Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 13 september 2023 14:03

Tretiaci sa stanú autormi nových vynálezov

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Naša škola bola vybraná do 8. ročníka programu MyMachine. Do výzvy sa zapojili žiaci 3.A triedy, ktorí budú počas školského roka spolupracovať s so študentmi TUKE, študentmi SOŠ technickej z Humenného a partnerom ich tímu bude aj spoločnosť BSH Drives and pumps Michalovce.

MyMachine je medzinárodný vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Vďaka nemu majú žiaci možnosť vynájsť technické riešenia pre originálne nápady – vysnívané vynálezy. Je jedinečný v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl.

Tento program prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

  1. Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého jedného vynálezu.
  2. Koncept: v tejto fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Detské kresby menia na funkčné koncepty, najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.
  3. Prototyp: v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

Deti a mladí ľudia sa vďaka tomuto programu učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V MyMachine je kladený dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STEAM. V súčasnosti sa realizuje v šiestich krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska a Nórska. Na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia. Detaily a presný postup spolupráce organizátori spoločne s učiteľmi účastníkov prejdú na celoslovenskom online stretnutí zapojených škôl, ktoré sa bude konať cez MS Teams v septembri. Podľa plánu však budú tretiaci kresliť svoje vysnívané vynálezy už v októbri a to pod vedením "nových kamarátov" zo spomínanej strednej a vysokej školy. Tešíme sa na spoločný rok v MyMachine.

01

 

Prečítané 649 krát