Naše stránky používajú súbory cookies.

Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2017/2018

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2017/2018

1.    Vasilcová Jana, PhDr. – predsedníčka RZ (3.ročník)
2.    Babjarčík Ondrej, Ing. – hospodár  RZ (5. ročník)
3.    Lojová Dušana – zapisovateľka RZ (9. ročník)
4.    Šajtárová Sylvia, Ing. – členka CvRZ (2. ročník)
5.    Kuľha Miroslav – člen CvRZ (4. ročník)
6.    Puškárová Vladislava – členka CvRZ (1. ročník)
7.    Morozová Martina – členka CvRZ (6. ročník)
8.    Blaha Benjamín, Ing. – člen CvRZ (7. ročník)
9.    Udičová Martina – členka CvRZ (8. ročník)

Revízna komisia /RK/

1.    Pančáková Eva – predsedníčka RK
2.    Kuľha Miroslav – členk RK
3.    Čopanová Lenka – členka RK

Vážení rodičia, na účet vedený vo VÚB zriadený na účely prijíma 2% zaplatenej dane z príjmov v šk. roku 2016/2017 bolo Vami poukázaných 1 745,83 €. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2% zo zaplatenej dane z príjmov práve nášmu rodičovskému združeniu. Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie projektov, do ktorých bola škola zapojená a na kúpu učebných pomôcok pre žiakov.

Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2016/2017

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2016/2017

1. Vasilcová Jana, PhDr. – predsedníčka RZ (2.ročník)
2. Hrindová Nikoleta – pokladníčka, hospodárka RZ (9.ročník)
3. Lojová Dušana – zapisovateľka RZ (8.ročník)
4. Šajtárová Sylvia, Ing. – členka CvRZ (1.ročník)
5. Kuľha Miroslav – člen CvRZ (3.ročník)
6. Babjarčík Ondrej, Ing. – člen CvRZ (4.ročník)
7. Morozová Martina – členka CvRZ (5.ročník)
8. Blaha Benjamín, Ing. – člen CvRZ (6.ročník)
9. Udičová Martina – členka CvRZ (7.ročník)

Revízna komisia /RK/

1. Pančáková Eva – predsedníčka RK
2. Jarošová Vlasta – členka RK
3. Čopanová Lenka – členka RK