Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

PhDr. Vladimíra Tkáčová

PhDr. Vladimíra Tkáčová

piatok, 15 december 2023 15:13

Navštívil nás Mikuláš

Ani sme sa nenazdali a už je tu opäť predvianočný čas, v ktorom má svoje nezastupiteľné miesto deň spojený s návštevou sv.Mikuláša. Všetci sme netrpezlivo čakali na jeho príchod. 

utorok, 12 december 2023 07:06

Navštívil nás Mikuláš

Ani sme sa nenazdali a už je tu opäť predvianočný čas, v ktorom má svoje nezastupiteľné miesto deň spojený s návštevou sv.Mikuláša. Všetci sme netrpezlivo čakali na jeho príchod. 

pondelok, 12 jún 2023 09:23

Návšteva súdneho pojednávania

V priebehu prvých júnových dní mali žiaci ôsmeho ročníka možnosť zúčastniť sa na verejnom súdnom pojednávaní na Okresnom súde v Humennom.

štvrtok, 15 december 2022 13:29

Pasovačka našich piatakov

Sľubujem pred týmto slávnostným zhromaždením, že pre našu školu budem iba potešením. Budem sa učiť, poctivo študovať a do školy pravidelne a načas chodievať.

štvrtok, 06 október 2022 11:33

Piataci na návšteve vo Vihorlatskej knižnici

Knižnica - miesto, v ktorom sa nám ponúka možnosť objaviť umelecké diela predchádzajúcich generácií, klenoty literárnej tvorby či aktuálne publikované literárne tituly spisovateľov.

pondelok, 19 september 2022 09:16

Deň tradičných remesiel

V expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom sa 14.septembra uskutočnil zážitkovo-vzdelávací interaktívny program, ktorý bol zameraný na prezentáciu kultúrneho dedičstva tradičnej remeselnej výroby a ľudového umenia regiónu.

Vytrhnutie z každodenného stereotypu, kontakt s prírodou, pošteklenie slnečných lúčov po tvári, zážitok z vyučovania... Aj to sú jedny z výhod učenia v prírodnom prostredí, ktoré sú vyskúšali žiaci 5.C a 7.C triedy.

Osobná účasť žiakov na súdnom pojednávaní je iste veľkým prínosom k rozšíreniu teoretických vedomostí žiakov, keďže súčasťou učiva občianskej náuky v 8.ročníku sú aj orgány ochrany práva - polícia, prokuratúra, advokácia, notárstvo a súdy.

utorok, 17 máj 2022 09:04

Jazykoví bádatelia v 7.C

Mravy, počty, náuka o tvaroch měřických, přírodozpyt, mluvnica... Aj takéto názvy predmetov našli žiaci 7.C na vysvedčení z roku 1911. Zaujímavosťou však pre nich na nezvyčajnej hodine slovenčiny nebolo len spomínané vysvedčenie, ale aj iné texty staršie než 100 rokov. Na základe nich mali možnosť presvedčiť sa o tom, ako sa slovná zásoba mení.

Žijeme v dobe, kedy sa s pojmom zdravý životný štýl stretávame veľmi často. Čo sa však pod týmto slovným spojením ukrýva?

Strana 1 z 2