Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

V deň sviatku MDD medzi deti na školské ihrisko zavítali so zvukom húkačiek príslušníci OO PZ v Humennom.
štvrtok, 18 máj 2023 19:25

Deň rodiny v ŠKD

Napísala
Dňa 15. mája si každoročne pripomíname Medzinárodný deň rodiny. Je to deň, kedy si uvedomujeme viac ako inokedy, aké máme šťastie, že máme rodinu, ktorá nás miluje a podporuje.
streda, 10 máj 2023 17:39

Prednáška prvej pomoci v ŠKD

Napísala
Dňa 4.5.2023 sme mali v školskom klube detí úžasnú príležitosť zúčastniť sa nácviku prvej pomoci v spolupráci s Červeným krížom v Humennom. Naši žiaci sa naučili mnoho užitočných vecí, vrátane techník oživenia, poskytovania prvej pomoci pri rôznych zraneniach a ochoreniach.
streda, 03 máj 2023 08:08

Talentmánia

Napísala
Ako odhaliť talent? Je na to recept? Ak cítime, že máme alebo by sme mohli mať v niektorej oblasti talent, je dobré si konkrétne činnosti vyskúšať, nebáť sa experimentovať.
utorok, 18 apríl 2023 09:15

Čítam, čítaš, čítame v ŠKD

Napísala
Počas mesiaca marec si deti vo všetkých oddeleniach ŠKD spoločne čítali knihu od spisovateľa Jozefa Cígera Hronského Smelý Zajko. Rozprávka Smelý Zajko sprevádzala detstvo viacerých generácií a aj dnes patrí k najznámejším titulom pre deti.
nedeľa, 26 marec 2023 11:49

O zlatom kuriatku

Napísala
Dňa 16.3.2023 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia O zlatom kuriatku v podaní hercov Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
nedeľa, 19 február 2023 19:35

Fašiangový ples v ŠKD

Napísala
Fašiangy sú sviatky radosti a hodovania. V piatok 10. februára slávnostne vyobliekané a upravené dievčatá a chlapci vstúpili v sprievode svojich pani vychovávateliek do fašiangovo vyzdobenej školskej jedálne.
piatok, 27 január 2023 10:06

Karneval sa blíži

Napísala
Pred blížiacim sa karnevalom deti nenechali nič na náhodu a až do poslednej chvíle pracovali na svojich maskách.
nedeľa, 08 január 2023 17:45

Vianočný príbeh s ujom Ľubom

Napísala
Každý rok v čase pred vianočnými prázdninami organizujeme pre deti ŠKD zábavné popoludnie s ujom Ľubom. Inak tomu nebolo ani tento rok.
utorok, 03 január 2023 19:39

Vianočné symboly

Napísala
Vianoce sú sviatky pokoja, lásky a rodiny. S nádychom blížiacich sa vianočných sviatkov pripravila p. učiteľka Janíková so žiakmi 7. A triedy pre deti ŠKD zaujímavé adventné popoludnie.
nedeľa, 27 november 2022 19:06

Šarkaniáda v ŠKD

Napísala
Aj v tomto školskom roku sme s deťmi strávili krásny deň v spoločnom púšťaní šarkanov.
nedeľa, 27 november 2022 18:57

OKTÓBER - mesiac zdravých zubov

Napísala
Okrem iných prívlastkov patrí októbru i tento: "O zuby by sme sa mali starať od malička". Preto v ŠKD pravidelne v tomto období organizujeme besedu "Zdravé zúbky - pekný úsmev".
štvrtok, 10 november 2022 17:13

Mesiac úcty k starším

Napísala
Október je mesiacom plných farieb a jesennej krásy, ale aj mesiacom úcty k starším, kedy naši seniroi prežívajú jeseň svojho života. Seniori sú písmom múdrosti, skúsenosti a rozprávania príbehov.
Tanec, spev a zábava opäť zaklopali na dvere nášho ŠKD v utorok 14.6.2022, keď nás svojou návštevou potešil "Ujo Ľubo" so svojím zábavno - pohybovým programom. Prialo nám aj počasie a tak nič nestálo v ceste, aby sme sa zabavili a vyšantili až do úplného konca.
pondelok, 13 jún 2022 10:34

Každé vrece sa ráta

Napísala
Problém ochrany životného prostredia je globálny, týka sa každej sféry života, ale aj každého jednotlivca.
utorok, 24 máj 2022 10:31

Talentárium v ŠKD

Napísala
„Talent nie je len nadanie, je to schopnosť kompletne disponovať a riadiť to, čo je vám dané.“
piatok, 25 marec 2022 08:53

Marec mesiac knihy v ŠKD

Napísala
Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha - najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.
streda, 17 november 2021 12:17

Veselé tekvičky v ŠKD

Napísala
Tak ako každý rok aj tohto roku si začiatok novembra tradične spájame s výrobou alebo maľovaním tekvičiek pod názvom "Veselé tekvičky".
nedeľa, 24 október 2021 15:43

Zdravé zúbky v ŠKD

Napísala
"Zdravé zúbky, pekný úsmev" - bola téma besedy, ktorej sa zúčastnili deti 1. a 2. ročníka.
nedeľa, 24 október 2021 15:04

Aj múdra sova chodí do školy

Napísala
Podporiť enviromentálnu výchovu detí prostredníctvom zážitkového učenia bolo hlavným zámerom akcie, ktorá sa konala v dňoch 5. - 6. októbra.
Strana 1 z 2