Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Rok 2024
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
1024010566 Výkon zodpovednej osoby 1/2024 51,60 €   04.01.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 04.01.2024
2495651 Prenájom rohoží 12/2023 48,82 €   04.01.2024 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 04.01.2024
12024 Maliarske a natieračske práce podľa potreby po zemetrasení 10 291 € 135/2023 08.01.2024 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 08.01.2024
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   08.01.2024 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 08.01.2024
101402024 Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" 81,60 €   08.01.2024 PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina 51108178 08.01.2024
112400368 Balíček Naša Strava.sk Štandard pre ŠJ 58,80 €   08.01.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina 36006912 08.01.2024
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 40 €   08.01.2024 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 08.01.2024
932101000189 Nákup 48 ks stoličiek na ZŠ 902,40 € 1/2024 11.01.2024 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava 35974133 11.01.2024
1202313879 Výtlačky kopírky 1-4 za 12/2023 94,53 €   11.01.2024 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava 44195591 11.01.2024
2230058681 Dochádzkový systém 1/2024 81,82 €   11.01.2024 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.01.2024
932411015 Doprava 48 ks stoličiek na ZŠ 12 € 1/2024   11.01.2024 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava 35974133 11.01.2024
2230058697 Prenájom kopírky zborovňa 1/2024 2,56 €   11.01.2024 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.01.2024
1122201114 Zábezpeka na základe zmluvy za elektrickú energiu od 1/2024 1 091 €   12.01.2024 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 12.01.2024
1052377836 Vyúčtovanie elektriny za 12/2023 605,03 €   12.01.2024 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 12.01.2024
1092301234 Dobropis za EE 1/2023 - 547,75 €   18.01.2024 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 18.01.2024
1092302194 Dobropis za EE 2/2023 - 500,35 €   18.01.2024 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 18.01.2024
1092303114 Dobropis za EE 3/2023 - 425,20 €   18.01.2024 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 18.01.2024
1092303655 Dobropis za EE 4/2023 - 394,12 €   18.01.2024 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 18.01.2024
8412400150 Práva k programu VEMA verzia 2024 637,68 €   19.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 19.01.2024
2024024 Odborný seminár 45 €   19.01.2024 Akadémia vzdelávania, n.o., Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš 45743894 19.01.2024
2024001 Nákup kobercov ZŠ 534 € 2/2024 23.01.2024 Matúš Lepót, Laborecká 1864/25, Humenné 55520278 23.01.2024
202400634 Nákup výkresov do ŠKD 196,06 € 3/2024 29.01.2024 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 29.01.2024
202402 Oprava a servis okien v ŠJ 90 € 4/2024 29.01.2024 Ján Loj, Třebíčska 1834/5, Humenné 41579852 29.01.2024
2400009 Čítame pre radosť - nákup kníh 1 500,10 €  5/2024 30.01.2024 Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo na korze, Jasenovská 2844/50, Humenné 52175707 30.01.2024
012401 Stravné 1/2024 2 905,20 €   05.02.2024 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 05.02.2024
1024020519 Výkon zodpovednej osoby 2/2024 51,60 €   05.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.02.2024
2506086 Prenájom rohoží 1/2024 50,93 €   05.02.2024 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 05.02.2024
012402 Príspevok na stravu zo SF za 1/2024 1 076 €   05.02.2024 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 05.02.2024
1052403297 Vyúčtovanie elektriny za 1/2024 1 928,09 €   07.02.2024 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 07.02.2024
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.02.2024 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 07.02.2024
7240209 Zber a odvoz odpadu 1/2024 66 €   07.02.2024 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 07.02.2024
10240005 Pranie odevov v ŠJ 1/2024 62,10 €   07.02.2024 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 07.02.2024
112400548 Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ 58,80 €   07.02.2024 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina 36006912 07.02.2024
23243283 Nákup časopisov Slávik - 4 ks 16,50 € 6/2024 07.02.2024 Ares, s.r.o., Športová 5, Bratislava 31363822 07.02.2024
2230065111 Dochádzkový systém 2/2024 81,82 €   12.02.2024 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.02.2024
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 40 €   12.02.2024 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 12.02.2024
240100247 Nákup káblov HDMI 26,40 € 7/2024 12.02.2024 FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 12.02.2024
624009379 zshu.sk - predĺženie registrácie domény 16,68 €   12.02.2024 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 12.02.2024
2230065127 Prenájom kopírky zborovňa 2/2024 2,56 €   12.02.2024 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.02.2024
20246 Oprava a ladenie klavírov a akordeé 680 € 11/2024 19.02.2024 Piano servis ladenie klavírov, Budkovce 415 43008453 19.02.2024
243207 Renovácia toner ZŠ 5 ks 118,40 € 8/2024 19.02.2024 DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 19.02.2024
1142400179 Tepelná energia 1/2024 4 893,89 €   22.02.2024 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 22.02.2024
24147 Porovnávacia mapa okresu Hé kedysi a dnes 560,90 € 12/2024 22.02.2024 VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová 46747770 22.02.2024
022405 Stravné 2/2024 2689,20 €   04.03.2024 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 04.03.2024
31002324 Prenájom veľkoobjemového kontajnera na zmesový odpad 2 ks 201,35 € 15/2024 04.03.2024 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 04.03.2024
2516477 Prenájom rohoží 2/2024 52,61 €   04.03.2024 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 04.03.2024
1024030518 Výkon zodpovednej osoby 3/2024 51,60 €   04.03.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 04.03.2024
022406 Príspevok na stravu zo SF za 2/2024 996 €   04.03.2024 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 04.03.2024
 2024003  Oprava zborovne I. stupňa 7 087,42 € 16/2024 08.03.2024  VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 08.03.2024 
1052410481 Vyúčtovanie elektriny za 2/2024 1 553,54 €   08.03.2024 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 08.03.2024
2400064 Nákup ponorného mixéra Fimar MX-42 do ŠJ 417,60 € 9/2024 08.03.2024 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 08.03.2024
2400072 Nákup príslušenstva k kuchynskému robotu v ŠJ 360 € 13/2024 08.03.2024 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 08.03.2024
2403002409 Poplatok za multisport karty pre 6 zamestnancov za 3/2024 120 €   08.03.2024 Benefit Systoms Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, Bratislava 2 48059528 08.03.2024
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   08.03.2024 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 08.03.2024
10240024 Pranie odevov v ŠJ 2/2024 61,02 €   08.03.2024 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 08.03.2024
112400934 Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ 58,80 €   08.03.2024 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina 36006912 08.03.2024
7240667 Zber a odvoz odpadu 2/2024 49,50 €   08.03.2024 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 08.03.2024
9124001414 Poplatok na rok EduPage eGovernment 288 €   11.03.2024 ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava 31361161 11.03.2024
2230071315  Dochádzkový systém 3/2024 81,82 €   11.03.2024  Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava  31338551 11.03.2024
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 44,55 €   11.03.2024 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.03.2024
2230071331 Prenájom kopírky zborovňa 3/2024 2,56 €   11.03.2024  Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.03.2024
2400096 Nákup kotlíka k robotu RE-22 pre ŠJ 1 024,80 € 17/2024 12.03.2024 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 12.03.2024
20240179 Zostava nábytku - zborovňa I. stupeň 3 334,29 € 18/2024 14.03.2024 Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 36182061 14.03.2024
202402678 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ 647,94 € 19/2024 14.03.2024 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.03.2024
1142400460 Tepelná energia 2/2024 4 721,50 €   15.03.2024 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 15.03.2024
31038124 Vývoz smetia, obdobie 1-3/2024 1 298,88 €   15.03.2024 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 15.03.2024
2024022 Lyžiarsky kurz - ubytovanie 7 200 € zmlu. 50/2023 19.03.2024 CK Smajlíkovo, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné 53175573 19.03.2024
2024008 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií na I. stupeň ZŠ 1 810,80 € 20/2024 19.03.2024 Moder Efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné 46604545 19.03.2024
20240136 Nákup lichobežníkových stolov 6 ks - školská knižnica 644 € 21/2024 19.03.2024 K-Ten Kovo, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279 36418447 19.03.2024
59853724 Licencia účtovného programu WinIBEU 118,80 €   19.03.2024 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice 00162957 19.03.2024
202402923 Nákup náhr. dielov na posuvné tabule 59,04 €  22/2024 19.03.2024 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 19.03.2024
240004 Inzercia v HNTV - zápis do 1. ročníka 30 € 23/2024 20.03.2024 Humenská TV, s.r.o., Gorkého 1, Humenné 54694221 20.03.2024
202024001 Čistenie fasády ZŠ 3 181,50 € 24/2024 26.03.2024 Pegas čistenie, s.r.o., Záborského 1523, Vranov nad Topľou 55230211 26.03.2024
2500932772 Vodné a stočné 1-3/2024 3 055,21 €   26.03.2024 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 26.03.2024
20240221 Zostava nábytku učebňa informatiky II. stupeň 2 418,29 €  25/2024 26.03.2024 Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 36182061 26.03.2024
2230075016 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2024 128,14 €   26.03.2024  Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 26.03.2024
202403207 Nákup pomôcok pre deti v HN II. stupeň za 2.polrok 99,60 €  26/2024 26.03.2024 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 26.03.2024
202403206 Nákup pomôcok pre deti v HN I. stupeň za 2.polrok 66,40 €  26/2024  26.03.2024 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 26.03.2024
0092024 Revízia výťahov v ŠJ za 1-3/2024 32,10 €   26.03.2024 Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné 14297396 26.03.2024
032410 Stravné 3/2024 2 729,70 €   27.03.2024 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 27.03.2024
2024133 Štvrťročná kontrola kamerového systému 150 €   27.03.2024 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 27.03.2024
032410 Príspevok na stravu zo SF za 3/2024  1 011 €   27.03.2024 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 27.03.2024
1202402888 Prenájom kopírky a výtlačky za obdobie 1-3.2024 na I. stupni 432,62 €   04.04.2024 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava 44195591 04.04.2024
202404028 Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2024 210 €   04.04.2024 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 04.04.2024
7241123 Zber a odvoz odpadu 3/2024 66 €   04.04.2024 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 04.04.2024
10240027 Pranie odevov v ŠJ 3/2024 56,70 €   04.04.2024 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 04.04.2024
1024040532 Výkon zodpovednej osoby 4/2024 51,60 €   04.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 04.04.2024
2526896 Prenájom rohoží 3/2024 50,93 €   04.04.2024 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 04.04.2024
1052418164 Vyúčtovanie elektriny za 3/2024 1 514,09 €   08.04.2024 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 08.04.2024
2404002402 Poplatok za multisport karty pre 6 zamestnancov za 4/2024 120 €   08.04.2024 Benefit Systoms Slovakia, s.r.o., Prievozská 14, Bratislava 2 48059528 08.04.2024
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,89 €   08.04.2024 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 08.04.2024
112401308 Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ 58,80 €   08.04.2024 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina 36006912 08.04.2024
2240001235  Dochádzkový systém 4/2024 81,82 €   12.04.2024  Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.04.2024
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 40 €   12.04.2024 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 12.04.2024
2240001251 Prenájom kopírky zborovňa 4/2024 2,56 €   12.04.2024  Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.04.2024
2024114 Podanie obedov pri príležitosti "Dňa učiteľov"- príspevok zo sociálneho fondu 960 € 27/2024 12.04.2024 Kaisar, s.r.o., Planckova 1, Bratislava 35721171 12.04.2024
1142400741 Tepelná energia 3/2024 4 024,34 €   16.04.2024 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 16.04.2024
202406 Oprava kovanie plastových okien v ŠJ a výmena sieťok v ŠJ 540 € 29/2024 23.04.2024 Ján Loj, Třebíčská 1834/5, Humenné 41579852 23.04.2024
241212 Administratívne práce na verejnom obstarávaní  v ŠJ 50 € 14/2024 23.04.2024 Mgr. Milan Mihaľko, Fučíkove sady 920/21, Humenné 1 45521271 23.04.2024
6240286 Školenie - Cestovné náhrady 95,20 € 31/2024 25.04.2024 Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, Praha 5 26426218 25.04.2024
2537292 Prenájom rohoží 3-4/2024 52,61 €   25.04.2024 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 25.04.2024
042413 Stravné 4/2024   2 910,60 €   03.05.2024   ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné   35520078 03.05.2024
652024 Kalibrácia váh v ŠJ a nákup váhy do ŠJ 388,80 € 32/2024 03.05.2024   Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30 41579429 03.05.2024  
1024050517 Výkon zodpovednej osoby 5/2024 51,60 €   03.05.2024   osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 03.05.2024  
1052425077 Vyúčtovanie elektriny za 4/2024 1 439,50 €   09.05.2024   Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 09.05.2024  
240110812 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 191,63 € 33/2024 09.05.2024   Plastobal SK, s.r.o., Haanova 46A, Bratislava 53852672 09.05.2024  
202404811 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 150,28 € 34/2024 09.05.2024   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 09.05.2024  
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   09.05.2024   Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 09.05.2024  
7241532 Zber a odvoz odpadu 4/2024 66 €   09.05.2024   Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 09.05.2024  
10240044 Pranie odevov v ŠJ 4/2024 62,10 €   09.05.2024   EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 09.05.2024  
112401678 Balíček Naša Strava.sk Štandard v ŠJ 58,80 €   09.05.2024   VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33b, Žilina 36006912 09.05.2024  
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 40 €   09.05.2024   Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 09.05.2024  
2240007404  Dochádzkový systém 5/2024 81,82 €   13.05.2024  Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.05.2024
2240007419 Prenájom kopírky zborovňa 5/2024 2,56 €   13.05.2024  Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.05.2024
202405035 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ 909,90 € 37/2024 14.05.2024 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 13.05.2024
20240038 Ubytovanie 42 žiakov - Škola v prírode 4 200 €   16.05.2024 CK Tilia Ing. Katarína Horská, Ždiar 157, Ždiar 51901609 16.05.2024
1142401021 Tepelná energia 4/2024 3 422,74 €   16.05.2024 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 16.05.2024
111240182 Vyúčovanie TE za rok 2023 - ťarchopis 13348,66   28.05.2024 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 28.05.2024
2402000886 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ 267,34 € 38/2024 28.05.2024 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 28.05.2024
2547671 Prenájom rohoží 4-5/2024 52,61 €   28.05.2024 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 28.05.2024
2024066 Výmena kovania plastových okien v ŠJ - 11 ks 1 980 € 30/2024 31.05.2024 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 43564216 31.05.2024

Rok 2023
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
1023010593 Výkon zodpovednej osoby 1/2023 51,60 €   05.01.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.01.2023
2255421 Zálohovanie dát - webhosting 7,42 €   05.01.2023 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 05.01.2023
2220059182 Výtlačky kopírky 1-4 za 9-12/2022 190,09 €   09.01.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.01.2023
2220086431 Vyúčtovanie elektriny 12/2022 182,06 €   09.01.2023 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 09.01.2023
2220059195 Výtlačky kopírky zbornovňa za 9-12/2022 140,20 €   09.01.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.01.2023
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,94 €   09.01.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 09.01.2023
2220061773 Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2023 85,31 € €   09.01.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.01.2023
2220060402 Dochádzkový systém 1/2023 81,82 €   09.01.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.01.2023
311732023 Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" 72 €   09.01.2023 PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina 51108178 09.01.2023
2367245 Prenájom rohoží 12/2022 40,80 €   09.01.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 09.01.2023
2220060414 Prenájom kopírky zborovňa 1/2023 2,56 €   09.01.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.01.2023
1012310790 Zálohová faktúra za elektrinu 1/2023 2 433,83 €   12.01.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 12.01.2023
2023104 Kontrola kamerového systému 9-12/2022 150 €   12.01.2023 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 12.01.2023
8412300145 Práva k programu VEMA verzia 2023 574,32 €   19.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 19.01.2023
202300369 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 359,34 € 1/2023 19.01.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 19.01.2023
2023212242 Nákup lampy do projektora EPSON 99,25 € 2/2023 19.01.2023 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 28876431 19.01.2023
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 36 €   24.01.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 24.01.2023
20230001 Nákup popisovačov na tabule 300 € 3/2023 30.01.2023 Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 36734039 30.01.2023
112300054 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   30.01.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 30.01.2023
012302 Stravné 1/2023 1 907,60 €   03.02.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 03.02.2023
012301 Príspevok na stravu zo SF za 1/2023 753 €   03.02.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 03.02.2023
012304 Stravné 1/2023 361,44 €   03.02.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 03.02.2023
8412300765 Poplatok za navýšenie počtu zamestnancov v programe VEMA 90 €   03.02.2023 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 03.02.2023
1023020552 Výkon zodpovednej osoby 2/2023 51,60 €   03.02.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 03.02.2023
2376042 Prenájom rohoží 1/2023 47,26 €   03.02.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 03.02.2023
1012319931 Zálohová faktúra za elektrinu 2/2023 1 627,06 €   06.02.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 06.02.2023
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   06.02.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 06.02.2023
2220066428 Prenájom kopírky 1-4 ročník 2/2023 85,31 €   06.02.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.02.2023
2220066621 Dochádzkový systém 2/2023 81,82 €   06.02.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.02.2023
2220066637 Prenájom kopírky zborovňa 2/2023 2,56 €   06.02.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.02.2023
10230005 Pranie odevov v ŠJ 1/2023 51,30 €   07.02.2023 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 07.02.2023
623009636 zshu.sk - predĺženie registrácie domény 14,28 €   07.02.2023 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 07.02.2023
7230220 Zber a odvoz odpadu 1/2023 48,60 €   13.02.2023 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 13.02.2023
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 37,02 €   13.02.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 13.02.2023
1142300180 Tepelná energia 1/2023 3 182,67 €   15.02.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 15.02.2023
1052304818 Vyúčtovanie elektriny za 1/2023 986,33 €   15.02.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 15.02.2023
22233560 Slávik - spevník 9 € 4/2023 17.02.2023 ARES, s.r.o.. Športová 5, Bratislava 31363822 17.02.2023
202301627 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 671,36 € 6/2023 24.02.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 24.02.2023
233204 Renovácia tonerov ZŠ 130 €   24.02.2023 DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 24.02.2023
112300462 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   24.02.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 24.02.2023
230013 Nákup medaily na "Viacboj všestrannosti" 57,60 € 8/2023 03.03.2023 Krajské športové centrum, Námestie mieru 1, Prešov 37941798 03.03.2023
1023030548 Výkon zodpovednej osoby 3/2023 51,60 €   03.03.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 03.03.2023
2385761 Prenájom rohoží 2/2023 48,82 €   03.03.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 03.03.2023
022308 Stravné 2/2023 2 175,50 €   10.03.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 10.03.2023
1012326352 Zálohová faktúra za elektrinu 3/2023 2 070,98 €   10.03.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 10.03.2023
1052310202 Vyúčtovanie elektriny za 2/2023 1 319,35 €   10.03.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 10.03.2023
022309 Stravné 2/2023 412,20 €   10.03.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 10.03.2023
233207 Renovácia tonerov ZŠ 142 € 9/2023 10.03.2023 DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 10.03.2023
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 112,08 €   10.03.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 10.03.2023
7230675 Zber a odvoz odpadu 2/2023 64,80 €   10.03.2023 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 10.03.2023
112300847 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   10.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 10.03.2023
10230026 Pranie odevov v ŠJ 2/2023 48,06 €   10.03.2023 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 10.03.2023
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 36,18 €   10.03.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.03.2023
1142300460 Tepelná energia 2/2023 26 152,22 €   13.03.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 13.03.2023
2220073578 Prenájom kopírky 1-4 ročník 3/2023 85,31 €   13.03.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.03.2023
2220073759 Dochádzkový systém 3/2023 81,82 €   13.03.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.03.2023
2220073772 Prenájom kopírky zborovňa 3/2023 2,56 €   13.03.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.03.2023
2033010 Oprava elektroinštalácie na ZŠ 339 € 10/2023 14.03.2023 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 14.03.2023
31008223 Vývoz smetia, obdobie 1-3/2023 1 190,64 €   17.03.2023 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 17.03.2023
230100520 Nákup adaptérov ZŠ 23,30 € 11/2023 17.03.2023 FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 17.03.2023
2500711154 Vodné a stočné 1-3/2023 3 152,65 €   22.03.2023 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 22.03.2023
202302653 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 424,94 € 12/2023 22.03.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 22.03.2023
202302597 Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok 33,20 € 14/2023 22.03.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 22.03.2023
230041 Inzercia - zápis do 1. ročníka v Podvihorlatských novinách č. 12 65 € 15/2023 23.03.2023 Excel Media Group, s.r.o., Okružná 1293/34, Michalovce 36202185 23.03.2023
2023022 Lyžiarsky kurz - ubytovanie 8 100 € Zml. 3/2023 27.03.2023 CK Smajlíkovo, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné 53175573 27.03.2023
2023129 Štvrťročná kontrola kamerového systému a oprava 166,20 €   27.03.2023 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 27.03.2023
2220077215 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2023 133,27 €   27.03.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 27.03.2023
59853724 Licencia účtovného programu WinIBEU 118,80 €   27.03.2023 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice 00162957 27.03.2023
2220077241 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2023 107,32 €   27.03.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 27.03.2023
230045 Inzercia - zápis do 1. ročníka v Podvihorlatských novinách č. 13 65 € 17/2023 29.03.2023 Excel Media Group, s.r.o., Okružná 1293/34, Michalovce 36202185 29.03.2023
2023088 Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023 40 € 18/2023 29.03.2023 RVC, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce 35532882 29.03.2023
102023 Revízia výťahov v ŠJ za 1-3/2023 32,10 €   29.03.2023 Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné 14297396 29.03.2023
2395742 Prenájom rohoží 3/2023 48,82 €   30.03.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 30.03.2023
230004 Inzercia v TV - Zápis do 1. ročníka 30 € 16/2023 30.03.2023 Humenská TV, s.r.o., Gorkého 1, Humenné 230004 30.03.2023
202304007 Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2023 210 €   03.04.2023 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 03.04.2023
1023040558 Výkon zodpovednej osoby 4/2023 51,60 €   03.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 03.04.2023
032312 Stravné 3/2023 1 846,80   12.04.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 12.04.2023
1012330175 Zálohová faktúra za elektrinu 4/2023 1 795,98 €   12.04.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 12.04.2023
032313 Stravné 3/2023 349,92 €   12.04.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 12.04.2023
20230082 Čistenie kanalizácie na ZŠ 300 € 21/2023 12.04.2023 MH Line, s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou 51915804 12.04.2023
202303200 Nákup papierenských potrieb do ŠKD 282 € 20/2023 12.04.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 12.04.2023
1232202323 Nákup školských tlačív 116,84 €   12.04.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 12.04.2023
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   12.04.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 12.04.2023
2230001103 Prenájom kopírky 1-4 ročník 4/2023 85,31 €   12.04.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.04.2023
2230001282 Dochádzkový systém 4/2023 81,82 €   12.04.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.04.2023
10230039 Pranie odevov v ŠJ 3/2023 52,38 €   12.04.2023 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 12.04.2023
7231131 Zber a odvoz odpadu 3/2023 51,60 €   12.04.2023 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 12.04.2023
2230001299 Prenájom kopírky zborovňa 4/2023 2,56 €   12.04.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.04.2023
1142300740 Tepelná energia 3/2023 17 871,29 €   18.04.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 18.04.2023
1052318581 Vyúčtovanie elektriny za 3/2023 183,86 €   18.04.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 18.04.2023
22023 Maliarske práce v ŠJ 176,10 € 22/2023 26.04.2023 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 26.04.2023
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 36,05 €   26.04.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 26.04.2023
230219 Servis traktorovej kosačky 169,68 € 24/2023 28.04.2023 JARKOP, s.r.o., Sládkovičová 13, Humenné 52087182 28.04.2023
202304106 Výroba pečiatok - Základná finančná kontrola 48,84 € 25/2023 28.04.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 28.04.2023
2405204 Prenájom rohoží 3-4/2023 48,82 €   28.04.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 28.04.2023
2300168 Nákuú čistiacich prostriedkov Retigo Cleaner do ŠJ 85,20 € 26/2023 02.05.2023 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 02.05.2023
1023050547 Výkon zodpovednej osoby 5/2023 51,60€   02.05.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 02.05.2023
042317 Stravné 4/2023 1 780,30   04.05.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 04.05.2023
202304190 Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ 903,18 € 28/2023 04.05.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 04.05.2023
042318 Stravné 4/2023 337,32 €   04.05.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 04.05.2023
202304107 Nákup popisovačov na tabule 300 € 27/2023 04.05.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 04.05.2023
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   04.05.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 04.05.2023
10230047 Pranie odevov v ŠJ 4/2023 67,50 €   04.05.2023 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 04.05.2023
1012338100 Zálohová faktúra za elektrinu 5/2023 1 534,43 €   05.05.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 05.05.2023
231210 Administrácia verejného obstarávania pre ŠJ 50 € 13/2023 05.05.2023 Mgr. Milan Mihaľko, Fučíkové sady 920/21, Humenné 45521271 05.05.2023
7231579 Zber a odvoz odpadu 4/2023 48,60 €   05.05.2023 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 05.05.2023
202304379 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 240,98 € 29/2023 10.05.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 10.05.2023
112301525 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   10.05.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 10.05.2023
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 35 €   10.05.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.05.2023
1142301020 Tepelná energia 4/2023 14 667,04 €   12.05.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 12.05.2023
1052322602 Vyúčtovanie elektriny za 4/2023 283,38 €   12.05.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 12.05.2023
2230007215 Prenájom kopírky 1-4 ročník 5/2023 85,31 €   12.05.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.05.2023
2230007380 Dochádzkový systém 5/2023 81,82 €   12.05.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.05.2023
2230007395 Prenájom kopírky zborovňa 5/2023 2,56 €   12.05.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.05.2023
230303 Preprava žiakov na krajské kolo v MIDI VOLEJBALE 310,20 € 23/2023 23.05.2023 DZS - M.K. TRANS s.r.o., Staničná 3, Michalovce 36588181 23.05.2023
2300204 Oprava konvektomatu Retigo v ŠJ 114 € 31/2023 23.05.2023 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 23.05.2023
2302000878 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ 604,82 € 32/2023 26.05.2023 Hagleitner Hygiene s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 26.05.2023
2415117 Prenájom rohoží 4-5/2023 48,82 €   26.05.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 26.05.2023
20230036 Ubytovanie 42 žiakov - Škola v prírode 4 200 € 30/2023 30.05.2023 CK Tilia Ing. Katarína Horská, Ždiar 157, Ždiar 51901609 30.05.2023
2300244 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ 259,80 € 33/2023 30.05.2023 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 30.05.2023
23601109 Predplatné Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 180,47 €   02.06.2023 Verlag Dashöfer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 02.06.2023
1023060558 Výkon zodpovednej osoby 6/2023 51,60 €   02.06.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 02.06.2023
1212304608 Nákup publikácie pre I. a II. stupeň ZŠ 4 846,49 € 38/2023 06.06.2023 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 06.06.2023
052320 Stravné 5/2023 2 308,50 €   06.06.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 06.06.2023
1012343594 Zálohová faktúra za elektrinu 6/2023 1 334,94 €   06.06.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 06.06.2023
052321 Stravné 5/2023 437,40 €   06.06.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 06.06.2023
1212304745 Offline podpora k publikáciam pre I. stupeň 222,60 € 39/2023 06.06.2023 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 06.06.2023
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   06.06.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 06.06.2023
7232030 Zber a odvoz odpadu 5/2023 81 €   06.06.2023 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 06.06.2023
20230054 Ubytovanie 32 žiakov - Škola v prírode 3 200 € zml. 55/2022 07.06.2023 Detský Babylon, Fraňa Mojtu 279/14, Nitra 42117615 07.06.2023
10230057 Pranie odevov v ŠJ 5/2023 69,66 €   07.06.2023 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 07.06.2023
112301883 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   07.06.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 07.06.2023
1052332021 Vyúčtovanie elektriny za 5/2023 163,69 €   12.06.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 12.06.2023
2230013899 Prenájom kopírky 1-4 ročník 6/2023 85,31 €   12.06.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.06.2023
2230014068 Dochádzkový systém 6/2023 81,82 €   12.06.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.06.2023
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 35,44 €   12.06.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 12.06.2023
2230014084 Prenájom kopírky zborovňa 6/2023 2,56 €   12.06.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.06.2023
1142301299 Tepelná energia 5/2023 5 542,47 €   13.06.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 13.06.2023
23693769 Nákup lampy do projektora EPSON 143,56 € 40/2023 13.06.2023 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 28876431 13.06.2023
230003 Didaktická pomôcka - sada 28 gravírovaných písmen - NIVAM príspevok 538 € 42/2023 14.06.2023 L-Lúč, s.r.o., Štefana Moyzesa 4304/57, Lučenec 54679222 14.06.2023
233222 Renovácia tonerov ZŠ 142 € 41/2023 14.06.2023 DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 14.06.2023
2023233 Aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov pre šk. rok 2022/2023 2 914 € 7/2023 15.06.2023 SOFTIMEX Academy, s.r.o., Lubeník 159 50461460 15.06.2023
2300401778 Nákup publikácie pre I. a II. stupeň ZŠ 1 468 € 37/2023 16.06.2023 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hracová 34, Bratislava 17323266 16.06.2023
31078423 Vývoz smetia, obdobie 4-6/2023 1 407,12 €   16.06.2023 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 16.06.2023
2300621 Nákup vybavenia pre žiakov I. st. - projekt Msú He 204,56 € 45/2023 19.06.2023 BEKI Design, s.r.o. Repíková 219/1, Košice 44340559 19.06.2023
2425244 Prenájom rohoží 5-6/2023 48,82 €   23.06.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 23.06.2023
2023151 Polročná kontrola kamerového systému a oprava 150 €   27.06.2023 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 27.06.2023
20230946 Nákup Apple pencil 2 125 € 50/2023 27.06.2023 TRACO Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 27.06.2023
2023029 Prenájom nebytových priestorov v CVČ pri príležitosti Akadémie 9 ročník 70 € 44/2023 27.06.2023 CVČ, Námestie slobody 1736/48, Humenné 37874586 27.06.2023
2500773121 Vodné a stočné 3-6/2023 3 719,20   29.06.2023 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 29.06.2023
502023 Revízia výťahov v ŠJ za 3-6/2023 32,10 €   29.06.2023 Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné 14297396 29.06.2023
9123004587 aSc Agenda 619 €   04.07.2023 ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava 31361161 04.07.2023
233361 Nákup učebných pomôcok - jednoráz.príspevok NIVAM 569,10 € 47/2023 04.07.2023 INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875, Bratislava 44752423 04.07.2023
2230018749 Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 4-6/2023 173,72 €   04.07.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 04.07.2023
2230018770 Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 4-6/2023 134,80 €   04.07.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 04.07.2023
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   04.07.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 04.07.2023
1023070570 Výkon zodpovednej osoby 7/2023 51,60 €   04.07.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 04.07.2023
1012349244 Zálohová faktúra za elektrinu 7/2023 1 375,79 €   06.07.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 06.07.2023
202306028 Technik PO a BOZP za obdobie 4-6/2023 210 €   06.07.2023 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 06.07.2023
7232488 Zber a odvoz odpadu 6/2023 64,80 €   06.07.2023 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 06.07.2023
10230079 Pranie odevov v ŠJ 6/2023 63,18 €   06.07.2023 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 06.07.2023
062324 Stravné 6/2023 2 202,10 €   11.07.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 11.07.2023
062325 Stravné 6/2023 417,24 €   11.07.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 11.07.2023
233200120 Nákup obrusoviny do ŠJ 245,76 € 54/2023 11.07.2023 Praktik Textil, s.r.o. Zlievarenská 1, Trnava 44491191 11.07.2023
2230020120 Prenájom kopírky 1-4 ročník 7/2023 85,31 €   11.07.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.07.2023
2230021778 Dochádzkový systém 7/2023 81,82 €   11.07.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.07.2023
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 52,52 €   11.07.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.07.2023
2230021780 Prenájom kopírky zborovňa 7/2023 2,56 €   11.07.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.07.2023
1142301579 Tepelná energia 6/2023 2 630,50   13.07.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 13.07.2023
2023037 Oprava a výmena svietidiel v ŠJ - kuchyňa 2 009 € 56/2023 13.07.2023 Ing. Š. Adámek Merel, Tulipánova 3591/5, Michalovcer 50669702 13.07.2023
202307195 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 1 058,63 €   19.07.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 19.07.2023
1052339675 Vyúčtovanie elektriny za 6/2023 336,12 €   19.07.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 19.07.2023
1232205610 Nákup školských tlačív 117,68 €   19.07.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 19.07.2023
1012354970 Zálohová faktúra za elektrinu 8/2023 1 375,79 €   07.08.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 07.08.2023
102023 Maliarske práce v ŠJ - kuchyňa 968 € 58/2023 07.08.2023 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 07.08.2023
23040143 Nákup pracovných odevov a obuvy v ŠJ 616,18 € 53/2023 07.08.2023 Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné 31700438 07.08.2023
2300347 Oprava elek. sporákov v ŠJ 372,24 € 57/2023 07.08.2023 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 07.08.2023
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.08.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 07.08.2023
1023080535 Výkon zodpovednej osoby 8/2023 51,60 €   07.08.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 07.08.2023
2436282 Prenájom rohoží 6-7/2023 12,98 €   07.08.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 07.08.2023
112302256 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   08.08.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 08.08.2023
112301168 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   08.08.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 08.08.2023
112302627 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   10.08.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 10.08.2023
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 40 €   10.08.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.08.2023
1142301859 Tepelná energia 7/2023 2 158,06 €   17.08.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 17.08.2023
2230026147 Prenájom kopírky 1-4 ročník 8/2023 85,31 €   17.08.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 17.08.2023
2230026315 Dochádzkový systém 8/2023 81,82 €   17.08.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 17.08.2023
2230026331 Prenájom kopírky zborovňa 8/2023 2,56 €   17.08.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 17.08.2023
1052344354 Vyúčtovanie elektriny za 7/2023 - preplatok - 813,04   21.08.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 21.08.2023
202305208 Nákup interierového vybavenia - skrine do ŠJ 1 224 € 46/2023 22.08.2023 AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava 36268518 22.08.2023
152023 Maliarske a natieračske práce na ZŠ 4 993,40 € 60/2023 24.08.2023 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 24.08.2023
2023005 Nákup kobercov do tried na I.stupeň 825 € 61/2023 24.08.2023 Matúš Lepót, Laborecká 1864/25, Humenné 55520278 24.08.2023
2023011 Oprava odpadu a výmena umývadla v triede na I.stupni 742,32 € 59/2023 24.08.2023 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 24.08.2023
202305434 Nákup interierového vybavenia - skrine do ŠJ 1 224 € 62/2023 30.08.2023 AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava 36268518 30.08.2023
10230096 Pranie odevov v ŠJ 8/2023 26,46 €   30.08.2023 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 30.08.2023
1212307902 Nákup pracovných zošitov na I. stupeň 1 227,60 € 64/2023 31.08.2023 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 31.08.2023
2316970 Nákup pracovných zošitov na II. stupeň 2 584,50 € 65/2023 06.09.2023 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 06.09.2023
202309092 Nákup školských potrieb na ZŠ 322,74 € 67/2023 06.09.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 06.09.2023
082328 Stravné 8/2023 241,30 €   06.09.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 06.09.2023
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   06.09.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 06.09.2023
1023090532 Výkon zodpovednej osoby 9/2023 51,60 €   06.09.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 06.09.2023
230568 Oprava kosačky a servisné práce 46,79 € 68/2023 06.09.2023 JARKOP, s.r.o., Sládkovičova 13, Humenné 52087182 06.09.2023
082329 Stravné 8/2023 45,72 €   06.09.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 06.09.2023
1012359379 Zálohová faktúra za elektrinu 9/2023 1 334,94 €   07.09.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 07.09.2023
112302986 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   07.09.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 07.09.2023
1142302139 Tepelná energia 8/2023 2 693,63 €   14.09.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 14.09.2023
2317714 Nákup učebníc geografia pre 8. ročník 635,50 € 69/2023 14.09.2023 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 14.09.2023
31103723 Vývoz smetia, obdobie 7-9/2023 541,20 €   14.09.2023 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 14.09.2023
2300403011 Nákup učebníc pre I. a II. stupeň 517,90 € 66/2023 14.09.2023 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hracová 34, Bratislava 17323266 14.09.2023
2230031982 Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2023 85,31 €   14.09.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.09.2023
23403 Nákup sád pečiatok pre 1. ročník 82,50 € 70/2023 14.09.2023 Pečiatky - vizitky, s.r.o., Mäsiarska 29, Košice 1 31735347 14.09.2023
2230032111 Dochádzkový systém 9/2023 81,82 €   14.09.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.09.2023
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 42,62 €   14.09.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.09.2023
231126 Prístup k online službe evidencia odpadov 31,20 €   14.09.2023 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 14.09.2023
2230032123 Prenájom kopírky zborovňa 9/2023 2,56 €   14.09.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.09.2023
1052352443 Vyúčtovanie elektriny za 8/2023 - preplatok - 649,21 €   20.09.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 20.09.2023
102300598 Nákup učebnice Fyzika a Chémia 400 € 74/2023 20.09.2023 Expol Pedagogika, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35711302 20.09.2023
1212310134 Nákup offline licencie pre učiteľov I. stupňa 287,28 € 76/2023 20.09.2023 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 20.09.2023
6532904980 Ročný poplatok za úrazové poistenie ZŠ 269,73 €   20.09.2023 Kooperatíva, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 1 00585441 20.09.2023
202312791 Predplatné Právny kuriér pre školy 149 €   20.09.2023 Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 20.09.2023
2Y300403666 Nákup učebníc SJL pre 9. ročník 38,50 € 71/2023 20.09.2023 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hracová 34, Bratislava 17323266 20.09.2023
2454551 Prenájom rohoží 8-9/2023 24,41 €   20.09.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 20.09.2023
202309 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 684,68 € 75/2023 25.09.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 25.09.2023
1212310148 Nákup učebníc SJL pre 2.ročník 227,70 € 77/2023 25.09.2023 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 25.09.2023
9700129829 Odstránenie poruchy v šachte na vodovodnom potrubí 58,01 € 78/2023 25.09.2023 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 25.09.2023
230101708 Nákup notebookov - Nivam inkluzívny tím 2 511 € 80/2023 28.09.2023 FOCUS - computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 28.09.2023
2230036335 Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 7-9/2023 61,52 €   28.09.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 28.09.2023
2230036358 Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 7-9/2023 37,73 €   28.09.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 28.09.2023
0912023 Revízia výťahov v ŠJ za 7-9/2023 32,10 €   28.09.2023 Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné 14297396 28.09.2023
2023122 Oprava a výmena okenných žalúzií na ZŠ 5 691,26 € 81/2023 04.10.2023 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 43564216 04.10.2023
2500834592 Vodné a stočné 7-9/2023 2 485,91 €   04.10.2023 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 04.10.2023
1012365894 Zálohová faktúra za elektrinu 10/2023 1 485,19 €   04.10.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 04.10.2023
523318889 Kalibrácia teplomerov v ŠJ 230,40 € 73/2023 04.10.2023 Slovenská legálna metrológia n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 37954521 04.10.2023
202310009 Technik PO a BOZP za obdobie 7-9/2023 210 €   04.10.2023 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 04.10.2023
2023182 3/4-ročná kontrola kamerového systému a oprava 150 €   04.10.2023 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 04.10.2023
2300445 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ 132 € 79/2023 04.10.2023 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 04.10.2023
1023100541 Výkon zodpovednej osoby 10/2023 51,60 €   04.10.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 04.10.2023
7233542 Zber a odvoz odpadu 9/2023 64,80 €   06.10.2023 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 06.10.2023
112303379 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   06.10.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 06.10.2023
092331 Stravné 9/2023 2 010,20 €   10.10.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 10.10.2023
092332 Stravné 9/2023 380,88 €   10.10.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 10.10.2023
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   10.10.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 10.10.2023
202310499 Školské pomôcky pre deti v HN za 1. polrok 116,20 € 82/2023 10.10.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 10.10.2023
10230108 Pranie odevov v ŠJ 9/2023 57,78 €   10.10.2023 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 10.10.2023
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 40 €   10.10.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.10.2023
1232208391 Nákup list bianco s vodotlačou 241,80 €   11.10.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 11.10.2023
2230038747 Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2023 85,31 €   11.10.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.10.2023
2230038898 Dochádzkový systém 10/2023 81,82 €   11.10.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.10.2023
2230038912 Prenájom kopírky zborovňa 10/2023 2,56 €   11.10.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.10.2023
1052360448 Vyúčtovanie elektriny za 9/2023 437,16 €   12.10.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 12.10.2023
223311129 Poplatok Komparo modul T-9 248 €   12.10.2023 EXAM testing, s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava 5 35891726 12.10.2023
2464655 Prenájom rohoží 9-10/2023 48,82 €   12.10.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 12.10.2023
230101814 Nákup káblov k notebookom 42,85 € 84/2023 12.10.2023 FOCUS - computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 12.10.2023
1230002649 Tlač triednych kníh z ŠNW 80 €   17.10.2023 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 31331131 17.10.2023
70745980 Balíček BezKriedy Plus 80 €   17.10.2023 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 17.10.2023
12300547 Príspevok za poskytnutie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu 20 €   17.10.2023 Nezis. org. RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45, Bratislava 45740836 17.10.2023
1142302419 Tepelná energia 9/2023 2 587,17 €   19.10.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 19.10.2023
233241 Renovácia tonerov a oprava kopírky Canon 202 € 85/2023 19.10.2023 DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 19.10.2023
202311171 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 613,60 € 88/2023 26.10.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 26.10.2023
202311172 Nákup popisovačov na tabule 270 € 87/2023 26.10.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 26.10.2023
3040105268 Predplatné Direktor Profi na ZŠ 229 €   26.10.2023 Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 2 31348262 26.10.2023
172023 Nákup tenisových loptičiek na CVČ 252 € 89/2023 06.11.2023 Mgr. Jozef Galajda, Ul. mládeže 2351/2, Poprad 44631642 06.11.2023
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   06.11.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 06.11.2023
1023110526 Výkon zodpovednej osoby 11/2023 51,60 €   06.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 06.11.2023
102336 Stravné 10/2023 2 236,30 €   07.11.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 07.11.2023
1012370706 Zálohová faktúra za elektrinu 11/2023 1 440,82 €   07.11.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 07.11.2023
102337 Stravné 10/2023 423,72 €   07.11.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 07.11.2023
7234003 Zber a odvoz odpadu 10/2023 66 €   07.11.2023 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 07.11.2023
112303777 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   07.11.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 07.11.2023
10230123 Pranie odevov v ŠJ 10/2023 53,46 €   09.11.2023 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 09.11.2023
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 40,19 €   09.11.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 09.11.2023
2326704 Nákup učebníc Geografia pre II. stupeň 1 190 € 90/2023 10.11.2023 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 10.11.2023
23131101 Nákup kancelárskeho papiera na ZŠ 1 044 € 91/2023 10.11.2023 Gekkon, s.r.o., Rybničná 30, Bratislava 35789719 10.11.2023
2300556 Nákup pracovného stola s roštovou policou do ŠJ 792 € 86/2023 10.11.2023 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 10.11.2023
2230045308 Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2023 85,31 €   13.11.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.11.2023
2230046986 Dochádzkový systém 11/2023 81,82 €   13.11.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.11.2023
2474931 Prenájom rohoží 10/2023 48,82 €   13.11.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 13.11.2023
2230046987 Prenájom kopírky zborovňa 11/2023 2,56 €   13.11.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.11.2023
1142302699 Tepelná energia 10/2023 6 346,31 €   14.11.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 14.11.2023
1052366783 Vyúčtovanie elektriny za 10/2023 769,60 €   14.11.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 14.11.2023
202312086 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 361,50 € 94/2023 14.11.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.11.2023
2302004813 Nákup čistiacich prostriedkov na ŠJ 320,82 € 93/2023 14.11.2023 Hagleitner Service, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 14.11.2023
202354 Prehliadka a odb. skúška elektr. ručného náradia 1 460 € 97/2023 21.11.2023 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 44014571 21.11.2023
31123823 Vývoz smetia, obdobie 10-12/2023 1 298,88 €   21.11.2023 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 21.11.2023
2023152 Ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 192 €   21.11.2023 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/A, Košice 52695352 21.11.2023
2023505 Deratizácia priestorov ŠJ - kuchyňa, sklady 87,60 € 95/2023 21.11.2023 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 36481611 21.11.2023
1102305272 ORC Student Coupon - licencia ANJ 74,05 € 98/2023 21.11.2023 Megabooks SK, s.r.o., Kopčianska 3748/41, Bratislava 36699594 21.11.2023
2023506 Deratizácia priestorov ZŠ - átrium 72 € 96/2023 21.11.2023 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 36481611 21.11.2023
70745980 Balíček Zborovňa komplet a balíček Bez kriedy 1 348,52 €   24.11.2023 Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 24.11.2023
2300404583 Nákup učebníc SJL pre II. stupeň 616 € 99/2023 24.11.2023 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hracová 34, Bratislava 17323266 24.11.2023
10234531 Školenie Aškos - vedúca ŠJ 149 €   24.11.2023 Property holding, a.s., Panenská 13, Bratislava 36358606 24.11.2023
20230214 Nákup výkresov a kancelárskeho papiera pre ŠKD 124 € 100/2023 24.11.2023 Dataservis Vranov, s.r.o., Nám. Slobody 2, Vranov nad Topľou 36734039 24.11.2023
23040 Licencia Pro-single na Chémiu 2 507,27 € 102/2023 30.11.2023 PMS Delta, a.s., Fándlyho 2005/1, Michalovce 36843521 30.11.2023
523077779 Nákup učebníc Literatúra pre II. stupeň 254,15 € 92/2023 30.11.2023 preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava 51692881 30.11.2023
202305139 Nákup učebníc SJL pre 6. ročník 77 € 101/2023 30.11.2023 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hracová 34, Bratislava 17323266 30.11.2023
1012376182 Zálohová faktúra za elektrinu 12/2023 1 485,19 €   04.12.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 04.12.2023
231967 Licencia na interaktivitu Alf Family 1 198 € 104/2023 04.12.2023 Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1, Prešov 45888329 04.12.2023
2023130032 Licencia na predmety SJL, MAT a ANJ 1 079 € 106/2023 04.12.2023 Umíme to, s.r.o., Cyrilská 508/7, Brno 09181920 04.12.2023
5230056 Licencia predmety Fyzika a Chémia 951,05 € 107/2023 04.12.2023 Vividbooks, s.r.o.. Nad Královskou oborou 33, Praha ČR 08637351 04.12.2023
10230135 Pranie odevov v ŠJ 11/2023 49,14 €   04.12.2023 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 04.12.2023
1202312572 Nákup 2 ks Interaktívnych plochých panelov 3 384 € 108/2023 05.12.2023 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava 44195591 05.12.2023
112341 Stravné 11/2023 2 276,20 €   05.12.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 05.12.2023
1202312573 Nákup stojanov k Interaktívnym plochým panelom 624 € 110/2023 05.12.2023 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava 44195591 05.12.2023
112342 Stravné 11/2023 431,28 €   05.12.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 05.12.2023
2302005310 Nákup čistiacich prostriedkov na ŠJ 236,40 € 109/2023 05.12.2023 Hagleitner Service, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 05.12.2023
7234445 Zber a odvoz odpadu 11/2023 82,50 €   05.12.2023 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 05.12.2023
1023120529 Výkon zodpovednej osoby 12/2023 51,60 €   05.12.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.12.2023
20230016 Nákup ALU koľajničiek na I. stupeň 163 €   06.12.2023 Bc. Lenka Ocilková, Komárany 110, Vranov nad Topľou 37351141 06.12.2023
2301176 Predplatné EDULAB pre ZŠ 2 500 € 113/2023 08.12.2023 Nezis. org. EDULAB, Rigeleho 1, Bratislava 1 45738424 08.12.2023
9123006067 Balík aSc strava a aSc dochádzka 703 € 111/2023 08.12.2023 ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava 31361161 08.12.2023
2023159 Odborný edukačný program pre deti so ŠVVP potrebami 263,90 € 114/2023 08.12.2023 Special Consulting Service, s.r.o., Hanácka 13, Bratislava 44967284 08.12.2023
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   08.12.2023 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 08.12.2023
112304168 Balíček Naša strava.sk pre ŠJ 58,80 €   08.12.2023 VIS Slovensko, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 36006912 08.12.2023
2485270 Prenájom rohoží 11/2023 48,82 €   08.12.2023 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 08.12.2023
2023039 Prenájom nebytových priestorov - vystúpenie pre deti v ŠKD 15 € zml 64/2023 08.12.2023 CVČ, Námestie slobody 1736/48, Humenné 37874586 08.12.2023
1052372815 Vyúčtovanie elektriny za 11/2023 895.50 €   11.12.2023 Magna Energia, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 11.12.2023
2023000419 Nákup učebných pomôcok pre deti ŠVVP potrebami 218,54 € 112/2023 11.12.2023 Ježpodi, s.r.o., Nad Kapličkou 223, Srbsko, ČR 17134544 11.12.2023
723074998 Hosting MAXIMUM zshu.edu.sk 90,58 €   11.12.2023 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 11.12.2023
2230051936 Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2023 85,31 €   11.12.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.12.2023
2230052078 Dochádzkový systém 12/2023 81,82 €   11.12.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.12.2023
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 40 €   11.12.2023 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.12.2023
2230053836 Prenájom kopírky zborovňa 12/2023 2,56 €   11.12.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.12.2023
230143 Nákup medailí na Viacboj všestrannosti CVČ 57,58 €   12.12.2023 Krajské športové centrum, Námestie Mieru 1, Prešov 37941798 12.12.2023
1142302983 Tepelná energia 11/2023 15158,39   14.12.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 14.12.2023
20230966 Mobilná nabíjacia stanica Formcase pre I. stupeň 1 650 € 121/2023 14.12.2023 Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 36475891 14.12.2023
202312001 Technik PO a BOZP za obdobie 10-12/2023 210 €   14.12.2023 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 14.12.2023
233252 Renovácia tonerov ZŠ 165,60 € 120/2023 14.12.2023 DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 14.12.2023
20230977 Mobilná nabíjacia stanica Formcase pre II. stupeň 1650 € 123/223 19.12.2023 Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 36475891 19.12.2023
20230982 Nákup tableta do ŠJ a IKT príslušenstva na ZŠ 433,86 € 124/2023 19.12.2023 Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 36475891 19.12.2023
20230178 Program ŠJ - aktual. a ukončenie roka 2023 408 €   19.12.2023 JIS-SK, s.r.o., J. Hollého 8, Prešov 45687951 19.12.2023
230102366 Nákup routra Miro Tik 74,60 € 122/2023 19.12.2023 FOCUS - computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 19.12.2023
1302023 Revízia výťahov v ŠJ za 10-12/2023 32,10 €   19.12.2023 Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné 14297396 19.12.2023
1202313161 Inštalácia tlačiarne a čítačka kariet 252 €   20.12.2023 Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava 44195591 20.12.2023
2230054940 Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 10-12/2023 125,53 €   20.12.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 20.12.2023
7234742 Zber a odvoz odpadu 12/2023 49,50 €   20.12.2023 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 20.12.2023
20230058 Dodanie a montáž kamerového systému 8 916,58 € 128/2023 21.12.2023 Phases, s.r.o., Boženy Nemcovej 1, Vranov nad Topľou 47559411 21.12.2023
20231237 Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku - zostava 4 320 €

125/2023

21.12.2023 Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 36182061 21.12.2023
2500885301 Vodné a stočné za 9-12/2023 2 889,62 €   21.12.2023 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 21.12.2023
122347 Stravné 12/2023 1 706,20 €   21.12.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 21.12.2023
202313788 Nákup upratovacích vozíkov na ZŠ a ŠJ 884,40 € 126/2023 21.12.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 21.12.2023
2300761 Oprava gastrozariadenia v ŠJ 648 € 127/2023 21.12.2023 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 21.12.2023
122347 Stravné 12/2023 323,28 €   21.12.2023 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 21.12.2023
202313729 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ 298,21 € 117/2023 21.12.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 21.12.2023
2023208 Kontrola kamerového systému 150 €   21.12.2023 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 21.12.2023
2230055512 Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 10-12/2023 134,69 €   21.12.2023 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 21.12.2023
20230993 Nákup 16 ks notebookov Lenovo 6 992 € 130/2023 27.12.2023 Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 36475891 27.12.2023
202313856 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 1 277,71 € 131/2023 27.12.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.12.2023
202313854 Nákup popisovačov na ZŠ 360 € 132/2023 27.12.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.12.2023
20230315 Revízia a oprava protipožiarných zariadení 274,97 € 118/2023 27.12.2023 Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné 36483923 27.12.2023
10230147 Pranie odevov v ŠJ 12/2023 58,86 €   27.12.2023 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 27.12.2023
1142303086 Tepelná energia 12/2023 21 430,41 €   28.12.2023 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 28.12.2023
202313944 Nákup kresiel Cuba na ZŠ 3 002 € 133/2023 28.12.2023 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 28.12.2023
796170 Nákup čítačiek USB RFID 61,14 € 134/2023 28.12.2023 Eclipsera, s.r.o., Termesivy 41, Havlíčkuv Brod 28812662 28.12.2023
2312015 Oprava strechy na ZŠ 2 954,88 € 129/2023 29.12.2023 Martin Michalko Klampo, Hažín nad Cirochou 187 44338694 29.12.2023

Rok 2022
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
2210058400 Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2022 81,34 €   07.01.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.01.2022
2210058416 Dochádzkový systém 1/2022 78 €   07.01.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.01.2022
11384/2022 Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" 66 €   07.01.2022 PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina 51108178 07.01.2022
1022010605 Výkon zodpovednej osoby 1/2022 51,60 €   07.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 07.01.2022
2244006 Prenájom rohoží 1/2022 35,83 €   07.01.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 07.01.2022
2210058417 Prenájom kopírky zborovňa 01/2022 2,44 €   07.01.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.01.2022
2210076425 Vyúčtovanie elektriny 12/2021 191,18 €   12.01.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 12.01.2022
220022 Čipová karta - 3 ks 108 € 1/2022 12.01.2022 Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 12.01.2022
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 35,84 €   12.01.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 12.01.2022
122003902 Nákup stravných lístkov 1 537,88 €   19.01.2022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 53528654 19.01.2022
202200415 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 625,21 € 3/2022 19.01.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 19.01.2022
8412200159 Práva k programu VEMA verzia 2022 509,16 €   19.01.2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 19.01.2022
220044 Konzultácie k certifikátom a otes. podpisovania 20 € 2/2022 19.01.2022 Ing. Erika Kusyová, R. Jašíka 1874/10, Zvolen 41654196 19.01.2022
22003 Nákup učebníc - projekt Bio labáky 638,40 € Zmluva 1/2022 27.01.2022 PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1, Michalovce 36843521 27.01.2022
202200551 Nákup dezinfekcie a jednorázových boxov 130,56 € 4/2022 27.01.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.01.2022
20220308 Offline videoseminár 30 €   27.01.2022 ICV Košice, n.o., Družstevná 232/2, Košice 51424266 27.01.2022
602200492 Predplatné časopisu Škola 2022 26 €   27.01.2022 Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 35908718 27.01.2022
1212200160 Nákup učebníc I. stupeň 24,64 € 5/2022 27.01.2022 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 27.01.2022
8210052904 Záloha za elek. energiu 2/2022 1 033 €   03.02.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 03.02.2022
2200003 Nákup prostr. do umývyčky riadu v ŠJ 105 € 6/2022 03.02.2022 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 03.02.2022
10220007 Pranie odevov v ŠJ 1/2022 52,38 €   03.02.2022 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 03.02.2022
1022020572 Výkon zodpovednej osoby 2/2022 51,60 €   03.02.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 03.02.2022
8442200313 Seminára - Stravné - online 42 €   03.02.2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 03.02.2022
2220003387 Vyúčtovanie elektriny 1/2022 375,92 €   07.02.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 07.02.2022
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.02.2022 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 07.02.2022
222205 Renovácia tonerov ZŠ 94,40 € 8/2022 07.02.2022 DELTA Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 07.02.2022
2210065387 Prenájom kopírky 1-4 ročník 2/2022 81,34 €   07.02.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.02.2022
2210065627 Dochádzkový systém 2/2022 78 €   07.02.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.02.2022
2253565 Prenájom rohoží 1/2022 40,61 €   07.02.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 07.02.2022
7220181 Zber a odvoz odpadu 1/2022 25,20 €   07.02.2022 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 07.02.2022
622009901 zshu.sk - predĺženie registrácie domény 14,28 €   07.02.2022 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 07.02.2022
2210065643 Prenájom kopírky zborovňa 02/2022 2,44 €   07.02.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.02.2022
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 38,34 €   08.02.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 08.02.2022
1142200179 Tepelná energia 1/2022 8 078,47 €   15.02.2022 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 15.02.2022
22000A35 Oprava umývačky riadu v ŠJ 73,08 € 9/2022 15.02.2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 15.02.2022
220100323 Nákup príslušenstva k PC 36,60 € 10/2022 15.02.2022 FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 15.02.2022
70745980 Virtuálna knižnica 1/2022 24,84 €   15.02.2022 Komensky, s.r.o., Partk Mládeže 1, Košice 43908977 15.02.2022
012202 Stravné 1/2022 1 604,87 €   17.02.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 17.02.2022
012203 Príspevok na stravu zo SF za 1/2022 663,09 €   17.02.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 17.02.2022
22000117 Servisná a licen. zmluva - strava.cz- ŠJ 126 €   17.02.2022 VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš 36006912 17.02.2022
10071321 Poplatok za KOMPARO modul - ZŠ 71,50 €   17.02.2022 EXAM testing, s.r.o., Vranovská 6, Bratislava 5 35891726 17.02.2022
2022002 Lyžiarský kurz - ubytovanie 7 450 €   28.02.2022 CK Smajlíkovo, s.r.o., Štefánikova 4, Humenné 53175573 28.02.2022
222161615 Nákup lampy do projektora EPSON 103,20 € 11/2022 28.02.2022 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 28876431 28.02.2022
022205 Stravné 2/2022 1 237,47 €   07.03.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 07.03.2022
8210052904 Záloha za elek. energiu 3/2022 1 033 €   07.03.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 07.03.2022
20220014 Aktualizácie - stravné, normy pre ŠJ 642 €   07.03.2022 JIS-SK, s.r.o., H. Hollého 8, Prešov 45687951 07.03.2022
22022 Náku stolovej dosky do ŠJ - kuchyňa 156 € 12/2022 07.03.2022 Šepeľa Rastislav, Kochanovce 215, Kochanovce 34570756 07.03.2022
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.03.2022 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 07.03.2022
2210071923 Prenájom kopírky 1-4 ročník 3/2022 81,34 €   07.03.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.03.2022
2210072161 Dochádzkový systém 3/2022 78 €   07.03.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.03.2022
1022030569 Výkon zodpovednej osoby 3/2022 51,60 €   07.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 07.03.2022
10220019 Pranie odevov v ŠJ 2/2022 51,30 €   07.03.2022 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 07.03.2022
2262607 Prenájom rohoží 2/2022 40,61 €   07.03.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 07.03.2022
70745980 Virtuálna knižnica 2/2022 24,84 €   07.03.2022 Komensky, s.r.o., Partk Mládeže 1, Košice 43908977 07.03.2022
2210072178 Prenájom kopírky zborovňa 03/2022 2,44 €   07.03.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.03.2022
022206 Príspevok na stravu zo SF za 2/2022 511,29 €   08.03.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 08.03.2022
70745980 Virtuálna knižnica 3-12/2022 248,40 €   10.03.2022 Komensky, s.r.o., Partk Mládeže 1, Košice 43908977 10.03.2022
2220008883 Vyúčtovanie elektriny 2/2022 172,29 €   10.03.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 10.03.2022
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 32,82 €   10.03.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.03.2022
7220692 Zber a odvoz odpadu 2/2022 32,40 €   10.03.2022 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 10.03.2022
1142200460 Tepelná energia 2/2022 11 476,38 €   14.03.2022 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 14.03.2022
2632022 Spracovanie vnútorných predpisov 200 € 13/2022 14.03.2022 JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o.. Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica 50341286 14.03.2022
31008922 Vývoz smetia, obdobie 1-3/2022 356,40 €   18.03.2022 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 18.03.2022
2200068 Oprava gastrozariadenia va ŠJ 317,28 € 14/2022 18.03.2022 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 18.03.2022
2500492771 Vodné a stočné 1-3/2022 2 692,94 €   22.03.2022 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 22.03.2022
22951172 Predplatné Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 192,62 €   22.03.2022 Verlag Dashöfer, Železničiarska 13, Bratislava 35730129 22.03.2022
2022034 Inzercia - zápis do 1. ročníka 60 € 15/2022 22.03.2022 1. Humenská, a.s., Kukorelliho 34, Humenné 46995498 22.03.2022
2102007825 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ 517,99 € 16/2022 24.03.2022 Hagleitner Hygiene s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 24.03.2022
2210076441 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2021 190,85 €   29.03.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.03.2022
2022135 Štvrťročná kontrola kamerového systému a oprava 150 €   29.03.2022 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 29.03.2022
2210076445 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2022 106,96 €   29.03.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.03.2022
202202790 Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok 99,60 € 19/2022 29.03.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 29.03.2022
502201202 Školská dokumentácia 82,05 €   29.03.2022 Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 29.03.2022
202202918 Nákup jednorázových nádob do ŠJ 24,14 € 20/2022 29.03.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 29.03.2022
202203078 Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2022 210 €   01.04.2022 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 01.04.2022
1022040580 Výkon zodpovednej osoby 4/2022 51,60 €   01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 01.04.2022
2271973 Prenájom rohoží 3/2022 40,61 €   01.04.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 01.04.2022
0102022 Revízia výťahov v ŠJ za 1-3/2022 32,10 €   01.04.2022 Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné 14297396 01.04.2022
032208 Stravné 3/2022 2117,56 €   06.04.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 06.04.2022
2022034 Podanie obedov pri príležitosti "Dňa učiteľov" zo SF 1 160,23 € 22/2022 06.04.2022 Stanley"s catering, s.r.o., Kochanovce 51899761 06.04.2022
032209 Príspevok na stravu zo SF za 3/2022 874,92 €   06.04.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 06.04.2022
8210052904 Záloha za elek. energiu 4/2022 1 033 €   06.04.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 06.04.2022
2220016040 Vyúčtovanie elektriny 3/2022 460,94 €   06.04.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 06.04.2022
20220061 Nákup popisovačov na tabule 280 € 23/2022 06.04.2022 Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 36734039 06.04.2022
7221096 Zber a odvoz odpadu 3/2022 76,80 €   06.04.2022 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 06.04.2022
2022002 Oprava prívodu vody v ŠJ 57,36 € 21/2022 06.04.2022 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 06.04.2022
10220033 Pranie odevov v ŠJ 3/2022 53,46 €   06.04.2022 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 06.04.2022
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.04.2022 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 07.04.2022
2220002542 Prenájom kopírky 1-4 ročník 4/2022 81,34 €   07.04.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.04.2022
2220002557 Dochádzkový systém 4/2022 78 €   07.04.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.04.2022
2220002558 Prenájom kopírky zborovňa 04/2022 2,44 €   07.04.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.04.2022
29807 Nákup Lego Education Spike na projekt Erasmus+ 390 € 25/2022 08.04.2022 Pricemarket CZ, s.r.o., Chovateľská ulica 1, Trnava 53155599 08.04.2022
221865 Nákup paravánu na projekt Nadácia SPP 143,90 € 26/2022 12.04.2022 Sféra Slovakia, s.r.o., Nová ulica 469/37, Levoča 46188100 12.04.2022
1142200741 Tepelná energia 3/2022 11 165,31 €   13.04.2022 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 13.04.2022
22212217 Nákup farebných kociek na projekt od Mesta Humenné - "Na jazykových krídlach 2" 540 € 24/2022 13.04.2022 NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11, Košice 36174319 13.04.2022
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 32,01 €   13.04.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 13.04.2022
220032 Inzercia zápis do 1. ročníka v novinách 65 € 27/2022 25.04.2022 Excel Media Group, s.r.o., Okružná 1293/34, Michalovce 36202185 25.04.2022
2200140 Oprava ohrevného pultu v ŠJ 52,20 € 28/2022 25.04.2022 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 25.04.2022
042212 Príspevok na stravu zo SF za 4/2022 676,89   04.05.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 04.05.2022
2204004 Oprava strechy na ZŠ 2 721,60 € 30/2022 04.05.2022 Martin Michalko KLAMPO, Hažín nad Cirochou 187 44338694 04.05.2022
042211 Stravné za 4/2022 1 638,27 €   04.05.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 04.05.2022
202203923 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na ZŠ 1 444,02 € 31/2022 04.05.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 04.05.2022
1222202588 Nákup školských tlačív 95 € 7/2022 04.05.2022 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 04.05.2022
122024224 Nákup stravných lístkov 93,49 €   04.05.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 53528654 04.05.2022
220192 Servis traktorovej kosačky 61,81 € 32/2022 04.05.2022 JARKOP, s.r.o., Sládkovičová 13, Humenné 52087182 04.05.2022
1022050569 Výkon zodpovednej osoby 5/2022 51,60 €   04.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 04.05.2022
10220048 Pranie odevov v ŠJ 4/2022 51,30 €   04.05.2022 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 04.05.2022
2281368 Prenájom rohoží 4/2022 39,31 €   04.05.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 04.05.2022
8210052904 Záloha za elek. energiu 5/2022 1 033 €   06.05.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 06.05.2022
20220655 Nákup krytov na IPad 10,2" - 10 ks 690 € 33/2022 06.05.2022 Traco Computers, s.r.o., Kukučínova 3/1663, Piešťany 31421652 06.05.2022
20220656 Nákup krytov na IPad 10,2" - 8 ks - Erasmus + 552 € 34/2022 06.05.2022 Traco Computers, s.r.o., Kukučínova 3/1663, Piešťany 31421652 06.05.2022
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   06.05.2022 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 06.05.2022
2220007902 Prenájom kopírky 1-4 ročník 5/2022 85,31 €   06.05.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.05.2022
2220008131 Dochádzkový systém 5/2022 81,82 €   06.05.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.05.2022
7221545 Zber a odvoz odpadu 4/2022 46,80 €   06.05.2022 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 06.05.2022
2220008148 Prenájom kopírky zborovňa 5/2022 2,56 €   06.05.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.05.2022
2220025153 Vyúčtovanie elektriny 4/2022 233,85 €   09.05.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 09.05.2022
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 37,92 €   09.05.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 09.05.2022
1142201022 Tepelná energia 4/2022 7 301,03 €   16.05.2022 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 16.05.2022
202204545 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ 652,04 € 36/2022 16.05.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 16.05.2022
202204617 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ 104,36 € 37/2022 16.05.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 16.05.2022
2200172 Oprava umývačky riadu T-155 v ŠJ 90 € 35/2022 16.05.2022 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 16.05.2022
59408 Ubytovanie 59 žiakov - Škola v prírode 5 900 €   18.05.2022 PSP MORAVA, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, Vysoké Tatry 36510891 18.05.2022
5590038467 Licencia účtovného programu WinIBEU 118,80 €   23.05.2022 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice 00162957 23.05.2022
1220001839 Komplexná školská agenda - licencia 550 €   26.05.2022 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 31331131 26.05.2022
22601510 Predplatné Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 156 €   26.05.2022 Verlag Dashöfer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 26.05.2022
2290264 Prenájom rohoží 5/2022 40,61 €   26.05.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 26.05.2022
1212203687 Nákup učebníc pre I. stupeň 7 918,79 € 42/2022 02.06.2022 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 02.06.2022
202227 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických rozvodov 1 690 € 41/2022 02.06.2022 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 44014571 02.06.2022
2209840 Nákup učebníc pre II. stupeň 747,20 € 39/2022 02.06.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 02.06.2022
1212203785 Nákup učebníc pre I. stupeň 320,21 € 43/2022 02.06.2022 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 02.06.2022
1022060582 Výkon zodpovednej osoby 6/2022 51,60 €   02.06.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 02.06.2022
10220057 Pranie odevov v ŠJ 5/2022 46,98 €   02.06.2022 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 02.06.2022
0522022 Účastnícký poplatok - súťaž Mamut 30 €   03.06.2022 Združenie STROM, Jesenná 5, Košice 31982336 03.06.2022
122030752 Nákup stravných lístkov 3 613,82 €   08.06.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 53528654 08.06.2022
2220031703 Vyúčtovanie elektriny 5/2022 756,46 €   08.06.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 08.06.2022
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   08.06.2022 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 08.06.2022
2220014755 Prenájom kopírky 1-4 ročník 6/2022 85,31 €   08.06.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.06.2022
2220014988 Dochádzkový systém 6/2022 81,82 €   08.06.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.06.2022
7222187 Zber a odvoz odpadu 5/2022 62,40 €   08.06.2022 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 08.06.2022
220100067 Nákup pracovných odevov v ŠJ 30,80 € 44/2022 08.06.2022 Jedálne.sk, s.r.o., Vysokoškolákov 33/B, Žilina 53064275 08.06.2022
2220015005 Prenájom kopírky zborovňa 6/2022 2,56 €   08.06.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.06.2022
8210052904 Záloha za elek. energiu 6/2022 1 033 €   10.06.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 10.06.2022
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 32,28 €   10.06.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.06.2022
1142201303 Tepelná energia 5/2022 2 744,85 €   13.06.2022 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 13.06.2022
052214 Stravné za 5/2022 2 084,16 €   13.06.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 13.06.2022
052215 Príspevok na stravu zo SF za 5/2022 861,12 €   13.06.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 13.06.2022
31082022 Vývoz smetia, obdobie 4-6/2022 772,20 €   23.06.2022 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 23.06.2022
2200271 Oprava strúhača v ŠJ 562,80 € 45/2022 23.06.2022 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 23.06.2022
2300296 Prenájom rohoží 6/2022 40,61 €   23.06.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 23.06.2022
2200401769 Nákup učebníc pre I. stupeň 1 817,70 € 46/2022 27.06.2022 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 17323266 27.06.2022
222009 Nákup darčekových predmetov na ocenenia pre deti na projekt mesto "Na jazykových krídlach" 238 € 47/2022 27.06.2022 Ing. Ivana Lepótová, Laborecká 1864/25, Humenné 41086864 27.06.2022
2022169 Polročná kontrola kamerového systému 150 €   27.06.2022 M. Kužma, Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 27.06.2022
0532022 Revízia výťahov v ŠJ za 4-6/2022 37,10 €   27.06.2022 J. Karandušovský, Nám. slobody 1732/61, Humenné 14297396 27.06.2022
062217 Stravné za 6/2022 2015,69 €   29.06.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 29.06.2022
062218 Príspevok na stravu zo SF za 6/2022 832,83 €   29.06.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 29.06.2022
2220019752 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 4-6/2022 166,18 €   29.06.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.06.2022
2220019758 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 4-6/2022 155,20 €   29.06.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.06.2022
222234 Renovácia tonerov 6 ks na ZŠ 142 € 48/2022 29.06.2022 Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 29.06.2022
2022109 Nákup angl. kníh - odmeny na projekt mesto "Na jazykových krídlach" 161,10 € 49/2022 29.06.2022 GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 29.06.2022
22040117 Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi v ŠJ 582,35 € 40/2022 30.06.2022 Wintex, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 31700438 30.06.2022
202206103 Technik PO a BOZP za obdobie 4-6/2022 210 €   30.06.2022 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 30.06.2022
2022076 Podanie obedov pri príležitosti ukončenia šk. roka zo SF 1 140 € 50/2022 04.07.2022 Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, Strážske 44805641 04.07.2022
2022015 Servis dvoch serverových switchov na ZŠ 149 € 52/2022 04.07.2022 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 04.07.2022
1022070590 Výkon zodpovednej osoby 7/2022 51,60 €   04.07.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 04.07.2022
2500558406 Vodné a stočné 4-6/2022 3 732,59 €   06.07.2022 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 06.07.2022
2022126 Nákup učebníc CJ pre I. stupeň z POO 2 747,70 € 53/2022 06.07.2022 GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 06.07.2022
2220037746 Vyúčtovanie elektriny 6/2022 559,71 €   06.07.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 06.07.2022
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 112,07 €   06.07.2022 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 06.07.2022
2220021216 Prenájom kopírky 1-4 ročník 7/2022 85,31 €   06.07.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.07.2022
2220021451 Dochádzkový systém 7/2022 81,82 €   06.07.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.07.2022
2220021468 Prenájom kopírky zborovňa 7/2022 2,56 €   06.07.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.07.2022
8210052904 Záloha za elek. energiu 7/2022 1 033 €   07.07.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 07.07.2022
7222729 Zber a odvoz odpadu 6/2022 91,20 €   07.07.2022 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 07.07.2022
10220080 Pranie odevov v ŠJ 5/2022 52,38 €   07.07.2022 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 07.07.2022
102022 Maliarske práce v priestoroch ŠJ 616,20 54/2022 11.07.2022 Burda Jozef, SNP 20, Humenné 41083229 11.07.2022
022132 Preprava autobusom - zamestnanci zo SF 400 € 51/2022 11.07.2022 SAD Humenné, a.s. Fidliková 1, Humenné 36477508 11.07.2022
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 34,62 €   11.07.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.07.2022
1142201584 Tepelná energia 6/2022 2 160,74 €   15.07.2022 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 15.07.2022
202207291 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ 822,25 € 57/2022 27.07.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.07.2022
1222205752 Nákup školských tlačív 218,82 €   27.07.2022 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 27.07.2022
2309716 Prenájom rohoží 6/2022 10,80 €   27.07.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 27.07.2022
2200327 Oprava gastrozariadenia v ŠJ 70,14 € 55/2022 01.08.2022 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 01.08.2022
1022080561 Výkon zodpovednej osoby 8/2022 51,60 €   01.08.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 01.08.2022
8220022941 Vyúčtovanie ele. energie za 7/2022 zúčtované do zálohy za 8/2022 1 139,35 €   08.08.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 08.08.2022
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   08.08.2022 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 08.08.2022
2220028328 Prenájom kopírky 1-4 ročník 8/2022 85,31 €   08.08.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.08.2022
2220028567 Dochádzkový systém 8/2022 81,82 €   08.08.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.08.2022
2220028585 Prenájom kopírky zborovňa 8/2022 2,56 €   08.08.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.08.2022
1142201865 Tepelná energia 7/2022 1 741,64 €   15.08.2022 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 15.08.2022
12022221 Nákup pracovných zošitov pre 1. roční na NBV 129,75 € 59/2022 15.08.2022 KPaKC, n.o., Bottova 15, Levoča 35581441 15.08.2022
1220002910 Tlač 32 ks triednej knihy zo ŠNW 73,60 €   15.08.2022 Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 31331131 15.08.2022
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 35 €   15.08.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 15.08.2022
2022149 Nákup učebníc CJ pre II. stupeň z POO 7 643,30 € 56/2022 17.08.2022 GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 17.08.2022
172022 Maliarske a natieračske práce na ZŠ 4 975,70 € 58/2022 26.08.2022 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 26.08.2022
222242 Renovácia tonerov 2 ks na ZŠ 46,20 € 63/2022 26.08.2022 Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 26.08.2022
22041 Školenie na projekt Bio labáky 2 600 € 62/2022 31.08.2022 PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1, Michalovce 36843521 31.08.2022
22040 Školenie na projekt Bio labáky 2 500 € 61/2022 31.08.2022 PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1, Michalovce 36843521 31.08.2022
2022017 Montáž kuchynskej linky a príslušenstva zborovňa I. stupeň 1 338,98 € 65/2022 31.08.2022 VHP, s.r.o., Partizánská 30, Humenné 36509205 31.08.2022
202208812 Nákup hygienických potrieb na ZŠ 879,65 € 66/2022 31.08.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 31.08.2022
202208851 Nákup kancelárskeho papiera na chémiu 104,78 € 67/2022 31.08.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 31.08.2022
202212761 Predplatné Právny kuriér pre školy 131 €   06.09.2022 RAABE, s.r.o,, Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 06.09.2022
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 112,24 €   06.09.2022 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 06.09.2022
2220034145 Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2022 85,31 €   06.09.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.09.2022
2220034385 Dochádzkový systém 9/2022 81,82 €   06.09.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.09.2022
1022090571 Výkon zodpovednej osoby 9/2022 51,60 €   06.09.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 06.09.2022
2220034403 Prenájom kopírky zborovňa 9/2022 2,56 €   06.09.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.09.2022
2200403206 Nákup učebníc SJL pre II. stupeň 1 065 € 60/2022 08.09.2022 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 17323266 08.09.2022
8220022941 Zúčtovanie preplatku elek. energie za 8/2022 do zálohy 9/2022 605,74 €   08.09.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 08.09.2022
1212206837 Nákup CD pre učiteľov k učebniciam na I. stupeň 210,60 € 68/2022 08.09.2022 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 08.09.2022
1142202146 Tepelná energia 8/2022 2 202,63 €   14.09.2022 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 14.09.2022
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 40,13 €   14.09.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.09.2022
20220150 Nákup popisovačov na tabule 75 € 70/2022 14.09.2022 Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 36734039 14.09.2022
638901 Nákup pracovných zošitov 7. ročník pre ŠZŠ 55,90 € 69/2022 14.09.2022 preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava 51692881 14.09.2022
31103722 Vývoz smetia, obdobie 7-9/2022 297 €   16.09.2022 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 16.09.2022
6532904980 Úrazové poistenie šk. rok 2022/2023 269,73 €   16.09.2022 Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 00585441 16.09.2022
2218283 Nákup učebníc hudobnej výchovy - 5. ročník 67,50 € 72/2022 16.09.2022 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 16.09.2022
2327958 Prenájom rohoží 8-9/2022 21,07 €   16.09.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 16.09.2022
2022183 Štvrťročná kontrola kamerového systému 150 €   22.09.2022 M. Kužma, Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 22.09.2022
0972022 Revízia výťahov v ŠJ za 7-9/2022 32,10 €   22.09.2022 Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné 14297396 22.09.2022
221021 Prístup k online službe - evidencia odpadov 31,20 €   22.09.2022 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 22.09.2022
2200403791 Nákup zbierky úloh z matematiky II.stupeň 452 € 73/2022 27.09.2022 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 17323266 27.09.2022
20220194 Čistenie kanalizácie ZŠ 138 € 74/2022 27.09.2022 MH Line s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou 51915804 27.09.2022
122049385 Nákup stravných lístkov 62,34 €   27.09.2022 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 53528654 27.09.2022
2500612474 Vodné a stočné 7-9/2022 1 987,42 €   29.09.2022 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 29.09.2022
2220039095 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 7-9/2022 66,30 €   29.09.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.09.2022
2220039261 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 7-9/2022 44,52 €   29.09.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.09.2022
2200433 Oprava elektrickej panvice v ŠJ 94,80 € 71/2022 30.09.2022 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 30.09.2022
2022348 Nákup PZ - ruský jazyk pre 5. ročník 45,50 € 75/2022 30.09.2022 GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 30.09.2022
8442200745 Seminár mzdová ekonómka 60 €   03.10.2022 Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 03.10.2022
1022100571 Výkon zodpovednej osoby 10/2022 51,60 €   03.10.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 03.10.2022
202210183 Technik PO a BOZP za obdobie 7-9/2022 210 €   03.10.2022 Matta s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 03.10.2022
222311159 Komparo modul T-9 - poplatok 171 €   07.10.2022 EXAM, s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava 5 35891726 07.10.2022
8220022941 Zúčtovanie preplatku elek. energie za 9/2022 do zálohy 10/2022 1 531,78 €   11.10.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 11.10.2022
202216055 Nákup učebníc etickej výchovy 1-3 ročník 222 € 76/2022 11.10.2022 RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 11.10.2022
1222208442 Nákup List - bianco - s vodotlačou 202,80 € 77/2022 11.10.2022 Ševt a.s., Cementárenská 16, Bratislava 31331131 11.10.2022
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,48 €   11.10.2022 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 11.10.2022
2220040852 Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2022 85,31 €   11.10.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.10.2022
2220041095 Dochádzkový systém 10/2022 81,82 €   11.10.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.10.2022
10220116 Pranie odevov v ŠJ 9/2022 48,60 €   11.10.2022 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 11.10.2022
7223927 Zber a odvoz odpadu 9/2022 48 €   11.10.2022 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 11.10.2022
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 35 €   11.10.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.10.2022
2220041113 Prenájom kopírky zborovňa 10/2022 2,56 €   11.10.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 11.10.2022
092220 Stravné za 9/2022 1882,09 €   13.10.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 13.10.2022
092221 Príspevok na stravu zo SF za 9/2022 777,63 €   13.10.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 13.10.2022
70745980 Baíček Zborovňa Komplet 298,08 €   13.10.2022 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 13.10.2022
202212542 Školská dokumentácia 50,55 €   13.10.2022 RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 13.10.2022
2337403 Prenájom rohoží 9-10/2022 42,14 €   13.10.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 13.10.2022
20220604 Nákup 16 ks káblov UTP 20,80 € 78/2022 13.10.2022 IKAS, s.r.o, Námestie slobody 48, Humenné 36475891 13.10.2022
1142202427 Tepelná energia 9/2022 2 455,50 €   18.10.2022 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 18.10.2022
202201094 Projektová výzva - nákup plastelíny ŠKD 231,80 €   18.10.2022 Svet Plastelíny, Linke Zeile 30/1, Markt Allhau 53798095 18.10.2022
3030106259 Predplatné Direktor Profi 209 €   20.10.2022 Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 2 31348262 20.10.2022
2200486 Oprava konvektomatu Retigo v ŠJ 69 € 79/2022 20.10.2022 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 20.10.2022
70745980 Balíček Bezkriedy Plus 40 €   20.10.2022 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 20.10.2022
202211108 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ 528,65 € 80/2022 26.10.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 26.10.2022
202211109 Nákup hygienických prostriedkov na ZŠ 255,61 € 80/2022 26.10.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 26.10.2022
222254 Renovácia tonerov ZŠ 189,60 € 81/2022 26.10.2022 Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 26.10.2022
202211113 Nákup dezinfekčných prostriedkov na ZŠ 138,52 € 80/2022 26.10.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 26.10.2022
202211050 Nákup učebných pomôcok pre deti v HN II. stupeň 33,20 € 82/2022 26.10.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 26.10.2022
202211049 Nákup učebných pomôcok pre deti v HN I. stupeň 16,60 € 82/2022 26.10.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 26.10.2022
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.11.2022 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.11.2022
2220047108 Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2022 85,31 €   07.11.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.11.2022
2220047323 Dochádzkový systém 11/2022 81,82 €   07.11.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.11.2022
10220127 Pranie odevov v ŠJ 10/2022 53,46 €   07.11.2022 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 07.11.2022
1022110548 Výkon zodpovednej osoby 11/2022 51,60 €   07.11.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 07.11.2022
2220047338 Prenájom kopírky zborovňa 11/2022 2,56 €   07.11.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.11.2022
8220022941 Záloha za elek. energiu 11/2022 1 599 €   08.11.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 08.11.2022
2220074641 Zaplatenie nedoplatku elek. energie za 10/2022 35,56 €   08.11.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 08.11.2022
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 35 €   08.11.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 08.11.2022
2022496 Deratizácia priestorov ŠJ a kuchyne 87,60 € 83/2022 10.11.2022 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 36481611 10.11.2022
7224437 Zber a odvoz odpadu 10/2022 62,40 €   10.11.2022 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 10.11.2022
2346959 Prenájom rohoží 10-11/2022 42,14 €   10.11.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 10.11.2022
102223 Stravné za 10/2022 1 821,97 €   11.11.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 11.11.2022
102224 Príspevok na stravu zo SF za 10/2022 752,79 €   11.11.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 11.11.2022
8067587641 Nákup switcha D-Link na ZŠ 184,56 € 84/2022 14.11.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava 35950226 14.11.2022
1142202708 Tepelná energia 10/2022 4 225,45 €   15.11.2022 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 15.11.2022
72022 Nákup tenisových loptičiek - CVČ 252 € 85/2022 15.11.2022 MDDr. Jana Galajdová, Ul. mládeže 2351/2, Poprad 53483804 15.11.2022
2022159 Ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 192 €   15.11.2022 osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 52695352 15.11.2022
31124122 Poplatok za odvoz odpadu, obdobie 10-12/2022 712,80 €   16.11.2022 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 16.11.2022
20221820 Nákup iPad 10.9" - MPC projekt 575 € 86/2022 23.11.2022 TRACO Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 23.11.2022
202212063 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ 329,30 € 87/2022 23.11.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 23.11.2022
220104 Nákup medailí na Viacboj všestrannosti 67,45 € 88/2022 23.11.2022 Krajské športové centrum, Námestie mieru 1, Prešov 37941798 23.11.2022
202312796 Nákup 2 ks tabúľ s posuvom 2 592 € 89/2022 28.11.2022 MB TECH BB, s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica 1 36622524 28.11.2022
202265 Odborná prehliadka a skúška elek. prenos. spotrebičov 1 630 € 90/2022 28.11.2022 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 44014571 28.11.2022
20220178 Ročná kontrola prenosných hasiacich prístrojov 361,48 € 91/2022 28.11.2022 Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné 36483923 28.11.2022
20220193 Nákup popisovačov na tabule 210 € 92/2022 28.11.2022 Dataservis Vranov s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 36734039 28.11.2022
2227514 Nákup učebníc na II. stupeň - Príprava na testovanie 9 192 € 93/2022 28.11.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 28.11.2022
202299150 Členské - Jazykový kvet - súťaž I. stupeň 14 €   28.11.2022 IALF, o.z., Tallerova 4, Bratislava 42334829 28.11.2022
202220523 Nákup učebník etická výchova 4. ročník - dotlač 60 € 94/2022 30.11.2022 RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 30.11.2022
112226 Stravné za 11/2022 1 868,73 €   05.12.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 05.12.2022
112225 Príspevok na stravu zo SF za 11/2022 772,11 €   05.12.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 05.12.2022
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   05.12.2022 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 05.12.2022
2022508 Deratizácia priestorov ZŠ 72 € 95/2022 05.12.2022 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 36481611 05.12.2022
10220144 Pranie odevov v ŠJ 11/2022 52,38 €   05.12.2022 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 05.12.2022
1022120552 Výkon zodpovednej osoby 12/2022 51,60 €   05.12.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.12.2022
8220022941 Záloha za elek. energiu 12/2022 1 599 €   06.12.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 06.12.2022
2220081150 Zaplatenie nedoplatku elek. energie za 11/2022 274,82 €   06.12.2022 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 06.12.2022
2220053498 Dochádzkový systém 12/2022 81,82 €   06.12.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.12.2022
2220053286 Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2022 85,31 €   06.12.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.12.2022
7224934 Zber a odvoz odpadu 11/2022 74,40 €   07.12.2022 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 07.12.2022
2220054936 Prenájom kopírky zborovňa 12/2022 2,56 €   07.12.2022 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.12.2022
2202005162 Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ 221,66 € 96/2022 09.12.2022 Hagleitner Hygiene s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 09.12.2022
202212002 Technik PO a BOZP za obdobie 10-12/2022 210 €   09.12.2022 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 09.12.2022
2202005378 Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ 56,76 € 97/2022 09.12.2022 Hagleitner Hygiene s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 09.12.2022
2356595 Prenájom rohoží 11-12/2022 42,14 €   09.12.2022 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 09.12.2022
1142202993 Tepelná energia 11/2022 8 676,09 €   15.12.2022 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 15.12.2022
20222026 Nákup iPadov 10.2", 64 GB v počte 15 ks 5 835,06 € 101/2022 15.12.2022 TRACO Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 15.12.2022
202212902 Náku zostavy školská lavica a stoličky - 30 ks 4 716 € 100/2022 15.12.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 15.12.2022
202212866 Nákup kancelárskeho papiera 984 € 99/2022 15.12.2022 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 15.12.2022
20220134 Modul SW Stravné pre ŠJ 642 €   15.12.2022 JIS-SK, s.r.o., J. Hollého 8, Prešov 45687951 15.12.2022
722076590 Hosting Maximum - zshu.edu.sk 90,58 €   15.12.2022 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 15.12.2022
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 49,60 €   15.12.2022 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 15.12.2022
1392022 Revízia výťahov v ŠJ za 10-12/2022 32,10 €   15.12.2022 Jozef Karandušovský, Námestie slobody 1732/61, Humenné 14297396 15.12.2022
2022047 Prenájom nebyt. priestorov pre deti ŠKD - Vianočná besiedka 10 € 98/2022 15.12.2022 CVČ, Námestie slobody 1736/48, Humenné 37874586 15.12.2022
2500664071 Vodné a stočné 9-12/2022 2 906,71 €   19.12.2022 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 19.12.2022
20220760 Nákup notebookov 18 ks pre II. stupeň učebňa IKT 7 902 € 104/2022 20.12.2022 IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 35475891 20.12.2022
2212307 Nákup inter. vybavenia - taburetky - oddychová zóna ZŠ 1 599,20 € 103/2022 20.12.2022 INSGRAF, s.r.o., Kráľovská 8, Šaľa 47078839 20.12.2022
2022226 Podanie obedov pri príležitosti - ukončenia kalendárneho roka 2022 zo Sociálneho fondu 690 € 102/2022 21.12.2022 Stanley"s catering, Kochanovce 51899761 21.12.2022
1025833 Nákup florbalového vybavenia 370,64 € 105/2022 21.12.2022 Necy, s.r.o., Horní náměstí 839, Slavičín 28285425 21.12.2022
10220154 Pranie odevov v ŠJ 12/2022 53,46 €   21.12.2022 EKA-PRANIE, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 21.12.2022
7225187 Zber a odvoz odpadu 12/2022 42 €   21.12.2022 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 21.12.2022
122228 Príspevok na stravu zo SF za 12/2022 635,49 €   22.12.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 22.12.2022
2022041 Výmena svietidiel v priestoroch ZŠ 3 741 €   22.12.2022 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 22.12.2022
122230 Stravné za 12/2022 1 538,07 €   22.12.2022 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 22.12.2022
20220770 Nákup interaktívnej tabule Eliteboard D82 705 € 106/2022 22.12.2022 IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 35475891 22.12.2022

Rok 2021
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
2202438949 Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2021 81,34 €   12.01.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.01.2021
2202439204 Dochádzkový systém 1/2021 78 €   12.01.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.01.2021
316122021 Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" 63,60 €   12.01.2021 PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina 51108178 12.01.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 61,06 €   12.01.2021 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 12.01.2021
1021010621 Výkon zodpovednej osoby 1/2021 51,60 €   12.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 12.01.2021
2128473 Prenájom rohoží 1/2021 44,50 €   12.01.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 12.01.2021
2202439224 Prenájom kopírky zborovňa 01/2021 2,44 €   12.01.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 12.01.2021
8200052318 Záloha za elek. energiu 1/2021 1 092 €   15.01.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 15.01.2021
84121101520 Práva k programu VEMA verzia 2021 468,84 €   26.01.2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 26.01.2021
8412102416 Programové vybavenie Vema HX0071 96 €   03.02.2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 03.02.2021
8442100314 Webinár PAM - online 54 €   03.02.2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava 36237337 03.02.2021
1021020591 Výkon zodpovednej osoby 2/2021 51,60 €   03.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 03.02.2021
920112280 Predplatné časopisu Škola 2021 26 €   03.02.2021 Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 52829821 03.02.2021
52592765 Aktualizácia - zákony pre školy...2021 12,20 €   03.02.2021 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 03.02.2021
2100013 Nákup úmývačka riadu a varná panva - projekt modernizácia ŠJ 6 206 € 01/2021 04.02.2021 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 04.02.2021
8200052318 Zúčtovanie preplatkov a zaplatenie zálohy za elektrickú energiu 2/2021 416,94 €   04.02.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 04.02.2021
84187323 Poradca 2021 72 €   04.02.2021 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 04.02.2021
202100841 Nákup respirátorov FFP2 pre zamestnancov 216 € 3/2021 05.02.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 05.02.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   05.02.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 05.02.2021
2137600 Prenájom rohoží 01/2021 35,83 €   05.02.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 05.02.2021
2100400065 Multimed. CD k šlabikáru pre 1. ročník 15,90 € 02/2021 05.02.2021 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 17323266 05.02.2021
435844944 Erasmus+ nákup tabletov 961,70 € 11/2021 05.02.2021 Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 05.02.2021
435847203 Erasmus+ nákup dronov 226,40 € 12/2021 05.02.2021 Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 05.02.2021
21010160 Servisná a licenčná zmluva - strava.cz - ŠJ 126 €   08.02.2021 VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš 36006912 08.02.2021
2202443173 Prenájom kopírky 1-4 ročník 02/2021 81,34 €   08.02.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.02.2021
2202443418 Dochádzkový systém 02/2021 78 €   08.02.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.02.2021
621009705 zshu.sk - predĺženie registrácie domény 14,28 €   08.02.2021 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 08.02.2021
2202443438 Prenájom kopírky zborovňa 02/2021 2,44 €   08.02.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.02.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 61,18 €   11.02.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.02.2021
1421000264 Tepelná energia 1/2021 7 515,79 €   18.02.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 18.02.2021
202101097 Nákup dezinfekčných prostriedkov ŠJ 60,96 € 05/2021 18.02.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 18.02.2021
0600066943 Erasmus+ náku materiálu na projekt 514,37 € 07/2021 24.02.2021 Lean Commerce, s.r.o., Rosinská cesta 13, Žilina 52594734 24.02.2021
8049911552 Erasmus+ nákup záhradného nábytku 421 € 08/2021 24.02.2021 Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava 35950226 24.02.2021
121016194 Nákup stravných lístkov 5 584,14 €   26.02.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 26.02.2021
1212200668 Nákup školských tlačív 94,45 € 04/2021 26.02.2021 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 26.02.2021
8200052318 Záloha za elek. energiu 3/2021 1 092 €   08.03.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 08.03.2021
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,23 €   08.03.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 08.03.2021
2202447142 Prenájom kopírky 1-4 ročník 03/2021 81,34 €   08.03.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.03.2021
2202447399 Dochádzkový systém 03/2021 78 €   08.03.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.03.2021
1021030591 Výkon zodpovednej osoby 3/2021 51,60 €   08.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 08.03.2021
2147456 Prenájom rohoží 02/2021 37,01 €   08.03.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 08.03.2021
2202447419 Prenájom kopírky zborovňa 03/2021 2,44 €   08.03.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.03.2021
0124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 61 €   11.03.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.03.2021
210136 Nadácia Pontis - nákup sada micro:bit - 10 ks 360 € 10/2021 17.03.2021 StreamIT, s.r.o., Bezručova 9, Bratislava 50133845 17.03.2021
31008121 Vývoz smetia, obdobie 1-3/2021 207,90 €   17.03.2021 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 17.03.2021
1421000461 Tepelná energia 2/2021 2 254,33 €   18.03.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 18.03.2021
2021028 Interzia - zápis do 1. ročníka 60 € 13/2021 18.03.2021 1. Humenská, a.s., Kukorelliho 34, Humenné 46995498 18.03.2021
2500280587 Vodné a stočné 1-3/2021 1 539,72 €   29.03.2021 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 29.03.2021
2021128 Štvrťročná kontrola kamerového systému a oprava 217,20 €   29.03.2021 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 29.03.2021
21951114 Predplatné on-line smernice pre školstvo 158,52 €   29.03.2021 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 29.03.2021
202102132 Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok 149,40 € 14/2021 29.03.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 29.03.2021
202102249 Nákup kancelárskych potrieb na ZŠ 74,88 € 16/2021 29.03.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 29.03.2021
2202449542 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2021 69,30 €   29.03.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.03.2021
2202449554 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2021 11,09 €   29.03.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.03.2021
022101 Príspevok zo SF 2/2021 50,37 €   31.03.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 31.03.2021
022102 Stravné 2/2021 121,91 €   31.03.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 31.03.2021
2021099 Deratizácie kuchyne a priestorov ŠJ 81,60 €   31.03.2021 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 36481611 31.03.2021
112021 Revízia výťahov ŠJ 1-3/2021 32,10 €   31.03.2021 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 31.03.2021
202103087 Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2021 210 €   07.04.2021 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 07.04.2021
032104 Stravné 3/2021 167 €   07.04.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 07.04.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.04.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 07.04.2021
2210000987 Prenájom kopírky 1-4 ročník 04/2021 81,34 €   07.04.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.04.2021
2210001223 Dochádzkový systém 04/2021 78 €   07.04.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.04.2021
1021040599 Výkon zodpovednej osoby 4/2021 51,60 €   07.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 07.04.2021
2154914 Prenájom rohoží 03/2021 37,01 €   07.04.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 07.04.2021
2210001240 Prenájom kopírky zborovňa 04/2021 2,44 €   07.04.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.04.2021
121029697 Nákup stravných lístkov 6 700,97 €   13.04.2021 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 13.04.2021
210101174 Nákup notebookov na 1-4, dotácia na digitalizáciu 2 171,80 € 18/2021 13.04.2021 FOCUS - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 13.04.2021
221218 Renovácia tonerov 90,90 € 19/2021 13.04.2021 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 13.04.2021
5590035606 Licencia účtovného programu WinIbeu 83,65 €   13.04.2021 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice 00162957 13.04.2021
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 61,06 €   13.04.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 13.04.2021
10210011 Pranie odevov v ŠJ 3/2021 15,30 €   13.04.2021 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 13.04.2021
1421000743 Tepelná energia 3/2021 3 758,24 €   16.4.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 16,4.2021
51000221 Výrub topoľov v areáli ZŠ - 18 ks 2 835,82 €   19.04.2021 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 19.04.2021
2021030 Nákup pracovných zošitov NBV, šk. rok 21/22 322,55 € 20/2021 19.04.2021 KPKC, n.o., Bottova 15, Levoča 35581441 19.04.2021
2100400439 Nákup učebníc pre 1-4 ročník z dotácie 1 416 € 21/2021 23.04.2021 Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 17323266 23.04.2021
20217378 Nákup prac. zošitov pre 2- 4 ročník na NBV z dotácie 384 € 25/2021 23.04.2021 Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 50434870 23.04.2021
202102915 Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb na ZŠ 348,38 € 26/2021 23.04.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 23.04.2021
20210419 Nákup učebníc matematika pre 4.ročník z dotácie 177,05 € 24/2021 23.04.2021 Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14 343/5, Bratislava 35927097 23.04.2021
210101273 Nákup adaptérov - 2 ks 38 € 27/2021 23.04.2021 Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 23.04.2021
2125691 Nákup učebných pomôcok na projekt Pontis 168,70 €   23.04.2021 Datacomp,s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 36212466 23.04.2021
210100127 Nákup kníh do knižnice - "Radi čítame 2" 803,65 € 29/2021 30.04.2021 Mgr. Igor Fejko, Knihkupectvo Čas na ticho, Laborecká 73, Humenné 45444544 30.04.2021
2021148 Inzercia - zápis do 1.ročníka 45 € 15/2021 30.04.2021 Lini Press, s.r.o., Jasenovská 2497, Humenné 36716944 30.04.2021
2164656 Prenájom rohoží 04/2021 37,01 €   30.04.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 30.04.2021
8200052318 Záloha za elek. energiu 5/2021 1 078,72 €   05.05.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 05.05.2021
2021013 Montáž osvetlenia a oprava elektroinštalácie ZŠ 285 €   05.05.2021 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 05.05.2021
1021050593 Výkon zodpovednej osoby 5/2021 51,60 €   05.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.05.2021
7211345 Zber a odvoz odpadu 4/2021 25,20 €   05.05.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 05.05.2021
202103398 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ a ŠJ 393,12 €   07.05.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 07.05.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,22 €   07.05.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 07.05.2021
2210007747 Prenájom kopírky 1-4 ročník 05/2021 81,34 €   07.05.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.05.2021
2210007996 Dochádzkový systém 05/2021 78 €   07.05.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.05.2021
9001410074 Tlač poštových poukazov pre ŠJ 61,67 €   07.05.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 07.05.2021
10210013 Pranie odevov v ŠJ 37,80 €   07.05.2021 EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 1834/7, Humenné 52723712 07.05.2021
2021019 Účastnícky poplatok Online Pikopretek 2021 10 €   07.05.2021 P-MAT, n.o., Ambroseho 2, Bratislava 31820832 07.05.2021
2210008016 Prenájom kopírky zborovňa 05/2021 2,44 €   07.05.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.05.2021
042107 Stravné 4/2021 1 381,09 €   11.05.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 11.05.2021
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 32 €   11.05.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.05.2021
211119 Nákup plastových šachových figúrok terasových v sume 254,50 € 254,50 € 36/2021 12.05.2021 Miroslav Pálka, L. Novomeského 1350/114, Senica 30977312 12.05.2021
1421001026 Tepelná energia 4/2021 4 547,25 €   13.05.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 13.05.2021
2210023721 Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 4/2021 109,21 €   13.05.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 13.05.2021
023672 Nákup vlajka EU a zástava SR 156 € 38/2021 14.05.2021 2U spol. s r.o., Martinengova 1, Bratislava 17315786 14.05.2021
22200046 Nákup farebných plastových stolov a stoličiek na projekt mesto "Na jazykových krídlach" 814 € 35/2021 20.05.2021 Nomiland, s.r.o., Magnezitárka 11, Košice 36174319 20.05.2021
21601945 Online predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 149,88 €   20.05.2021 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 20.05.2021
221227 Renovácia tonerov 67,80 € 39/2021 20.05.2021 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 20.05.2021
2021014 Oprava zásuvkového obvodu v kabinetoch ZŠ 29 € 34/2021 20.05.2021 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 20.05.2021
4157654 Nákup antuky na školské ihrisko a kurty 1 699,20 € 37/2021 27.05.2021 Stavmat stavebniny, s.r.o., Pezinská 56, Malacky 34116125 27.05.2021
1020210297 Nákup vstupného terminálu na meranie teploty 1 536 € 41/2021 27.05.2021 Mepis Healthcare, s.r.o., 1.mája 220/19, Poprad 36605751 27.05.2021
202103744 Nákup kancelárskych a hygienických prostriedkov na ZŠ 514,56 € 40/2021 27.05.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.05.2021
202104044 Nákup kancelárskych a hygienických prostriedkov na ŠJ 551,30 € 42/2021 07.06.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 07.06.2021
2210030346 Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 5/2021 417,10 €   07.06.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 07.06.2021
2100184 Oprava umývačky riadu v ŠJ 255,84 € 28/2021 07.06.2021 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 07.06.2021
10210338 Rozvoz antuky na školskom ihrisku s UNC strojom 156 € 43/2021 07.06.2021 HS-Trans, s.r.o.,Tolstého 110/12, Humenné 45334129 07.06.2021
2210014297 Prenájom kopírky 1-4 ročník 06/2021 81,34 €   07.06.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.06.2021
2210014540 Dochádzkový systém 06/2021 78 €   07.06.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.06.2021
1021060607 Výkon zodpovednej osoby 06/2021 51,60 €   07.06.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 07.06.2021
10210016 Pranie odevov v ŠJ 05/2021 45,90 €   07.06.2021 EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 07.06.2021
7211799 Zber a odvoz odpadu 05/2020 33,60 €   07.06.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 07.06.2021
2210014559 Prenájom kopírky zborovňa 06/2021 2,44 €   07.06.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.06.2021
1421001308 Tepelná energia 05/2021 3 253,29 €   11.06.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 11.06.2021
052111 Stravné 05/2021 1 985,63 €   11.06.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 11.06.2021
213200081 Nákup obrusoviny do ŠJ 314,88 € 44/2021 11.06.2021 Praktik textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava 44491191 11.06.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 35,68 €   11.06.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 11.06.2021
1212104473 Učebnice - dotácia I. stupeň 6 134,37 € 50/2021 17.06.2021 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 17.06.2021
8200052318 Záloha za elek. energiu 6/2021 1 092 €   17.06.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 17.06.2021
31058221 Vývoz smetia, obdobie 4-6/2021 772,20 €   17.06.2021 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 17.06.2021
1212104472 Nákup čítaniek 3. ročník 698,28 € 49/2021 17.06.2021 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 17.06.2021
2100065 Nákup kníh projekt mesto "Na jazykových krídlach" 200,37 € 46/2021 17.06.2021 Knihkupectvo Na korze, Jasenovská 2844/50, Humenné 52175707 17.06.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   17.06.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 35191400 17.06.2021
2106003 Oprava strechy ZŠ 2 100 € 52/2021 24.06.2021 Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné 53372751 24.06.2021
2106002 Oprava spojovacej chodby ZŠ 1 615,60 € 53/2021 24.06.2021 Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné 53372751 24.06.2021
010621 Elektroinštalačné práce v ŠJ 624,67 € 48/2021 24.06.2021 Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 33843171 24.06.2021
20210086 Čistenie a monitoring kanalizácie ZŠ 402 € 51/2021 24.06.2021 MH-Line s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou 51915804 24.06.2021
2021162 Kontrola kamerového systému 1/2 ročná a oprava 217,20 €   24.06.2021 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 24.06.2021
2182080 Prenájom rohoží 06/2021 37,01 €   24.06.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 24.06.2021
2500340323 Vodné a stočné 3-6/2021 2 754,49 €   28.06.2021 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 28.06.2021
2210018278 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 4-6/2021 295,80 €   28.06.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 28.06.2021
2210018297 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 4-6/2021 115,34 €   28.06.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 28.06.2021
2173406 Prenájom rohoží 05/2021 37,01 €   28.06.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 28.06.2021
62115 Stravné 06/2021 2 039,07 €   02.07.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 02.07.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   02.07.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 02.07.2021
842021 Odborná skúška výťahu v ŠJ 62 € 45/2021 02.07.2021 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 02.07.2021
1021070615 Výkon zodpovednej osoby 07/2021 51,60 €   02.07.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 02.07.2021
522021 Revízia výťahov ŠJ 4-6/2021 32,10 €   02.07.2021 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 02.07.2021
8200052318 Záloha za elek. energiu 07/2021 1 092 €   06.07.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 06.07.2021
2210035452 Doplatok za elektrickú energiu 06/2021 289,75 €   06.07.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 06.07.2021
202106154 Technik PO a BOZP za obdobie 4-6/2021 210 €   06.07.2021 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 06.07.2021
2210020319 Prenájom kopírky 1-4 ročník 07/2021 81,34 €   06.07.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.07.2021
2210020548 Dochádzkový systém 07/2021 78 €   06.07.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.07.2021
10210022 Pranie odevov v ŠJ 06/2021 55,08 €   06.07.2021 EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 06.07.2021
2210020565 Prenájom kopírky zborovňa 07/2021 2,44 €   06.07.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.07.2021
1421001590 Tepelná energia 06/2021 2 069,23 €   15.07.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 15.07.2021
2106004 Oprava strechy ZŠ - montáž atík s fóliou 651 € 55/2021 15.07.2021 Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné 53372751 15.07.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 33,42 €   15.07.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 15.07.2021
122021 Maliarske práce v ŠJ po zatečení 473,50 € 56/2021 16.07.2021 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 16.07.2021
132021 Maliarske a natieračske práce v ŠJ 273,50 € 57/2021 16.07.2021 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 16.07.2021
1212205236 Školské tlačivá na šk. rok 21/22 140,36 €   16.07.2021 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 16.07.2021
202105776 Nákup čístiacich prostriedkov ZŠ 804,79 € 58/2021 27.07.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.07.2021
1210008800 Školská agenda - licencia na 12 mesiacov 550 €   27.07.2021 Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 31331131 27.07.2021
20218051 Nákup pracovných zošitov na NBV pre II. stupeň 470,40 € 59/2021 27.07.2021 Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 50434870 27.07.2021
7212201 Zber a odvoz odpadu 06/2021 55,20 €   27.07.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 27.07.2021
2190789 Prenájom rohoží 06/2021 9,84 €   27.07.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 27.07.2021
8200052318 Elektrická energia zálohová platba 8/21 a zúčtovaný preplatok 7/21 475,73 €   10.08.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 10.08.2021
202106494 Čistiace potreby ZŠ 131,83 € 61/2021 10.08.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 10.08.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   10.08.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 10.08.2021
2210026439 Prenájom kopírky 1-4 ročník 08/2021 81,34 €   10.08.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 10.08.2021
2210026655 Dochádzkový systém 08/2021 78 €   10.08.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 10.08.2021
1210008974 Tlač triednych kníh za šk. rok 20/21 73,60 €   10.08.2021 Ševt, a.s., Plynárenská 6, Bratislava 31331131 10.08.2021
1021080589 Výkon zodpovednej osoby 08/2021 51,60 €   10.08.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 10.08.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 32,49 €   10.08.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.08.2021
7212685 Zber a odvoz odpadu 07/2020 8,40 €   10.08.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 10.08.2021
2210026675 Prenájom kopírky zborovňa 08/2021 2,44 €   10.08.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 10.08.2021
1421001871 Tepelná energia 07/2021 1 827,17 €   12.08.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 12.08.2021
2021092 Nakup pracovných odevov a pracovnej obuvi v ŠJ 542,71 € 60/2021 12.08.2021 Mgr. Darina Zavacká, Jilemnického sady 866/9, Humenné 34976728 12.08.2021
172021 Maliarske a natieračske práce na ZŠ 4 998,40 € 63/2021 26.08.2021 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 26.08.2021
2021023 Oprava rozvádzača v kuchyni - ŠJ 4 991,88 € 62/2021 26.08.2021 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 26.08.2021
2021024 Elektroinštalácia - učebňa IKT 543,06 € 64/2021 26.08.2021 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 26.08.2021
20211490 Nákup učebníc matematiky I. stupeň 97,50 € 23/2021 26.08.2021 LiberaTerra, s.r.o., Levaduľová 14343/5, Bratislava 35927097 26.08.2021
84198964 Predplatné Poradca 72 €   26.08.2021 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 26.08.2021
1212105948 CD podpora pre učebnice I. stupňa 555,65 € 66/2021 06.09.2021 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 06.09.2021
8200052318 Záloha elektrickej energie 9/2021 a zúčtovanie preplatku za august 2021 509,04 €   06.09.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 06.09.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,12 €   06.09.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 06.09.2021
210180275 Nákup učebníc nemeckého jazyky II. stupňa 85 € 65/2021 06.09.2021 Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348/10, Praha 3 49615645 06.09.2021
2210032204 Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2021 81,34 €   06.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.09.2021
2210032440 Dochádzkový systém 09/2021 78 €   06.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.09.2021
1021090590 Výkon zodpovednej osoby 09/2021 51,60 €   06.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 06.09.2021
2210032460 Prenájom kopírky zborovňa 09/2021 2,44 €   06.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.09.2021
2021243 Projekt - Modernejšia škola - nábytok a vybavenie učebne 28 910,58 €   10.09.2021 ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, Vranov nad Topľou 3 31680259 10.09.2021
202107535 Nákup jednorazových utierok - COVID 19 1 659,60 € 67/2021 14.09.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.09.2021
102101180 Nákup učebníc geografia - 9. ročník 720 € 69/2021 14.09.2021 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35711302 14.09.2021
6532904980 Úrazové poistenie šk. rok 2021/2022 269,73 €   14.09.2021 Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 00585441 14.09.2021
20211011 Nákup učetných pomôcok na II: stupeň - mapy 79 € 70/2021 14.09.2021 FAST ADVERT, s.r.o., Příkop 843/4, Brno 09640584 14.09.2021
202115910 Predplatné - právny kuriér pre školy 119 €   14.09.2021 RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 14.09.2021
2021366 Deratizácia v prietoroch ZŠ 96 € 68/2021 14.09.2021 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 36481611 14.09.2021
20210164 Nákup monitora 79 € 72/2021 14.09.2021 Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 36734039 14.09.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 37,73 €   14.09.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.09.2021
210102352 Nukup zdroja - 400 W 29,40 € 71/2021 14.09.2021 Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 14.09.2021
1421002152 Tepelná energia 08/2021 2 123,77 €   16.09.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 16.09.2021
001861655 Vývoz smetia, obdobie 7-9/2021 297 €   16.09.2021 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 001861655 16.09.2021
2210034434 Nákup tonera do tlačiarne 259,20 € 73/2021 16.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 16.09.2021
211023 Prístup k online službe - zber odpadu 31,20 €   20.09.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 20.09.2021
35742364 Prenájom rohoží 09/2021 9,84 €   20.09.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 20.09.2021
2500394961 Vodné a stočné za 6-9/2021 2 213,52 €   29.09.2021 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 29.09.2021
121066851 Nákup stravných lístkov 1 845,46 €   29.09.2021 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, Bratislava 53528654 29.09.2021
2100370 Príslušenstvo k umývačke riadu v ŠJ 1 041,60 € 74/2021 29.09.2021 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 29.09.2021
202108479 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 478,85 € 76/2021 29.09.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 29.09.2021
1242100478 Nákup učebníc anglického jazyky pre II. stupeň 280,48 € 75/2021 29.09.2021 MEGABOOKS SK, s.r.o., Kopčianska 3748/41, Bratislava 36699594 29.09.2021
3020101958 Predplatné Direktor Profi 201 €   29.09.2021 Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava2 31348262 29.09.2021
2021203 Kontrola kamerového systému 3/4 ročná 150 €   29.09.2021 Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 29.09.2021
2210036713 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 7-9/2021 131,17 €   29.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.09.2021
2021167672 Kompatibilná lampa na projektor EPSON 93,55 € 77/2021 29.09.2021 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 28876431 29.09.2021
31115421 Odvoz odpadu - kontajner 7m3 39,40 € 78/2021 29.09.2021 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 001861655 29.09.2021
2210036718 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 7-9/2021 34,94 €   29.09.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.09.2021
0962021 Revízia výťahu v ŠJ 32,10 €   29.09.2021 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 29.09.2021
21015 Nákup učebníc na pravoslávne náboženstvo 486,30 € 22/2021 08.10.2021 Nitech, s.r.o., Pekná 14205/6, Prešov 36455580 08.10.2021
2210055841 Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 9/2021 441,16 €   08.10.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 08.10.2021
202109209 Technik PO a BOZP za obdobie 7-9/2021 210 €   08.10.2021 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 08.10.2021
221257 Renovácia tonerov ZŠ 203,90 € 79/2021 08.10.2021 Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 08.10.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,11 €   08.10.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 08.10.2021
2122095 Nákup pracovných zošitov na II. stupeň 111 € 80/2021 08.10.2021 Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 08.10.2021
2210038655 Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2021 81,34 €   08.10.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.10.2021
2210038874 Dochádzkový systém 10/2021 78 €   08.10.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.10.2021
10210006 Pranie odevov v ŠJ za 9/2021 57,78 €   08.10.2021 EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 08.10.2021
7213385 Zber a odvoz odpadu 9/2021 55,20 €   08.10.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 08.10.2021
1021100600 Výkon zodpovednej osoby 10/2021 51,60 €   08.10.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 08.10.2021
2210038891 Prenájom kopírky zborovňa 10/2021 2,44 €   08.10.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.10.2021
1421002433 Tepelná energia 09/2021 2 647,85 €   14.10.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 14.10.2021
2100396 Príslušenstvo k umývačke riadu v ŠJ 360 € 81/2021 14.10.2021 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 14.10.2021
2021101110 Nákup učebných pomôcok - matematika II. stupeň 132,80 € 82/2021 14.10.2021 LegalSoft, s.r.o., Partizánska 34, Turčianske Teplice 44854056 14.10.2021
2021040 Nákup LCD monitora HP do ŠJ 69 € 83/2021 14.10.2021 František Fabian - DATASERVIS, Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 10719814 14.10.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 39,86 €   14.10.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.10.2021
2216498 Prenájom rohoží 09/2021 37,01 €   14.10.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 14.10.2021
211000027 Nákup učebných pomôcok - drevené náučne puzzle pre I. stupeň 517,10 € 84/2021 21.10.2021 Raj pre deti, s.r.o., Hlavná 542/301, Dlhé nad Cirochou 53500989 21.10.2021
2021013 Oprava vodovodných ventilov v ŠJ 72 € 85/2021 21.10.2021 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 21.10.2021
70745980 Balíček Bezkried Plus 18 €   21.10.2021 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 21.10.2021
17732 Projekt Erasmus+ cestovné mobilita SR 240,10 € 86/2021 21.10.2021 SAD Humenné, a.s., Fidlíková 1, Humenné 36477508 21.10.2021
092117 Stravné 09/2021 1 948,89 €   27.10.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 27.10.2021
2021119 Nákup pracovných odevov - upratovačky ZŠ 211,80 € 87/2021 27.10.2021 Mgr. Darina Zavacká, Jilemnického sady 866/9, Humenné 34976728 27.10.2021
202109546 Školské pomôcky pre deti v HN II. polrok 116,20 € 88/2021 27.10.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.10.2021
1221040632 Nákup tonerov Erasmus+ O krok vpred 394,70 € 89/2021 28.10.2021 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, Bratislava 48158836 28.10.2021
6210006954 Záloha za elek. energiu 10/2021 1 097 €   02.11.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 02.11.2021
10210017 Pranie odevov v ŠJ 53,46 €   02.11.2021 EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 02.11.2021
1021110578 Výkon zodpovednej osoby 11/2021 51,60 €   02.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 02.11.2021
2021030 Servis notebooku a oprava rozhlasovej ústredne 130,90 € 90/2021 04.11.2021 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 04.11.2021
102120 Stravné 10/2021 1 922,17 €   08.11.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 08.11.2021
102121 Príspevok zo SF 10/2021 794,19 €   08.11.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 08.11.2021
2210064253 Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 10/2021 422,32 €   08.11.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 08.11.2021
21099 Oprava chladiarenského zariadenia v ŠJ 357,24 € 92/2021 08.11.2021 Ján Jankaj, Partizánska 1060, Snina 10679901 08.11.2021
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   08.11.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 08.11.2021
2210045159 Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2021 81,34 €   08.11.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.11.2021
2210045374 Dochádzkový systém 11/2021 78 €   08.11.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.11.2021
210102847 Nákup VGA HD kábla 17,40 € 91/2021 08.11.2021 Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 08.11.2021
2210045389 Prenájom kopírky zborovňa 11/2021 2,44 €   08.11.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 08.11.2021
8200052318 Záloha za elek. energiu 11/2021 1 092 €   09.11.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 09.11.2021
7214049 Zber a odvoz odpadu 10/2021 48 €   09.11.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 09.11.2021
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 33,94 €   09.11.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 09.11.2021
20211315 Demontáž a osadenie nového zábradlia ZŠ 6 100,56 € 93/2021 15.11.2021 Eurospan s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 36182061 15.11.2021
1421002714 Tepelná energia 10/2021 5 753,93 €   15.11.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 15.11.2021
2100402336 Nákup učebníc pre II. stupeň 3 682 €   15.11.2021 Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 17323266 15.11.2021
202157 Odborná prehliadka ručného elek. náradia 1 655 € 94/2021 15.11.2021 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 44014571 15.11.2021
2102005422 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ 220,73 € 95/2021 15.11.2021 Hagleitner Hygiene s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 15.11.2021
2225820 Prenájom rohoží 10/2021 35,83 €   15.11.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 15.11.2021
31121821 Vývoz smetia 1.10 - 31.12.2021 712,80 €   16.11.2021 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 001861655 16.11.2021
2021162 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 192 €   16.11.2021 Osobnýudaj.sk-WB, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/4, Košice 52695352 16.11.2021
2021197 Nákup exteriérových herných prvkov na ihrisko 5 690 € 96/2021 18.11.2021 L- DEN Slovakia, s.r.o., Kamenná 202/40, Lutila 44646488 18.11.2021
20210165 Čistenie kanalizácie na ZŠ 240 € 100/2021 18.11.2021 MH LINE, s.r.o., Porubská 683/26, Vranov nad Topľou 51915804 18.11.2021
2100469 Oprava varného kotla Gastro-Haal 78 € 98/2021 18.11.2021 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 18.11.2021
2100478 Nákup prostriedku do umývačky riadu v ŠJ 50,40 € 99/2021 18.11.2021 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 18.11.2021
202212478 Nákup Tabúľ Triptych s vertikálnym posuvom a montáž 4 850,40 € 97/2021 26.11.2021 MB TECH BB, s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica 1 36622524 26.11.2021
1752021 Online seminár - novela zákona o pedag. zamestnancoch a ... 45 € 101/2021 26.11.2021 JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra, s.r.o., Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica 52587657 26.11.2021
211199143 Členské jazykový kvet 24 €   26.11.2021 IALF, o.z., Tallerova 4, Bratislava 42334829 26.11.2021
20210176 Kontrola hasiacich prístrojov 285,49 € 102/2021 01.12.2021 Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné 36483923 01.12.2021
202116 Nákup tenisových loptičiek na CVČ 198 € 103/2021 01.12.2021 R4H, s.r.o., Opavská 10229/26A, Bratislava 47488123 01.12.2021
1292021 Kalibrácia váh v ŠJ 182,40 € 104/2021 01.12.2021 Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30 41579429 01.12.2021
1021120576 Výkon zodpovednej osoby 12/2021 51,60 €   01.12.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 01.12.2021
20210227 Nákup kancelárskych potrieb na projekt Bio labáky 5 631,68 € Zmluva 34/2021 02.12.2021 Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 36734039 02.12.2021
8200052318 Záloha za elek. energiu 12/2021 1 092 €   06.12.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 06.12.2021
2210072070 Elek. energia - vyúčtovacia faktúra 110/2021 694,34 €   06.12.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 06.12.2021
602100193 Nákup učebných pomôcok - mapy ZŠ 551,20 € 105/2021 06.12.2021 AbiiCom, s.r.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza 53248805 06.12.2021
20210173 Čistenie kanalizácie v ŠJ - kuchyňa 348 € 106/2021 06.12.2021 MH LINE, s.r.o., Porubská 683/26, Vranov nad Topľou 51915804 06.12.2021
1212208683 Nákup list bianco - s vodotlačou 202,80 €   06.12.2021 Ševt a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 06.12.2021
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,18 €   06.12.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 06.12.2021
2210051791 Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2021 81,34 €   06.12.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.12.2021
2210052028 Dochádzkový systém 12/2021 78 €   06.12.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.12.2021
7214470 Zber a odvoz odpadu 11/2021 48 €   06.12.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 06.12.2021
2210052044 Prenájom kopírky zborovňa 12/2021 2,44 €   06.12.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.12.2021
112123 Stravné 11/2021 1 963,92 €   08.12.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 08.12.2021
2021197 Oprava okenných žalúžií na ZŠ 498 € 107/2021 08.12.2021 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 43564216 08.12.2021
10210028 Pranie odevov v ŠJ 49,14 €   08.12.2021 EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 08.12.2021
214947 Nákup notebookov na ZŠ 2 952 € 108/2021 10.12.2021 AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, Prešov 36508411 10.12.2021
721078327 Hosting Maximum - zshu.edu.sk 79,06 €   10.12.2021 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 10.12.2021
2234747 Prenájom rohoží 11/2021 37,01 €   10.12.2021 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 10.12.2021
1392021 Revízia výťahu v ŠJ 10-12/2021 32,10 €   10.12.2021 Jozef Karandušovský, Nám. slobody 1732/61, Humenné 14297396 10.12.2021
0124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 31 €   10.12.2021 Orange, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.12.2021
20210022 Nákup notebookov na 1-4 informatika 7 807,87€ 109/2021 13.12.2021 RASSE, s.r.o., SNP 12, Humenné 53040201 13.12.2021
1421002995 Tepelná energia 11/2021 6 762,55 €   14.12.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 14.12.2021
21042 Nákup prvkov - drevená domček na ihrisko 4 039 € 110/2021 14.12.2021 Informačné vytríny s.r.o., Kamenná 202/40, Lutila 47197994 14.12.2021
121085436 Nákup stravných lístkov 692,05 €   16.12.2021 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikolva 16529/23/D, Bratislava 53528654 16.12.2021
202111818 Nákup Tabúľ Triptych s vertikálnym posuvom 6 300 € 111/2021 17.12.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 17.12.2021
202111958 Náku zostavy školská lavica a stoličky - 30 ks 3 844,80 € 112/2021 17.12.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 17.12.2021
920219475 Nákup germicídneho žiariča 385 € 113/2021 17.12.2021 ZDRAVKO, s.r.o., Mäsiarska 26, Košice 50332279 17.12.2021
210100244 Nákup materiálovo-spotrebných noriem v ŠJ 79,49 € 114/2021 17.12.2021 Jedálne.sk, s.r.o., Pod Bránou 1820/8, Spišská Sobota 53064275 17.12.2021
2500445320 Vodné a stočné za obdobie 9-12/2021 2 773,45 €   21.12.2021 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 21.12.2021
122126 Stravné 12/2021 1 290,91 €   21.12.2021 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 21.12.2021
10210034 Pranie odevov v ŠJ 44,82 €   21.12.2021 EKA-Pranie, s.r.o., Třebíčská 7, Humenné 52723712 21.12.2021
7214879 Zber a odvoz odpadu 12/2021 39,60 €   21.12.2021 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 21.12.2021
202112136 Nákup dezinfekcie a mater. vybavenia 2 784,55 € 115/2021 22.12.2021 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 22.12.2021
2021222 Kontrola kamerové systému koncoročná 166,20 €   22.12.2021 M. Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 22.12.2021
20212143 Nákup iPadov a doplnkov 4 899 € 116/2021 28.12.2021 TRACO Computers, s.r.o., Kukučinová 3/1663, Piešťany 31421652 28.12.2021
20210237 Nákup kancelárskych potrieb na ZŠ 449 € 117/2021 28.12.2021 Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 36734039 28.12.2021
2210056534 Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 10-12/2021 329,88 €   28.12.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 28.12.2021
221281 Renovácia tonerov 141,30 € 118/2021 28.12.2021 DELTA Humenné, s.r.o., 26.Novembra 1, Humenné 31692311 28.12.2021
2210056535 Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 10-12/2021 122,64 €   28.12.2021 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 28.12.2021
1421003107 Tepelná energia 12/2021 12 005,84€   29.12.2021 HES, s.r.o., Kukorelliho 34, Humenné 31728812 29.12.2021
2021045 Výmena svietidiel na chodbách na II. stupni ZŠ 4 919,40 € zml. 36/2021 29.12.2021 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 29.12.2021
8210052904 Záloha za elek. energiu 1 033 €   30.12.2021 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 30.12.2021
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   30.12.2021 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 30.12.2021
202112282 Technik PO a BOZP za obdobie 10-12/2021 210 €   31.12.2021 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 31.12.2021

Rok 2020
číslo fa. popis suma v € s DPH číslo zml./obj. dátum doručenia dodávateľ IČO dátum zverejnenia
2190068855 Dodávka elektriny 1/2020 1 563,42 €   14.01.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 14.01.2020
2001002 Nákup Lego Spike - projekt ORANGE 1 226 € 1/2020 14.01.2020 EDUXE Slovensko, s.r.o., M.C. Sklodowskej, s.r.o., Bratislava 46447644 14.01.2020
2192439703 Dochádzkový systém 1/2020 78 €   14.01.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.01.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ+ŠJ 65,49 €   14.01.2020 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.01.2020
118862020 Publikácia "Čo mávedieť mzdová účtovníčka" 58,80 €   14.01.2020 PSDOMOV, s.r.o., Klemensova 34, Žilina 51108178 14.01.2020
1020010562 Výkon zodpovednej osoby 1/2020 51,60 €   14.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 14.01.2020
1959174 Záloha zshu.sk 12/2019 2,86 €   14.01.2020 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 3674352 14.01.2020
20200010 Púzdro na MacBook 13" - projekt Erasmus+ II. stupeň 133,90 €   14.01.2020 Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 14.01.2020
20002 Nákup BlueBot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň 89 € 6/2020 20.01.2020 PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1 36843521 20.01.2020
20001 Nákup BlueBot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň 178 € 7/2020 20.01.2020 PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1 36843521 20.01.2020
219107922 Bee-Bot s príslušenstvom - projetk Erasmus+ I.stupeň 249,22 €   20.01.2020 Moravia Consulting, s.r.o., Olomoucká 1213/83, Brno 49967550 20.01.2020
3020903740 Nákup stravných listkov - DOXX 1 333,29 € 2/2020 23.01.2020 DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 23.01.2020
720201359 Práva k programu VEMA verzia 2020 451,68 €   23.01.2020 Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374 23.01.2020
22020 Čalúnnenie dverí ZŠ - 2 ks 382 € 4/2020 23.01.2020 Marek Krivjančin, Kochanovce 50, Humenné 40121747 23.01.2020
202002 Verejné obstarávanie na zákazku - "Rôzne potravinárske výrobky" 320 € 133/2019 23.01.2020 Gabriela Janková- MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, Snina 50115715 23.01.2020
20200002 Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík a kategor. prác 72 € 3/2020 23.01.2020 LPSo, s.r.o., Laborecká 18, Humenné 46622489 23.01.2020
20200050 Apple Power Adapter k MacBook Pro 13" - projekt Erasmus+ II. stupeň 100,01 € 8/2020 27.01.2020 Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 27.01.2020
2020015 Lyžiarsky výcvik - Hotel Barbora, V. Boca 6 731 € zml. 62/2019 29.01.2020 Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA,Hutnícka 1, Košice 51829495 29.01.2020
202000549 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ 488,77 € 5/2020 29.01.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 29.01.2020
2192439631 Prenájom kopírky 1-4 ročník 1/2020 79,20 €   29.01.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 29.01.2020
2020002 Montáž zásuviek učebne II. stupeň 70 € 9/2020 31.01.2020 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 31.01.2020
20200010 Nákup tonera a príslušenstva - projekt Erasmus+ I. stupeň 72,50 € 10/2020 31.01.2020 MV-Comp, s.r.o., Námestie slobody 2556/63, Humenné 36498670 31.01.2020
8200122005 Lyžiarský výcvik - skipasy 1 638 € 12/2020 05.02.2020 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza 36005622 05.02.2020
020220 Elektroinštalačné práce v ŠJ 101,20 € 13/2020 05.02.2020 Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 33843171 05.02.2020
220104 Renovácia tonerov 90,90 € 14/2020 05.02.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné 31692311 05.02.2020
1020020539 Výkon zodpovednej osoby 02/2020 51,60 €   05.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.02.2020
1920-4053 Predplatné SLAVIK 2020 9 € 15/2020 05.02.2020 ARES, s.r.o., Elektrárenská 12091, Bratislava 31363822 05.02.2020
2200004553 Dodávka elektriny 517,35 €   10.02.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 10.02.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,04 €   10.02.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.02.2020
5200246 Zber a odvoz odpadu 1/2020 25,20 €   10.02.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 10.02.2020
620010035 Registrácia domény zshu.edu.sk 14,28 €   10.02.2020 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 10.02.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 1,01 €   10.02.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 10.02.2020
1420000264 Tepelná energia 1/2020 6 137,38 €   14.02.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 14.02.2020
012001 Stravné 1/2020 1 790,24 €   14.02.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 14.02.2020
012002 Príspevok zo SF 1/2020 739,68 €   14.02.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 14.02.2020
2192442356 Prenájom kopírky 1-4 ročník 2/2020 79,20 €   14.02.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.02.2020
2192442423 Dochádzkový systém 2/2020 78 €   14.02.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.02.2020
10200008 Pranie odevov v ŠJ 1/2020 44,10 €   14.02.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 14.02.2020
2192439710 Prenájom kopírky zborovňa 01/2020 2,44 €   14.02.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.02.2020
2192442426 Prenájom kopírky zborovňa 02/2020 2,44 €   14.02.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.02.2020
8190049249 Záloha elektrina 2/2020 1 271 €   26.02.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 26.02.2020
40220 Elektroinštalačné práce na ZŠ 152,65 € 16/2020 26.02.2020 Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 33843171 26.02.2020
20010149 Servisná a licenčná zmluva - strava.cz - ŠJ 126 €   26.02.2020 VIS, s.r.o., Janka Alexyho 12, Liptovský Mikuláš 36006912 26.02.2020
1212000285 Offline Maxi balík pre učiteľa 3 a 4 ročník 51,84 € 17/2020 26.02.2020 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 26.02.2020
022005 Stravné 2/2020 1 818,63 €   04.03.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 04.03.2020
022006 Príspevok na stravné zo SF 2/2020 751,41 €   04.03.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 04.03.2020
2200013208 Doplatok elektrina 2/2020 521,36 €   04.03.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 04.03.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   04.03.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 04.03.2020
1202201054 Nákup školských tlačív ZŠ 55,18 € 11/2020 04.03.2020 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 04.03.2020
1020030536 Výkon zodpovednej osoby 03/2020 51,60 €   04.03.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 04.03.2020
5200680 Zber a odvoz odpadu ŠJ 2/2020 33,60 €   04.03.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 04.03.2020
2020033 Stropný držiak na Funtronic 33 € 18/2020 04.03.2020 Unikor trade s.r.o., Hlavná 304/9, Ľubochňa 52391990 04.03.2020
202001405 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ 624,78 € 20/2020 09.03.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 09.03.2020
202001549 Nákup dezinfekčných gélov ZŠ 134,68 € 21/2020 09.03.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 09.03.2020
2192447809 Prenájom kopírky 1-4 ročník 3/2020 79,20 €   09.03.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.03.2020
2192447874 Dochádzkový systém 3/2020 78 €   09.03.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.03.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,10 €   09.03.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 09.03.2020
200100490 Nákup adaptéra ZŠ 27,80 € 19/2020 09.03.2020 Focus - computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 36188778 09.03.2020
920992280 Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 25 €   09.03.2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8, Bratislava 2 52829821 09.03.2020
2192447877 Prenájom kopírky zborovňa 03/2020 2,44 €   09.03.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.03.2020
202021358 Demontáž tabúľ 6 ks 216 €   12.03.2020 MB Tech BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1 36622524 12.03.2020
10200013 Pranie odevov v ŠJ 2/2020 41,40 €   12.03.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 12.03.2020
8190049249 Záloha elektrina 3/2020 1 271 €   18.03.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 18.03.2020
31008520 Vývoz smetia, obdobie 1-3/2020 712,80 €   18.03.2020 Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 18.03.2020
2020025 Výmena kovania vchodových dverí ŠJ 187,32 € 27/2020 18.03.2020 Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 43564216 18.03.2020
202001784 Nákup čistiacich portrieb ZŠ 147,02 € 28/2020 18.03.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 18.03.2020
1420000546 Tepelná energia 2/2020 7 455,04 €   20.03.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 20.03.2020
2000125 Oprava gastrozariadenia v ŠJ 501,12 € 29/2020 20.03.2020 Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 44602731 20.03.2020
202002152 Nákup pomôcok pre deti v HN 2.polrok 199,20 € 30/2020 23.03.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 23.03.2020
2500069938 Vodné a stočné 1-3/2020 2 586,10   25.03.2020 VVS, a.s.,Komenského 50, Košice 36570460 25.03.2020
20951056 Predplatné On-line Smernice pre školstvo 190,20 €   25.03.2020 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 25.03.2020
2192449257 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 1-3/2020 169,73 €   25.03.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 25.03.2020
2192449258 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 1-3/2020 77,45 €   25.03.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 25.03.2020
2020009 Výmena oplotenia v areáli školského ihriska ZŠ 22 185,48 €   30.03.2020 VHP, spol. s r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 30.03.2020
2020128 Štvrťročná kontrola kamerového systému 150 €   31.03.2020 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 31.03.2020
220117 Renovácia tonerov ZŠ 68,30 € 31/2020 31.03.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 31.03.2020
142020 Revízia výťahov ŠJ 1-3/2020 32,10 €   31.03.2020 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 31.03.2020
032009 Stravné 3/2020 297,26 €   07.04.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 07.04.2020
032010 Príspevok na stravné zo SF 3/2020 122,82 €   07.04.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 07.04.2020
20200359 Technik PO a BOZP za obdobie 1-3/2020 210 €   07.04.2020 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 07.04.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.04.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.04.2020
1020040541 Výkon zodpovednej osoby 04/2020 51,60 €   07.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 07.04.2020
10200025 Pranie odevov v ŠJ 3/2020 22,50 €   07.04.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 07.04.2020
5201204 Zber a odvoz odpadu ŠJ 3/2020 8,40 €   07.04.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 07.04.2020
20208112 Slovenské národné spektrum - predplatné 2020 6 €   07.04.2020 Matica Slovenská, P. Mudroňa 1, Martin 00179027 07.04.2020
2020125 Nákup antibakteriálnych gélov ZŠ 575 € 32/2020 15.04.2020 Alda Vranov n. T., s.r.o., Hudcovce 67 36463116 15.04.2020
2002000043 Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ 390,06 € 33/2020 15.04.2020 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 15.04.2020
220123 Renovácia tonerov ZŠ 180,80 € 34/2020 15.04.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 15.04.2020
2002000042 Nákup dezinfekcie ŠJ 83,28 € 35/2020 15.04.2020 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 15.04.2020
2202401913 Prenájom kopírky 1-4 ročník 4/2020 81,34 €   15.04.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 15.04.2020
2202401979 Dochádzkový systém 4/2020 78 €   15.04.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 15.04.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,97 €   15.04.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 15.04.2020
2202401982 Prenájom kopírky zborovňa 04/2020 2,44 €   15.04.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 15.04.2020
1420000828 Tepelná energia 3/2020 5 477,08 €   22.04.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 22.04.2020
202013 Ukončenie VO na potravinárske výrobky v ŠJ 256 € 133/2019 22.04.2020 Gabriela Janková - MJ KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, Snina 50115715 22.04.2020
5590033007 Licencia účtovného programu WinIbeu 83,65 €   22.04.2020 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice 00162957 22.04.2020
2002000420 Nákup dezinfekcie v ŠJ 62,16 € 36/2020 22.04.2020 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 22.04.2020
1419140267 Vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2019 - 614,68 €   28.04.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 28.04.2020
2020091 Servisná prehliadka traktorovej kosačky 162,90 € 37/2020 05.05.2020 Jarkop s.r.o., Sládkovičova 13, Humenné 52087182 05.05.2020
1020050535 Výkon zodpovednej osoby 05/2020 51,60 €   05.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.05.2020
8190049249 Záloha elektrina 5/2020 1 201,29 €   07.05.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 07.05.2020
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   07.05.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.05.2020
2202406143 Prenájom kopírky 1-4 ročník 5/2020 81,34 €   07.05.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.05.2020
2202406206 Dochádzkový systém 5/2020 78 €   07.05.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.05.2020
2202406209 Prenájom kopírky zborovňa 05/2020 2,44 €   07.05.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.05.2020
202003360 Dezinfekčný stojan ZŠ + dezinfekcia 419,40 € 38/2020 14.05.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.05.2020
20601933 Predplatné spravodajca pre mzdové účtovníčka 149,87 €   14.05.2020 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 35730129 14.05.2020
0124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,79 €   14.05.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.05.2020
1420001110 Tepelná energia 4/2020 3 017,24 €   21.05.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 21.05.2020
202003612 Nákup zásobníkov a dezinfekcie na ZŠ 280,48 € 39/2020 27.05.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.05.2020
202003805 Nákup ochranných tvárových štítov pre zamestnancov ZŠ 205,30 € 42/2020 27.05.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.05.2020
202003725 Nákup ochr. pomôcok do ŠJ 35,42 € 41/2020 27.05.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.05.2020
202003692 Dokúpenie ochranných tvárových štítov ZŠ 33 € 40/2020 27.05.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 27.05.2020
202004132 Nákup utierok do zásobníkov ZŠ 258,12 € 45/2020 09.06.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 09.06.2020
202004003 Nákup zásobníkov na ZŠ 161,46 € 44/2020 09.06.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 09.06.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,41 €   09.06.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 09.06.2020
2002001525 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ 99,36 €   09.06.2020 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 09.06.2020
2202410441 Prenájom kopírky 1-4 ročník 6/2020 81,34 €   09.06.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.06.2020
2202410506 Dochádzkový systém 6/2020 78 €   09.06.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.06.2020
1020060550 Výkon zodpovednej osoby 06/2020 51,60 €   09.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 09.06.2020
220143 Renovácia tonerov - Covid 19 46,20 € 43/2020 09.06.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 09.06.2020
2202410509 Prenájom kopírky zborovňa 06/2020 2,44 €   09.06.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.06.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,36 €   10.06.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.06.2020
120055222 Nákup stravných lístkov - stravné Covid 19 9 679,18 € zml. 24/2020 11.06.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 11.06.2020
1420001392 Tepelná energia 5/2020 2 523,66 €   18.06.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 18.06.2020
8190049249 Záloha elektrina 6/2020 1 271 €   18.06.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 18.06.2020
31082320 Vývoz smetia za obdobie 6/2020 267,30 €   18.06.2020

Techniské služby mesta Humenné,Sninska 27/1018, Humenné

00186155 18.06.2020
202004357 Nákup dezinfekcie na ZŠ 231,66 € 47/2020 18.06.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 18.06.2020
202004326 Nákup tovaru podľa potreby do ŠJ 23,53 € 46/2020 18.06.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 18.06.2020
2202411002 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 4-6/2020 5,11 €   18.06.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 18.06.2020
2500128444 Vodné a stočné 4-6/2020 1 529,89 €   30.06.2020 VVS, a.s.,Komenského 50, Košice 36570460 30.06.2020
2020146 Polročná kontrola kamerového systému + práce 219,60 €   30.06.2020 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 30.06.2020
220155 Renovácia tonerov - Covid 19 90,40 € 49/2020 30.06.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 30.06.2020
99483872 Predplatné práce a mzdy - odborný mesačník 66 €   30.06.2020 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 30.06.2020
0612020 Revízia výťahov ŠJ 4-6/2020 32,10 €   30.06.2020 Jozef Karandušovský, Námestie Slobody 1732/61, Humenné 14297396 30.06.2020
032013 Príspevok na stravné zo SF 6/2020 534,06 €   03.07.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 03.07.2020
032012 Stravné 6/2020 1 292,58 €   03.07.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 03.07.2020
122020 Maliarske práce v kuchyni a priestoroch ŠJ 395,80 € 50/2020 03.07.2020 Jozef Burda, SNP 20, Humenné 41083229 03.07.2020
202006120 Technik PO a BOZP za obdobie 4-6/2020 210 €   03.07.2020 Matta s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 03.07.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   03.07.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 03.07.2020
1020070608 Výkon zodpovednej osoby 07/2020 51,60 €   03.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 03.07.2020
2202410995 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 4-6/2020 41,74 €   03.07.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 03.07.2020
1212004177 Nákup učebníc - dotácia 3 529,68 € 52/2020 07.07.2020 AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 07.07.2020
12020052 Nákup učebníc - dotácia 377,25 € 53/2020 07.07.2020 KPaKC, n.o., Bottova 15, Levoča 35581441 07.07.2020
5201846 Zber a odvoz odpadu za 6/2020 v ŠJ 25,20 €   07.07.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 07.07.2020
2202413991 Prenájom kopírky zborovňa 07/2020 2,44 €   07.07.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.07.2020
20200200 Regis. poplatok Zelená škola - Erasmus+ 20/21 117,60 €   07.07.2020 CEEV Živica, Búdkova 22, Bratislava 35998407 07.07.2020
8190049249 Zúčtovanie preplatkov za elek energiu a vyplatenie 7/2020 310,23 €   13.07.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 13.07.2020
2202413923 Prenájom kopírky 1-4 ročník 7/2020 81,34 €   13.07.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.07.2020
2202413988 Dochádzkový systém 7/2020 78 €   13.07.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 13.07.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,54 €   13.07.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 13.07.2020
10200041 Pranie odevov v ŠJ 6/2020 43,20 €   13.07.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 13.07.2020
135484274 Nákup telefónov do ŠJ - 2 ks 38 €   13.07.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 13.07.2020
20012 Ubytovanie a strava pre 51 zamestnancov zo sociálneho fondu: 1-2.7.2020 2 040 € 51/2020 16.07.2020 Global, s.r.o., Hlavná 100, Prešov 36470457 16.07.2020
1420001674 Tepelná energia 6/2020 2 619,66 €   24.07.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 24.07.2020
102020 Zhotovenie samolepiek a tabuliek pre ZŠ 150.70 € 58/2020 24.07.2020 Bc. Dávid Pruša, Rekl. agentúra Alice, Štefániková 37, Humenné 51383101 24.07.2020
20087 Oprava chladiarenského zariadenia v ŠJ 114 € 59/2020 24.07.2020 Ján Jankaj, Partizánska 1060, Snina 10679901 24.07.2020
202005521 Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ 215,81 € 62/2020 05.08.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 05.08.2020
1202205223 Nákup školských tlačív ZŠ 132,58 € 61/2020 05.08.2020 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 05.08.2020
1020080587 Výkon zodpovednej osoby 08/2020 51,60 €   05.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.08.2020
1420001956 Tepelná energia 7/2020 2 628,35 €   14.08.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 14.08.2020
8190049249 Záloha elektrina 8/2020 1 271 €   14.08.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 14.08.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,19 €   14.08.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 14.08.2020
2202417816 Prenájom kopírky 1-4 ročník 8/2020 81,34 €   14.08.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.08.2020
2202418066 Dochádzkový systém 8/2020 78 €   14.08.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.08.2020
2202418088 Prenájom kopírky zborovňa 08/2020 2,44 €   14.08.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 14.08.2020
20040123 Nákup pracovných odevov do ŠJ 408,71 € 48/2020 17.08.2020 Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné 31700438 17.08.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 63,82 €   17.08.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 17.08.2020
220015 Nákup interiérovéh vybavenia ZŠ 990 € 67/2020 18.08.2020 Famm, a.s., Staničná 21, Humenné 31652018 18.08.2020
2020027 Oprava a modernizácia priestorov ZŠ 15 501,83 € 68/2020 24.08.2020 VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 36509205 24.08.2020
162020 Maliarske práce na ZŠ 2 387,50 € 65/2020 24.08.2020 Jozef, Burda, SNP 20, Humenné 41083229 24.08.2020
2020127 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 1 188 € 64/2020 24.08.2020 Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 24.08.2020
2000402185 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 702 € 54/2020 24.08.2020 Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 17323266 24.08.2020
200800651 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 328 € 55/2020 24.08.2020 Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 50434870 24.08.2020
2020001 Rámy na magnetické tabule 210 € 66/2020 24.08.2020 Igor Bacák, Komenského 1436/3, Humenné 34294171 24.08.2020
20201533 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 1 624,50 € 69/2020 02.09.2020 LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava 35927097 02.09.2020
2016299 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 553 € 70/2020 02.09.2020 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 02.09.2020
2014435 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 392 € 57/2020 02.09.2020 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 02.09.2020
203200168 Nákup obrusoviny do ŠJ 157,44 €   02.09.2020 Praktik textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava 44491191 02.09.2020
1212005208 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 54,23 € 71/2020 02.09.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 02.09.2020
1020090586 Výkon zodpovednej osoby 09/2020 51,60 €   02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 02.09.2020
20201595 Matematika - sprievodca učiteľa II. stupeň 42,80 € 72/2020 02.09.2020 LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava 35927097 02.09.2020
202008140 Skrinka na núdzové kľúče ZŠ - PO a BOZP 40 € 73/2020 02.09.2020 Matta s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 02.09.2020
2200045684 Vyúčtovanie elek. energie za júl - preplatok - 818,68 €   07.09.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 07.09.2020
3120200574 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 551 € 56/2020 07.09.2020 SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava 31333176 07.09.2020
1212006142 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 493,90 € 60/2020 07.09.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 07.09.2020
2020174 Učebnice - učiteľké sety na ANJ 111,69 € 74/2020 07.09.2020 Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 07.09.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,28 €   07.09.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 07.09.2020
2202421971 Prenájom kopírky 1-4 ročník 9/2020 81,34 €   07.09.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.09.2020
2202422227 Dochádzkový systém 9/2020 78 €   07.09.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.09.2020
802200158 Nákup učebníc II. stupeň - literatúra 5. ročník 74,25 € 75/2020 07.09.2020 Patria I. s.r.o., Vápenická 8, Prievidza 30223563 07.09.2020
2016820 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 70 € 76/2020 07.09.2020 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 07.09.2020
2202422249 Prenájom kopírky zborovňa 09/2020 2,44 €   07.09.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 07.09.2020
202006371 Nákup čistiacich protriedkov ZŠ 612,64 € 77/2020 14.09.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.09.2020
200900120 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 344 € 78/2020 14.09.2020 Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 50434870 14.09.2020
6532904980 Úrazové poistenie 269,73 €   14.09.2020 Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 1 00585441 14.09.2020
202006394 Nákup ochranných štítov ZŠ 97,80 € 79/2020 14.09.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.09.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 63,51 €   14.09.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 14.09.2020
1420002238 Tepelná energia 8/2020 2 659,38 €   17.09.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 17.09.2020
2020020 Dodávka a montáž žalúzií ZŠ - I. stupeň 1 590,24 € 80/2020 17.09.2020 Modern efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné 46604545 17.09.2020
31109920 Vývoz smetia za obdobie 7 - 9/2020 326,70 €   17.09.2020 TS mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 00186155 17.09.2020
200928 Online služba - evidencia odpadov 22,80 €   17.09.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 17.09.2020
1202001552 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 892,43 € 81/2020 22.09.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 22.09.2020
2202424316 Poplatok za výtlačky, kopírka 1-4 za obdobie 7-9/2020 130,34 €   22.09.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 22.09.2020
2020295 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 330 € 82/2020 22.09.2020 Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 33951802 22.09.2020
202019350 Predplatné - právny kuriér pre školy 119 €   22.09.2020 Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 35908718 22.09.2020
2020388 Deratizácia priestorov ŠJ, kuchyňe 75,60 € 83/2020 22.09.2020 KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 36481611 22.09.2020
2202424343 Poplatok za výtlačky, kopírka zborovňa za obdobie 7-9/2020 34,52 €   22.09.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 22.09.2020
8190049249 Záloha elektrickej energie - september 2020 1 271 €   25.09.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 25.09.2020
20010626 Seminár "Moderná správa registratúry" 39 €   28.09.2020 Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, Nováky 37922190 28.09.2020
1062020 Revízia výťahov v ŠJ 7-9/2020 32,10 €   28.09.2020 Jozef Karandušovský, Nám. Slobody 1732/61, Humenné 14297396 28.09.2020
2500186698 Vodné a stočné 6-9/2020 2 056,31 €   05.10.2020 VVS, a.s.,Komenského 50, Košice 36570460 05.10.2020
032015 Stravné 9/2020 1 912,15 €   05.10.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 05.10.2020
032014 Príspevok na stravné zo SF 9/2020 790,05 €   05.10.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 05.10.2020
202053 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického ručného náradia 1 700 € 84/2020 05.10.2020 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335,Jasenov 44014571 05.10.2020
202007004 Nákup dezinfekcie, rúšok a ochranných rukavíc 678,35 € 87/2020 05.10.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 05.10.2020
20202551 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 570,16 € 88/2020 05.10.2020 LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Brastislava 35927097 05.10.2020
202009180 Technik PO a BOZP za obdobie 7-9/2020 210 €   05.10.2020 Matta s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 05.10.2020
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   05.10.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 05.10.2020
2200060545 Vyúčtovanie elek. energie za september 72,38 €   05.10.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 05.10.2020
1020100599 Výkon zodpovednej osoby 10/2020 51,60 €   05.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.10.2020
120092338 Nákup stravných lístkov 5 137,41 €   06.10.2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 06.10.2020
200102054 Nákup záhradného vozíka 171,80 € 89/2020 06.10.2020 e-Trade Europe, s.r.o., Šafárikovo námestie 7, Bratislava 1 47047925 06.10.2020
220179 Renovácia tonerov - 6 ks 136,10 € 90/2020 06.10.2020 Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 31692311 06.10.2020
2202426279 Prenájom kopírky 1-4 ročník 10/2020 81,34 €   06.10.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.10.2020
2202426540 Dochádzkový systém 10/2020 78 €   06.10.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.10.2020
9500031352 Online produkty - Rokovací poriadok, Smernice 16,90 € 91/2020 06.10.2020 Poradca Podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 06.10.2020
220242656 Prenájom kopírky zborovňa 10/2020 2,44 €   06.10.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 06.10.2020
1420002520 Tepelná energia 9/2020 2 735,45 €   12.10.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 12.10.2020
202007347 Nákup zásobníkov do tried - Covid 19 1 550,48 € 92/2020 12.10.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 12.10.2020
1202001550 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 951,06 € 85/2020 12.10.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 12.10.2020
1202001551 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 907,06 € 86/2020 12.10.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 12.10.2020
0124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 63,58 €   12.10.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 12.10.2020
10200075 Pranie odevov ŠJ 41,85 €   12.10.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 12.10.2020
5202908 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 9/2020 33,60 €   12.10.2020 ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 12.10.2020
8190049249 Záloha elektrickej energie - október 2020 1 271 €   14.10.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 14.10.2020
202007441 Čistiacie a dezinfekčné prostriedkov do ŠJ 373,69 € 93/2020 14.10.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 14.10.2020
201000284 Nákup pracovných zošitov II. stupeň - Dotácia 88 € 94/2020 14.10.2020 Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 50434870 14.10.2020
200102544 Príslušenstvo k notebooku 34,60 € 95/2020 14.10.2020 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 200102544 14.10.2020
70745980 Balíček Bezkriedy Plus 18 €   14.10.2020 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 14.10.2020
22002 Storno poplatok - škola v prírode 4 000 € 74/2019 20.10.2020 Detská rekreácia, s.r.o., Hutnícka 1, Košice 51829495 20.10.2020
202055 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodného zariadenia ZŠ a ŠJ 1 200 € 97/2020 20.10.2020 Ing. Ján Struňák, Jasenov 335,Jasenov 44014571 20.10.2020
202007824 Školské pomôcky pre deti v HN - 2. polrok 182,60 € 98/2020 20.10.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 20.10.2020
2020186 Štvrťročná kontrola kamerového systému 166,80 €   20.10.2020 M. Kužma - Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 40118355 20.10.2020
200102795 Nákup notebookov ZŠ - dotácia 4 311 € 101/2020 05.11.2020 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 200102544 05.11.2020
2200066575 Vyúčtovanie elektrickej energie október 2020 533,79 €   05.11.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 05.11.2020
8190049249 Záloha elek. energie 11/2020 - preplatok 8/2020 487,87 €   05.11.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 05.11.2020
2002006405 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu ŠJ 250,18 € 100/2020 05.11.2020 Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 35840790 05.11.2020
20040185 Nákup pracovných odevov a obuvy ZŠ 242,34 € 99/2020 05.11.2020 Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné 31700438 05.11.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   05.11.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 05.11.2020
1020110593 Výkon zodpovednej osoby 11/2020 51,60 €   05.11.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 05.11.2020
5203235 Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2020 40,80 €   05.11.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 05.11.2020
2202430466 Prenájom kopírky 1-4 ročník 11/2020 81,34 €   09.11.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.11.2020
2202430724 Dochádzkový systém 11/2020 78 €   09.11.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.11.2020
20200165 Nákup magnetov 41,30 € 102/2020 09.11.2020 Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou 36734039 09.11.2020
2202430742 Prenájom kopírky zborovňa 11/2020 2,44 €   09.11.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.11.2020
102017 Stravné 10/2020 2 182,69 €   10.11.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 10.11.2020
102016 Príspevok na stravné zo SF 10/2020 901,83 €   10.11.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 10.11.2020
2020029 Montáž vonkajšieho osvetlenia 89 € 103/2020 10.11.2020 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 10.11.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 65,88 €   10.11.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 10.11.2020
1420002803 Tepelná energia 10/2020 3 698,96 €   13.11.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 13.11.2020
2025473 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 1 489,50 € 106/2020 13.11.2020 Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 45258767 13.11.2020
1212008926 Nákup učebníc I. stupeň - Dotácia 273,94 € 105/2020 13.11.2020 Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 43829171 13.11.2020
70745980 Virtuálna knižnica 198,72 €   13.11.2020 Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice 43908977 13.11.2020
20200141 Kalibrácia maradiel v ŠJ 121,10 € 96/2020 13.11.2020 Garoma Košice, s.r.o., Sofijská 2442/8, Košice 53011601 13.11.2020
10200088 Pranie odevov v ŠJ 10/2020 38,25 €   13.11.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 13.11.2020
31133520 Vývoz smetia za obdobie 10-12/2020 653,40 €   16.11.2020 Techniské služby mesta Humenné,Sninska 27/1018, Humenné 00186155 16.11.2020
2020151 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby - ročný poplatok 192 €   16.11.2020 osobnyudaj.sk-WB, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - Staré Mesto 52695352 16.11.2020
1202208946 Listy bianco s vodotlačou 172,31 €   16.11.2020 Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 31331131 16.11.2020
12000331 Poskytnutie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu, zber odpadu a odpad. legislatíve 20 € 107/2020 16.11.2020 Recyklohry, n.o., Lamačská cesta 45, Bratislava 45740836 16.11.2020
3120202798 Nákup učebníc II. stupeň - Dotácia 417,40 € 104/2020 18.11.2020 SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava 31333176 18.11.2020
20201478 Nákup digitálneho pera k tabletu 49 € 108/2020 20.11.2020 Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 20.11.2020
20201341 Zostava nábytku na ZŠ + montáž 3 233 € 109/2020 30.11.2020 Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 38182061 30.11.2020
202008711 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 650,51 € 110/2020 30.11.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 30.11.2020
20299155 Nákup dezinfekcie 288 € 111/2020 30.11.2020 Lekáreň Mária, s.r.o., Krátka 3, Humenné 36815802 30.11.2020
3210106421 Predplatné Manažment školy v praxi 155 €   30.11.2020 Wolters Kluwer SR, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 30.11.2020
8190049249 Záloha elektrickej energie - december 2020 1 271 €   04.12.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 04.12.2020
20200135 Aktualizácia Stravné a sklad pre ŠJ 480 €   04.12.2020 JIS-SK s.r.o., J. Hollého 8, Prešov 45687951 04.12.2020
2200071046 Vyúčtovacia FA za elektrinu za november 2020 244,16 €   04.12.2020 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava1 46113177 04.12.2020
0135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111,24 €   04.12.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 04.12.2020
1020120596 Výkon zodpovednej osoby 12/2020 51,60 €   04.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 50528041 04.12.2020
2119397 Prenájom rohoží 11/2020 37,01 €   04.12.2020 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 04.12.2020
5203702 Zber a odvoz odpadu za 11/2020 33,60 €   04.12.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 04.12.2020
112020 Stravné 11/2020 1 548,09 €   09.12.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 09.12.2020
112021 Príspevok na stravné zo SF 11/2020 639,63 €   09.12.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 09.12.2020
2202435232 Prenájom kopírky 1-4 ročník 12/2020 81,34 €   09.12.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.12.2020
2202435410 Dochádzkový systém 12/2020 78 €   09.12.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.12.2020
10200096 Pranie odevov v ŠJ 11/2020 39,15 €   09.12.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 09.12.2020
1512020 Revízia výťahu v ŠJ za 10-12/2020 38,10 €   09.12.2020 J. Karandušovský, Nám. Slobody 61, Humenné 14297396 09.12.2020
2202435413 Prenájom kopírky zborovňa 12/2020 2,44 €   09.12.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 09.12.2020
620493 Nákup učebných pomôcok 367,80 € 113/2020 10.12.2020 Didactive.sk, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava 50201069 10.12.2020
720078414 Hosting Maximum - zshu.sk 79,06 €   10.12.2020 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava 36743852 10.12.2020
22200321 Nákup učebných pomôcok 41.20 € 114/2020 10.12.2020 ABCedu, a.s., Košická 56, Bratislava 51724561 10.12.2020
52590282 Predplatné zákonov 33,60 €   10.12.2020 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 10.12.2020
2110320 Prenájom rohoží 10/2020 27,17 €   10.12.2020 Lindström s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 35742364 10.12.2020
220192 Renovácia tonerov 6 ks 136,10 € 115/2020 11.12.2020 Delta, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 31692311 11.12.2020
1420003086 Tepelná energia 11/2020 7 628,35 €   11.12.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 11.12.2020
20200186 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 267,56 € 112/2020 16.12.2020 Požiarny servis - Hé, s.r.o., Kukorelliho 24, Humenné 36483923 16.12.2020
10200103 Pranie odevov v ŠJ 12/2020 39,15 €   16.12.2020 Kveta Antoňaková, Třebíčská 1834/7, Humenné 447725051 16.12.2020
5204144 Zber a odvoz odpadu za 12/2020 25,20 €   16.12.2020 Espik Group, s.r.o., Orlov 133, Orlov 46754768 16.12.2020
2020035 Oprava svetiel v priestoroch ZŠ 3 250 € 116/2020 17.12.2020 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 17.12.2020
202012226 Technik PO a BOZP za obdobie 9-12/2020 210 €   17.12.2020 Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 36475611 17.12.2020
2020037 Oprava elektroinštalácie (zásuvky, vypínače) 50 € 117/2020 17.12.2020 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 50669702 17.12.2020
202114711 Nákup tabulí s posuvom v počte 3 ks + montáž 2 892,25 € 118/2020 21.12.2020 MB TECH BB s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banský Bystrica 1 36622524 21.12.2020
2500234638 Vodné a stočné 9-12/2020 2 293,85 €   21.12.2020 VVS, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 21.12.2020
122024 Stravné 12/2020 1 315,96 €   21.12.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 21.12.2020
122023 Príspevok na stravné zo SF 12/2020 543,72 €   21.12.2020 ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 35520078 21.12.2020
2202436705 Výtlačky kopírky 1-4 za obdobie 9-12/2020 350,62 €   21.12.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 21.12.2020
2020195 Kontrola kamerového systému + práce na oprave 304,57 €   21.12.2020 Maroš Kužma Elektromontáže, Mierová 1920/80, Humenné 2020195 21.12.2020
2007852 Nákup stoličiek 6 ks 250 € 119/2020 21.12.2020 NK-Plus s.r.o., Vajanského 65, Michalovce 1 46407260 21.12.2020
135484274 Internet + pevná linka ZŠ a ŠJ 111 €   21.12.2020 Antik Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, Košice 36191400 21.12.2020
2202436706 Výtlačky kopírky zborovňa za obdobie 9-12/2020 64,14 €   21.12.2020 Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 21.12.2020
20201690 Nákup iPadov a apple pencil - 2 ks - projekt ORANGE 1 568 € 120/2020 22.12.2020 Traco Computers s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 31421652 22.12.2020
124322256 Mobilné služby ZŠ + ŠJ 62 €   22.12.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270 22.12.2020
1420003118 Tepelná energia 12/2020 10 020,10 €   28.12.2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Chemlonská 1, Humenné 31728812 28.12.2020
2020040 Oprava svetiel v priestoroch ZŠ 5 167,30 € 121/2020 28.12.2020 Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 36622524 28.12.2020
09122020 Oprava bleskozvodov, uzemňovačov na budovách ZŠ 4 146,20 € 122/2020 28.12.2020 ETS, Ľ. Goduš, Dargovských hrdinov 1830/6, Humenné 41580788 28.12.2020
20201477 Zostava nábytku na ZŠ + montáž 1 956,80 € 123/2020 28.12.2020 Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 38182061 28.12.2020
200103447 Nákup notebooku Dell Inspiron 1 517,80 € 124/2020 28.12.2020 Focus-computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 200102544 28.12.2020
202009648 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1 386,70 € 126/2020 28.12.2020 Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 36466778 28.12.2020
20623111989 Nákup zrkadla 30 € 127/2020 28.12.2020 Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín 36409154 28.12.2020
3020400602 Nákup stravných poukážok zo sociálneho fondu 3 840 € 125/2020 30.12.2020 DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 30.12.2020