Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 23 jún 2019 17:57

Ročníková práca 7.A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Žiaci 7.A, ktorí sú triedou so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk, sa rozhodli predstaviť svoju školu. Triedy, odborné účebne, telocvičňu, atrium, knižnicu aj školské ihrisko a okolie školy odfotili a postupne predstavili v anglickom jazyku.

Vytvorené video môže poslúžiť pri predstavovaní priestorov školy aj pre zahraničných žiakov a ich učiteľov, ktorí k nám zavítajú v rámci rôznych projektov.

Prečítané 1018 krát