Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Rok 2023
 
 
 
Rok 2022
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
 122001721  potraviny  823,90  1/2021 7.1.2022  Bidfood   34152199 11.1.2022 
122003748   mäso  203,38 1/2021  10.1.2022  Bidfood   34152199 11.1.2022 
 122002811  potraviny  11,52  1/2021 10.1.2022  Bidfood  34152199  11.1.2022 
 20220017  potraviny  804,43  1/2022 10.1.2022   Marcodia  34905162  11.1.2022
 122004225 mäso  544,95  1/2021  11.1.2022 Bidfood   34152199 11.1.2022 
 122006311  mäso 182,26   1/2021  12.1.2022 Bidfood   34152199 17.1.2022 
122006323   potraviny  1036,11  1/2021 13.1.2022  Bidfood  34152199 17.1.2022 
122008378  ryby,potraviny   656,75  1/2021 17.1.2022  Bidfood  34152199   17.1.2022
162811   ovocie,zelenina 448,60   2/2021 17.1.2022  OVO   32394268  20.1.2022
 122009950 mäso  322,92  1/2021   18.1.2022 Bidfood   34152199 20.1.2022 
 122010303 mäso  239,70  1/2021  18.1.2022   Bidfood 34152199  20.1.2022 
 122011509  potraviny  994,60 1/2021   20.1.2022 Bidfood  34152199   20.1.2022
 122011510  potraviny 481,56   1/2021  20.1.2022 Bidfood   34152199 20.1.2022 
122012884   mäso  348,41  1/2021 24.1.2022   Bidfood  34152199 25.1.2022 
 122014730  mäso  194,84 1/2021   24.1.2022  Bidfood 34152199  25.1.2022 
 122014865 mäso   106,56 1/2021  25.1.2022   Bidfood 34152199  25.1.2022 
 1412210029 potraviny   574,43  5/2021 25.1.2022  Agfoods  34144579  25.1.2022 
 162917 ovocie,zelenina  430,33  2/2022  31.1.2022  OVO  32394238  31.1.2022 
122016866  potraviny  545,88  1/2021  27.1.2022  Bidfood  34152199  31.1.2022 
22043  potraviny  403,20  5/2021  31.1.2022  Hany Ulič  45943648  31.1.2021 
122019438 ryby 755,28 1/2021 31.1.2022 Bidfood 34152199 31.1.2022
14000434 potraviny 442,52 4/2021 31.1.2021 GVP 36446190 31.1.2022
162857 ovocie,zelenina 578,33 2/2021 31.1.2022 OVO 32394238 31.1.2021
 122020803 mäso  157,00  1/2021  1.2.2022  Bidfood  34152199  3.2.2022 
 122020361 mäso  44,40  1/2021  1.2.2022  Bidfood  34152199  3.2.2022 
122022521 potraviny 559,17 1/2021 3.2.2022 Bidfood 34152199 3.2.2022
 122024597  potraviny 422,05  1/2021  7.1.2022  Bidfood  34152199  9.2.2022 
 122024613 mäso  52,61  1/2021  7.2.2022  Bidfood  34152199  9.2.2022 
 122025661 mäso  393,62  1/2021  8.2.2022  Bidfood  34152199  9.2.2022 
 122025303 mäso  91,61  182021  7.2.2022  Bidfood  34152199  9.2.2022 
 20220087 potraviny  602,35  1/2022  9.2.2022  Marcodia  34905162  9.2.2022 
 122027656 potraviny  879,94  1/2021  10.2.2022  Bidfood  34152199  14.2.2022 
 162987 ovocie,zelenina  445,72  2/2021  14.2.2022  OVO  32394268  14.2.2022 
 122030723 mäso  190,45  1/2021  14.2.2022  Bidfood  34152199  14.2.2022 
 122029884 ml.výrobky  52,58  1/2021  14.2.2022  Bidfood  34152199  14.2.2022 
 2201300689 potraviny  416,30  4/2018  14.2.2022  ATC  35760532  14.2.2022 
 122030979 mäso  277,20  1/2021  15.2.2022  Bidfood  34152199  18.2.2022 
122031774  mäso  321,21  1/2021  15.2.2022  Bidfood  34152199  18.2.2022 
122033035  potraviny  329,28  1/2021  17.2.2022  Bidfood  34152199  18.2.2022 
163034 ovocie,zelenina 226,08 2/2021 18.2.2022 OVO 32394268 18.2.2022
163036 ovocie,zelenina 416,70 2/2021 18.2.2022 OVO 32397268 18.2.2022
 163067  ovocie,zelenina 115,97  2/2021  28.2.2022  OVO  32397268  28.2.2022 
 122040594 potraviny  934,01  1/2021  28.2.2022  Bidfood  34152199  28.2.2022 
122040595 mäso 644,27 1/2021 28.2.2022 Bidfood 34152199 28.2.2021
14000438 potraviny 189,55 4/2021 28.2.2022 GVP 36446190 28.2.2022
2201300874  potraviny 275,86   5/2021 1.3.2022  ATC  35760532   4.3.2022
 122044561 mäso  142,58  8/2022  3.3.2022  Bidfood  34152199  4.3.2022 
 530206805  potraviny 407,03  9/2022  4.3.2022  Inmedia  36019208  4.3.2022 
 122047215 mäso  299,13  8/2022  8.3.2022  Bidfood  34152199  10.3.2022 
 122048002 mäso  147,05  8/2022  8.3.2022  Bidfood  34152199  10.3.2022 
 530207412  potraviny 690,89   9/2022 9.3.2022  Inmedia  36019208  10.3.2022 
 122051756 mäso  240,09  8/2022  14.3.2022  Bidfood  34152199  15.3.2022 
 122052487 mäso  32,70  8/2022  14.3.2022  Bidfood  34152199  15.3.2022 
 163150 ovocie,zelenina  524,75  2/2022  14.3.2022  OVO  32394268  15.3.2022 
 122052768 mäso  537,00  8/2022  15.3.2022  Bidfood  34152199   15.3.2022
1412210070  potraviny  678,08   5/2021 15.3.2022  Agfoods  34144579  17.3.2022 
 530208355  potraviny 710,24   9/2022 16.3.2022  Inmedia  36019208  17.3.2022 
 122055583 mäso  53,92  8/2022  17.3.2022  Bidfood  34152199  17.3.2022 
 122054918  mäso 13,18  8/2022  17.3.2022  Bidfood  34152199  17.3.2022 
 122057518 mäso  213,97  8/2022  21.3.2022  Bidfood  34152199  24.3.2022 
 163194 ovocie,zelenina  455,17  2/2022  21.3.2022  OVO  32394268  24.3.2022 
530208970  potraviny  122,16  9/2022  21.3.2022  Inmedia  36019208  24.3.2022 
122058731 mäso 267,60 8/2022 22.3.2022 Bidfood 34152199 24.3.2022
530209227 potraviny 668,57 9/2022 23.3.2022 Inmedia 36019208 24.3.2022
2201301322 potraviny 215,96 5/2021 23.3.2022 ATC 35760532 24.3.2022
 122061877  mäso 483,30  8/2022  30.3.2022  Bidfood  34152199  30.3.2022 
 122065156 mäso  328,85  8/2022  29.3.2022  Bidfood  34152199  30.3.2022 
122064324  mäso  344,47  8/2022  29.3.2022  Bidfood  34152199  30.3.2022 
163287 ovocie,zelenina 918,06 2/2022 30.3.2022 OVO 32394268 30.3.2022
163288 ovocie,zelenina 396,65 2/2022 30.3.2022 OVO 32394268 30.3.2022
 2201301494 potraviny  337,77  5/2021  4.4.2022  ATC  35760532  5.4.2022 
 530210398 potraviny  605,45  9/2022  4.4.2022  Inmedia  36019208  5.4.2022 
 122069253 mäso  203,04  8/2022  4.4.2022  Bidfood  34152199  5.4.2022 
 122070490 mäso  454,91  8/2022  5.4.2022  Bidfood  34152199  5.4.2022 
 122072566 mäso  414,35  8/2022  7.4.2022  Bidfood  34152199  8.4.2022 
 2201301651  potraviny 186,10  5/2021  7.4.2022  ATC  35760532  8.4.2022 
 122073845 mäso  83,54  8/2022  8.4.2022  Bidfood  34152199  8.4.2022 
122074187  mäso  29,92  8/2022  8.4.2022  Bidfood  34152199  8.4.2022 
530211275   potraviny 256,70  9/2022  8.4.2022  Inmedia  36019208  19.4.2022 
 122074799 mäso  213,47  8/2022  11.4.2022  Bidfood  34152199  19.4.2022 
 122075977 mäso  620,36  8/2022  12.4.2022  Bidfood  34152199  19.4.2022 
 530211732  potraviny 286,13  9/2022  13.4.2022  Inmedia  36019208  19.4.2022 
1412210127   potraviny 366,62  5/2021  13.4.2022  Agfoods  34144579  19.4.2022 
 530212049 potraviny  41,19  9/2022  20.4.2022  Inmedia  36019208  22.4.2022 
 163363 ovocie,zelenina  570,56  2/2022  20.4.2022  OVO  32394268  22.4.2022 
 122081268 mäso  79,93  8/2022  21.4.2022  Bidfood  34152199  22.4.2022 
 530212458 potraviny  574,74  9/2022  22.4.2022  Inmedia  36019208  22.4.2022 
 2201301834 potraviny  263,50  5/2021  22.4.2021  ATC  35760532  22.4.2022 
 122084117 mäso  246,06  8/2022  25.4.2022  Bidfood  34152199  28.4.2022 
 163423 ovocie,zelenina  460,69  2/2022  25.4.2022  OVO  32394268  28.4.2022 
 122085409 potraviny  3,58  8/2022  26.4.2022  Bidfood  34152199  28.4.2022 
 122085697 mäso  462,43  8/2022  26.4.2022  Bidfood  34152199  28.4.2022 
122087540  mäso  188,39  8/2022  28.4.2022  Bidfood  34152199  28.4.2022 
 14000445 potraviny  301,50  4/2021  29.4.2022  GVP  36446190  29.4.2022 
 163491 ovocie,zelenina  297,27  2/2022  29.4.2022  OVO  32394268  29.4.2022 
 163483 ovocie,zelenina  546,43  2/2022  29.4.2022  OVO  32394268  29.4.2022 
 530213320 potraviny  877,84  9/2022  29.4.2022  Inmedia  36019208  29.4.2022 
122089526  mäso  768,90  8/2022  2.5.2022  Bidfood  34152199  6.5.2022 
 122090353 mäso  175,62  8/2022  2.5.2022  Bidfood  34152199  6.5.2022 
 122090797 potraviny  26,63  8/2022  3.5.2022  Bidfood  34152199  6.5.2022 
530213918 potraviny 980,61 9/2022 4.5.2022 Inmedia 36019208 6.5.2022
122092946 mäso 48,40 8/2022 5.5.2022 Bidfood 34152199 6.5.2022
122093760 mäso 17,05 8/2022 5.5.2022 Bidfood 34152199 6.5.2022
 122095484 mäso  533,24  8/2022  9.5.2022   Bidfood  34152199  11.5.2022
 122096550 mäso  191,38  8/2022  10.5.2022  Bidfood  34152199  11.5.2022 
 163556 ovocie,zelenna  348,96  2/2022  11.5.2022  OVO  32394268  11.5.2022 
 122098650 potraviny  7,15  8/2022   12.5.2022 Bidfood  34152199  17.5.2022 
 122100428 mäso  27,23  8/2022  13.5.2022  Bidfood  34152199  17.5.2022 
 530215108 potraviny  744,20  9/2022  13.5.2022  Inmedia  36019208  17.5.2022 
122101478 mäso 342,37 8/2022 16.5.2022 Bdfood 34152199 17.5.2022
163588 ovocie,zelenina 398,38 2/2022 16.5.2022 OVO 32394268 17.5.2022
2201302268 potraviny 203,90 5/2021 16.5.2022 ATC 35760532 17.5.2022
122103318 mäso 92,32 8/2022 17.5.2022 Bidfood 34152199 17.5.2022
122102841 mäso 269,51 8/2022 17.5.2022 Bidfood 34152199 17.5.2022
 530215536 potraviny  444,94   9/2022 18.5.2022  Inmedia  36019208  25.5.2022 
 2201302384 potraviny  270,07  5/2021  20.5.2022  ATC  35760532  25.5.2022 
 122107441 mäso  221,04  8/2022  23.5.2022  Bidfood  34152199  25.5.2022 
 163640 ovocie,zelenina  503,69  2/2022  23.5.2022  OVO  32394268  25.5.2022 
 122108732 ryby,mäso  667,89  8/2022  24.5.2022  Bidfood  34152199  25.5.2022 
122109750 mäso 46,68 8/2022 24.5.2022 Bidfood 34152199 25.5.2022
 122111572 mäso  66,66  8/2022  26.5.2022  Bidfood  34152199  30.5.202 
 530216716 potraviny  676,97  9/2022  27.5.2022  Inmedia  36019208  30.5.2022 
 1412210217 potraviny  241,63  5/2021  26.5.2022  Agfoods  34144579  30.5.2022 
 122114079  mäso 191,08  8/2022  30.5.2022  Bidfood  34152199  30.5.2022 
122114612 mäso 380,89 8/2022 30.5.2022 Bidfood 34152199 30.5.2022
 163686 ovocie,zelenina  568,52  2/2022  30.5.2022   OVO 32394268  31.5.2022 
 163690 ovocie,zelenina    556,54 2/2022  30.5.2022  OVO  32394268  31.5.2022 
 122114706 mäso  7,27 8/2022  31.5.2022  Bidfood  34152199  31.5.2022 
122115150  mäso  165,65  8/2022  31.5.2022  Bidfood  34152199  31.5.2022 
 14000450 potraviny  277,64  1/2021  31.5.2022  GVP  36446190  31.5.2022 
 122115149/9 potraviny  117,05  8/2022  1.6.2022  Bidfood  34152199  6.6.2022 
 122119051 mäso  60,29  8/2022  3.6.2022  Bidfood  34152199  6.6.2022 
 530217528 potraviny  462,47  9/2022  3.6.2022  Inmedia  36019208  6.6.2022 
 122119924 mäso  193,71  8/2022  6.6.2022  Bidfood  34152199  6.6.2022 
 122121574  mäso 357,42  8/2022  7.6.2022  Bidfood  34152199  9.6.2022 
 122121978 mäso  401,75  8/2022  7.6.2022  Bidfood  34152199  9.6.2022 
 530218008 potraviny  412,69  9/2022  8.6.2022  Inmedia  36019208  9.6.2022 
 122124646  mäso 177,19  8/2022  10.6.2022  Bidfood  34152199  13.6.2022 
530218300  potraviny  157,41  9/2022  10.6.2022  Inmedia  36019208  13.6.2022
 122126105 mäso  373,01  8/2022  13.6.2022  Bidfood  34152199  13.6.2022 
 163788 ovocie,zelenina  731,63  2/2022  13.6.2022  OVO  32394268  13.6.2022 
 122127432 mäso  169,20  8/2022  14.6.2022  Bidfood  34152199  17.6.2022 
2201302816  potraviny  139,62  5/2021  15.6.2022  ATC  35760532  17.6.2022 
 530218935 potraviny  396,18  9/2022  15.6.2022  Inmedia  36019208  17.6.2022 
 532019102 potraviny  476,57  9/2022  17.6.2022  Inmedia  36019206  17.6.2022 
 20220349  potraviny 714,89  1/2021  30.8.2022  Marcodia  34905162  5.9.2022 
 1412210285 potraviny  273,00  6/2021   30.8.2022 Agfoods  34144549  5.9.2022 
122193771  mäso  159,04  8/2022  5.9.2022  Bidfood  34152199  5.9.2022 
 2201303376 potraviny  509,18  5/2021  5.9.2022  ATC  35760532  5.9.2022 
 530223480 potraviny  675,85   9/2022 5.9.2022  Inmedia  36019208  5.9.2022 
 122194958 mäso  471,79  8/2022  6.9.2022  Bidfood  34152199  9.9.2022 
122197393  mäso  73,46  8/2022  8.9.2022  Bidfood  34152199  9.9.2022 
 530224135 potraviny  704,30  9/2022  9.9.2022  Inmedia  36019208  9.9.2022 
 122200063 mäso  545,50  8/2022  12.9.2022  Bidfood  34152199  16.9.2022 
 164138 ovocie,zelenina  608,95  2/2022  12.9.2022  OVO  32394268  16.9.2022 
 122201076 mäso  242,96  8/2022  12.9.2022  Bidfood  34152199  16.9.2022 
 2201303511 potraviny  241,66  5/2021  13.9.2022  ATC  35760532  16.9.2022 
 530224731 potraviny   633,61 9/2022  16.9.2022  Inmedia  36019208  16.9.2022 
 122205754 mäso  393,22  8/2022  19.9.2022  Bidfood  34152199  20.9.2022 
 164167 ovocie,zelenina  686,30  2/2022  19.9.2022  OVO  32394268  20.9.2022 
2201303599  potraviny  309,32  5/2021  19.9.2022  ATC  35760532  20.9.2022 
 122206625 mäso  404,35  8/2022  20.9.2022  Bidfood  34152199  20.9.2022 
 530225352 potraviny  174,28   9/2022 21.9.2022  Inmedia  36019208  26.9.2022 
 122208603 mäso  61,25  8/2022  22.9.2022  Bidfood  34152199  26.9.2022 
 530225636 potraviny  727,35  9/2022  23.9.2022  Inmedia  36019208  26.9.2022 
122210995  mäso  254,70  8/2022  26.9.2022  Bidfood  34152199  26.9.2022 
 164225 ovocie,zelenina  468,32  2/2022  26.9.2022  OVO  32394268  26.9.2022 
 122212003 mäso  184,94  8/2022  27.9.2022  Bidfood  34152199  29.9.2022 
 2201303739 potraviny  190,08  5/2021  27.9.2022  ATC  35760532  29.9.2022 
 1412210344 potraviny  326,59  6/2021  29.9.2022  Agfoods  34144579  29.9.2022 
 122214209 mäso,ryby  623,73  8/2022  29.9.2022  Bidfood  34152199  29.9.2022 
 164263 ovocie,zelenina  958,91  2/2022  29.9.2022  OVO  32394268  29.9.2022 
 14000461 potraviny  722,33  1/2021  29.9.2022  GVP  36446190  29.9.2022 
2201303817  potraviny  158,53  5/2021  3.10.2022  ATC  35760532  4.10.2022 
122216554  mäso  356,42  8/2022  3.10.2022  Bidfood  34152199  4.10.2022 
 220097 potraviny  85,75  9/2021  4.10.2022  Mplus  47372095  4.10.2022 
122217849  mäso  489,84  8/2022  4.10.2022  Bidfood  34152199  4.10.2022 
 530227016 potraviny  276,19  9/2022  5.10.2022  Inmedia  36019208  7.10.2022 
 122219789  mäso  108,46 8/2022  5.10.2022  Bidfood  34152199  7.10.2022 
 2201303913 potraviny  231,56  5/2021  6.10.2022  ATC  35760532  7.10.2022 
 122220682 mäso  50,48  8/2022  7.10.2022  Bidfood  34152199  7.10.2022 
 122220679 ryby  483,30  8/2022  7.10.2022  Bidfood  34152199  7.10.2022 
530227200 potraviny  351,72  9/2022  7.10.2022  Inmedia  36019208  7.10.2022 
 164331 ovocie,zelenina  447,33  2/2022  10.10.2022  OVO  32394268  12.10.2022 
 122223535 mäso  437,11  8/2022  11.10.2022  Bidfood  34152199  12.10.2022 
 122221853 mäso  367,58  8/2022  11.10.2022  Bidfood  34152199  12.10.2022 
20220440 potraviny 518,02 1/2021 11.10.2022 Marcodia 34905162 12.10.2022
 122225320 mäso  217,31  8/2022  12.10.2022  Bidfood  34152199  19.10.2022 
530228004  potraviny  664,50  9/2022  14.10.2022  Inmedia  36019208  19.10.2022 
164381  ovocie,zelenina  571,44  2/2022  17.10.2022  OVO  32394268  19.10.2022 
122229772  mäso  362,12  8/2022  18.10.2022  Bidfood  34152199  19.10.2022 
122228903  mäso  357,07  8/2022  18.10.2022  Bidfood  34152199  19.10.2022 
 1412210387 potraviny  264,40  6/2021  19.10.2022  Agfoods  34144579  21.10.2022 
 122231293 potraviny  208,68  8/2022  20.10.2022  Bidfood  34152199  21.10.2022 
530228889 potraviny 378,78 9/2022 21.10.2022 Inmedia 36019208 21.10.2022
 122233737 mäso  198,00  8/2022  24.10.2022  Bidfood  34152199  26.10.2022 
 1644426 ovocie,zelenina  335,40  2/2022  24.10.2022  OVO  32394268  26.10.2022 
 122235272 mäso  371,70  8/2022  25.10.2022  Bidfood  34152199  26.10.2022 
 530229367 potraviny  304,60  9/2022  26.10.2022  Inmedia  36019208  26.10.2022 
 164458 ovocie,zelenina  200,59  2/2022  26.10.2022  OVO  32394268  26.10.2022 
 164459 ovocie,zelenina  486,19  2/2022  26.10.2022  OVO  32394268  26.10.2022 
14000466 potraviny 425,04 1/2021 26.10.2022 GVP 36446190 26.10.2022
 122236928 mäso 280,00  8/2022  2.11.2022   Bidfood 34152199  4.11.2022 
 122241694 mäso  290,05  8/2022  3.11.2022  Bidfood  34152199  4.112022 
 122243223 mäso  39,60  8/2022  4.11.2022  Bidfood  34152199  4.11.2022 
 530230273 potraviny  995,19  9/2022  4.11.2022  Inmedia  36019208  4.11.2022 
122244265 mäso 590,75 8/2022 9.11.2022 Bidfood 34152199 9.11.2022 
 122245652 mäso  227,27  8/2022  8.11.2022  Bidfood  34152199  9.11.2022 
 2201304467 potraviny  300,38   5/2022 8.11.2022  ATC  35760532  9.11.2022 
 530230785 potraviny  902,11  9/2022  8.11.2022  Inmedia  36019208  9.11.2022 
122247698  mäso  206,02  8/2022  10.11.2022  Bidfood  34152199  11.11.2022 
122248761 mäso 24,55 8/2022 11.11.2022 Bidfood 34152199 11.11.2021
164553 ovocie,zelenina 1010,05 7/2022 11.11.2021 OVO 32394268 11.11.2022
164554 ovocie,zelenina 768,71 7/2022 11.11.2022 OVO 32394268 11.11.2022
 2201304587 potraviny  371,84  5/2022  14.11.2022  ATC  35760532  16.11.2022 
 122250287 mäso  484,72  8/2022  14.11.2022  Bidfood  34152199  16.11.2022 
 122251891 ryby  171,96  8/2022  15.11.2022  Bidfood  34152199  16.11.2022 
530231523  potraviny  419,26  9/2022  16.11.2022  Inmedia  36019208  16.11.2022 
 122255711 mäso  205,00  8/2022  21.11.2022  Bidfood  34152199  23.11.2022 
122256910  mäso  488,13  8/2022  22.11.2022  Bidfood  34152199  23.11.2022 
 122257351 mäso  365,64  8/2022  22.14.2022  Bidfood  34152199  23.11.2022 
164599  ovocie,zelenina  265,89  7/2022  23.11.2022  OVO  32394268  23.11.2022 
530232304  potraviny  1007,50  9/2022  23.11.2022  Inmedia  36019208  23.11.2022 
 2201304773 potraviny  316,46  6/2021  24.11.2022  ATC  35760532  28.11.2022 
 122259112 mäso  394,89  8/2022  24.11.2022  Bidfood  34152199  28.11.2022 
 122261418 mäso,ryby  919,10  8/2022  28.11.2022   Bidfood  34152199 28.11.2022 
14000470  potraviny  726,08  1/2021  29.11.2022  GVP  36446190  29.11.2022 
 164674 ovocie,zelenina  353,49  7/2022  29.11.2022  OVO  32394268  29.11.2022 
 164675 ovocie,zelenina  357,85  7/2022  29.11.2022  OVO  32397268  29.11.2022 
 530232938  potraviny 835,79  9/2022  30.11.2022  Inmedia  36019208  6.12.2022 
 1412210460 potraviny  392,90  5/2021 1.12.2022  Agfoods   341144579 6.12.2022 
 122265592 mäso  342,95  8/2022  1.12.2022  Bidfood  34152199  6.12.2022 
 122265026 potraviny  3,58  8/2022  4.12.2022  Bidfood  34152199  6.12.2022 
 122267561 mäso  437,62  8/2022  5.12.2022  Bidfood  34152199  6.12.2022 
 122269431 mäso  196,26  8/2022  6.12.2022  Bidfood  34152199  6.12.2022 
1412210468   potraviny 175,92  5/2021  7.12.2022  Agfoods  34144579   9.12.2022
2201305048  potraviny  390,48  6/2021  8.12.2022   ATC 35760532   9.12.2022
 20220528  potraviny 587,40  1/2021  9.12.2022 Marcodia  34805162  9.12.2022 
 122273498 mäso  146,01  8/2022  12.12.2022  Bidfood  34152199  16.12.2022 
 164756 ovocie,zelenina  675,68  7/2022  12.12.2022  OVO  32394268  16.12.2022 
 122274600 mäso  595,88  8/2022  13.12.2022  Bidfood  34152199  16.12.2022 
122278338  mäso  194,58  8/2022  16.12.2022  Bidfood  34152199  16.12.2022 
 530234708 potraviny  268,61  9/2022  16.12.2022  Inmedia  36019208  16.12.2022 
 2201305152 potraviny  121,39  6/2021  16.12.2022  ATC  35760532  19.12.2022 
 122279350 mäso  313,19  8/2022  19.12.2022  Bidfood  34152199  19.12.2022 
 14000474 potraviny  265,00  1/2021  21.12.2022  GVP  36446190  21.12.2022 
 122280431 mäso  103,48  8/2022  20.12.2022  Bidfood  34152199  21.12.2022 
 164827 ovocie,zelenina  217,50  7/2022  21.12.2022  OVO  32394268  21.12.2022 
 164826 ovocie,zelenina  454,28  7/2022  21.12.2022  OVO  32394268  21.12.2022 
2301300872  potraviny  719,52  6/2021  22.2.2023  ATC  35760532  24.2.2023 
 530306141 potraviny  900,79  9/2022  22.2.2023  Inmedia  36019208  24.2.2023 
 123041553 potraviny  31,19  8/2022  24.2.2023  Bidfood 34152199  24.2.2023 
123042879  mäso  506,26  8/2022  27.2.2023  Bidfood  34152199  27.2.2023 
165190 ovocie,zelenina 746,34 7/2022 27.2.2023 OVO 32394268 27.2.2023
165198 ovocie,zelenina 524,39 7/2022 27.2.2023 OVO 32394268 28.2.2023
123043978 mäso 357,59 8/2022 28.2.2023 Bidfood 34152199 28.2.2023
14000482 potraviny 521,58 1/2021 28.2.2023 GVP 36446190 28.2.2023
 530307111 potraviny  165,69  9/2022  1.3.2023  Inmedia  36019208  10.3.2023 
 123046276 potraviny  787,72  8/2022  2.3.2023  Bidfood  34152199  10.3.2023 
 123047308 potraviny  62,57  8/2022  3.3.2023  Bidfood  34152199  10.3.2023 
 123053258 potraviny  934,86  8/2022  10.3.2023  Bidfood  34152199  13.32023 
 123054429 potraviny,mäso  587,23  8/2022  13.3.2023  Bidfood  34152199  13.3.2023 
 2301301125 potraviny  306,17  6/2021  13.3.2023  ATC  35760532  13.3.2023 
 1412310128 potraviny  516,34  5/2021  13.3.2023  Agfoods  34144579  15.3.2023 
 123055630 potraviny  56,50  8/2022  14.3.2023  Bidfood  34152199  15.3.2023 
123056569  mäso  696,14  8/2022  14.3.2023  Bidfood  34152199  15.3.2023 
 530308378 potraviny  522,62  9/2022  15.3.2023  Inmedia  36019208  15.3.2023 
2301301180  potraviny  391,19  6/2021  15.3.2023  ATC  35760532 20.3.2023
 123058774 mäso  137,72  8/2022  16.3.2023  Bidfood  34152199  20.3.2023 
 123058180 mäso  80,20  8/2022  16.3.2023  Bidfood  34152199  20.3.2023 
20230110  potraviny  855,29  1/2021  16.3.2023  Marcodia  34905162  20.3.2023 
123058183 potraviny 260,99 8/2022 16.3.2023 Bidfood 34152199 20.3.2023
123060608 ryby 597,85 8/2022 20.3.2023 Bidfood 34152199 20.3.2023
165295 ovocie,zelenina 805,08 7/2022 20.3.2023 OVO 32394268 20.3.2023
123062515   mäso 624,05  8/2022  21.3.2023  Bidfood  34152199  23.3.2023 
 530309353  potraviny 349,38  9/2022  22.3.2023  Inmedia  36019208  23.3.2023 
123064443 potraviny 522,24 8/2022 23.3.2023 Bidfood 34152199 23.3.2023
 123066959 mäso  708,72  8/2023  27.3.2023  Bidfood  34152199  29.3.2023 
 123068583 mäso  468,38  8/2023  28.3.2023  Bidfood  34152199  29.3.2023 
 165367 ovocie,zelenina  646,13  7/2023  29.3.2023  OVO  32397268  29.3.2023 
 165368 ovocie,zelenina  391,62  7/2023  29.3.2023  OVO  32397268  29.3.2023 
 2301301451 potraviny  225,78  6/2021  30.3.2023  ATC  35760532  30.3.2023 
 123070734 potraviny  796,08  8/2023  30.3.2023  Bidfood  34152199  30.3.2023 
 14000486  potraviny 430,22  5/2021  31.3.2023  GVP  36446190  31.3.2023 
 123073566 potraviny  101,81  16/2023  3.4.2023  Bidfood  34152199  11.4.2023 
 123073840 mäso  396,07  13/2023  3.4.2023  Bidfood  34152199  11.4.2023 
 123074281 ryby,potraviny  938,34  16/2023  4.4.2023  Bidfood  34152199  11.4.2023 
 123074282 potraviny  256,92  16/2023  4.4.2023  Bidfood  34152199  11.4.2023 
 123073551 ryby  610,20  16/2023  3.4.2023  Bidfood  34152199  11.4.2023 
 2343383 mäso  484,54  14/2023  12.4.2023  DMJ  36490661  14.4.2023 
 123081342 potraviny  458,14  16/2023  14.4.2023  Bidfood  34152199  14.4.2023 
165438 ovocie,zelenina 963,58 21/2023 14.4.2023 OVO 32394268 14.4.2023
 2343572 mäso  303,03  14/2023  17.4.2023  DMJ  36490661  18.4.2023 
2312112  potraviny  156,22  17/2023  17.4.2023  DMJ  36490661  18.4.2023 
 1412310202 potraviny  183,86  5/2021 17.4.2023  Agfoods  34144579  18.4.2023 
2301301670  potraviny  222,08  15/2023  17.4.2023  ATC  35760532  18.4.2023 
 2343677 mäso  412,53  14/2023  18.4.2023  DMJ  36490661  18.4.2023 
 2312272 potraviny  31,86  17/2023  20.4.2023  DMJ  36490661  21.4.2023 
2343737  mäso  39,50  14/2023  20.4.2023  DMJ  36490661  21.4.2023 
 123087322 ryby  75,56  13/2023  20.4.2023  Bidfood  34152199  21.4.2023 
 123087343 potraviny  863,23  16/2023  20.4.2023  Bidfood  34152199  21.4.2023 
123087344 potraviny 285,12 16/2023 20.4.2023 Bidfood 34152199 21.4.2023
230101788 potraviny 448,43 15/2023 21.4.2023 Atc 35760532 21.4.2023
 165484 ovocie,zelenina 917,59  21/2023  24.4.2023  OVO   32394268 27.4.2023 
 123091675 mäso  631,52  13/2023  25.4.2023  Bidfood  34152199  27.4.2023 
 123091377 mäso  125,66  13/2023  25.4.2023  Bidfood  34152199  27.4.2023 
2343936 mäso 258,57 14/2023 26.4.2023 DMJ 36490661 27.4.2023
123093390 potraviny 420,76 16/2023 27.4.2023 Bidfood 34152199 27.4.2023
 2344052 mäso  232,36  14/2023  2.5.2023  DMJ  36490661  5.5.2023 
 2301301951 potraviny  570,55  15/2023  2.5.2023  ATC  35760532  5.5.2023 
 123096409 potraviny  748,78  13/2023  2.5.2023  Bidfood  34152199  5.5.2023 
 2344210 mäso  117,06  14/2023  3.5.2023  DMJ  36490661  5.5.2023 
 123099191 mäso  88,09  13/2023  4.5.2023  Bidfood  34152199  5.5.2023 
 123100158 potraviny  280,96  12/2023  5.5.2023  Bidfood  34152199  9.5.2023 
 2311359 mäso  201,45  14/2023  9.5.2023  DMJ  36490661  9.5.2023 
 165581 ovocie,zelenina  589,54  21/2023  9.5.2023  OVO  32394268  9.5.2023 
123102053 mäso 731,15 13/2023 9.5.2023 Bidfood 34152199 9.5.2023
2301302078 potraviny 359,00 15/2023 9.5.2023 ATC 35760532 9.5.2023
 123104842 potraviny  1057,07  12/2023  11.5.2023  Bidfood  34152199  12.5.2023 
 2312761 potraviny  47,40  17/2023  11.5.2023  DMJ  36490661  12.5.2023 
 8023304030 potraviny  64,68  18/2023  11.5.2023  PPaC  30414253  12.5.2023 
2301302171 potraviny 213,89 15/2023 12.5.2023 ATC 35760532 12.5.2023
123106366 potraviny 778,74 17/2023 12.5.2023 Bidfood 34152199 12.5.2023
123107475  mäso,potraviny  926,28   12/2023 15.5.2023  Bidfood  34152199  17.5.2023 
 123107476 ryby  511,50  12/2023  15.5.2023  Bidfood  34152199  17.5.2023 
 1412310271 potraviny  543,21  5/2021  15.5.2023  Agfoods  34144579  17.5.2023 
 2344534 potraviny  60,51  17/2023  15.5.2023  DMJ  36490661  17.5.2023 
 2344750 mäso  259,94  14/2023  17.5.2023  DMJ  36490661  17.5.2023 
 123111822 potraviny  1070,99  16/2023  18.5.2023  Bidfood  34152199  23.5.2023 
 2344773 mäso  53,78  14/2023  18.5.2023  DMJ  36490661  23.5.2023 
 2312942 potraviny  19,36  16/2023  18.5.2023  DMJ  36490661  23.5.2023 
 165652 ovocie,zelenina  765,04  21/2023  22.5.2023  OVO  32394268  23.5.2023 
 123114761 mäso  745,78  13/2023  22.5.2023  Bidfood  34152199  23.5.2023 
 2301302329 potraviny  279,53  15/2023  22.5.2023  ATC  35760532  23.5.2023 
 2301302346 potraviny  363,92  15/2023  22.5.2023  ATC  35760532  23.5.2023 
14000494  potraviny  293,46  5/2021  23.5.2023  Gvp  36446190  25.5.2023 
 2313068 potraviny  57,61  16/2023  24.5.2025  DMJ  36409661  25.5.2023 
 2344982 mäso  301,90  13/2023  24.5.2023  DMJ  36490661  25.5.2023 
 2301302407 potraviny  284,04  15/2023  25.5.2023  ATC  35760532  25.5.2023 
 165683 ovocie,zelenina  762,91  21/2023  25.5.2023  OVO  32394268  25.5.2023 
 165684 ovocie,zelenina  560,84  21/2023  25.5.2023  OVO  32394268  25.5.2023 
 121118876 potraviny  975,96  13/2023  25.5.2023  Bidfood  34152199  25.5.2023 
 123118877 mäso  683,99  13/2023  25.5.2023  Bidfood  34152199  25.5.2023 
 123118878 mäso  386,00  16/2023  25.5.2023  Bidfood  34152199  26.5.2023 
 8023304614 pečivo  156,24  22/2023  25.5.2023  PPaC  30414253  26.5.2023 
 123125574  potraviny 1420,22  16/2023  1.6.2023  Bidfood  34152199  6.6.2023 
 2345370 mäso  39,93  14/2023  1.6.2023  DMJ  36490661  6.6.2023 
2345488  mäso  222,22  14/2023  1.6.2023  DMJ  36490661  6.6.2023 
 123130060 mäso  398,99 1 13/2023 6.6.2023  Bidfood  34152199  6.6.2023 
 2345538 mäso  46,48  14/2023  6.6.2023  DMJ  36490661  9.6.2023 
 2345608 mäso  38,94  14/2023  8.6.2023  DMJ  36490661  9.6.2023 
1412310328  potraviny  359,87  5/2021  7.6.2023  Agfoods  34144579  9.6.2023 
 123132696 potraviny  491,92  16/2023   8.6.2023 Bidfood  34152199  9.6.2021 
 2313487 potraviny  49,12  17/2023  7.6.2023  DMJ  36490661  9.6.2023 
               
               

 

Rok 2021
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
121019506  mäso   160,73 1/2021   15.2.2021 Bidfood  34152199  16.2.20201 
 121019772 potraviny,ryby  293,13  1/2021  16.2.2021  Bidfood  34152199  16.2.2021 
 161244 zelenina  158,98  2/2021  16.2.2021  OVO  32394268  16.2.2021 
 14000393 potraviny  8,47  3/2021  16.2.2021  GVP  36446190  16.2.2021 
 121028441 mäso  118,09  1/2021  2.3.2021  Bidfood  34152199  4.3.2021 
 121027892 ryby, mäso  212,58  1/2021  2.3.2021  Bidfood  34152199  4.3.2021 
 161303 ovocie,zelenina  109,13  2/2021  5.3.2021  OVO  32394268  5.3.2021 
 14000396 potraviny  69,46  3/2021  5.3.2021  GVP  36446190  5.3.2021 
121049510   kuracie maso 21,36   1/2021 8.4.2021  Bidfood  34152199  8.4.2021 
 121051453  potraviny 295,66  1/2021  12.4.2021  Bidfood  34152199  16.4.2021 
 121052474 mäso  176,69  1/2021  13.4.2021  Bidfood  34152199  16.4.2021 
 121055710 potraviny  385,30  1/2021  16.4.2021  Bidfood  34152199  16.4.2021 
 121056330 potraviny,mäso  341,20  1/2021  19.4.2021   Bidfood 34152199   23.4.2021
 121057532 potraviny,mäso  110,27  1/2021  20.4.2021  Bidfood  34152199  23.4.2021 
121059147  potraviny,mäso  150,69  1/2021  22.4.2021  Bidfood  34152199  23.4.2021 
 121060146 potraviny  562,89  1/2021  23.4.2021  Bidfood  34152199  23.4.2021 
 121058032 mäso  227,88  1/2021  24.4.2021  Bidfood  34152199  26.4.2021 
 121061149 potraviny  324,25  1/2021  26.4.2021  Bidfood  34152199  26.4.2021 
 121061986 mäso  229,28  1/2021  26.4.2021  Bidfood  34152199  26.4.2021 
 161494 ovocie,zelenina  229,37  2/2021  22.4.2021  OVO  32394268  26.4.2021 
 121062374 ryby, mäso  648,64  1/2021  27.4.2021  Bidfood  34152199  29.4.2021 
 1412110087 potraviny  613,17  5/2021  27.4.2021  Agfoods  34144579  29.4.2021 
 121064750 potraviny  641,59  1/2021  29.4.2021  Bidfood  34152199  29.4.2021 
 161532 ovocie,zelenina  340,25  2/2021  29.4.2021  OVO  32394268  29.4.2021 
 161531 ovocie,zelenina  799,31  2/2021  29.4.2021  OVO  32394268  29.4.2021 
 14000402 potraviny  396,00  4/2021  30.4.2021  GVP  36446190  30.4.2021 
 121065460 potraviny  22,87  1/2021  30.4.2021  Bidfood  34152199  30.4.2021 
121066396  mäso,potraviny  250,35  1/2021  3.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 530109036 mraz.potraviny  144,42  3/2021 3.5.2021  Inmedia  36019208  10.5.2021 
121067700  mäso  404,71  1/2021  4.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 121069654 potraviny  615,36  1/2021  6.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 121072000 mäso  474,39  1/2021  10.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 121073099  mäso 615,12  1/2021  11.5.2021  Bidfood  34152199  14.5.2021 
 121075383 potraviny  953,93  1/2021  13.5.2021  Bidfood  34152199  14.5.2021 
121075384 potraviny 146,05 1/2021 13.05.2021 Bidfood 34152199 14.5.2021
121075385 potraviny 18,05 1/2021 13.05.2021 Bidfood 34152199 14.5.2021
2101301259 potraviny 799,23 4/2018 17.05.2021 ATC 35760532 18.5.2021
121077708 mäso 406,26 1/2021 17.5.2021 Bidfood 34152199 18.5.2021
161621 ovocie,zelenina 895,74 2/2021 17.5.2021 OVO 32394268 18.5.2021
161622 ovocie 206,70 2/2021 17.5.2021 OVO 32394268 18.5.2021
121079129 mäso 395,48 1/2021 18.5.2021 Bidfood 34152199 18.5.2021
20210172 potraviny 652,68 2/2019 18.5.2019 Marco dia 34905162 18.5.2021
 21186 potraviny  453,00  5/2021  19.5.2021  Hany Ulič  45943648  21.5.2021 
 121081277 potraviny  503,20  1/2021  21.5.2021  Bidfood  34152199  21.5.2021 
 121083664 ryby  427,27  1/2021  24.5.2021  Bidfood  34152199  27.5.2021 
 121085032 mäso  417,02  1/2021  25.5.2021  Bidfood  34152199  27.5.2021 
 121087340 potraviny  931,11  1/2021  27.5.2021  Bidfood  34152199  27.5.2021 
 121088129 potraviny  301,25  1/2021  28.5.2021   Bidfood 34152199   28.5.2021
 161706 ovocie,zelenina  800,55  2/2021  28.5.2021  OVO  32394268  28.5.2021 
 161707 ovocie,zelenina  952,26  2/2021  28.5.2021  OVO  32394268  28.5.2021 
 121089452  mäso 810,40   1/2021  31.5.2021 Bidfood  34152199  31.5.2021 
 121089453 potraviny,mäso  625,62  1/2021  31.5.2021  Bidfood  34152199  31.5.2021 
 14000407 potraviny  718,09  3/2021  31.5.2021  GVP  36446190  31.5.2021 
 121090793  mäso 235,52  1/2021  1.6.2021  Bidfood  34152199  4.6.2021 
 530113388 potraviny  196,61  3/2021  2.6.2021  Inmedia  36019208  4.6.2021 
 1412110157 potraviny  602,63  5/2021  2.6.2021  Agfoods  34144579  4.6.2021 
 121093174 potraviny  401,76  1/2021  4.6.2021  Bidfood  34152199  4.6.2021 
 121095892 mäso,potravny  565,41  1/2021  7.6.2021  Bidfood  34152199  9.6.2021 
121097401  mäso,potraviny  389,48  1/2021  7.6.2021  Bidfood  34152199  9.6.2021 
 530114293 mr.potraviny  119,77  3/2021  7.6.2021  Inmedia  36019208  9.6.2021 
 2101301712 potraviny  365,91  4/2021  4.6.2021  ATC  35760532  9.6.2021 
121099840  mäso,potraviny  412,09  1/2021  10.6.2021  Bidfood  34152199  18.6.2021 
 161802 ovocie,zelenina  330,49  2/2021  14.6.2021  OVO  32394268  18.6.2021 
 121103465 mäso,potraviny  736,45  1/2021  15.6.2021  Bidfood  34152199  18.6.2021 
 121105807 mäso,potraviny  531,55  1/2021  17.6.2021  Bidfood  34152199  18.6.2021 
 121108646 mäso,potraviny  237,35  1/2021  21.6.2021  Bidfood  34152199  22.6.2021 
 121110664 mäso,potraviny  490,91  1/2021  22.6.2021  Bidfood  34152199  22.6.2021 
 161872 ovocie,zelenina  883,26  2/2021  23.6.2021  OVO  32394268  23.6.2021 
 161873 ovocie,zelenina  507,97  2/2021  23.6.2021  OVO  32394268  23.6.2021 
 121114282 potraviny  153,30 1/2021  25.6.2021   Bidfood 34152199  29.6.2021 
121115148 potraviny 261,04 1/2021 28.6.2021 Bidfood 34152199 29.6.2021
 14000412  potraviny 705,39  4/2021  29.6.2021   Gvp  36446190  29.6.2021
 121116860  potraviny 356,45  1/2021  29.6.2021  Bidfood  34152199  29.6.2021 
161897  ovocie,zelenina   403,59  2/2021 29.6.2021  OVO  32394268   29.6.2021
 20210260  potraviny 992,69   2/2019 20.8.2021  Marcodia  34905162  31.8.2021 
 1412110211  potraviny 795,40   5/2021 27.8.2021  Agfoods   34144579  31.8.2021
 121172109 potraviny  605,82  1/2021   2.9.2021 Bidfood  34152199  7.9.2021 
 121173476 potraviny,mäso   686,74 1/2021  6.9.2021  Bidfood  34152199  7.9.2021 
 121174604 mäso  424,84  1/2021  7.9.2021  Bidfood  34152199  7.9.2021 
 121177529 mäso,potraviny  664,88  1/2021  9.9.2021  Bidfood  34152199  10.9.2021 
 2101302627 potraviny  242,58   4/2021 9.9.2021  ATC  35760532  10.9.2021 
 530121101 potraviny  187,92  3/2021  10.9.2021  Inmedia  36019208  10.9.2021 
 121179735 mäso,potraviny  554,84  1/2021  13.9.2021  Bidfood  34152199  16.9.2021 
 121181198 mäso  179,42  1/2021  14.9.2021  Bidfood  34152199  16.9.2021 
 1412110252  potraviny 552,30  5/2021  14.9.2021  Agfoods  34177579   16.9.2021
162124 ovocie,zelenina 650,55 2/2021 16.9.2021 OVO 32394268 16.9.2011
121182317 mäso,potraviny 629,88 1/2021 16.9.2021 Bidfood 34152199 16.9.2021
2101302712 potraviny 220,89 4/2021 16.9.2021 ATC 35760532 16.9.2021
 210016 potraviny  85,75  6/2021  17.9.2021  Mplus  47372095  23.9.2021 
 121185023 ryby  431,40  1/2021  20.9.2021  Bidfood  34152199  23.9.2021 
 121186077 mäso  223,44  182021  21.9.2021  Bidfood  34152199  23.9.2021 
 121188576 potraviny  563,21  1/2021 23.9.2021  Bidfood  34152199  23.9.2021 
 1211896618 mäso  38,71  1/2021  24.9.2021  Bidfood  34152199  28.9.2021 
 530122700 potraviny  190,41  3/2021  24.9.2021  Inmedia  36019208  28.9.2021 
 121191157 mäso  171,09  1/2021  27.9.2021  Bidfood  34152199  28.9.2021 
162175 ovocie,zelenina 777,84 2/2021 27.9.2021 OVO 32394268 28.9.2021
121192449 mäso 226,58 1/2021 28.9.2021 Bidfood 34152199 28.9.2021
 1412110276 potraviny  22,44  5/2021  29.9.2021  Affoods  34144579  30.9.2021 
121194500  potraviny,mäso  841,70  1/2021  30.9.2021  Bidfood  34152199  30.9.2021 
 14000420 potraviny  277,37  4/2021  30.9.2021  GVP  36446190  30.9.2021 
 121197007 ryby  388,26  1/2021 4.10.2021  Bidfood  34152199  6.10.2021 
 121198402 mäso   612,50 1/2021  5.10.2021  Bidfood  34152199  6.10.2021 
21394   potraviny 453,60  5/2021  8.10.2021  Hany Ulič  45943648  12.10.2021 
 121203997 mäso  448,62  1/2021  12.10.2021  Bidfood  34152199  12.10.2021 
121202725  mäso  133,44  1/2021  11.10.2021  Bidfood  34152199  12.10.2021 
 121202378 potraviny  650,92  1/2021  10.10.2021  Bidfood  34152199  12.10.2021 
121202380 potraviny 364,50 1/2021 8.10.2021 Bidfood 34152199 12.10.2021
 162299 ovocie,zelenina  718,14  2/2021  13.10.2021  OVO  32394268  14.10.2021 
 530125162 potraviny  148,48  3/2021  13.10.2021  Inmedia  36019208   14.10.2021
 121206003 potraviny,mäso  496,19  1/2021  14.10.2021  Bidfood  34152199  14.10.2021 
 121206004 potraviny  597,80  1/2021  14.10.2021  Bidfood  34152199  14.10.2021 
121206005  potraviny  648,97  1/2021  14.10.2021  Bidfood  34152199  14.10.2021 
 121207214 potraviny  153,45  1/2021  15.10.2021  Bidfood  34152199  19.10.2021 
 530125419 potraviny  473,43  3/2021  15.10.2021  Inmedia  36019208  19.10.2021 
121208727 mäso  176,99  1/2021  18.10.2021  Bidfood  34152199  19.10.2021 
121209665  ryby  171,34  1/2021  19.10.2021  Bidfood  34152199  19.10.2021 
 20210388 potraviny  752,92  4/2021  20.10.2021  Marco dia  34905162  25.10.2021 
 121212997 potraviny  371,47  1/2021  22.10.2021  Bidfood  34152199  25.10.2021 
121210439  mäso  201,00  1/2021  19.10.2021  Bidfood  34152199  25.10.2021 
 121215422 mäso  303,61  1/2021  26.10.2021  Bidfood  34152199  26.10.2021 
 162395 ovocie,zelenina  545,49  2/2021  26.10.2021  OVO  32394268  26.10.2021 
 162406 ovocie,zelenina  432,25  2/2021  26.10.2021  OVO  32394268  26.10.2021 
 162407 ovocie,zelenina  499,40  2/2021  26.10.2021  OVO  32394268  26.10.2021 
 14000422 potraviny  521,26  4/2021  27.10.2021  GVP  36446190  27.10.2021 
 121219792 potraviny,mäso  454,14  1/2021  2.11.2021  Bidfood  34152199  5.11.2021 
 2101303512 potraviny  661,54  5/2021  2.11.2021  ATC  35760532   5.11.2021
 121221887 mäso,potraviny  219,38  1/2021  4.11.2021  Bidfood  34152199  5.11.2021 
 121222910 potraviny,mäso  630,90  1/2021  5.11.2021  Bidfood  34152199  5.11.2021 
2101303582  potraviny  138,33  5/2021  5.11.2021  ATC  35760532  5.11.2021 
 121224134 ryby,potraviny  822,74  1/2021  8.11.2021  Bidfood  34152199  10.11.2021 
121225332  ryby,potraviny  439,64  1/2021  9.11.2021  Bidfood  34152199  10.11.2021 
 121228288  mäso,potraviny 372,01  1/2021  12.11.2021  Bidfood  34152199  12.11.2021 
 530128641 potraviny  519,17  3/2021  12.11.2021  Inmedia  530128641  12.11.2021 
1412110339 potraviny  917,88  6/2021   12.11.2021 Agfoods 34144579  12.11.2021 
 1412110348 potraviny  272,16  6/2021  12.11.2021  Agfoods  34144579 12.11.2021 
 121229251 potraviny   476,72  1/2021 15.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121230671  mäso 158,32  1/2021  16.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 162516 ovocie,zelenina  570,73  2/2021  16.11.2021  OVO  32394268  27.11.2021 
 121231532 potraviny  145,76  1/2021  18.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121234202 potraviny  619,68  1/2021  22.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121234482 mäso  435,88  1/2021  22.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121234732 mäso  257,81  1/2021  23.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121236569 potraviny  28,80  1/2021  25.11.2021  Bidfood  34152199  27.11.2021 
 121239465 mäso  188,60  1/2021  30.11.2021  Bidfood  34152199  30.11.2021 
 121238550 ryby,potraviny  970,81  1/2021  29.11.2021  Bidfood  34152199  29.11.2021 
 162622 ocvcie,zelenina  550,45  2/2021  30.11.2021  OVO  32394268  30.11.2021 
 14000426 potraviny  422,68  4/2021  30.11.2021  GVP  36446190  30.11.2021 
162599 ovocie,zelenina 662,32 2/2021 30.11.2021 OVO 32394268 30.11.2021
 121241084 potraviny  98,63  1/2021  2.12.2021  Bidfood       34152199  7.12.2021 
 2101304050 potraviny  177,73   5/2021  6.12.2021 ATC  35760532  7.12.2021
 121243003 mäso,potraviny  396,24  1/2021  6.12.2021  Bidfood  34152199  7.12.2021 
121244219  mäso  149,31  1/2021  7.12.2021  Bidfood  34152199  7.12.2021 
 121245740  mäso,potraviny 515,00   1/2021  14.12.2021 Bidfood  34152199 14.12.2021 
 121246764  potraviny 114,64   1/2021  10.12.2021 Bidfood  34152199 14.12.2021 
 162671  ovo  553,81  2/2021 13.12.2021  OVO   32394268 14.12.2021 
 121247486 potraviny  416,74  1/2021  13.12.2021 Bidfood   34152199 14.12.2021 
 2101304144  potraviny  188,60  5/2021  13.12.2021 ATC  35760532   14.12.2021
 121248658 mäso   270,90  1/2021  14.12.2021 Bidfood  34152199  14.12.2021 
 14000430  potraviny  345,03  4/2021  16.12.2011  GVP  36446190 16.12.2021 
 121250364  ryby,potraviny  155,31 1/2021   16.12.2021  Bidfood  34152199 16.12.2021 
 162710  ovocie,zelenina  177,92  2/2021 16.12.2021  OVO   32394268  16.12.2021
 162709 ovocie,zelenina   236,37  2/2021 16.12.2021  OVO  32394268   16.12.2021
162711 ovocie,zelenina 301,30 2/2021 16.12.2021 OVO 32394268 16.12.2021
               
               
               
               
               
               

 

Rok 2020
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
2040047 ml.výrobky 206,98 4/2019 7.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
2010026 potraviny 111,56 4/2019 7.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
119238115 mäso,potraviny 598,52 2/2017 7.1.2020 Bidfood 34152199 13.1.2020
2040108 mäso 175,16 4/2019 8.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
2000801 mäso 80,83 5/2014 9.1.2020 Cimbaľak 36473219 13.1.2020
2040162 ml.výrobky 136,34 4/2019 9.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
2010136 potraviny 153,43 4/2019 9.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
120000510 potraviny 582,25 2/2017 9.1.2020 Bidfood 34152199 13.1.2020
120000505 potraviny 13,54 2/2017 9.1.2020 Bidfood 34152199 13.1.2020
120003484 mäso 374,04 2/2017 13.1.2020 Bidfood 34152199 16.1.2020
120003149 ryby 469,45 2/2017 13.1.2020 Bidfood 34152199 16.1.2020
1412010020 potraviny 915,95 1/2015 13.1.2020 Agfoods 34144579 16.1.2020
120004402 potraviny 173,34 2/2017 14.1.2020 Bidfood 34152199 16.1.2020
2001300185 potraviny 376,28 3/2018 14.1.2020 ATC 35760532 16.1.2020
2040382 mäso,ml.výrobky 396,75 4/2019 15.1.2020 DMJ 36490661 16.1.2020
2010264 potraviny 109,51 4/2019 15.1.2020 DMJ 36490661 16.1.2020
5202000165 potraviny 489,59 5/2018 15.1.2020 Eastfood 45702942 16.1.2020
2002166 mäso 42,82 5/2014 16.1.2020 Cimbaľak 36473219 16.1.2020
1191165683 mlieko 11,76 5/2015 16.1.2020 Rajo 31329519 20.1.2020
2002622 mäso 103,32 5/2014 20.1.2020 Cimbaľak 36473219 20.1.2020
159647 ovocie,zelenina 463,75 6/2018 20.1.2020 OVO 32394268 20.1.2020
159646 ovocie,zelenina 750,75 6/2018 20.1.2020 OVO 32394268 20.1.2020
120008415 potraviny 144,08 2/2017 20.1.2020 Bidfood 34152199 20.1.2020
2003281 mäso 81,94 5/2014 21.1.2020 Cimbaľak 36473219 22.1.2020
120010123 mäso 105,18 2/2017 21.1.2020 Bidfood 34152199 22.1.2020
120010197 mäso 368,93 2/2017 21.1.2020 Bidfood 34152199 22.1.2020
2040666 mäso 74,09 4/2019 22.1.2020 DMJ 36490661 22.1.2020
120011595 potraviny 441,72 2/2017 23.1.2020 Bidfood 34152199 24.1.2020
120011597 potraviny 369,14 2/2017 23.1.2020 Bidfood 34152199 24.1.2020
2040735 mäso,ml.výrobky 315,69 4/2019 23.1.2020 DMJ 36490661 24.1.2020
2010471 potraviny 113,89 4/2019 23.1.2020 DMJ 36490661 24.1.2020
2010475 potraviny 474,00 4/2019 23.1.2020 DMJ 36490661 24.1.2020
5202000286 potraviny 255,10 5/2018 24.1.2020 Eastfood 5202000286 24.1.2020
1191167503 mlieko 107,64 5/2015 24.1.2020 Rajo 31329519 28.1.2020
2040861 mäso 134,51 4/2019 27.1.2020 DMJ 36490661 28.1.2020
159705 ovocie,zelenina 192,45 6/2018 27.1.2020 OVO 159705 28.1.2020
20200064 potraviny 486,19 2/2019 27.1.2020 Marcodia 34905162 28.1.2020
120015102 mäso 466,92 2/2017 28.1.2020 Bidfood 34152199 28.1.2020
1191169232 mlieko 11,76 5/2015 28.1.2020 Rajo 31329519 28.1.2020
2010591 potraviny 41,80 4/2019 29.1.2020 DMJ 36490661 30.1.2020
2040959 ml.výrobky 194,04 4/2019 29.1.2020 DMJ 36490661 30.1.2020
2004821 mäso 72,60 5/2014 30.1.2020 Cimbaľak 36473219 30.1.2020
120017649 mäso, potraviny 392,45 2/2017 30.1.2020 Bidfood 34152199 30.1.2020
120018857 potraviny 23,94 2/2017 31.1.20120 Bidfood 34152199 31.1.2020
2000028 ovocie 106,44 6/2018 31.1.2020 OVO 32394268 31.1.2020
159757 ovocie,zelenina 171,25 6/2018 31.1.2020 OVO 32394268 31.1.2020
159758 ovocie,zelenina 344,20 6/2018 31.1.2020 OVO 32394268 31.1.2020
14000355 potraviny 364,11 2/2016 31.1.2020 GVP 36446190 31.1.2020
120021040 mäso 130,55 2/2017 4.2.2020 Bidfood 34152199 6.2.2020
2006180 mäso 97,45 5/2014 5.2.2020 Cimbaľak 36473219 6.2.2020
2041278 mäso 250,97 4/2019 5.2.2020 DMJ 36490661 6.2.2020
200029 potraviny 82,08 1/2019 6.2.2020 Mplus 47372095 6.2.2020
120023356 potraviny 216,51 2/2017 6.2.2020 Bidfood 34152199 6.2.2020
2001300615 potraviny 254,62 3/2018 6.2.2020 ATC 35760532 6.2.2020
2010829 potraviny 80,14 4/2019 6.2.2020 DMJ 36490661 6.2.2020
2041315 ml.výrobky 93,37 4/2019 6.2.2019 DMJ 36490661 6.2.2019
5202000436 potraviny 89,83 5/2018 6.2.2020 Eastfood 45702942 11.2.2020
2041342 ml.výrobky 86,24 4/2019 7.2.2020 DMJ 36490661 11.2.2020
2041426 mäs.výrobky 33,89 4/2019 10.2.2020 DMJ 36490661 11.2.2020
120026029 mäso,potraviny 360,38 2/2017 11.2.2020 Bidfood 34152199 11.2.2020
159804 ovocie,zelenina 508,35 6/2018 10.2.2020 OVO 32394268 11.2.2020
120026030 ryby 648,80 2/2017 11.2.2020 Bidfood 34152199 11.2.2020
2041532 mäso,ml.výrobky 274,41 4/2019 12.2.2020 DMJ 36490661 14.2.2020
2007685 mäso 57,54 5/2014 13.2.2020 Cimbaľak 36473219 14.2.2020
120028441 potraviny 337,13 2/2017 13.2.2020 Bidfood 34152199 14.2.2020
120028444 mäso,potraviny 932,37 2/2017 13.2.2020 Bidfood 34152199 14.2.2020
2041555 ml.výrobky 87,42 4/2019 13.2.2020 DMJ 36490661 14.2.2020
2010964 potraviny 98,89 4/2019 13.2.2020 DMJ 36490661 14.2.2020
1191172618 mlieko 36,96 5/2015 14.2.2020 Rajo 31329519 18.2.2020
159850 ovocie,zelenina 474,77 6/2018 17.2.2020 OVO 32394268 18.2.2020
2041693 ml.výrobky 110,22 4/2019 17.2.2020 DMJ 36490661 18.2.2020
2001300789 potraviny 654,03 3/2018 17.2.2020 ATC 36760532 18.2.2020
120032630 mäso 347,86 2/2017 18.2.2020 Bidfood 34152199 18.2.2020
120032000 zelenina 50,40 2/2017 18.2.2020 Bidfood 34152199 18.2.2020
2041747 mäso 167,31 4/2019 18.2.2020 DMJ 36490661 18.2.2020
5202000576 potraviny 256,00 5/2017 19.2.2020 Eastfood 45702942 21.2.2020
2011110 potraviny 308,16 4/2019 20.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
2041820 ml.výrobky 233,17 4/2019 20.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
2011131 potraviny 114,28 4/2019 20.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
120034041 potraviny 331,98 2/2017 20.2.2020 Bidfood 34152199 21.2.2020
2041860 mäso 73,26 4/2019 21.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
159896 ovocie,zelenina 506,95 6/2018 24.2.2020 OVO 32394268 26.2.2020
2041954 mäso 176,79 4/2019 24.2.2020 DMJ 3640661 26.2.2020
120037743 ryby 539,72 2/2017 25.2.2020 Bidfood 34152199 26.2.2020
2001300991 potraviny 270,94 3/2018 26.2.2020 ATC 35760532 26.2.2020
2042072 kuracie mäso 273,52 4/2017 26.2.2020 DMJ 36490661 26.2.2020
2011259 potraviny 188,70 4/2017 26.2.2020 DMJ 36490661 26.2.2020
5202000675 potraviny 495,20 5/2018 26.2.2020 Eastfood 45702942 28.2.2020
2010268 mäso 157,02 5/2014 27.2.2020 Cimbaľak 36473219 28.2.2020
2000051 ovocie 106,41 6/2018 27.2.2020 OVO 32394268 28.2.2020
159944 ovocie,zelenina 300,95 6/2018 27.2.2020 OVO 32394268 28.2.2020
159945 ovocie,zelenina 317,73 6/2018 27.2.2020 OVO 32394268 28.2.2020
2011294 potraviny 427,37 4/2019 27.2.2020 DMJ 36490661 28.2.2020
14000359 potraviny 319,21   28.2.2020 GVP 36446190 28.2.2020
120045966 potraviny 404,34 2/2017 9.3.2020 Bidfood 34152199 11.3.2020
120047262 mäso 239,15 2/2017 9.3.2020 Bidfood 34152199 11.3.2020
2042450 mäso 269,64 4/2019 9.3.2020 DMJ 36490661 11.3.2020
120048447 potraviny 409,20 2/2017 10.3.2020 Bidfood 34152199 11.3.2020
5202000792 potraviny 292,36 5/2018 11.3.2020 Eastfood 45702942 11.3.2020
2042543 mäso 171,04 4/2019 11.3.2020 DMJ 36490661 11.3.2020
1191179194 mlieko 33,72 5/2015 11.3.2020 Rajo 31329519 13.32020
160078 zelenina 124,95 6/2018 23.3.2020 OVO 32394268 23.3.2020
160041 ovocie,zelenina 451,69 6/2018 23.3.2020 OVO 32394268 23.3.2020
1400363 potraviny 131,10   23.3.2020 GVP 36446190 23.3.2020
2012336 potraviny 26,22 4/2019 1.6.2020 DMJ 36490661 4.6.2020
2043747 ml.výrobky 72,12 4/2017 1.6.2020 DMJ 36490661 4.6.2020
120078300 mäso 145,98 2/2017 2.6.2020 Bidfood 34152199 4.6.2020
2043935 mäso 155,55 4/2019 3.6.2020 DMJ 36490661 4.6.2020
2001301544 potraviny 192,77 3/2018 4.6.2020 ATC 35760532 4.6.2020
120081503 mäso 118,80 2/2017 8.6.2020 Bidfood 34152199 15.6.2020
2044104 mäso 84,47 4/2017 10.6.2020 DMJ 36490661 15.6.2020
120085014 potraviny,ryby 452,81 2/2017 12.6.2020 Bidfood 34152199 15.6.2020
2012571 potraviny 34,49 4/2017 12.6.2020 DMJ 36490661 15.6.2020
2044212 mäso 154,83 4/2019 15.6.2020 DMJ 36490661 15.6.2020
160278 ovocie,zelenina 299,25 6/2018 15.6.2020 OVO 32394268 15.6.2020
2044349 mäso 112,33 4/2019 17.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
2012717 potraviny 51,55 4/2019 19.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
120090398 potraviny 150,65 2/2017 22.6.2020 Bidfood 34152199 23.6.2020
2044471 mäso 84,11 4/2019 22.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
2044473 mäso 102,01 4/2019 22.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
120091613 mäso 113,76 2/2017 23.6.2020 Bidfood 120091613 23.6.2020
2044520 mäso 150,32 4/2019 23.6.2020 DMJ 2044520 23.6.2020
20200201 potraviny 710,54 2/2019 28.8.2020 Marcodia 34905162 31.8.2020
2013890 potraviny 140,53 4/2019 28.8.2020 DMJ 36490661 31.8.2020
2001302090 potraviny 386,90 3/2018 31.8.2020 ATC 2001302090 31.8.2020
120142698 potraviny 643,19 2/2017 31.8.2020 Bidfood 34152199 31.8.2020
120142699 potraviny 378,92 2/2017 31.8.2020 Bidfood 34152199 31.8.2020
5202001495 potraviny 188,58 5/2018 2.9.2020 Eastfood 45702942 4.9.2020
2045836 mäso,ml.výrobky 150,06 4/2019 2.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2013978 potraviny 53,64 4/2019 2.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
120145697 mäso 223,11 2/2017 3.9.2020 Bidfood 34152199 4.9.2020
2015984 ml.výrobky 142,98 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2014066 potraviny 29,89 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2014071 potraviny 19,92 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2046043 mäso 155,14 4/2019 7.9.2020 DMJ 36490661 10.9.2020
120148628 mäso,potraviny 818,56 2/2017 8.9.2020 Bidfood 34152199 10.9.2020
1191216092 mlieko,ml.výrobky 200,29 5/2015 8.9.2020 Rajo 31329519 10.9.2020
2042278 mäso 60,79 5/2014 10.9.2020 Cimbaľak 36473219 10.9.2020
2046185 ml.výrobky 57,18 4/2019 10.9.2020 DMJ 36490661 10.9.2020
2014200 potraviny 108,56 4/2019 10.9.2020 DMJ 36490661 10.9.2020
160583 ovocie,zelenina 683,02 6/2018 10.9.2020 OVO 32394268 10.9.2020
120153139 ryby, potraviny 839,55 2/2017 14.9.2020 Bidfood 34152199 17.9.2020
120153140 potraviny 280,32 2/2017 14.9.2020 Bidfood 34152199 17.9.2020
2046338 mäso 222,00 4/2019 16.9.2020 DMJ 36490661 17.9.2020
1412010158 potraviny 647,71 1/2015 16.9.2020 Agfoods 34144579 17.9.2020
2043753 mäso 87,30 5/2014 17.9.2020 Cimbaľak 36473219 17.9.2020
5202001647 potraviny 153,47 5/2018 18.9.2020 Eastfood 45702942 18.9.2020
120157318 ml.výrobky 135,84 2/2017 18.9.2020 Bidfood 34152199 18.9.2020
2046381 ml.výrobky 89,98 4/2019 18.9.2020 DMJ 36490661 18.9.2020
2014331 potraviny 48,32 4/2019 18.9.2020 DMJ 36490661 18.9.2020
14000373 potraviny 198,39 5/2017 18.9.2020 GVP 36446190 18.9.2020
160627 ovocie, zelenina 648,83 6/2018 21.9.2020 OVO 32394268 24.9.2020
2001302411 potraviny 187,26 3/2018 21.9.2020 ATC 35760532 24.9.2020
120159506 mäso,potraviny 756,83 2/2017 21.9.2020 Bidfood 34152199 24.9.2020
20466603 mäso 151,20 4/2019 22.9.2020 DMJ 36490661 24.9.2020
120159578 mäso 196,52 2/2017 22.9.2020 Bidfood 34152199 24.9.2020
2045327 mäso 58,06 5/2014 24.9.2020 Cimbaľak 36473219 24.9.2020
2046667 ml.výrobky 165,74 4/2019 24.9.2020 DMJ 36490661 24.9.2020
2014507 potraviny 114,44 4/2019 24.9.2020 DMJ 36490661 24.9.2020
120161783 potraviny 434,36 2/2017 24.9.2020 Bidffod 34152199 24.9.2020
1020200291 potraviny 119,42 1/2018 24.9.2020 Horesko 51196603 29.9.2020
120164003 ryby 526,56 2/2017 28.9.2020 Bidfood 34152199 29.9.2020
120164007 mäso,potraviny 438,56 2/2017 28.9.2020 Bidfood 34152199 29.9.2020
14000376 potraviny 111,10 3/2017 29.9.2020 GVP 36446190 29.9.2020
160684 ovocie,zelenina 705,79 6/2018 29.9.2020 OVO 32394268 29.9.2020
160685 ovocie,zelenina 258,35 6/2018 29.9.2020 OVO 32394268 29.9.2020
2046836 mäso 70,52 4/2019 29.9.2020 DMJ 36490661 29.9.2020
2046915 mäso 151,05 5/2014 1.10.2020 Cimbaľak 36473219 5.10.2020
120167400 potraviny 513,61 2/2017 1.10.2020 Bidfood 34152199 5.10.2020
2046923 mäso,ml.výrobky 164,91 4/2019 1.10.2020 DMJ 36490661 5.10.2020
120167098 potraviny 14,08 2/2017 2.10.2020 Bidfood 34152199 5.10.2020
2047091 mäso 139,93 4/2019 5.10.2020 DMJ 36490661 5.10.2020
120171095 mäso 405,49 2/2017 6.10.2020 Bidfood 34152199 9.10.2020
120170425 mäso 103,16 2/2017 6.10.2020 Bidfood 34152199 9.10.2020
20200275 potraviny 605,17 2/2019 6.10.2020 Marcodia 34905162 9.10.2020
2047196 mäso 114,76 4/2019 7.10.2020 DMJ 36490661 9.10.2020
120172336 potraviny 701,27 2/2017 8.10.2020 Bidfood 34152199 9.10.2020
2001302746 potraviny 575,23 3/2018 8.10.2020 ATC 35760532 9.10.2020
2014849 potraviny 94,16 4/2019 8.10.2020 DMJ 2014849 9.10.2020
2047216 ml.výrobky 106,54 4/2019 8.10.2020 DMJ 2047216 9.10.2020
2048061 mäso 36,94 5/2014 9.10.2020 Cimbaľak 36473219 9.10.2020
2047244 potraviny 31,80 4/2019 9.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
5202001871 potraviny 243,64 5/2018 9.10.2020 Eastfood 45702942 13.0.2020
160756 ovocie,zelenina 482,20 6/2018 12.10.2020 OVO 32394268 13.10.2020
2047323 mäso 265,28 4/2019 12.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
2014935 potraviny 247,48 4/2019 13.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
2047379 mäso 142,27 4/2019 13.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
120175542 mäso 239,40 2/2017 13.10.2020 Bidfood 34152199 13.10.2020
2048590 mäso 67,25 5/2014 14.10.2020 Cimbaľak 36473219 15.10.2020
2014969 potraviny 115,39 4/2019 14.10.2020 DMJ 36490661 15.10.2020
2047421 ml.výroby 193,48 4/2019 14.10.2020 DMJ 36490661 15.10.2020
120177252 potraviny 227,94 2/2017 15.10.2020 Bidfood 34152199 15.10.2020
1412010227 potraviny 581,52 1/2015 16.10.2020 Agfoods 34144579 26.10.2020
120178964 ryby 634,80 2/2017 19.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
120178965 mäso 656,57 2/2017 19.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
2047663 potraviny 170,49 4/2019 20.10.2020 DMJ 36490661 26.10.2020
2047702 mäso,ml.výrobky 216,51 4/2019 21.10.2020 DMJ 36490661 26.10.2020
2015124 potraviny 90,36 4/2019 21.10.2020 DMJ 36490661 26.10.2020
2001302947 potraviny 460,98 3/2018 21.10.2020 ATC 3560532 26.10.2020
2049961 mäso 38,79 5/2014 22.10.2020 Cimbaľak 36473219 26.10.2020
160817 ovocie,zelenina 478,85 6/2018 23.10.2020 OVO 32394268 26.10.2020
120183294 potraviny 218,77 2/2017 26.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
12018367 mäso 16,63 2/2017 26.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
120183980 mäso 166,73 2/2017 26.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
2047834 mlieko 32,34 4/2019 26.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
2047870 mäso 87,43 4/2019 27.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
2051007 mäso 44,15 5/2014 28.10.2020 Cimbaľak 36473219 28.10.2020
5202001994 potraviny 243,85 5/2018 28.10.2020 Eastfood 45702942 28.10.2020
2015236 potraviny 27,17 4/2019 28.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
2047911 ml.výrobky 51,54 4/2019 28.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
160862 ovocie,zelenina 413,31 6/2018 28.10.2020 OVO 32394268 28.10.2020
160863 ovocie,zelenina 349,95 6/2018 28.10.2020 OVO 32394268 28.10.2020
14000379 potraviny 364,70 5/2019 29.10.2020 GVP 36446190 29.10.2020
120188395 potraviny 51,30 2/2017 3.11.2020 Bidfood 34152199 5.11.2020
2051759 mäso 221,38 5/2014 4.11.2020 Cimbaľak 36473219 5.11.2020
2048132 potraviny 35,34 4/2019 4.11.2020 DMJ 36490661 5.11.2020
2015388 potraviny 34,36 4/2019 4.11.2020 DMJ 36490661 5.11.2020
120189872 mäso 113,50 2/2017 5.11.2020 Bidfood 34152199 5.11.2020
5202002032 potraviny 323,03 5/2018 6.11.2020 Eastfood 45702942 12.11.2020
2052431 mäso 26,73 5/2014 10.11.2020 Cimbaľak 36473219 12.11.2020
120194001 mäso, potraviny 473,53 2/2017 12.11.2020 Bidfood 34152199 12.11.2020
2048311 ml.výrobky 198,61 4/2019 12.11.2020 DMJ 36490661 12.11.2020
2015492 potraviny 73,28 4/2019 12.11.2020 DMJ 36490661 12.11.2020
20200331 potraviny 703,56 2/2019 12.11.2020 Marcodia 34905162 20.11.2020
2048422 mäso 89,80 4/2019 16.11.2020 DMJ 36490661 20.11.2020
120192899 ryby,potraviny 454,26 2/2017 10.11.2020 Bidfood 34152199 20.11.2020
120197676 potraviny 128,80 2/2017 19.11.2020 Bidfood 34152199 20.11.2020
2048568 mäso,ml.výrobky 123,37 4/2019 20.11.2020 DMJ 36490661 20.11.2020
2015649 potraviny 62,92 4/2019 20.11.2020 DMJ 36490661 20.11.2020
120199610 ryby,potraviny 435,46 2/2017 23.11.2020 Bidfood 34152199 27.11.2020
160935 ovocie,zelenina 262,10 6/2018 23.11.2020 OVO 32364268 27.11.2020
2048702 mäso 83,29 4/2019 24.11.2020 DMJ 36490661 27.11.2020
2055181 mäso 202,18 5/2014 25.11.2020 Cimbaľak 36473219 27.11.2020
120202476 potraviny 376,76 2/2017 26.11.2020 Bidfood 34152199 27.11.2020
2048756 ml.výrobky 94,59 4/2019 26.11.2020 DMJ 36490661 27.11.2020
2015780 potraviny 42,80 4/2019 26.11.2020 DMJ 36490661 27.11.2020
161010 ovocie,zelenina 614,22 6/2018 27.11.2020 OVO 32394268 27.11.2020
2015859 potraviny 271,08 4/2019 30.11.2020 DMJ 36490661 30.11.2020
120204380 mäso 111,08 2/2017 30.11.2020 Bidfood 120204380 30.11.2020
14000383 potraviny 332,10 3/2017 30.11.2020 GVP 36446190 30.11.2020
2001303472 potraviny 182,48 3/2018 30.11.2020 ATC 35760532 30.11.2020
120207124 potraviny 245,57 2/2017 3.12.2020 Bidfood 34152199 3.12.2020
2056109 mäso 41,03 5/2014 1.12.2020 Cimbaľak 36473219 3.12.2020
2048978 mäso 116,57 4/2019 1.12.2020 DMJ 36490661 3.12.2020
2049036 ml.výrobky 73,96 4/2019 3.12.2020 DMJ 36490661 3.12.2020
2015984 potraviny 79,79 4/2019 3.12.2020 DMJ 2015984 3.12.2020
120209045 mäso 460,18 2/2017 7.12.2020 Bidfood 34152199 11.12.2020
120210136 potraviny 67,39 2/2017 8.12.2020 Bidfood 34152199 11.12.2020
2049196 mäso 90,70 4/2019 9.12.2020 DMJ 36490661 11.12.2020
2049225 mäso 47,12 4/2019 10.12.2020 DMJ 36490661 11.12.2020
120212575 potraviny 140,96 2/2017 11.12.2020 Bidfood 34152199 11.12.2020
2016122 potraviny 54,04 4/2019 11.12.2020 DMJ 36490661 11.12.2020
2058239 mäso 97,19 5/2014 15.12.2020 Cimbaľak 36473219 15.12.2020
20200381 potraviny 551,64 2/2019 14.12.2020 Marcodia 34905162 15.12.2020
120214558 mäso 266,00 2/2017 15.12.2020 Bidfood 34152199 15.12.2020
2049356 mäso 81,60 4/2019 15.12.2020 DMJ 36490661 15.12.2020
120216494 potraviny 143,21 2/2017 17.12.2020 Bidfood 34152199 17.12.2020
2016237 potraviny 64,03 2/2017 17.12.2020 DMJ 36490661 17.12.2020
14000387 potraviny 246,87 3/2017 17.12.2020 GVP 36446190 17.12.2020
161123 ovocie,zelenina 717,03 6/2018 18.12.2020 OVO 32394268 18.12.2020