 
 119083001 mäso  27,23  2/2017  6.6.2019  Bidfood  34152199  7.6.2019 
119082363 potraviny 101,90 2/2017 6.6.2019 Bidfood 34152199 11.6.2019
 119084905  mäso 292,78  2/2017  10.6.2019  Bidfood  34152199  11.6.2019 
 119084908 potraviny  19,96  2/2017  10.6.2019  Bidfood  34152199  11.6.2019 
 1947221 kuracie mäso  176,42  4/2017  11.6.2019   DMJ 36490661  11.6.2019 
 1901302574 potraviny 162,63   4/2017 11.6.2019  DMJ  36490661  11.6.2019 
 1913758 potraviny  18,08  4/2017  12.6.2019  DMJ  36490661  17.6.2019 
 1947280 mäso  173,97  4/2017  12.6.2019  DMJ  36490661  17.6.2019 
 1947319 mlieko  45,28  4/2017  13.6.2019  DMJ  36490661  17.6.2019 
 119089419 mäso  60,93  2/2017  14.6.2019  Bidfood  34152199  17.6.2019 
 1901302654  potraviny 158,06  3/2018  14.6.2019  ATC  35760532  17.6.2019 
 119090379 ryby,potraviny  724,63  2/2017  17.6.2019  Bidfood  34152199  17.6.2019 
 158474 ovocie,zelenina  704,70  6/2018  17.6.2019  OVO  32394268  17.6.2019 
 158475 ovocie,zelenina  233,17  6/2018  17.6.2019  OVO  32394268  17.6.2019 
 1947645 mäso,ml.výrobky  322,15  4/2017  19.6.2019  DMJ  36490661  24.6.2019 
 119093931 mäso,potraviny  438,37  2/2017  20.6.2019  Bidfood  34152199  24.6.2019 
 1913960 potraviny  14,88  4/2017  21.6.2019  DMJ  36490661  24.6.2019 
1913958  potraviny  63,04  4/2017  21.6.2019  DMJ  36490661  24.6.2019 
 1947724 ml.výrobky  69,70  4/2017  21.6.2019  DMJ  36490661  24.6.2019 
 1947811 mäso  183,84  4/2017  24.6.2019  DMJ  36490661  24.6.2019 
 1914041  potraviny 16,32  4/2017  25.6.2019  DMJ  36490661  27.6.2019 
 1947882 mäso  219,44  4/2017  25.6.2019  DMJ  36490661  27.6.2019 
 119099733 potraviny  230,83  2/2017  27.6.2019  Bidfood  34152199  27.6.2019 
 14000331 potraviny  663,64    27.6.2019  GVP  36446190  27.6.2019 
1900211  ovocie  108,28  6/2018  27.6.2019  OVO  32394268  27.6.2019 
 158585 ovocie,zelenina  373,36  6/2018  27.6.2019  OVO  32394268  27.6.2019 
158586  ovocie,zelenina  667,11  6/2018  27.6.2019  OVO  32394268  27.6.2019 
 119145815  potraviny 275,59  2/2017  2.9.2019  Bidfood  34152199  4.9.2019 
 119145812 mäso  257,20  2/2017 2.9.2019  Bidfood  34152199  4.9.2019 
 1915136 potraviny  174,28   4/2018 2.9.2019  DMJ  36490661  4.9.2019 
1901303214 potraviny 252,88 3/2018 2.9.2019 ATC 35760532 4.9.2019
1020190351 potraviny 437,17 1/2018 2.9.2019 Horesko 51196603 4.9.2019
1919596 mäso 188,31 4/2018 3.9.2019 DMJ 36490661 4.9.2019
19449650 mäso 162,38 4/2018 4.9.2019 DMJ 36490661 4.9.2019
1411910392 potraviny 526,11 1/2015 2.9.2019 AGFOODS 34144579 4.9.2019
 5201902270 potraviny  271,69  5/2018 4.9.2019  Eastfood  45702942  9.9.2019 
 5201902278 potraviny  204,95  5/2018  4.9.2019  Easfood  45702942  9.9.2019 
 1915289 potraviny  101,66  4/2017  5.9.2019  DMJ  36490661  9.9.2019 
 1949679 mäso,ml.výrobky  180,03  4/2017  5.9.2019  DMJ  36490661  9.9.2019 
 119150503 potraviny  421,70  2/2017  6.9.2019  Bidfood  34152199  9.9.2019 
158805 ovocie,zelenina 698,25 6/2018 9.9.2019 OVO 32394268 9.9.2019
1949788 mäso 154,66 4/2017 9.9.2019 DMJ 36490661 9.9.2019
 119153589 mäso  491,60  2/2017  10.9.2019  Bidfood  34152199  11.9.2019 
 119152828 mäso,potraviny  510,27  2/2017  10.9.2019  Bidfood  34152199  11.9.2019 
 1915419 potraviny  71,94  4/2017  11.9.2019  DMJ  36490661  11.9.2019 
 1949917 ml.výrobky  29,59  4/2017  11.9.2017  DMJ  36490661  11.9.2019 
 1191135827 ml.výrobky  158,14  5/2015  11.9.2019  Rajo  31329519  11.9.2019 
 5201902371 potraviny  159,60  5/2018  11.9.2019  Eastfood  45702942  11.9.2019 
5201902378 potraviny 613,80 5/2018 11.9.2019 Eastfood 45702942 11.9.2019
1945846   mäso 71,35  5/2014  12.9.2019  Cimbaľak  36473219  18.9.2019 
119154960  potraviny  394,45  2/2017  12.9.2019  Bidfood  34152199  18.9.2019 
119156820  ryby  638,03  2/2017  16.9.2019  Bidfood  34152199  18.9.2019 
119158175  potraviny  258,14  2/2017  17.9.2019  Bidfood  34152199  18.9.2019 
 1950204 kuracie mäso  230,18  4/2017  17.9.2019  DMJ  36490661  18.9.2019 
20190393 potraviny 563,30 2/2019 17.9.2019 Marcodia 34905162 18.9.2019
1946848 mäso 241,23 5/2014 18.9.2019 Cimbaľak 36473219 18.9.2019
 5201902465  potraviny 166,55  5/2018  18.9.2019  Eastfood  45702942  20.9.2019 
1191604488  potraviny  739,71  2/2017  19.9.2019  Bidfood  34152199  20.9.2019 
 119160486 potraviny  13,54  2/2017  19.9.2019  Bidfood  34152199  20.9.2019 
 1950286 mäso  73,79  4/2017  19.9.2019  DMJ  36490661  20.9.2019 
 1915624 potraviny  169,55  4/2017  19.9.2019  DMJ  36490661  20.9.2019 
19VF0285 potraviny 77,76 1/2019 19.9.2019 Mplus 47372095 20.9.2019
 1411910450 potraviny  559,37  1/2015  19.9.2019  AG foods  34144579  24.9.2019 
 1411910434 potraviny  466,70  1/2015  19.9.2019  AG foods  34144579  24.9.2019 
 158899 ovocie,zelenina  881,28  6/2018  23.9.2019  OVO  32394268  24.9.2019 
 119162750 mäso,potraviny  439,14  2/2017  23.9.2019  Bidfood  34152199  24.9.2019 
 1915677 potraviny  22,20  4/2017  23.9.2019  DMJ  36490661  24.9.2019 
 1950393 mäso,ml.výrobky  243,47  4/2017  23.9.2017  DMJ  36490661  24.9.2019 
 1915602 potraviny  999,30  4/2017  24.9.2019  DMJ  3640661  24.9.2019 
1915722 potraviny 452,34 4/2017 24.9.2019 DMJ 36490661 24.9.2019
 1950517 mäso  151,64  4/2017  25.9.2019  DMJ  36490661  27.9.2019 
 1948501 mäso  70,72  5/2014  26.9.2019  Cimbaľak  36473219  27.9.2019 
 1901303628 potraviny  190,62  3/2018  26.9.2019  ATC  35760532  27.9.2019 
 119166827 ryby,potraviny  696,35  2/2017  27.9.2019  Bidfood  34152199  27.9.2019 
1950578  ml.výrobky  150,94  4/2017  27.9.2019  DMJ  36490661  27.9.2019 
1915795 potraviny 170,33 4/2017 27.9.2019 DMJ 36490661 27.9.2019
 1900249 ovocie  135,21  6/2018  30.9.2019  OVO  32394268  30.9.2019 
 158942 ovocie,zelenina 547,26  6/2018  30.9.2019  OVO  32394268  30.9.2019 
 119168184 potraviny  174,30  2/2017  30.9.2019  Bidfood  34152199  30.9.2019 
 158949 ovocie,zelenina  610,50  6/2018  30.9.2019  OVO  32394268  30.9.2019 
158950 ovocie,zelenina 188,60 6/2018 30.9.2019 OVO 32394268 30.9.2019
14000335 potraviny 369,55   30.9.2019 GVP 36446190 30.9.2019
 1950767 mäso  175,43  4/2018  1.10.2019  DMJ  36490661  2.10.2019 
 1949785 mäso  94,62  5/2014  2.10.2019  Cimbaľak  36473219  2.10.2019 
 1950890 mäso,ml.výrobky  257,23  4/2018  2.10.2019  DMJ  36490661  2.10.2019 
1915979  potraviny  177,58  4/2018  2.10.2019  DMJ  36490661  2.10.2019 
 119171509  potraviny 638,86  2/2017  4.10.2019  Bidfood  34152199  9.10.2010 
 1191142941 mlieko,ml.výrobky  81,12  5/2015  4.10.2019  Rajo  31329519  9.10.2019 
1950661  mäso  140,57  5/2014  8.10.2019  Cimbaľak  36473219  9.10.2019 
119174924  mäso  213,07  2/2017  8.10.2019  Bidfood  34152199  9.10.2019 
 1950841 mäso  516,75  5/2014  9.10.2019  Cimbaľak  36473219  9.10.2019 
 1916156 potraviny  147,38  4/2018  9.10.2019  DMJ  36490661  9.10.2019 
1916157 potraviny 7,25 4/2018 9.10.2019 DMJ 36490661 9.10.2019
1951157 mäso 147,66 4/2018 9.10.2019 DMJ 36490661 9.10.2019
5201902743 potraviny 496,22 5/2018 9.10.2019 Eastfood 45702942 9.10.2019
 119176699 potraviny  590,04  2/2017  10.10.2019  Bidfood  34152199  11.10.2019 
 1901303899 potraviny  517,22  3/2018  10.10.2019  ATC  35760532  11.10.2019 
1411910486 potraviny 555,80 1/2015 10.10.2019 Ag foods 34144579 11.10.2019
1916191 potraviny 44,40 4/2017 11.10.2019 DMJ 36490661 11.10.2019
 119179078  mäso 265,69  2/2017  14.10.2019  Bidfood  34152199  18.10.2019 
 119179982 mäso  345,97  2/2017  14.10.2019  Bidfood  34152199  18.10.2019 
 1951499 mäso  264,96  4/2017  16.10.2019  DMJ  36490661  18.10.2019 
 159075 ovocie,zelenina  736,90  6/2018  17.10.2019  OVO  32394268  18.10.2019 
 1951562 mliečne výrobky  201,04  4/2017  18.10.2019  DMJ  36490661  18.10.2019 
 1916383 potraviny  60,28  4/2017  18.10.2019  DMJ  36490661  18.10.2019 
 1916384 potraviny  41,76  4/2017  18.10.2019  DMJ  36490661  18.10.2019 
1020190475   potraviny 253,57  1/2018  18.10.2019  Horesko  51196603  18.10.2019 
 119185675 mäso  745,14  2/2017  21.10.2019  Bidfood  34152199  24.10.2019 
 1191146371 mlieko  124,20  5/2015  22.10.2019  Rajo  31329519  24.10.2019 
 1951764 mäso,ml.výrobky  442,82  4/2017  23.10.2019  DMJ  36490661  24.10.2019 
 1916515 potraviny  456,10  4/2017  23.10.2019  DMJ  36490661  24.10.2019 
5201902937  potraviny  234,85  5/2018  23.10.2019  Eastfood  45702942  24.10.2019 
 1901304143 potraviny  495,74  3/2018  24.10.2019  ATC  35760532  24.10.2019 
 1901304142 potraviny  553,36  3/2018  24.102019  ATC  35760532  24.10.2019 
 119189015 potraviny  195,48  2/2017  25.10.2019  Bidfood  34152199  25.10.219 
 1954491 mäso  496,25  5/2014  28.10.2019  Cimbaľak  36473219  29.10.2019 
 5201902742 potraviny  697,50  5/2018  9.10.2019  Eastfood  45702942  29.10.2019 
 159150 ovocie,zelenina  299,60  6/2018  28.10.2019  OVO  32394268  29.10.2019 
159160  ovocie,zelenina  286,03  6/2018  28.10.2019  OVO  32394268  29.10.2019 
 1900278 ovocie  185,69  6/2018  29.10.2019  OVO  32394268  29.10.2019 
 14000342 potraviny  535,09    29.10.2019  GVP  36446190  29.10.2019 
 119194906 mäso,potraviny  464,03  2/2017  4.11.2019  Bidfood  34152199  6.11.2019 
 1952185 potraviny  278,02  4/2019  4.11.2019  DMJ  36490661  6.11.2019 
 1916739 potraviny  18,58  4/2019  4.11.2019  DMJ  36490661  6.11.2019 
20190481 potraviny  619,03  2/2019  4.11.2019   Marcodia 34905162  6.11.2019 
 1952258 mäso  269,87  4/2019  5.11.2019  DMJ  36490661  6.11.2019 
 1956269 mäso  187,10  5/2014  6.11.2019  Cimbaľak   36473219 6.11.2019 
 5201903058 potraviny  173,70  5/2018  6.11.2019  Eastfood  45702942  12.11.2019 
5201903060  potraviny  281,00  5/2018  6.11.2019  Eastfood  45702942  12.11.2019 
 119198025 potraviny  25,92  2/2017  7.11.2019  Bidfood  34152199  12.11.2019 
 1916864 potraviny  92,30  4/2019  7.11.2019  DMJ  36490661  12.11.2019 
 19552335 mäso,ml.výrobky  170,28  4/2019  7.11.2019  DMJ  36490661  12.11.2019 
119200305  ryby,potraviny  747,12  2/2017  11.11.2019  Bidfood  34152199  12.11.2019 
 119201524 potraviny  22,38  2/2017  12.11.2019  Bidfood  34152199  12.11.2019 
 1952527 mäso  290,96  4/2019  12.11.219  DMJ  36490661  15.11.2019 
 1952584 ml.výrobky  217,48  4/2019  13.11.2019  DMJ  36490661  15.11.2019 
 1917014 potraviny  65,94  4/2019  13.11.2019  DMJ  36490661  15.11.2019 
1411910556  potraviny  684,52  1/2015  12.11.2019  Agfoods  34144579  15.11.2019 
 1957882 mäso  73,54  5/2014  14.11.2019  Cimbaľak  36473219  15.11.2019 
 1901304514 potraviny  643,77  3/2018  14.11.2019  ATC  35760532  15.11.2019 
 119204450 potraviny  231,50  2/2017  15.11.2019  Bidfood  34152199  15.11.2019 
 1952646 potraviny  64,62  4/2019  15.11.2019  DMJ  36490661  15.11.2019 
 1952809 mäso  177,75  4/2019  18.11.2019  DMJ  36490661  22.11.2019 
 19117123 potraviny  8,82  4/2019  18.11.2019  DMJ  36490661  22.11.2019 
 119207291 mäso,ml.výrobky  575,04  2/2017  19.11.2019  Bidfood  34152199  22.11.2019 
 1958586 mäso  231,26  5/2014  19.11.2019  Cimbaľak  36473219  22.11.2019 
 159274 ovocie,zelenina  810,36  6/2018  20.11.2019  OVO  32394268  22.11.2019 
5201903246 potraviny 197,57 5/2018 20.11.2019 Eastfood 45702942 22.11.2019
1917244 potraviny 55,06 4/2019 21.11.2019 DMJ 36490661 22.11.2019
1952947 mäso,ml.výrobky 328,92 4/2019 21.11.2019 DMJ 36490661 22.11.2019
1191152239 mlieko,ml.výrobky 210,84 5/2015 15.11.2019 Rajo 31329219 22.11.2019
 119209870 ryby,potraviny  979,14  2/2017   25.11.2019 Bidfood  34152199  26.11.2019 
 1953081 mäso  158,52  4/2019  25.11.2019  DMJ  36490661  26.11.2019 
 119211221 zelenina  76,51  2/2017  25.11.2019  Bidfood  34152199  26.11.2019 
1953150 mäso 445,50 4/2019 26.11.2019 DMJ 36490661 26.11.2019
 159357 ovocie,zelenina  790,05  6/2018  28.11.2019  OVO  32394268  28.11.2019 
 1900336 ovocie  133,78  6/2018  28.11.2019  OVO  32394268  28.11.2019 
 159358 ovocie,zelenina  713,85  6/2018  28.11.2019  OVO  32394268  28.11.2019 
 119214746 potraviny  347,82  2/2017  28.11.2019  Bidfood  34152199  28.11.2019 
 1953233 ml.výrobky  163,30  4/2019  28.11.2019  DMJ  36490661  28.11.2019 
 1917400 potraviny  127,15  4/2019  29.11.2019  DMJ  36490661  29.11.2019 
 1960732 mäso  47,50  5/2014   29.11.2019 Cimbaľak  36473219  29.11.2019 
 14000346 potraviny  551,81    29.11.2019  GVP  36446190  29.11.2019 
 119217386 mäso  259,94  2/2017  2.12.2019  Bidfood  34152199  5.12.2019 
 119216471 cestoviny  81,12  2/2017  2.12.2019  Bidfood  34152199  5.12.2019 
 1953507 mäso  176,42  4/2019  3.12.2019  DMJ  36490661  5.12.2019 
 1961718 mäso  108,09  5/2014  4.12.2019  Cimbaľak  36473219  5.12.2019 
 1917627 potraviny  106,10  4/2019  4.12.2019  DMJ  36490661  5.12.2019 
 1953559 mäso,ml.výrobky  447,70  4/2019  4.12.2019  DMJ  36490661  5.12.2019 
 20190552 potraviny  398,83  2/2019  4.12.2019  Marcodia   34905162 5.12.2019 
119220017  potraviny  319,66  2/2017  5.12.2019  Bidfood  34152199  5.12.2019 
 1901304986 potraviny  193,63  3/2018  6.12.2019  ATC  35760532  10.12.2019 
 119222263 zelenina  29,99  2/2017  9.12.2019  Bidfood  34152199  10.12.2019 
 119223018 mäso  254,03  2/2017  9.12.2019  Bidfood  34152199  10.12.2019 
159433 ovocie,zelenina 331,45 6/2018 9.12.2019 OVO 32394268 10.12.2019
1191157476 mlieko 10,08 5/2015 9.12.2019 Rajo 31329519 10.12.2019
 1917799 potraviny  110,44  4/2019  11.12.2019  DMJ  36490661  16.12.2019 
 1953808 mäso,ml.výrobky  296,70  4/2019  11.12.2019  DMJ  36490661  16.12.2019 
 119226614 potraviny  236,02  2/2017  13.12.2019  Bidfood  34152199  16.12.2019 
 1963943 mäso  93,97  5/2014  16.12.2019  Cimbaľak  36473219  16.12.2019 
1953965  mäso  105,83  4/2019  16.12.2019  DMJ  36490661  16.12.2019 
 1917959 potraviny  454,98  4/2019  16.12.219  DMJ  36490661   19.12.2019
 119229433 mäso  225,92  2/2017  16.12.2019  Bidfood  34152199  19.12.2019 
119229490  mäso  321,68  2/2017  16.12.2019  Bidfood  34152199  19.12.2019 
 14000351 potraviny  269,18    19.12.2019  GVP  36446190  19.12.2019 
 
Rok 2018
 
číslo fa. popis suma v € s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
1840074 ml.výrobky 48,14 5.1.2018 DMJ Market 36490661 12.1.2018
118001118 mäso,potraviny 515,15 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
118001125 potraviny 17,42 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
118001122 potraviny 143,98 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
118001121 potraviny 135,76 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
1810037 potraviny 82,10 8.1.2018 DMJ Market 36490661 12.1.2018
1701304935 potraviny 61,90 9.1.2018 ATC-JR 35760532 12.1.2018
1840157 mäso 131,12 8.1.2018 DMJ Market 36490661 15.1.2018
20180017 potraviny 600,90 9.1.2018 Marcodia 34905162 18.1.2018
1840219 mäso 141,58 9.1.2018 DMJ Market 36490661 ..16.1.2018.
1801539 mäso 70,49 11.1.2018 Cimbaľak 36473219 25.1.2018
1840318 ml.výrobky 112,85 11.1.2018 DMJ Market 36490661 18.1.2018
1810195 potraviny 164,27 10.1.2018 DMJ Market 36490661 18.1.2018
118004862 ml.výrobky 236,95 12.1.2018 Bidfood 34152199 2.2.2018
118004859 potraviny 270 ,60 12.1.2018 Bidfood 34152199 2.2.2018
5201800066 potraviny 556,22 10.1.2018 Eastfood 45702942 24.1.2018
5201800077 potraviny 511,52 10.1.2018 Eastfood 45702942 24.1.2018
5201800105 potraviny 601,25 12.1.2018 Eastfood 45702942 26.1.2018
118004858 ryby 543,31 12.1.2018 Bidfood 34152199 2.2.2018
118005933 Mäso 283,83 15.1.2018 Bidfood 34152199 5.2.2018
155249 ovocie,zelenina 313,25 15.1.2018 OVO Centrum 32394268 22.1.2018
1091993072 mlieko 13,43 15.1.2018 Rajo 31329219 25.1.2018
1840549 mäso,potraviny 192,94 16.1.2018 DMJ Market 36490661 23.1.2018
1810314 potraviny 25,28 16.1.2018 DMJ Market 36490661 23.1.2018
1840596 mäso 281,12 17.1.2018 DMJ Market 36490661 24.1.2018
1801300210 potraviny 186,51 17.1.2018 ATC-JR 35760532 30.1.2018
1803208 mäso 39,72 18.1.2018 Cimbaľak 36473219 1.2.2018
118008850 potraviny 390,49 18.1.2018 Bidfood 34152199 8.2.2018
118008851 potraviny 56,56 18.1.2018 Bidfood 34152199 8.2.2018
1810429 potraviny 298,92 19.1.2018 DMJ Market 36490661 26.1.2018
155294 ovocie,zelenina 448,45 22.1.2018 Ovo centrum 32394268 29.1.2018
118011737 mäso 76,48 23.1.2018 Bidfood 34152199 13.2.2018
1840816 mäso 336,59 23.1.2018 DMJ Market 36490661 30.1.2018
1840874 ml.výrobky 95,40 24.1.2018 DMJ Market 36490661 31.1.2018
1810564 potraviny 29,56 24.1.2018 DMJ Market 36490661 31.1.2018
1091994788 ml.výrobky 55,34 24.1.2018 Rajo 31329219 1.2.2018
1804459 mäso 85,32 25.1.2018 Cimbaľak 36473219 8.2.2018
118013561 potraviny 33,70 25.1.2018 Bidfood 34152199 15.2.2018
1020180045 potraviny 194,28 25.1.2018 Horesko 51196603 8.2.2018
118014496 potraviny 38,96 26.1.2018 Bidfood 34152199 16.2.2018
118014498 potraviny 118,93 26.1.2018 Bidfood 34152199 16.2.2018
118012608 mäso 345,60 22.1.2018 Bidfood 34152199 12.2.2018
1841017 mäso 202,07 29.1.2018 DMJ Market 36490661 5.2.2018
118016332 ryby 436,86 30.1.2018 Bidfood 34152199 20.2.2018
118016328 potraviny 308,88 30.1.2018 Bidfood 34152199 20.2.2018
118016242 potraviny 20,59 29.1.2018 Bidfood 34152199 20.2.2018
1800002 ovocie 17,02 29.1.2018 OVO 32394268 5.2.2018
155332 ovocie,zelenina 271,22 30.1.2018 OVO 32394268 5.2.2018
155363 ovocie,zelenina 324,05 30.1.2018 OVO 32394268 5.2.2018
14000258 potraviny 446,20 31.1.2018 GVP 36446190 10.2.2018
1841141 mäso 44,32 31.1.2018 DMJ 36490661 7.2.2018
52018000245 potraviny 128,15 31.1.2018 Eastfood 45702942 14.2.2018
118018037 potraviny 191,19 1.2.2018 Bidfood 34152199 22.2.2018
1180119960 mäso,potraviny 341,46 5.2.2018 Bidfood 34152199 26.2.2018
1841413 mäso 324,63 6.2.2018 DMJ 36490661 13.2.2018
1841475 mäso 77,00 7.2.2018 DMJ 36496106 14.2.2018
5201800300 potraviny 711,62 7.2.2018 Eastfood 45702942 21.2.2018
1807260 mäso 30,59 8.2.2018 Cimbalak 36473219 22.2.2018
118022661 potraviny 434,63 8.2.2018 Bidfood 34152199 1.3.2018
1810973 potraviny 169,97 8.2.2018 DMJ 36496106 15.2.2018
1841507 ml.výrobky 104,34 8.2.2018 DMJ 36496106 15.2.2018
155442 ovocie,zelenina 459,94 12.2.2018 OVO 32394268 19.2.2018
1841620 mäso 136,72 12.2.2018 DMJ 36496106 19.2.2018
1191001619 mlieko 19,19 12.2.2018 Rajo 31329519 22.2.2018
118025544 ryby,potraviny 539,47 13.2.2018 Bidfood 34152199 6.3.2018
180261 potraviny 220,32 13.2.2018 Tatraprim 36492531 20.2.2018
118027428 potraviny 85,74 15.2.2018 Bidfood 34152199 8.3.2018
1811134 potraviny 106,07 14.2.2018 DMJ 36496106 21.2.2018
1841724 mäso,ml.výrobky 279,17 14.2.2018 DMJ 36496106 21.2.2018
155485 ovocie,zelenina 437,05 19.2.2018 OVO 32394268 26.2.2018
1811269 potraviny 54,10 20.3.2018 DMJ 36496106 26.2.2018
1841947 mäso 323,31 19.2.2018 DMJ 36496106 26.2.2018
1020180090 potraviny 193,18 19.2.2018 Horesko 51196603 5.3.2018
118030362 mäso 135,38 20.2.2018 Bidfood 34152199 13.3.2018
1842091 mlieko 32,34 22.2.2018 DMJ 36496106 1.3.2018
14000262 potraviny 319,63 22.2.2018 GVP 36446190 15.3.2018
155521 ovocie,zelenina 291,70 22.2.2018 OVO 32394268 5.3.2018
1800042 ovocie 64,20 23.2.2018 OVO 32394268 5.3.2018
118035201 ryby,potraviny 558,30 1.3.2018 Bidfood 34152199 20.3.2018
1842355 ml.výrobky 93,97 2.3.2018 DMJ 36490661 9.3.2018
1811546 potraviny 87,58 2.3.2018 DMJ 36490661 9.3.2018
118039061 kuracie mäso 129,12 6.3.2018 Bidfood 34152199 27.3.2018
1842492 mäso 139,51 6.3.2018 DMJ 36490661 13.3.2018
1842543 kuracie mäso 86,53 7.3.2018 DMJ 36490661 14.3.2018
5201800473 potraviny 564,26 7.3.2018 Eastfood 45702942 21.3.2018
5201800472 potraviny 537,98 8.3.2018 Eastfood 45702942 21.3.2018
1801300897 potraviny 420,76 8.3.2018 ATC - JR 35760532 21.3.2018
1842592 potraviny 6,34 8.3.2018 DMJ 36490661 15.3.2018
1811685 potraviny 52,13 8.3.2018 DMJ 36490661 15.3.2018
1811736 potraviny 28,08 9.3.2018 DMJ 36490661 16.3.2018
155617 ovocie,zelenina 315,90 12.3.2018 OVO 32394268 13.3.2018
118042441 mäso,potraviny 382,34 12.3.2018 Bidfood 34152199 13.3.2018
1191008589 ml.výrobky 36,72 12.3.2018 Rajo 31329519 22.3.2018
1191008577 ml.výrobky 51,91 12.3.2018 Rajo 31329519 22.3.2018
1842774 mäso 176,31 13.3.2018 DMJ 36490661 20.3.2018
1813917 mäso 90,35 14.3.2018 Cimbaľak 36473219 28.3.2018
5201800563 potraviny 696,00 16.3.2018 Eastfood 45702942 30.3.2018
5201800562 potraviny 163,34 16.3.2018 Eastfood 45702942 30.3.2018
1811906 potraviny 52,64 16.3.2018 DMJ 36490661 23.3.2018
1842960 ml.výrobky 59,87 16.3.2018 DMJ 36490661 23.3.2018
155660 ovocie,zelenina 217,03 19.3.2018 OVO 32394268 26.3.2018
1843052 mäso 201,30 19.3.2018 DMJ 36490661 26.3.2018
1815133 mäso 40,44 20.3.2018 Cimbaľak 36473219 3.4.2018
18115193 mäso 13,46 20.3.2018 Cimbaľak 36473219 3.4.2018
1843115 mäso 113,71 20.3.2018 DMJ 36490661 27.3.2018
118047189 potraviny 334,40 15.3.2018 Bidfood 34152199 5.4.2018
1812107 potraviny 482,15 20.3.2018 DMJ 36490661 27.3.2018
118050207 potraviny 192,25 22.3.2018 Bidfood 34152199 12.4.2018
1843226 mäso,ml.potraviny 225,92 23.3.2018 DMJ 36490661 30.3.2018
1812129 potraviny 46,38 23.3.2018 DMJ 36490661 30.3.2018
1801301157 potraviny 252,61 23.3.2018 ATC - JR 35760532 5.4.2018
118050847 potraviny 99,96 23.3.2018 Bidfood 34152199 13.4.2018
118049891 mäso 164,52 20.3.2018 Bidfood 34152199 10.4.2018
155705 ovocie,zelenina 486,45 26.3.2018 OVO 32394268 27.3.2018
118051945 ryby 575,60 26.3.2018 Bidfood 34152199 16.4.2018
1800082 ovocie 57,95 27.3.2018 OVO 32394268 6.4.2018
155728 ovocie,zelenina 288,30 27.3.2018 OVO 32394268 6.4.2018
14000266 potraviny 311,80 28.3.2018 GVP 36446190 15.4.2018
1812296 potraviny 36,35 3.4.2018 DMJ 36490661 10.4.2018
1843537 mäso,ml.výrobky 238,17 3.4.2018 DMJ 36490661 10.4.2018
118056737 mäso,potraviny 655,09 4.4.2018 Bidfood 34152199 25.4.2018
1020180157 potraviny 131,94 4.4.2018 Horesko 51196603 18.4.2018
1817999 mäso 61,33 5.4.2018 Cimbaľak 36473219 19.4.2018
118058875 zelenina 152,39 6.4.2018 Bidfood 34152199 27.4.2018
1843671 ml.výrobky 104,15 6.4.2018 DMJ 36490661 13.4.2018
1812467 potraviny 49,56 6.4.2018 DMJ 36490661 13.4.2018
5201800715 potraviny 218,30 6.4.2018 Eastfood 45702942 20.4.2018
1843807 mäso 190,39 10.4.2018 DMJ 36490661 13.4.2018
118060532 mäso 293,03 10.4.2018 Bidfood 34152199 1.5.2018
1191014930 mlieko 19,19 10.4.2018 Rajo 31329519 20.4.2018
1819151 mäso 31,04 11.4.2018 Cimbaľak 36473219 25.4.2018
118063767 potraviny 264,15 13.4.2018 Bidfood 34152199 4.5.2018
1812660 potraviny 56,57 13.4.2018 DMJ 36490661 20.4.2018
1843940 ml.výrobky 135,94 13.4.2018 DMJ 36490661 20.4.2018
155841 ovocie,zelenina 222,28 16.4.2018 OVO 32394268 23.4.2018
1812709 potraviny 38,10 16.4.2018 DMJ 36490661 23.4.2018
118064618 mäso 424,01 16.4.2018 Bidfood 34152199 7.5.2018
118065881 potraviny 175,97 17.4.2018 Bidfood 34152199 8.5.2018
18438009 mäso 158,02 17.4.2018 DMJ 36490661 24.4.2018
1812806 potraviny 150,59 18.4.2018 DMJ 36490661 25.4.2018
1844164 mäso 168,27 18.4.2018 DMJ 36490661 25.4.2018
20180211 potraviny 362,35 20.4.2018 MarcoDia 34905162 29.4.2018
118069514 ryby 247,10 23.4.2018 Bidfood 34152199 14.5.2018
1844331 mäso 217,91 23.4.2018 DMJ 36490661 30.4.2018
155891 ovocie,zelenina 518,45 23.4.2018 OVO 32394268 30.4.2018
1822209 mäso 158,92 25.4.2018 Cimbaľak 36473219 9.5.2018
1813019 potraviny 39,22 26.4.2018 DMJ 36490661 3.5.2018
1844490 ml.výrobky 94,98 26.4.2018 DMJ 36490661 3.5.2018
118072643 potraviny 466,24 26.4.2018 Bidfood 34152199 17.5.2018
1801301586 potraviny 326,04 26.4.2018 ATC 35760532 9.5.2018
5201800913 potraviny 269,81 27.4.2018 Eastfood 45702942 11.5.2018
14000271 potraviny 464,01 30.4.2018 GVP 36446190 10.5.2018
1800141 ovocie 72,56 30.4.2018 OVO 32394268 10.5.2018
155961 ovocie,zelenina 604,14 30.4.2018 OVO 32394268 10.5.2018
155960 ovocie,zelenina 540,58 30.4.2018 OVO 32394268 10.5.2018
118075065 mäso 282,52 2.5.2018 Bidfood 34152199 21.5.2018
1844737 mäso 160,03 2.5.2018 DMJ 36490661 9.5.2018
1823898 mäs.výrobky 31,97 3.5.2018 Cimbaľak 36473219 17.5.2018
118077289 potraviny 202,92 3.5.2018 Bidfood 34152199 24.5.2018
1844791 potraviny 77,50 3.5.2018 DMJ 36490661 10.5.2018
1813263 potraviny 99,66 3.5.2018 DMJ 36490661 10.5.2018
1020180219 potraviny 160,48 3.5.2018 Horesko 51196603 17.5.2018
1844918 mäso 108,45 7.5.2018 DMJ 36490661 14.5.2018
118079308 mäso 301,71 7.5.2018 Bidfood 34152199 28.5.2018
1844990 ml.výrobky 109,68 9.5.2018 DMJ 36490661 16.5.2018
1813415 potraviny 61,51 9.5.2018 DMJ 36490661 16.5.2018
1825099 mäso 37,77 10.5.2018 Cimbaľak 36473219 24.5.2018
118082156 potraviny 255,56 10.5.2018 Bidfood 34152199 31.5.2018
1191021779 ml.výrobky 49,54 10.5.2018 Rajo 31329519 18.5.2018
5201801072 potraviny 120,10 11.5.2018 Eastfood 5201801072 25.5.2018
118084325 mäso,potraviny 283,95 14.5.2018 Bidfood 34152199 4.6.2018
118084326 ryby 515,69 14.5.2018 Bidfood 34152199 4.6.2018
156048 ovocie,zelenina 470,05 14.5.2018 OVO 32394268 21.5.2018
1845218 mäso 143,46 15.5.2018 DMJ 36490661 22.5.2018
1813492 potraviny 234,00 16.5.2018 DMJ 36490661 22.5.2018
1813643 potraviny 37,91 16.5.2018 DMJ 36490661 23.5.2018
1845333 mäso 198,00 16.5.2018 DMJ 36490661 23.5.2018
118087119 potraviny 461,81 17.5.2018 Bidfood 34152199 7.6.2018
1827119 mäso 35,16 17.5.2018 Cimbaľak 36473219 17.5.2018
1813677 potraviny 34,20 17.5.2018 DMJ 36490661 24.5.2018
1845370 potraviny 65,41 17.5.2018 DMJ 36490661 24.5.2018
1801301863 potraviny 140,61 17.5.2018 ATC 35760532 30.5.2018
118089392 mäso,ml.výrobky 218,86 21.5.2018 Bidfood 34152199 11.6.2018
156103 ovocie,zelenina 333,54 21.5.2018 OVO 32394268 28.5.2018
1845493 mäso 347,89 21.5.2018 DMJ 36490661 28.5.2018
1828453 mäso 143,78 23.5.2018 Cimbaľak 36473219 6.6.2018
1813844 potraviny 511,30 23.5.2018 DMJ 36490661 30.5.2018
1813819 potraviny 54,89 23.5.2018 DMJ 36490661 30.5.2018
5201801192 potraviny 278,05 23.5.2018 Eastfood 45702942 5.6.2018
118092369 ryby,potraviny 672,61 24.5.2018 Bidfood 34152199 14.6.2018
1845655 mäso.ml.výrobky 96,86 24.5.2018 DMJ 36490661 31.5.2018
1411810334 potraviny 186,62 25.5.2018 Agfoods 34144579 2.6.2018
5201801225 potraviny 487,20 25.5.2018 Eastfood 45702942 8.6.2018
1801302014 potraviny 148,01 25.5.2018 ATC 35760532 7.6.2018
118094316 mäso 144,31 28.5.2016 Bidfood 34152199 18.6.2018
1845906 mäso 122,32 30.5.2018 DMJ 36490661 6.6.2018
1830227 mäso 48,30 31.5.2018 Cimbaľak 36473219 14.6.2018
118097505 potraviny 304,13 31.5.2018 Bidfood 34152199 21.6.2018
14000276 potraviny 569,24 31.5.2018 DVP 36446190 10.6.2018
156210 ovocie,zelenina 928,27 31.5.2018 OVO 32394268 11.6.2018
156223 ovocie,zelenina 301,70 31.5.2018 OVO 32394268 11.6.2018
1846062 ml.výrobky 34,02 1.6.2018 DMJ 36490661 8.6.2018
1814095 potraviny 22,87 1.6.2018 DMJ 36490661 8.6.2018
1831016 mäso 129,25 4.6.2018 Cimbaľak 36473219 18.6.2018
118100034 mäso 273,60 4.6.2018 Bidfood 34152199 25.6.2018
1814241 potraviny 30,58 5.6.2018 DMJ 36490661 12.6.2018
1846205 mäso 248,27 5.6.2018 DMJ 36490661 12.6.2018
1191028992 ml.výrobky 44,17 7.6.2018 Rajo 31329519 15.6.2018
1846338 ml.výrobky 176,14 8.6.2018 DMJ 36490661 15.6.2018
1814315 potraviny 115,99 8.6.2018 DMJ 36490661 15.6.2018
118105723 mäso,potraviny 482,23 11.6.2018 Bidfood 34152199 2.7.2018
156260 ovocie,zelenina 399,48 11.6.2018 OVO 32394268 18.6.2018
1846476 mäso 156,37 12.6.2018 DMJ 36490661 19.6.2018
118106477 mäso 155,09 12.6.2018 Bidfood 34152199 3.7.2018
1846574 ml.výrobky 85,54 14.6.2018 DMJ 36490661 21.6.2018
1814477 potraviny 88,04 14.6.2018 DMJ 36490661 21.6.2018
118110520 mäso 135,52 18.6.2018 Bidfood 34152199 9.7.2018
118110512 potraviny 292,69 18.6.2018 Bidfood 34152199 9.7.2018
156314 ovocie,zelenina 427,41 18.6.2018 OVO 32394268 25.6.2018
118113756 ryby,potraviny 180,47 21.6.2018 Bidfood 34152199 21.6.2018
1846813 mäso 214,02 19.6.2018 DMJ 36490661 21.6.2018
1846957 ml.výrobky 57,00 22.6.2018 DMJ 36490661 29.6.2018
1814710 potraviny 30,53 22.6.2018 DMJ 36490661 29.6.2018
1847037 mäso 210,82 25.6.2018 DMJ 36490661 2.7.2018
118117006 mäso, potraviny 285,14 26.6.2018 Bidfood 34152199 17.7.2018
1814814 potraviny 245,64 26.6.2018 DMJ 36490661 2.7.2018
181050 potraviny 150,29 26.6.2018 Tatraprim 36492531 2.7.2018
118118900 mäso,potraviny 218,11 28.6.2018 Bidfood 34152199 19.7.2018
14000281 potraviny 752,83 28.6.2018 GVP 36446190 10.7.2018
156402 ovocie,zelenina 605,12 28.6.2018 OVO 32394268 9.7.2018
156403 ovocie,zelenina 613,16 28.6.2018 OVO 32394268 9.7.2018
52041801906 potraviny 259,90 24.8.2018 Eastfood 45702942 27.8.2018
5201801907 potraviny 338,15 24.8.2018 Eastfood 45702942 27.8.2018
5201801905 potraviny 393,82 24.8.2018 Eastfood 45702942 27.8.2018
5201801904 potraviny 497,46 24.8.2018 Eastfood 45702972 27.8.2018
20180338 potraviny 601,32 24.8.2018 Marcodia 34905162 27.8.2018
1816022 potraviny 796,26 28.8.2018 DMJ 36490661 31.8.2018
1848765 potraviny 7,39 30.8.2018 DMJ 36490661 31.8.2018
1816063 potraviny 223,40 30.8.2018 DMJ 36490661 31.8.2018
1801302944 potraviny 603,26 30.8.2018 ATC 35760532 31.8.2018
1411810410 potraviny 983,15 31.8.2018 Agfoods 34144579 31.8.2018
118162077 potraviny 458,40 3.9.2018 Bidfood 34152199 5.9.2018
118162080 potraviny 297,85 3.9.2018 Bidfood 34152199 5.9.2018
118162079 mäso 216,51 3.9.2018 Bidfood 34152199 5.9.2018
118163212 mäso 72,53 4.9.2018 Bidfood 34152199 5.9.2018
1849010 mäso 163,85 4.9.2018 DMJ 36490661 5.9.2018
1849090 mäso 132,13 5.9.2018 DMJ 36490661 10.9.2018
118165209 potraviny 102,22 6.9.2018 Bidfood 34152199 10.9.2018
1849129 mäso 33,31 6.9.2018 DMJ 36490661 10.9.2018
1816288 potraviny 36,78 6.9.2018 DMJ 36490661 10.9.2018
1849160 potraviny 20,81 7.9.2018 DMJ 36490661 10.9.2018
1849268 mäso 355,68 10.9.2018 DMJ 36490661 10.9.2018
118168686 mäso,ml.výrobky 473,67 11.9.2018 Bidfood 34152199 12.9.2018
118168687 mäso 215,11 11.9.2018 Bidffod 34152199 12.9.2018
118168690 potraviny 74,70 11.9.2018 Bidfood 34152199 12.9.2018
1849395 ml.výrobky 95,93 12.9.2018 DMJ 36490661 12.9.2018
1816436 potraviny 23,11 12.9.2018 DMJ 36490661 12.9.2018
1191049888 ml.výrobky 42,83 12.9.2018 Rajo 31329219 12.9.2018
1851998 mäso 47,88 13.9.2018 Cimbaľak 36473219 14.9.2018
1020180356 potraviny 437,47 13.9.2018 Horesko 51196603 14.9.2018
1801303203 potraviny 132,04 14.9.2018 ATC - JR 35760532 14.9.2018
5201802186 potraviny 241,25 14.9.2018 Eastfood 45702942 14.9.2018
118172722 ryby,potraviny 709,18 18.9.2018 Bidfood 34152199 18.9.2018
118172736 ml.výrobky 52,27 18.9.2018 Bidfood 34152199 18.9.2018
156695 ovocie,zelenina 686,51 17.9.2018 OVO 32394268 18.9.2018
118173921 mäso 432,47 18.9.2018 Bidfood 34152199 18.9.2018
1849767 mäso 69,92 19.9.2018 DMJ 36490661 24.9.2018
5201802238 potraviny 201,66 19.9.2018 Eastfood 45702942 24.9.2018
1816656 potraviny 49,61 20.9.2018 DMJ 36490661 24.9.2018
1849795 mäso,ml.výrobky 180,01 20.9.2018 DMJ 36490661 24.9.2018
118177955 potraviny 27,07 20.9.2018 Bidfood 34152199 24.9.2018
118177956 potraviny 340,07 24.9.2018 Bidfood 34152199 24.9.2018
118177962 mäso 198,36 24.9.2018 Bidfood 34152199 24.9.2018
1849933 mäso 156,62 24.9.2018 DMJ 36490661 24.9.2018
1854231 mäso 78,08 26.9.2018 Cimbaľak 36473219 10.10.2018
1850058 mäso 63,92 26.9.2018 DMJ 36490661 3.10.2018
1816827 potraviny 40,30 27.9.2018 DMJ 36490661 3.10.2018
1816818 potraviny 57,71 27.9.2018 DMJ 36490661 4.10.2018
1850091 mäso 70,69 27.9.2018 DMJ 36490661 4.10.2018
118180702 potraviny 236,52 27.9.2018 Bidfood 34152199 18.10.2018
118180704 ml.výrobky 230,32 27.9.2018 Bidfood 34152199 18.10.2018
1800246 ovocie 79,46 27.9.2018 OVO 32394268 28.9.2018
156792 ovocie,zelenina 154,98 27.9.2018 OVO 32394268 28.9.2018
156790 ovocie,zelenina 737,27 27.9.2018 OVO 32394268 28.9.2018
1411810472 potraviny 564,19 27.9.2018 AGFOODS 34144579 28.9.2018
14000286 potraviny 382,70 28.9.2018 GVP 36446190 10.10.2018
118182788 ryby,potraviny 817,18 1.10.2018 Bidfood 34152199 22.10.2018
5201802350 potraviny 197,74 1.10.2018 Eastfood 45702942 12.10.2018
1850350 mäso 86,74 2.10.2018 DMJ 36490661 9.10.2018
1817027 potraviny 14,66 3.10.2018 DMJ 36490661 10.10.2018
1850407 mäso 183,78 3.10.2018 DMJ 36490661 10.10.2018
5201802421 potraviny 394,30 3.10.2018 Eastfood 45702942 17.10.2018
5201802423 potraviny 178,51 3.10.2018 Eastfood 45702942 17.10.2018
5201802424 potraviny 370,46 3.10.2018 Eastfood 45702942 17.10.2018
1856588 mäso 77,77 4.10.2018 Cimbaľak 36473219 17.10.2018
118185709 potraviny 262,85 5.10.2018 Bidfood 34152199 25.10.2018
118185710 zelenina 270,00 5.10.2018 Bidfood 34152199 25.10.2018
156861 ovocie,zelenina 559,01 8.10.2018 OVO 32394268 15.10.2018
1020180424 potraviny 210,05 8.10.2018 Horesko 51196603 19.10.2018
1850563 mäso 365,23 8.10.2018 DMJ 36490661 15.10.2018
118188134 mäso 363,35 8.10.2018 Bidfood 34152199 29.10.2018
20180421 potraviny 421,20 10.10.2018 Marcodia 34905162 19.10.2018
1850703 mäso 157,53 10.10.2018 DMJ 36490661 17.10.2018
1191056685 mlieko 10,91 10.10.2018 Rajo 31329519 18.10.2018
1857799 mäso 29,04 11.10.2018 Cimbaľak 36473219 25.10.2018
1801303700 potraviny 513,79 11.10.2018 ATC 35760532 24.10.2018
1817221 potraviny 81,50 11.10.2018 DMJ 1817221 18.10.2018
118191847 potraviny 353,39 12.10.2018 Bidfood 34152199 2.11.2018
118193170 mäso 157,10 15.10.2018 Bidfood 34152199 5.11.2018
1858980 mäsové výrobky 7,39 16.10.2018 Cimbaľak 36473219 30.10.2018
1859015 mäso 136,01 16.10.2018 Cimbalak 36473219 30.10.2018
1851002 mäso 274,23 16.10.2018 DMJ 36490661 23.10.2018
1191058296 mlieko 10,91 16.10.2018 Rajo 31329519 25.10.2018
180122 potraviny 75,60 17.10.2018 Mplus 47372095 25.10.2018
5201802602 potraviny 169,47 17.10.2018 Eastfood 45702942 31.10.2018
1851060 mäso 109,35 17.10.2018 DMJ 36490661 24.10.2018
1817397 potraviny 38,75 17.10.2018 DMJ 36409661 24.10.2018
118196872 potraviny 446,72 18.10.2018 Bidfood 34152199 9.11.2018
118198072 ryby 508,62 22.10.2018 Bidfood 34152199 12.11.2018
1817513 potraviny 397,96 22.10.2018 DMJ 36490661 29.10.2018
181957 potraviny 230,28 22.10.2018 Tatraprim 36492531 29.10.2018
156946 ovocie,zelenina 606,04 22.10.2018 OVO 32394268 29.10.2018
1851304 mäso 242,36 23.10.2018 DMJ 36490661 30.10.2018
1860669 mäso 93,93 24.10.2018 Cimbaľak 36473219 7.11.2018
1817561 potraviny 103,20 24.10.2018 DMJ 36490661 31.10.2018
1851408 mlieko 75,80 25.10.2018 DMJ 36490661 1.11.2018
1801303950 potraviny 218,33 25.10.2018 ATC 35760532 7.11.2018
156987 ovocie,zelenina 289,47 25.10.2018 OVO 32394268 5.11.2018
14000292 potraviny 364,82 26.10.2018 GVP 36446190 10.11.2018
1800260 ovocie 123,58 26.10.2018 OVO 32394268 5.11.2018
118206691 mäso,potraviny 772,20 5.11.2018 Bidfood 34152199 26.11.2018
1851753 mäso 346,80 5.11.2018 DMJ 36490661 12.11.2018
5201802784 potraviny 774,43 7.11.2018 Eastfood 45702942 21.11.2018
118209013 mäso 59,88 7.11.2018 Bidfood 34152199 27.11.2018
118209066 ryby,potraviny 815,95 8.11.2018 Bidfood 34152199 29.11.2018
1817911 potraviny 113,50 8.11.2018 DMJ 36490661 15.11.2018
1851928 mäso 214,81 8.11.2018 DMJ 36490661 15.11.2018
157072 ovocie,zelenina 203,50 12.11.2018 OVO 32394268 19.11.2018
1852127 mäso 211,36 13.11.2018 DMJ 36490661 20.11.2018
1191065007 mlieko,ml.výrobky 144,73 13.11.2018 Rajo 31329519 23.11.2018
1865347 mäso 147,08 14.11.2018 Cimbaľak 36473219 28.11.2018
1020180495 potraviny 206,43 14.11.2018 Horesko 51196603 28.11.2018
1818096 potraviny 29,22 15.11.2018 DMJ 36490661 22.11.2018
1852242 ml.výrobky 53,20 15.11.2018 DMJ 36490661 22.11.2018
118214178 potraviny 202,59 15.11.2018 Bidfood 34152199 6.12.2018
157129 ovocie, zelenina 531,70 19.11.2018 OVO 32394268 26.11.2018
118216024 mäso,potraviny 493,54 19.11.2018 Bidfood 34152199 10.12.2018
1801304281 potraviny 289,87 19.11.2018 ATC 35760532 29.11.2018
1866299 mäso 173,80 20.11.2018 Cimbaľak 36473219 4.12.2018
1852550 mäso 192,28 21.11.2018 DMJ 36490661 28.11.2018
20180495 potraviny 398,02 21.12.2018 Marcodia 34905162 01.12.2018
118219794 potraviny 166,31 23.11.2018 Bidfood 34152199 14.12.2018
5201803002 potraviny 452,54 23.11.2018 Eastfood 45702942 7.12.2018
1852625 ml.výrobky 62,09 23.11.2018 DMJ 36490661 30.11.2018
1411810587 potraviny 272,16 23.11.2018 Agfoods 34144579 30.11.2018
118220913 ryby,potraviny 605,91 26.11.2018 Bidfood 34152199 17.12.2018
1852791 mäso 148,58 27.11.2018 DMJ 36490661 4.12.2018
118221895 ryby 34,74 27.11.2018 Bidfood 34152199 18.12.2018
1818446 potraviny 100,58 28.11.2018 DMJ 36490661 5.12.2018
1852837 ml.výrobky 153,99 28.11.2018 DMJ 36490661 5.12.2018
1818316 potraviny 93,73 23.11.2018 DMJ 36490661 30.11.2018
1868528 mäso 68,55 29.11.2018 Cimbalak 36473219 13.12.2018
118223966 ryby,potraviny 466,94 29.11.2018 Bidfood 34152199 20.12.2018
1020180527 potraviny 133,11 29.11.2018 Horesko 51196603 13.12.2018
1800309 ovocie 103,13 29.11.2018 OVO 32394268 9.12.2018
157211 ovocie,zelenina 524,05 29.11.2018 OVO 32394268 10.12.2018
157212 ovocie,zelenina 268,60 29.11.2018 OVO 32394268 10.12.2018
1801304559 potraviny 158,55 30.11.2018 ATC 35760532 13.12.2018
14000297 potraviny 400,64 30.11.2018 GVP 36446190 9.12.2018
5201803060 potraviny 260,00 3.12.2018 Eastfood 45702942 14.12.2018
1853062 mäso 149,09 3.12.2018 DMJ 36490661 10.12.2018
118226412 potraviny 457,24 3.12.2018 Bidfood 34152199 24.12.2018
1869759 mäso 118,54 4.12.2018 Cimbaľak 36473219 18.12.2018
5201803120 potraviny 293,37 5.12.2018 Eastfood 45702942 19.12.2018
1853246 ml.výrobky 38,68 6.12.2018 DMJ 36490661 13.12.2018
1818733 potraviny 44,81 6.12.2018 DMJ 36490661 13.12.2018
118229052 potraviny 405,35 6.12.2018 Bidfood 34152199 27.12.2018
1853398 mäso 254,44 10.12.2018 DMJ 36490661 17.12.2018
118232177 mäso 186,26 11.12.2018 Bidfood 34152199 1.1.2019
1818843 potraviny 109,57 11.12.2018 DMJ 36490661 18.12.2018
1853468 mäso 161,84 11.12.2018 DMJ 36490661 18.12.2018
1871185 mäso 74,48 12.12.2018 Cimbaľak 36473219 26.12.2018
118234242 potraviny 302,23 13.12.2018 Bidfood 34152199 3.1.2019
1191071769 mlieko 10,08 13.12.2018 Rajo 31329519 20.12.2018
157312 ovocie,zelenina 432,13 17.12.2018 OVO 32394268 24.12.2018
1853714 mäso 144,07 17.12.2018 DMJ 36490661 24.12.2018
1872383 mäso 64,70 18.12.2018 Cimbaľak 36473219 1.1.2019
118237623 potraviny 206,85 18.12.2018 Bidfood 34152199 8.1.2018
1853914 ml.výrobky 52,53 20.12.2018 DMJ 36490661 27.12.2018
1819121 potraviny 4,70 20.12.2018 DMJ 36490661 27.12.2018
157387 ovocie,zelenina 430,94 21.12.2018 OVO 32394268 31.12.2018
1800363 ovocie 57,33 21.12.2018 OVO 32394268 31.12.2018
14000302 potraviny 402,13 21.12.2018 GVP 36446190 31.12.2018
             
             
             
             
             

 

Rok 2017
 
číslo fa. popis suma v € s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
520170004 potraviny 452,88 4.1.2017 EASTFOOD 45702942 18.1.2017
520170005 potraviny 341,15 4.1.2017 EASTFOOD 45702942 18.1.2017
52017003 potraviny 363,20 9.1.2017 EASTFOOD 45702942 18.1.2017
1740067 mliečne výrobky 139,62 9.1.2017 DMJ market 36490661 12.1.2017
1710051 potraviny 114,97 9.1.2017 DMJ market 36490661 12.1.2017
20170017 potraviny 589,80 9.1.2017 Marcodia 34905162 15.1.2017
1701300049 potraviny 430,17 9.1.2017 ATC 35760532 18.1.2017
117000144 potraviny ,mäso 658,33 9.1.2017 BIDFOOD 34152199 26.1.2017
1710037 potraviny 240,07 10.1.2017 DMJ market 36490661 16.1.2017
174184 mäso 397,91 10.1.2017 DMJ market 36490661 17.1.2017
117003926 mäso, ryby 459,94 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
1710189 potraviny 52,70 12.1.2017 DMJ market 36490661 19.1.2017
1740273 potraviny 84,40 12.1.2017 DMJ market 36490661 19.1.2017
117003928 potraviny 443,35 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
117003922 potraviny 11,04 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
1701589 mäso 52,86 12.1.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26.1.2017
5201700087 potraviny 251,04 12.1.2017 EASTFOOD 45702942 25.1.2017
5201700088 potraviny 529,62 12.1.2017 EASTFOOD 45702942 25.1.2017
117003930 potraviny 158,72 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
1740305 mlieko 29,40 13.1.2017 DMJ market 36490661 20.1.2017
17VF0008 potraviny 71,52 13.1.2017 Mplus 47372095 22.1.2017
152700 ovocie, zelenina 329,18 16.1.2017 OVO centrum 32394268 23.1.2017
1740504 mäso 182,15 18.1.2017 DMJ market 36490661 25.1.2017
1710330 potraviny 11,50 18.1.2017 DMJ market 36490661 25.1.2017
1740508 mäso 76,31 18.1.2017 DMJ market 36490661 25.1.2017
1091902432 mlieko 62,35 18.1.2017 Rajo a.s. 31329519 27.1.2017
117006328 mäso 214,35 17.1.2017 BIDFOOD 34152199 7.2.2017
117007928 mäso,potraviny 462,38 19.1.2017 BIDFOOD 34152199 9.2.2017
1702788 mäso 19,40 19.1.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 2.2.2017
117007927 potraviny 399,57 19.1.2017 BIDFOOD 34152199 9.2.2017
117007934 potraviny 41,10 19.1.2017 BIDFOOD 34152199 9.2.2017
117009639 mäso 214,68 23.1.2017 BIDFOOD 34152199 13.2.2017
117009640 potraviny 10,62 23.1.2017 BIDFOOD 34152199 13.2.2017
5201700224 potraviny 94,82 25.1.2017 BIDFOOD 34152199 8.2.2017
1740746 mäso 237,37 25.1.2017 DMJ market 36490661 1.2.2017
117012341 potraviny 46,70 27.1.2017 BIDFOOD 34152199 16.2.2017
1740780 potraviny 118,99 26.1.2017 DMJ market 36490661 2.2.2017
1710472 potraviny 84,41 26.1.2017 DMJ market 36490661 2.2.2017
1704243 mäso 42,69 26.1.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 9.2.2017
117012343 potraviny 210,34 26.1.2017 BIDFOOD 34152199 16.2.2017
1740857 mäso 180,- 30.1.2017 DMJ market 36490661 6.2.2017
117013970 potraviny 332,93 30.1.2017 BIDFOOD 34152199 20.2.2017
152800 ovocie 106,78 30.1.2017 OVO centrum 32394268 9.2.2017
152801 ovocie,zelenina 351,11 30.1.2017 OVO centrum 32394268 9.2.2017
152802 ovocie,zelenina 296,90 30.1.2017 OVO centrum 32394268 9.2.2017
14000216 potraviny 363,10 31.1.2017 GVP potraviny 36446190 9.2.2017
1411710083 potraviny 499,03 31.1.2017 AG foods 34144579 14.2.2017
5201700297 potraviny 394,80 1.2.2017 EASTFOOD 45702942 15.2.2017
117016359 ryby,potraviny 498,95 2.2.2017 BIDFOOD 34152199 23.2.2017
1741070 ml.výrobky 46,84 2.2.2017 DMJ market 36490661 9.2.2017
1710638 potraviny 109,43 2.2.2017 DMJ market 36490661 9.2.2017
1741204 mäso 79,60 7.2.2017 DMJ market 36490661 14.2.2017
117018131 mäso 319,50 6.2.2017 BIDFOOD 34152199 27.2.2017
117014664 mäso 243,09 1.2.2017 BIDFOOD 34152199 20.2.2017
1741257 mäso 103,05 8.2.2017 DMJ market 36490661 15.2.2017
5201700353 potraviny 518,34 8.2.2017 EASTFOOD 45702942 22.2.2017
5201700296 potraviny 345,02 2.2.2017 EASTFOOD 45702942 15.2.2017
1701300650 potraviny 282,39 8.2.2017 ATC 35760532 21.2.2017
1706828 mäso 23,33 9.2.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23.2.2017
1741289 ml.výrobky 159,50 9.2.2017 DMJ market 36490661 16.2.2017
1741290 mäs.výrobky 11,40 9.2.2017 DMJ market 36490661 16.2.2017
1710772 potraviny 22,79 9.2.2017 DMJ market 36490661 16.2.2017
170314 potraviny 238,26 10.2.2017 Tatraprim 36492531 17.2.2017
1741444 mäso 262,43 14.2.2017 DMJ market 36490661 21.2.2017
117022239 ryby,potraviny 480,42 13.2.2017 BIDFOOD 34152199 6.3.2017
1708049 mäso 66,58 15.2.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 1.3.2017
1741500 mäso,potraviny 196,37 15.2.2017 DMJ market 36490661 22.7.2017
5201700414 potraviny 93,89 15.2.2017 EASTFOOD 45702942 1.3.2017
117024934 mäso,potraviny 356,75 16.2.2017 BIDFOOD 34152199 9.3.2017
1710898 potraviny 111,56 16.2.2017 DMJ market 36490661 23.2.2017
20170127 potraviny 139,70 16.2.2017 Marcodia 34905162 26.2.2017
1741679 mäso 81,40 20.2.2017 DMJ market 36490661 27.2.2017
153003 ovocie,zelenina 750,25 20.2.2017 OVO centrum 32394268 2.3.2017
1091911437 mlieko 21,85 20.2.2017 Rajo a.s. 31329519 3.3.2017
1701300846 potraviny 148,86 20.2.2017 ATC 35760532 3.3.2017
117027350 mäso 209,39 21.2.2017 BIDFOOD 34152199 14.3.2017
1741740 mäso 113,91 21.2.2017 DMJ market 36490661 28.2.2017
1711063 potraviny 181,87 22.2.2017 DMJ market 36490661 27.2.2017
1711053 potraviny 144,10 22.2.2017 DMJ market 36490661 1.3.2017
5201700459 potraviny 70,50 24.2.2017 EASTFOOD 45702942 8.3.2017
1709558 mäso 43,06 23.2.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15.3.2017
1741822 potraviny 42,50 24.2.2017 DMJ market 36490661 2.3.2017
117029675 potraviny 16,32 24.2.2017 BIDFOOD 34152199 17.3.2017
1742016 mäso 55,14 1.3.2017 DMJ market 36490661 10.3.2017
1091915034 mlieko 30,25 6.3.2017 Rajo a.s. 31329519 17.3.2017
117037740 potraviny 338,82 10.3.2017 BIDFOOD 34152199 31.3.2017
5201700536 potraviny 93,06 10.3.2017 EASTFOOD 45702942 24.3.2017
1742322 mäso 272,45 13.7.2017 DMJ market 36490661 20.3.2017
153164 ovocie,zelenina 395,55 14.3.2017 OVO centrum 32394268 20.3.2017
1711299 potraviny 286,50 14.3.2017 DMJ market 36490661 20.3.2017
117039662 mäso 240,00 14.3.2017 BIDFOOD 34152199 4.4.2017
1711462 potraviny 135,78 15.3.2017 DMJ market 36490661 22.3.2017
5201700574 potraviny 310,42 15.3.2017 EASTFOOD 45702942 29.3.2017
1742409 mäso 232,61 15.3.2017 DMJ market 36490661 22.3.2017
5201700575 potraviny 244,96 15.3.2017 EASTFOOD 45702942 29.3.2017
117041426 potraviny 383,48 16.3.2017 BIDFOOD 34152199 6.4.2017
1742597 mäso 109,95 20.3.2017 DMJ market 36490661 27.3.2017
1701301240 potraviny 322,25 20.3.2017 ATC 35760532 31.3.2017
117044044 mäso 180,33 21.3.2017 BIDFOOD 34152199 11.4.2017
1714529 mäs.výrobky 7,18 22.3.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.4.2017
1714653 mäso 86,48 22.3.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.4.2017
1711645 potraviny 17,30 22.3.2017 DMJ market 36490661 29.3.2017
1742691 ml.výrobky 126,10 22.3.2017 DMJ market 36490661 29.3.2017
1742698 mäso 78,80 22.3.2017 DMJ market 36490661 29.3.2017
1091918978 mlieko 23,53 22.3.2017 Rajo a.s. 31329519 3.4.2017
117045955 potraviny 198,61 23.3.2017 BIDFOOD 34152199 13.4.2017
5201700667 potraviny 46,19 23.3.2017 EASTFOOD 45702942 6.4.2017
5201700690 potraviny 96,77 24.3.2017 EASTFOOD 45702942 7.4.2014
1711681 potraviny 299,99 24.3.2017 DMJ market 36490661 31.3.2017
117047783 rybie filé 501,68 27.3.2017 BIDFOOD 34152199 17.4.2017
153266 zelenina 114,14 27.3.2017 OVO centrum 32394268 3.4.2017
153271 ovocie,zelenina 405,01 27.3.2017 OVO centrum 32394268 3.4.2017
1715447 mäso 93,52 28.3.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11.4.2017
1711791 potraviny 61,06 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
5201700721 potraviny 92,80 29.3.2017 EASTFOOD 45702942 12.4.2017
1742923 potraviny 55,87 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
1711792 potraviny 54,74 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
1742931 mäso 419,23 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
153345 ovocie,zelenina 529,66 30.3.2017 OVO centrum 32394268 10.4.2017
5201700747 potraviny 414,00 31.3.2017 EASTFOOD 45702942 14.4.2017
153348 ovocie 93,53 31.3.2017 OVO centrum 32394268 10.4.2017
117051201 mäso,potraviny 529,57 31.3.2017 BIDFOOD 34152199 21.4.2017
14000223 potraviny 551,73 31.3.2017 GVP potraviny 36446190 10.4.2017
1701301492 potraviny 230,38 4.4.2017 ATC 35760532 17.4.2017
1701301547 potraviny 313,81 5.4.2017 ATC 35760532 18.4.2017
1743216 mäso 66,46 5.4.2017 DMJ market 36490661 12.4.2017
1717364 mäso 60,24 5.4.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19.4.2017
117055188 potraviny 20,93 6.4.2017 BIDFOOD 34152199 27.4.2017
1712026 potraviny 54,68 7.4.2017 DMJ market 36490661 14.4.2017
117056713 potraviny 392,71 6.4.2017 BIDFOOD 34152199 27.4.2017
117056811 potraviny 438,23 10.4.2017 BIDFOOD 34152199 1.5.2017
1743355 mäso 140,31 10.4.2017 DMJ market 36490661 17.4.2017
1712056 potraviny 210,78 10.4.2017 DMJ market 36490661 17.4.2017
117060393 mäso,potraviny 651,99 19.4.2017 BIDFOOD 34152199 9.5.2017
153483 ovocie,zelenina 296,84 19.4.2017 OVO centrum 32394268 24.4.2017
1743558 ml.výrobky 78,80 19.4.2017 DMJ market 36490661 25.4.2017
1712159 potraviny 165,65 19.4.2017 DMJ market 36490661 25.4.2017
1743589 mäso 156,37 19.4.2017 DMJ market 36490661 25.4.2017
20170243 potraviny 480,24 11.4.2017 Marcodia 34905162 21.4.2017
5201700856 potraviny 371,48 19.4.2017 EASTFOOD 45702942 3.5.2017
1719731 mäso 33,81 20.4.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4.5.2017
1743734 mäso 253,96 24.4.2017 DMJ market 36490661 1.5.2017
153517 ovocie,zelenina 364,65 24.4.2017 OVO centrum 32394268 1.5.2017
1091927134 mlieko 123,31 24.4.2017 Rajo a.s. 31329519 5.5.2017
117065108 mäso,ryby 560,81 25.4.2017 BIDFOOD 34152199 16.5.2017
1743842 mäso 57,43 26.4.2017 DMJ market 36490661 3.5.2017
1712377 potraviny 79,40 26.4.2017 DMJ market 36490661 3.5.2017
1721219 mäso 42,33 27.4.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11.5.2017
117066576 potraviny 252,36 27.4.2017 BIDFOOD 34152199 18.5.2017
153593 ovocie 111,50 27.7.2017 OVO centrum 32394268 8.5.2017
153594 ovocie,zelenina 528,53 27.4.2017 OVO centrum 32394268 8.5.2017
14000227 potraviny 408,81 28.4.2017 GVP 36446190 10.5.2017
117068611 mäso 269,49 2.5.2017 BIDFOOD 34152199 23.5.2017
1743958 mäso 113,64 2.5.2017 DMJ market 36490661 9.5.2017
1712553 potraviny 33,50 3.5.2017 DMJ market 36490661 10.5.2017
1722859 mäso 71,18 4.5.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18.5.2017
117071285 potraviny 221,40 4.5.2017 BIDFOOD 34152199 25.5.2017
1744145 potraviny 75,54 4.5.2017 DMJ market 36490661 11.5.2017
5201700976 potraviny 65,47 4.5.2017 EASTFOOD 45702942 18.5.2017
117071687 potraviny 380,32 5.5.2017 BIDFOOD 34152199 26.5.2017
1744245 mäsové výrobky 85,75 9.5.2017 DMJ market 36490661 16.5.2017
117072965 mäso 287,86 9.5.2017 BIDFOOD 34152199 30.5.2017
1411710274 potraviny 605,13 9.5.2017 AGFOODS 34144579 20.5.2017
5201701021 potraviny 173,87 10.5.2017 EASTFOOD 45702942 24.5.2017
117075004 potraviny 331,09 11.5.2017 BIDFOOD 34152199 1.6.2017
1744347 mäso,ml.výrobky 162,73 11.5.2017 DMJ market 36490661 18.5.2017
17112704 potraviny 169,84 11.5.2017 DMJ market 36490661 18.5.2017
117077048 ryby 118,59 15.5.2017 BIDFOOD 36490661 5.6.2017
153748 ovocie,zelenina 415,68 15.5.2017 OVO centrum 32394268 22.5.2017
117077839 mäso,ryby 683,78 16.5.2017 BIDFOOD 34152199 6.6.2017
1744574 mäso,ml.výrobky 176,13 16.5.2017 DMJ market 36490661 23.5.2017
18466 potraviny 275,88 16.5.2017 DMJ market 36490661 23.5.2017
1725402 mäso 136,95 18.5.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23.5.2017
1712876 potraviny 107,44 18.5.2017 DMJ market 36490661 25.5.2017
1744656 ml.výrobky 70,14 18.5.2017 DMJ market 36490661 25.5.2017
117079643 mäso,potraviny 471,48 18.5.2017 BIDFOOD 34152199 8.6.2017
5201701112 potraviny 122,41 19.5.2017 EASTFOOD 45702942 2.6.2017
117081676 potraviny 217,25 22.5.2017 BIDFOOD 34152199 12.6.2017
1712975 potraviny 131,81 22.5.2017 DMJ market 36490661 29.5.2017
153798 ovocie,zelenina 459,21 22.5.2017 OVO centrum 32394268 29.5.2017
1744805 mäso 143,28 23.5.2017 DMJ market 36490661 30.5.2017
1091933770 mlieko 21,85 23.5.2017 Rajo a.s. 31329519 31.5.2017
1091933791 mlieko 48,05 23.5.2017 Rajo a.s. 31329519 31.5.2017
1726820 mäso 235,98 24.5.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.6.2017
117084656 potraviny 379,90 25.5.2017 BIDFOOD 34152199 15.6.2017
1713050 potraviny 42,90 25.5.2017 DMJ market 36490661 1.6.2017
20170316 potraviny 258,68 25.5.2017 Marcodia 34905162 4.6.2017
1744898 ml.výrobky 84,64 26.5.2017 DMJ market 36490661 1.6.2017
1701302345 potraviny 488,91 26.5.2017 ATC 35760532 8.6.2017
117086530 mäso,ryby 622,87 29.5.2019 BIDFOOD 34152199 16.6.2017
153854 ovocie,zelenina 566,33 29.5.2017 OVO centrum 32394268 5.6.2017
1411710310 potraviny 247,52 29.5.2017 AGFOODS 34144579 13.6.2017
170992 potraviny 218,16 29.5.2017 Tatraprim 3642531 5.6.2017
1091936291 mlieko 49,92 30.5.2017 Rajo a.s. 31329519 9.6.2017
1745050 mäso 143,53 30.5.2017 DMJ market 36490661 6.6.2017
153915 ovocie,zelenina 247,25 30.5.2017 OVO centrum 32394268 9.6.2017
153912 ovocie 86,16 30.5.2017 OVO centrum 32394268 9.6.2017
153913 ovocie,zelenina 179,03 30.5.2017 OVO centrum 32394268 9.6.2017
1713376 potraviny 28,68 6.6.2017 DMJ market 36490661 13.6.2017
117092661 mäso 102,88 6.6.2017 BIDFOOD 34152199 27.6.2017
1745308 mäso, ml.výrobky 230,02 5.6.2017 DMJ market 36490661 12.6.2017
117094589 ryby,potraviny 599,99 8.6.2017 BIDFOOD 34152199 29.6.2017
1713420 potraviny 94,01 8.6.2017 DMJ market 36490661 14.6.2017
1745449 ml.výrobky 120,94 8.6.2017 DMJ market 36490661 14.6.2017
154016 ovocie,zelenina 181,10 12.6.2017 OVO centrum 32394268 19.6.2017
1701302600 potraviny 86,52 12.6.2017 ATC 35760532 23.6.2017
1745612 mäso 60,73 13.6.2017 DMJ market 36490661 20.6.2017
1745666 mäso 179,12 14.6.2017 DMJ market 36490661 21.6.2017
117101537 mäso,ml.výrobky 191,72 19.6.2016 BIDFOOD 34152199 10.7.2017
1745917 mäso 150,71 20.6.2017 DMJ market 36490661 27.6.2017
1745967 mäso 153,25 21.6.2017 DMJ market 36490661 28.6.2017
1713735 potraviny 108,30 21.6.2017 DMJ market 36490661 28.6.2017
117105527 potraviny 119,56 23.6.2017 BIDFOOD 34152199 14.7.2017
117106768 mäso,potraviny 213,61 26.6.2017 BIDFOOD 34152199 17.7.2017
154088 ovocie,zelenina 586,98 26.6.2017 OVO centrum 32394268 26.6.2017
154133 ovocie,zelenina 171,91 26.6.2017 OVO centrum 32394268 3.7.2017
1733672 mäso 38,45 23.6.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.7.2017
1713822 potraviny 90,53 26.6.2017 DMJ market 36490661 3.7.2017
1713860 potraviny 347,21 26.6.2017 DMJ market 36490661 4.7.2017
1746164 mäso 148,26 27.6.2017 DMJ market 36490661 4.7.2017
14000236 potraviny 669,68 28.6.2017 GVP 36446190 4.7.2017
20170394 potraviny 637,78 24.8.2017 Marcodia 34905162 3.9.2017
5201701555 potraviny 514,14 25.8.2017 EASTFOOD 45702942 8.9.2017
5201701560 potraviny 707,28 28.8.2017 EASTFOOD 45702942 10.9.2017
1411710352 potraviny 567,65 28.8.2017 AGFOODS 34144579 11.9.2017
1714825 potraviny 463,98 30.8.2017 DMJ market 36490661 6.9.2017
1701303286 potraviny 540,14 30.8.2017 ATC-JR 35760532 11.9.2017
1701303287 potraviny 516,92 4.9.2017 ATC-JR 35760532 13.9.2017
1714857 potraviny 181,79 3.9.2017 DMJ market 36490661 7.9.2017
117148826 mäso,potraviny 415,60 4.9.2017 BIDFOOD 34152199 25.9.2017
117148820 mäso,potraviny 437,02 5.9.2017 BIDFOOD 34152199 26.9.2017
1747664 potraviny 14,26 4.9.2017 DMJ market 36490661 11.9.2017
5201701611 potraviny 580,28 4.9.2017 EASTFOOD 45702942 18.9.2017
1747766 mäso 162,12 6.9.2017 DMJ market 36490661 13.9.2017
5201701612 potraviny 891,82 4.9.2017 EASTFOOD 45702942 18.9.2017
117151484 potraviny 11,84 7.9.2017 BIDFOOD 34152199 28.9.2017
1747799 ml.výrobky 36,43 7.9.2017 DMJ market 36490661 14.9.2017
1715063 potraviny 73,92 7.9.2017 DMJ market 36490661 14.9.2017
117152725 potraviny 163,46 8.9.2017 BIDFOOD 34152199 29.9.2017
117153766 mäso 334,27 11.9.2017 BIDFOOD 34152199 2.10.2017
117153760 mäso,potraviny 458,37 11.9.2017 BIDFOOD 34152199 2.10.2017
154421 ovocie,zelenina 465,08 11.9.2017 OVO centrum OVO centrum 18.9.2017
117153762 potraviny 303,98 12.9.2017 BIDFOOD 34152199 2.10.2017
1411710399 potraviny 192,00 12.9.2017 AGFOODS 34144579 26.9.2017
1748013 mäso,ml.výrobky 196,67 13.9.2017 DMJ market 36490661 20.9.2017
1715177 potraviny 58,96 13.9.2017 DMJ market 36490661 20.9.2017
117156921 mäso,potraviny 384,72 14.9.2017 BIDFOOD 34152199 5.10.2017
117156922 potraviny 263,11 14.9.2017 BIDFOOD 34152199 5.10.2017
117156920 ryby 488,41 14.9.2017 BIDFOOD 34152199 5.10.2017
154470 ovocie,zelenina 338,50 18.9.2017 OVO centrum 32394268 25.9.2017
117158328 mäso 101,32 19.9.2017 BIDFOOD 34152199 10.10.2017
1750945 mäso 78,08 21.9.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.10.2017
1715398 potraviny 110,78 21.9.2017 DMJ market 36490661 28.9.2017
1715394 potraviny 773,15 21.9.2017 DMJ market 36490661 28.9.2017
1701303681 potraviny 168,34 22.9.2017 ATC-JR 35760532 5.10.2017
117162877 ml.výrobky 119,57 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
117162879 mäso 327,10 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
117162880 mäso 267,75 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
117162892 potraviny 164,14 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
1019965079 ml.výrobky 111,26 25.9.2017 Rajo a.s. 31329519 6.10.2017
1411710437 potraviny 771,84 26.9.2017 AGFOODS 34144579 9.10.2017
5201701859 potraviny 183,84 27.9.2017 EASTFOOD 45702942 11.10.2017
1715519 potraviny 60,30 27.9.2017 DMJ market 36490661 4.10.2017
1748554 ml.výrobky 202,40 27.9.2017 DMJ market 36490661 4.10.2017
1748546 mäso 144,56 27.9.2017 DMJ market 36490661 4.10.2017
14000240 potraviny 512,56 29.9.2017 GVP 36446190 12.10.2017
109167022 mlieko,ml.výrobky 75,43 29.9.2017 Rajo a.s. 31329519 9.10.2017
1091966715 mlieko,ml.výrobky 33,12 29.9.2017 Rajo a.s. 31329519 9.10.2017
1752530 mäso 51,00 28.9.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12.10.2017
117164916 potraviny 364,57 28.9.2017 BIDFOOD 34152199 19.10.2017
1700023 ovocie 76,64 28.9.2017 OVO centrum 32394268 8.10.2017
154565 ovocie,zelenina 495,41 28.9.2017 OVO centrum 32394268 8.10.2017
154566 ovocie,zelenina 110,02 28.9.2017 OVO centrum 32394268 8.10.2017
1748770 mäso 152,30 2.10.2017 DMJ market 36490661 9.10.2017
117168163 ryby 515,24 3.10.2017 BIDFOOD 34152199 24.10.2017
1748887 mäso 160,39 4.10.2017 DMJ market 36490661 11.10.2017
1411710474 potraviny 31,08 4.10.2017 AGFOODS 34144579 18.10.2017
1754028 mäso 72,70 5.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18.10.2017
1748916 potraviny 63,08 5.10.2017 DMJ market 36490661 12.10.2017
1715770 potraviny 40,46 5.10.2017 DMJ market 36490661 12.10.2017
117170771 potraviny 554,42 6.10.2017 BIDFOOD 34152199 10.10.2017
5201701919 potraviny 762,09 9.10.2017 EASTFOOD 45702942 10.10.2017
1749034 mäso 307,53 9.10.2017 DMJ market 36490661 10.10.2017
117172982 mäso 290,22 10.10.2017 BIDFOOD 34152199 31.10.2017
175317 mäso 40,77 12.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26.10.2017
1749162 ml.výrobky 102,86 12.10.2017 DMJ market 36490661 19.10.2017
1715914 potraviny 40,57 12.10.2017 DMJ market 36490661 19.10.2017
11715105 potraviny 13,61 13.10.2017 BIDFOOD 34152199 3.11.2017
1715952 potraviny 4,61 13.10.2017 DMJ market 36490661 20.10.2017
117176431 ryby,potraviny 903,98 16.10.2017 BIDFOOD 34152199 6.11.2017
154683 ovocie,zelenina 647,96 16.10.2017 OVO centrum 32394268 23.10.2017
117177232 mäso 115,06 17.10.2017 BIDFOOD 34152199 7.11.2017
1749394 mäso 245,66 17.10.2017 DMJ market 36490661 24.10.2017
1091970901 ml.výrobky 79,18 18.10.2017 Rajo a.s. 31329519 26.10.2017
20170512 potraviny 384,76 18.10.2017 Marcodia 34905162 28.10.2017
1756982 mäso 30,75 19.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 2.11.2017
1716123 potraviny 166,60 19.10.2017 DMJ market 36490661 26.10.2017
1749495 ml.výrobky 89,94 19.10.2017 DMJ market 36490661 26.10.2017
117179673 potraviny 322,12 20.10.2017 BIDFOOD 34152199 10.11.2017
5201702067 potraviny 111,28 20.10.2017 EASTFOOD 45702942 3.11.2017
17VF0587 potraviny 66,96 20.10.2017 Mplus 47372095 3.11.2017
1749606 mäso 123,89 23.10.2017 DMJ market 36490661 30.10.2017
171843 potraviny 225,72 23.10.2017 Tatraprim 36492531 30.10.2017
1091972388 ml.výrobky 110,27 23.10.2017 Rajo a.s. 31329519 2.11.2017
117181976 mäso 191,52 24.10.2017 BIDFOOD 34152199 14.11.2017
1758478 mäso 101,18 25.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8.11.2017
1749741 mäso 117,59 25.10.2017 DMJ market 36490661 30.10.2017
1091972733 mliečne výrobky 12,96 25.10.2017 Rajo a.s. 31329519 6.11.2017
1091973022 mliečne výrobky 174,01 25.10.2017 Rajo a.s. 31329519 6.11.2017
1091972897 mliečne výrobky 31,56 25.10.2017 Rajo a.s. 31329519 6.11.2017
117183660 mäso, potraviny 367,86 26.10.2017 BIDFOOD 34152199 16.11.2017
1716294 potraviny 66,32 26.10.2017 DMJ market 36490661 2.11.2017
1700059 ovocie 113,02 26.10.2017 OVO centrum 32394268 5.11.2017
154769 ovocie,zelenina 558,14 26.10.2017 OVO centrum 32394268 5.11.2017
154770 ovocie,zelenina 154,05 26.10.2017 OVO centrum 32394268 5.11.2017
1749853 ml.výrobky 156,20 2.11.2017 DMJ market 36490661 6.11.2017
1750004 mäso 112,89 2.11.2017 DMJ market 36490661 9.11.2017
1716354 potraviny 78,91 2.11.2017 DMJ market 36490661 9.11.2017
117186161 potraviny 197,32 2.11.2017 BIDFOOD 34152199 21.11.2017
1701304369 potraviny 670,62 2.11.2017 ATC- JR 35760532 14.11.2017
5201702142 potraviny 245,53 3.11.2017 EASTFOOD 45702942 17.11.2017
5201702153 potraviny 301,78 3.11.2017 EASTFOOD 45702942 17.11.2017
117188908 ryby 203,48 6.11.2017 BIDFOOD 34152199 27.11.2017
117190059 ryby 273,50 7.11.2017 BIDFOOD 34152199 28.11.2017
1750175 mäso 144,75 7.11.2017 DMJ market 36490661 14.11.2017
1750229 ml.výrobky 178,85 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
1716586 potraviny 142,16 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
1750223 mäso 181,03 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
1716592 potraviny 43,68 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
5201702196 potraviny 56,22 8.11.2017 EASTFOOD 45702942 22.11.2017
5201702237 potraviny 12,58 10.11.2017 EASTFOOD 45702942 22.11.2017
1750378 mäso 156,28 13.11.2017 DMJ market 36490661 20.11.2017
1762153 mäso 34,11 14.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28.11.2017
1762122 mäso 14,83 14.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28.11.2017
117194447 potraviny 116,18 14.11.2017 BIDFOOD 34152199 1.12.2017
117194772 mäso, potraviny 324,98 14.11.2017 BIDFOOD 34152199 1.12.2017
1091978443 ml.výrobky 39,01 14.11.2017 Rajo a.s. 31329519 23.11.2017
5201702266 potraviny 564,15 14.11.2017 EASTFOOD 45702942 28.11.2017
154863 ovocie,zelenina 433,60 15.11.2017 OVO centrum 32394268 20.11.2017
1750493 ml.výrobky 157,67 15.11.2017 DMJ market 36490661 22.11.2017
1716732 potraviny 99,73 15.11.2017 DMJ market 36490661 22.11.2017
117197269 potraviny 176,35 16.11.2017 BIDFOOD 34152199 7.12.2017
1701304608 potraviny 371,13 16.11.2017 ATC- JR 35760532 29.11.2017
1750678 mäso 427,34 20.11.2017 DMJ market 36490661 27.11.2017
1091979075 mlieko 6,72 20.11.2017 Rajo a.s. 31329519 27.11.2017
154931 ovocie,zelenina 413,90 21.11.2017 OVO centrum 32394268 30.11.2017
1750795 mäso 86,06 22.11.2017 DMJ market 36490661 29.11.2017
1091980447 ml.výrobky 10,21 22.11.2017 Rajo a.s. 31329519 30.11.2017
1764109 mäso 78,08 22.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.12.2017
1750829 potraviny 163,82 23.11.2017 DMJ market 36490661 30.11.2017
1716945 potraviny 90,02 23.11.2017 DMJ market 36490661 30.11.2017
117200899 potraviny 239,99 23.11.2017 BIDFOOD 34152199 14.12.2017
117199511 mäso 164,65 21.11.2017 BIDFOOD 34152199 12.12.2017
5201702332 potraviny 424,26 24.11.2017 EASTFOOD 45702942 8.12.2017
117202848 ryby 345,02 27.11.2017 BIDFOOD 34152199 18.12.2017
1764813 mäso 107,36 28.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12.12.2017
1717071 potraviny 111,73 29.11.2017 DMJ market 36490661 6.12.2017
1751057 mäso,ml.výrobky 270,04 29.11.2017 DMJ market 36490661 6.12.2017
170107 ovocie 109,18 29.11.2017 OVO centrum 32394268 9.12.2017
155004 ovocie,zelenina 312,56 29.11.2017 OVO centrum 32394268 9.12.2017
1751268 mäso 409,12 4.12.2017 DMJ market 36490661 11.12.2017
1717271 potraviny 155,52 5.12.2017 DMJ market 36490661 12.12.2017
1751408 mäso 162,46 6.12.2017 DMJ market 36490661 13.12.2017
1751410 mäso 8,00 6.12.2017 DMJ market 36490661 13.12.2017
117209895 mäso,potraviny 205,80 7.12.2017 BIDFOOD 34152199 28.12.2017
1717341 potraviny 161,30 7.12.2017 DMJ market 36490661 14.12.2017
1751485 potraviny 177,66 8.12.2017 DMJ market 36490661 15.12.2017
117211894 mäso 211,09 11.12.2017 BIDFOOD 34152199 1.1.2018
1717368 potraviny 500,88 4.12.2017 DMJ market 36490661 11.12.2017
1091985996 ml.výrobky 61,72 11.12.2017 Rajo a.s. 31329519 21.12.2017
117211130 potraviny 353,00 8.12.2017 BIDFOOD 34152199 29.12.2017
117214607 potraviny 578,61 14.12.2017 BIDFOOD 34152199 4.1.2018
1701305036 potraviny 213,72 14.12.2017 ATC- JR 35760532 27.12.2017
1751750 ml.výrobky 74,14 15.12.2017 DMJ market 36490661 22.12.2017
117217544 ryby 669,98 15.12.2017 BIDFOOD 34152199 9.1.2018
1751934 mäso 178,07 19.12.2017 DMJ market 36490661 26.12.2017
1770188 mäso 52,14 20.12.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 27.12.2017
1751999 mäso 110,76 20.12.2017 DMJ market 36490661 27.12.2017
 
Rok 2016
 
číslo fa. popis suma v € s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
1640068 ml.výrobky 111,24 8.1.2016 DMJ Market 36490661 11.1.2016
1610026 potraviny 164,44 8.1.2016 DMJ Market 36490661 11.1.2016
5201600008 potraviny 497,36 8.1.2016 EASTFOODS 45702942 11.1.2016
5201600007 potraviny 638,60 8.1.2016 EASTFOODS 45702942 11.1.2016
116101164 mäso,potraviny 782,29 8.1.2016 Bidvest 34152199 11.1.2016
1640184 mäso 148,49 12.1.2016 DMJ Market 36490661 13.1.2016
1601300097 potraviny 159,04 11.1.2016 ATC-JR 35760532 13.1.2016
1640232 mäso 166,54 13.1.2016 DMJ Market 36490661 13.1.2016
116103299 ryby 294,72 12.1.2016 Bidvest 34152199 13.1.2016
52016000098 potraviny 513,37 13.1.2016 EASTFOODS 45702942 13.1.2016
1640252 ryby 110,22 14.1.2016 DMJ Market 6490661 14.1.2016
1601735 mäso 61,11 14.1.2016 Cimbaľak 36473219 14.1.2016
1610166 potraviny 42,42 14.1.2016 DMJ Market 36490661 14.1.2016
1411610008 potraviny 444,13 14.1.2016 AGFOODS 34144579 14.1.2016
116104794 potraviny 380,30 14.1.2016 Bidvest 34152199 19.1.2016
116104886 potraviny 153,45 15.1.2016 Bidvest 34152199 19.1.2016
149805 ovocie,zelenina 460,35 18.1.2016 OVO Centrum 32394268 19.1.2016
1411610016 potraviny 46,32 18.1.2016 AGFOODS 34144579 19.1.2016
1602461 mäso 84,10 19.1.2016 Cimbaľak 36473219 19.1.2016
1640430 mäso 72,37 19.1.2016 DMJ Market 6490661 19.1.2016
1091809012 mlieko 20,16 21.1.2016 RAJO a.s. 31329519 25.1.2016
1610316 potraviny 7,00 20.1.2016 DMJ Market 36490661 20.1.2016
1610319 potraviny 122,81 20.1.2016 DMJ Market 36490661 20.1.2016
1640478 mäso 416,01 20.1.2016 DMJ Market 36490661 20.1.2016
5201600204 potraviny 781,51 20.1.2016 EASTFOOD 45702942 20.1.2016
116108876 potraviny,mäso 578,10 22.1.2016 Bidvest 34152199 25.1.2016
149866 ovocie,zelenina 375,95 25.1.2016 OVO Centrum 32394268 25.1.2016
1640633 mäso 209,50 26.1.2016 DMJ Market 36490661 27.1.2016
1604237 mäso 76,97 27.1.2016 Cimbaľak 36473219 27.1.2016
1640681 ml.výrobky 76,00 27.1.2016 DMJ Market 36490661 27.1.2016
5201600292 potraviny 138,58 29.1.2016 EASTFOOD 45702942 29.1.2016
116112696 mäso,potraviny 326,63 29.1.2016 Bidvest 34152199 29.1.2016
14000180 potraviny 313,36 29.1.2016 GVP 36446190 29.1.2016
1610491 potraviny 217,44 29.1.2016 DMJ Market 36490661 29.1.2016
116113826 ryby 294,72 2.2.2016 Bidvest 34152199 3.2.2016
1640913 mäso 145,00 3.2.2016 DMJ Market 6490661 3.2.2016
5201600328 potraviny 503,42 2.2.2016 EASTFOOD 45702942 3.2.2016
5201600330 potraviny 294,31 3.2.2016 EASTFOOD 45702942 3.2.2016
1605734 mäso 29,34 4.2.2016 Cimbaľak 36473219 5.2.2016
1610660 potraviny 63,66 4.2.2016 DMJ Market 6490661 5.2.2016
1640939 ml.výrobky 127,36 4.2.2016 DMJ Market 36490661 5.2.2016
1641025 mäso 35,10 8.2.2016 DMJ Market 36490661 10.2.2016
116116879 mäso,potraviny 424,10 8.2.2016 Bidvest 34152199 10.2.2016
1091814369 mlieko 119,15 9.2.2016 Rajo a.s. 31329519 10.2.2016
5201600391 mäso,potraviny 238,48 10.2.2016 EASTFOOD 45702942 10.2.2016
20160113 potraviny 364,08 12.2.2016 Marcodia 34905162 12.2.2016
5201600413 potraviny 217,92 12.2.2016 EASTFOOD 45702942 12.2.2016
1610839 potraviny 289,66 12.2.2016 DMJ Market 36490661 19.2.2016
1610805 potraviny 56,42 15.2.2016 DMJ Market 36490661 19.2.2016
150087 ovocie,zelenina 490,35 19.2.2016 OVO Centrum 32394268 19.2.2016
1641365 mäso 201,44 22.2.2016 DMJ Market 36490661 22.2.2016
116124121 mäso,potraviny 450,49 22.2.2016 Bidvest 34152199 22.2.2016
1608525 mäsové výrobky 8,08 22.2.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.2.2016
1608640 mäso 55,54 22.2.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.2.2016
1601300780 potraviny 172,92 22.2.2016 ATC-JR,s.r.o. 35760532 22.2.2016
160379 potraviny 213,18 22.2.2016 Tatraprim s.r.o. 36492531 22.2.2016
1411610088 potraviny 403,84 23.2.2016 AG FOODS 34144579 24.2.2016
1609268 mäso 306,15 24.2.2015 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24.2.2016
1641450 mäso 173,05 24.2.2015 DMJ Market 36490661 24.2.2016
5201600485 potraviny 150,13 24.2.2015 EASTFOOD 45702942 24.2.2016
5201600484 potraviny 168,00 24.2.2015 EASTFOOD 45702942 24.2.2016
1611028 potraviny 92,32 25.2.2016 DMJ Market 36490661 26.2.2016
116125822 potraviny 209,15 25.2.2016 Bidvest 34152199 26.2.2016
150162 ovocie,zelenina 546,80 26.2.2016 OVO Centrum 32394268 26.2.2016
150161 ovocie 110,85 26.2.2016 OVO Centrum 32394268 26.2.2016
1611051 potraviny 205,24 26.2.2016 DMJ Market 6490661 26.2.2016
5201600518 potraviny 329,21 26.2.2016 EASTFOOD 45702942 26.2.2016
1641464 ml.výrobky 80,75 25.2.2016 DMJ Market 36490661 26.2.2016
150165 zelenina 176,45 29.2.2016 OVO Centrum 32394268 29.2.2016
14000183 potraviny 145,66 29.2.2016 GVP,spol.s.r.o. 36446190 29.2.2016
116127942 mäso,potraviny 210,67 1.3.2016 Bidvest 34152199 3.3.2016
1610635 mäso 41,69 2.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3.3.2016
1610679 mäso 110,19 2.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3.3.2016
116129985 potraviny 291,22 3.3.2016 Bidvest 34152199 3.3.2016
1611209 potraviny 18,04 3.3.2016 DMJ Market 36490661 3.3.2016
1641697 ml.výrobky 90,93 3.3.2016 DMJ Market 36490661 3.3.2016
5201600569 potraviny 248,44 4.3.2016 EASTFOOD 45702942 4.3.2016
5201600571 potraviny 265,61 4.3.2016 EASTFOOD 45702942 4.3.2016
116131915 mäso,potraviny 375,40 8.3.2016 Bidvest 34152199 9.3.2016
1091821886 mlieko 20,16 8.3.2016 Rajo.a.s. 31329519 9.3.2016
1641866 ml.výrobky 108,10 9.3.2016 DMJ Market 36490661 9.3.2016
1611337 potraviny 102,37 9.3.2016 DMJ Market 36490661 9.3.2016
5201600630 potraviny 120,13 9.3.2016 EASTFOOD 45702942 9.3.2016
1601301081 potraviny 436,62 10.3.2016 ATC-JR, s.r.o. 35760532 11.3.2016
116133382 potraviny 200,48 10.3.2016 Bidvest 34152199 11.3.2016
116133832 mlieko 94,25 10.3.2016 Bidvest 34152199 11.3.2016
1611424 potraviny 436,12 10.3.2016 DMJ Market 36490661 14.3.2016
1641962 ml.výrobky 21,23 14.3.2016 DMJ Market 36490661 14.3.2016
5201600673 potraviny 668,30 14.3.2016 EASTFOOD 45702942 14.3.2016
150305 ovocie,zelenina 510,66 14.3.2016 OVO Centrum 32394268 14.3.2016
1612826 mäso 47,44 15.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17.3.2016
1642023 mäso 110,41 15.3.2016 DMJ Market 36490661 17.3.2016
5201600696 potraviny,mäso 433,62 16.3.2016 EASTFOOD 45702942 17.3.2016
1642117 ml.výrobky 95,41 17.3.2016 DMJ Market 36490661 17.3.2016
1611472 potraviny 43,20 17.3.2016 DMJ Market 36490661 17.3.2016
1613990 mäso 34,43 21.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21.3.2016
1642206 mäso 90,12 21.3.2016 DMJ Market 36490661 21.3.2016
116138736 potraviny,mäso 220,06 21.3.2016 Bidvest 34152199 21.3.2016
116136239 potraviny,mäso 238,48 21.3.2016 Bidvest 34152199 21.3.2016
150361 ovocie,zelenina 95,07 21.3.2016 OVO Centrum 32394268 21.3.2016
116139307 ryby 47,88 22.3.2016 Bidvest 34152199 23.3.2016
1601301186 potraviny 100,78 23.3.2016 ATC-JR, s.r.o. 35760532 23.3.2016
5201600792 potraviny 144,00 23.3.2016 EASTFOOD 45702942 23.3.2016
1091825547 mlieko 91,07 23.3.2016 Rajo a.s. 31329519 23.3.2016
1642342 mäso 140,05 30.3.2016 DMJ Market 36490661 30.3.2016
150424 ovocie,zelenina 400,14 30.3.2016 OVO Centrum 32394268 30.3.2016
150425 ovocie,zelenina 400,75 30.3.2016 OVO Centrum 32394268 30.3.2016
150423 ovocie 105,10 30.3.2016 OVO Centrum 32394268 30.3.2016
20160203 potraviny 338,47 30.3.2016 Marcodia 34905162 30.3.2016
116142456 potraviny,mäso 240,61 30.3.2016 Bidvest 34152199 30.3.2016
1642494 potraviny,mäso 124,53 1.4.2016 DMJ Market 36490661 5.4.2016
5201600803 potraviny 77,98 1.4.2016 EASTFOOD 45702942 5.4.2016
1642539 potraviny,mäso 256,93 4.4.2016 DMJ Market 36490661 5.4.2016
116145287 potraviny,mäso 126,27 5.4.2016 Bidvest 34152199 5.4.2016
5201600774 potraviny 570,24 30.3.2016 EASTFOOD 45702942 6.4.2016
1616420 mäso 61,83 6.4.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6.4.2016
1611882 potraviny 333,60 6.4.2016 DMJ Market 36490661 6.4.2016
1611864 potraviny 38,23 6.4.2016 DMJ Market 36490661 6.4.2016
1642632 potraviny 52,98 6.4.2016 DMJ Market 36490661 6.4.2016
5201600849 mäso,potraviny 250,96 6.4.2016 EASTFOOD 45702942 6.4.2016
116146893 potraviny 423,86 7.4.2016 Bidvest 34152199 11.4.2016
1642681 mäso 54,92 8.4.2016 DMJ Market 36490661 11.4.2016
150552 ovocie,zelenina 564,05 11.4.2016 OVO Centrum 32394268 11.4.2016
1642734 mäso 145,85 11.4.2016 DMJ Market 36490661 11.4.2016
116149447 mäso 291,30 12.4.2016 Bidvest 34152199 14.4.2016
1612021 potraviny 407,84 13.4.2016 DMJ Market 36490661 14.4.2016
5201600917 mäso 226,22 13.4.2016 EASTFOOD 45702942 14.4.2016
116150963 potraviny 350,75 14.4.2016 Bidvest 34152199 14.4.2016
1612037 potraviny 130,81 14.4.2016 DMJ Market 36490661 15.4.2016
1642842 potraviny 69,79 14.4.2016 DMJ Market 36490661 15.4.2016
1618133 mäsové vrobky 29,38 15.4.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15.4.2016
5201600935 potraviny 213,53 15.4.2016 EASTFOOD 45702942 15.4.2016
150614 ovocie,zelenina 106,98 18.4.2016 OVO Centrum 32394268 19.4.2016
116152553 mäso, ryby 589,57 18.4.2016 Bidvest 34152199 19.4.2016
5201600934 potraviny 256,50 18.4.2016 EASTFOOD 45702942 19.4.2016
1643049 mäso 258,47 19.4.2016 DMJ Market 36490661 19.4.2016
1619174 mäso 66,92 21.4.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21.4.2016
1643082 ml.výrobky 69,79 20.4.2016 DMJ Market 36490661 21.4.2016
1612203 potraviny 77,94 20.4.2016 DMJ Market 36490661 21.4.2016
116155119 potraviny 423,22 21.4.2016 Bidvest 34152199 21.4.2016
1091830698 mlieko 20,16 21.4.2016 Rajo a.s. 31329519 21.4.2016
5201601001 potraviny 144,00 22.4.2016 EASTFOOD 45702942 25.4.2016
150668 ovocie,zelenina 478,82 25.4.2016 OVO Centrum 32394268 25.4.2016
116156665 mäso,potraviny 419,42 25.4.2016 Bidvest 34152199 25.4.2016
1643174 mäso,potraviny 199,66 25.4.2016 DMJ Market 36490661 25.4.2016
1411610232 potraviny 358,89 25.4.2016 AG FOODS 34144579 27.4.2016
1091834514 mlieko 20,16 26.4.2016 Rajo a.s. 31329519 27.4.2016
1643265 mäso,ml.výrobky 92,60 27.4.2016 DMJ Market 36490661 27.4.2016
1612327 potraviny 116,06 27.4.2016 DMJ Market 36490661 27.4.2016
5201601051 mäso, potraviny 361,17 27.4.2016 EASTFOOD 45702942 27.4.2016
116159081 potraviny 164,72 28.4.2016 Bidvest 34152199 28.4.2016
1601301714 potraviny 152,04 28.4.2016 ATC JR 35760532 28.4.2016
150722 ovocie 135,70 28.4.2016 OVO Centrum 32394268 28.4.2016
150724 ovocie,zelenina 289,91 28.4.2016 OVO Centrum 32394268 28.4.2016
150723 ovocie,zelenina 123,05 28.4.2016 OVO Centrum 32394268 28.4.2016
5201601080 potraviny 2,00 29.4.2016 EASTFOOD 45702942 29.4.2016
14000190 potraviny 381,50 29.4.2016 GVP potraviny 36446190 29.4.2016
116159742 potraviny 40,56 29.4.2016 Bidvest 34152199 29.4.2016
1643448 mäso 118,09 2.5.2016 DMJ Market 36490661 4.5.2016
1610274 potraviny 563,39 2.5.2016 Duo - Meckova 40469766 4.5.2016
116161610 mäso,ryby 713,10 3.5.2016 Bidvest 34152199 4.5.2016
1643535 potraviny 34,87 4.5.2016 DMJ Market 36490661 4.5.2016
1612521 potraviny 116,86 4.5.2016 DMJ Market 36490661 4.5.2016
5201601097 potraviny 148,37 4.5.2016 EASTFOOD 45702942 6.5.2016
1612550 potraviny 86,45 5.5.2016 DMJ Market 34152199 6.5.2016
1621850 mäso 43,84 5.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6.5.2016
11614104 mäso, potraviny 537,52 6.5.2016 Bidvest 34152199 6.5.2016
5201601134 mäso 202,26 6.5.2016 EASTFOOD 45702942 6.5.2016
1643656 mäso 77,70 9.5.2016 DMJ Market 36490661 9.5.2016
1612615 potraviny 165,54 9.5.2016 DMJ Market 36490661 9.5.2016
150836 ovocie,zelenina 803,34 9.5.2016 OVO Centrum 32394268 9.5.2016
1622725 mäso 71,92 10.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 10.5.2016
1612656 potraviny 16,15 10.5.2016 DMJ Market 36490661 10.5.2016
1643699 ml.výrobky 81,13 10.5.2016 DMJ Market 36490661 10.5.2016
1091838566 mlieko 20,16 10.5.2016 Rajo a.s. 31329519 10.5.2016
1612683 potraviny 41,22 11.5.2016 DMJ Market 36490661 13.5.2016
1643746 potraviny 49,87 11.5.2016 DMJ Market 36490661 13.5.2016
1643772 mäs.výrobky 45,96 12.5.2016 DMJ Market 36490661 13.5.2016
1601301977 potraviny 239,91 12.5.2016 ATC 35760532 13.5.2016
5201601196 potraviny 121,52 13.5.2016 EASTFOOD 45702942 13.5.2016
116169548 potraviny,ryby 385,64 16.5.2016 Bidvest 34152199 17.5.2016
1643932 mäso 77,89 16.5.2016 DMJ Market 36490661 17.5.2016
116169866 mäso,potraviny 195,77 16.5.2016 Bidvest 34152199 17.5.2016
1623830 mäso 62,45 16.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17.5.2016
1644024 mäso 189,25 18.5.2016 DMJ Market 36490661 19.5.2016
116171574 potraviny 86,67 19.5.2016 Bidvest 34152199 19.5.2016
1644052 ml.výrobky 160,23 19.5.2016 DMJ Market 36490661 19.5.2016
1612889 potraviny 71,35 19.5.2016 DMJ Market 36490661 19.5.2016
116173114 potraviny 23,76 23.5.2016 Bidvest 34152199 23.5.2016
150940 ovocie,zelenina 409,31 23.5.2016 OVO Centrum 32394268 23.5.2016
1644151 mäso 110,31 23.5.2016 DMJ Market 36490661 23.5.2016
1091842411 mlieko 18,72 23.5.2016 Rajo a.s. 31329519 23.5.2016
116173907 mäso 172,25 24.5.2016 Bidvest 34152199 26.5.2016
1644223 ml.výrobky 98,90 25.5.2016 DMJ Market 36490661 26.5.2016
1613023 potraviny 125,41 25.5.2016 DMJ Market 36490661 26.5.2016
1625918 mäso 49,73 26.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26.5.2016
116175586 ryby,potraviny 573,90 26.5.2016 Bidvest 34152199 26.5.2016
1613065 potraviny 30,53 27.5.2016 DMJ Market 36490661 30.5.2016
5201601309 potraviny 87,11 27.5.2016 EASTFOOD 45702942 30.5.2016
1644348 mäso 103,84 30.5.2016 DMJ Market 36490661 30.5.2016
151002 ovocie 84,18 30.5.2016 OVO Centrum 32394268 30.5.2016
151003 ovocie,zelenina 513,05 30.5.2016 OVO Centrum 32394268 30.5.2016
151004 ovocie,zelenina 381,20 30.5.2016 OVO Centrum 32394268 30.5.2016
1644402 mäso,ml.výrobky 71,52 31.5.2016 DMJ Market 36490661 31.5.2016
14000195 potraviny 470,66 31.5.2016 GVP potraviny 36446190 31.5.2016
1613063 potraviny 558,11 1.6.2016 DMJ Market 36490661 3.6.2016
116180273 potraviny 109,44 1.6.2016 Bidvest 34152199 3.6.2016
5201601384 potraviny,mäso 244,04 1.6.2016 EASTFOOD 45702942 3.6.2016
1644658 mäso 117,60 6.6.2016 DMJ Market 36490661 8.6.2016
116183452 potraviny,mäso 282,02 7.6.2016 Bidvest 34152199 8.6.2016
1464703 potraviny 12,40 8.6.2016 DMJ Market 36490661 8.6.2016
1613363 potraviny 32,27 8.6.2016 DMJ Market 36490661 8.6.2016
5201601414 potraviny 210,64 8.6.2016 EASTFOOD 45702942 8.6.2016
1613542 potraviny 18,70 15.6.2016 DMJ Market 36490661 17.6.2016
1613595 potraviny 111,61 16.6.2016 DMJ Market 36490661 17.6.2016
1645036 mäso 55,05 16.6.2016 DMJ Market 36490661 17.6.2016
116188830 potraviny 167,18 16.6.2016 Bidvest 34152199 17.6.2016
5201601472 potraviny 165,53 17.6.2016 EASTFOOD 45702942 17.6.2016
151196 ovocie,zelenina 280,24 17.6.2016 OVO Centrum 32394268 17.6.2016
116190598 mäso,potraviny 566,44 20.6.2016 Bidvest 34152199 22.6.2016
1613686 potraviny 28,07 21.6.2016 DMJ Market 36490661 22.6.2016
1645187 mäso 136,57 21.6.2016 DMJ Market 36490661 22.6.2016
1091850314 mlieko 60,48 21.6.2016 Rajo a.s. 31329519 22.6.2016
1613687 potraviny 384,59 22.6.2016 DMJ Market 36490661 22.6.2016
1645257 mäso 89,16 23.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
1613746 potraviny 11,72 23.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
1613792 potraviny 16,33 27.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
1645352 mäso 128,97 27.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
116194717 mäso,potraviny 266,88 27.6.2016 Bidvest 34152199 27.6.2016
151265 ovocie,zelenina 231,05 27.6.2016 OVO Centrum 32394268 27.6.2016
14000197 potraviny 749,78 29.6.2016 GVP 36446190 29.6.2016
151319 ovocie 246,87 29.6.2016 OVO Centrum 32394268 29.6.2016
151320 ovocie,zelenina 119,11 29.6.2016 OVO Centrum 32394268 29.6.2016
151327 ovocie,zelenina 494,31 29.6.2016 OVO Centrum 32394268 29.6.2016
1614687 potraviny 521,04 24.8.2016 DMJ Market 36490661 31.8.2016
5201601658 potraviny 527,28 30.8.2016 EASTFOOD 45702942 31.8.2016
5201601655 potraviny 598,39 30.8.2016 EASTFOOD 45702942 31.8.2016
116227706 potraviny 481,50 30.8.2016 Bidvest 34152199 31.8.2016
20160412 potraviny 682,69 30.8.2016 Marcodia 34905162 31.8.2016
5201601714 potraviny 462,89 31.8.2016 EASTFOOD 45702942 31.8.2016
1411610347 potraviny 773,27 31.8.2016 AG FOODS 34144579 31.8.2016
5201601713 potraviny 541,60 31.8.2016 EASTFOOD 45702942 5.9.2016
1614909 potraviny 150,48 5.9.2016 DMJ Market 36490661 5.9.2016
116228258 potraviny 257,32 5.9.2016 Bidvest 34152199 5.9.2016
116231339 mäso 409,63 5.9.2016 Bidvest 34152199 5.9.2016
1614976 potraviny 11,56 7.9.2016 DMJ Market 36490661 9.9.2016
1649636 mäso 128,46 7.9.2016 DMJ Market 36490661 9.9.2016
1645640 mäso 32,74 8.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 9.9.2016
116234012 zelenina 124,16 8.9.2016 Bidvest 34152199 9.9.2016
116234007 potraviny 228,84 8.9.2016 Bidvest 34152199 9.9.2016
1614999 potraviny 122,80 8.9.2016 DMJ Market 36490661 13.9.2016
1646967 mäso,mlieko 268,13 8.9.2016 DMJ Market 36490661 9.9.2016
5201601808 potraviny 115,68 9.9.2016 EASTFOOD 45702942 9.9.2016
116235791 potraviny 18,24 12.9.2016 Bidvest 34152199 12.9.2016
116235768 potraviny,mäso 367,31 12.9.2016 Bidvest 34152199 12.9.2016
151602 ovocie,zelenina 385,95 12.9.2016 OVO Centrum 32394268 12.9.2016
1647129 mäso 24,83 13.9.2016 DMJ Market 36490661 13.9.2016
116235780 ryby,potraviny 431,64 13.9.2016 Bidvest 34152199 13.9.2016
116232020 potraviny 10,80 10.9.2016 Bidvest 34152199 13.9.2016
1091870980 mlieko 55,80 13.9.2016 Rajo a.s. 31329519 13.9.2016
1647168 ryby 30,66 14.9.2016 DMJ Market 36490661 16.9.2016
116236668 potraviny 71,28 14.9.2016 Bidvest 34152199 16.9.2016
1646789 mäso 22,80 14.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 16.9.2016
1647191 ml.výrobky 62,24 16.9.2016 DMJ Market 36490661 16.9.2016
1615146 potraviny 84,48 16.9.2016 DMJ Market 36490661 16.9.2016
5201601852 potraviny 287,28 16.9.2016 EASTFOOD 45702942 28.9.2016
1601303239 potraviny 144,10 16.9.2016 ATC 35760532 28.9.2016
116241189 potraviny 127,98 16.9.2016 BIDVEST 34152199 7.10.2016
116239566 kuracie mäso 248,64 19.9.2016 BIDVEST 34152199 10.10.2016
1647310 kuracie mäso 19,90 19.9.2016 DMJ market 36490661 26.9.2016
116240221 potraviny 40,32 20.9.2016 BIDVEST 34152199 10.10.2016
116239562 mäso 312,91 19.9.2016 BIDVEST 34152199 10.10.2016
1648073 mäso 58,39 21.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.10.2016
151657 ovocie, zelenina 273,12 21.9.2016 OVO Centrum 32394268 26.9.2016
116240439 mäso 169,41 20.9.2016 BIDVEST 34152199 11.10.2016
1615301 potraviny 43,82 22.9.2016 DMJ market 36490661 29.9.2016
1647452 mäso, ml. výrobky 229,99 22.9.2016 DMJ market 36490661 22.9.2016
116242170 potraviny 722,53 22.9.2016 BIDVEST 34152199 22.9.2016
501601909 potraviny 80,31 22.9.2016 EASTFOOD 45702942 27.9.2016
116242170 ryby 490,26 23.9.2016 BIDVEST 34152199 17.10.2016
116245306 mäso 171,64 27.9.2016 BIDVEST 34152199 18.10.2016
1677605 mäso 281,64 27.9.2016 DMJ market 36490661 4.10.2016
5201601946 potraviny 328,01 28.9.2016 EASTFOOD 45702942 12.10.2016
5201601945 potraviny 390,65 28.9.2016 EASTFOOD 45702942 12.10.2016
1677639 mliečne výrobky 126,16 28.9.2016 DMJ market 36490661 5.10.2016
1615402 potraviny 66,32 28.9.2016 DMJ market 36490661 5.10.2016
1649572 mäso 42,43 29.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3.10.2016
116246489 potraviny 417,0 30.9.2016 BIDVEST 34152199 20.10.2016
116247179 potraviny 52,37 30.9.2016 BIDVEST 34152199 21.10.2016
14000204 potraviny 386,91 30.9.2016 GVP potraviny 36446190 8.10.2016
151784 ovocie, zelenina 799,0 30.9.2016 OVO Centrum 32394268 10.10.2016
151783 ovocie 136,92 30.9.2016 OVO Centrum 32394268 10.10.2016
1615451 potraviny 116,83 30.9.2016 DMJ market 36490661 7.10.2016
116248225 mäso 230,81 3.10.2016 BIDVEST 34152199 24.10.2016
116249006 mäso 85,44 4.10.2016 BIDVEST 34152199 25.10.2016
1647911 mäso 353,97 4.10.2016 DMJ market 36490661 11.10.2016
1615617 potraviny 252,24 5.10.2016 DMJ market 36490661 12.10.2016
116250839 mäso, potraviny 548,02 6.10.2016 BIDVEST 34152199 27.10.2016
1647992 mäso 9,06 6.10.2016 DMJ market 36490661 13.10.2016
1615625 potraviny 75,60 6.10.2016 DMJ market 36490661 13.10.2015
1647993 mliečne výrobky 141,03 6.10.2016 DMJ market 36490661 13.10.2016
116251924 potraviny 164,16 7.10.2016 BIDVEST 34152199 28.10.2016
116253155 mäso 199,53 11.10.2016 BIDVEST 34152199 1.11.2016
151881 ovocie, zelenina 502,07 11.10.2016 OVO Centrum 32394268 17.10.2016
1648149 mäso 428,71 3.10.2016 DMJ market 36490661 18.10.2016
141160101 potraviny 925,42 11.10.2016 AG FOODS 34144579 13.10.2016
1615771 potraviny 43,34 12.10.2016 DMJ market 36490661 19.10.2016
1648185 mliečne výrobky 69,99 12.10.2016 DMJ market 36490661 19.10.2016
5201602098 potraviny 155,52 12.10.2016 EASTFOOD 45702942 26.10.2016
520160263 potraviny 123,0 12.10.2016 EASTFOOD 45702942 26.10.2016
116254598 potraviny 179,70 13.10.2016 BIDVEST 34152199 3.11.2016
1091878127 mlieko 125,45 13.10.2016 Rajo a.s. 31329519 21.10.2016
1601303692 potraviny 140,66 13.10.2016 ATC 35760532 27.10.2016
1615816 potraviny 309,19 11.10.2016 DMJ market 36490661 12.10.2016
116256437 ryby, potraviny 560,02 17.10.2016 BIDVEST 34152199 7.11.2016
151944 ovocie, zelenina 38,38 17.10.2016 OVO 32394268 24.10.2016
1648396 mäso 117,93 17.10.2016 DMJ market 36490661 24.10.2016
116257190 mäso 169,96 18.10.2016 BIDVEST 34152199 8.11.2016
5201602175 potraviny 565,43 19.10.2016 EASTFOOD 45702942 2.11.2016
116258801 potraviny 400,34 20.10.2016 BIDVEST 34152199 10.11.2016
1648527 potraviny 83,87 20.10.2016 DMJ market 36490661 27.10.2016
141610453 potraviny 351,53 20.10.2016 AG FOODS 34144579 4.11.2016
1654219 mäso 26,40 21.10.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.11.2016
5201602196 potraviny 374,74 21.10.2016 EASTFOOD 45702942 21.10.2016
152015 ovocie, zelenina 511,50 24.10.2016 OVO 32394268 4.11.2016
161903 potraviny 237,70 24.10.2016 TATRAPRIM 36492531 31.10.2016
116261396 potraviny 269,23 25.10.2016 BIDVEST 34152199 15.11.2016
1648400 mäso 169,15 25.10.2016 DMJ market 36490661 1.11.2016
1678889 potraviny 39,82 25.10.2016 DMJ market 36490661 1.11.2016
1616061 potraviny 55,96 25.10.2016 DMJ market 36490661 15.11.2016
1655082 mäso 33,91 26.10.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 9.11.2016
152055 ovocie 244,79 26.10.2016 OVO 32394268 7.11.2016
152056 ovocie, zelenina 473,02 26.10.2016 OVO 32394268 7.11.2016
5201602230 potraviny 144,0 26.10.2016 EASTFOOD 45702942 9.11.2016
14000205 potraviny 379,04 27.10.2016 GVP 36446190 5.11.2016
116263151 ryby 316,32 27.10.2016 BIDVEST 34152199 17.11.2016
116265544 ryby 60,22 2.11.2016 BIDVEST 34152199 23.11.2016
1648943 mäso 104,94 2.11.2016 DMJ market 36490661 9.11.2016
1649003 mliečne výrobky 63,80 2.11.2016 DMJ market 36490661 15.11.2016
161677 potraviny 52,91 3.11.2016 DMJ market 36490661 10.11.2016
5201602294 potraviny 668,30 4.11.2016 EASTFOOD 45702942 18.11.2016
5201602301 potraviny 1115,70 4.11.2016 EASTFOOD 45702942 18.11.2016
20160553 potraviny 495,67 4.11.2016 Marcodia 34905162 13.11.2016
116267277 mäso, potraviny 450,41 4.11.2016 BIDVEST 34152199 25.11.2016
1601304017 potraviny 184,56 4.11.2016 ATC 35760532 17.11.2016
1649096 mäso 234,98 7.11.2016 DMJ market 36490661 14.11.2016
116268864 mäso 91,96 8.11.2016 BIDVEST 34152199 29.11.2016
1411610491 potraviny 461,76 8.11.2016 AG FOODS 34144579 23.11.2016
1679203 mäso, ml. výrobky 219,55 9.11.2016 DMJ market 36490661 16.11.2016
1616400 potraviny 57,36 9.11.2016 DMJ market 36490661 16.11.2016
116270547 potraviny 272,0 10.11.2016 BIDVEST 34152199 1.12.2016
1658151 mäso 32,67 11.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25.11.2016
521602356 potraviny 202,42 11.11.2016 EASTFOOD 45702942 25.11.2016
1649326 mäso 63,82 17.11.2016 DMJ market 36490661 21.11.2016
152196 ovocie, zelenina 426,02 14.11.2016 OVO 32394268 21.11.2016
116273366 mäso 193,67 15.11.2016 BIDVEST 34152199 6.12.2016
1659117 mäso 42,79 16.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.11.2016
1649439 mliečne výrobky 130,02 16.11.2016 DMJ market 36490661 23.11.2016
1616560 potraviny 59,28 16.11.2016 DMJ market 36490661 23.11.2016
1091887198 mlieko 30,24 18.11.2016 Rajo a.s. 31329519 25.11.2016
116276084 ryby, potraviny 710,24 21.11.2016 BIDVEST 34152199 1.12.2016
152255 ovocie, zelenina 74,37 21.11.2016 OVO 32394268 1.12.2016
1649648 mäso 270,95 21.11.2016 DMJ market 36490661 29.11.2016
1660382 mäsové výrobky 51,12 23.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 1.12.2016
1616717 potraviny 160,30 7.11.2016 DMJ market 36490661 30.11.2016
1649697 mäso, ml. výrobky 99,60 23.11.2016 DMJ market 36490661 30.11.2016
5201602449 potraviny 241,20 23.11.2016 EASTFOOD 45702942 7.12.2016
5201602450 potraviny 163,70 23.11.2016 EASTFOOD 45702942 7.12.2016
116278622 mäso, potraviny 430,17 24.11.2016 BIDVEST 34152199 15.12.2016
1601304378 potraviny 455,16 27.11.2016 ATC 35760532 7.12.2016
1661165 mäso 158,79 28.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12.12.2016
116280334 kuracie mäso 247,01 28.11.2016 BIDVEST 34152199 19.12.2016
1649817 mäso 106,95 28.11.2016 DMJ market 36490661 5.12.2016
1649905 mäso 55,02 29.11.2016 DMJ market 36490661 6.12.2016
14000209 potraviny 374,76 29.11.2016 GVP 36446190 9.12.2016
152329 ovocie 133,36 29.11.2016 OVO 32394268 9.12.2016
152328 ovocie, zelenina 597,35 29.11.2016 OVO 32394268 9.12.2016
152330 ovocie, zelenina 321,30 29.11.2016 OVO 32394268 9.12.2016
1616870 potraviny 209,27 1.12.2016 DMJ market 36490661 7.12.2016
1649964 mäso 248,20 1.12.2016 DMJ market 36490661 7.12.2016
116283225 potraviny 155,87 1.12.2016 BIDVEST 34152199 22.12.2016
1619996 potraviny 48,49 2.12.2016 DMJ market 36490661 8.12.2016
1616936 potraviny 27,62 2.12.2016 DMJ market 36490661 8.12.2016
161982 potraviny 11,10 5.12.2016 DMJ market 36490661 9.12.2016
1650106 mäso 189,41 5.12.2016 DMJ market 36490661 9.12.2016
116284540 mäso, ryby 520,38 5.12.2016 BIDVEST 34152199 26.12.2016
1061892725 mlieko 27,36 7.12.2016 Rajo a.s. 31329519 16.12.2016
1663395 mäso 71,32 8.12.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.12.2016
1411610331 potraviny 362,88 8.12.2016 AG FOODS 34144579 23.12.2016
1617125 potraviny 242,66 8.12.2016 DMJ market 36490661 17.12.2016
1617101 potraviny 43,93 8.12.2016 DMJ market 36490661 15.12.2016
1650289 mliečne výrobky 72,19 8.12.2016 DMJ market 36490661 15.12.2016
1617117 potraviny 27,16 9.12.2016 DMJ market 36490661 15.12.2016
5201602613 potraviny 193,66 9.12.2016 EASTFOOD 45702942 23.12.2016
116289317 potraviny , mäso 300,06 12.12.2016 BIDVEST 34152199 2.1.2017
152456 ovocie, zelenina 387,27 12.12.2016 OVO 32394268 19.12.2016
11629704 potraviny 456,97 8.12.2016 BIDVEST 34152199 29.12.2016
116290132 potraviny 57,10 13.12.2016 BIDVEST 34152199 3.1.2017
1617230 potraviny 97,21 14.12.2016 DMJ market 36490661 21.12.2016
16500160 mäso, ml. výrobky 158,87 14.12.2016 DMJ market 36490661 21.12.2016
116291783 potraviny 169,78 15.12.2016 BIDVEST 34152199 5.1.2017
1617265 potraviny 37,81 5.12.2016 DMJ market 36490661 22.12.2016
16500201 mliečne výrobky 19,61 15.12.2016 DMJ market 36490661 22.12.2016
1665524 mäso 68,46 19.12.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 2.1.2017
1617295 potraviny 311,54 19.12.2016 DMJ market 36490661 23.12.2016
16500326 mäso 67,57 19.12.2016 DMJ market 36490661 20.12.2016
152506 ovocie, zelenina 301,89 19.12.2016 OVO 32394268 26.12.2016
116294340 mäso, potraviny 497,19 20.12.2016 BIDVEST 34152199 26.12.2016
14000212 potraviny 519,81 21.12.2016 GVP 36446190 30.12.2016
152571 ovocie 136,90 21.12.2016 OVO 32394268 30.12.2016
152572 ovocie, zelenina 486,99 21.12.2016 OVO 32394268 30.12.2016