Naše stránky používajú súbory cookies.

Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2016/2017

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2016/2017

1. Vasilcová Jana, PhDr. – predsedníčka RZ (2.ročník)
2. Hrindová Nikoleta – pokladníčka, hospodárka RZ (9.ročník)
3. Lojová Dušana – zapisovateľka RZ (8.ročník)
4. Šajtárová Sylvia, Ing. – členka CvRZ (1.ročník)
5. Kuľha Miroslav – člen CvRZ (3.ročník)
6. Babjarčík Ondrej, Ing. – člen CvRZ (4.ročník)
7. Morozová Martina – členka CvRZ (5.ročník)
8. Blaha Benjamín, Ing. – člen CvRZ (6.ročník)
9. Udičová Martina – členka CvRZ (7.ročník)

Revízna komisia /RK/

1. Pančáková Eva – predsedníčka RK
2. Jarošová Vlasta – členka RK
3. Čopanová Lenka – členka RK

Vážení rodičia, naše rodičovské združenie sa aj na tento rok zaregistrovalo ako prijímateľ 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Touto cestou si Vás dovoľujem v mene rodičovského združenia požiadať o venovanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu nášmu rodičovskému združeniu.

Celoškolský výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2014/2015

1. Myšľanová Ľubica, Ing. – predsedníčka RZ, tajomníčka Rady školy (7.ročník)
2. Hrindová Nikoleta - pokladník RZ (6.ročník)
3. Dušana Lojová - zapisovateľka RZ (5.ročník)
4. Anna Hurayová – členka CvRZ, (1.ročník)
5. Morozová Martina – členka CvRZ, ( 2.ročník)
6. Benjamín Blaha, Ing. - člen CvRZ, člen Rady školy (3.ročník)
7. Martina Udičová – členka CvRZ (4.ročník)
8. Eva Pančáková – členka CvRZ (8.ročník)
9. Slávka Knapčoková, Mgr. – členka CvRZ ( 9.ročník)

Radko Fereta – podpredseda Rady školy
Jozef Oráč – člen rady školy

Revízna komisia /RK/

1. Slávka Knapčoková, Mgr. – predsedníčka RK
2. Eva Pančáková - členka RK
3. Jana Vasilcová, Mgr. – členka RK

Vážení rodičia, naše rodičovské združenie sa aj na tento rok zaregistrovalo ako prijímateľ 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Touto cestou si Vás dovoľujem v mene rodičovského združenia požiadať o venovanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu nášmu rodičovskému združeniu.