Rok 2018

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
1. Dodatok-k-zmluve-2018-1    
2. Dohoda-o-spolupraci-2018-2    
3.      
4.      

Rok 2017

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
1. Darovacia-zmluva-2017-2 11.01.2017 12.01.2017
2. Zmluva-o-poskytnutí-finančnej-podpory-2017-1 25.01.2017 26.01.2017
3. Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-3 28.02.2017 01.03.2017
4. Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-4 27.02.2017 01.03.2017
5. Zmluva-o-dielo-2017-1 3.3.2017 6.3.2017
6. Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-5 15.3.2017 16.3.2017
7. Zmluva-2017-12 26.4.2017 27.4.2017
8. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-7 12.4.2017 13.4.2017
9. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-8 12.4.2017 13.4.2017
10. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-9 12.4.2017 13.4.2017
11. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-10 12.4.2017 13.4.2017
12. Zmluva-o-dielo-2017-2 4.5.2017 5.5.2017
13. Zmluva-o-obstarani-zajazdu-2017-17 4.5.2017 5.5.2017
14. Zmluva-o-obstarani-zajazdu-2017-18 11.5.2017 12.5.2017
15. Zmluva-o-spolupraci-2017-19 19.6.2017 20.6.2017
16. Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-20 3.5.2017 4.5.2017
17. Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-21 3.5.2017 4.5.2017
18. Zmluva-Erasmus-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-22 27.6.2017 28.6.2017
19. Zmluva-o-spolupraci-2017-25 2.10.2017 3.10.2007
20. Zmluva-o-poskytovani-grantu-2017-26 18.9.2017 19.10.2017
21. Zmluva-o-spolupraci-a-reklame-2017-29 2.10.2017 3.10.2017
22. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-30 16.10.2017 17.10.2017
23. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-31 16.10.2017 17.10.2017
24. Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2017-32 10.11.2017 13.11.2017
25. Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2017-33 13.11.2017 14.11.2017
26. Zmluva-o-obstarani-LV-2017-34 11.10.2017 12.10.2017
27. Zmluva-o-dodavke-didaktickych-prostriedkov-2017-35 19.10.2017 20.10.2017
28. Zmluva-o-partnerstve-2017-36 2.10.2017 3.10.2017
29. Zmluva-o-obstarani-zajazdu-2017-37 2.11.2017 3.11.2017
30. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-38 10.11.2017 13.11.2017
31. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-2017-39 10.11.2017 13.11.2017
32. Zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-2017-40 14.11.2017 15.11.2017
33. Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2017-28 10.11.2017 13.11.2017
34. Zmluva-o-poskytnuti-grantu-erasmus-2017-42 27.11.2017 28.11.2017
35. Zmluva-o-bezodplatnom-prevode-majetku-2017-41 3.11.2017 6.11.2017
36. Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2017-11 28.4.2017 29.4.2017
37. Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2017-13 1.6.2017 2.5.2017
38. Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2017-18 9.6.2017 12.6.2017
39. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-43 4.12.2017 5.12.2017
40. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-44 4.12.2017 5.12.2017
41. Zmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorov-2017-6 25.4.2017 26.4.2017
42. Zmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorov-2017-24 25.9.2017 26.9.2017
43. Zmluva-o-prenajme-nebytovych-priestorov-2017-27 29.9.2017 2.10.2017
44. Zmluva-o-spolupraci-a-reklame-2017-29 2.10.2017 3.10.2017
45. Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2017-45 6.12.2017 7.12.2017
46. Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-2017-46 6.12.2017 7.12.2017
47. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-Erasmus-2017-47 7.12.2017 8.12.2017
48. Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2017-14    
49. Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2017-15    

Rok 2016

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
1. Darovacia-zmluva-2016-1 19.1.2016 22.1.2016
2. Zmluva-Erasmus-2016-4 23.2.2016 24.2.2016
3. Zmluva-Erasmus-2016-5 23.2.2016 24.2.2016
4. Zmluva-o-najme-2016-3 5.4.2016 6.4.2016
5. Zmluva-o-najme-2016-7 6.4.2016 7.4.2016
6. Zmluva-Erasmus-2016-8 26.4.2016 27.4.2016
7. Zmluva-o-dielo-2016-1 15.4.2016 16.4.2016
8. Zmluva-o-obstarani-zajazdu-2016-c.9 20.5.2016 23.5.2016
9. Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-2 13.5.2016 16.5.2016
10. Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-6 13.5.2016 16.5.2016
11. Zmluva-o-najme-2016-10 21.6.2016 22.6.2016
12. Zmluva-o-poskytnuti-FP-2016-12 30.6.2016 1.7.2016
13. Zmluva-o-poskytnuti-FP-2016-13 30.6.2016 1.7.2016
14. Zmluva-o-poskytnuti-grantu-2016-11 29.6.2016 30.6.2016
15. Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-14 12.7.2016 13.7.2016
16. Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-15 12.7.2016 13.7.2016
17. Zmluva-o-dielo-2016-2 11.8.2016 12.8.2016
18. Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-16 14.9.2016 16.9.2016
19. Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-2016-17 20.9.2016 21.9.2016
20. Dodatok-3-k-zmluve-technika-2016-18 8.9.2016 23.9.2016
21. Zmluva-o-zriadeni-pripojenia-2016-19 8.9.2016 9.9.2016
22. Zmluva-o-spolupraci-a-reklame-2016-20 3.10.2016 4.10.2016
23. Zmluva-o-dielo-2016-3 27.9.2016 28.10.2016
24. Zmluva-o-najme-2016-21 19.9.2016 20.9.2016
25. Kupna-zmluva-2016-24 26.10.2016 26.10.2016
26. Zmluva-o-najme-2016-22 7.11.2016 8.11.2016
27. Zmluva-o-najme-2016-23 8.11.2016 9.11.2016
28. Zmluva-o-najme-2016-25 8.11.2016 9.11.2016
29. Zmluva-o-dielo-2016-4 11.11.2016 14.11.2016
30. Zmluva-o-poskytnuti-financnej-podpory-2016-27 13.12.2016 14.12.2016
31. Darovacia-zmluva-2016-28 13.12.2016 14.12.2016
32. Darovacia-zmluva-2016-29 13.12.2016 14.12.2016
33. Zmluva-o-dielo-2016-5 13.12.2016 14.12.2016

Rok 2015

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
1. Zmluva-o-poskytnuti-grantu-2015-1 3.1.2015 4.1.2015
2. Zamestnavatelska-zmluva-2015 3.2.2015 4.2.2015
3. Zmluva-o-vypozicke-2015-4 13.2.2015 16.2.2015
4. Zmluva-o-dotacii-2015-2 12.2.2015 13.2.2015
5. Zmluva-o-dotacii-2015-3 12.2.2015 13.2.2015
6. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-5 10.3.2015 11.3.2015
7. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-6 9.3.2015 10.3.2015
8. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-7 9.3.2015 10.3.2015
9. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-8 9.3.2015 10.3.2015
10. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-9 10.3.2015 11.3.2015
11. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-10 10.3.2015 11.3.2015
12. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-11 10.3.2015 11.3.2015
13. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-12 10.3.2015 11.3.2015
14. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-13 10.3.2015 11.3.2015
15. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-14 10.3.2015 11.3.2015
16. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-15 10.3.2015 11.3.2015
17. Zmluva-o-poskytnuti-FP-na-mobilitu-2015-16 10.3.2015 11.3.2015
18. Zmluva-o-dotacii-2015-19 28.4.2015 29.4.2015
19. Zmluva-o-dotacii-2015-20 28.4.2015 29.4.2015
20. Zmluva-o-najme-2015-21 18.4.2015 19.4.2015
21. Zmluva-o-spolupraci-2015-24 5.6.2015 8.6.2015
22. Darovacia-zmluva-2015-25 18.6.2015 19.6.2015
23. Darovacia-zmluva-2015-26 18.6.2015 19.6.2015
24. Zmluva-o-servise-2015-27 1.7.2015 2.7.2015
25. Zmluva-o-dielo-2015-28 1.7.2015 2.7.2015
26. Zmluva-o-dotacii-2015-29 6.8.2015 7.8.2015
27. Zmluva-o-dotacii-2015-30 6.8.2015 7.8.2015
28. Zmluva-o-najme-2015-22 7.5.2015 zrušená
29. Zmluva-o-najme-2015-23 11.5.2015 zrušená
30. Zmluva-o-najme-2015-31 13.10.2015 14.10.2015
31. Zmluva-o-najme-2015-32 19.10.2015 20.10.2015
32. Zmluva-o-najme-2015-35 9.11.2015 10.11.2015
33. Zmluva-o-dodavke-didaktickych-prostriedkov-2015-34 Zverejnená v centrálnom registri zmlúv  
34. Zmluva-o-vypozicke-2015-36 Zverejnená v centrálnom registri zmlúv  
35. Zmluva-o-spolupraci-2015-37 Zverejnená v centrálnom registri zmlúv  
36. Zmluva-o-poskytnuti-grantu-2015-33 10.11.2015 12.11.2015
37. Zmluva-o-servise-a-udrzbe CCTV-2015-38 18.11.2015 19.11.2015
38. Zmluva-o-bezodplatnom-prevode-majetku-2015-39 18.11.2015 19.11.2015
39. Zmluva-Erasmus-2015-40 1.12.2015 2.12.2015
40. Zmluva-Erasmus-2015-41 1.12.2015 2.12.2015
41. Zmluva-o-bezodplatnom-prevode-majetku-2015-42 10.12.2015 11.12.2015
42. Zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-2015-43 9.11.2015 10.11.2015
43. Zmluva-o-bezodplatnom-prevode-majetku-2015-44 24.11.2015 25.11.2015
44. Zmluva-o-bezodplatnom-prevode-majetku-statu-2015-45 28.12.2015 29.12.2015
45. Zmluva-o-dielo-2015-3    

 

Rok 2014

 

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
1. Zmluva-o-dielo-2014-1 2.1.2014 3.1.2014
2. Zmluva-o-najme-2014-10 22.4.2014 23.4.2014
3. Zmluva-o-dielo-2014-2 30.4.2014 2.5.2014
4. Zmluva-o-najme-2014-13 9.5.2014 10.5.2014
5. Zmluva-o-najme-2014-14 12.5.2014 13.5.2014
6. Zmluva-o-najme-2014-15 9.5.2014 10.5.2014
7. Zmluva-o-najme-2014-16 13.5.2014 14.5.2014
8. Zmluva-o-najme-2014-17 15.5.2014 16.5.2014
9. Zmluva-o-účasti-na-projekte-2014-18 zverejnená ÚIPŠ  
10. Zmluva-o-účasti-na-projekte-2014-19 zverejnená NÚCEM  
11. Zmluva-o-účasti-na-projekte -2014-20 zverejnená CVČ-Dúha  
12. Zmluva-o-účasti-na-projekte-2014-21 zverejnená MŠ SR  
13. Zmluva-o-dielo-2014-3 4.7.2014 7.7.2014
14. Zmluva-o-dielo-2014-4 15.8.2014 18.8.2014
15. Zmluva-o-dielo-2014-5 20.8.2014 21.8.2014
16. Zmluva-darovacia-2014-28 9.9.2014 10.9.2014
17. Zmluva-o-dotacii-2014-22 9.9.2014 10.9.2014
18. Zmluva-o-dotacii-2014-23 9.9.2014 10.9.2014
19. Zmluva-o-najme-2014-24 4.9.2014 5.9.2014
20. Zmluva-o-najme-2014-25 10.9.2014 12.9.2014
21. Zmluva-o-najme-2014-26 5.9.2014 8.9.2014
22. Zmluva-o-najme-2014-27 4.9.2014 8.9.2014
23. Zmluva-o-spolupráci-projekt-Profes.orientácia-2014-6 Zverejnená v Centrálnom registri  
24. Zmluva-o-výpožičke-vybavenie učební-2014-7,8,9 Zverejnené v Centrálnom registri  
25. Zmluva-o-dielo-2014-6 28.10.2014 29.10.2014
26. Zmluva-o-dielo-2014-7 28.10.2014 29.10.2014
27. Zmluva-o-dielo-2014-8 12.11.2014 13.11.2014
28. Zmluva-darovacia-2014-30 25.11.2014 26.11.2014
29. Zmluva-darovacia-2014-31 25.11.2014 26.11.2014
30. Zmluva-darovacia-2014-32 25.11.2014 26.11.2014
31. Zmluva-o-dielo-2014-9 10.12.2014 11.12.2014
32. Zmluva-o-dielo-2014-10 22.12.2014 1.1.2015

 

Rok 2013

 

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
20. Zmluva-o-dielo-2013-9 5.12.2013 6.12.2013
19. Zmluva-darovacia-2013-32 5.12.2013 5.12.2013
18. Zmluva-2013-30 22.11.2013 25.11.2013
17. Darovacia-zmluva-2013-1 21.11.2013 22.11.2013
16. Zmluva-o-najme-2013-25 1.10.2013 2.10.2013
15. Zmluva-o-najme-2013-24 1.10.2013 2.10.2013
14. Zmluva-o-najme-2013-23 1.10.2013 2.10.2013
13. Zmluva-o-najme-2013-22 1.10.2013 2.10.2013
12. Zmluva-o-najme-2013-18 18.10.2013 21.10.2013
11. Zmluva-o-pripojeni-2013-27 30.9.2013 1.10.2013
10. Zmluva-o-dielo-2013-8 3.9.2013 4.9.2013
09. Zmluva-o-dielo-2013-7 16.8.2013 19.8.2013
08. Zmluva-o-dielo-2013-6 19.8.2013

20.8.2013

07. Zmluva-o-najme-2013-21 11.7.2013 12.7.2013
06. Zmluva-o-dielo-2013-5 9.7.2013 10.7.2013
05. Zmluva-o-dielo-2013-4 25.6.2013 26.6.2013
04. Zmluva-o-dielo-2013-3 12.6.2013 13.6.2013
03. Zmluva-o-dielo-2013-2 5.4.2013 8.4.2013
02. Zmluva-o-dielo-2013-1 21.3.2013 22.3.2013
01. Zmluva-o-najme-2013-1 9.1.2013 10.1.2013

 

Rok 2012

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
20. Zmluva-o-najme-2012-14 13.12.2012 14.12.2012
19. Zmluva-o-dielo-c-10-2012 10.12.2012 11.12.2012
18. Zmluva-o-dielo-c-9-2012 4.12.2012 5.12.2012
18. Zmluva-o-dielo-c-8-2012 20.11.2012 21.11.2012
17. Zmluva-o-dielo-c-7-2012 19.11.2012 20.11.2012
16. Zmluva-o-najme-2012-13 24.10.2012 25.10.2012
15. Zmluva-o-najme-2012-12 23.10.2012 24.10.2012
14. Zmluva-o-najme-2012-11 23.10.2012 24.10.2012
13. Zmluva-o-najme-2012-10 22.10.2012 23.10.2012
12. Zmluva-o-najme-2012-9 19.10.2012 22.10.2012
11. Zmluva-o-najme-2012-08 18.10.2012 19.10.2012
10. Zmluva-o-dielo-c-6-2012 16.07.2012 17.07.2012
09. Zmluva-o-dielo-c-5-2012 10.07.2012 11.07.2012
08. Zmluva-o-dielo-c-4-2012 10.07.2012 11.07.2012
07. Zmluva-o-dielo-c-3-2012 29.06.2012 2.07.2012
06. Zmluva-o-najme-2012-04 21.06.2012 22.06.2012
05. Zmluva-o-najme-2012-03 11.01.2012 12.01.2012
04. Zmluva-o-dielo-c-2-2012 05. 03. 2012 06. 03. 2012
03. Zmluva-o-dielo-c-1-2012 16. 02. 2012 17. 02. 2012
02. Zmluva-o-najme2012-02 09. 01. 2012 10. 01. 2012
01. Zmluva-o-najme-2012-1 09. 01. 2012 10. 01. 2012

 

Rok 2011

por. č. zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
21. 20111214-zmluva-o-dielo-c13-2011 13. 12. 2011 14. 12. 2011
20. 20111214-zmluva-o-dielo-c12-2011 13. 12. 2011 14. 12. 2011
19. 20111214-zmluva-o-dielo-c11-2011 13. 12. 2011 14. 12. 2011
18. zmluva o dielo 20111024 23. 10. 2011 24. 10. 2011
17. 20111021.Najomna.zmluva 20. 10. 2011 21. 10. 2011
16. 20111020.Najomna.zmluva 19. 10. 2011 20. 10. 2011
15. 20111012.Najomna.zmluva 20. 10. 2011 21. 10. 2011
14. nájomná zmluva 20111018 17. 10. 2011 18. 10. 2011
13. zmluva o dielo 20111609 13. 09. 2011 16. 09. 2011
12. zmluva o dielo 20110913ZoD5 13. 09. 2011 16. 09. 2011
11. zmluva o dielo 20110906 05. 09. 2011 06. 09. 2011
10. zmluva o dielo 20110905Zmluva-o-dielo-c6_2011 04. 09. 2011 05. 09. 2011
9. kúpna zmluva 20110902kupZmlSJ1-9-2011 01. 09. 2011 02. 09. 2011
8. zmluva o dielo 20110827ZoD4 27. 08. 2011 30. 08. 2011
7. nájomná zmluva_6_20110624 24. 06. 2011 26. 06. 2011
6. nájomná zmluva_5_20110531 30. 05. 2011 01. 06. 2011
5. Zmluva o dielo č. 3 14. 05. 2011 15. 05. 2011
4. nájomná zmluva_20110311SJ 13. 03. 2011 14. 03. 2011
3. nájomná zmluva_201103c.39-2011-801 28. 02. 2011 01. 03. 2011
2. nájomná zmluva_20110127z2 01. 02. 2011 02. 02. 2011
1. nájomná zmluva_20110105z1 07. 01. 2011 08. 01. 2011