Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 19 september 2018 19:53

Účasť na kurze Matematická a finančná gramotnosť s využitím ICT

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V dňoch 1. 7. – 14.7. 2018 sa pani učiteľka nižšieho stredného vzdelávania RNDr. Jana Balážová zúčastnila vďaka projektu Erasmus+ kurzu Matematická a finanční gramotnost s využitím ICT v českom meste Trutnov.

Kurz bol zameraný na rozvoj matematickej  a finančnej gramotnosti, netradičné formy práce pre motiváciu žiakov, využitie logických a stolových hier na rozvoj matematických zručností a využitie moderných technológií pri rozvoji matematickej gramotnosti. Okrem toho kurz bol zameraný na získavanie zručnosti s ICT, prácu s tabletmi, aplikáciami a webovými stránkami. Súčasťou kurzu bolo programovanie, práca so stavebnicou Lego, s robotmi Ozobot, 3D tlačenie vlastných návrhov. Nástrojom pre rozvoj tímovej spolupráce boli zdieľané dokumenty a rôzne cloudové služby.  V neformálnej atmosfére, pri potulkách po meste Trutnov a jeho okolí, sme si vymieňali skúsenosti z pedagogickej praxe, navštívili dve základné školy, spoznávali odlišnosti českého školského systému. Príjemne strávené dovolenkové dni spestrili outdoorové aktivity s ICT technológiami - výlet na Sněžku, vychádzka do Teplicko Adršpašských skál, prehliadka pevnosti Stachelberg, návšteva mesta Náchod a ZOO Dvůr Králové. Za príjemnú a inšpirujúcu atmosféru patrí poďakovanie školiteľom Michaele Machovej, Vaškovi Fišerovi a Zděnkovi Hetešovi.

Prečítané 1091 krát