Naše stránky používajú súbory cookies.

Rok 2021
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
121019506  mäso   160,73 1/2021   15.2.2021 Bidfood  34152199  16.2.20201 
 121019772 potraviny,ryby  293,13  1/2021  16.2.2021  Bidfood  34152199  16.2.2021 
 161244 zelenina  158,98  2/2021  16.2.2021  OVO  32394268  16.2.2021 
 14000393 potraviny  8,47  3/2021  16.2.2021  GVP  36446190  16.2.2021 
 121028441 mäso  118,09  1/2021  2.3.2021  Bidfood  34152199  4.3.2021 
 121027892 ryby, mäso  212,58  1/2021  2.3.2021  Bidfood  34152199  4.3.2021 
 161303 ovocie,zelenina  109,13  2/2021  5.3.2021  OVO  32394268  5.3.2021 
 14000396 potraviny  69,46  3/2021  5.3.2021  GVP  36446190  5.3.2021 
121049510   kuracie maso 21,36   1/2021 8.4.2021  Bidfood  34152199  8.4.2021 
 121051453  potraviny 295,66  1/2021  12.4.2021  Bidfood  34152199  16.4.2021 
 121052474 mäso  176,69  1/2021  13.4.2021  Bidfood  34152199  16.4.2021 
 121055710 potraviny  385,30  1/2021  16.4.2021  Bidfood  34152199  16.4.2021 
 121056330 potraviny,mäso  341,20  1/2021  19.4.2021   Bidfood 34152199   23.4.2021
 121057532 potraviny,mäso  110,27  1/2021  20.4.2021  Bidfood  34152199  23.4.2021 
121059147  potraviny,mäso  150,69  1/2021  22.4.2021  Bidfood  34152199  23.4.2021 
 121060146 potraviny  562,89  1/2021  23.4.2021  Bidfood  34152199  23.4.2021 
 121058032 mäso  227,88  1/2021  24.4.2021  Bidfood  34152199  26.4.2021 
 121061149 potraviny  324,25  1/2021  26.4.2021  Bidfood  34152199  26.4.2021 
 121061986 mäso  229,28  1/2021  26.4.2021  Bidfood  34152199  26.4.2021 
 161494 ovocie,zelenina  229,37  2/2021  22.4.2021  OVO  32394268  26.4.2021 
 121062374 ryby, mäso  648,64  1/2021  27.4.2021  Bidfood  34152199  29.4.2021 
 1412110087 potraviny  613,17  5/2021  27.4.2021  Agfoods  34144579  29.4.2021 
 121064750 potraviny  641,59  1/2021  29.4.2021  Bidfood  34152199  29.4.2021 
 161532 ovocie,zelenina  340,25  2/2021  29.4.2021  OVO  32394268  29.4.2021 
 161531 ovocie,zelenina  799,31  2/2021  29.4.2021  OVO  32394268  29.4.2021 
 14000402 potraviny  396,00  4/2021  30.4.2021  GVP  36446190  30.4.2021 
 121065460 potraviny  22,87  1/2021  30.4.2021  Bidfood  34152199  30.4.2021 
121066396  mäso,potraviny  250,35  1/2021  3.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 530109036 mraz.potraviny  144,42  3/2021 3.5.2021  Inmedia  36019208  10.5.2021 
121067700  mäso  404,71  1/2021  4.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 121069654 potraviny  615,36  1/2021  6.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 121072000 mäso  474,39  1/2021  10.5.2021  Bidfood  34152199  10.5.2021 
 121073099  mäso 615,12  1/2021  11.5.2021  Bidfood  34152199  14.5.2021 
 121075383 potraviny  953,93  1/2021  13.5.2021  Bidfood  34152199  14.5.2021 
121075384 potraviny 146,05 1/2021 13.05.2021 Bidfood 34152199 14.5.2021
121075385 potraviny 18,05 1/2021 13.05.2021 Bidfood 34152199 14.5.2021
2101301259 potraviny 799,23 4/2018 17.05.2021 ATC 35760532 18.5.2021
121077708 mäso 406,26 1/2021 17.5.2021 Bidfood 34152199 18.5.2021
161621 ovocie,zelenina 895,74 2/2021 17.5.2021 OVO 32394268 18.5.2021
161622 ovocie 206,70 2/2021 17.5.2021 OVO 32394268 18.5.2021
121079129 mäso 395,48 1/2021 18.5.2021 Bidfood 34152199 18.5.2021
20210172 potraviny 652,68 2/2019 18.5.2019 Marco dia 34905162 18.5.2021
 21186 potraviny  453,00  5/2021  19.5.2021  Hany Ulič  45943648  21.5.2021 
 121081277 potraviny  503,20  1/2021  21.5.2021  Bidfood  34152199  21.5.2021 
 121083664 ryby  427,27  1/2021  24.5.2021  Bidfood  34152199  27.5.2021 
 121085032 mäso  417,02  1/2021  25.5.2021  Bidfood  34152199  27.5.2021 
 121087340 potraviny  931,11  1/2021  27.5.2021  Bidfood  34152199  27.5.2021 
 121088129 potraviny  301,25  1/2021  28.5.2021   Bidfood 34152199   28.5.2021
 161706 ovocie,zelenina  800,55  2/2021  28.5.2021  OVO  32394268  28.5.2021 
 161707 ovocie,zelenina  952,26  2/2021  28.5.2021  OVO  32394268  28.5.2021 
 121089452  mäso 810,40   1/2021  31.5.2021 Bidfood  34152199  31.5.2021 
 121089453 potraviny,mäso  625,62  1/2021  31.5.2021  Bidfood  34152199  31.5.2021 
 14000407 potraviny  718,09  3/2021  31.5.2021  GVP  36446190  31.5.2021 
 121090793  mäso 235,52  1/2021  1.6.2021  Bidfood  34152199  4.6.2021 
 530113388 potraviny  196,61  3/2021  2.6.2021  Inmedia  36019208  4.6.2021 
 1412110157 potraviny  602,63  5/2021  2.6.2021  Agfoods  34144579  4.6.2021 
 121093174 potraviny  401,76  1/2021  4.6.2021  Bidfood  34152199  4.6.2021 
 121095892 mäso,potravny  565,41  1/2021  7.6.2021  Bidfood  34152199  9.6.2021 
121097401  mäso,potraviny  389,48  1/2021  7.6.2021  Bidfood  34152199  9.6.2021 
 530114293 mr.potraviny  119,77  3/2021  7.6.2021  Inmedia  36019208  9.6.2021 
 2101301712 potraviny  365,91  4/2021  4.6.2021  ATC  35760532  9.6.2021 
121099840  mäso,potraviny  412,09  1/2021  10.6.2021  Bidfood  34152199  18.6.2021 
 161802 ovocie,zelenina  330,49  2/2021  14.6.2021  OVO  32394268  18.6.2021 
 121103465 mäso,potraviny  736,45  1/2021  15.6.2021  Bidfood  34152199  18.6.2021 
 121105807 mäso,potraviny  531,55  1/2021  17.6.2021  Bidfood  34152199  18.6.2021 
 121108646 mäso,potraviny  237,35  1/2021  21.6.2021  Bidfood  34152199  22.6.2021 
 121110664 mäso,potraviny  490,91  1/2021  22.6.2021  Bidfood  34152199  22.6.2021 
 161872 ovocie,zelenina  883,26  2/2021  23.6.2021  OVO  32394268  23.6.2021 
 161873 ovocie,zelenina  507,97  2/2021  23.6.2021  OVO  32394268  23.6.2021 
 121114282 potraviny  153,30 1/2021  25.6.2021   Bidfood 34152199  29.6.2021 
121115148 potraviny 261,04 1/2021 28.6.2021 Bidfood 34152199 29.6.2021
 14000412  potraviny 705,39  4/2021  29.6.2021   Gvp  36446190  29.6.2021
 121116860  potraviny 356,45  1/2021  29.6.2021  Bidfood  34152199  29.6.2021 
161897  ovocie,zelenina   403,59  2/2021 29.6.2021  OVO  32394268   29.6.2021
 20210260  potraviny 992,69   2/2019 20.8.2021  Marcodia  34905162  31.8.2021 
 1412110211  potraviny 795,40   5/2021 27.8.2021  Agfoods   34144579  31.8.2021
 121172109 potraviny  605,82  1/2021   2.9.2021 Bidfood  34152199  7.9.2021 
 121173476 potraviny,mäso   686,74 1/2021  6.9.2021  Bidfood  34152199  7.9.2021 
 121174604 mäso  424,84  1/2021  7.9.2021  Bidfood  34152199  7.9.2021 
 121177529 mäso,potraviny  664,88  1/2021  9.9.2021  Bidfood  34152199  10.9.2021 
 2101302627 potraviny  242,58   4/2021 9.9.2021  ATC  35760532  10.9.2021 
 530121101 potraviny  187,92  3/2021  10.9.2021  Inmedia  36019208  10.9.2021 
 121179735 mäso,potraviny  554,84  1/2021  13.9.2021  Bidfood  34152199  16.9.2021 
 121181198 mäso  179,42  1/2021  14.9.2021  Bidfood  34152199  16.9.2021 
 1412110252  potraviny 552,30  5/2021  14.9.2021  Agfoods  34177579   16.9.2021
162124 ovocie,zelenina 650,55 2/2021 16.9.2021 OVO 32394268 16.9.2011
121182317 mäso,potraviny 629,88 1/2021 16.9.2021 Bidfood 34152199 16.9.2021
2101302712 potraviny 220,89 4/2021 16.9.2021 ATC 35760532 16.9.2021
               
               
               
               
               
               
               

 

Rok 2020
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
2040047 ml.výrobky 206,98 4/2019 7.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
2010026 potraviny 111,56 4/2019 7.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
119238115 mäso,potraviny 598,52 2/2017 7.1.2020 Bidfood 34152199 13.1.2020
2040108 mäso 175,16 4/2019 8.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
2000801 mäso 80,83 5/2014 9.1.2020 Cimbaľak 36473219 13.1.2020
2040162 ml.výrobky 136,34 4/2019 9.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
2010136 potraviny 153,43 4/2019 9.1.2020 DMJ 36490661 13.1.2020
120000510 potraviny 582,25 2/2017 9.1.2020 Bidfood 34152199 13.1.2020
120000505 potraviny 13,54 2/2017 9.1.2020 Bidfood 34152199 13.1.2020
120003484 mäso 374,04 2/2017 13.1.2020 Bidfood 34152199 16.1.2020
120003149 ryby 469,45 2/2017 13.1.2020 Bidfood 34152199 16.1.2020
1412010020 potraviny 915,95 1/2015 13.1.2020 Agfoods 34144579 16.1.2020
120004402 potraviny 173,34 2/2017 14.1.2020 Bidfood 34152199 16.1.2020
2001300185 potraviny 376,28 3/2018 14.1.2020 ATC 35760532 16.1.2020
2040382 mäso,ml.výrobky 396,75 4/2019 15.1.2020 DMJ 36490661 16.1.2020
2010264 potraviny 109,51 4/2019 15.1.2020 DMJ 36490661 16.1.2020
5202000165 potraviny 489,59 5/2018 15.1.2020 Eastfood 45702942 16.1.2020
2002166 mäso 42,82 5/2014 16.1.2020 Cimbaľak 36473219 16.1.2020
1191165683 mlieko 11,76 5/2015 16.1.2020 Rajo 31329519 20.1.2020
2002622 mäso 103,32 5/2014 20.1.2020 Cimbaľak 36473219 20.1.2020
159647 ovocie,zelenina 463,75 6/2018 20.1.2020 OVO 32394268 20.1.2020
159646 ovocie,zelenina 750,75 6/2018 20.1.2020 OVO 32394268 20.1.2020
120008415 potraviny 144,08 2/2017 20.1.2020 Bidfood 34152199 20.1.2020
2003281 mäso 81,94 5/2014 21.1.2020 Cimbaľak 36473219 22.1.2020
120010123 mäso 105,18 2/2017 21.1.2020 Bidfood 34152199 22.1.2020
120010197 mäso 368,93 2/2017 21.1.2020 Bidfood 34152199 22.1.2020
2040666 mäso 74,09 4/2019 22.1.2020 DMJ 36490661 22.1.2020
120011595 potraviny 441,72 2/2017 23.1.2020 Bidfood 34152199 24.1.2020
120011597 potraviny 369,14 2/2017 23.1.2020 Bidfood 34152199 24.1.2020
2040735 mäso,ml.výrobky 315,69 4/2019 23.1.2020 DMJ 36490661 24.1.2020
2010471 potraviny 113,89 4/2019 23.1.2020 DMJ 36490661 24.1.2020
2010475 potraviny 474,00 4/2019 23.1.2020 DMJ 36490661 24.1.2020
5202000286 potraviny 255,10 5/2018 24.1.2020 Eastfood 5202000286 24.1.2020
1191167503 mlieko 107,64 5/2015 24.1.2020 Rajo 31329519 28.1.2020
2040861 mäso 134,51 4/2019 27.1.2020 DMJ 36490661 28.1.2020
159705 ovocie,zelenina 192,45 6/2018 27.1.2020 OVO 159705 28.1.2020
20200064 potraviny 486,19 2/2019 27.1.2020 Marcodia 34905162 28.1.2020
120015102 mäso 466,92 2/2017 28.1.2020 Bidfood 34152199 28.1.2020
1191169232 mlieko 11,76 5/2015 28.1.2020 Rajo 31329519 28.1.2020
2010591 potraviny 41,80 4/2019 29.1.2020 DMJ 36490661 30.1.2020
2040959 ml.výrobky 194,04 4/2019 29.1.2020 DMJ 36490661 30.1.2020
2004821 mäso 72,60 5/2014 30.1.2020 Cimbaľak 36473219 30.1.2020
120017649 mäso, potraviny 392,45 2/2017 30.1.2020 Bidfood 34152199 30.1.2020
120018857 potraviny 23,94 2/2017 31.1.20120 Bidfood 34152199 31.1.2020
2000028 ovocie 106,44 6/2018 31.1.2020 OVO 32394268 31.1.2020
159757 ovocie,zelenina 171,25 6/2018 31.1.2020 OVO 32394268 31.1.2020
159758 ovocie,zelenina 344,20 6/2018 31.1.2020 OVO 32394268 31.1.2020
14000355 potraviny 364,11 2/2016 31.1.2020 GVP 36446190 31.1.2020
120021040 mäso 130,55 2/2017 4.2.2020 Bidfood 34152199 6.2.2020
2006180 mäso 97,45 5/2014 5.2.2020 Cimbaľak 36473219 6.2.2020
2041278 mäso 250,97 4/2019 5.2.2020 DMJ 36490661 6.2.2020
200029 potraviny 82,08 1/2019 6.2.2020 Mplus 47372095 6.2.2020
120023356 potraviny 216,51 2/2017 6.2.2020 Bidfood 34152199 6.2.2020
2001300615 potraviny 254,62 3/2018 6.2.2020 ATC 35760532 6.2.2020
2010829 potraviny 80,14 4/2019 6.2.2020 DMJ 36490661 6.2.2020
2041315 ml.výrobky 93,37 4/2019 6.2.2019 DMJ 36490661 6.2.2019
5202000436 potraviny 89,83 5/2018 6.2.2020 Eastfood 45702942 11.2.2020
2041342 ml.výrobky 86,24 4/2019 7.2.2020 DMJ 36490661 11.2.2020
2041426 mäs.výrobky 33,89 4/2019 10.2.2020 DMJ 36490661 11.2.2020
120026029 mäso,potraviny 360,38 2/2017 11.2.2020 Bidfood 34152199 11.2.2020
159804 ovocie,zelenina 508,35 6/2018 10.2.2020 OVO 32394268 11.2.2020
120026030 ryby 648,80 2/2017 11.2.2020 Bidfood 34152199 11.2.2020
2041532 mäso,ml.výrobky 274,41 4/2019 12.2.2020 DMJ 36490661 14.2.2020
2007685 mäso 57,54 5/2014 13.2.2020 Cimbaľak 36473219 14.2.2020
120028441 potraviny 337,13 2/2017 13.2.2020 Bidfood 34152199 14.2.2020
120028444 mäso,potraviny 932,37 2/2017 13.2.2020 Bidfood 34152199 14.2.2020
2041555 ml.výrobky 87,42 4/2019 13.2.2020 DMJ 36490661 14.2.2020
2010964 potraviny 98,89 4/2019 13.2.2020 DMJ 36490661 14.2.2020
1191172618 mlieko 36,96 5/2015 14.2.2020 Rajo 31329519 18.2.2020
159850 ovocie,zelenina 474,77 6/2018 17.2.2020 OVO 32394268 18.2.2020
2041693 ml.výrobky 110,22 4/2019 17.2.2020 DMJ 36490661 18.2.2020
2001300789 potraviny 654,03 3/2018 17.2.2020 ATC 36760532 18.2.2020
120032630 mäso 347,86 2/2017 18.2.2020 Bidfood 34152199 18.2.2020
120032000 zelenina 50,40 2/2017 18.2.2020 Bidfood 34152199 18.2.2020
2041747 mäso 167,31 4/2019 18.2.2020 DMJ 36490661 18.2.2020
5202000576 potraviny 256,00 5/2017 19.2.2020 Eastfood 45702942 21.2.2020
2011110 potraviny 308,16 4/2019 20.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
2041820 ml.výrobky 233,17 4/2019 20.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
2011131 potraviny 114,28 4/2019 20.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
120034041 potraviny 331,98 2/2017 20.2.2020 Bidfood 34152199 21.2.2020
2041860 mäso 73,26 4/2019 21.2.2020 DMJ 36490661 21.2.2020
159896 ovocie,zelenina 506,95 6/2018 24.2.2020 OVO 32394268 26.2.2020
2041954 mäso 176,79 4/2019 24.2.2020 DMJ 3640661 26.2.2020
120037743 ryby 539,72 2/2017 25.2.2020 Bidfood 34152199 26.2.2020
2001300991 potraviny 270,94 3/2018 26.2.2020 ATC 35760532 26.2.2020
2042072 kuracie mäso 273,52 4/2017 26.2.2020 DMJ 36490661 26.2.2020
2011259 potraviny 188,70 4/2017 26.2.2020 DMJ 36490661 26.2.2020
5202000675 potraviny 495,20 5/2018 26.2.2020 Eastfood 45702942 28.2.2020
2010268 mäso 157,02 5/2014 27.2.2020 Cimbaľak 36473219 28.2.2020
2000051 ovocie 106,41 6/2018 27.2.2020 OVO 32394268 28.2.2020
159944 ovocie,zelenina 300,95 6/2018 27.2.2020 OVO 32394268 28.2.2020
159945 ovocie,zelenina 317,73 6/2018 27.2.2020 OVO 32394268 28.2.2020
2011294 potraviny 427,37 4/2019 27.2.2020 DMJ 36490661 28.2.2020
14000359 potraviny 319,21   28.2.2020 GVP 36446190 28.2.2020
120045966 potraviny 404,34 2/2017 9.3.2020 Bidfood 34152199 11.3.2020
120047262 mäso 239,15 2/2017 9.3.2020 Bidfood 34152199 11.3.2020
2042450 mäso 269,64 4/2019 9.3.2020 DMJ 36490661 11.3.2020
120048447 potraviny 409,20 2/2017 10.3.2020 Bidfood 34152199 11.3.2020
5202000792 potraviny 292,36 5/2018 11.3.2020 Eastfood 45702942 11.3.2020
2042543 mäso 171,04 4/2019 11.3.2020 DMJ 36490661 11.3.2020
1191179194 mlieko 33,72 5/2015 11.3.2020 Rajo 31329519 13.32020
160078 zelenina 124,95 6/2018 23.3.2020 OVO 32394268 23.3.2020
160041 ovocie,zelenina 451,69 6/2018 23.3.2020 OVO 32394268 23.3.2020
1400363 potraviny 131,10   23.3.2020 GVP 36446190 23.3.2020
2012336 potraviny 26,22 4/2019 1.6.2020 DMJ 36490661 4.6.2020
2043747 ml.výrobky 72,12 4/2017 1.6.2020 DMJ 36490661 4.6.2020
120078300 mäso 145,98 2/2017 2.6.2020 Bidfood 34152199 4.6.2020
2043935 mäso 155,55 4/2019 3.6.2020 DMJ 36490661 4.6.2020
2001301544 potraviny 192,77 3/2018 4.6.2020 ATC 35760532 4.6.2020
120081503 mäso 118,80 2/2017 8.6.2020 Bidfood 34152199 15.6.2020
2044104 mäso 84,47 4/2017 10.6.2020 DMJ 36490661 15.6.2020
120085014 potraviny,ryby 452,81 2/2017 12.6.2020 Bidfood 34152199 15.6.2020
2012571 potraviny 34,49 4/2017 12.6.2020 DMJ 36490661 15.6.2020
2044212 mäso 154,83 4/2019 15.6.2020 DMJ 36490661 15.6.2020
160278 ovocie,zelenina 299,25 6/2018 15.6.2020 OVO 32394268 15.6.2020
2044349 mäso 112,33 4/2019 17.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
2012717 potraviny 51,55 4/2019 19.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
120090398 potraviny 150,65 2/2017 22.6.2020 Bidfood 34152199 23.6.2020
2044471 mäso 84,11 4/2019 22.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
2044473 mäso 102,01 4/2019 22.6.2020 DMJ 36490661 23.6.2020
120091613 mäso 113,76 2/2017 23.6.2020 Bidfood 120091613 23.6.2020
2044520 mäso 150,32 4/2019 23.6.2020 DMJ 2044520 23.6.2020
20200201 potraviny 710,54 2/2019 28.8.2020 Marcodia 34905162 31.8.2020
2013890 potraviny 140,53 4/2019 28.8.2020 DMJ 36490661 31.8.2020
2001302090 potraviny 386,90 3/2018 31.8.2020 ATC 2001302090 31.8.2020
120142698 potraviny 643,19 2/2017 31.8.2020 Bidfood 34152199 31.8.2020
120142699 potraviny 378,92 2/2017 31.8.2020 Bidfood 34152199 31.8.2020
5202001495 potraviny 188,58 5/2018 2.9.2020 Eastfood 45702942 4.9.2020
2045836 mäso,ml.výrobky 150,06 4/2019 2.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2013978 potraviny 53,64 4/2019 2.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
120145697 mäso 223,11 2/2017 3.9.2020 Bidfood 34152199 4.9.2020
2015984 ml.výrobky 142,98 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2014066 potraviny 29,89 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2014071 potraviny 19,92 4/2019 4.9.2020 DMJ 36490661 4.9.2020
2046043 mäso 155,14 4/2019 7.9.2020 DMJ 36490661 10.9.2020
120148628 mäso,potraviny 818,56 2/2017 8.9.2020 Bidfood 34152199 10.9.2020
1191216092 mlieko,ml.výrobky 200,29 5/2015 8.9.2020 Rajo 31329519 10.9.2020
2042278 mäso 60,79 5/2014 10.9.2020 Cimbaľak 36473219 10.9.2020
2046185 ml.výrobky 57,18 4/2019 10.9.2020 DMJ 36490661 10.9.2020
2014200 potraviny 108,56 4/2019 10.9.2020 DMJ 36490661 10.9.2020
160583 ovocie,zelenina 683,02 6/2018 10.9.2020 OVO 32394268 10.9.2020
120153139 ryby, potraviny 839,55 2/2017 14.9.2020 Bidfood 34152199 17.9.2020
120153140 potraviny 280,32 2/2017 14.9.2020 Bidfood 34152199 17.9.2020
2046338 mäso 222,00 4/2019 16.9.2020 DMJ 36490661 17.9.2020
1412010158 potraviny 647,71 1/2015 16.9.2020 Agfoods 34144579 17.9.2020
2043753 mäso 87,30 5/2014 17.9.2020 Cimbaľak 36473219 17.9.2020
5202001647 potraviny 153,47 5/2018 18.9.2020 Eastfood 45702942 18.9.2020
120157318 ml.výrobky 135,84 2/2017 18.9.2020 Bidfood 34152199 18.9.2020
2046381 ml.výrobky 89,98 4/2019 18.9.2020 DMJ 36490661 18.9.2020
2014331 potraviny 48,32 4/2019 18.9.2020 DMJ 36490661 18.9.2020
14000373 potraviny 198,39 5/2017 18.9.2020 GVP 36446190 18.9.2020
160627 ovocie, zelenina 648,83 6/2018 21.9.2020 OVO 32394268 24.9.2020
2001302411 potraviny 187,26 3/2018 21.9.2020 ATC 35760532 24.9.2020
120159506 mäso,potraviny 756,83 2/2017 21.9.2020 Bidfood 34152199 24.9.2020
20466603 mäso 151,20 4/2019 22.9.2020 DMJ 36490661 24.9.2020
120159578 mäso 196,52 2/2017 22.9.2020 Bidfood 34152199 24.9.2020
2045327 mäso 58,06 5/2014 24.9.2020 Cimbaľak 36473219 24.9.2020
2046667 ml.výrobky 165,74 4/2019 24.9.2020 DMJ 36490661 24.9.2020
2014507 potraviny 114,44 4/2019 24.9.2020 DMJ 36490661 24.9.2020
120161783 potraviny 434,36 2/2017 24.9.2020 Bidffod 34152199 24.9.2020
1020200291 potraviny 119,42 1/2018 24.9.2020 Horesko 51196603 29.9.2020
120164003 ryby 526,56 2/2017 28.9.2020 Bidfood 34152199 29.9.2020
120164007 mäso,potraviny 438,56 2/2017 28.9.2020 Bidfood 34152199 29.9.2020
14000376 potraviny 111,10 3/2017 29.9.2020 GVP 36446190 29.9.2020
160684 ovocie,zelenina 705,79 6/2018 29.9.2020 OVO 32394268 29.9.2020
160685 ovocie,zelenina 258,35 6/2018 29.9.2020 OVO 32394268 29.9.2020
2046836 mäso 70,52 4/2019 29.9.2020 DMJ 36490661 29.9.2020
2046915 mäso 151,05 5/2014 1.10.2020 Cimbaľak 36473219 5.10.2020
120167400 potraviny 513,61 2/2017 1.10.2020 Bidfood 34152199 5.10.2020
2046923 mäso,ml.výrobky 164,91 4/2019 1.10.2020 DMJ 36490661 5.10.2020
120167098 potraviny 14,08 2/2017 2.10.2020 Bidfood 34152199 5.10.2020
2047091 mäso 139,93 4/2019 5.10.2020 DMJ 36490661 5.10.2020
120171095 mäso 405,49 2/2017 6.10.2020 Bidfood 34152199 9.10.2020
120170425 mäso 103,16 2/2017 6.10.2020 Bidfood 34152199 9.10.2020
20200275 potraviny 605,17 2/2019 6.10.2020 Marcodia 34905162 9.10.2020
2047196 mäso 114,76 4/2019 7.10.2020 DMJ 36490661 9.10.2020
120172336 potraviny 701,27 2/2017 8.10.2020 Bidfood 34152199 9.10.2020
2001302746 potraviny 575,23 3/2018 8.10.2020 ATC 35760532 9.10.2020
2014849 potraviny 94,16 4/2019 8.10.2020 DMJ 2014849 9.10.2020
2047216 ml.výrobky 106,54 4/2019 8.10.2020 DMJ 2047216 9.10.2020
2048061 mäso 36,94 5/2014 9.10.2020 Cimbaľak 36473219 9.10.2020
2047244 potraviny 31,80 4/2019 9.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
5202001871 potraviny 243,64 5/2018 9.10.2020 Eastfood 45702942 13.0.2020
160756 ovocie,zelenina 482,20 6/2018 12.10.2020 OVO 32394268 13.10.2020
2047323 mäso 265,28 4/2019 12.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
2014935 potraviny 247,48 4/2019 13.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
2047379 mäso 142,27 4/2019 13.10.2020 DMJ 36490661 13.10.2020
120175542 mäso 239,40 2/2017 13.10.2020 Bidfood 34152199 13.10.2020
2048590 mäso 67,25 5/2014 14.10.2020 Cimbaľak 36473219 15.10.2020
2014969 potraviny 115,39 4/2019 14.10.2020 DMJ 36490661 15.10.2020
2047421 ml.výroby 193,48 4/2019 14.10.2020 DMJ 36490661 15.10.2020
120177252 potraviny 227,94 2/2017 15.10.2020 Bidfood 34152199 15.10.2020
1412010227 potraviny 581,52 1/2015 16.10.2020 Agfoods 34144579 26.10.2020
120178964 ryby 634,80 2/2017 19.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
120178965 mäso 656,57 2/2017 19.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
2047663 potraviny 170,49 4/2019 20.10.2020 DMJ 36490661 26.10.2020
2047702 mäso,ml.výrobky 216,51 4/2019 21.10.2020 DMJ 36490661 26.10.2020
2015124 potraviny 90,36 4/2019 21.10.2020 DMJ 36490661 26.10.2020
2001302947 potraviny 460,98 3/2018 21.10.2020 ATC 3560532 26.10.2020
2049961 mäso 38,79 5/2014 22.10.2020 Cimbaľak 36473219 26.10.2020
160817 ovocie,zelenina 478,85 6/2018 23.10.2020 OVO 32394268 26.10.2020
120183294 potraviny 218,77 2/2017 26.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
12018367 mäso 16,63 2/2017 26.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
120183980 mäso 166,73 2/2017 26.10.2020 Bidfood 34152199 26.10.2020
2047834 mlieko 32,34 4/2019 26.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
2047870 mäso 87,43 4/2019 27.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
2051007 mäso 44,15 5/2014 28.10.2020 Cimbaľak 36473219 28.10.2020
5202001994 potraviny 243,85 5/2018 28.10.2020 Eastfood 45702942 28.10.2020
2015236 potraviny 27,17 4/2019 28.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
2047911 ml.výrobky 51,54 4/2019 28.10.2020 DMJ 36490661 28.10.2020
160862 ovocie,zelenina 413,31 6/2018 28.10.2020 OVO 32394268 28.10.2020
160863 ovocie,zelenina 349,95 6/2018 28.10.2020 OVO 32394268 28.10.2020
14000379 potraviny 364,70 5/2019 29.10.2020 GVP 36446190 29.10.2020
120188395 potraviny 51,30 2/2017 3.11.2020 Bidfood 34152199 5.11.2020
2051759 mäso 221,38 5/2014 4.11.2020 Cimbaľak 36473219 5.11.2020
2048132 potraviny 35,34 4/2019 4.11.2020 DMJ 36490661 5.11.2020
2015388 potraviny 34,36 4/2019 4.11.2020 DMJ 36490661 5.11.2020
120189872 mäso 113,50 2/2017 5.11.2020 Bidfood 34152199 5.11.2020
5202002032 potraviny 323,03 5/2018 6.11.2020 Eastfood 45702942 12.11.2020
2052431 mäso 26,73 5/2014 10.11.2020 Cimbaľak 36473219 12.11.2020
120194001 mäso, potraviny 473,53 2/2017 12.11.2020 Bidfood 34152199 12.11.2020
2048311 ml.výrobky 198,61 4/2019 12.11.2020 DMJ 36490661 12.11.2020
2015492 potraviny 73,28 4/2019 12.11.2020 DMJ 36490661 12.11.2020
20200331 potraviny 703,56 2/2019 12.11.2020 Marcodia 34905162 20.11.2020
2048422 mäso 89,80 4/2019 16.11.2020 DMJ 36490661 20.11.2020
120192899 ryby,potraviny 454,26 2/2017 10.11.2020 Bidfood 34152199 20.11.2020
120197676 potraviny 128,80 2/2017 19.11.2020 Bidfood 34152199 20.11.2020
2048568 mäso,ml.výrobky 123,37 4/2019 20.11.2020 DMJ 36490661 20.11.2020
2015649 potraviny 62,92 4/2019 20.11.2020 DMJ 36490661 20.11.2020
120199610 ryby,potraviny 435,46 2/2017 23.11.2020 Bidfood 34152199 27.11.2020
160935 ovocie,zelenina 262,10 6/2018 23.11.2020 OVO 32364268 27.11.2020
2048702 mäso 83,29 4/2019 24.11.2020 DMJ 36490661 27.11.2020
2055181 mäso 202,18 5/2014 25.11.2020 Cimbaľak 36473219 27.11.2020
120202476 potraviny 376,76 2/2017 26.11.2020 Bidfood 34152199 27.11.2020
2048756 ml.výrobky 94,59 4/2019 26.11.2020 DMJ 36490661 27.11.2020
2015780 potraviny 42,80 4/2019 26.11.2020 DMJ 36490661 27.11.2020
161010 ovocie,zelenina 614,22 6/2018 27.11.2020 OVO 32394268 27.11.2020
2015859 potraviny 271,08 4/2019 30.11.2020 DMJ 36490661 30.11.2020
120204380 mäso 111,08 2/2017 30.11.2020 Bidfood 120204380 30.11.2020
14000383 potraviny 332,10 3/2017 30.11.2020 GVP 36446190 30.11.2020
2001303472 potraviny 182,48 3/2018 30.11.2020 ATC 35760532 30.11.2020
120207124 potraviny 245,57 2/2017 3.12.2020 Bidfood 34152199 3.12.2020
2056109 mäso 41,03 5/2014 1.12.2020 Cimbaľak 36473219 3.12.2020
2048978 mäso 116,57 4/2019 1.12.2020 DMJ 36490661 3.12.2020
2049036 ml.výrobky 73,96 4/2019 3.12.2020 DMJ 36490661 3.12.2020
2015984 potraviny 79,79 4/2019 3.12.2020 DMJ 2015984 3.12.2020
120209045 mäso 460,18 2/2017 7.12.2020 Bidfood 34152199 11.12.2020
120210136 potraviny 67,39 2/2017 8.12.2020 Bidfood 34152199 11.12.2020
2049196 mäso 90,70 4/2019 9.12.2020 DMJ 36490661 11.12.2020
2049225 mäso 47,12 4/2019 10.12.2020 DMJ 36490661 11.12.2020
120212575 potraviny 140,96 2/2017 11.12.2020 Bidfood 34152199 11.12.2020
2016122 potraviny 54,04 4/2019 11.12.2020 DMJ 36490661 11.12.2020
2058239 mäso 97,19 5/2014 15.12.2020 Cimbaľak 36473219 15.12.2020
20200381 potraviny 551,64 2/2019 14.12.2020 Marcodia 34905162 15.12.2020
120214558 mäso 266,00 2/2017 15.12.2020 Bidfood 34152199 15.12.2020
2049356 mäso 81,60 4/2019 15.12.2020 DMJ 36490661 15.12.2020
120216494 potraviny 143,21 2/2017 17.12.2020 Bidfood 34152199 17.12.2020
2016237 potraviny 64,03 2/2017 17.12.2020 DMJ 36490661 17.12.2020
14000387 potraviny 246,87 3/2017 17.12.2020 GVP 36446190 17.12.2020
161123 ovocie,zelenina 717,03 6/2018 18.12.2020 OVO 32394268 18.12.2020

 

Rok 2019
 
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
1940143 ml.výrobky 72,78 4/2019 7.1.2019 DMJ 36490661 7.1.2019
1910060 potraviny 73,39 4/2019 7.1.2019 DMJ 36490661 7.1.2019
118245310 mäso,potraviny 452,28 2/2017 7.1.2019 Bidfood 34152199 7.1.2019
102019009 potraviny 418,78 1/2018 7.1.2019 Horesko 51196603 7.1.2019
118245312 potraviny 40,56 2/2017 7.1.2019 Bidfood 34152199 7.1.2019
118245311 ryby,ml.výrobky 472,93 2/2017 7.1.2019 Bidfood 34152199 7.1.2019
1910095 potraviny 424,92 4/2019 9.1.2019 DMJ 36490661 10.1.2019
1940286 mäso 147,71 4/2019 9.1.2019 DMJ 36490661 10.1.2019
5201900094 potraviny 493,14 5/2018 9.1.2019 Eastfood 45702942 10.1.2019
5201900093 potraviny 528,62 5/2018 9.1.2019 Eastfood 45702942 10.1.2019
5201900076 potraviny 379,56 5/2018 9.1.2019 Eastfood 45702942 10.1.2019
1901240 mäso 62,77 5/2014 10.1.2019 Cimbaľak 36473219 10.1.2019
1411910005 potraviny 567,20 1/2015 10.1.2019 Ag-foods 34144579 10.1.2019
1910203 potraviny 64,39 4/2019 11.1.2019 DMJ 36490661 14.1.2019
1940376 ml.výrobky 127,64 4/2019 11.1.2017 DMJ 36490661 14.1.2019
118249002 potraviny 511,80 2/2017 11.1.2019 Bidfood 34152199 14.1.2019
1940471 mäso 241,31 4/2019 14.1.2019 DMJ 36490661 14.1.2019
157441 ovocie,zelenina 345,65 6/2018 14.1.2019 OVO 32394268 14.1.2019
1191078581 mlieko 15,11 5/2015 14.1.2019 Rajo 31329519 16.1.2019
1902297 mäso 109,02 5/2014 15.1.2019 Cimbaľak 36473219 16.1.2019
1940545 mäso 74,62 4/2019 15.1.2019 DMJ 36490661 16.1.2019
1901300112 potraviny 622,23 3/2018 9.1.2019 ATC 35760532 16.1.2019
1940664 mäso 84,59 4/2019 16.1.2019 DMJ 36490661 16.1.2019
1910315 potraviny 62,83 4/2019 16.1.2019 DMJ 36490661 16.1.2019
1940701 mäso 28,89 4/2019 17.1.2019 DMJ 36490661 18.1.2019
118252891 potraviny 86,21 2/2017 17.1.2019 Bidfood 34152199 18.1.2019
118248774 potraviny 33,41 2/2017 18.1.2019 Bidfood 34152199 18.1.2019
118254019 potraviny 411,00 2/2017 18.1.2018 Bidfood 34152199 18.1.2019
1903201 mäso 34,58 5/2014 21.1.2019 Cimbaľak 36473219 23.1.2019
1940837 mäso 55,95 4/2019 21.1.2019 DMJ 36490661 23.1.2019
157492 ovocie,zelenina 500,18 6/2018 21.1.2019 OVO 32394268 23.1.2019
118254881 mäso 221,54 2/2017 21.1.2019 Bidfood 34152199 23.1.2019
118254900 potraviny 72,00 2/2017 21.1.2019 Bidfood 34152199 23.1.2019
1901300388 potraviny 102,12 3/2018 23.1.2019 ATC 35760532 23.1.2019
1940967 mäso,ml.výrobky 549,10 4/2019 23.1.2019 DMJ 36490661 23.1.2019
1910492 potraviny 21,70 4/2019 23.1.2019 DMJ 36490661 23.1.2019
1185257744 potraviny 453,71 2/2017 24.1.2019 Bidfood 34152199 30.1.2019
118258635 ryby 515,23 2/2017 25.1.2019 Bidfood 34152199 30.1.2019
118260826 potraviny 463,16 2/2017 29.1.2019 Bidfood 34152199 30.1.2019
118260821 potraviny 390,06 2/2017 29.1.2019 Bidfood 34152199 30.1.2019
1905253 mäso 139,43 5/2014 29.1.2019 Cimbaľak 36473219 30.1.2019
1941203 mäso 108,67 4/2019 29.1.2019 DMJ 36490661 30.1.2019
1910611 potraviny 111,54 4/2019 30.1.2019 DMJ 36490661 30.1.2019
1941253 ml.výrobky 101,50 4/2019 30.1.2017 DMJ 36490661 30.1.2019
1900023 ovocie 76,28 6/2018 30.1.2019 OVO 32394268 31.1.2019
1191082183 mlieko 5,87 5/2015 31.1.2019 Rajo 31329519 31.1.2019
157574 ovocie,zelenina 592,77 6/2018 31.1.2019 OVO 32394268 31.1.2019
14000307 potraviny 410,61 7/2018 31.1.2019 GVP 36446190 31.1.2019
118264550 mäso 296,09 2/2017 4.2.2019 Bidfood 34152199 6.2.2019
118265730 potraviny,mäso 364,26 2/2017 5.2.2019 Bidfood 34152199 6.2.2019
1941554 mäso 99,49 4/2017 5.2.2019 DMJ 36490661 6.2.2019
190073 potraviny 75,60 7/2018 5.2.2019 Mplus 47372095 6.2.2019
1941643 mäso,potraviny 263,28 4/2019 7.2.2019 DMJ 36490661 11.2.2019
1910826 potraviny 58,96 4/2019 7.2.2019 DMJ 36490661 11.2.2019
118267731 ryby,potraviny 460,07 2/2017 7.2.2019 Bidfood 34152199 11.2.2019
1901300614 potraviny 111,70 3/2018 7.2.2019 ATC 35760532 11.2.2019
1941743 mäso 192,98 4/2019 11.2.2019 DMJ 1941743 11.2.2019
1411910089 potraviny 260,45 1/2015 12.2.2019 AGFOODS 34144579 14.2.2019
1941896 mäso 111,75 4/2017 13.2.2019 DMJ 36490661 14.2.2019
5201900480 potraviny 548,62 5/2018 13.2.2019 Eastfood 45702942 14.2.2019
5201900483 potraviny 562,03 5/2018 13.2.2019 Eastfood 45702942 14.2.2019
20190105 potraviny 382,54 2/2019 14.2.2019 Marcodia 34905162 14.2.2019
119000152 potraviny,mäso 187,64 2/2017 12.2.2019 Bidfood 34152199 14.2.2019
119004026 ml.výrobky 210,52 2/2017 18.2.2019 Bidfood 34152199 21.2.2019
1911016 potraviny 84,08 4/2019 18.2.2019 DMJ 36490661 21.2.2019
1191086714 mliečne výrobky 30,12 5/2015 21.2.2019 Rajo 31329519 21.2.2019
119008838 kuracie mäso 193,12 2/2017 25.2.2019 Bidfood 34152199 26.2.2019
1942275 mäso 255,29 4/2019 25.2.2019 DMJ 36490661 26.2.2019
157683 ovocie,zelenina 597,38 6/2018 25.2.2019 OVO 32394268 26.2.2019
1020190100 potraviny 235,80 1/2018 25.2.2019 Horesko 51196603 26.2.2019
1942378 mäso 242,53 4/2019 26.2.2019 DMJ 36490661 26.2.2019
1911168 potraviny 43,50 4/2019 26.2.2019 DMJ 36490661 26.2.2019
157734 ovocie,zelenina 550,00 6/2018 27.2.2019 OVO 32394268 27.2.2019
1910488 mäso 17,56 5/2014 28.2.2019 Cimbaľak 36473219 28.2.2019
1942493 mäso,ml.výrobky 55,58 4/2019 28.2.2019 DMJ 36490661 28.2.2019
1911223 potraviny 145,62 4/2019 28.2.2019 DMJ 36490661 28.2.2019
1900046 ovocie 34,72 6/2018 28.2.2019 OVO 32394268 28.2.2019
14000311 potraviny 251,82   28.2.2019 GVP 36446190 28.2.2019
119012738 ryby,potraviny 913,25 2/2017 1.3.2019 Bidfood 34152199 5.3.2019
1911209 potraviny 390,14 4/2019 1.3.2019 DMJ 36490661 5.3.2019
1942699 mäso 151,38 4/2019 4.3.2019 DMJ 36490661 5.3.2019
1942818 mäso 202,98 4/2019 6.3.2019 DMJ 36490661 7.3.2019
5201900694 potraviny 564,91 5/2018 6.3.2019 Eastfood 45702942 7.3.2019
1911405 potraviny 98,17 4/2019 7.3.2019 DMJ 36490661 7.3.2019
119016657 potraviny 194,98 2/2017 7.3.2019 Bidfood 34152199 7.3.2019
1942850 ml.výrobky 115,38 4/2019 7.3.2019 DMJ 36490661 7.3.2019
119017500 potraviny 10,74 2/2017 8.3.2019 Bidfood 34152199 11.3.2019
1191092905 mlieko 11,75 5/2015 8.3.2019 Rajo 31329519 11.3.2019
1942989 mäso 260,89 4/2019 11.3.2019 DMJ 36490661 11.3.2019
1901301039 potraviny 212,54 3/2018 8.3.2019 ATC 35760532 11.3.2019
157816 ovocie,zelenina 540,32 6/2018 11.3.2019 OVO 32394268 14.3.2019
119019652 mäso,potraviny 472,56 2/2017 12.3.2019 Bidfood 34152199 14.3.2019
1912781 mäso 69,71 5/2014 13.3.2019 Cimbaľak 36473219 14.3.2019
1943123 mäso 76,76 4/2019 13.3.2019 DMJ 36490661 14.3.2019
119021733 ryby,potraviny 459,96 2/2017 14.3.2019 Bidfood 34152199 14.3.2019
1943166 ml.výrobky 232,16 4/2019 14.3.2019 DMJ 36490661 14.3.2019
1911562 potraviny 111,96 4/2019 14.3.2019 DMJ 36490661 14.3.2019
1901301 potraviny 155,08 3/2018 18.3.2019 ATC 35760532 21.3.2019
190506 potraviny 221,40 3/2019 18.3.2019 Tatraprim 36492531 21.3.2019
1943438 mäso 144,31 4/2019 19.3.2019 DMJ 36490661 21.3.2019
1914010 kuracie mäso 132,05 5/2014 20.3.2019 Cimbaľak 36473219 21.3.2019
1943494 mäso,ml.výrobky 233,42 4/2019 20.3.2019 DMJ 36490661 21.3.2019
1911749 potraviny 108,19 4/2019 20.3.2019 DMJ 36490661 21.3.2019
119026782 mäso,potraviny 438,66 2/2017 21.3.2019 Bidfood 34152199 21.3.2019
157911 ovocie,zelenina 429,92 6/2018 25.3.2019 OVO 32394268 26.3.2019
1901301346 potraviny 198,83 3/2018 25.3.2019 ATC 35760532 26.3.2018
1191096307 mlieko 5,87 5/2015 22.3.2019 Rajo 31329519 26.3.2019
1191097105 jogurt 28,02 5/2015 26.3.2019 Rajo 31329519 26.3.2019
119029955 mäso 203,97 2/2017 26.3.2017 Bidfood 34152199 26.3.2019
119032602 mäso,potraviny 619,87 2/2017 29.3.2019 Bidfood 34152199 29.3.2019
1901301417 potraviny 67,43 3/2018 29.3.2019 ATC 35760532 29.3.2019
5201900954 potraviny 445,50 5/2018 28.3.2019 Eastfood 45702942 29.3.2019
5201900953 potraviny 275,41 5/2018 29.3.2019 Eastfood 45702942 29.3.2019
14000317 potraviny 237,67   29.3.2019 GVP 36446190 29.3.2019
157976 ovocie,zelenina 230,70 6/2018 29.3.2019 OVO 32394268 29.3.2019
1900096 ovocie 90,57 6/2018 29.3.2019 OVO 32394268 29.3.2019
157971 ovocie,zelenina 121,95 6/2018 29.3.2019 OVO 32394268 29.3.2019
1911897 potraviny 162,18 4/2019 1.4.2019 DMJ 36490661 3.4.2019
1916488 mäso 69,63 5/2014 3.4.2019 Cimbaľak 36473219 3.4.2019
1944176 mäso 73,62 4/2019 3.4.2019 DMJ 36490661 3.4.2019
1020190193 potraviny 337,71 1/2018 3.4.2019 Horesko 51196603 3.4.2019
1191099264 mlieko 25,69 5/2015 3.4.2019 Rajo 31329519 3.4.2019
1911931 potraviny 16,20 4/2019 1.4.2019 DMJ 36490661 3.4.2019
1944111 mäso 144,53 4/2019 3.4.2019 DMJ 36490661 3.4.2019
1944213 ml.výrobky 70,18 4/2017 4.4.2019 DMJ 36490661 5.4.2019
1912131 potraviny 141,40 4/2017 4.4.2019 DMJ 36490661 5.4.2019
119037906 potraviny 355,37 2/2017 5.4.2019 Bidfood 34152199 5.4.2019
119037907 ryby,potraviny 732,61 2/2017 5.4.2019 Bidfood 34152199 5.4.2019
119037905 potraviny 13,54 2/2017 5.4.2019 Bidfood 34152199 5.4.2019
1901301567 potraviny 134,05 3/2018 5.4.2019 ATC 35760532 5.4.2019
119040405 mäso,potraviny 312,35 2/2017 9.4.2019 Bidfood 34152199 12.4.2019
1944425 mäso 97,65 4/2019 9.4.2019 DMJ 36490661 12.4.2019
1912296 potraviny 64,02 4/2019 11.4.2019 DMJ 36490661 12.4.2019
1944535 ml.výrobky 105,03 4/2017 11.4.2019 DMJ 36490661 12.4.2019
119042169 potraviny 120,55 2/2017 11.4.2019 Bidfood 34152199 12.4.2019
119044342 mäso,potraviny 244,27 2/2017 15.4.2019 Bidfood 34152199 16.4.2019
1918944 mäso 80,41 5/2014 14.4.2019 Cimbaľak 36473219 16.4.2019
158059 ovocie, zelenina 582,84 6/2018 15.4.2019 OVO 32394268 16.4.2019
1944781 ml.výrobky 135,18 4/2017 16.4.2019 DMJ 36490661 16.4.2019
1912391 potraviny 39,66 4/2017 16.4.2019 DMJ 36490661 16.4.2019
119045419 potraviny 197,05 2/2017 16.4.2019 Bidfood 34152199 16.4.2019
20190208 potraviny 361,73 2/2019 16.4.2019 Marcodia 34905162 25.4.2019
1944964 mäso 256,12 4/2017 24.4.2019 DMJ 36490661 25.4.2019
119050641 ryby,potraviny 708,18 2/2017 25.4.2019 Bidfood 34152199 25.4.2019
1945020 ml.výrobky 303,12 4/2017 25.4.2019 DMJ 36490661 25.4.2019
1912552 potraviny 111,36 4/2017 25.4.2019 DMJ 36490661 25.4.2019
1191103344 mlieko 22,45 5/2015 25.4.2019 Rajo 31329519 25.4.2019
158129 ovocie,zelenina 842,66 6/2018 29.4.2019 OVO 32394268 29.4.2019
158130 ovocie,zelenina 382,60 6/2018 29.4.2019 OVO 32394268 29.4.2019
1920993 mäso 136,56 5/2014 30.4.2019 Cimbaľak 36473219 30.4.2019
119054017 mäso 189,34 2/2017 30.4.2019 Bidfood 34152199 30.4.2019
1900125 ovocie 95,08 6/2018 30.4.2019 OVO 32394268 30.4.2019
14000322 potraviny 441,20   30.4.2019 GVP 36446190 30.4.2019
119055175 potraviny 179,78 2/2017 2.5.2019 Bidfood 34152199 3.5.2019
1945355 mlieč.výrobky 45,15 4/2017 2.5.2019 DMJ 36490661 3.5.2019
1912749 potraviny 123,44 4/2017 2.5.2019 DMJ 36490661 3.5.2019
1020190245 potraviny 194,09 1/2018 3.5.2019 Horesko 51196603 3.5.2019
119057705 mäso,potraviny 411,49 2/2017 6.5.2019 Bidffod 34152199 9.5.2019
1945568 mäso 181,73 4/2017 7.5.2019 DMJ 36490661 9.5.2019
1922535 mäso 31,61 5/2014 9.5.2019 Cimbaľak 36473219 9.5.2019
119060035 potraviny 544,51 2/2017 9.5.2019 Bidfood 34152199 9.5.2019
1945626 ml.výrobky 162,30 4/2017 9.5.2019 DMJ 36490661 9.5.2019
1912905 potraviny 86,30 4/2017 9.5.2019 DMJ 36490661 9.5.2019
119062378 kuracie mäso 240,00 2/2017 13.5.2019 Bidfood 34152199 14.5.2019
158220 ovocie,zelenina 421,48 6/2018 10.5.2019 OVO 32394268 14.5.2019
1191108146 mlieko 28,33 5/2015 13.5.2019 Rajo 31329519 14.5.2019
1945846 mäso 141,91 4/2017 14.5.2019 DMJ 36490661 14.5.2019
119064381 mäso 76,10 2/2017 14.5.2019 Bidfood 34152199 14.5.2019
1923728 mäso 79,90 5/2014 15.5.2019 Cimbaľak 36473219 20.5.2019
5201901449 potraviny 194,87 5/2018 15.5.2019 Eastfood 45702942 20.5.2019
119066312 mäso 80,26 2/2017 16.5.2019 Bidfood 34152199 20.5.2019
119065626 potraviny 217,03 2/2017 16.5.2019 Bidfood 34152199 20.5.2019
1945998 ml.výrobky 191,17 4/2017 16.5.2019 DMJ 36490661 20.5.2019
1913093 potraviny 90,67 4/2017 16.5.2019 DMJ 36490661 20.5.2019
119067949 ryby 513,58 2/2017 20.5.2019 Bidfood 34152199 20.5.2019
1946221 mäso 171,33 4/2017 21.5.2019 DMJ 36490661 23.5.2019
1925252 mäso 187,32 5/2014 22.5.2019 Cimbaľak 36473219 23.5.2019
119071058 potraviny 402,70 2/2017 23.5.2019 Bidfood 34152199 23.5.2019
1020190277 potraviny 141,35 1/2018 23.5.2019 Horesko 51196603 23.5.2019
1901302283 potraviny 226,96 3/2018 23.5.2019 ATC 35760532 23.5.2019
1946321 mäso,ml.výrobky 114,69 4/2017 23.5.2019 DMJ 36490661 23.5.2019
1946350 mlieko 32,34 4/2017 24.5.2019 DMJ 36490661 27.5.2019
1901302308 potraviny 305,99 3/2018 24.5.2019 ATC 35760532 27.5.2019
1913257 potraviny 78,49 4/2017 23.5.2019 DMJ 36490661 27.5.2019
1946462 mäso 329,40 4/2017 27.5.2019 DMJ 36490661 27.5.2019
158315 ovocie,zelenina 1104,11 6/2018 27.5.2019 OVO 32394268 27.5.2019
1191110928 mlieko 27,60 5/2015 27.5.2019 Rajo 31329519 27.5.2019
1926123 mäso 100,47 5/2014 28.5.2019 Cimbaľak 36473219 29.5.2019
1913345 potraviny 509,66 4/2017 28.5.2019 DMJ 36490661 29.5.2019
1946533 mäso 120,49 4/2017 28.5.2019 DMJ 36490661 29.5.2019
1913369 potraviny 60,00 4/2017 28.5.2019 DMJ 36490661 29.5.2019
5201901581 potraviny 203,16 5/2018 28.5.2019 Eastfood 45702942 29.5.2019
20190276 potraviny 256,02 2/2019 28.5.2019 Marodia 20190276 29.5.2019
119074458 mäso,potraviny 439,09 2/2017 28.5.2019 Bidfood 119074458 29.5.2019
158360 ovocie,zelenina 589,18 6/2018 31.5.2019 OVO 32394268 31.5.2019
14000327 potraviny 422,62   31.5.2019 GVP 36446190 31.5.2019
1900157 ovocie 81,16 6/2018 31.5.2019 OVO 32394268 31.5.2019
119078898 mäso 428,02 2/2017 3.6.2019 Bidfood 34152199 7.6.2019
1946913 mäso 150,83 4/2017 4.6.2019 DMJ 36490661 7.6.2019
119079957 potraviny 135,97 2/2017 4.6.2019 Bidfood 34152199 7.6.2019
1947000 ml.výrobky 116,55 4/2017 6.6.2019 DMJ 36490661 7.6.2019
1913628 potraviny 113,15 4/2017 6.6.2019 DMJ 36490661 7.6.2019
1928074 mäso 39,22 5/2014 6.6.2019 Cimbaľak 36473219 7.6.2019
119083001 mäso 27,23 2/2017 6.6.2019 Bidfood 34152199 7.6.2019
119082363 potraviny 101,90 2/2017 6.6.2019 Bidfood 34152199 11.6.2019
119084905 mäso 292,78 2/2017 10.6.2019 Bidfood 34152199 11.6.2019
119084908 potraviny 19,96 2/2017 10.6.2019 Bidfood 34152199 11.6.2019
1947221 kuracie mäso 176,42 4/2017 11.6.2019 DMJ 36490661 11.6.2019
1901302574 potraviny 162,63 4/2017 11.6.2019 DMJ 36490661 11.6.2019
1913758 potraviny 18,08 4/2017 12.6.2019 DMJ 36490661 17.6.2019
1947280 mäso 173,97 4/2017 12.6.2019 DMJ 36490661 17.6.2019
1947319 mlieko 45,28 4/2017 13.6.2019 DMJ 36490661 17.6.2019
119089419 mäso 60,93 2/2017 14.6.2019 Bidfood 34152199 17.6.2019
1901302654 potraviny 158,06 3/2018 14.6.2019 ATC 35760532 17.6.2019
119090379 ryby,potraviny 724,63 2/2017 17.6.2019 Bidfood 34152199 17.6.2019
158474 ovocie,zelenina 704,70 6/2018 17.6.2019 OVO 32394268 17.6.2019
158475 ovocie,zelenina 233,17 6/2018 17.6.2019 OVO 32394268 17.6.2019
1947645 mäso,ml.výrobky 322,15 4/2017 19.6.2019 DMJ 36490661 24.6.2019
119093931 mäso,potraviny 438,37 2/2017 20.6.2019 Bidfood 34152199 24.6.2019
1913960 potraviny 14,88 4/2017 21.6.2019 DMJ 36490661 24.6.2019
1913958 potraviny 63,04 4/2017 21.6.2019 DMJ 36490661 24.6.2019
1947724 ml.výrobky 69,70 4/2017 21.6.2019 DMJ 36490661 24.6.2019
1947811 mäso 183,84 4/2017 24.6.2019 DMJ 36490661 24.6.2019
1914041 potraviny 16,32 4/2017 25.6.2019 DMJ 36490661 27.6.2019
1947882 mäso 219,44 4/2017 25.6.2019 DMJ 36490661 27.6.2019
119099733 potraviny 230,83 2/2017 27.6.2019 Bidfood 34152199 27.6.2019
14000331 potraviny 663,64   27.6.2019 GVP 36446190 27.6.2019
1900211 ovocie 108,28 6/2018 27.6.2019 OVO 32394268 27.6.2019
158585 ovocie,zelenina 373,36 6/2018 27.6.2019 OVO 32394268 27.6.2019
158586 ovocie,zelenina 667,11 6/2018 27.6.2019 OVO 32394268 27.6.2019
119145815 potraviny 275,59 2/2017 2.9.2019 Bidfood 34152199 4.9.2019
119145812 mäso 257,20 2/2017 2.9.2019 Bidfood 34152199 4.9.2019
1915136 potraviny 174,28 4/2018 2.9.2019 DMJ 36490661 4.9.2019
1901303214 potraviny 252,88 3/2018 2.9.2019 ATC 35760532 4.9.2019
1020190351 potraviny 437,17 1/2018 2.9.2019 Horesko 51196603 4.9.2019
1919596 mäso 188,31 4/2018 3.9.2019 DMJ 36490661 4.9.2019
19449650 mäso 162,38 4/2018 4.9.2019 DMJ 36490661 4.9.2019
1411910392 potraviny 526,11 1/2015 2.9.2019 AGFOODS 34144579 4.9.2019
5201902270 potraviny 271,69 5/2018 4.9.2019 Eastfood 45702942 9.9.2019
5201902278 potraviny 204,95 5/2018 4.9.2019 Easfood 45702942 9.9.2019
1915289 potraviny 101,66 4/2017 5.9.2019 DMJ 36490661 9.9.2019
1949679 mäso,ml.výrobky 180,03 4/2017 5.9.2019 DMJ 36490661 9.9.2019
119150503 potraviny 421,70 2/2017 6.9.2019 Bidfood 34152199 9.9.2019
158805 ovocie,zelenina 698,25 6/2018 9.9.2019 OVO 32394268 9.9.2019
1949788 mäso 154,66 4/2017 9.9.2019 DMJ 36490661 9.9.2019
119153589 mäso 491,60 2/2017 10.9.2019 Bidfood 34152199 11.9.2019
119152828 mäso,potraviny 510,27 2/2017 10.9.2019 Bidfood 34152199 11.9.2019
1915419 potraviny 71,94 4/2017 11.9.2019 DMJ 36490661 11.9.2019
1949917 ml.výrobky 29,59 4/2017 11.9.2017 DMJ 36490661 11.9.2019
1191135827 ml.výrobky 158,14 5/2015 11.9.2019 Rajo 31329519 11.9.2019
5201902371 potraviny 159,60 5/2018 11.9.2019 Eastfood 45702942 11.9.2019
5201902378 potraviny 613,80 5/2018 11.9.2019 Eastfood 45702942 11.9.2019
1945846 mäso 71,35 5/2014 12.9.2019 Cimbaľak 36473219 18.9.2019
119154960 potraviny 394,45 2/2017 12.9.2019 Bidfood 34152199 18.9.2019
119156820 ryby 638,03 2/2017 16.9.2019 Bidfood 34152199 18.9.2019
119158175 potraviny 258,14 2/2017 17.9.2019 Bidfood 34152199 18.9.2019
1950204 kuracie mäso 230,18 4/2017 17.9.2019 DMJ 36490661 18.9.2019
20190393 potraviny 563,30 2/2019 17.9.2019 Marcodia 34905162 18.9.2019
1946848 mäso 241,23 5/2014 18.9.2019 Cimbaľak 36473219 18.9.2019
5201902465 potraviny 166,55 5/2018 18.9.2019 Eastfood 45702942 20.9.2019
1191604488 potraviny 739,71 2/2017 19.9.2019 Bidfood 34152199 20.9.2019
119160486 potraviny 13,54 2/2017 19.9.2019 Bidfood 34152199 20.9.2019
1950286 mäso 73,79 4/2017 19.9.2019 DMJ 36490661 20.9.2019
1915624 potraviny 169,55 4/2017 19.9.2019 DMJ 36490661 20.9.2019
19VF0285 potraviny 77,76 1/2019 19.9.2019 Mplus 47372095 20.9.2019
1411910450 potraviny 559,37 1/2015 19.9.2019 AG foods 34144579 24.9.2019
1411910434 potraviny 466,70 1/2015 19.9.2019 AG foods 34144579 24.9.2019
158899 ovocie,zelenina 881,28 6/2018 23.9.2019 OVO 32394268 24.9.2019
119162750 mäso,potraviny 439,14 2/2017 23.9.2019 Bidfood 34152199 24.9.2019
1915677 potraviny 22,20 4/2017 23.9.2019 DMJ 36490661 24.9.2019
1950393 mäso,ml.výrobky 243,47 4/2017 23.9.2017 DMJ 36490661 24.9.2019
1915602 potraviny 999,30 4/2017 24.9.2019 DMJ 3640661 24.9.2019
1915722 potraviny 452,34 4/2017 24.9.2019 DMJ 36490661 24.9.2019
1950517 mäso 151,64 4/2017 25.9.2019 DMJ 36490661 27.9.2019
1948501 mäso 70,72 5/2014 26.9.2019 Cimbaľak 36473219 27.9.2019
1901303628 potraviny 190,62 3/2018 26.9.2019 ATC 35760532 27.9.2019
119166827 ryby,potraviny 696,35 2/2017 27.9.2019 Bidfood 34152199 27.9.2019
1950578 ml.výrobky 150,94 4/2017 27.9.2019 DMJ 36490661 27.9.2019
1915795 potraviny 170,33 4/2017 27.9.2019 DMJ 36490661 27.9.2019
1900249 ovocie 135,21 6/2018 30.9.2019 OVO 32394268 30.9.2019
158942 ovocie,zelenina 547,26 6/2018 30.9.2019 OVO 32394268 30.9.2019
119168184 potraviny 174,30 2/2017 30.9.2019 Bidfood 34152199 30.9.2019
158949 ovocie,zelenina 610,50 6/2018 30.9.2019 OVO 32394268 30.9.2019
158950 ovocie,zelenina 188,60 6/2018 30.9.2019 OVO 32394268 30.9.2019
14000335 potraviny 369,55   30.9.2019 GVP 36446190 30.9.2019
1950767 mäso 175,43 4/2018 1.10.2019 DMJ 36490661 2.10.2019
1949785 mäso 94,62 5/2014 2.10.2019 Cimbaľak 36473219 2.10.2019
1950890 mäso,ml.výrobky 257,23 4/2018 2.10.2019 DMJ 36490661 2.10.2019
1915979 potraviny 177,58 4/2018 2.10.2019 DMJ 36490661 2.10.2019
119171509 potraviny 638,86 2/2017 4.10.2019 Bidfood 34152199 9.10.2010
1191142941 mlieko,ml.výrobky 81,12 5/2015 4.10.2019 Rajo 31329519 9.10.2019
1950661 mäso 140,57 5/2014 8.10.2019 Cimbaľak 36473219 9.10.2019
119174924 mäso 213,07 2/2017 8.10.2019 Bidfood 34152199 9.10.2019
1950841 mäso 516,75 5/2014 9.10.2019 Cimbaľak 36473219 9.10.2019
1916156 potraviny 147,38 4/2018 9.10.2019 DMJ 36490661 9.10.2019
1916157 potraviny 7,25 4/2018 9.10.2019 DMJ 36490661 9.10.2019
1951157 mäso 147,66 4/2018 9.10.2019 DMJ 36490661 9.10.2019
5201902743 potraviny 496,22 5/2018 9.10.2019 Eastfood 45702942 9.10.2019
119176699 potraviny 590,04 2/2017 10.10.2019 Bidfood 34152199 11.10.2019
1901303899 potraviny 517,22 3/2018 10.10.2019 ATC 35760532 11.10.2019
1411910486 potraviny 555,80 1/2015 10.10.2019 Ag foods 34144579 11.10.2019
1916191 potraviny 44,40 4/2017 11.10.2019 DMJ 36490661 11.10.2019
119179078 mäso 265,69 2/2017 14.10.2019 Bidfood 34152199 18.10.2019
119179982 mäso 345,97 2/2017 14.10.2019 Bidfood 34152199 18.10.2019
1951499 mäso 264,96 4/2017 16.10.2019 DMJ 36490661 18.10.2019
159075 ovocie,zelenina 736,90 6/2018 17.10.2019 OVO 32394268 18.10.2019
1951562 mliečne výrobky 201,04 4/2017 18.10.2019 DMJ 36490661 18.10.2019
1916383 potraviny 60,28 4/2017 18.10.2019 DMJ 36490661 18.10.2019
1916384 potraviny 41,76 4/2017 18.10.2019 DMJ 36490661 18.10.2019
1020190475 potraviny 253,57 1/2018 18.10.2019 Horesko 51196603 18.10.2019
119185675 mäso 745,14 2/2017 21.10.2019 Bidfood 34152199 24.10.2019
1191146371 mlieko 124,20 5/2015 22.10.2019 Rajo 31329519 24.10.2019
1951764 mäso,ml.výrobky 442,82 4/2017 23.10.2019 DMJ 36490661 24.10.2019
1916515 potraviny 456,10 4/2017 23.10.2019 DMJ 36490661 24.10.2019
5201902937 potraviny 234,85 5/2018 23.10.2019 Eastfood 45702942 24.10.2019
1901304143 potraviny 495,74 3/2018 24.10.2019 ATC 35760532 24.10.2019
1901304142 potraviny 553,36 3/2018 24.102019 ATC 35760532 24.10.2019
119189015 potraviny 195,48 2/2017 25.10.2019 Bidfood 34152199 25.10.219
1954491 mäso 496,25 5/2014 28.10.2019 Cimbaľak 36473219 29.10.2019
5201902742 potraviny 697,50 5/2018 9.10.2019 Eastfood 45702942 29.10.2019
159150 ovocie,zelenina 299,60 6/2018 28.10.2019 OVO 32394268 29.10.2019
159160 ovocie,zelenina 286,03 6/2018 28.10.2019 OVO 32394268 29.10.2019
1900278 ovocie 185,69 6/2018 29.10.2019 OVO 32394268 29.10.2019
14000342 potraviny 535,09   29.10.2019 GVP 36446190 29.10.2019
119194906 mäso,potraviny 464,03 2/2017 4.11.2019 Bidfood 34152199 6.11.2019
1952185 potraviny 278,02 4/2019 4.11.2019 DMJ 36490661 6.11.2019
1916739 potraviny 18,58 4/2019 4.11.2019 DMJ 36490661 6.11.2019
20190481 potraviny 619,03 2/2019 4.11.2019 Marcodia 34905162 6.11.2019
1952258 mäso 269,87 4/2019 5.11.2019 DMJ 36490661 6.11.2019
1956269 mäso 187,10 5/2014 6.11.2019 Cimbaľak 36473219 6.11.2019
5201903058 potraviny 173,70 5/2018 6.11.2019 Eastfood 45702942 12.11.2019
5201903060 potraviny 281,00 5/2018 6.11.2019 Eastfood 45702942 12.11.2019
119198025 potraviny 25,92 2/2017 7.11.2019 Bidfood 34152199 12.11.2019
1916864 potraviny 92,30 4/2019 7.11.2019 DMJ 36490661 12.11.2019
19552335 mäso,ml.výrobky 170,28 4/2019 7.11.2019 DMJ 36490661 12.11.2019
119200305 ryby,potraviny 747,12 2/2017 11.11.2019 Bidfood 34152199 12.11.2019
119201524 potraviny 22,38 2/2017 12.11.2019 Bidfood 34152199 12.11.2019
1952527 mäso 290,96 4/2019 12.11.219 DMJ 36490661 15.11.2019
1952584 ml.výrobky 217,48 4/2019 13.11.2019 DMJ 36490661 15.11.2019
1917014 potraviny 65,94 4/2019 13.11.2019 DMJ 36490661 15.11.2019
1411910556 potraviny 684,52 1/2015 12.11.2019 Agfoods 34144579 15.11.2019
1957882 mäso 73,54 5/2014 14.11.2019 Cimbaľak 36473219 15.11.2019
1901304514 potraviny 643,77 3/2018 14.11.2019 ATC 35760532 15.11.2019
119204450 potraviny 231,50 2/2017 15.11.2019 Bidfood 34152199 15.11.2019
1952646 potraviny 64,62 4/2019 15.11.2019 DMJ 36490661 15.11.2019
1952809 mäso 177,75 4/2019 18.11.2019 DMJ 36490661 22.11.2019
19117123 potraviny 8,82 4/2019 18.11.2019 DMJ 36490661 22.11.2019
119207291 mäso,ml.výrobky 575,04 2/2017 19.11.2019 Bidfood 34152199 22.11.2019
1958586 mäso 231,26 5/2014 19.11.2019 Cimbaľak 36473219 22.11.2019
159274 ovocie,zelenina 810,36 6/2018 20.11.2019 OVO 32394268 22.11.2019
5201903246 potraviny 197,57 5/2018 20.11.2019 Eastfood 45702942 22.11.2019
1917244 potraviny 55,06 4/2019 21.11.2019 DMJ 36490661 22.11.2019
1952947 mäso,ml.výrobky 328,92 4/2019 21.11.2019 DMJ 36490661 22.11.2019
1191152239 mlieko,ml.výrobky 210,84 5/2015 15.11.2019 Rajo 31329219 22.11.2019
119209870 ryby,potraviny 979,14 2/2017 25.11.2019 Bidfood 34152199 26.11.2019
1953081 mäso 158,52 4/2019 25.11.2019 DMJ 36490661 26.11.2019
119211221 zelenina 76,51 2/2017 25.11.2019 Bidfood 34152199 26.11.2019
1953150 mäso 445,50 4/2019 26.11.2019 DMJ 36490661 26.11.2019
159357 ovocie,zelenina 790,05 6/2018 28.11.2019 OVO 32394268 28.11.2019
1900336 ovocie 133,78 6/2018 28.11.2019 OVO 32394268 28.11.2019
159358 ovocie,zelenina 713,85 6/2018 28.11.2019 OVO 32394268 28.11.2019
119214746 potraviny 347,82 2/2017 28.11.2019 Bidfood 34152199 28.11.2019
1953233 ml.výrobky 163,30 4/2019 28.11.2019 DMJ 36490661 28.11.2019
1917400 potraviny 127,15 4/2019 29.11.2019 DMJ 36490661 29.11.2019
1960732 mäso 47,50 5/2014 29.11.2019 Cimbaľak 36473219 29.11.2019
14000346 potraviny 551,81   29.11.2019 GVP 36446190 29.11.2019
119217386 mäso 259,94 2/2017 2.12.2019 Bidfood 34152199 5.12.2019
119216471 cestoviny 81,12 2/2017 2.12.2019 Bidfood 34152199 5.12.2019
1953507 mäso 176,42 4/2019 3.12.2019 DMJ 36490661 5.12.2019
1961718 mäso 108,09 5/2014 4.12.2019 Cimbaľak 36473219 5.12.2019
1917627 potraviny 106,10 4/2019 4.12.2019 DMJ 36490661 5.12.2019
1953559 mäso,ml.výrobky 447,70 4/2019 4.12.2019 DMJ 36490661 5.12.2019
20190552 potraviny 398,83 2/2019 4.12.2019 Marcodia 34905162 5.12.2019
119220017 potraviny 319,66 2/2017 5.12.2019 Bidfood 34152199 5.12.2019
1901304986 potraviny 193,63 3/2018 6.12.2019 ATC 35760532 10.12.2019
119222263 zelenina 29,99 2/2017 9.12.2019 Bidfood 34152199 10.12.2019
119223018 mäso 254,03 2/2017 9.12.2019 Bidfood 34152199 10.12.2019
159433 ovocie,zelenina 331,45 6/2018 9.12.2019 OVO 32394268 10.12.2019
1191157476 mlieko 10,08 5/2015 9.12.2019 Rajo 31329519 10.12.2019
1917799 potraviny 110,44 4/2019 11.12.2019 DMJ 36490661 16.12.2019
1953808 mäso,ml.výrobky 296,70 4/2019 11.12.2019 DMJ 36490661 16.12.2019
119226614 potraviny 236,02 2/2017 13.12.2019 Bidfood 34152199 16.12.2019
1963943 mäso 93,97 5/2014 16.12.2019 Cimbaľak 36473219 16.12.2019
1953965 mäso 105,83 4/2019 16.12.2019 DMJ 36490661 16.12.2019
1917959 potraviny 454,98 4/2019 16.12.219 DMJ 36490661 19.12.2019
119229433 mäso 225,92 2/2017 16.12.2019 Bidfood 34152199 19.12.2019
119229490 mäso 321,68 2/2017 16.12.2019 Bidfood 34152199 19.12.2019
14000351 potraviny 269,18   19.12.2019 GVP 36446190 19.12.2019
 
Rok 2018
 
číslo fa. popis suma v € s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
1840074 ml.výrobky 48,14 5.1.2018 DMJ Market 36490661 12.1.2018
118001118 mäso,potraviny 515,15 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
118001125 potraviny 17,42 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
118001122 potraviny 143,98 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
118001121 potraviny 135,76 8.1.2018 Bidfood 34152199 29.1.2018
1810037 potraviny 82,10 8.1.2018 DMJ Market 36490661 12.1.2018
1701304935 potraviny 61,90 9.1.2018 ATC-JR 35760532 12.1.2018
1840157 mäso 131,12 8.1.2018 DMJ Market 36490661 15.1.2018
20180017 potraviny 600,90 9.1.2018 Marcodia 34905162 18.1.2018
1840219 mäso 141,58 9.1.2018 DMJ Market 36490661 ..16.1.2018.
1801539 mäso 70,49 11.1.2018 Cimbaľak 36473219 25.1.2018
1840318 ml.výrobky 112,85 11.1.2018 DMJ Market 36490661 18.1.2018
1810195 potraviny 164,27 10.1.2018 DMJ Market 36490661 18.1.2018
118004862 ml.výrobky 236,95 12.1.2018 Bidfood 34152199 2.2.2018
118004859 potraviny 270 ,60 12.1.2018 Bidfood 34152199 2.2.2018
5201800066 potraviny 556,22 10.1.2018 Eastfood 45702942 24.1.2018
5201800077 potraviny 511,52 10.1.2018 Eastfood 45702942 24.1.2018
5201800105 potraviny 601,25 12.1.2018 Eastfood 45702942 26.1.2018
118004858 ryby 543,31 12.1.2018 Bidfood 34152199 2.2.2018
118005933 Mäso 283,83 15.1.2018 Bidfood 34152199 5.2.2018
155249 ovocie,zelenina 313,25 15.1.2018 OVO Centrum 32394268 22.1.2018
1091993072 mlieko 13,43 15.1.2018 Rajo 31329219 25.1.2018
1840549 mäso,potraviny 192,94 16.1.2018 DMJ Market 36490661 23.1.2018
1810314 potraviny 25,28 16.1.2018 DMJ Market 36490661 23.1.2018
1840596 mäso 281,12 17.1.2018 DMJ Market 36490661 24.1.2018
1801300210 potraviny 186,51 17.1.2018 ATC-JR 35760532 30.1.2018
1803208 mäso 39,72 18.1.2018 Cimbaľak 36473219 1.2.2018
118008850 potraviny 390,49 18.1.2018 Bidfood 34152199 8.2.2018
118008851 potraviny 56,56 18.1.2018 Bidfood 34152199 8.2.2018
1810429 potraviny 298,92 19.1.2018 DMJ Market 36490661 26.1.2018
155294 ovocie,zelenina 448,45 22.1.2018 Ovo centrum 32394268 29.1.2018
118011737 mäso 76,48 23.1.2018 Bidfood 34152199 13.2.2018
1840816 mäso 336,59 23.1.2018 DMJ Market 36490661 30.1.2018
1840874 ml.výrobky 95,40 24.1.2018 DMJ Market 36490661 31.1.2018
1810564 potraviny 29,56 24.1.2018 DMJ Market 36490661 31.1.2018
1091994788 ml.výrobky 55,34 24.1.2018 Rajo 31329219 1.2.2018
1804459 mäso 85,32 25.1.2018 Cimbaľak 36473219 8.2.2018
118013561 potraviny 33,70 25.1.2018 Bidfood 34152199 15.2.2018
1020180045 potraviny 194,28 25.1.2018 Horesko 51196603 8.2.2018
118014496 potraviny 38,96 26.1.2018 Bidfood 34152199 16.2.2018
118014498 potraviny 118,93 26.1.2018 Bidfood 34152199 16.2.2018
118012608 mäso 345,60 22.1.2018 Bidfood 34152199 12.2.2018
1841017 mäso 202,07 29.1.2018 DMJ Market 36490661 5.2.2018
118016332 ryby 436,86 30.1.2018 Bidfood 34152199 20.2.2018
118016328 potraviny 308,88 30.1.2018 Bidfood 34152199 20.2.2018
118016242 potraviny 20,59 29.1.2018 Bidfood 34152199 20.2.2018
1800002 ovocie 17,02 29.1.2018 OVO 32394268 5.2.2018
155332 ovocie,zelenina 271,22 30.1.2018 OVO 32394268 5.2.2018
155363 ovocie,zelenina 324,05 30.1.2018 OVO 32394268 5.2.2018
14000258 potraviny 446,20 31.1.2018 GVP 36446190 10.2.2018
1841141 mäso 44,32 31.1.2018 DMJ 36490661 7.2.2018
52018000245 potraviny 128,15 31.1.2018 Eastfood 45702942 14.2.2018
118018037 potraviny 191,19 1.2.2018 Bidfood 34152199 22.2.2018
1180119960 mäso,potraviny 341,46 5.2.2018 Bidfood 34152199 26.2.2018
1841413 mäso 324,63 6.2.2018 DMJ 36490661 13.2.2018
1841475 mäso 77,00 7.2.2018 DMJ 36496106 14.2.2018
5201800300 potraviny 711,62 7.2.2018 Eastfood 45702942 21.2.2018
1807260 mäso 30,59 8.2.2018 Cimbalak 36473219 22.2.2018
118022661 potraviny 434,63 8.2.2018 Bidfood 34152199 1.3.2018
1810973 potraviny 169,97 8.2.2018 DMJ 36496106 15.2.2018
1841507 ml.výrobky 104,34 8.2.2018 DMJ 36496106 15.2.2018
155442 ovocie,zelenina 459,94 12.2.2018 OVO 32394268 19.2.2018
1841620 mäso 136,72 12.2.2018 DMJ 36496106 19.2.2018
1191001619 mlieko 19,19 12.2.2018 Rajo 31329519 22.2.2018
118025544 ryby,potraviny 539,47 13.2.2018 Bidfood 34152199 6.3.2018
180261 potraviny 220,32 13.2.2018 Tatraprim 36492531 20.2.2018
118027428 potraviny 85,74 15.2.2018 Bidfood 34152199 8.3.2018
1811134 potraviny 106,07 14.2.2018 DMJ 36496106 21.2.2018
1841724 mäso,ml.výrobky 279,17 14.2.2018 DMJ 36496106 21.2.2018
155485 ovocie,zelenina 437,05 19.2.2018 OVO 32394268 26.2.2018
1811269 potraviny 54,10 20.3.2018 DMJ 36496106 26.2.2018
1841947 mäso 323,31 19.2.2018 DMJ 36496106 26.2.2018
1020180090 potraviny 193,18 19.2.2018 Horesko 51196603 5.3.2018
118030362 mäso 135,38 20.2.2018 Bidfood 34152199 13.3.2018
1842091 mlieko 32,34 22.2.2018 DMJ 36496106 1.3.2018
14000262 potraviny 319,63 22.2.2018 GVP 36446190 15.3.2018
155521 ovocie,zelenina 291,70 22.2.2018 OVO 32394268 5.3.2018
1800042 ovocie 64,20 23.2.2018 OVO 32394268 5.3.2018
118035201 ryby,potraviny 558,30 1.3.2018 Bidfood 34152199 20.3.2018
1842355 ml.výrobky 93,97 2.3.2018 DMJ 36490661 9.3.2018
1811546 potraviny 87,58 2.3.2018 DMJ 36490661 9.3.2018
118039061 kuracie mäso 129,12 6.3.2018 Bidfood 34152199 27.3.2018
1842492 mäso 139,51 6.3.2018 DMJ 36490661 13.3.2018
1842543 kuracie mäso 86,53 7.3.2018 DMJ 36490661 14.3.2018
5201800473 potraviny 564,26 7.3.2018 Eastfood 45702942 21.3.2018
5201800472 potraviny 537,98 8.3.2018 Eastfood 45702942 21.3.2018
1801300897 potraviny 420,76 8.3.2018 ATC - JR 35760532 21.3.2018
1842592 potraviny 6,34 8.3.2018 DMJ 36490661 15.3.2018
1811685 potraviny 52,13 8.3.2018 DMJ 36490661 15.3.2018
1811736 potraviny 28,08 9.3.2018 DMJ 36490661 16.3.2018
155617 ovocie,zelenina 315,90 12.3.2018 OVO 32394268 13.3.2018
118042441 mäso,potraviny 382,34 12.3.2018 Bidfood 34152199 13.3.2018
1191008589 ml.výrobky 36,72 12.3.2018 Rajo 31329519 22.3.2018
1191008577 ml.výrobky 51,91 12.3.2018 Rajo 31329519 22.3.2018
1842774 mäso 176,31 13.3.2018 DMJ 36490661 20.3.2018
1813917 mäso 90,35 14.3.2018 Cimbaľak 36473219 28.3.2018
5201800563 potraviny 696,00 16.3.2018 Eastfood 45702942 30.3.2018
5201800562 potraviny 163,34 16.3.2018 Eastfood 45702942 30.3.2018
1811906 potraviny 52,64 16.3.2018 DMJ 36490661 23.3.2018
1842960 ml.výrobky 59,87 16.3.2018 DMJ 36490661 23.3.2018
155660 ovocie,zelenina 217,03 19.3.2018 OVO 32394268 26.3.2018
1843052 mäso 201,30 19.3.2018 DMJ 36490661 26.3.2018
1815133 mäso 40,44 20.3.2018 Cimbaľak 36473219 3.4.2018
18115193 mäso 13,46 20.3.2018 Cimbaľak 36473219 3.4.2018
1843115 mäso 113,71 20.3.2018 DMJ 36490661 27.3.2018
118047189 potraviny 334,40 15.3.2018 Bidfood 34152199 5.4.2018
1812107 potraviny 482,15 20.3.2018 DMJ 36490661 27.3.2018
118050207 potraviny 192,25 22.3.2018 Bidfood 34152199 12.4.2018
1843226 mäso,ml.potraviny 225,92 23.3.2018 DMJ 36490661 30.3.2018
1812129 potraviny 46,38 23.3.2018 DMJ 36490661 30.3.2018
1801301157 potraviny 252,61 23.3.2018 ATC - JR 35760532 5.4.2018
118050847 potraviny 99,96 23.3.2018 Bidfood 34152199 13.4.2018
118049891 mäso 164,52 20.3.2018 Bidfood 34152199 10.4.2018
155705 ovocie,zelenina 486,45 26.3.2018 OVO 32394268 27.3.2018
118051945 ryby 575,60 26.3.2018 Bidfood 34152199 16.4.2018
1800082 ovocie 57,95 27.3.2018 OVO 32394268 6.4.2018
155728 ovocie,zelenina 288,30 27.3.2018 OVO 32394268 6.4.2018
14000266 potraviny 311,80 28.3.2018 GVP 36446190 15.4.2018
1812296 potraviny 36,35 3.4.2018 DMJ 36490661 10.4.2018
1843537 mäso,ml.výrobky 238,17 3.4.2018 DMJ 36490661 10.4.2018
118056737 mäso,potraviny 655,09 4.4.2018 Bidfood 34152199 25.4.2018
1020180157 potraviny 131,94 4.4.2018 Horesko 51196603 18.4.2018
1817999 mäso 61,33 5.4.2018 Cimbaľak 36473219 19.4.2018
118058875 zelenina 152,39 6.4.2018 Bidfood 34152199 27.4.2018
1843671 ml.výrobky 104,15 6.4.2018 DMJ 36490661 13.4.2018
1812467 potraviny 49,56 6.4.2018 DMJ 36490661 13.4.2018
5201800715 potraviny 218,30 6.4.2018 Eastfood 45702942 20.4.2018
1843807 mäso 190,39 10.4.2018 DMJ 36490661 13.4.2018
118060532 mäso 293,03 10.4.2018 Bidfood 34152199 1.5.2018
1191014930 mlieko 19,19 10.4.2018 Rajo 31329519 20.4.2018
1819151 mäso 31,04 11.4.2018 Cimbaľak 36473219 25.4.2018
118063767 potraviny 264,15 13.4.2018 Bidfood 34152199 4.5.2018
1812660 potraviny 56,57 13.4.2018 DMJ 36490661 20.4.2018
1843940 ml.výrobky 135,94 13.4.2018 DMJ 36490661 20.4.2018
155841 ovocie,zelenina 222,28 16.4.2018 OVO 32394268 23.4.2018
1812709 potraviny 38,10 16.4.2018 DMJ 36490661 23.4.2018
118064618 mäso 424,01 16.4.2018 Bidfood 34152199 7.5.2018
118065881 potraviny 175,97 17.4.2018 Bidfood 34152199 8.5.2018
18438009 mäso 158,02 17.4.2018 DMJ 36490661 24.4.2018
1812806 potraviny 150,59 18.4.2018 DMJ 36490661 25.4.2018
1844164 mäso 168,27 18.4.2018 DMJ 36490661 25.4.2018
20180211 potraviny 362,35 20.4.2018 MarcoDia 34905162 29.4.2018
118069514 ryby 247,10 23.4.2018 Bidfood 34152199 14.5.2018
1844331 mäso 217,91 23.4.2018 DMJ 36490661 30.4.2018
155891 ovocie,zelenina 518,45 23.4.2018 OVO 32394268 30.4.2018
1822209 mäso 158,92 25.4.2018 Cimbaľak 36473219 9.5.2018
1813019 potraviny 39,22 26.4.2018 DMJ 36490661 3.5.2018
1844490 ml.výrobky 94,98 26.4.2018 DMJ 36490661 3.5.2018
118072643 potraviny 466,24 26.4.2018 Bidfood 34152199 17.5.2018
1801301586 potraviny 326,04 26.4.2018 ATC 35760532 9.5.2018
5201800913 potraviny 269,81 27.4.2018 Eastfood 45702942 11.5.2018
14000271 potraviny 464,01 30.4.2018 GVP 36446190 10.5.2018
1800141 ovocie 72,56 30.4.2018 OVO 32394268 10.5.2018
155961 ovocie,zelenina 604,14 30.4.2018 OVO 32394268 10.5.2018
155960 ovocie,zelenina 540,58 30.4.2018 OVO 32394268 10.5.2018
118075065 mäso 282,52 2.5.2018 Bidfood 34152199 21.5.2018
1844737 mäso 160,03 2.5.2018 DMJ 36490661 9.5.2018
1823898 mäs.výrobky 31,97 3.5.2018 Cimbaľak 36473219 17.5.2018
118077289 potraviny 202,92 3.5.2018 Bidfood 34152199 24.5.2018
1844791 potraviny 77,50 3.5.2018 DMJ 36490661 10.5.2018
1813263 potraviny 99,66 3.5.2018 DMJ 36490661 10.5.2018
1020180219 potraviny 160,48 3.5.2018 Horesko 51196603 17.5.2018
1844918 mäso 108,45 7.5.2018 DMJ 36490661 14.5.2018
118079308 mäso 301,71 7.5.2018 Bidfood 34152199 28.5.2018
1844990 ml.výrobky 109,68 9.5.2018 DMJ 36490661 16.5.2018
1813415 potraviny 61,51 9.5.2018 DMJ 36490661 16.5.2018
1825099 mäso 37,77 10.5.2018 Cimbaľak 36473219 24.5.2018
118082156 potraviny 255,56 10.5.2018 Bidfood 34152199 31.5.2018
1191021779 ml.výrobky 49,54 10.5.2018 Rajo 31329519 18.5.2018
5201801072 potraviny 120,10 11.5.2018 Eastfood 5201801072 25.5.2018
118084325 mäso,potraviny 283,95 14.5.2018 Bidfood 34152199 4.6.2018
118084326 ryby 515,69 14.5.2018 Bidfood 34152199 4.6.2018
156048 ovocie,zelenina 470,05 14.5.2018 OVO 32394268 21.5.2018
1845218 mäso 143,46 15.5.2018 DMJ 36490661 22.5.2018
1813492 potraviny 234,00 16.5.2018 DMJ 36490661 22.5.2018
1813643 potraviny 37,91 16.5.2018 DMJ 36490661 23.5.2018
1845333 mäso 198,00 16.5.2018 DMJ 36490661 23.5.2018
118087119 potraviny 461,81 17.5.2018 Bidfood 34152199 7.6.2018
1827119 mäso 35,16 17.5.2018 Cimbaľak 36473219 17.5.2018
1813677 potraviny 34,20 17.5.2018 DMJ 36490661 24.5.2018
1845370 potraviny 65,41 17.5.2018 DMJ 36490661 24.5.2018
1801301863 potraviny 140,61 17.5.2018 ATC 35760532 30.5.2018
118089392 mäso,ml.výrobky 218,86 21.5.2018 Bidfood 34152199 11.6.2018
156103 ovocie,zelenina 333,54 21.5.2018 OVO 32394268 28.5.2018
1845493 mäso 347,89 21.5.2018 DMJ 36490661 28.5.2018
1828453 mäso 143,78 23.5.2018 Cimbaľak 36473219 6.6.2018
1813844 potraviny 511,30 23.5.2018 DMJ 36490661 30.5.2018
1813819 potraviny 54,89 23.5.2018 DMJ 36490661 30.5.2018
5201801192 potraviny 278,05 23.5.2018 Eastfood 45702942 5.6.2018
118092369 ryby,potraviny 672,61 24.5.2018 Bidfood 34152199 14.6.2018
1845655 mäso.ml.výrobky 96,86 24.5.2018 DMJ 36490661 31.5.2018
1411810334 potraviny 186,62 25.5.2018 Agfoods 34144579 2.6.2018
5201801225 potraviny 487,20 25.5.2018 Eastfood 45702942 8.6.2018
1801302014 potraviny 148,01 25.5.2018 ATC 35760532 7.6.2018
118094316 mäso 144,31 28.5.2016 Bidfood 34152199 18.6.2018
1845906 mäso 122,32 30.5.2018 DMJ 36490661 6.6.2018
1830227 mäso 48,30 31.5.2018 Cimbaľak 36473219 14.6.2018
118097505 potraviny 304,13 31.5.2018 Bidfood 34152199 21.6.2018
14000276 potraviny 569,24 31.5.2018 DVP 36446190 10.6.2018
156210 ovocie,zelenina 928,27 31.5.2018 OVO 32394268 11.6.2018
156223 ovocie,zelenina 301,70 31.5.2018 OVO 32394268 11.6.2018
1846062 ml.výrobky 34,02 1.6.2018 DMJ 36490661 8.6.2018
1814095 potraviny 22,87 1.6.2018 DMJ 36490661 8.6.2018
1831016 mäso 129,25 4.6.2018 Cimbaľak 36473219 18.6.2018
118100034 mäso 273,60 4.6.2018 Bidfood 34152199 25.6.2018
1814241 potraviny 30,58 5.6.2018 DMJ 36490661 12.6.2018
1846205 mäso 248,27 5.6.2018 DMJ 36490661 12.6.2018
1191028992 ml.výrobky 44,17 7.6.2018 Rajo 31329519 15.6.2018
1846338 ml.výrobky 176,14 8.6.2018 DMJ 36490661 15.6.2018
1814315 potraviny 115,99 8.6.2018 DMJ 36490661 15.6.2018
118105723 mäso,potraviny 482,23 11.6.2018 Bidfood 34152199 2.7.2018
156260 ovocie,zelenina 399,48 11.6.2018 OVO 32394268 18.6.2018
1846476 mäso 156,37 12.6.2018 DMJ 36490661 19.6.2018
118106477 mäso 155,09 12.6.2018 Bidfood 34152199 3.7.2018
1846574 ml.výrobky 85,54 14.6.2018 DMJ 36490661 21.6.2018
1814477 potraviny 88,04 14.6.2018 DMJ 36490661 21.6.2018
118110520 mäso 135,52 18.6.2018 Bidfood 34152199 9.7.2018
118110512 potraviny 292,69 18.6.2018 Bidfood 34152199 9.7.2018
156314 ovocie,zelenina 427,41 18.6.2018 OVO 32394268 25.6.2018
118113756 ryby,potraviny 180,47 21.6.2018 Bidfood 34152199 21.6.2018
1846813 mäso 214,02 19.6.2018 DMJ 36490661 21.6.2018
1846957 ml.výrobky 57,00 22.6.2018 DMJ 36490661 29.6.2018
1814710 potraviny 30,53 22.6.2018 DMJ 36490661 29.6.2018
1847037 mäso 210,82 25.6.2018 DMJ 36490661 2.7.2018
118117006 mäso, potraviny 285,14 26.6.2018 Bidfood 34152199 17.7.2018
1814814 potraviny 245,64 26.6.2018 DMJ 36490661 2.7.2018
181050 potraviny 150,29 26.6.2018 Tatraprim 36492531 2.7.2018
118118900 mäso,potraviny 218,11 28.6.2018 Bidfood 34152199 19.7.2018
14000281 potraviny 752,83 28.6.2018 GVP 36446190 10.7.2018
156402 ovocie,zelenina 605,12 28.6.2018 OVO 32394268 9.7.2018
156403 ovocie,zelenina 613,16 28.6.2018 OVO 32394268 9.7.2018
52041801906 potraviny 259,90 24.8.2018 Eastfood 45702942 27.8.2018
5201801907 potraviny 338,15 24.8.2018 Eastfood 45702942 27.8.2018
5201801905 potraviny 393,82 24.8.2018 Eastfood 45702942 27.8.2018
5201801904 potraviny 497,46 24.8.2018 Eastfood 45702972 27.8.2018
20180338 potraviny 601,32 24.8.2018 Marcodia 34905162 27.8.2018
1816022 potraviny 796,26 28.8.2018 DMJ 36490661 31.8.2018
1848765 potraviny 7,39 30.8.2018 DMJ 36490661 31.8.2018
1816063 potraviny 223,40 30.8.2018 DMJ 36490661 31.8.2018
1801302944 potraviny 603,26 30.8.2018 ATC 35760532 31.8.2018
1411810410 potraviny 983,15 31.8.2018 Agfoods 34144579 31.8.2018
118162077 potraviny 458,40 3.9.2018 Bidfood 34152199 5.9.2018
118162080 potraviny 297,85 3.9.2018 Bidfood 34152199 5.9.2018
118162079 mäso 216,51 3.9.2018 Bidfood 34152199 5.9.2018
118163212 mäso 72,53 4.9.2018 Bidfood 34152199 5.9.2018
1849010 mäso 163,85 4.9.2018 DMJ 36490661 5.9.2018
1849090 mäso 132,13 5.9.2018 DMJ 36490661 10.9.2018
118165209 potraviny 102,22 6.9.2018 Bidfood 34152199 10.9.2018
1849129 mäso 33,31 6.9.2018 DMJ 36490661 10.9.2018
1816288 potraviny 36,78 6.9.2018 DMJ 36490661 10.9.2018
1849160 potraviny 20,81 7.9.2018 DMJ 36490661 10.9.2018
1849268 mäso 355,68 10.9.2018 DMJ 36490661 10.9.2018
118168686 mäso,ml.výrobky 473,67 11.9.2018 Bidfood 34152199 12.9.2018
118168687 mäso 215,11 11.9.2018 Bidffod 34152199 12.9.2018
118168690 potraviny 74,70 11.9.2018 Bidfood 34152199 12.9.2018
1849395 ml.výrobky 95,93 12.9.2018 DMJ 36490661 12.9.2018
1816436 potraviny 23,11 12.9.2018 DMJ 36490661 12.9.2018
1191049888 ml.výrobky 42,83 12.9.2018 Rajo 31329219 12.9.2018
1851998 mäso 47,88 13.9.2018 Cimbaľak 36473219 14.9.2018
1020180356 potraviny 437,47 13.9.2018 Horesko 51196603 14.9.2018
1801303203 potraviny 132,04 14.9.2018 ATC - JR 35760532 14.9.2018
5201802186 potraviny 241,25 14.9.2018 Eastfood 45702942 14.9.2018
118172722 ryby,potraviny 709,18 18.9.2018 Bidfood 34152199 18.9.2018
118172736 ml.výrobky 52,27 18.9.2018 Bidfood 34152199 18.9.2018
156695 ovocie,zelenina 686,51 17.9.2018 OVO 32394268 18.9.2018
118173921 mäso 432,47 18.9.2018 Bidfood 34152199 18.9.2018
1849767 mäso 69,92 19.9.2018 DMJ 36490661 24.9.2018
5201802238 potraviny 201,66 19.9.2018 Eastfood 45702942 24.9.2018
1816656 potraviny 49,61 20.9.2018 DMJ 36490661 24.9.2018
1849795 mäso,ml.výrobky 180,01 20.9.2018 DMJ 36490661 24.9.2018
118177955 potraviny 27,07 20.9.2018 Bidfood 34152199 24.9.2018
118177956 potraviny 340,07 24.9.2018 Bidfood 34152199 24.9.2018
118177962 mäso 198,36 24.9.2018 Bidfood 34152199 24.9.2018
1849933 mäso 156,62 24.9.2018 DMJ 36490661 24.9.2018
1854231 mäso 78,08 26.9.2018 Cimbaľak 36473219 10.10.2018
1850058 mäso 63,92 26.9.2018 DMJ 36490661 3.10.2018
1816827 potraviny 40,30 27.9.2018 DMJ 36490661 3.10.2018
1816818 potraviny 57,71 27.9.2018 DMJ 36490661 4.10.2018
1850091 mäso 70,69 27.9.2018 DMJ 36490661 4.10.2018
118180702 potraviny 236,52 27.9.2018 Bidfood 34152199 18.10.2018
118180704 ml.výrobky 230,32 27.9.2018 Bidfood 34152199 18.10.2018
1800246 ovocie 79,46 27.9.2018 OVO 32394268 28.9.2018
156792 ovocie,zelenina 154,98 27.9.2018 OVO 32394268 28.9.2018
156790 ovocie,zelenina 737,27 27.9.2018 OVO 32394268 28.9.2018
1411810472 potraviny 564,19 27.9.2018 AGFOODS 34144579 28.9.2018
14000286 potraviny 382,70 28.9.2018 GVP 36446190 10.10.2018
118182788 ryby,potraviny 817,18 1.10.2018 Bidfood 34152199 22.10.2018
5201802350 potraviny 197,74 1.10.2018 Eastfood 45702942 12.10.2018
1850350 mäso 86,74 2.10.2018 DMJ 36490661 9.10.2018
1817027 potraviny 14,66 3.10.2018 DMJ 36490661 10.10.2018
1850407 mäso 183,78 3.10.2018 DMJ 36490661 10.10.2018
5201802421 potraviny 394,30 3.10.2018 Eastfood 45702942 17.10.2018
5201802423 potraviny 178,51 3.10.2018 Eastfood 45702942 17.10.2018
5201802424 potraviny 370,46 3.10.2018 Eastfood 45702942 17.10.2018
1856588 mäso 77,77 4.10.2018 Cimbaľak 36473219 17.10.2018
118185709 potraviny 262,85 5.10.2018 Bidfood 34152199 25.10.2018
118185710 zelenina 270,00 5.10.2018 Bidfood 34152199 25.10.2018
156861 ovocie,zelenina 559,01 8.10.2018 OVO 32394268 15.10.2018
1020180424 potraviny 210,05 8.10.2018 Horesko 51196603 19.10.2018
1850563 mäso 365,23 8.10.2018 DMJ 36490661 15.10.2018
118188134 mäso 363,35 8.10.2018 Bidfood 34152199 29.10.2018
20180421 potraviny 421,20 10.10.2018 Marcodia 34905162 19.10.2018
1850703 mäso 157,53 10.10.2018 DMJ 36490661 17.10.2018
1191056685 mlieko 10,91 10.10.2018 Rajo 31329519 18.10.2018
1857799 mäso 29,04 11.10.2018 Cimbaľak 36473219 25.10.2018
1801303700 potraviny 513,79 11.10.2018 ATC 35760532 24.10.2018
1817221 potraviny 81,50 11.10.2018 DMJ 1817221 18.10.2018
118191847 potraviny 353,39 12.10.2018 Bidfood 34152199 2.11.2018
118193170 mäso 157,10 15.10.2018 Bidfood 34152199 5.11.2018
1858980 mäsové výrobky 7,39 16.10.2018 Cimbaľak 36473219 30.10.2018
1859015 mäso 136,01 16.10.2018 Cimbalak 36473219 30.10.2018
1851002 mäso 274,23 16.10.2018 DMJ 36490661 23.10.2018
1191058296 mlieko 10,91 16.10.2018 Rajo 31329519 25.10.2018
180122 potraviny 75,60 17.10.2018 Mplus 47372095 25.10.2018
5201802602 potraviny 169,47 17.10.2018 Eastfood 45702942 31.10.2018
1851060 mäso 109,35 17.10.2018 DMJ 36490661 24.10.2018
1817397 potraviny 38,75 17.10.2018 DMJ 36409661 24.10.2018
118196872 potraviny 446,72 18.10.2018 Bidfood 34152199 9.11.2018
118198072 ryby 508,62 22.10.2018 Bidfood 34152199 12.11.2018
1817513 potraviny 397,96 22.10.2018 DMJ 36490661 29.10.2018
181957 potraviny 230,28 22.10.2018 Tatraprim 36492531 29.10.2018
156946 ovocie,zelenina 606,04 22.10.2018 OVO 32394268 29.10.2018
1851304 mäso 242,36 23.10.2018 DMJ 36490661 30.10.2018
1860669 mäso 93,93 24.10.2018 Cimbaľak 36473219 7.11.2018
1817561 potraviny 103,20 24.10.2018 DMJ 36490661 31.10.2018
1851408 mlieko 75,80 25.10.2018 DMJ 36490661 1.11.2018
1801303950 potraviny 218,33 25.10.2018 ATC 35760532 7.11.2018
156987 ovocie,zelenina 289,47 25.10.2018 OVO 32394268 5.11.2018
14000292 potraviny 364,82 26.10.2018 GVP 36446190 10.11.2018
1800260 ovocie 123,58 26.10.2018 OVO 32394268 5.11.2018
118206691 mäso,potraviny 772,20 5.11.2018 Bidfood 34152199 26.11.2018
1851753 mäso 346,80 5.11.2018 DMJ 36490661 12.11.2018
5201802784 potraviny 774,43 7.11.2018 Eastfood 45702942 21.11.2018
118209013 mäso 59,88 7.11.2018 Bidfood 34152199 27.11.2018
118209066 ryby,potraviny 815,95 8.11.2018 Bidfood 34152199 29.11.2018
1817911 potraviny 113,50 8.11.2018 DMJ 36490661 15.11.2018
1851928 mäso 214,81 8.11.2018 DMJ 36490661 15.11.2018
157072 ovocie,zelenina 203,50 12.11.2018 OVO 32394268 19.11.2018
1852127 mäso 211,36 13.11.2018 DMJ 36490661 20.11.2018
1191065007 mlieko,ml.výrobky 144,73 13.11.2018 Rajo 31329519 23.11.2018
1865347 mäso 147,08 14.11.2018 Cimbaľak 36473219 28.11.2018
1020180495 potraviny 206,43 14.11.2018 Horesko 51196603 28.11.2018
1818096 potraviny 29,22 15.11.2018 DMJ 36490661 22.11.2018
1852242 ml.výrobky 53,20 15.11.2018 DMJ 36490661 22.11.2018
118214178 potraviny 202,59 15.11.2018 Bidfood 34152199 6.12.2018
157129 ovocie, zelenina 531,70 19.11.2018 OVO 32394268 26.11.2018
118216024 mäso,potraviny 493,54 19.11.2018 Bidfood 34152199 10.12.2018
1801304281 potraviny 289,87 19.11.2018 ATC 35760532 29.11.2018
1866299 mäso 173,80 20.11.2018 Cimbaľak 36473219 4.12.2018
1852550 mäso 192,28 21.11.2018 DMJ 36490661 28.11.2018
20180495 potraviny 398,02 21.12.2018 Marcodia 34905162 01.12.2018
118219794 potraviny 166,31 23.11.2018 Bidfood 34152199 14.12.2018
5201803002 potraviny 452,54 23.11.2018 Eastfood 45702942 7.12.2018
1852625 ml.výrobky 62,09 23.11.2018 DMJ 36490661 30.11.2018
1411810587 potraviny 272,16 23.11.2018 Agfoods 34144579 30.11.2018
118220913 ryby,potraviny 605,91 26.11.2018 Bidfood 34152199 17.12.2018
1852791 mäso 148,58 27.11.2018 DMJ 36490661 4.12.2018
118221895 ryby 34,74 27.11.2018 Bidfood 34152199 18.12.2018
1818446 potraviny 100,58 28.11.2018 DMJ 36490661 5.12.2018
1852837 ml.výrobky 153,99 28.11.2018 DMJ 36490661 5.12.2018
1818316 potraviny 93,73 23.11.2018 DMJ 36490661 30.11.2018
1868528 mäso 68,55 29.11.2018 Cimbalak 36473219 13.12.2018
118223966 ryby,potraviny 466,94 29.11.2018 Bidfood 34152199 20.12.2018
1020180527 potraviny 133,11 29.11.2018 Horesko 51196603 13.12.2018
1800309 ovocie 103,13 29.11.2018 OVO 32394268 9.12.2018
157211 ovocie,zelenina 524,05 29.11.2018 OVO 32394268 10.12.2018
157212 ovocie,zelenina 268,60 29.11.2018 OVO 32394268 10.12.2018
1801304559 potraviny 158,55 30.11.2018 ATC 35760532 13.12.2018
14000297 potraviny 400,64 30.11.2018 GVP 36446190 9.12.2018
5201803060 potraviny 260,00 3.12.2018 Eastfood 45702942 14.12.2018
1853062 mäso 149,09 3.12.2018 DMJ 36490661 10.12.2018
118226412 potraviny 457,24 3.12.2018 Bidfood 34152199 24.12.2018
1869759 mäso 118,54 4.12.2018 Cimbaľak 36473219 18.12.2018
5201803120 potraviny 293,37 5.12.2018 Eastfood 45702942 19.12.2018
1853246 ml.výrobky 38,68 6.12.2018 DMJ 36490661 13.12.2018
1818733 potraviny 44,81 6.12.2018 DMJ 36490661 13.12.2018
118229052 potraviny 405,35 6.12.2018 Bidfood 34152199 27.12.2018
1853398 mäso 254,44 10.12.2018 DMJ 36490661 17.12.2018
118232177 mäso 186,26 11.12.2018 Bidfood 34152199 1.1.2019
1818843 potraviny 109,57 11.12.2018 DMJ 36490661 18.12.2018
1853468 mäso 161,84 11.12.2018 DMJ 36490661 18.12.2018
1871185 mäso 74,48 12.12.2018 Cimbaľak 36473219 26.12.2018
118234242 potraviny 302,23 13.12.2018 Bidfood 34152199 3.1.2019
1191071769 mlieko 10,08 13.12.2018 Rajo 31329519 20.12.2018
157312 ovocie,zelenina 432,13 17.12.2018 OVO 32394268 24.12.2018
1853714 mäso 144,07 17.12.2018 DMJ 36490661 24.12.2018
1872383 mäso 64,70 18.12.2018 Cimbaľak 36473219 1.1.2019
118237623 potraviny 206,85 18.12.2018 Bidfood 34152199 8.1.2018
1853914 ml.výrobky 52,53 20.12.2018 DMJ 36490661 27.12.2018
1819121 potraviny 4,70 20.12.2018 DMJ 36490661 27.12.2018
157387 ovocie,zelenina 430,94 21.12.2018 OVO 32394268 31.12.2018
1800363 ovocie 57,33 21.12.2018 OVO 32394268 31.12.2018
14000302 potraviny 402,13 21.12.2018 GVP 36446190 31.12.2018
             
             
             
             
             

 

Rok 2017
 
číslo fa. popis suma v € s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
520170004 potraviny 452,88 4.1.2017 EASTFOOD 45702942 18.1.2017
520170005 potraviny 341,15 4.1.2017 EASTFOOD 45702942 18.1.2017
52017003 potraviny 363,20 9.1.2017 EASTFOOD 45702942 18.1.2017
1740067 mliečne výrobky 139,62 9.1.2017 DMJ market 36490661 12.1.2017
1710051 potraviny 114,97 9.1.2017 DMJ market 36490661 12.1.2017
20170017 potraviny 589,80 9.1.2017 Marcodia 34905162 15.1.2017
1701300049 potraviny 430,17 9.1.2017 ATC 35760532 18.1.2017
117000144 potraviny ,mäso 658,33 9.1.2017 BIDFOOD 34152199 26.1.2017
1710037 potraviny 240,07 10.1.2017 DMJ market 36490661 16.1.2017
174184 mäso 397,91 10.1.2017 DMJ market 36490661 17.1.2017
117003926 mäso, ryby 459,94 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
1710189 potraviny 52,70 12.1.2017 DMJ market 36490661 19.1.2017
1740273 potraviny 84,40 12.1.2017 DMJ market 36490661 19.1.2017
117003928 potraviny 443,35 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
117003922 potraviny 11,04 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
1701589 mäso 52,86 12.1.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26.1.2017
5201700087 potraviny 251,04 12.1.2017 EASTFOOD 45702942 25.1.2017
5201700088 potraviny 529,62 12.1.2017 EASTFOOD 45702942 25.1.2017
117003930 potraviny 158,72 12.1.2017 BIDFOOD 34152199 2.2.2017
1740305 mlieko 29,40 13.1.2017 DMJ market 36490661 20.1.2017
17VF0008 potraviny 71,52 13.1.2017 Mplus 47372095 22.1.2017
152700 ovocie, zelenina 329,18 16.1.2017 OVO centrum 32394268 23.1.2017
1740504 mäso 182,15 18.1.2017 DMJ market 36490661 25.1.2017
1710330 potraviny 11,50 18.1.2017 DMJ market 36490661 25.1.2017
1740508 mäso 76,31 18.1.2017 DMJ market 36490661 25.1.2017
1091902432 mlieko 62,35 18.1.2017 Rajo a.s. 31329519 27.1.2017
117006328 mäso 214,35 17.1.2017 BIDFOOD 34152199 7.2.2017
117007928 mäso,potraviny 462,38 19.1.2017 BIDFOOD 34152199 9.2.2017
1702788 mäso 19,40 19.1.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 2.2.2017
117007927 potraviny 399,57 19.1.2017 BIDFOOD 34152199 9.2.2017
117007934 potraviny 41,10 19.1.2017 BIDFOOD 34152199 9.2.2017
117009639 mäso 214,68 23.1.2017 BIDFOOD 34152199 13.2.2017
117009640 potraviny 10,62 23.1.2017 BIDFOOD 34152199 13.2.2017
5201700224 potraviny 94,82 25.1.2017 BIDFOOD 34152199 8.2.2017
1740746 mäso 237,37 25.1.2017 DMJ market 36490661 1.2.2017
117012341 potraviny 46,70 27.1.2017 BIDFOOD 34152199 16.2.2017
1740780 potraviny 118,99 26.1.2017 DMJ market 36490661 2.2.2017
1710472 potraviny 84,41 26.1.2017 DMJ market 36490661 2.2.2017
1704243 mäso 42,69 26.1.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 9.2.2017
117012343 potraviny 210,34 26.1.2017 BIDFOOD 34152199 16.2.2017
1740857 mäso 180,- 30.1.2017 DMJ market 36490661 6.2.2017
117013970 potraviny 332,93 30.1.2017 BIDFOOD 34152199 20.2.2017
152800 ovocie 106,78 30.1.2017 OVO centrum 32394268 9.2.2017
152801 ovocie,zelenina 351,11 30.1.2017 OVO centrum 32394268 9.2.2017
152802 ovocie,zelenina 296,90 30.1.2017 OVO centrum 32394268 9.2.2017
14000216 potraviny 363,10 31.1.2017 GVP potraviny 36446190 9.2.2017
1411710083 potraviny 499,03 31.1.2017 AG foods 34144579 14.2.2017
5201700297 potraviny 394,80 1.2.2017 EASTFOOD 45702942 15.2.2017
117016359 ryby,potraviny 498,95 2.2.2017 BIDFOOD 34152199 23.2.2017
1741070 ml.výrobky 46,84 2.2.2017 DMJ market 36490661 9.2.2017
1710638 potraviny 109,43 2.2.2017 DMJ market 36490661 9.2.2017
1741204 mäso 79,60 7.2.2017 DMJ market 36490661 14.2.2017
117018131 mäso 319,50 6.2.2017 BIDFOOD 34152199 27.2.2017
117014664 mäso 243,09 1.2.2017 BIDFOOD 34152199 20.2.2017
1741257 mäso 103,05 8.2.2017 DMJ market 36490661 15.2.2017
5201700353 potraviny 518,34 8.2.2017 EASTFOOD 45702942 22.2.2017
5201700296 potraviny 345,02 2.2.2017 EASTFOOD 45702942 15.2.2017
1701300650 potraviny 282,39 8.2.2017 ATC 35760532 21.2.2017
1706828 mäso 23,33 9.2.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23.2.2017
1741289 ml.výrobky 159,50 9.2.2017 DMJ market 36490661 16.2.2017
1741290 mäs.výrobky 11,40 9.2.2017 DMJ market 36490661 16.2.2017
1710772 potraviny 22,79 9.2.2017 DMJ market 36490661 16.2.2017
170314 potraviny 238,26 10.2.2017 Tatraprim 36492531 17.2.2017
1741444 mäso 262,43 14.2.2017 DMJ market 36490661 21.2.2017
117022239 ryby,potraviny 480,42 13.2.2017 BIDFOOD 34152199 6.3.2017
1708049 mäso 66,58 15.2.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 1.3.2017
1741500 mäso,potraviny 196,37 15.2.2017 DMJ market 36490661 22.7.2017
5201700414 potraviny 93,89 15.2.2017 EASTFOOD 45702942 1.3.2017
117024934 mäso,potraviny 356,75 16.2.2017 BIDFOOD 34152199 9.3.2017
1710898 potraviny 111,56 16.2.2017 DMJ market 36490661 23.2.2017
20170127 potraviny 139,70 16.2.2017 Marcodia 34905162 26.2.2017
1741679 mäso 81,40 20.2.2017 DMJ market 36490661 27.2.2017
153003 ovocie,zelenina 750,25 20.2.2017 OVO centrum 32394268 2.3.2017
1091911437 mlieko 21,85 20.2.2017 Rajo a.s. 31329519 3.3.2017
1701300846 potraviny 148,86 20.2.2017 ATC 35760532 3.3.2017
117027350 mäso 209,39 21.2.2017 BIDFOOD 34152199 14.3.2017
1741740 mäso 113,91 21.2.2017 DMJ market 36490661 28.2.2017
1711063 potraviny 181,87 22.2.2017 DMJ market 36490661 27.2.2017
1711053 potraviny 144,10 22.2.2017 DMJ market 36490661 1.3.2017
5201700459 potraviny 70,50 24.2.2017 EASTFOOD 45702942 8.3.2017
1709558 mäso 43,06 23.2.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15.3.2017
1741822 potraviny 42,50 24.2.2017 DMJ market 36490661 2.3.2017
117029675 potraviny 16,32 24.2.2017 BIDFOOD 34152199 17.3.2017
1742016 mäso 55,14 1.3.2017 DMJ market 36490661 10.3.2017
1091915034 mlieko 30,25 6.3.2017 Rajo a.s. 31329519 17.3.2017
117037740 potraviny 338,82 10.3.2017 BIDFOOD 34152199 31.3.2017
5201700536 potraviny 93,06 10.3.2017 EASTFOOD 45702942 24.3.2017
1742322 mäso 272,45 13.7.2017 DMJ market 36490661 20.3.2017
153164 ovocie,zelenina 395,55 14.3.2017 OVO centrum 32394268 20.3.2017
1711299 potraviny 286,50 14.3.2017 DMJ market 36490661 20.3.2017
117039662 mäso 240,00 14.3.2017 BIDFOOD 34152199 4.4.2017
1711462 potraviny 135,78 15.3.2017 DMJ market 36490661 22.3.2017
5201700574 potraviny 310,42 15.3.2017 EASTFOOD 45702942 29.3.2017
1742409 mäso 232,61 15.3.2017 DMJ market 36490661 22.3.2017
5201700575 potraviny 244,96 15.3.2017 EASTFOOD 45702942 29.3.2017
117041426 potraviny 383,48 16.3.2017 BIDFOOD 34152199 6.4.2017
1742597 mäso 109,95 20.3.2017 DMJ market 36490661 27.3.2017
1701301240 potraviny 322,25 20.3.2017 ATC 35760532 31.3.2017
117044044 mäso 180,33 21.3.2017 BIDFOOD 34152199 11.4.2017
1714529 mäs.výrobky 7,18 22.3.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.4.2017
1714653 mäso 86,48 22.3.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.4.2017
1711645 potraviny 17,30 22.3.2017 DMJ market 36490661 29.3.2017
1742691 ml.výrobky 126,10 22.3.2017 DMJ market 36490661 29.3.2017
1742698 mäso 78,80 22.3.2017 DMJ market 36490661 29.3.2017
1091918978 mlieko 23,53 22.3.2017 Rajo a.s. 31329519 3.4.2017
117045955 potraviny 198,61 23.3.2017 BIDFOOD 34152199 13.4.2017
5201700667 potraviny 46,19 23.3.2017 EASTFOOD 45702942 6.4.2017
5201700690 potraviny 96,77 24.3.2017 EASTFOOD 45702942 7.4.2014
1711681 potraviny 299,99 24.3.2017 DMJ market 36490661 31.3.2017
117047783 rybie filé 501,68 27.3.2017 BIDFOOD 34152199 17.4.2017
153266 zelenina 114,14 27.3.2017 OVO centrum 32394268 3.4.2017
153271 ovocie,zelenina 405,01 27.3.2017 OVO centrum 32394268 3.4.2017
1715447 mäso 93,52 28.3.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11.4.2017
1711791 potraviny 61,06 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
5201700721 potraviny 92,80 29.3.2017 EASTFOOD 45702942 12.4.2017
1742923 potraviny 55,87 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
1711792 potraviny 54,74 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
1742931 mäso 419,23 29.3.2017 DMJ market 36490661 5.4.2017
153345 ovocie,zelenina 529,66 30.3.2017 OVO centrum 32394268 10.4.2017
5201700747 potraviny 414,00 31.3.2017 EASTFOOD 45702942 14.4.2017
153348 ovocie 93,53 31.3.2017 OVO centrum 32394268 10.4.2017
117051201 mäso,potraviny 529,57 31.3.2017 BIDFOOD 34152199 21.4.2017
14000223 potraviny 551,73 31.3.2017 GVP potraviny 36446190 10.4.2017
1701301492 potraviny 230,38 4.4.2017 ATC 35760532 17.4.2017
1701301547 potraviny 313,81 5.4.2017 ATC 35760532 18.4.2017
1743216 mäso 66,46 5.4.2017 DMJ market 36490661 12.4.2017
1717364 mäso 60,24 5.4.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 19.4.2017
117055188 potraviny 20,93 6.4.2017 BIDFOOD 34152199 27.4.2017
1712026 potraviny 54,68 7.4.2017 DMJ market 36490661 14.4.2017
117056713 potraviny 392,71 6.4.2017 BIDFOOD 34152199 27.4.2017
117056811 potraviny 438,23 10.4.2017 BIDFOOD 34152199 1.5.2017
1743355 mäso 140,31 10.4.2017 DMJ market 36490661 17.4.2017
1712056 potraviny 210,78 10.4.2017 DMJ market 36490661 17.4.2017
117060393 mäso,potraviny 651,99 19.4.2017 BIDFOOD 34152199 9.5.2017
153483 ovocie,zelenina 296,84 19.4.2017 OVO centrum 32394268 24.4.2017
1743558 ml.výrobky 78,80 19.4.2017 DMJ market 36490661 25.4.2017
1712159 potraviny 165,65 19.4.2017 DMJ market 36490661 25.4.2017
1743589 mäso 156,37 19.4.2017 DMJ market 36490661 25.4.2017
20170243 potraviny 480,24 11.4.2017 Marcodia 34905162 21.4.2017
5201700856 potraviny 371,48 19.4.2017 EASTFOOD 45702942 3.5.2017
1719731 mäso 33,81 20.4.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4.5.2017
1743734 mäso 253,96 24.4.2017 DMJ market 36490661 1.5.2017
153517 ovocie,zelenina 364,65 24.4.2017 OVO centrum 32394268 1.5.2017
1091927134 mlieko 123,31 24.4.2017 Rajo a.s. 31329519 5.5.2017
117065108 mäso,ryby 560,81 25.4.2017 BIDFOOD 34152199 16.5.2017
1743842 mäso 57,43 26.4.2017 DMJ market 36490661 3.5.2017
1712377 potraviny 79,40 26.4.2017 DMJ market 36490661 3.5.2017
1721219 mäso 42,33 27.4.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 11.5.2017
117066576 potraviny 252,36 27.4.2017 BIDFOOD 34152199 18.5.2017
153593 ovocie 111,50 27.7.2017 OVO centrum 32394268 8.5.2017
153594 ovocie,zelenina 528,53 27.4.2017 OVO centrum 32394268 8.5.2017
14000227 potraviny 408,81 28.4.2017 GVP 36446190 10.5.2017
117068611 mäso 269,49 2.5.2017 BIDFOOD 34152199 23.5.2017
1743958 mäso 113,64 2.5.2017 DMJ market 36490661 9.5.2017
1712553 potraviny 33,50 3.5.2017 DMJ market 36490661 10.5.2017
1722859 mäso 71,18 4.5.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18.5.2017
117071285 potraviny 221,40 4.5.2017 BIDFOOD 34152199 25.5.2017
1744145 potraviny 75,54 4.5.2017 DMJ market 36490661 11.5.2017
5201700976 potraviny 65,47 4.5.2017 EASTFOOD 45702942 18.5.2017
117071687 potraviny 380,32 5.5.2017 BIDFOOD 34152199 26.5.2017
1744245 mäsové výrobky 85,75 9.5.2017 DMJ market 36490661 16.5.2017
117072965 mäso 287,86 9.5.2017 BIDFOOD 34152199 30.5.2017
1411710274 potraviny 605,13 9.5.2017 AGFOODS 34144579 20.5.2017
5201701021 potraviny 173,87 10.5.2017 EASTFOOD 45702942 24.5.2017
117075004 potraviny 331,09 11.5.2017 BIDFOOD 34152199 1.6.2017
1744347 mäso,ml.výrobky 162,73 11.5.2017 DMJ market 36490661 18.5.2017
17112704 potraviny 169,84 11.5.2017 DMJ market 36490661 18.5.2017
117077048 ryby 118,59 15.5.2017 BIDFOOD 36490661 5.6.2017
153748 ovocie,zelenina 415,68 15.5.2017 OVO centrum 32394268 22.5.2017
117077839 mäso,ryby 683,78 16.5.2017 BIDFOOD 34152199 6.6.2017
1744574 mäso,ml.výrobky 176,13 16.5.2017 DMJ market 36490661 23.5.2017
18466 potraviny 275,88 16.5.2017 DMJ market 36490661 23.5.2017
1725402 mäso 136,95 18.5.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23.5.2017
1712876 potraviny 107,44 18.5.2017 DMJ market 36490661 25.5.2017
1744656 ml.výrobky 70,14 18.5.2017 DMJ market 36490661 25.5.2017
117079643 mäso,potraviny 471,48 18.5.2017 BIDFOOD 34152199 8.6.2017
5201701112 potraviny 122,41 19.5.2017 EASTFOOD 45702942 2.6.2017
117081676 potraviny 217,25 22.5.2017 BIDFOOD 34152199 12.6.2017
1712975 potraviny 131,81 22.5.2017 DMJ market 36490661 29.5.2017
153798 ovocie,zelenina 459,21 22.5.2017 OVO centrum 32394268 29.5.2017
1744805 mäso 143,28 23.5.2017 DMJ market 36490661 30.5.2017
1091933770 mlieko 21,85 23.5.2017 Rajo a.s. 31329519 31.5.2017
1091933791 mlieko 48,05 23.5.2017 Rajo a.s. 31329519 31.5.2017
1726820 mäso 235,98 24.5.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.6.2017
117084656 potraviny 379,90 25.5.2017 BIDFOOD 34152199 15.6.2017
1713050 potraviny 42,90 25.5.2017 DMJ market 36490661 1.6.2017
20170316 potraviny 258,68 25.5.2017 Marcodia 34905162 4.6.2017
1744898 ml.výrobky 84,64 26.5.2017 DMJ market 36490661 1.6.2017
1701302345 potraviny 488,91 26.5.2017 ATC 35760532 8.6.2017
117086530 mäso,ryby 622,87 29.5.2019 BIDFOOD 34152199 16.6.2017
153854 ovocie,zelenina 566,33 29.5.2017 OVO centrum 32394268 5.6.2017
1411710310 potraviny 247,52 29.5.2017 AGFOODS 34144579 13.6.2017
170992 potraviny 218,16 29.5.2017 Tatraprim 3642531 5.6.2017
1091936291 mlieko 49,92 30.5.2017 Rajo a.s. 31329519 9.6.2017
1745050 mäso 143,53 30.5.2017 DMJ market 36490661 6.6.2017
153915 ovocie,zelenina 247,25 30.5.2017 OVO centrum 32394268 9.6.2017
153912 ovocie 86,16 30.5.2017 OVO centrum 32394268 9.6.2017
153913 ovocie,zelenina 179,03 30.5.2017 OVO centrum 32394268 9.6.2017
1713376 potraviny 28,68 6.6.2017 DMJ market 36490661 13.6.2017
117092661 mäso 102,88 6.6.2017 BIDFOOD 34152199 27.6.2017
1745308 mäso, ml.výrobky 230,02 5.6.2017 DMJ market 36490661 12.6.2017
117094589 ryby,potraviny 599,99 8.6.2017 BIDFOOD 34152199 29.6.2017
1713420 potraviny 94,01 8.6.2017 DMJ market 36490661 14.6.2017
1745449 ml.výrobky 120,94 8.6.2017 DMJ market 36490661 14.6.2017
154016 ovocie,zelenina 181,10 12.6.2017 OVO centrum 32394268 19.6.2017
1701302600 potraviny 86,52 12.6.2017 ATC 35760532 23.6.2017
1745612 mäso 60,73 13.6.2017 DMJ market 36490661 20.6.2017
1745666 mäso 179,12 14.6.2017 DMJ market 36490661 21.6.2017
117101537 mäso,ml.výrobky 191,72 19.6.2016 BIDFOOD 34152199 10.7.2017
1745917 mäso 150,71 20.6.2017 DMJ market 36490661 27.6.2017
1745967 mäso 153,25 21.6.2017 DMJ market 36490661 28.6.2017
1713735 potraviny 108,30 21.6.2017 DMJ market 36490661 28.6.2017
117105527 potraviny 119,56 23.6.2017 BIDFOOD 34152199 14.7.2017
117106768 mäso,potraviny 213,61 26.6.2017 BIDFOOD 34152199 17.7.2017
154088 ovocie,zelenina 586,98 26.6.2017 OVO centrum 32394268 26.6.2017
154133 ovocie,zelenina 171,91 26.6.2017 OVO centrum 32394268 3.7.2017
1733672 mäso 38,45 23.6.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.7.2017
1713822 potraviny 90,53 26.6.2017 DMJ market 36490661 3.7.2017
1713860 potraviny 347,21 26.6.2017 DMJ market 36490661 4.7.2017
1746164 mäso 148,26 27.6.2017 DMJ market 36490661 4.7.2017
14000236 potraviny 669,68 28.6.2017 GVP 36446190 4.7.2017
20170394 potraviny 637,78 24.8.2017 Marcodia 34905162 3.9.2017
5201701555 potraviny 514,14 25.8.2017 EASTFOOD 45702942 8.9.2017
5201701560 potraviny 707,28 28.8.2017 EASTFOOD 45702942 10.9.2017
1411710352 potraviny 567,65 28.8.2017 AGFOODS 34144579 11.9.2017
1714825 potraviny 463,98 30.8.2017 DMJ market 36490661 6.9.2017
1701303286 potraviny 540,14 30.8.2017 ATC-JR 35760532 11.9.2017
1701303287 potraviny 516,92 4.9.2017 ATC-JR 35760532 13.9.2017
1714857 potraviny 181,79 3.9.2017 DMJ market 36490661 7.9.2017
117148826 mäso,potraviny 415,60 4.9.2017 BIDFOOD 34152199 25.9.2017
117148820 mäso,potraviny 437,02 5.9.2017 BIDFOOD 34152199 26.9.2017
1747664 potraviny 14,26 4.9.2017 DMJ market 36490661 11.9.2017
5201701611 potraviny 580,28 4.9.2017 EASTFOOD 45702942 18.9.2017
1747766 mäso 162,12 6.9.2017 DMJ market 36490661 13.9.2017
5201701612 potraviny 891,82 4.9.2017 EASTFOOD 45702942 18.9.2017
117151484 potraviny 11,84 7.9.2017 BIDFOOD 34152199 28.9.2017
1747799 ml.výrobky 36,43 7.9.2017 DMJ market 36490661 14.9.2017
1715063 potraviny 73,92 7.9.2017 DMJ market 36490661 14.9.2017
117152725 potraviny 163,46 8.9.2017 BIDFOOD 34152199 29.9.2017
117153766 mäso 334,27 11.9.2017 BIDFOOD 34152199 2.10.2017
117153760 mäso,potraviny 458,37 11.9.2017 BIDFOOD 34152199 2.10.2017
154421 ovocie,zelenina 465,08 11.9.2017 OVO centrum OVO centrum 18.9.2017
117153762 potraviny 303,98 12.9.2017 BIDFOOD 34152199 2.10.2017
1411710399 potraviny 192,00 12.9.2017 AGFOODS 34144579 26.9.2017
1748013 mäso,ml.výrobky 196,67 13.9.2017 DMJ market 36490661 20.9.2017
1715177 potraviny 58,96 13.9.2017 DMJ market 36490661 20.9.2017
117156921 mäso,potraviny 384,72 14.9.2017 BIDFOOD 34152199 5.10.2017
117156922 potraviny 263,11 14.9.2017 BIDFOOD 34152199 5.10.2017
117156920 ryby 488,41 14.9.2017 BIDFOOD 34152199 5.10.2017
154470 ovocie,zelenina 338,50 18.9.2017 OVO centrum 32394268 25.9.2017
117158328 mäso 101,32 19.9.2017 BIDFOOD 34152199 10.10.2017
1750945 mäso 78,08 21.9.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.10.2017
1715398 potraviny 110,78 21.9.2017 DMJ market 36490661 28.9.2017
1715394 potraviny 773,15 21.9.2017 DMJ market 36490661 28.9.2017
1701303681 potraviny 168,34 22.9.2017 ATC-JR 35760532 5.10.2017
117162877 ml.výrobky 119,57 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
117162879 mäso 327,10 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
117162880 mäso 267,75 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
117162892 potraviny 164,14 25.9.2017 BIDFOOD 34152199 16.10.2017
1019965079 ml.výrobky 111,26 25.9.2017 Rajo a.s. 31329519 6.10.2017
1411710437 potraviny 771,84 26.9.2017 AGFOODS 34144579 9.10.2017
5201701859 potraviny 183,84 27.9.2017 EASTFOOD 45702942 11.10.2017
1715519 potraviny 60,30 27.9.2017 DMJ market 36490661 4.10.2017
1748554 ml.výrobky 202,40 27.9.2017 DMJ market 36490661 4.10.2017
1748546 mäso 144,56 27.9.2017 DMJ market 36490661 4.10.2017
14000240 potraviny 512,56 29.9.2017 GVP 36446190 12.10.2017
109167022 mlieko,ml.výrobky 75,43 29.9.2017 Rajo a.s. 31329519 9.10.2017
1091966715 mlieko,ml.výrobky 33,12 29.9.2017 Rajo a.s. 31329519 9.10.2017
1752530 mäso 51,00 28.9.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12.10.2017
117164916 potraviny 364,57 28.9.2017 BIDFOOD 34152199 19.10.2017
1700023 ovocie 76,64 28.9.2017 OVO centrum 32394268 8.10.2017
154565 ovocie,zelenina 495,41 28.9.2017 OVO centrum 32394268 8.10.2017
154566 ovocie,zelenina 110,02 28.9.2017 OVO centrum 32394268 8.10.2017
1748770 mäso 152,30 2.10.2017 DMJ market 36490661 9.10.2017
117168163 ryby 515,24 3.10.2017 BIDFOOD 34152199 24.10.2017
1748887 mäso 160,39 4.10.2017 DMJ market 36490661 11.10.2017
1411710474 potraviny 31,08 4.10.2017 AGFOODS 34144579 18.10.2017
1754028 mäso 72,70 5.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18.10.2017
1748916 potraviny 63,08 5.10.2017 DMJ market 36490661 12.10.2017
1715770 potraviny 40,46 5.10.2017 DMJ market 36490661 12.10.2017
117170771 potraviny 554,42 6.10.2017 BIDFOOD 34152199 10.10.2017
5201701919 potraviny 762,09 9.10.2017 EASTFOOD 45702942 10.10.2017
1749034 mäso 307,53 9.10.2017 DMJ market 36490661 10.10.2017
117172982 mäso 290,22 10.10.2017 BIDFOOD 34152199 31.10.2017
175317 mäso 40,77 12.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26.10.2017
1749162 ml.výrobky 102,86 12.10.2017 DMJ market 36490661 19.10.2017
1715914 potraviny 40,57 12.10.2017 DMJ market 36490661 19.10.2017
11715105 potraviny 13,61 13.10.2017 BIDFOOD 34152199 3.11.2017
1715952 potraviny 4,61 13.10.2017 DMJ market 36490661 20.10.2017
117176431 ryby,potraviny 903,98 16.10.2017 BIDFOOD 34152199 6.11.2017
154683 ovocie,zelenina 647,96 16.10.2017 OVO centrum 32394268 23.10.2017
117177232 mäso 115,06 17.10.2017 BIDFOOD 34152199 7.11.2017
1749394 mäso 245,66 17.10.2017 DMJ market 36490661 24.10.2017
1091970901 ml.výrobky 79,18 18.10.2017 Rajo a.s. 31329519 26.10.2017
20170512 potraviny 384,76 18.10.2017 Marcodia 34905162 28.10.2017
1756982 mäso 30,75 19.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 2.11.2017
1716123 potraviny 166,60 19.10.2017 DMJ market 36490661 26.10.2017
1749495 ml.výrobky 89,94 19.10.2017 DMJ market 36490661 26.10.2017
117179673 potraviny 322,12 20.10.2017 BIDFOOD 34152199 10.11.2017
5201702067 potraviny 111,28 20.10.2017 EASTFOOD 45702942 3.11.2017
17VF0587 potraviny 66,96 20.10.2017 Mplus 47372095 3.11.2017
1749606 mäso 123,89 23.10.2017 DMJ market 36490661 30.10.2017
171843 potraviny 225,72 23.10.2017 Tatraprim 36492531 30.10.2017
1091972388 ml.výrobky 110,27 23.10.2017 Rajo a.s. 31329519 2.11.2017
117181976 mäso 191,52 24.10.2017 BIDFOOD 34152199 14.11.2017
1758478 mäso 101,18 25.10.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8.11.2017
1749741 mäso 117,59 25.10.2017 DMJ market 36490661 30.10.2017
1091972733 mliečne výrobky 12,96 25.10.2017 Rajo a.s. 31329519 6.11.2017
1091973022 mliečne výrobky 174,01 25.10.2017 Rajo a.s. 31329519 6.11.2017
1091972897 mliečne výrobky 31,56 25.10.2017 Rajo a.s. 31329519 6.11.2017
117183660 mäso, potraviny 367,86 26.10.2017 BIDFOOD 34152199 16.11.2017
1716294 potraviny 66,32 26.10.2017 DMJ market 36490661 2.11.2017
1700059 ovocie 113,02 26.10.2017 OVO centrum 32394268 5.11.2017
154769 ovocie,zelenina 558,14 26.10.2017 OVO centrum 32394268 5.11.2017
154770 ovocie,zelenina 154,05 26.10.2017 OVO centrum 32394268 5.11.2017
1749853 ml.výrobky 156,20 2.11.2017 DMJ market 36490661 6.11.2017
1750004 mäso 112,89 2.11.2017 DMJ market 36490661 9.11.2017
1716354 potraviny 78,91 2.11.2017 DMJ market 36490661 9.11.2017
117186161 potraviny 197,32 2.11.2017 BIDFOOD 34152199 21.11.2017
1701304369 potraviny 670,62 2.11.2017 ATC- JR 35760532 14.11.2017
5201702142 potraviny 245,53 3.11.2017 EASTFOOD 45702942 17.11.2017
5201702153 potraviny 301,78 3.11.2017 EASTFOOD 45702942 17.11.2017
117188908 ryby 203,48 6.11.2017 BIDFOOD 34152199 27.11.2017
117190059 ryby 273,50 7.11.2017 BIDFOOD 34152199 28.11.2017
1750175 mäso 144,75 7.11.2017 DMJ market 36490661 14.11.2017
1750229 ml.výrobky 178,85 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
1716586 potraviny 142,16 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
1750223 mäso 181,03 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
1716592 potraviny 43,68 8.11.2017 DMJ market 36490661 15.11.2017
5201702196 potraviny 56,22 8.11.2017 EASTFOOD 45702942 22.11.2017
5201702237 potraviny 12,58 10.11.2017 EASTFOOD 45702942 22.11.2017
1750378 mäso 156,28 13.11.2017 DMJ market 36490661 20.11.2017
1762153 mäso 34,11 14.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28.11.2017
1762122 mäso 14,83 14.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 28.11.2017
117194447 potraviny 116,18 14.11.2017 BIDFOOD 34152199 1.12.2017
117194772 mäso, potraviny 324,98 14.11.2017 BIDFOOD 34152199 1.12.2017
1091978443 ml.výrobky 39,01 14.11.2017 Rajo a.s. 31329519 23.11.2017
5201702266 potraviny 564,15 14.11.2017 EASTFOOD 45702942 28.11.2017
154863 ovocie,zelenina 433,60 15.11.2017 OVO centrum 32394268 20.11.2017
1750493 ml.výrobky 157,67 15.11.2017 DMJ market 36490661 22.11.2017
1716732 potraviny 99,73 15.11.2017 DMJ market 36490661 22.11.2017
117197269 potraviny 176,35 16.11.2017 BIDFOOD 34152199 7.12.2017
1701304608 potraviny 371,13 16.11.2017 ATC- JR 35760532 29.11.2017
1750678 mäso 427,34 20.11.2017 DMJ market 36490661 27.11.2017
1091979075 mlieko 6,72 20.11.2017 Rajo a.s. 31329519 27.11.2017
154931 ovocie,zelenina 413,90 21.11.2017 OVO centrum 32394268 30.11.2017
1750795 mäso 86,06 22.11.2017 DMJ market 36490661 29.11.2017
1091980447 ml.výrobky 10,21 22.11.2017 Rajo a.s. 31329519 30.11.2017
1764109 mäso 78,08 22.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.12.2017
1750829 potraviny 163,82 23.11.2017 DMJ market 36490661 30.11.2017
1716945 potraviny 90,02 23.11.2017 DMJ market 36490661 30.11.2017
117200899 potraviny 239,99 23.11.2017 BIDFOOD 34152199 14.12.2017
117199511 mäso 164,65 21.11.2017 BIDFOOD 34152199 12.12.2017
5201702332 potraviny 424,26 24.11.2017 EASTFOOD 45702942 8.12.2017
117202848 ryby 345,02 27.11.2017 BIDFOOD 34152199 18.12.2017
1764813 mäso 107,36 28.11.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12.12.2017
1717071 potraviny 111,73 29.11.2017 DMJ market 36490661 6.12.2017
1751057 mäso,ml.výrobky 270,04 29.11.2017 DMJ market 36490661 6.12.2017
170107 ovocie 109,18 29.11.2017 OVO centrum 32394268 9.12.2017
155004 ovocie,zelenina 312,56 29.11.2017 OVO centrum 32394268 9.12.2017
1751268 mäso 409,12 4.12.2017 DMJ market 36490661 11.12.2017
1717271 potraviny 155,52 5.12.2017 DMJ market 36490661 12.12.2017
1751408 mäso 162,46 6.12.2017 DMJ market 36490661 13.12.2017
1751410 mäso 8,00 6.12.2017 DMJ market 36490661 13.12.2017
117209895 mäso,potraviny 205,80 7.12.2017 BIDFOOD 34152199 28.12.2017
1717341 potraviny 161,30 7.12.2017 DMJ market 36490661 14.12.2017
1751485 potraviny 177,66 8.12.2017 DMJ market 36490661 15.12.2017
117211894 mäso 211,09 11.12.2017 BIDFOOD 34152199 1.1.2018
1717368 potraviny 500,88 4.12.2017 DMJ market 36490661 11.12.2017
1091985996 ml.výrobky 61,72 11.12.2017 Rajo a.s. 31329519 21.12.2017
117211130 potraviny 353,00 8.12.2017 BIDFOOD 34152199 29.12.2017
117214607 potraviny 578,61 14.12.2017 BIDFOOD 34152199 4.1.2018
1701305036 potraviny 213,72 14.12.2017 ATC- JR 35760532 27.12.2017
1751750 ml.výrobky 74,14 15.12.2017 DMJ market 36490661 22.12.2017
117217544 ryby 669,98 15.12.2017 BIDFOOD 34152199 9.1.2018
1751934 mäso 178,07 19.12.2017 DMJ market 36490661 26.12.2017
1770188 mäso 52,14 20.12.2017 Cimbaľak s.r.o. 36473219 27.12.2017
1751999 mäso 110,76 20.12.2017 DMJ market 36490661 27.12.2017
 
Rok 2016
 
číslo fa. popis suma v € s DPH dátum doručenia dodávateľ IČO dátum splatnosti
1640068 ml.výrobky 111,24 8.1.2016 DMJ Market 36490661 11.1.2016
1610026 potraviny 164,44 8.1.2016 DMJ Market 36490661 11.1.2016
5201600008 potraviny 497,36 8.1.2016 EASTFOODS 45702942 11.1.2016
5201600007 potraviny 638,60 8.1.2016 EASTFOODS 45702942 11.1.2016
116101164 mäso,potraviny 782,29 8.1.2016 Bidvest 34152199 11.1.2016
1640184 mäso 148,49 12.1.2016 DMJ Market 36490661 13.1.2016
1601300097 potraviny 159,04 11.1.2016 ATC-JR 35760532 13.1.2016
1640232 mäso 166,54 13.1.2016 DMJ Market 36490661 13.1.2016
116103299 ryby 294,72 12.1.2016 Bidvest 34152199 13.1.2016
52016000098 potraviny 513,37 13.1.2016 EASTFOODS 45702942 13.1.2016
1640252 ryby 110,22 14.1.2016 DMJ Market 6490661 14.1.2016
1601735 mäso 61,11 14.1.2016 Cimbaľak 36473219 14.1.2016
1610166 potraviny 42,42 14.1.2016 DMJ Market 36490661 14.1.2016
1411610008 potraviny 444,13 14.1.2016 AGFOODS 34144579 14.1.2016
116104794 potraviny 380,30 14.1.2016 Bidvest 34152199 19.1.2016
116104886 potraviny 153,45 15.1.2016 Bidvest 34152199 19.1.2016
149805 ovocie,zelenina 460,35 18.1.2016 OVO Centrum 32394268 19.1.2016
1411610016 potraviny 46,32 18.1.2016 AGFOODS 34144579 19.1.2016
1602461 mäso 84,10 19.1.2016 Cimbaľak 36473219 19.1.2016
1640430 mäso 72,37 19.1.2016 DMJ Market 6490661 19.1.2016
1091809012 mlieko 20,16 21.1.2016 RAJO a.s. 31329519 25.1.2016
1610316 potraviny 7,00 20.1.2016 DMJ Market 36490661 20.1.2016
1610319 potraviny 122,81 20.1.2016 DMJ Market 36490661 20.1.2016
1640478 mäso 416,01 20.1.2016 DMJ Market 36490661 20.1.2016
5201600204 potraviny 781,51 20.1.2016 EASTFOOD 45702942 20.1.2016
116108876 potraviny,mäso 578,10 22.1.2016 Bidvest 34152199 25.1.2016
149866 ovocie,zelenina 375,95 25.1.2016 OVO Centrum 32394268 25.1.2016
1640633 mäso 209,50 26.1.2016 DMJ Market 36490661 27.1.2016
1604237 mäso 76,97 27.1.2016 Cimbaľak 36473219 27.1.2016
1640681 ml.výrobky 76,00 27.1.2016 DMJ Market 36490661 27.1.2016
5201600292 potraviny 138,58 29.1.2016 EASTFOOD 45702942 29.1.2016
116112696 mäso,potraviny 326,63 29.1.2016 Bidvest 34152199 29.1.2016
14000180 potraviny 313,36 29.1.2016 GVP 36446190 29.1.2016
1610491 potraviny 217,44 29.1.2016 DMJ Market 36490661 29.1.2016
116113826 ryby 294,72 2.2.2016 Bidvest 34152199 3.2.2016
1640913 mäso 145,00 3.2.2016 DMJ Market 6490661 3.2.2016
5201600328 potraviny 503,42 2.2.2016 EASTFOOD 45702942 3.2.2016
5201600330 potraviny 294,31 3.2.2016 EASTFOOD 45702942 3.2.2016
1605734 mäso 29,34 4.2.2016 Cimbaľak 36473219 5.2.2016
1610660 potraviny 63,66 4.2.2016 DMJ Market 6490661 5.2.2016
1640939 ml.výrobky 127,36 4.2.2016 DMJ Market 36490661 5.2.2016
1641025 mäso 35,10 8.2.2016 DMJ Market 36490661 10.2.2016
116116879 mäso,potraviny 424,10 8.2.2016 Bidvest 34152199 10.2.2016
1091814369 mlieko 119,15 9.2.2016 Rajo a.s. 31329519 10.2.2016
5201600391 mäso,potraviny 238,48 10.2.2016 EASTFOOD 45702942 10.2.2016
20160113 potraviny 364,08 12.2.2016 Marcodia 34905162 12.2.2016
5201600413 potraviny 217,92 12.2.2016 EASTFOOD 45702942 12.2.2016
1610839 potraviny 289,66 12.2.2016 DMJ Market 36490661 19.2.2016
1610805 potraviny 56,42 15.2.2016 DMJ Market 36490661 19.2.2016
150087 ovocie,zelenina 490,35 19.2.2016 OVO Centrum 32394268 19.2.2016
1641365 mäso 201,44 22.2.2016 DMJ Market 36490661 22.2.2016
116124121 mäso,potraviny 450,49 22.2.2016 Bidvest 34152199 22.2.2016
1608525 mäsové výrobky 8,08 22.2.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.2.2016
1608640 mäso 55,54 22.2.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.2.2016
1601300780 potraviny 172,92 22.2.2016 ATC-JR,s.r.o. 35760532 22.2.2016
160379 potraviny 213,18 22.2.2016 Tatraprim s.r.o. 36492531 22.2.2016
1411610088 potraviny 403,84 23.2.2016 AG FOODS 34144579 24.2.2016
1609268 mäso 306,15 24.2.2015 Cimbaľak s.r.o. 36473219 24.2.2016
1641450 mäso 173,05 24.2.2015 DMJ Market 36490661 24.2.2016
5201600485 potraviny 150,13 24.2.2015 EASTFOOD 45702942 24.2.2016
5201600484 potraviny 168,00 24.2.2015 EASTFOOD 45702942 24.2.2016
1611028 potraviny 92,32 25.2.2016 DMJ Market 36490661 26.2.2016
116125822 potraviny 209,15 25.2.2016 Bidvest 34152199 26.2.2016
150162 ovocie,zelenina 546,80 26.2.2016 OVO Centrum 32394268 26.2.2016
150161 ovocie 110,85 26.2.2016 OVO Centrum 32394268 26.2.2016
1611051 potraviny 205,24 26.2.2016 DMJ Market 6490661 26.2.2016
5201600518 potraviny 329,21 26.2.2016 EASTFOOD 45702942 26.2.2016
1641464 ml.výrobky 80,75 25.2.2016 DMJ Market 36490661 26.2.2016
150165 zelenina 176,45 29.2.2016 OVO Centrum 32394268 29.2.2016
14000183 potraviny 145,66 29.2.2016 GVP,spol.s.r.o. 36446190 29.2.2016
116127942 mäso,potraviny 210,67 1.3.2016 Bidvest 34152199 3.3.2016
1610635 mäso 41,69 2.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3.3.2016
1610679 mäso 110,19 2.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3.3.2016
116129985 potraviny 291,22 3.3.2016 Bidvest 34152199 3.3.2016
1611209 potraviny 18,04 3.3.2016 DMJ Market 36490661 3.3.2016
1641697 ml.výrobky 90,93 3.3.2016 DMJ Market 36490661 3.3.2016
5201600569 potraviny 248,44 4.3.2016 EASTFOOD 45702942 4.3.2016
5201600571 potraviny 265,61 4.3.2016 EASTFOOD 45702942 4.3.2016
116131915 mäso,potraviny 375,40 8.3.2016 Bidvest 34152199 9.3.2016
1091821886 mlieko 20,16 8.3.2016 Rajo.a.s. 31329519 9.3.2016
1641866 ml.výrobky 108,10 9.3.2016 DMJ Market 36490661 9.3.2016
1611337 potraviny 102,37 9.3.2016 DMJ Market 36490661 9.3.2016
5201600630 potraviny 120,13 9.3.2016 EASTFOOD 45702942 9.3.2016
1601301081 potraviny 436,62 10.3.2016 ATC-JR, s.r.o. 35760532 11.3.2016
116133382 potraviny 200,48 10.3.2016 Bidvest 34152199 11.3.2016
116133832 mlieko 94,25 10.3.2016 Bidvest 34152199 11.3.2016
1611424 potraviny 436,12 10.3.2016 DMJ Market 36490661 14.3.2016
1641962 ml.výrobky 21,23 14.3.2016 DMJ Market 36490661 14.3.2016
5201600673 potraviny 668,30 14.3.2016 EASTFOOD 45702942 14.3.2016
150305 ovocie,zelenina 510,66 14.3.2016 OVO Centrum 32394268 14.3.2016
1612826 mäso 47,44 15.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17.3.2016
1642023 mäso 110,41 15.3.2016 DMJ Market 36490661 17.3.2016
5201600696 potraviny,mäso 433,62 16.3.2016 EASTFOOD 45702942 17.3.2016
1642117 ml.výrobky 95,41 17.3.2016 DMJ Market 36490661 17.3.2016
1611472 potraviny 43,20 17.3.2016 DMJ Market 36490661 17.3.2016
1613990 mäso 34,43 21.3.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21.3.2016
1642206 mäso 90,12 21.3.2016 DMJ Market 36490661 21.3.2016
116138736 potraviny,mäso 220,06 21.3.2016 Bidvest 34152199 21.3.2016
116136239 potraviny,mäso 238,48 21.3.2016 Bidvest 34152199 21.3.2016
150361 ovocie,zelenina 95,07 21.3.2016 OVO Centrum 32394268 21.3.2016
116139307 ryby 47,88 22.3.2016 Bidvest 34152199 23.3.2016
1601301186 potraviny 100,78 23.3.2016 ATC-JR, s.r.o. 35760532 23.3.2016
5201600792 potraviny 144,00 23.3.2016 EASTFOOD 45702942 23.3.2016
1091825547 mlieko 91,07 23.3.2016 Rajo a.s. 31329519 23.3.2016
1642342 mäso 140,05 30.3.2016 DMJ Market 36490661 30.3.2016
150424 ovocie,zelenina 400,14 30.3.2016 OVO Centrum 32394268 30.3.2016
150425 ovocie,zelenina 400,75 30.3.2016 OVO Centrum 32394268 30.3.2016
150423 ovocie 105,10 30.3.2016 OVO Centrum 32394268 30.3.2016
20160203 potraviny 338,47 30.3.2016 Marcodia 34905162 30.3.2016
116142456 potraviny,mäso 240,61 30.3.2016 Bidvest 34152199 30.3.2016
1642494 potraviny,mäso 124,53 1.4.2016 DMJ Market 36490661 5.4.2016
5201600803 potraviny 77,98 1.4.2016 EASTFOOD 45702942 5.4.2016
1642539 potraviny,mäso 256,93 4.4.2016 DMJ Market 36490661 5.4.2016
116145287 potraviny,mäso 126,27 5.4.2016 Bidvest 34152199 5.4.2016
5201600774 potraviny 570,24 30.3.2016 EASTFOOD 45702942 6.4.2016
1616420 mäso 61,83 6.4.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6.4.2016
1611882 potraviny 333,60 6.4.2016 DMJ Market 36490661 6.4.2016
1611864 potraviny 38,23 6.4.2016 DMJ Market 36490661 6.4.2016
1642632 potraviny 52,98 6.4.2016 DMJ Market 36490661 6.4.2016
5201600849 mäso,potraviny 250,96 6.4.2016 EASTFOOD 45702942 6.4.2016
116146893 potraviny 423,86 7.4.2016 Bidvest 34152199 11.4.2016
1642681 mäso 54,92 8.4.2016 DMJ Market 36490661 11.4.2016
150552 ovocie,zelenina 564,05 11.4.2016 OVO Centrum 32394268 11.4.2016
1642734 mäso 145,85 11.4.2016 DMJ Market 36490661 11.4.2016
116149447 mäso 291,30 12.4.2016 Bidvest 34152199 14.4.2016
1612021 potraviny 407,84 13.4.2016 DMJ Market 36490661 14.4.2016
5201600917 mäso 226,22 13.4.2016 EASTFOOD 45702942 14.4.2016
116150963 potraviny 350,75 14.4.2016 Bidvest 34152199 14.4.2016
1612037 potraviny 130,81 14.4.2016 DMJ Market 36490661 15.4.2016
1642842 potraviny 69,79 14.4.2016 DMJ Market 36490661 15.4.2016
1618133 mäsové vrobky 29,38 15.4.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15.4.2016
5201600935 potraviny 213,53 15.4.2016 EASTFOOD 45702942 15.4.2016
150614 ovocie,zelenina 106,98 18.4.2016 OVO Centrum 32394268 19.4.2016
116152553 mäso, ryby 589,57 18.4.2016 Bidvest 34152199 19.4.2016
5201600934 potraviny 256,50 18.4.2016 EASTFOOD 45702942 19.4.2016
1643049 mäso 258,47 19.4.2016 DMJ Market 36490661 19.4.2016
1619174 mäso 66,92 21.4.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21.4.2016
1643082 ml.výrobky 69,79 20.4.2016 DMJ Market 36490661 21.4.2016
1612203 potraviny 77,94 20.4.2016 DMJ Market 36490661 21.4.2016
116155119 potraviny 423,22 21.4.2016 Bidvest 34152199 21.4.2016
1091830698 mlieko 20,16 21.4.2016 Rajo a.s. 31329519 21.4.2016
5201601001 potraviny 144,00 22.4.2016 EASTFOOD 45702942 25.4.2016
150668 ovocie,zelenina 478,82 25.4.2016 OVO Centrum 32394268 25.4.2016
116156665 mäso,potraviny 419,42 25.4.2016 Bidvest 34152199 25.4.2016
1643174 mäso,potraviny 199,66 25.4.2016 DMJ Market 36490661 25.4.2016
1411610232 potraviny 358,89 25.4.2016 AG FOODS 34144579 27.4.2016
1091834514 mlieko 20,16 26.4.2016 Rajo a.s. 31329519 27.4.2016
1643265 mäso,ml.výrobky 92,60 27.4.2016 DMJ Market 36490661 27.4.2016
1612327 potraviny 116,06 27.4.2016 DMJ Market 36490661 27.4.2016
5201601051 mäso, potraviny 361,17 27.4.2016 EASTFOOD 45702942 27.4.2016
116159081 potraviny 164,72 28.4.2016 Bidvest 34152199 28.4.2016
1601301714 potraviny 152,04 28.4.2016 ATC JR 35760532 28.4.2016
150722 ovocie 135,70 28.4.2016 OVO Centrum 32394268 28.4.2016
150724 ovocie,zelenina 289,91 28.4.2016 OVO Centrum 32394268 28.4.2016
150723 ovocie,zelenina 123,05 28.4.2016 OVO Centrum 32394268 28.4.2016
5201601080 potraviny 2,00 29.4.2016 EASTFOOD 45702942 29.4.2016
14000190 potraviny 381,50 29.4.2016 GVP potraviny 36446190 29.4.2016
116159742 potraviny 40,56 29.4.2016 Bidvest 34152199 29.4.2016
1643448 mäso 118,09 2.5.2016 DMJ Market 36490661 4.5.2016
1610274 potraviny 563,39 2.5.2016 Duo - Meckova 40469766 4.5.2016
116161610 mäso,ryby 713,10 3.5.2016 Bidvest 34152199 4.5.2016
1643535 potraviny 34,87 4.5.2016 DMJ Market 36490661 4.5.2016
1612521 potraviny 116,86 4.5.2016 DMJ Market 36490661 4.5.2016
5201601097 potraviny 148,37 4.5.2016 EASTFOOD 45702942 6.5.2016
1612550 potraviny 86,45 5.5.2016 DMJ Market 34152199 6.5.2016
1621850 mäso 43,84 5.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6.5.2016
11614104 mäso, potraviny 537,52 6.5.2016 Bidvest 34152199 6.5.2016
5201601134 mäso 202,26 6.5.2016 EASTFOOD 45702942 6.5.2016
1643656 mäso 77,70 9.5.2016 DMJ Market 36490661 9.5.2016
1612615 potraviny 165,54 9.5.2016 DMJ Market 36490661 9.5.2016
150836 ovocie,zelenina 803,34 9.5.2016 OVO Centrum 32394268 9.5.2016
1622725 mäso 71,92 10.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 10.5.2016
1612656 potraviny 16,15 10.5.2016 DMJ Market 36490661 10.5.2016
1643699 ml.výrobky 81,13 10.5.2016 DMJ Market 36490661 10.5.2016
1091838566 mlieko 20,16 10.5.2016 Rajo a.s. 31329519 10.5.2016
1612683 potraviny 41,22 11.5.2016 DMJ Market 36490661 13.5.2016
1643746 potraviny 49,87 11.5.2016 DMJ Market 36490661 13.5.2016
1643772 mäs.výrobky 45,96 12.5.2016 DMJ Market 36490661 13.5.2016
1601301977 potraviny 239,91 12.5.2016 ATC 35760532 13.5.2016
5201601196 potraviny 121,52 13.5.2016 EASTFOOD 45702942 13.5.2016
116169548 potraviny,ryby 385,64 16.5.2016 Bidvest 34152199 17.5.2016
1643932 mäso 77,89 16.5.2016 DMJ Market 36490661 17.5.2016
116169866 mäso,potraviny 195,77 16.5.2016 Bidvest 34152199 17.5.2016
1623830 mäso 62,45 16.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17.5.2016
1644024 mäso 189,25 18.5.2016 DMJ Market 36490661 19.5.2016
116171574 potraviny 86,67 19.5.2016 Bidvest 34152199 19.5.2016
1644052 ml.výrobky 160,23 19.5.2016 DMJ Market 36490661 19.5.2016
1612889 potraviny 71,35 19.5.2016 DMJ Market 36490661 19.5.2016
116173114 potraviny 23,76 23.5.2016 Bidvest 34152199 23.5.2016
150940 ovocie,zelenina 409,31 23.5.2016 OVO Centrum 32394268 23.5.2016
1644151 mäso 110,31 23.5.2016 DMJ Market 36490661 23.5.2016
1091842411 mlieko 18,72 23.5.2016 Rajo a.s. 31329519 23.5.2016
116173907 mäso 172,25 24.5.2016 Bidvest 34152199 26.5.2016
1644223 ml.výrobky 98,90 25.5.2016 DMJ Market 36490661 26.5.2016
1613023 potraviny 125,41 25.5.2016 DMJ Market 36490661 26.5.2016
1625918 mäso 49,73 26.5.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26.5.2016
116175586 ryby,potraviny 573,90 26.5.2016 Bidvest 34152199 26.5.2016
1613065 potraviny 30,53 27.5.2016 DMJ Market 36490661 30.5.2016
5201601309 potraviny 87,11 27.5.2016 EASTFOOD 45702942 30.5.2016
1644348 mäso 103,84 30.5.2016 DMJ Market 36490661 30.5.2016
151002 ovocie 84,18 30.5.2016 OVO Centrum 32394268 30.5.2016
151003 ovocie,zelenina 513,05 30.5.2016 OVO Centrum 32394268 30.5.2016
151004 ovocie,zelenina 381,20 30.5.2016 OVO Centrum 32394268 30.5.2016
1644402 mäso,ml.výrobky 71,52 31.5.2016 DMJ Market 36490661 31.5.2016
14000195 potraviny 470,66 31.5.2016 GVP potraviny 36446190 31.5.2016
1613063 potraviny 558,11 1.6.2016 DMJ Market 36490661 3.6.2016
116180273 potraviny 109,44 1.6.2016 Bidvest 34152199 3.6.2016
5201601384 potraviny,mäso 244,04 1.6.2016 EASTFOOD 45702942 3.6.2016
1644658 mäso 117,60 6.6.2016 DMJ Market 36490661 8.6.2016
116183452 potraviny,mäso 282,02 7.6.2016 Bidvest 34152199 8.6.2016
1464703 potraviny 12,40 8.6.2016 DMJ Market 36490661 8.6.2016
1613363 potraviny 32,27 8.6.2016 DMJ Market 36490661 8.6.2016
5201601414 potraviny 210,64 8.6.2016 EASTFOOD 45702942 8.6.2016
1613542 potraviny 18,70 15.6.2016 DMJ Market 36490661 17.6.2016
1613595 potraviny 111,61 16.6.2016 DMJ Market 36490661 17.6.2016
1645036 mäso 55,05 16.6.2016 DMJ Market 36490661 17.6.2016
116188830 potraviny 167,18 16.6.2016 Bidvest 34152199 17.6.2016
5201601472 potraviny 165,53 17.6.2016 EASTFOOD 45702942 17.6.2016
151196 ovocie,zelenina 280,24 17.6.2016 OVO Centrum 32394268 17.6.2016
116190598 mäso,potraviny 566,44 20.6.2016 Bidvest 34152199 22.6.2016
1613686 potraviny 28,07 21.6.2016 DMJ Market 36490661 22.6.2016
1645187 mäso 136,57 21.6.2016 DMJ Market 36490661 22.6.2016
1091850314 mlieko 60,48 21.6.2016 Rajo a.s. 31329519 22.6.2016
1613687 potraviny 384,59 22.6.2016 DMJ Market 36490661 22.6.2016
1645257 mäso 89,16 23.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
1613746 potraviny 11,72 23.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
1613792 potraviny 16,33 27.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
1645352 mäso 128,97 27.6.2016 DMJ Market 36490661 27.6.2016
116194717 mäso,potraviny 266,88 27.6.2016 Bidvest 34152199 27.6.2016
151265 ovocie,zelenina 231,05 27.6.2016 OVO Centrum 32394268 27.6.2016
14000197 potraviny 749,78 29.6.2016 GVP 36446190 29.6.2016
151319 ovocie 246,87 29.6.2016 OVO Centrum 32394268 29.6.2016
151320 ovocie,zelenina 119,11 29.6.2016 OVO Centrum 32394268 29.6.2016
151327 ovocie,zelenina 494,31 29.6.2016 OVO Centrum 32394268 29.6.2016
1614687 potraviny 521,04 24.8.2016 DMJ Market 36490661 31.8.2016
5201601658 potraviny 527,28 30.8.2016 EASTFOOD 45702942 31.8.2016
5201601655 potraviny 598,39 30.8.2016 EASTFOOD 45702942 31.8.2016
116227706 potraviny 481,50 30.8.2016 Bidvest 34152199 31.8.2016
20160412 potraviny 682,69 30.8.2016 Marcodia 34905162 31.8.2016
5201601714 potraviny 462,89 31.8.2016 EASTFOOD 45702942 31.8.2016
1411610347 potraviny 773,27 31.8.2016 AG FOODS 34144579 31.8.2016
5201601713 potraviny 541,60 31.8.2016 EASTFOOD 45702942 5.9.2016
1614909 potraviny 150,48 5.9.2016 DMJ Market 36490661 5.9.2016
116228258 potraviny 257,32 5.9.2016 Bidvest 34152199 5.9.2016
116231339 mäso 409,63 5.9.2016 Bidvest 34152199 5.9.2016
1614976 potraviny 11,56 7.9.2016 DMJ Market 36490661 9.9.2016
1649636 mäso 128,46 7.9.2016 DMJ Market 36490661 9.9.2016
1645640 mäso 32,74 8.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 9.9.2016
116234012 zelenina 124,16 8.9.2016 Bidvest 34152199 9.9.2016
116234007 potraviny 228,84 8.9.2016 Bidvest 34152199 9.9.2016
1614999 potraviny 122,80 8.9.2016 DMJ Market 36490661 13.9.2016
1646967 mäso,mlieko 268,13 8.9.2016 DMJ Market 36490661 9.9.2016
5201601808 potraviny 115,68 9.9.2016 EASTFOOD 45702942 9.9.2016
116235791 potraviny 18,24 12.9.2016 Bidvest 34152199 12.9.2016
116235768 potraviny,mäso 367,31 12.9.2016 Bidvest 34152199 12.9.2016
151602 ovocie,zelenina 385,95 12.9.2016 OVO Centrum 32394268 12.9.2016
1647129 mäso 24,83 13.9.2016 DMJ Market 36490661 13.9.2016
116235780 ryby,potraviny 431,64 13.9.2016 Bidvest 34152199 13.9.2016
116232020 potraviny 10,80 10.9.2016 Bidvest 34152199 13.9.2016
1091870980 mlieko 55,80 13.9.2016 Rajo a.s. 31329519 13.9.2016
1647168 ryby 30,66 14.9.2016 DMJ Market 36490661 16.9.2016
116236668 potraviny 71,28 14.9.2016 Bidvest 34152199 16.9.2016
1646789 mäso 22,80 14.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 16.9.2016
1647191 ml.výrobky 62,24 16.9.2016 DMJ Market 36490661 16.9.2016
1615146 potraviny 84,48 16.9.2016 DMJ Market 36490661 16.9.2016
5201601852 potraviny 287,28 16.9.2016 EASTFOOD 45702942 28.9.2016
1601303239 potraviny 144,10 16.9.2016 ATC 35760532 28.9.2016
116241189 potraviny 127,98 16.9.2016 BIDVEST 34152199 7.10.2016
116239566 kuracie mäso 248,64 19.9.2016 BIDVEST 34152199 10.10.2016
1647310 kuracie mäso 19,90 19.9.2016 DMJ market 36490661 26.9.2016
116240221 potraviny 40,32 20.9.2016 BIDVEST 34152199 10.10.2016
116239562 mäso 312,91 19.9.2016 BIDVEST 34152199 10.10.2016
1648073 mäso 58,39 21.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 5.10.2016
151657 ovocie, zelenina 273,12 21.9.2016 OVO Centrum 32394268 26.9.2016
116240439 mäso 169,41 20.9.2016 BIDVEST 34152199 11.10.2016
1615301 potraviny 43,82 22.9.2016 DMJ market 36490661 29.9.2016
1647452 mäso, ml. výrobky 229,99 22.9.2016 DMJ market 36490661 22.9.2016
116242170 potraviny 722,53 22.9.2016 BIDVEST 34152199 22.9.2016
501601909 potraviny 80,31 22.9.2016 EASTFOOD 45702942 27.9.2016
116242170 ryby 490,26 23.9.2016 BIDVEST 34152199 17.10.2016
116245306 mäso 171,64 27.9.2016 BIDVEST 34152199 18.10.2016
1677605 mäso 281,64 27.9.2016 DMJ market 36490661 4.10.2016
5201601946 potraviny 328,01 28.9.2016 EASTFOOD 45702942 12.10.2016
5201601945 potraviny 390,65 28.9.2016 EASTFOOD 45702942 12.10.2016
1677639 mliečne výrobky 126,16 28.9.2016 DMJ market 36490661 5.10.2016
1615402 potraviny 66,32 28.9.2016 DMJ market 36490661 5.10.2016
1649572 mäso 42,43 29.9.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 3.10.2016
116246489 potraviny 417,0 30.9.2016 BIDVEST 34152199 20.10.2016
116247179 potraviny 52,37 30.9.2016 BIDVEST 34152199 21.10.2016
14000204 potraviny 386,91 30.9.2016 GVP potraviny 36446190 8.10.2016
151784 ovocie, zelenina 799,0 30.9.2016 OVO Centrum 32394268 10.10.2016
151783 ovocie 136,92 30.9.2016 OVO Centrum 32394268 10.10.2016
1615451 potraviny 116,83 30.9.2016 DMJ market 36490661 7.10.2016
116248225 mäso 230,81 3.10.2016 BIDVEST 34152199 24.10.2016
116249006 mäso 85,44 4.10.2016 BIDVEST 34152199 25.10.2016
1647911 mäso 353,97 4.10.2016 DMJ market 36490661 11.10.2016
1615617 potraviny 252,24 5.10.2016 DMJ market 36490661 12.10.2016
116250839 mäso, potraviny 548,02 6.10.2016 BIDVEST 34152199 27.10.2016
1647992 mäso 9,06 6.10.2016 DMJ market 36490661 13.10.2016
1615625 potraviny 75,60 6.10.2016 DMJ market 36490661 13.10.2015
1647993 mliečne výrobky 141,03 6.10.2016 DMJ market 36490661 13.10.2016
116251924 potraviny 164,16 7.10.2016 BIDVEST 34152199 28.10.2016
116253155 mäso 199,53 11.10.2016 BIDVEST 34152199 1.11.2016
151881 ovocie, zelenina 502,07 11.10.2016 OVO Centrum 32394268 17.10.2016
1648149 mäso 428,71 3.10.2016 DMJ market 36490661 18.10.2016
141160101 potraviny 925,42 11.10.2016 AG FOODS 34144579 13.10.2016
1615771 potraviny 43,34 12.10.2016 DMJ market 36490661 19.10.2016
1648185 mliečne výrobky 69,99 12.10.2016 DMJ market 36490661 19.10.2016
5201602098 potraviny 155,52 12.10.2016 EASTFOOD 45702942 26.10.2016
520160263 potraviny 123,0 12.10.2016 EASTFOOD 45702942 26.10.2016
116254598 potraviny 179,70 13.10.2016 BIDVEST 34152199 3.11.2016
1091878127 mlieko 125,45 13.10.2016 Rajo a.s. 31329519 21.10.2016
1601303692 potraviny 140,66 13.10.2016 ATC 35760532 27.10.2016
1615816 potraviny 309,19 11.10.2016 DMJ market 36490661 12.10.2016
116256437 ryby, potraviny 560,02 17.10.2016 BIDVEST 34152199 7.11.2016
151944 ovocie, zelenina 38,38 17.10.2016 OVO 32394268 24.10.2016
1648396 mäso 117,93 17.10.2016 DMJ market 36490661 24.10.2016
116257190 mäso 169,96 18.10.2016 BIDVEST 34152199 8.11.2016
5201602175 potraviny 565,43 19.10.2016 EASTFOOD 45702942 2.11.2016
116258801 potraviny 400,34 20.10.2016 BIDVEST 34152199 10.11.2016
1648527 potraviny 83,87 20.10.2016 DMJ market 36490661 27.10.2016
141610453 potraviny 351,53 20.10.2016 AG FOODS 34144579 4.11.2016
1654219 mäso 26,40 21.10.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7.11.2016
5201602196 potraviny 374,74 21.10.2016 EASTFOOD 45702942 21.10.2016
152015 ovocie, zelenina 511,50 24.10.2016 OVO 32394268 4.11.2016
161903 potraviny 237,70 24.10.2016 TATRAPRIM 36492531 31.10.2016
116261396 potraviny 269,23 25.10.2016 BIDVEST 34152199 15.11.2016
1648400 mäso 169,15 25.10.2016 DMJ market 36490661 1.11.2016
1678889 potraviny 39,82 25.10.2016 DMJ market 36490661 1.11.2016
1616061 potraviny 55,96 25.10.2016 DMJ market 36490661 15.11.2016
1655082 mäso 33,91 26.10.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 9.11.2016
152055 ovocie 244,79 26.10.2016 OVO 32394268 7.11.2016
152056 ovocie, zelenina 473,02 26.10.2016 OVO 32394268 7.11.2016
5201602230 potraviny 144,0 26.10.2016 EASTFOOD 45702942 9.11.2016
14000205 potraviny 379,04 27.10.2016 GVP 36446190 5.11.2016
116263151 ryby 316,32 27.10.2016 BIDVEST 34152199 17.11.2016
116265544 ryby 60,22 2.11.2016 BIDVEST 34152199 23.11.2016
1648943 mäso 104,94 2.11.2016 DMJ market 36490661 9.11.2016
1649003 mliečne výrobky 63,80 2.11.2016 DMJ market 36490661 15.11.2016
161677 potraviny 52,91 3.11.2016 DMJ market 36490661 10.11.2016
5201602294 potraviny 668,30 4.11.2016 EASTFOOD 45702942 18.11.2016
5201602301 potraviny 1115,70 4.11.2016 EASTFOOD 45702942 18.11.2016
20160553 potraviny 495,67 4.11.2016 Marcodia 34905162 13.11.2016
116267277 mäso, potraviny 450,41 4.11.2016 BIDVEST 34152199 25.11.2016
1601304017 potraviny 184,56 4.11.2016 ATC 35760532 17.11.2016
1649096 mäso 234,98 7.11.2016 DMJ market 36490661 14.11.2016
116268864 mäso 91,96 8.11.2016 BIDVEST 34152199 29.11.2016
1411610491 potraviny 461,76 8.11.2016 AG FOODS 34144579 23.11.2016
1679203 mäso, ml. výrobky 219,55 9.11.2016 DMJ market 36490661 16.11.2016
1616400 potraviny 57,36 9.11.2016 DMJ market 36490661 16.11.2016
116270547 potraviny 272,0 10.11.2016 BIDVEST 34152199 1.12.2016
1658151 mäso 32,67 11.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25.11.2016
521602356 potraviny 202,42 11.11.2016 EASTFOOD 45702942 25.11.2016
1649326 mäso 63,82 17.11.2016 DMJ market 36490661 21.11.2016
152196 ovocie, zelenina 426,02 14.11.2016 OVO 32394268 21.11.2016
116273366 mäso 193,67 15.11.2016 BIDVEST 34152199 6.12.2016
1659117 mäso 42,79 16.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.11.2016
1649439 mliečne výrobky 130,02 16.11.2016 DMJ market 36490661 23.11.2016
1616560 potraviny 59,28 16.11.2016 DMJ market 36490661 23.11.2016
1091887198 mlieko 30,24 18.11.2016 Rajo a.s. 31329519 25.11.2016
116276084 ryby, potraviny 710,24 21.11.2016 BIDVEST 34152199 1.12.2016
152255 ovocie, zelenina 74,37 21.11.2016 OVO 32394268 1.12.2016
1649648 mäso 270,95 21.11.2016 DMJ market 36490661 29.11.2016
1660382 mäsové výrobky 51,12 23.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 1.12.2016
1616717 potraviny 160,30 7.11.2016 DMJ market 36490661 30.11.2016
1649697 mäso, ml. výrobky 99,60 23.11.2016 DMJ market 36490661 30.11.2016
5201602449 potraviny 241,20 23.11.2016 EASTFOOD 45702942 7.12.2016
5201602450 potraviny 163,70 23.11.2016 EASTFOOD 45702942 7.12.2016
116278622 mäso, potraviny 430,17 24.11.2016 BIDVEST 34152199 15.12.2016
1601304378 potraviny 455,16 27.11.2016 ATC 35760532 7.12.2016
1661165 mäso 158,79 28.11.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12.12.2016
116280334 kuracie mäso 247,01 28.11.2016 BIDVEST 34152199 19.12.2016
1649817 mäso 106,95 28.11.2016 DMJ market 36490661 5.12.2016
1649905 mäso 55,02 29.11.2016 DMJ market 36490661 6.12.2016
14000209 potraviny 374,76 29.11.2016 GVP 36446190 9.12.2016
152329 ovocie 133,36 29.11.2016 OVO 32394268 9.12.2016
152328 ovocie, zelenina 597,35 29.11.2016 OVO 32394268 9.12.2016
152330 ovocie, zelenina 321,30 29.11.2016 OVO 32394268 9.12.2016
1616870 potraviny 209,27 1.12.2016 DMJ market 36490661 7.12.2016
1649964 mäso 248,20 1.12.2016 DMJ market 36490661 7.12.2016
116283225 potraviny 155,87 1.12.2016 BIDVEST 34152199 22.12.2016
1619996 potraviny 48,49 2.12.2016 DMJ market 36490661 8.12.2016
1616936 potraviny 27,62 2.12.2016 DMJ market 36490661 8.12.2016
161982 potraviny 11,10 5.12.2016 DMJ market 36490661 9.12.2016
1650106 mäso 189,41 5.12.2016 DMJ market 36490661 9.12.2016
116284540 mäso, ryby 520,38 5.12.2016 BIDVEST 34152199 26.12.2016
1061892725 mlieko 27,36 7.12.2016 Rajo a.s. 31329519 16.12.2016
1663395 mäso 71,32 8.12.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 22.12.2016
1411610331 potraviny 362,88 8.12.2016 AG FOODS 34144579 23.12.2016
1617125 potraviny 242,66 8.12.2016 DMJ market 36490661 17.12.2016
1617101 potraviny 43,93 8.12.2016 DMJ market 36490661 15.12.2016
1650289 mliečne výrobky 72,19 8.12.2016 DMJ market 36490661 15.12.2016
1617117 potraviny 27,16 9.12.2016 DMJ market 36490661 15.12.2016
5201602613 potraviny 193,66 9.12.2016 EASTFOOD 45702942 23.12.2016
116289317 potraviny , mäso 300,06 12.12.2016 BIDVEST 34152199 2.1.2017
152456 ovocie, zelenina 387,27 12.12.2016 OVO 32394268 19.12.2016
11629704 potraviny 456,97 8.12.2016 BIDVEST 34152199 29.12.2016
116290132 potraviny 57,10 13.12.2016 BIDVEST 34152199 3.1.2017
1617230 potraviny 97,21 14.12.2016 DMJ market 36490661 21.12.2016
16500160 mäso, ml. výrobky 158,87 14.12.2016 DMJ market 36490661 21.12.2016
116291783 potraviny 169,78 15.12.2016 BIDVEST 34152199 5.1.2017
1617265 potraviny 37,81 5.12.2016 DMJ market 36490661 22.12.2016
16500201 mliečne výrobky 19,61 15.12.2016 DMJ market 36490661 22.12.2016
1665524 mäso 68,46 19.12.2016 Cimbaľak s.r.o. 36473219 2.1.2017
1617295 potraviny 311,54 19.12.2016 DMJ market 36490661 23.12.2016
16500326 mäso 67,57 19.12.2016 DMJ market 36490661 20.12.2016
152506 ovocie, zelenina 301,89 19.12.2016 OVO 32394268 26.12.2016
116294340 mäso, potraviny 497,19 20.12.2016 BIDVEST 34152199 26.12.2016
14000212 potraviny 519,81 21.12.2016 GVP 36446190 30.12.2016
152571 ovocie 136,90 21.12.2016 OVO 32394268 30.12.2016
152572 ovocie, zelenina 486,99 21.12.2016 OVO 32394268 30.12.2016