Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 03 júl 2022 07:30

Ročníková práca 9.B

Napísala
V poslednom roku nášho pôsobenia v základnej škole v triede so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk sme sa rozhodli svoju ročníkovú prácu zamerať na outdoorové vyučovanie. Hodiny biológie zamerané na geológiu a petrológiu by boli nudné, keby sme ich strávili len v učebni biológie a v tom množstve minerálov…
piatok, 01 júl 2022 20:05

Vystúpenie prvákov

Napísala
V pondelok, 20.06. 2022, pozvali žiaci 1.A triedy spoločne so svojou tr. učiteľkou svojich najbližších na vystúpenie.
Shrek – divadelné predstavenie (Láska zvíťazí nad každou zlobou). V tomto školskom roku sme sa rozhodli ísť s našou ročníkovou prácou o level vyššie... kalendár sa zmenil na divadlo.
Príroda nám dáva všetko - potravu, vzduch, relax, inšpiráciu, nekonečné možnosti poznania, skúmania a slúži nám aj ako lekáreň.
Žiaci našich 5 ročníkov a 7.C triedy sa vybrali na návštevu Astronomického observatória na kolonickom sedle, ktoré je vysunutým odborným pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. 
pondelok, 27 jún 2022 13:46

Rozlúčka a poďakovanie žiakov 4.B

Napísal
Dňa 19.06.2022 sa žiaci 4.B triedy spolu s rodičmi a ich triednou učiteľkou Mgr. Slávkou Bacákovou a s pani vychovávateľkou Máriou Kurajdovou stretli v NERV Platforme na sídl. 3 v Humennom, aby sa po štyroch rokoch rozlúčili. Za všetko im obom veľmi pekne a z celého srdca ďakujú deti aj…
Na 1. stupni sa snažíme ukázať možnosti a cesty, ktorými je možné sa finančnej gramotnosti detí nielen priblížiť, ale ju aj úspešne rozvíjať.
štvrtok, 23 jún 2022 19:57

Englishstar

Napísala
Englishstar je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov ZŠ. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, či prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov. 
V pondelkové ráno (13.6.) sa nejeden okoloidúci čudoval, keď si naši žiaci cestou do školy svoje učebné pomôcky niesli uložené v rôznych zvláštnych predmetoch, ako sú všelijaké krabice, kufre, klietky pre zvieratká, koše na bielizeň, chlebníky, zásuvky, košíky z mrazničiek, rekesy na fľaše, odpadkové vrecia, obaly na hudobné nástroje, detské…
Vo vyučovaní matematiky, okrem numerických výpočtov, má dôležité miesto priestorová predstavivosť. Jej rozvíjaniu sme sa venovali so žiakmi 7.C triedy na hodinách matematiky. 
15.6.2022 sa tretiaci zúčastnili divadelného predstavenia  " Rytier bez koňa" v Bábkovom divadle v Košiciach.
pondelok, 20 jún 2022 13:11

Do školy na kolesách...

Napísala
Jedným z najzábavnejších a najzdravších spôsobov, ako sa žiak môže dopraviť do školy, je bicykel alebo akákoľvek bezmotorová forma dopravy vrátane behu a chôdze.
pondelok, 20 jún 2022 11:03

Lienky a ich raňajky

Napísala
Žiaci z 1.C vedia, že zdravé raňajky sú dôležitým jedlom dňa. Po spánku dodajú potrebnú energiu a podporia výkonnosť na hodine. 
štvrtok, 16 jún 2022 06:13

Besiedka v 2.B

Napísala
Pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov si žiaci 2.B triedy pripravili pre svojich rodičov krásny program básničiek, pesničiek a tančekov.
Tak ako každý rok aj tento rok žiaci 6. A triedy pracovali na spoločnej ročníkovej práci.
utorok, 14 jún 2022 10:04

Dobrodružná cesta prvákov

Napísala
Dňa 7.6.2022 sa naši prváci vydali na dobrodružnú cestu do Košíc, kde ich čakal zaujímavý program. 
pondelok, 13 jún 2022 18:44

Hodina matematiky trochu inak

Napísala
So žiakmi 7.C triedy sme využili slnečné počasie a hodinu Seminár z matematiky sme strávili netradične, v školskom átriu. 
Dňa 1.6. na MDD si naši prváci spríjemnili dopoludnie s naozajstnou princeznou.
sobota, 11 jún 2022 12:11

Ročníková práca 9.A triedy

Napísal
Aj v tomto školskom roku sme svoju ročníkovú prácu zamerali ekologicky. Naše ekologické aktivity naštartovalo zapojenie našej triedy do výzvy "S ekológiou sme si sadli", ktorú vyhlásila 365bank.
piatok, 10 jún 2022 18:44

Finančná olympiáda

Napísala
Finančná gramotnosť sa týka všetkých. Stretávame sa s ňou denne. A preto sa v tomto školskom roku konala súťaž s názvom Finančná olympiáda, ktorá overila schopnosť žiakov narábať s peniazmi. 
Strana 1 z 5