Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Riaditeľka Základnej školy Dargovských hrdinov 19, Humenné určuje nasledovné podmienky prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole: