Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Rodičom našich žiakov zverejňujeme Všeobecné záväzné nariadenie o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach: Rozhodnutie pre školské kluby detí Rozhodnutie pre centrá voľného času
Prezentácie ročníkových prác žiakov 3. A triedy sa uskutočnili počas dvoch dopoludní.
pondelok, 01 júl 2019 21:10

Školský výlet 6. B a 6. C

Napísala
Školské výlety patria neodmysliteľne k záveru školského roka. Ani tento rok nebol na našej škole výnimkou. Kedže majú tieto výlety prívlastok školské, automaticky sa spájajú nielen so zábavou, ale aj so vzdelávaním a náučnou časťou.
streda, 26 jún 2019 09:00

Aj v speve sme TOP

Napísala
Naši speváci sú na speváckych súťažiach každoročne mimoriadne úspešní. O tom, že im to spieva naozaj dobre, svedčia aj ich tohtoročné úspechy.
streda, 26 jún 2019 07:29

Delikvencia mládeže

Napísala
19. júna 2019 žiaci 8.a - v súlade s učivom OBN - sa zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Humennom. Cieľom exkurzie bolo zoznámiť sa so systémom súdnictva na Slovensku, s budovou okresného súdu, s prácou policajnej eskorty, kolúznej pracovníčky, prokurátora, advokáta a sudcu. 
nedeľa, 23 jún 2019 17:57

Ročníková práca 7.A

Napísala
Žiaci 7.A, ktorí sú triedou so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk, sa rozhodli predstaviť svoju školu. Triedy, odborné účebne, telocvičňu, atrium, knižnicu aj školské ihrisko a okolie školy odfotili a postupne predstavili v anglickom jazyku.
Dňa 19. 06. 2019 sme sa so žiakmi 5. ročníka, Oskarom Kalábom, Rasťom Vahovičom, Matejom Šepeľom, Ladislavou Moskurišinovou, Tomášom Bučkom, Damiánom Januchom a jeho otcom Rastislavom Januchom, zúčastnili celoslovenského kola súťaže Jaguar Primary School Challenge 2019 v Nitre.
štvrtok, 20 jún 2019 11:53

Ročníková práca 6. A

Napísala
Žiaci 6.A triedy sa v tomto školskom roku rozhodli, že svoju ročníkovú prácu prenechajú bábkam. Úlohou každého zo žiakov bolo vymyslieť scenár k bábkovej hre, ktorej názov bude Tri prasiatka trochu inak.
streda, 19 jún 2019 18:51

Prváci na výlete u Indiánov

Napísala
Už o pár dní sa zavrú brány školy a začnú vytúžené dni zaslúženého oddychu, no i spoznávania zaujímavých miest na rôznych výletoch či dovolenkách s rodičmi. O tom, že výlety môžu byť zaujímavé aj počas školského roka, sa naši prváci mohli presvedčiť aj začiatkom tohto mesiaca.
Dňa 11. 6. 2019 (utorok) sa trieda 5. A zúčastnila obhajoby svojej ročníkovej práce na tému „To sme my“. Pred pozvanými hosťami (žiakmi 1. A triedy s p. uč. Závodskou, rodičmi a p. uč. Janíkovou) sa žiaci najprv predstavili každý sám – porozprávali o sebe, o svojich záľubách a školských…
Všetci sme sa veľmi tešili na piatok, kedy sme mali navštíviť Podtatranské múzeum v Poprade.
Piaty deň sme sa vybrali obzrieť si jazero Štrbské pleso, ktoré patrí k najnavštevovanejším a najznámejším tatranským plesám.
Báseň Sašky Glodovej a Slávky Hirkovej pod názvom Sliezsky dom.
Tretí deň sme sa vybrali na jednu z najkrajších horských chát vo Vysokých Tatrách Zamkovského chatu.
Druhý deň naša trasa viedla zo Štrbského plesa na Popradské pleso.
V dňoch od 9.- 14.6. 2019 sa žiaci 4.B a 4.D triedy v počte 37 zúčastnili pobytu v škole v prírode v Tatranskej Lomnici.
utorok, 18 jún 2019 08:46

Ročníková práca 8. A triedy

Napísala
Prezentácia ročníkovej práce triedy 8. A sa uskutočnila dňa 29. 5. 2019
nedeľa, 16 jún 2019 18:05

Druháci na exkurzii v Prešove

Napísala
Dňa 4. 6. 2019 sa druháci so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami vybrali do mesta Prešov navštíviť detskú knižnicu Slniečko, kde sa mala uskutočniť beseda s obľúbenou detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Deti sa na pani spisovateľku veľmi tešili, keďže jej knihy čítajú s veľkou radosťou.
nedeľa, 16 jún 2019 17:55

Netradičné športovanie

Napísala
V tomto školskom roku sa po prvýkrát uskutočnilo netradičné športovanie. Pýtate sa, prečo netradičné? Každá disciplína v sebe ukrývala čaro rozprávkových príbehov. 
V máji sme na škole vyhlásili tvorivú súťaž pri príležitosti Svetového dňa umenia. Nechali sme žiakov za pomoci triednych učiteľov a učiteľov výtvarnej výchovy premeniť dvere jednotlivých tried na umelecké diela.
Strana 1 z 4