Naše stránky používajú súbory cookies.

Vážení rodičia, naše rodičovské združenie sa aj na tento rok zaregistrovalo ako prijímateľ 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Touto cestou si Vás dovoľujem v mene rodičovského združenia požiadať o venovanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu nášmu rodičovskému združeniu.

Celoškolský výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2014/2015

1. Myšľanová Ľubica, Ing. – predsedníčka RZ, tajomníčka Rady školy (7.ročník)
2. Hrindová Nikoleta - pokladník RZ (6.ročník)
3. Dušana Lojová - zapisovateľka RZ (5.ročník)
4. Anna Hurayová – členka CvRZ, (1.ročník)
5. Morozová Martina – členka CvRZ, ( 2.ročník)
6. Benjamín Blaha, Ing. - člen CvRZ, člen Rady školy (3.ročník)
7. Martina Udičová – členka CvRZ (4.ročník)
8. Eva Pančáková – členka CvRZ (8.ročník)
9. Slávka Knapčoková, Mgr. – členka CvRZ ( 9.ročník)

Radko Fereta – podpredseda Rady školy
Jozef Oráč – člen rady školy

Revízna komisia /RK/

1. Slávka Knapčoková, Mgr. – predsedníčka RK
2. Eva Pančáková - členka RK
3. Jana Vasilcová, Mgr. – členka RK

Vážení rodičia, naše rodičovské združenie sa aj na tento rok zaregistrovalo ako prijímateľ 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Touto cestou si Vás dovoľujem v mene rodičovského združenia požiadať o venovanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu nášmu rodičovskému združeniu.

Rodičovské združenie pri Základnej škole Ulica dargovských hrdinov 19, Humenné je dobrovoľné občianske združenie rodičov a iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení zaregistrovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 26.5.1999 pod číslom VVS/1-900/90-3897-5. Rodičovské združenie bolo zaregistrované v Slovenskej rade rodičovských združení (SR RZ) dňa 19.3.2002 pod evidenčným číslom 1833.