Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 14 máj 2023 10:10

Darček z lásky

Napísala
Druhá májová nedeľa patrí našim mamičkám.
utorok, 18 apríl 2023 21:27

Pexesá žiakov 2.A

Napísala
Jednou z aktivizujúcich metód vo vyučovaní je didaktická hra. Spresňuje zručnosti žiaka, jeho vedomosti a obohacuje sociálne vzťahy. Prostredníctvom nej sa rozvíja jeho osobnosť.
Žiaci 1.A triedy boli úspešní v celoslovenskej čitateľskej súťaži Čítame s Osmijankom a sú medzi ocenenými kolektívmi.
pondelok, 20 jún 2022 17:34

Ročníkové práce 4. A

Napísala
V dňoch 7. a 8. júna 2022 sa v priestoroch 4. A triedy uskutočnili obhajoby záverečných ročníkových prác žiakov na tému " ČO NÁS BAVÍ?"  
V tieto teplé letné dni využívame na učenie pokiaľ  čo najviac času exteriérové  prostredie školy. Vynovené školské ihrisko poskytlo priestor štvrtákom zo 4.A na prezentáciu projektov z Prírodovedy na tému - Prírodné spoločenstvá.
pondelok, 20 jún 2022 16:44

LAND ART - umenie v prírode

Napísala
LAND ART - umenie v prírode, alebo príroda v hlavnej úlohe kreácií v krajine - takto by sa dala nazvať téma vyučovania výtvarnej výchovy štvrtákov. Využili na to blízke prírodné prostredie školy.
pondelok, 20 jún 2022 16:05

Enviromentálne aktivity 4.A

Napísala
Ochrana životného prostredia je stále aktuálnou témou, preto sa jej štvrtáci zo 4. A nevenovali len na Deň Zeme, ale priebežne počas celého školského roka rôznymi envirimentálnymi aktivitami.
Žiaci 1.A pracovali počas školského roka na medzinárodnom projekte Just a few friends / Pár přátel stačí mít. Projekt prezentovali pred rodičmi v pondelok, 30.5.2022, v popoludňajších hodinách.
Žiaci 1.A zo ZŠ Dargovských hrdinov v piatok navštívili Super ZOO v Humennom, ktorá ponúka zákazníkom všetko, čo potrebujú chovatelia zvierat - ako aj živé zvieratá.
utorok, 17 máj 2022 21:59

Prváci vytvorili lapbooky

Napísala
Viete čo je lapbook? Je to tematická kniha, ktorú žiak spracuje. Je to skvelý spôsob, ako spolu v škole strávime čas a zároveň sa učíme. Žiaci 1.A začali pracovať na svojich knižkách približne pred dvomi mesiacmi.
nedeľa, 15 máj 2022 06:27

Obohatenie

Napísala
V triedach pre intelektovo nadaných žiakov sa žiaci stretávajú a pracujú aj na vyučovacích hodinách predmetu "OBOHATENIE".
nedeľa, 24 apríl 2022 22:53

Deň Zeme v 1.A

Napísala
V piatok 22. 4. 2022 pri príležitosti Dňa Zeme sme v spolupráci s rodičmi žiakov 1.A zorganizovali prehliadku spojenú s prezentáciou vlastných eko modelov, vytvorených z odpadových materiálov. Žiaci predviedli úžasné výtvory, mohli sme obdivovať aj zaujímavé pokrývky hlavy. A aj keď bola táto aktivita dobrovoľná, zaujala tak, že sa zapojil každý. Žiaci využili akýkoľvek…
sobota, 09 apríl 2022 14:36

Nebojme sa hadov!

Napísala
Aj vy máte strach z hadov? Že sa ich báť netreba, o tom sa presvedčili žiaci 3.A a 4. A na besede vo Vihorlatskej knižnici. 
sobota, 09 apríl 2022 13:44

Čitateľské aktivity

Napísala
Vyhodnotenie súťaže Viholatskej knižnice v Humennom" MOJA NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA"  zameranej na tvorbu "detských ilustrátorov" - žiakov I. stupňa bola zrealizovaná v mesiaci marec, kedy si pripomíname viac ako inokedy dôležitosť knihy a čítania pre deti a dospelých. 
Výtvarnú súťaž " Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne" realizovala  Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš po druhýkrát- tento rok s podtitulom ekoZemplín.
štvrtok, 17 február 2022 09:49

Originálne presýpacie hodiny prvákov

Napísala
Jedným z cieľov vyučovacích hodín prvákov v predmete prvouka je aj zostrojenie presýpacích hodín a ich pozorovanie.
nedeľa, 13 február 2022 13:33

Aj u nás bol karneval...

Napísala
Poďte všetci rýchlo k nám, my tu máme karneval!  Takáto pozvánka lákala zabaviť sa na karnevale vo 4. A triede po dlhšej dobe.  
utorok, 21 december 2021 10:57

Prváci piekli medovníky

Napísala
Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií a jedna z nich je aj pečenie medovníkov. Patria k typickým dobrotám, ktoré zdobia naše stoly počas najkrajších sviatkov v roku. Do výroby medovníkov sa pustili aj žiaci 1.A.
nedeľa, 12 december 2021 18:02

Čarovný vesmír

Napísala
Koncom novembra si štvrtáci zo 4. A spestrili vyučovacie hodiny prírodovedy prezentáciami svojich projektov na tému Slnečná sústava. Tieto domáce - prevažne priestorové projekty boli veľmi zaujímavé a nápadité. Veď posúďte sami.
nedeľa, 28 november 2021 09:12

Po stopách histórie

Napísala
V mesiaci november si každoročne pripomíname dva významné dátum - 17. 11. Deň boja za slobodu a demokraciu a 26. 11. Deň oslobenia mesta Humenné. 
Strana 1 z 3