Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 30 jún 2020 16:15

Vesmír očami detí 2020

Napísala
„Ešte pred zatvorením škôl sa organizovala súťaž Vesmír očami detí. Išlo o to nakresliť obrázok vesmíru.
pondelok, 29 jún 2020 17:37

Využitie online nástenky Padlet

Napísala
Internet je plný najrôznejších nástrojov, ktoré učiteľom pomáhajú zatraktívniť výučbu. Používanie rôznych digitálnych pomôcok a on-line nástrojov pomáhalo žiakom 3.A nielen v škole počas prezenčného vzdelávania, ale aj v čase online vzdelávania. Online nástenky nám poskytli mnoho výhod, ako rýchle a ľahké sprostredkovanie učiva, prezentovanie rôznych nápadov, alebo pri projektových aktivitách.
pondelok, 29 jún 2020 16:23

Matematická súťaž Maksík

Napísala
V tomto školskom roku sa zapojili niektorí žiaci 1. stupňa do matematickej súťaže Maksík. Súťaž prebieha v troch samostatných kategóriách: MAKSÍK 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ, MAKSÍK 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ, MAKSÍK 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ.
Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 16/06/2020 a následného rozhodnutia zriaďovateľa upravuje organizáciu vyučovacieho procesu pre žiakov 1. – 9. ročníka od 22. 6. 2020 nasledovne:
Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 09/06/2020 a následného rozhodnutia zriaďovateľa upravuje organizáciu vyučovacieho procesu pre žiakov 1. – 5. ročníka od 15. 6. 2020 nasledovne:
Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 22/05/2020 a následného rozhodnutia zriaďovateľa obnovuje vyučovanie pre žiakov 1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020.
pondelok, 16 marec 2020 13:35

e-learning - vzdelávanie žiakov z domu

Napísal
Milí rodičia, milí žiaci, naša škola v čase karantény pokračuje vo vzdelávaní formou moderného e-learningového systému v prostredí Google Tried. Prosíme Vás, aby ste svojim deťom, našim žiakom, pomohli sa v prostredí zorientovať a komunikovali s našimi pedagógmi, triednymi učiteľmi svojich detí.
streda, 26 február 2020 18:46

Unicef na našej škole

Napísala
Aj v tomto školskom roku sa naša škola aktívne zapája do projektu „Škola priateľská k deťom“. Program sa plne odvíja od myšlienky Dohovoru o právach dieťaťa.
pondelok, 17 február 2020 12:55

Detský Florbal Cup 2019

Napísal
Ešte na sklonku minulého školského roka sa na našej škole uskutočnil zaujímavý športový deň. Zišlo sa k nám sedem základných škôl okresu Humenné aby si zmerali svoje majstrovstvo vo florbale. Myšlienka zorganizovať florbalový turnaj sa zapáčila aj Mestu Humenné, ktoré nám na túto akciu pridelilo dotáciu. Spoločne ju financovala aj…
pondelok, 17 február 2020 12:43

Drotárstvo na hodinách Techniky

Napísal
Ľudové remeslá boli neodmysliteľnou súčasťou stredovekého života miest a dedín. Remeselníci boli ponímaní ako slobodní občania a tak sa k nim aj pristupovalo. Pod zručnými rukami remeselníkov vzniklo mnoho užitočných a zmysluplných výtvorov. Dnes si remeslá pripomíname na jarmokoch, či rôznych remeselníckych dňoch.
pondelok, 17 február 2020 06:48

Ako sme oslavovali deň Sv. Valentína

Napísala
Piatok 14. februára sme sa aj my na našej škole pripojili k oslave sviatku lásky – sviatku všetkých zamilovaných. Láska má tisíc podôb, často si ju ani neuvedomujeme, ale vždy je tu s nami.
4.2.2020 žiaci 1.C triedy navštívili Vihorlatskú knižnicu v Humennom, ktorú im sprostredkovala pani Furyová, mamička nášho Alexa.
Máša a medveď je populárna ruská animovaná rozprávka, ktorá spája deti na celom svete.
nedeľa, 09 február 2020 17:28

Zážitky z korčuľovania 1.C triedy

Napísala
Preháňať sa po ľade? Po tom túži každý prvák! Nevynímajúc žiakov 1.C triedy, ktorí absolvovali výcvik korčuľovania po dobu troch mesiacov.
nedeľa, 26 január 2020 14:58

Lyžiarsky výcvik

Napísala
Od 20. januára 2020 do 24. januára 2020 vymenili siedmaci učebnice za lyžiarsky výstroj a spoločne s inštruktormi lyžovania odišli na lyžiarsky výcvik do Vyšnej Boce - Čertovica.
štvrtok, 16 január 2020 18:07

Vianočná besiedka v 2.A

Napísala
V týchto prvých dňoch Nového roka ešte spomíname na ten starý a pripomíname si pekné sviatočné vianočné chvíle.
Celé Slovensko číta deťom je občianske združenie, ktoré organizačne zastrešilo nádherné podujatie vo Vihorlatskej knižnici pod názvom Adventné čítanie.
Posledné predvianočné dni plné stresu a zároveň radosti z blížiacich sa sviatkov sme si v triede 1.A spríjemnili spolu s rodičmi. Pripravili sme pre nich otvorenú hodinu a naši najmenší prváci im ukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré získali počas krátkej doby v škole.
Dňa 17. decembra sa žiaci tretieho ročníka vybrali do Vihorlatskej knižnice, kde na nich čakali krásne rozprávky. 
Žiaci tretieho ročníka sa 10. decembra zúčastnili divadelného predstavenia Červená Čiapočka v divadle Jonáša Záborského v Prešove. 
Strana 1 z 2