Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

RNDr. Jana Balážová

RNDr. Jana Balážová

pondelok, 06 január 2020 13:52

Ocenenie našej kuchyne

Posledný deň pred vianočnými prázdninami zavítali žiaci 8.A do školskej kuchyne medzi naše kuchárky, aby sa im za stravníkov aj v mene vedenia školy poďakovali.

Aj v tomto školskom roku sa žiaci na druhom stupni zapojili do 13. ročníka tejto veľmi obľúbenej on-line súťaže. Súťaž prebiehala od 11. do 15. novembra 2019.

pondelok, 02 december 2019 22:45

Naši žiaci sa zapojili

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže Logická olympiáda. Zaujímavé úlohy riešili žiaci v českom jazyku a porovnali si svoje znalosti s rovesníkmi v Česku.

nedeľa, 03 november 2019 23:04

Neváhaj a prihlás sa

V tomto školskom roku štartuje 13. ročník súťaže i Bobor. Súťaž prebehne v dňoch 11. - 15. novembra 2019.

nedeľa, 23 jún 2019 17:57

Ročníková práca 7.A

Žiaci 7.A, ktorí sú triedou so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk, sa rozhodli predstaviť svoju školu. Triedy, odborné účebne, telocvičňu, atrium, knižnicu aj školské ihrisko a okolie školy odfotili a postupne predstavili v anglickom jazyku.

štvrtok, 30 máj 2019 13:15

Súťažili sme v televíznej relácií

Do televíznej súťaže Daj si čas sa prihlásili siedmaci zo 7.A a v apríli sa zúčastnili natáčania v Bratislave. Na Jednotke vysiela RTVS túto zábavno-súťažnú reláciu s Mimom Ambrózom a Monikou Zázrivcovou, v ktorej v piatich súťažných kolách dokazujú deti z rôznych kútov Slovenska svoju fyzickú zdatnosť a vedomosti.

V dňoch 1. 7. – 14.7. 2018 sa pani učiteľka nižšieho stredného vzdelávania RNDr. Jana Balážová zúčastnila vďaka projektu Erasmus+ kurzu Matematická a finanční gramotnost s využitím ICT v českom meste Trutnov.

štvrtok, 28 jún 2018 03:32

Zaujímavá hodina výtvarnej výchovy

Na hodine výtvarnej výchovy sa žiaci 6.A stretli s Katkou Holomekovou vyštudovanou  materiálovou inžinierkou.  Deťom porozprávala o svojom štúdiu na strednej a vysokej škole. Predstavila aj  svoje jedinečné  modely šiat,  ktoré vytvorila počas štúdia.

V rámci turisticko-poznávacieho krúžku  sa v apríli žiaci zúčastnili historickej rekonštrukcie bojov z 1. svetovej vojny. Ukážky bojov pod názvom Karpaty 1914/15 sa konali v Medzilaborciach.

V školskom roku 2017/18 sa konal 67. ročník Matematickej olympiády pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ. Pravidelne sa naši učitelia matematiky venujú vyhľadávaniu talentovaných žiakov aich odbornému rastu. Výsledkom ich úsilia sú popredné umiestnenia našich žiakov vmatematických súťažiach.

Strana 1 z 4