Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 24 máj 2022 07:57

Ôsmaci navštívili súdne pojednávanie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Osobná účasť žiakov na súdnom pojednávaní je iste veľkým prínosom k rozšíreniu teoretických vedomostí žiakov, keďže súčasťou učiva občianskej náuky v 8.ročníku sú aj orgány ochrany práva - polícia, prokuratúra, advokácia, notárstvo a súdy.

Práve preto sa 23.mája v rámci vyučovania občianskej náuky žiaci 8.A a 8.C zúčastnili verejného súdneho pojednávania na Okresnom súde v Humennom.

Pojednávalo sa vo veciach trestného práva, čo bolo pre žiakov podnetné, poučné a zároveň ich obsah pojednávania zaujal. S napätím sledovali súdny proces, vypočúvanie jednotlivých svedkov i prednesenie záverečných rečí prokurátora a obhajcu.

Žiaci mali možnosť vidieť, ako funguje hlavné pojednávanie a akú úlohu sudca, prokurátor i advokát zohrávajú. Prepojili tak teóriu s praxou a obsah učiva občianskej náuky sa pre nich stal ľahšie pochopiteľným.

 

Prečítané 428 krát