Naše stránky používajú súbory cookies.

Rok 2022
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
 122001721  potraviny  823,90  1/2021 7.1.2022  Bidfood   34152199 11.1.2022 
122003748   mäso  203,38 1/2021  10.1.2022  Bidfood   34152199 11.1.2022 
 122002811  potraviny  11,52  1/2021 10.1.2022  Bidfood  34152199  11.1.2022 
 20220017  potraviny  804,43  4/2021 10.1.2022   Marcodia  34905162  11.1.2022
 122004225 mäso  544,95  1/2021  11.1.2022 Bidfood   34152199 11.1.2022 
               
               
               
               
               
               

 

Rok 2021
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
121019506  mäso   160,73 1/2021   15.2.2021 Bidfood  34152199  16.2.20201 
 121019772 potraviny,ryby  293,13  1/2021  16.2.2021  Bidfood  34152199  16.2.2021 
 161244 zelenina  158,98  2/2021  16.2.2021  OVO  32394268  16.2.2021 
 14000393 potraviny  8,47  3/2021  16.2.2021  GVP  36446190  16.2.2021 
 121028441 mäso  118,09  1/2021  2.3.2021  Bidfood  34152199  4.3.2021 
 121027892 ryby, mäso  212,58  1/2021  2.3.2021  Bidfood  34152199  4.3.2021 
 161303 ovocie,zelenina  109,13  2/2021  5.3.2021  OVO  32394268  5.3.2021 
 14000396 potraviny  69,46  3/2021  5.3.2021  GVP  36446190  5.3.2021 
121049510   kuracie maso 21,36   1/2021 8.4.2021  Bidfood  34152199  8.4.2021 
 121051453  potraviny 295,66  1/2021  12.4.2021  Bidfood  34152199  16.4.2021 
 121052474 mäso  176,69  1/2021  13.4.2021  Bidfood  34152199  16.4.2021 
 121055710 potraviny  385,30  1/2021  16.4.2021  Bidfood  34152199  16.4.2021 
 121056330 potraviny,mäso  341,20  1/2021  19.4.2021   Bidfood 34152199   23.4.2021
 121057532 potraviny,mäso  110,27  1/2021  20.4.2021  Bidfood  34152199  23.4.2021 
121059147  potraviny,mäso  150,69  1/2021  22.4.2021  Bidfood  34152199  23.4.2021 
 121060146 potraviny  562,89  1/2021  23.4.2021  Bidfood  34152199  23.4.2021 
 121058032 mäso  227,88  1/2021  24.4.2021  Bidfood  34152199  26.4.2021 
 121061149 potraviny  324,25  1/2021  26.4.2021  Bidfood  34152199  26.4.2021 
 121061986 mäso  229,28  1/2021  26.4.2021  Bidfood  34152199  26.4.2021 
 161494 ovocie,zelenina  229,37  2/2021  22.4.2021  OVO  32394268  26.4.2021 
 121062374 ryby, mäso  648,64  1/2021  27.4.2021  Bidfood  34152199  29.4.2021 
 1412110087 potraviny  613,17  5/2021  27.4.2021  Agfoods  34144579  29.4.2021 
 121064750 potraviny  641,59  1/2021  29.4.2021  Bidfood  34152199  29.4.2021 
 161532 ovocie,zelenina  340,25  2/2021  29.4.2021  OVO  32394268  29.4.2021 
 161531 ovocie,zelenina  799,31  2/2021  29.4.2021  OVO  32394268  29.4.2021 
 14000402 potraviny  396,00  4/2021  30.4.2021  GVP  36446190  30.4.2021 
 121065460 potraviny  22,87  1/2021  30.4.2021  Bidfood  34152199  30.4.2021 
121066396  mäso,potraviny  250,35  1/2021  3.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 530109036 mraz.potraviny  144,42  3/2021 3.5.2021  Inmedia  36019208  10.5.2021 
121067700  mäso  404,71  1/2021  4.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 121069654 potraviny  615,36  1/2021  6.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 121072000 mäso  474,39  1/2021  10.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 121073099  mäso 615,12  1/2021  11.5.2021  Bidfood  34152199  14.5.2021 
 121075383 potraviny  953,93  1/2021  13.5.2021  Bidfood  34152199  14.5.2021 
121075384 potraviny 146,05 1/2021 13.05.2021 Bidfood 34152199 14.5.2021
121075385 potraviny 18,05 1/2021 13.05.2021 Bidfood 34152199 14.5.2021
2101301259 potraviny 799,23 4/2018 17.05.2021 ATC 35760532 18.5.2021
121077708 mäso 406,26 1/2021 17.5.2021 Bidfood 34152199 18.5.2021
161621 ovocie,zelenina 895,74 2/2021 17.5.2021 OVO 32394268 18.5.2021
161622 ovocie 206,70 2/2021 17.5.2021 OVO 32394268 18.5.2021
121079129 mäso 395,48 1/2021 18.5.2021 Bidfood 34152199 18.5.2021
20210172 potraviny 652,68 2/2019 18.5.2019 Marco dia 34905162 18.5.2021
 21186 potraviny  453,00  5/2021  19.5.2021  Hany Ulič  45943648  21.5.2021 
 121081277 potraviny  503,20  1/2021  21.5.2021  Bidfood  34152199  21.5.2021 
 121083664 ryby  427,27  1/2021  24.5.2021  Bidfood  34152199  27.5.2021 
 121085032 mäso  417,02  1/2021  25.5.2021  Bidfood  34152199  27.5.2021 
 121087340 potraviny  931,11  1/2021  27.5.2021  Bidfood  34152199  27.5.2021 
 121088129 potraviny  301,25  1/2021  28.5.2021   Bidfood 34152199   28.5.2021
 161706 ovocie,zelenina  800,55  2/2021  28.5.2021  OVO  32394268  28.5.2021 
 161707 ovocie,zelenina  952,26  2/2021  28.5.2021  OVO  32394268  28.5.2021 
 121089452  mäso 810,40   1/2021  31.5.2021 Bidfood  34152199  31.5.2021 
 121089453 potraviny,mäso  625,62  1/2021  31.5.2021  Bidfood  34152199  31.5.2021 
 14000407 potraviny  718,09  3/2021  31.5.2021  GVP  36446190  31.5.2021 
 121090793  mäso 235,52  1/2021  1.6.2021  Bidfood  34152199  4.6.2021 
 530113388 potraviny  196,61  3/2021  2.6.2021  Inmedia  36019208  4.6.2021 
 1412110157 potraviny  602,63  5/2021  2.6.2021  Agfoods  34144579  4.6.2021 
 121093174 potraviny  401,76  1/2021  4.6.2021  Bidfood  34152199  4.6.2021 
 121095892 mäso,potravny  565,41  1/2021  7.6.2021  Bidfood  34152199  9.6.2021 
121097401  mäso,potraviny  389,48  1/2021  7.6.2021  Bidfood  34152199  9.6.2021 
 530114293 mr.potraviny  119,77  3/2021  7.6.2021  Inmedia  36019208  9.6.2021 
 2101301712 potraviny  365,91  4/2021  4.6.2021  ATC  35760532  9.6.2021 
121099840  mäso,potraviny  412,09  1/2021  10.6.2021  Bidfood  34152199  18.6.2021 
 161802 ovocie,zelenina  330,49  2/2021  14.6.2021  OVO  32394268  18.6.2021 
 121103465 mäso,potraviny  736,45  1/2021  15.6.2021  Bidfood  34152199  18.6.2021 
 121105807 mäso,potraviny  531,55  1/2021  17.6.2021  Bidfood  34152199  18.6.2021 
 121108646 mäso,potraviny  237,35  1/2021  21.6.2021  Bidfood  34152199  22.6.2021 
 121110664 mäso,potraviny  490,91  1/2021  22.6.2021  Bidfood  34152199  22.6.2021 
 161872 ovocie,zelenina  883,26  2/2021  23.6.2021  OVO  32394268  23.6.2021 
 161873 ovocie,zelenina  507,97  2/2021  23.6.2021  OVO  32394268  23.6.2021 
 121114282 potraviny  153,30 1/2021  25.6.2021   Bidfood 34152199  29.6.2021 
121115148 potraviny 261,04 1/2021 28.6.2021 Bidfood 34152199 29.6.2021
 14000412  potraviny 705,39  4/2021  29.6.2021   Gvp  36446190  29.6.2021
 121116860  potraviny 356,45  1/2021  29.6.2021  Bidfood  34152199  29.6.2021 
161897  ovocie,zelenina   403,59  2/2021 29.6.2021  OVO  32394268   29.6.2021
 20210260  potraviny 992,69   2/2019 20.8.2021  Marcodia  34905162  31.8.2021 
 1412110211  potraviny 795,40   5/2021 27.8.2021  Agfoods   34144579  31.8.2021
 121172109 potraviny  605,82  1/2021   2.9.2021 Bidfood  34152199  7.9.2021 
 121173476 potraviny,mäso   686,74 1/2021  6.9.2021  Bidfood  34152199  7.9.2021 
 121174604 mäso  424,84  1/2021  7.9.2021  Bidfood  34152199  7.9.2021 
 121177529 mäso,potraviny  664,88  1/2021  9.9.2021  Bidfood  34152199  10.9.2021 
 2101302627 potraviny  242,58   4/2021 9.9.2021  ATC  35760532  10.9.2021 
 530121101 potraviny  187,92  3/2021  10.9.2021  Inmedia  36019208  10.9.2021 
 121179735 mäso,potraviny  554,84  1/2021  13.9.2021  Bidfood  34152199  16.9.2021 
 121181198 mäso  179,42  1/2021  14.9.2021  Bidfood  34152199  16.9.2021 
 1412110252  potraviny 552,30  5/2021  14.9.2021  Agfoods  34177579   16.9.2021
162124 ovocie,zelenina 650,55 2/2021 16.9.2021 OVO 32394268 16.9.2011
121182317 mäso,potraviny 629,88 1/2021 16.9.2021 Bidfood 34152199 16.9.2021
2101302712 potraviny 220,89 4/2021 16.9.2021 ATC 35760532 16.9.2021
 210016 potraviny  85,75  6/2021  17.9.2021  Mplus  47372095  23.9.2021 
 121185023 ryby  431,40  1/2021  20.9.2021  Bidfood  34152199  23.9.2021 
 121186077 mäso  223,44  182021  21.9.2021  Bidfood  34152199  23.9.2021 
 121188576 potraviny  563,21  1/2021 23.9.2021  Bidfood  34152199  23.9.2021 
 1211896618 mäso  38,71  1/2021  24.9.2021  Bidfood  34152199  28.9.2021 
 530122700 potraviny  190,41  3/2021  24.9.2021  Inmedia  36019208  28.9.2021 
 121191157 mäso  171,09  1/2021  27.9.2021  Bidfood  34152199  28.9.2021 
162175 ovocie,zelenina 777,84 2/2021 27.9.2021 OVO 32394268 28.9.2021
121192449 mäso 226,58 1/2021 28.9.2021 Bidfood 34152199 28.9.2021
 1412110276 potraviny  22,44  5/2021  29.9.2021  Affoods  34144579  30.9.2021 
121194500  potraviny,mäso  841,70  1/2021  30.9.2021  Bidfood  34152199  30.9.2021 
 14000420 potraviny  277,37  4/2021  30.9.2021  GVP  36446190  30.9.2021 
 121197007 ryby  388,26  1/2021 4.10.2021  Bidfood  34152199  6.10.2021 
 121198402 mäso   612,50 1/2021  5.10.2021  Bidfood  34152199  6.10.2021 
21394   potraviny 453,60  5/2021  8.10.2021  Hany Ulič  45943648  12.10.2021 
 121203997 mäso  448,62  1/2021  12.10.2021  Bidfood  34152199  12.10.2021 
121202725  mäso  133,44  1/2021  11.10.2021  Bidfood  34152199  12.10.2021 
 121202378 potraviny  650,92  1/2021  10.10.2021  Bidfood  34152199  12.10.2021 
121202380 potraviny 364,50 1/2021 8.10.2021 Bidfood 34152199 12.10.2021
 162299 ovocie,zelenina  718,14  2/2021  13.10.2021  OVO  32394268  14.10.2021 
 530125162 potraviny  148,48  3/2021  13.10.2021  Inmedia  36019208   14.10.2021
 121206003 potraviny,mäso  496,19  1/2021  14.10.2021  Bidfood  34152199  14.10.2021 
 121206004 potraviny  597,80  1/2021  14.10.2021  Bidfood  34152199  14.10.2021 
121206005  potraviny  648,97  1/2021  14.10.2021  Bidfood  34152199  14.10.2021 
 121207214 potraviny  153,45  1/2021  15.10.2021  Bidfood  34152199  19.10.2021 
 530125419 potraviny  473,43  3/2021  15.10.2021  Inmedia  36019208  19.10.2021 
121208727 mäso  176,99  1/2021  18.10.2021  Bidfood  34152199  19.10.2021 
121209665  ryby  171,34  1/2021  19.10.2021  Bidfood  34152199  19.10.2021 
 20210388 potraviny  752,92  4/2021  20.10.2021  Marco dia  34905162  25.10.2021 
 121212997 potraviny  371,47  1/2021  22.10.2021  Bidfood  34152199  25.10.2021 
121210439  mäso  201,00  1/2021  19.10.2021  Bidfood  34152199  25.10.2021 
 121215422 mäso  303,61  1/2021  26.10.2021  Bidfood  34152199  26.10.2021 
 162395 ovocie,zelenina  545,49  2/2021  26.10.2021  OVO  32394268  26.10.2021 
 162406 ovocie,zelenina  432,25  2/2021  26.10.2021  OVO  32394268  26.10.2021 
 162407 ovocie,zelenina  499,40  2/2021  26.10.2021  OVO  32394268  26.10.2021 
 14000422 potraviny  521,26  4/2021  27.10.2021  GVP  36446190  27.10.2021 
 121219792 potraviny,mäso  454,14  1/2021  2.11.2021  Bidfood  34152199  5.11.2021 
 2101303512 potraviny  661,54  5/2021  2.11.2021  ATC  35760532   5.11.2021
 121221887 mäso,potraviny  219,38  1/2021  4.11.2021  Bidfood  34152199  5.11.2021 
 121222910 potraviny,mäso  630,90  1/2021  5.11.2021  Bidfood  34152199  5.11.2021 
2101303582  potraviny  138,33  5/2021  5.11.2021  ATC  35760532  5.11.2021 
 121224134 ryby,potraviny  822,74  1/2021  8.11.2021  Bidfood  34152199  10.11.2021 
121225332  ryby,potraviny  439,64  1/2021  9.11.2021  Bidfood  34152199  10.11.2021 
 121228288  mäso,potraviny 372,01  1/2021  12.11.2021  Bidfood  34152199  12.11.2021 
 530128641 potraviny  519,17  3/2021  12.11.2021  Inmedia  530128641  12.11.2021 
1412110339 potraviny  917,88  6/2021   12.11.2021 Agfoods 34144579  12.11.2021 
 1412110348 potraviny  272,16  6/2021  12.11.2021  Agfoods  34144579 12.11.2021 
 121229251 potraviny   476,72  1/2021 15.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121230671  mäso 158,32  1/2021  16.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 162516 ovocie,zelenina  570,73  2/2021  16.11.2021  OVO  32394268  27.11.2021 
 121231532 potraviny  145,76  1/2021  18.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121234202 potraviny  619,68  1/2021  22.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121234482 mäso  435,88  1/2021  22.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121234732 mäso  257,81  1/2021  23.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121236569 potraviny  28,80  1/2021  25.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121239465 mäso  188,60  1/2021  30.11.2021  Bidfood  34152199  30.11.2021 
 121238550 ryby,potraviny  970,81  1/2021  29.11.2021  Bidfood  34152199  29.11.2021 
 162622 ocvcie,zelenina  550,45  2/2021  30.11.2021  OVO  32394268  30.11.2021 
 14000426 potraviny  422,68  4/2021  30.11.2021  GVP  36446190  30.11.2021 
162599 ovocie,zelenina 662,32 2/2021 30.11.2021 OVO 32394268 30.11.2021
 121241084 potraviny  98,63  1/2021  2.12.2021  Bidfood       34152199  7.12.2021 
 2101304050 potraviny  177,73   5/2021  6.12.2021 ATC  35760532  7.12.2021
 121243003 mäso,potraviny  396,24  1/2021  6.12.2021  Bidfood  34152199  7.12.2021 
121244219  mäso  149,31  1/2021  7.12.2021  Bidfood  34152199  7.12.2021 
 121245740  mäso,potraviny 515,00   1/2021  14.12.2021 Bidfood  34152199 14.12.2021 
 121246764  potraviny 114,64   1/2021  10.12.2021 Bidfood  34152199 14.12.2021 
 162671  ovo  553,81  2/2021 13.12.2021  OVO   32394268 14.12.2021 
 121247486 potraviny  416,74  1/2021  13.12.2021 Bidfood   34152199 14.12.2021 
 2101304144  potraviny  188,60  5/2021  13.12.2021 ATC  35760532   14.12.2021
 121248658 mäso   270,90  1/2021  14.12.2021 Bidfood  34152199  14.12.2021 
 14000430  potraviny  345,03  4/2021  16.12.2011  GVP  36446190 16.12.2021 
 121250364  ryby,potraviny  155,31 1/2021   16.12.2021  Bidfood  34152199 16.12.2021 
 162710  ovocie,zelenina  177,92  2/2021 16.12.2021  OVO   32394268  16.12.2021
 162709 ovocie,zelenina   236,37  2/2021 16.12.2021  OVO  32394268   16.12.2021
162711 ovocie,zelenina 301,30 2/2021 16.12.2021 OVO 32394268 16.12.2021
               
               
               
               
               
               

 

Rok 2020
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
2040047 ml.výrobky 206,98 4/2019 7.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
2010026 potraviny 111,56 4/2019 7.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
119238115 mäso,potraviny 598,52 2/2017 7.1.2020 Bidfood 34152199 13.1.2020
2040108 mäso 175,16 4/2019 8.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
2000801 mäso 80,83 5/2014 9.1.2020 Cimbaľak 36473219 13.1.2020
2040162 ml.výrobky 136,34 4/2019 9.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
2010136 potraviny 153,43 4/2019 9.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
120000510 potraviny 582,25 2/2017 9.1.2020 Bidfood 34152199 13.1.2020
120000505 potraviny 13,54 2/2017 9.1.2020 Bidfood 34152199 13.1.2020
120003484 mäso 374,04 2/2017 13.1.2020 Bidfood 34152199 16.1.2020
120003149 ryby 469,45 2/2017 13.1.2020 Bidfood 34152199 16.1.2020
1412010020 potraviny 915,95 1/2015 13.1.2020 Agfoods 34144579 16.1.2020
120004402 potraviny 173,34 2/2017 14.1.2020 Bidfood 34152199 16.1.2020
2001300185 potraviny 376,28 3/2018 14.1.2020 ATC 35760532 16.1.2020
2040382 mäso,ml.výrobky 396,75 4/2019 15.1.2020 DMJ 36490661 16.1.2020
2010264 potraviny 109,51 4/2019 15.1.2020 DMJ 36490661 16.1.2020
5202000165 potraviny 489,59 5/2018 15.1.2020 Eastfood 45702942 16.1.2020
2002166 mäso 42,82 5/2014 16.1.2020 Cimbaľak 36473219 16.1.2020
1191165683 mlieko 11,76 5/2015 16.1.2020 Rajo 31329519 20.1.2020
2002622 mäso 103,32 5/2014 20.1.2020 Cimbaľak 36473219 20.1.2020
159647 ovocie,zelenina 463,75 6/2018 20.1.2020 OVO 32394268 20.1.2020
159646 ovocie,zelenina 750,75 6/2018 20.1.2020 OVO 32394268 20.1.2020
120008415 potraviny 144,08 2/2017 20.1.2020 Bidfood 34152199 20.1.2020
2003281 mäso 81,94 5/2014 21.1.2020 Cimbaľak 36473219 22.1.2020
120010123 mäso 105,18 2/2017 21.1.2020 Bidfood 34152199 22.1.2020
120010197 mäso 368,93 2/2017 21.1.2020 Bidfood 34152199 22.1.2020
2040666 mäso 74,09 4/2019 22.1.2020 DMJ 36490661 22.1.2020
120011595 potraviny 441,72 2/2017 23.1.2020 Bidfood 34152199 24.1.2020
120011597 potraviny 369,14 2/2017 23.1.2020 Bidfood 34152199 24.1.2020
2040735 mäso,ml.výrobky 315,69 4/2019 23.1.2020 DMJ 36490661 24.1.2020
2010471 potraviny 113,89 4/2019 23.1.2020 DMJ 36490661 24.1.2020
2010475 potraviny 474,00 4/2019 23.1.2020 DMJ 36490661 24.1.2020
5202000286 potraviny 255,10 5/2018 24.1.2020 Eastfood 5202000286 24.1.2020
1191167503 mlieko 107,64 5/2015 24.1.2020 Rajo 31329519 28.1.2020
2040861 mäso 134,51 4/2019 27.1.2020 DMJ 36490661 28.1.2020
159705 ovocie,zelenina 192,45 6/2018 27.1.2020 OVO 159705 28.1.2020
20200064 potraviny 486,19 2/2019 27.1.2020 Marcodia 34905162 28.1.2020
120015102 mäso 466,92 2/2017 28.1.2020 Bidfood 34152199 28.1.2020
1191169232 mlieko 11,76 5/2015 28.1.2020 Rajo 31329519 28.1.2020
2010591 potraviny 41,80 4/2019 29.1.2020 DMJ 36490661 30.1.2020
2040959 ml.výrobky 194,04 4/2019 29.1.2020 DMJ 36490661 30.1.2020
2004821 mäso 72,60 5/2014 30.1.2020 Cimbaľak 36473219 30.1.2020
120017649 mäso, potraviny 392,45 2/2017 30.1.2020 Bidfood 34152199 30.1.2020
120018857 potraviny 23,94 2/2017 31.1.20120 Bidfood 34152199 31.1.2020
2000028 ovocie 106,44 6/2018 31.1.2020 OVO 32394268 31.1.2020
159757 ovocie,zelenina 171,25 6/2018 31.1.2020 OVO 32394268 31.1.2020
159758 ovocie,zelenina 344,20 6/2018 31.1.2020 OVO 32394268 31.1.2020
14000355 potraviny 364,11 2/2016 31.1.2020 GVP 36446190 31.1.2020
120021040 mäso 130,55 2/2017 4.2.2020 Bidfood 34152199 6.2.2020
2006180 mäso 97,45 5/2014 5.2.2020 Cimbaľak 36473219 6.2.2020
2041278 mäso 250,97 4/2019 5.2.2020 DMJ 36490661 6.2.2020
200029 potraviny 82,08 1/2019 6.2.2020 Mplus 47372095 6.2.2020
120023356 potraviny 216,51 2/2017 6.2.2020 Bidfood 34152199 6.2.2020
2001300615 potraviny 254,62 3/2018 6.2.2020 ATC 35760532 6.2.2020
2010829 potraviny 80,14 4/2019 6.2.2020 DMJ 36490661 6.2.2020
2041315 ml.výrobky 93,37 4/2019 6.2.2019 DMJ 36490661 6.2.2019
5202000436 potraviny 89,83 5/2018 6.2.2020 Eastfood 45702942 11.2.2020
2041342 ml.výrobky 86,24 4/2019 7.2.2020 DMJ 36490661 11.2.2020
2041426 mäs.výrobky 33,89 4/2019 10.2.2020 DMJ 36490661 11.2.2020
120026029 mäso,potraviny 360,38 2/2017 11.2.2020 Bidfood 34152199 11.2.2020
159804 ovocie,zelenina 508,35 6/2018 10.2.2020 OVO 32394268 11.2.2020
120026030 ryby 648,80 2/2017 11.2.2020 Bidfood 34152199 11.2.2020
2041532 mäso,ml.výrobky 274,41 4/2019 12.2.2020 DMJ 36490661 14.2.2020
2007685 mäso 57,54 5/2014 13.2.2020 Cimbaľak 36473219 14.2.2020
120028441 potraviny 337,13 2/2017 13.2.2020 Bidfood 34152199 14.2.2020
120028444 mäso,potraviny 932,37 2/2017 13.2.2020 Bidfood 34152199 14.2.2020
2041555 ml.výrobky 87,42 4/2019 13.2.2020 DMJ 36490661 14.2.2020
2010964 potraviny 98,89 4/2019 13.2.2020 DMJ 36490661 14.2.2020
1191172618 mlieko 36,96 5/2015 14.2.2020 Rajo 31329519 18.2.2020
159850 ovocie,zelenina 474,77 6/2018 17.2.2020 OVO 32394268 18.2.2020
2041693 ml.výrobky 110,22 4/2019 17.2.2020 DMJ 36490661 18.2.2020
2001300789 potraviny 654,03 3/2018 17.2.2020 ATC 36760532 18.2.2020
120032630 mäso 347,86 2/2017 18.2.2020 Bidfood 34152199 18.2.2020
120032000 zelenina 50,40 2/2017 18.2.2020 Bidfood 34152199 18.2.2020
2041747 mäso 167,31 4/2019 18.2.2020 DMJ 36490661 18.2.2020
5202000576 potraviny 256,00 5/2017 19.2.2020 Eastfood 45702942 21.2.2020
2011110 potraviny 308,16 4/2019 20.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
2041820 ml.výrobky 233,17 4/2019 20.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
2011131 potraviny 114,28 4/2019 20.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
120034041 potraviny 331,98 2/2017 20.2.2020 Bidfood 34152199 21.2.2020
2041860 mäso 73,26 4/2019 21.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
159896 ovocie,zelenina 506,95 6/2018 24.2.2020 OVO 32394268 26.2.2020
2041954 mäso 176,79 4/2019 24.2.2020 DMJ 3640661 26.2.2020
120037743 ryby 539,72 2/2017 25.2.2020 Bidfood 34152199 26.2.2020
2001300991 potraviny 270,94 3/2018 26.2.2020 ATC 35760532 26.2.2020
2042072 kuracie mäso 273,52 4/2017 26.2.2020 DMJ 36490661 26.2.2020
2011259 potraviny 188,70 4/2017 26.2.2020 DMJ 36490661 26.2.2020
5202000675 potraviny 495,20 5/2018 26.2.2020 Eastfood 45702942 28.2.2020
2010268 mäso 157,02 5/2014 27.2.2020 Cimbaľak 36473219 28.2.2020
2000051 ovocie 106,41 6/2018 27.2.2020 OVO 32394268 28.2.2020
159944 ovocie,zelenina 300,95 6/2018 27.2.2020 OVO 32394268 28.2.2020
159945 ovocie,zelenina 317,73 6/2018 27.2.2020 OVO 32394268 28.2.2020
2011294 potraviny 427,37 4/2019 27.2.2020 DMJ 36490661 28.2.2020
14000359 potraviny 319,21   28.2.2020 GVP 36446190 28.2.2020
120045966 potraviny 404,34 2/2017 9.3.2020 Bidfood 34152199 11.3.2020
120047262 mäso 239,15 2/2017 9.3.2020 Bidfood 34152199 11.3.2020
2042450 mäso 269,64 4/2019 9.3.2020 DMJ 36490661 11.3.2020
120048447 potraviny 409,20 2/2017 10.3.2020 Bidfood 34152199 11.3.2020
5202000792 potraviny 292,36 5/2018 11.3.2020 Eastfood 45702942 11.3.2020
2042543 mäso 171,04 4/2019 11.3.2020 DMJ 36490661 11.3.2020
1191179194 mlieko 33,72 5/2015 11.3.2020 Rajo 31329519 13.32020
160078 zelenina 124,95 6/2018 23.3.2020 OVO 32394268 23.3.2020
160041 ovocie,zelenina 451,69 6/2018 23.3.2020 OVO 32394268 23.3.2020
1400363 potraviny 131,10   23.3.2020 GVP 36446190 23.3.2020
2012336 potraviny 26,22 4/2019 1.6.2020 DMJ 36490661 4.6.2020
2043747 ml.výrobky 72,12 4/2017 1.6.2020 DMJ 36490661 4.6.2020
120078300 mäso 145,98 2/2017 2.6.2020 Bidfood 34152199 4.6.2020
2043935 mäso 155,55 4/2019 3.6.2020 DMJ 36490661 4.6.2020
2001301544 potraviny 192,77 3/2018 4.6.2020 ATC 35760532 4.6.2020
120081503 mäso 118,80 2/2017 8.6.2020 Bidfood 34152199 15.6.2020
2044104 mäso 84,47 4/2017 10.6.2020 DMJ 36490661 15.6.2020
120085014 potraviny,ryby 452,81 2/2017 12.6.2020 Bidfood 34152199 15.6.2020
2012571 potraviny 34,49 4/2017 12.6.2020 DMJ 36490661 15.6.2020
2044212 mäso 154,83 4/2019 15.6.2020 DMJ 36490661 15.6.2020
160278 ovocie,zelenina 299,25 6/2018 15.6.2020 OVO 32394268 15.6.2020
2044349 mäso 112,33 4/2019 17.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
2012717 potraviny 51,55 4/2019 19.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
120090398 potraviny 150,65 2/2017 22.6.2020 Bidfood 34152199 23.6.2020
2044471 mäso 84,11 4/2019 22.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
2044473 mäso 102,01 4/2019 22.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
120091613 mäso 113,76 2/2017 23.6.2020 Bidfood 120091613 23.6.2020
2044520 mäso 150,32 4/2019 23.6.2020 DMJ 2044520 23.6.2020
20200201 potraviny 710,54 2/2019 28.8.2020 Marcodia 34905162 31.8.2020
2013890 potraviny 140,53 4/2019 28.8.2020 DMJ 36490661 31.8.2020
2001302090 potraviny 386,90 3/2018 31.8.2020 ATC 2001302090 31.8.2020
120142698 potraviny 643,19 2/2017 31.8.2020 Bidfood 34152199 31.8.2020
120142699 potraviny 378,92 2/2017 31.8.2020 Bidfood 34152199 31.8.2020
5202001495 potraviny 188,58 5/2018 2.9.2020 Eastfood 45702942 4.9.2020
2045836 mäso,ml.výrobky 150,06 4/2019 2.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2013978 potraviny 53,64 4/2019 2.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
120145697 mäso 223,11 2/2017 3.9.2020 Bidfood 34152199 4.9.2020
2015984 ml.výrobky 142,98 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2014066 potraviny 29,89 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2014071 potraviny 19,92 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2046043 mäso 155,14 4/2019 7.9.2020 DMJ 36490661 10.9.2020
120148628 mäso,potraviny 818,56 2/2017 8.9.2020 Bidfood 34152199 10.9.2020
1191216092 mlieko,ml.výrobky 200,29 5/2015 8.9.2020 Rajo 31329519 10.9.2020
2042278 mäso 60,79 5/2014 10.9.2020 Cimbaľak 36473219 10.9.2020
2046185 ml.výrobky 57,18 4/2019 10.9.2020 DMJ 36490661 10.9.2020
2014200 potraviny 108,56 4/2019 10.9.2020 DMJ 36490661 10.9.2020
160583 ovocie,zelenina 683,02 6/2018 10.9.2020 OVO 32394268 10.9.2020
120153139 ryby, potraviny 839,55 2/2017 14.9.2020 Bidfood 34152199 17.9.2020
120153140 potraviny 280,32 2/2017 14.9.2020 Bidfood 34152199 17.9.2020
2046338 mäso 222,00 4/2019 16.9.2020 DMJ 36490661 17.9.2020
1412010158 potraviny 647,71 1/2015 16.9.2020 Agfoods 34144579 17.9.2020
2043753 mäso 87,30 5/2014 17.9.2020 Cimbaľak 36473219 17.9.2020
5202001647 potraviny 153,47 5/2018 18.9.2020 Eastfood 45702942 18.9.2020
120157318 ml.výrobky 135,84 2/2017 18.9.2020 Bidfood 34152199 18.9.2020
2046381 ml.výrobky 89,98 4/2019 18.9.2020 DMJ 36490661 18.9.2020
2014331 potraviny 48,32 4/2019 18.9.2020 DMJ 36490661 18.9.2020
14000373 potraviny 198,39 5/2017 18.9.2020 GVP 36446190 18.9.2020
160627 ovocie, zelenina 648,83 6/2018 21.9.2020 OVO 32394268 24.9.2020
2001302411 potraviny 187,26 3/2018 21.9.2020 ATC 35760532 24.9.2020
120159506 mäso,potraviny 756,83 2/2017 21.9.2020 Bidfood 34152199 24.9.2020
20466603 mäso 151,20 4/2019 22.9.2020 DMJ 36490661 24.9.2020
120159578 mäso 196,52 2/2017 22.9.2020 Bidfood 34152199 24.9.2020
2045327 mäso 58,06 5/2014 24.9.2020 Cimbaľak 36473219 24.9.2020
2046667 ml.výrobky 165,74 4/2019 24.9.2020 DMJ 36490661 24.9.2020
2014507 potraviny 114,44 4/2019 24.9.2020 DMJ 36490661 24.9.2020
120161783 potraviny 434,36 2/2017 24.9.2020 Bidffod 34152199 24.9.2020
1020200291 potraviny 119,42 1/2018 24.9.2020 Horesko 51196603 29.9.2020
120164003 ryby 526,56 2/2017 28.9.2020 Bidfood 34152199 29.9.2020
120164007 mäso,potraviny 438,56 2/2017 28.9.2020 Bidfood 34152199 29.9.2020
14000376 potraviny 111,10 3/2017 29.9.2020 GVP 36446190 29.9.2020
160684 ovocie,zelenina 705,79 6/2018 29.9.2020 OVO 32394268 29.9.2020
160685 ovocie,zelenina 258,35 6/2018 29.9.2020 OVO 32394268 29.9.2020
2046836 mäso 70,52 4/2019 29.9.2020 DMJ 36490661 29.9.2020
2046915 mäso 151,05 5/2014 1.10.2020 Cimbaľak 36473219 5.10.2020
120167400 potraviny 513,61 2/2017 1.10.2020 Bidfood 34152199 5.10.2020
2046923 mäso,ml.výrobky 164,91 4/2019 1.10.2020 DMJ 36490661 5.10.2020
120167098 potraviny 14,08 2/2017 2.10.2020 Bidfood 34152199 5.10.2020
2047091 mäso 139,93 4/2019 5.10.2020 DMJ 36490661 5.10.2020
120171095 mäso 405,49 2/2017 6.10.2020 Bidfood 34152199 9.10.2020
120170425 mäso 103,16 2/2017 6.10.2020 Bidfood 34152199 9.10.2020
20200275 potraviny 605,17 2/2019 6.10.2020 Marcodia 34905162 9.10.2020
2047196 mäso 114,76 4/2019 7.10.2020 DMJ 36490661 9.10.2020
120172336 potraviny 701,27 2/2017 8.10.2020 Bidfood 34152199 9.10.2020
2001302746 potraviny 575,23 3/2018 8.10.2020 ATC 35760532 9.10.2020
2014849 potraviny 94,16 4/2019 8.10.2020 DMJ 2014849 9.10.2020
2047216 ml.výrobky 106,54 4/2019 8.10.2020 DMJ 2047216 9.10.2020
2048061 mäso 36,94 5/2014 9.10.2020 Cimbaľak 36473219 9.10.2020
2047244 potraviny 31,80 4/2019 9.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
5202001871 potraviny 243,64 5/2018 9.10.2020 Eastfood 45702942 13.0.2020
160756 ovocie,zelenina 482,20 6/2018 12.10.2020 OVO 32394268 13.10.2020
2047323 mäso 265,28 4/2019 12.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
2014935 potraviny 247,48 4/2019 13.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
2047379 mäso 142,27 4/2019 13.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
120175542 mäso 239,40 2/2017 13.10.2020 Bidfood 34152199 13.10.2020
2048590 mäso 67,25 5/2014 14.10.2020 Cimbaľak 36473219 15.10.2020
2014969 potraviny 115,39 4/2019 14.10.2020 DMJ 36490661 15.10.2020
2047421 ml.výroby 193,48 4/2019 14.10.2020 DMJ 36490661 15.10.2020
120177252 potraviny 227,94 2/2017 15.10.2020 Bidfood 34152199 15.10.2020
1412010227 potraviny 581,52 1/2015 16.10.2020 Agfoods 34144579 26.10.2020
120178964 ryby 634,80 2/2017 19.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
120178965 mäso 656,57 2/2017 19.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
2047663 potraviny 170,49 4/2019 20.10.2020 DMJ 36490661 26.10.2020
2047702 mäso,ml.výrobky 216,51 4/2019 21.10.2020 DMJ 36490661 26.10.2020
2015124 potraviny 90,36 4/2019 21.10.2020 DMJ 36490661 26.10.2020
2001302947 potraviny 460,98 3/2018 21.10.2020 ATC 3560532 26.10.2020
2049961 mäso 38,79 5/2014 22.10.2020 Cimbaľak 36473219 26.10.2020
160817 ovocie,zelenina 478,85 6/2018 23.10.2020 OVO 32394268 26.10.2020
120183294 potraviny 218,77 2/2017 26.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
12018367 mäso 16,63 2/2017 26.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
120183980 mäso 166,73 2/2017 26.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
2047834 mlieko 32,34 4/2019 26.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
2047870 mäso 87,43 4/2019 27.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
2051007 mäso 44,15 5/2014 28.10.2020 Cimbaľak 36473219 28.10.2020
5202001994 potraviny 243,85 5/2018 28.10.2020 Eastfood 45702942 28.10.2020
2015236 potraviny 27,17 4/2019 28.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
2047911 ml.výrobky 51,54 4/2019 28.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
160862 ovocie,zelenina 413,31 6/2018 28.10.2020 OVO 32394268 28.10.2020
160863 ovocie,zelenina 349,95 6/2018 28.10.2020 OVO 32394268 28.10.2020
14000379 potraviny 364,70 5/2019 29.10.2020 GVP 36446190 29.10.2020
120188395 potraviny 51,30 2/2017 3.11.2020 Bidfood 34152199 5.11.2020
2051759 mäso 221,38 5/2014 4.11.2020 Cimbaľak 36473219 5.11.2020
2048132 potraviny 35,34 4/2019 4.11.2020 DMJ 36490661 5.11.2020
2015388 potraviny 34,36 4/2019 4.11.2020 DMJ 36490661 5.11.2020
120189872 mäso 113,50 2/2017 5.11.2020 Bidfood 34152199 5.11.2020
5202002032 potraviny 323,03 5/2018 6.11.2020 Eastfood 45702942 12.11.2020
2052431 mäso 26,73 5/2014 10.11.2020 Cimbaľak 36473219 12.11.2020
120194001 mäso, potraviny 473,53 2/2017 12.11.2020 Bidfood 34152199 12.11.2020
2048311 ml.výrobky 198,61 4/2019 12.11.2020 DMJ 36490661 12.11.2020
2015492 potraviny 73,28 4/2019 12.11.2020 DMJ 36490661 12.11.2020
20200331 potraviny 703,56 2/2019 12.11.2020 Marcodia 34905162 20.11.2020
2048422 mäso 89,80 4/2019 16.11.2020 DMJ 36490661 20.11.2020
120192899 ryby,potraviny 454,26 2/2017 10.11.2020 Bidfood 34152199 20.11.2020
120197676 potraviny 128,80 2/2017 19.11.2020 Bidfood 34152199 20.11.2020
2048568 mäso,ml.výrobky 123,37 4/2019 20.11.2020 DMJ 36490661 20.11.2020
2015649 potraviny 62,92 4/2019 20.11.2020 DMJ 36490661 20.11.2020
120199610 ryby,potraviny 435,46 2/2017 23.11.2020 Bidfood 34152199 27.11.2020
160935 ovocie,zelenina 262,10 6/2018 23.11.2020 OVO 32364268 27.11.2020
2048702 mäso 83,29 4/2019 24.11.2020 DMJ 36490661 27.11.2020
2055181 mäso 202,18 5/2014 25.11.2020 Cimbaľak 36473219 27.11.2020
120202476 potraviny 376,76 2/2017 26.11.2020 Bidfood 34152199 27.11.2020
2048756 ml.výrobky 94,59 4/2019 26.11.2020 DMJ 36490661 27.11.2020
2015780 potraviny 42,80 4/2019 26.11.2020 DMJ 36490661 27.11.2020
161010 ovocie,zelenina 614,22 6/2018 27.11.2020 OVO 32394268 27.11.2020
2015859 potraviny 271,08 4/2019 30.11.2020 DMJ 36490661 30.11.2020
120204380 mäso 111,08 2/2017 30.11.2020 Bidfood 120204380 30.11.2020
14000383 potraviny 332,10 3/2017 30.11.2020 GVP 36446190 30.11.2020
2001303472 potraviny 182,48 3/2018 30.11.2020 ATC 35760532 30.11.2020
120207124 potraviny 245,57 2/2017 3.12.2020 Bidfood 34152199 3.12.2020
2056109 mäso 41,03 5/2014 1.12.2020 Cimbaľak 36473219 3.12.2020
2048978 mäso 116,57 4/2019 1.12.2020 DMJ 36490661 3.12.2020
2049036 ml.výrobky 73,96 4/2019 3.12.2020 DMJ 36490661 3.12.2020
2015984 potraviny 79,79 4/2019 3.12.2020 DMJ 2015984 3.12.2020
120209045 mäso 460,18 2/2017 7.12.2020 Bidfood 34152199 11.12.2020
120210136 potraviny 67,39 2/2017 8.12.2020 Bidfood 34152199 11.12.2020
2049196 mäso 90,70 4/2019 9.12.2020 DMJ 36490661 11.12.2020
2049225 mäso 47,12 4/2019 10.12.2020 DMJ 36490661 11.12.2020
120212575 potraviny 140,96 2/2017 11.12.2020 Bidfood 34152199 11.12.2020
2016122 potraviny 54,04 4/2019 11.12.2020 DMJ 36490661 11.12.2020
2058239 mäso 97,19 5/2014 15.12.2020 Cimbaľak 36473219 15.12.2020
20200381 potraviny 551,64 2/2019 14.12.2020 Marcodia 34905162 15.12.2020
120214558 mäso 266,00 2/2017 15.12.2020 Bidfood 34152199 15.12.2020
2049356 mäso 81,60 4/2019 15.12.2020 DMJ 36490661 15.12.2020
120216494 potraviny 143,21 2/2017 17.12.2020 Bidfood 34152199 17.12.2020
2016237 potraviny 64,03 2/2017 17.12.2020 DMJ 36490661 17.12.2020
14000387 potraviny 246,87 3/2017 17.12.2020 GVP 36446190 17.12.2020
161123 ovocie,zelenina 717,03 6/2018 18.12.2020 OVO 32394268 18.12.2020