Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Objednávky rok 2024
 
dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ dátum zverejnenia
10.01.2024 1/2024 Nákup 48 ks stoličiek na ZŠ + doprava v cene 914,40 € Jysk, s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava 10.01.2024
15.01.2024  2/2024  Nákup kobercov v sume 534 €  Matúš Lepót, Laborecká 1864/25, Humenné 15.01.2024  
16.01.2024   3/2024  Nákup školských výkresov do ŠKD v cene 196,06 €    Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 16.01.2024  
18.01.2024   4/2024   Oprava kovania okien a výmena mechanizmu v ŠJ v cene 90 €  Ján Loj, Třebíčska 1834/5, Humenné  18.01.2024 
 22.01.2024   5/2024   Nákup publikácií na projekt "Čítame pre radosť" v sume 1 500,10 € Mgr. A. Harvanová, Kníhkupectvo na korze, Jasenovská 2844/50, Humenné  22.01.2024 
02.02.2024  6/2024 Nákup časopisov Slávik 4 ks v cene 16,50 € Ares, s.r.o., Športová 5, Bratislava  02.02.2024 
 02.02.2024   7/2024 Nákup HDMI káblov v sume 26,40 €  FOCUS - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice  02.02.2024 
  06.02.2024  8/2024 Renovácia tonerov v cene 118,40 € Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné     06.02.2024 
  08.02.2024   9/2024  Nákup ponorného mixéra do ŠJ 417,60 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou    08.02.2024
  12.02.2024   10/2024 Nákup bianco listov a školských tlačív Ševt, a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica  12.02.2024
 14.02.2024  11/2024 Oprava a ledenie klávirov a akordeónu  v cene 680 € Felix Balog, Piano servis, Budkovce 415   14.02.2024
 16.02.2024  12/2024  Nákup porovnávacej mapy okresu Humenné v cene 720 €  VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54, Kynceľová  16.02.2024 
 16.02.2024 13/2024 Nákup príslušenstva ku robotu v ŠJ za cenu 360 €  Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou  16.02.2024
19.02.2024 14/2024 Administratívne práce na VO - Rôzne potravinárske výrobky" v cene 50 € Mgr. Milan Mihaľko, Fučíkové Sady 920/21, Humenné 1 19.02.2024
19.02.2024 15/2024 Prenájom 2 ks veľkoobjemových kontajnerov na zmesový odpad v sume 201,35 € Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, Humenné 19.02.2024
19.02.2024 16/2024 Na základe obhliadky-oprava zborovne I.stupeň v sume 7 087,42 € VHP, s.r.o., Partizánská 30, Humenné 19.02.2024
22.02.2024 17/2024 Nákup kotlíka k robuotu RE-22 pre ŠJ v sume 1 024,80 €  Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 22.02.2024
26.02.2024 18/2024 Nákup nábytkovej zostavy do zborovne na I. stupeň v cene 3 334,29 € Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 26.02.2024
28.02.2024 19/2024 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ v cene 647,94 €    Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 28.02.2024
04.03.2024 20/2024 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií ISOLINE na I. stupeň ZŠ v cene 1 810,80 € Modern Efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné 04.03.2024
14.03.2024 21/2024 Nákup 6 ks lichobežníkových stolov v rôzných farbách v cene 644 € K-TEN KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1276 14.03.2024
14.03.2024 22/2024 Nákup 12 ks kladky - príslušenstvo k posuvným tabuliam v cene 59,04 €    Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 14.03.2024
15.03.2024 23/2024 Inzercia v HNTV - zápis do 1. ročníka v sume 30 € Humenská TV, s.r.o., Gorkého 1, Humenné 15.03.2024
18.03.2024 24/2024 Čistenie fasády na ZŠ v sume 3 181,50 € PEGAS čistenie, s.r.o., Záborského 1523, Vranov nad Topľou 18.03.2024
19.03.2024 25/2024 Nákup nábytkovej zostavy do učebne informatiky na II. stupni ZŠ v cene 2 418,29 € Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 19.03.2024
20.03.2024 26/2024 Nákup škol. potrieb pre deti v HN na 2.polrok v sume 166 €    Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 20.03.2024
28.03.2024 27/2024 Podanie obedov pri prídežitosti "Dňa učiteľov" zo sociálneho fondu v sume 960 € Hotel ALI BABA, Námestie slobody 21, Humenné 28.03.2024
08.04.2024 29/2024 Oprava sieťok a kovania na plastových oknách v ŠJ v sume 540 €  Ján Loj, Třebíčska 1834/5, Humenné 08.04.2024
15.04.2024 30/2024 Výmena kovania na plastových oknách 11 ks v ŠJ v cene 1 980 € Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánská 4, Humenné 15.04.2024
22.04.2024 31/2024 Seminár onlina - Cestovné náhrady v cene 95,20 € Seminaria, s.r.o., Naskove 1335/1i, Praha 5 22.04.2024
22.04.2024 32/2024 Kalibrácia váh v ŠJ a nákup váhy do ŠJ v celkovej cene 388,80 € Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30 22.04.2024
30.04.2024 33/2024 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ v cene 191,63 € Plastobal SK, s.r.o., Haanova 46A, Bratislava 30.04.2024
30.04.2024 34/2024 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ v cene 150,28 €    Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 30.04.2024
03.05.2024 37/2024 Nákup čistiacich prostriedkov na ŠJ v cene 909,90 €    Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 03.05.2024
13.05.2024 38/2024 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ za 267,34 € Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 13.05.2024
 
 
Objednávky rok 2023
 
dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ dátum zverejnenia
 10.01.2023  01/2023  Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ v cene 359,34 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  10.01.2023
 17.01.2023  02/2023  Nákup kompatibilnej lampy s modulom do EPSON v cene 99,25 €  WEB Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3  17.01.2023
 23.01.2023  03/2023  Nákup popisovačov na tabuľu v sume 300 €  Dataservis, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou  23.01.2023 
 06.02.2023  04/2023  Slávik - spevník 3 ks v sume 9 €  Ares, s.r.o., Športová 5, Bratislava   06.02.2023
  16.02.2023  05/2023 Nákup 3 ks radiátorov v cene 560,72 €  Ing. Š. Keltošová UNITERM, Gaštanová 1A, Humenné  16.02.2023
 17.02.2023 06/2023 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ v cene 671,36 €    Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  17.02.2023 
 23.02.2023 07/2023 Aktualizačné vzdelávanie pre pedag. a odbor. zamestnancov - 2914€ Softimex Academy, s.r.o., Lubeník 159  23.02.2023
 23.02.2023  08/2023 Nákup medailí pre deti - Viacboj všestrannosti - v cene 57,60 € Krajské športové centrum, Námestie mieru 1, Prešov  23.02.2023
 23.02.2023  09/2023   Renovácia tonerov - ZŠ v sume 142 €   Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné  23.02.2023 
27.02.2023 10/2023 Oprava elektroinštalácie na ZŠ v sume 339 € Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 27.02.2023
28.02.2023 11/2023 Nákup adaptéra 4 ks v sume 23,30 € FOCUS - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 28.02.2023
13.03.2023 12/2023  Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ v cene 424,94 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 13.03.2023
16.03.2023 13/2023 Administrácia verejného obstarávania v ŠJ v sume 50 € Mgr. Milan Mihaľko, Fučíkové sady 920/91, Humenné 16.03.2023
16.03.2023 14/2023 Nákup škol. potrieb pre deti v HN na 2.polrok v sume 33,20 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 16.03.2023
16.03.2023 15/2023 Inzercia v Podvihorlatských novinách č. 12 - Zápis detí do 1. ročníka v sume 65 € Excel Media Group, s.r.o., Okružná 1293/34, Michalovce 16.03.2023
16.03.2023 16/2023 Inzercia v TV v čase od 20.3 do 3.4.2023 - Zápis detí do 1. ročníka v cene 30 € Humenská TV, s.r.o., Gorkého 1, Humenné 16.03.2023
23.03.2023 17/2023 Inzercia v Podvihorlatských novinách č. 13 - Zápis detí do 1. ročníka v sume 65 € Excel Media Group, s.r.o., Okružná 1293/34, Michalovce 23.03.2023
24.03.2023 18/2023 Publikácia:Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023, cena 40 € RVC, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce 24.03.2023
30.03.2023 20/2023 Nákup papierenských potrieb pre deti v ŠKD v cene 282 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 30.03.2023
31.03.2023 21/2023 Čistenie kanalizácie na ZŠ v cene 300 € MH Line, s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou 31.03.2023
17.04.2023 22/2023 Maliarske práce v ŠJ v cene 176,10 € Jozef Burda, SNP 20, Humenné 17.04.2023
25.04.2023 23/2023 Preprava žiakov na krajské kolo v midivolejbale v sume 310,20 € DZS MK Trans, s.r.o., Staničná 3, Michalovce 25.04.2023
25.04.2023 24/2023 Servis traktorovej kosačky v cene 169,68 € Jarkop, s.r.o., Sládkovičová 13, Humenné 25.04.2023
26.04.2023 25/2023 Výroba pečiatky - Základná finančná kontrola v cene 48,84 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 26.04.2023
26.04.2023 26/2023 Nákup čistiacich prostriedkov Retigo cleaner do ŠJ v sume 85,20 €  Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 26.04.2023
27.04.2023 27/2023  Nákup popisovačov na tabuľu v sume 300 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 27.04.2023
28.04.2023 28/2023 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ v cene 903,18 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 28.04.2023
28.04.2023 29/2023 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ v cene 240,98 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 28.04.2023
28.04.2023 30/2023 Ubytovanie ŠvP pre žiakov I. stupňa v sume 4 200 € CK Tilia, Ing. Katarína Horská, Ždiar 157, Ždiar 28.04.2023
02.05.2023 31/2023 Oprava konvektomatu Retigo v ŠJ v sume 114 €  Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 02.05.2023
17.05.2023 32/2023 Čistiace prostriedky ŠJ v sume 604,82 € Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 17.05.2023
19.05.2023 33/2023 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ v cene 259,80 €  Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 19.05.2023
29.05.2023 34/2023 Nákup vybavenia pre žiakov I. st. - projekt Msú He v sume 137,89 € Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava 29.05.2023
29.05.2023 35/2023 Nákup vybavenia pre žiakov I. st. - projekt Msú He v sume 19,65 € Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava 29.05.2023
29.05.2023 36/2023 Nákup vybavenia pre žiakov I. st. - projekt Msú He v sume 43,70 € Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava 29.05.2023
31.05.2023 37/2023 Nákup publikácií pre I. a II. stupeň v sume 1 468 € Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Hrachová 34, Bratislava 31.05.2023
01.06.2023 38/2023 Nákup publikácií pre I. stupeň v sume 4846,49 € Aitec, s.r.o.  Slovinská 12, Bratislava 01.06.2023
02.06.2023 39/2023 Nákup aitec offline k publikáciám na I. stupni v sume 222,60 € Aitec, s.r.o.  Slovinská 12, Bratislava 02.06.2023
02.06.2023 40/2023  Nákup kompatibilnej lampy s modulom do EPSON v cene 143,56 €  WEB Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 02.06.2023
02.06.2023 41/2023   Renovácia tonerov - ZŠ v sume 142 €   Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 02.06.2023
05.06.2023 42/2023 Nákup didaktickej pomôcky - NIVAM - 538 € L-Lúč, s.r.o., Štefana Moyzesa 4304/57, Lučenec 05.06.2023
07.06.2023 43/2023 Nákup pracovného kompletu - Váňov inteligenčný test a Osobnostný dotazník - NIVAM - 168,50 € Psychodiagnostika, a.s., Rybníčná 65, Bratislava 07.06.2023
09.06.2023 44/2023 Prenájom nebytových priestorov - Záverečná akadémia 9.ročník CVČ, Námestie slobody 1736/48, Humenné 09.06.2023
12.06.2023 45/2023 Nákup šk. pomôcok pre žiakov I. st. - projekt Msú He v sume 204,56 € Beki Design, s.r.o., Repiská 219/1, Košice 12.06.2023
12.06.2023 46/2023 Zostava skríň do ŠJ v cene 1 224 € AJ Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava 12.06.2023
16.06.2023 47/2023 Nákup učebných pomôcok - jednorázový príspevok NIVAM v sume 569,10 € INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hololého 875, Veľké Levára 16.06.2023
20.06.2023 48/2023 Nákup didaktických pomôcok -  projekt Msú He v sume 64,90 € Geniuso, s.r.o., Rudohorská 33, Banská Bystrica 20.06.2023
20.06.2023 49/2023 Poznávací zájazd - výlet zamestnanci zo sociálneho fondu v cene 660 € CK Gamatravel, Námestie slobody 28, Humenné 20.06.2023
22.06.2023 50/2023 Nákup Apple pencil v cene 125 € Traco Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 22.06.2023
26.06.2023 51/2023 Nákup didaktických pomôcok -  projekt Msú He v sume 70,55 € Albi, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, Žilina 26.06.2023
28.06.2023 52/2023 Podanie obedov pri príležitosti ukončenia školského roka 22/23 v sume 1 540 € zo sociálneho fondu Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, Strážske 28.06.2023
29.06.2023 53/2023 Nákup pracovnej obuvy a prac. odevov do ŠJ v cene 616,18 € Wintex, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 29.06.2023
29.06.2023 54/2023 Nákup obrusoviny do ŠJ v sume 245,76 € Praktik Textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava 29.06.2023
04.07.2023 55/2023 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ v cene 1 058,63 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 04.07.2023
11.07.2023 56/2023 Oprava a výmena svietidiel v priestoroch ŠJ - kuchyňa v sume 2 009 € Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 11.07.2023
13.07.2023 57/2023 Oprava elek. sporákov v ŠJ, celková cena 372,24 €  Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 13.07.2023
13.07.2023 58/2023 Maliarske práce v kuchyni ŠJ v cene 968 € Jozef Burda, SNP 20, Humenné 13.07.2023
07.08.2023 59/2023 Oprava odpadu a výmena umývadla a batérie na I. st. ZŠ v sume 742,32 € VHP, s.r.o, Partizánska 30, Humenné 07.08.2023
09.08.2023 60/2023 Maliarske a natieračske práce na ZŠ v sume 4 993,40 € Jozef Burda, SNP 20, Humenné 09.08.2023
18.08.2023 61/2023 Nákup 5 ks kobercov ZŠ I. stupeň v cene 825 € Matúš Lepót, Laborecká 1864/25, Humenné 18.08.2023
18.08.2023 62/2023 Zostava skríň do ŠJ v cene 1 224 € AJ Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava 18.08.2023
30.08.2023 63/2023 Nákup metrážového koberca na I. stupeň ZŠ v cene 129,61 € Davs, s.r.o., Sídlisko 130/3, Tvrdošín 30.08.2023
31.08.2023 64/2023 Nákup prac. zošitov pre I. stupeň ZŠ v cene 1 227,60 € Aitec, s.r.o.  Slovinská 12, Bratislava 31.08.2023
31.08.2023 65/2023 Nákup prac. zošitov a učebníc v cene 2 584,50 € Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 31.08.2023
31.08.2023 66/2023 Nákup prac. zošitov a učebníc v cene 519,90 € Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Hrachová 34, Bratislava 31.08.2023
 04.09.2023 67/2023 Nákup školských potrieb na ZŠ v sume 322,74 €|   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné    04.09.2023
  05.09.2023 68/2023 Oprava kosačky a servis v sume 46,79 € Jarkop, s.r.o., Sladkovičova 13, Humenné   05.09.2023
  05.09.2023 69/2023 Nákup učebníc na II. st. ZŠ v cene 635,50 € Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice   05.09.2023
12.09.2023 70/2023 Nákup sád pečiatok pre učiteľov I. stupňa v cene 82,50 € Pečiatky-vizitky, s.r.o., Mäsiarska 29, Košice 1 12.09.2023
14.09.2023 71/2023 Nákup učebníc SJL pre 9 ročník v cene 38,50 € Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Hrachová 34, Bratislava 14.09.2023
14.09.2023 72/2023 Nákup učebníc II. stupeň v cene 115,56 € preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136/A, Bratislava 14.09.2023
18.09.2023 73/2023 Kalibrácia teplomerov v ŠJ v sume 230,40 € Slovenská legálna metrológia, Zemplínska 46, Košice 18.09.2023
18.09.2023 74/2023 Nákup učebníc Fyzika a Chémia pre II. stupeň v sume 400 € Expol pedagogika, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 18.09.2023
18.09.2023 75/2023 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ v sume 684,68 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  18.09.2023
19.09.2023 76/2023 Nákup offline licencie pre učiteľov na I. stupeň v sume 287,28 € Aitec, s.r.o.  Slovinská 12, Bratislava 19.09.2023
19.09.2023 77/2023 Nákup učebníc pre I. stupeň podľa potreby v sume 227,70 € Aitec, s.r.o.  Slovinská 12, Bratislava 19.09.2023
19.09.2023 78/2023 Odstránenie poruchy v šachte na vodovodnom potrubí v sume 58,01 € VVS, a.s., Komenského 50, Košice 19.09.2023
20.09.2023 79/2023 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ v sume 132 €  Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 20.09.2023
27.09.2023 80/2023 Nákup notebookov HP pre inkluzívny tím POP2 v cene 2 511 € FOCUS - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 27.09.2023
27.09.2023 81/2023 Oprava a výmena  okenných žalúzií na ZŠ v sume 5 691,26 € Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 27.09.2023
05.10.2023 82/2023 Nákup školských potrieb pre deti v HN na I. polrok v sume 116,20 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  05.10.2023
06.10.2023 83/2023 Modul Komparo-ZŠ-T-9 v cene 248 € Exam Testing, s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava 06.10.2023
10.10.2023 84/2023 Nákup káblov k notebookom v cene 42,85 € FOCUS - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 10.10.2023
13.10.2023 85/2023 Renovácia tonerov a oprava kopírky v cene 202 € Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 13.10.2023
17.10.2023 86/2023 Nákup pradcovného stola do ŠJ v cene 792 €  Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 17.10.2023
21.10.2023 87/2023  Nákup popisovačov na tabuľu v sume 270 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  21.10.2023
21.10.2023 88/2023 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ v sume 613,60 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  21.10.2023
23.10.2023 89/2023 Nákup tenisových loptičiek na CVČ v sume 252 € Mgr. Jozef Galajda, Ul. Mládeže 2351/2, Poprad 23.10.2023
07.11.2023 90/2023 Nákup učebníc Geografie pre 5. a 6. ročník v sume 1 190 € Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 07.11.2023
07.11.2023 91/2023 Nákup kancelárskeho papiera v cene 1 044 € Gekkon, s.r.o., Rybničná 30, Bratislava 07.11.2023
08.11.2023 92/2023 Nákup učebníc Literatúra pre 5. 7. a 9. ročník v cene 254,15 € preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava 08.11.2023
08.11.2023 93/2023 Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ do umývačky riadu v cene 320,82 € Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 08.11.2023
08.11.2023 94/2023 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ v cene 361,50 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  08.11.2023
08.11.2023 95/2023 Deratizácia priestorov ŠJ v cene 87,60 € KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 08.11.2023
08.11.2023 96/2023 Deratizácia priestorov ZŠ v cene 72 € KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 08.11.2023
09.11.2023 97/2023 Odborná prehliadka a odb. skúška elek. ručného náradia a elek. prenosných spotrebičov v cene 1 460 € Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 09.11.2023
10.11.2023 98/2023 Nákup licencie pre ANJ - ORC Student Coupon v cene 74,05 € Megabooks SK, s.r.o., Kopčianska 3748/41, Bratislava 10.11.2023
10.11.2023 99/2023 Nákup učebníc SJL pre II. stupeň v cene 616 € Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Hrachová 34, Bratislava 10.11.2023
13.11.2023 100/2023 Nákup kancelárskeho papiera a výkresov do ŠKD v cene 124 € Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou 13.11.2023
16.11.2023 101/2023 Nákup učebníc SJL pre 6. ročník v cene 77 € Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Hrachová 34, Bratislava 16.11.2023
27.11.2023 102/2023 Nákup licencie na chémiu v sume 2 507, 27 € PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1, Michalovce 27.11.2023
27.11.2023 103/2023 Nákup medailí na Viacboj všestrannosti - CVČ v sume 57,58 € Krajské športové centrum, Námestie Mieru 1, Prešov 27.11.2023
27.11.2023 104/2023 Nákup licencie - interaktivita Alf family v sume 1 198 € Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1, Prešov 27.11.2023
28.11.2023 105/2023 Nákup ALU koľajnice na I. stupeň ZŠ v sume 163 € Bc. Lenka Ocilková, Komárany 110, Vranov nad Topľou 28.11.2023
28.11.2023 106/2023 Nákup licencie na predmety SJL, MAT a ANJ v cene 1 079 € Umíme to, s.r.o., Cyrilská 508/7, Brno 28.11.2023
30.11.2023 107/2023 Nákup licencie na Fyziku a Chémiu v cene 951,05 € Vividbooks, s.r.o., Nad Kralovskou Oborou 33, Praha 30.11.2023
30.11.2023 108/2023 Nákup 2 ks interaktívneho plochého panela v sume 3 384 € Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava 30.11.2023
30.11.2023 109/2023 Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ cene 236,40 € Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 30.11.2023
30.11.2023 110/2023 Nákup stojanov na interaktívny plochý panel v cene 624 € Z+M servis a.s., Martinčekova 17, Bratislava 30.11.2023
04.12.2023 111/2023 Nákup produktov aSc Strava a aSc Dochádzka v sume 703 € ASC, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava 04.12.2023
04.12.2023 112/2023 Nákup učebných pomôcok pre deti ŠVVP v cene 218,54 € Ježpodi, s.r.o., Nad Kapličkou 223, Srbsko, ČR 04.12.2023
04.12.2023 113/2023 Predplatné EDULAB - bádateľský balík v sume 2 500 € Nezis. organizácia Edulab, Rigeleho 1, Bratislava 04.12.2023
04.12.2023 114/2023 Nákup odbor. edukačného programu pre deti so ŠVVP potrebami v sume 263, 90 € Special consulting service, s.r.o., Hanácka 13, Bratislava 04.12.2023
08.12.2023 115/2023 Nákup kávovara Krups Intuition v cene 600 € Nay, a.s., Tuhovská 15, Bratislava 08.12.2023
08.12.2023 116/2023 Nákup pomôcok pre deti ŠVVP v sume 74,90 € Dublez, s.r.o., Športová 2772/13, Sereď 08.12.2023
12.12.2023 117/2023 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ v sume 298,21 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  12.12.2023
12.12.2023 118/2023 Revízia a následna oprava protipožiarnych zariadení v cene 274,97 € Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné 12.12.2023
12.12.2023 119/2023 Podanie obedov pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka zo SF v sume 1 320 € Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, Strážske 12.12.2023
12.12.2023 120/2023 Renovácia tonerov na ZŠ v cene 165,60 € Delta Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, Humenné 12.12.2023
12.12.2023  121/2023 Nákup mobilnej nabíjacej stanice Formcase pre II. stupeň ZŠ v cene 1 650 € Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 12.12.2023
13.12.2023 122/2023 Nákup routra Mikro tik RB v cene 74,60 € FOCUS - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 13.12.2023
13.12.2023 123/2023 Nákup mobilnej nabíjacej stanice Formcase pre I. stupeň ZŠ v cene 1 650 € Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 13.12.2023
15.12.2023 124/2023 Nákup tableta Lenovo do ŠJ a príslušenstva v cene 433,86 € Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 15.12.2023
 18.12.2023  125/2023  Nákup zostavy nábytku na ZŠ pre I. stupeň v sume 4 320 € Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce  18.12.2023 
 18.12.2023 126/2023 Nákup upratovacích vozíkov pre upratovačky v sume 884,40 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné   18.12.2023
 18.12.2023 127/2023 Oprava gastrozariadenia v ŠJ v sume 648 €  Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou  18.12.2023
20.12.2023 128/2023 Dodanie a montáž kamerového systému v sume 8 916,58 € Phases, s.r.o., Boženy Nemcovej 1, Vranov nad Topľou 20.12.2023
20.12.2023 129/2023 Oprava strechy na ZŠ v cene 2 954,88 € Martin Michalko Klampo, Hažín nad Cirochou 187 20.12.2023
22.12.2023 130/2023 Nákup notebookov LENOVO - 16 ks v celkovej cene 6 992 € Ikas, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 22.12.2023
27.12.2023 131/2023 Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ v sume 1 277,71 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  27.12.2023
27.12.2023 132/2023  Nákup popisovačov na tabuľu v sume 360 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  27.12.2023
27.12.2023 133/2023 Nákup kresiel CUBA v počte 20 ks, celková cena 3 002 €   Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné  27.12.2023
27.12.2023 134/2023 Nákup čítačiek USB RFID v sume 61,14 € Eclipsera, s.r.o., Termesivy 41, Havlíčkův Brod 27.12.2023
27.12.2023 135/2023 Oprava stien a maľby po zemetrasení v sume 10 291 € Jozef Burda, SNP 20, Humenné 27.12.2023
 
Objednávky rok 2022
dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ dátum zverejnenia
 10.01.2022 01/2022  Čipová karta Gemalto ID Prime - 3 ks v cene 108 € DISIG, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 10.01.2022
11.01.2022 02/2022 Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otes. podpisov v sume 20 € Ing. Erika Kusyová, R. Jašíka 1874/10, Zvolen 11.01.2022
13.01.2022 03/2022 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ v cene 625,21 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 13.01.2022
 17.01.2022 04/2022 Nákup baliacich boxov do ŠJ + dezinfekcia v cene 130,56 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 17.01.2022
 19.01.2022 05/2022 Učebnice pre I.stupeň v sume 24,64 €  Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava  19.01.2022
 21.01.2022  06/2022  Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu - ŠJ v sume 105 €  Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou  21.01.2022
25.01.2022 07/2022 Nákup školských tlačív v cene 95 € Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 25.01.2022
 03.02.2022 08/2022  Renovácia tonerov - ZŠ v sume 94,40 €  Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 03.02.2022
 03.02.2022   09/2022  Oprava umývačky riadu v ŠJ v sume 73,08 €   Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou    03.02.2022
04.02.2022 10/2022 Nákup VGH káblov na ZŠ v cene 36,60 € FOCUS - computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 04.02.2022
16.02.2022 11/2022 Nákup kompatibilnej lampy s modulom do EPSON v cene 103,20 € WEB Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 16.02.2022
21.02.2022 12/2022 Stolová doska do ŠJ - kuchyňa v cene 156 € Rastislav Šepeľa, Kochanovce 215, Humenné 21.02.2022
01.03.2022 13/2022 Vypracovanie vnútorných predpisov v sume 200 € JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o., Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica 01.03.2022
03.03.2022 14/2022 Oprava gastrozariadenia v ŠJ v sume 317,28 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemerianska 50, Vranov nad Topľou 03.03.2022
04.03.2022 15/2022 Inzercia - zápis do 1. ročníka v sume 60 € 1.Humenská, a.s., Kukorelliho 34, Humenné 04.03.2022
08.03.2022 16/2022 Čistiace prostriedky ŠJ v sume 517,99 € Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 08.03.2022
14.03.2022 17/2022 Nákup CD na hudobnú výchovu pre I. stupeň v sume 41,60 € Pavelčákovci, s.r.o., Ludmanská 3, Košice 14.03.2022
16.03.2022 18/2022 Nákup paravánov - nadácia SPP v sume 288,82 € Sféra Slovakia, s.r.o., Nová ulica 469/37, Levoča 16.03.2022
18.03.2022 19/2022 Nákup školských potrieb pre deti v HN na 2.polrok v sume 99,60 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 18.03.2022
21.03.2022 20/2022 Nákup jednorázových baliacich boxov do ŠJ v cene 24,14 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 21.03.2022
22.03.2022 21/2022 Oprava na prívode teplej vody v ŠJ v sume 57,36 € VHP, s.r.o., Partizánská 30, Humenné 22.03.2022
22.03.2022 22/2022 Podanie obedov pri príležitosti Dňa učiteľov zo sociálneho fondu v sume 1 260,23 € Stanley"s catering, s.r.o., Kochanovce 22.03.2022
02.04.2022 23/2022 Nákup popisovačov na tabuľu v sume 280 € Dataservis, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 02.04.2022
04.04.2022 24/2022 Nákup farebných kociek na projekt od Msú He v sume 540 € NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, Košice 04.04.2022
04.04.2022 25/2022 Nákup lego Education Spike - Erasmus+ v cene 390 € Pricemarket CZ, s.r.o., Chovateľská ulica 1, Trnava 04.04.2022
05.04.2022 26/2022 Nákup paravánu - projekt Nadácia SPP v cene 143,90 € Sféra Slovakia, s.r.o., Nová ulica 469/37, Levoča 05.04.2022
05.04.2022 27/2022 Inzercia do 1. ročníka v Podvihorlatských novinách v sume 65 € Excel Media Group, s.r.o., Okružná 1293/34, Michalovce 05.04.2022
11.04.2022 28/2022 Oprava ohrevného pultu v ŠJ v cene 52,20 €   Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou  11.04.2022
11.04.2022 29/2022 ŠvP - ubytovanie v penzióne v sume 5 900 € PSP Morava, s.r.o., Tatranská Lomnica 42, Vysoké Tatry 11.04.2022
12.04.2022 30/2022 Oprava strechy na ZŠ v sume 2 721,60 € Martin Michalenko - Klampo, Hažín nad Cirochou 187 12.04.2022
14.04.2022 31/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov ZŠ v cene 1 444,02 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 14.04.2022
14.04.2022 32/2022 Servisná prehliadka traktorovej kosačky v cene 61,81 € Jarkop, s.r.o., Sladkovičová 13, Humenné 14.04.2022
20.04.2022 33/2022 Nákup krytov na iPady - 10 ks v sume 690 € Traco Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 20.04.2022
20.04.2022 34/2022 Nákup krytov na iPady - Erasmus+, 8 ks v cene 552 € Traco Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 20.04.2022
26.04.2022 35/2022 Oprava umývačky riadu T-155 v cene 90 €   Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou  26.04.2022
28.04.2022 36/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov ŠJ v cene 652,04 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 28.04.2022
02.05.2022 37/2022 Nákup čistiacich a ochranných prostriedkov ŠJ v cene 104,36 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 02.05.2022
20.05.2022 38/2022 Nákup notebooku a príslušenstva - Erasmus+ v sume 1 554,90 € ELINKX, a.s., Novoveská 1262/95, Ostrava 20.05.2022
24.05.2022 39/2022 Nákup učebníc na II. stupeň v sume 747,20 € Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 24.05.2022
27.05.2022 40/2022 Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi v ŠJ v cene 582,35 € Wintex, s.r.o., Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 27.05.2022
27.05.2022 41/2022 Odborná rehliadka a odborná skúška elek. rozvodov v cene 1 690 € Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 27.05.2022
31.05.2022 42/2022 Nákup učebníc pre I. stupeň v cene 7 918,79 € Aitec, s.r.o.  Slovinská 12, Bratislava 31.05.2022
31.05.2022 43/2022 Nákup učebníc pre I. stupeň v cene 320,21 € Aitec, s.r.o.  Slovinská 12, Bratislava 31.05.2022
03.06.2022 44/2022 Nákup pracovných odevov - ŠJ v cene 30,80 € Jedálne.sk, s.r.o., Vysokoškolákov 33/3, Žilina 03.06.2022
03.06.2022 45/2022 Oprava struhača v ŠJ v cene 562,80 €   Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou  03.06.2022
03.06.2022 46/2022 Nákup učebníc pre 1. ročník v cene 1 817,70 € Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 03.06.2022
16.06.2022 47/2022 Nákup ocenení na projekt "Na jazykových krídlach" v cene 238 € Ing. Ivana Lepótová, Laborecká 1864/25, Humenné 16.06.2022
21.06.2022 48/2022 Renovácia tonerov 5 ks v cene 142 € Delta Humenné, s.r.o., 26.Novembra 1, Humenné 21.06.2022
23.06.2022 49/2022 Nákup kníh na projekt "Na jazykových krídlach" v cene 161,10 € GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov 23.06.2022
27.06.2022 50/2022 Podanie obedov pri príležitosti ukončenia školského roka 21/22 v sume 1 140 € zo sociálneho fondu Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, Strážske 27.06.2022
28.06.2022 51/2022 Preprava autobusom - výlet zamestnanci zo sociálneho fondu v cene 400 € SAD Humenné, a.s., Fidlíková 1, Humenné 28.06.2022
28.06.2022 52/2022 Servis 2 serverových switchov na ZŠ v cene 149 € Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 28.06.2022
29.06.2022 53/2022 Nákup učebníc a pracovných zošitov - CJ pre I. stupeň v sume 2 747,70 € GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov 29.06.2022
01.07.2022 54/2022 Maliarske práce v priestoroch ŠJ v sume 616,20 € Burda Jozef, SNP 20, Humenné 01.07.2022
06.07.2022 55/2022 Oprava gastrozariadenia v ŠJ v cene 70,14 €   Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou  06.07.2022
15.07.2022  56/2022 Nákup učebníc a pracovných zošitov - CJ pre II. stupeň v sume 7 643,30 € GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov 15.07.2022
15.07.2022 57/2022 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ v cene 822,25 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 15.07.2022
01.08.2022 58/2022 Maliarske a natieračske práce tried, chodieb, šatní na ZŠ v sume 4 975,70€ Jozef Burda, SNP 20, Humenné 01.08.2022
10.08.2022 59/2022 Nákup pracovných zošitov na NBV pre 1. ročník v sume 129,75 € KPaKC, n.o., Bottova 15, Levoča 10.08.2022
10.08.2022 60/2022 Nákup účebníc SJL pre 8. ročník v sume 1 065 € Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 10.08.2022
15.08.2022 61/2022 Školenia na projekt Bio labáky "Práca so systémom zberu dát pomocou laboratória podporovaného počítačom" v sume 2 500 € PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1, Michalovce 15.08.2022
15.08.2022 62/2022 Školenia na projekt Bio labáky "Metodika tvorby školských experimentov v prírodovedných predmetoch s používaním laboratória podporovaného počítačom" v sume 2 600 € PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1, Michalovce 15.08.2022
17.08.2022 63/2022 Renovácia tonerov 2 ks v cene 46,20 € Delta Humenné, s.r.o., 26.Novembra 1, Humenné 17.08.2022
19.08.2022 64/2022 Nákup pracovných zošitov na NBV v sume 136 € Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 19.08.2022
19.08.2022 65/2022 Montáž kuch. linky a príslušenstva v sume 1 338,98 € VHP, s.r.o., Partizánská 30, Humenné 19.08.2022
23.08.2022 66/2022 Nákup hygienických potrieb na ZŠ v sume 879,65 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 23.08.2022
26.08.2022 67/2022 Nákup kancelárskeho papiera na Chémiu v sume 104,78 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 26.08.2022
08.09.2022 68/2022 Nákup CD k pracovným učebniciam pre I. stupeň v sume 210,60 € Aitec, s.r.o.  Slovinská 12, Bratislava 08.09.2022
08.09.2022 69/2022 Nákup pracovných zošitov pre 7. ročník pre žiaka so špec. potrebami v sume 55,90 € preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava 08.09.2022
08.09.2022 70/2022 Nákup popisovačov Centropen na tabule v sume 75 € Dataservis, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 08.09.2022
09.09.2022 71/2022 Oprava elek. panvice v ŠJ v sume 94,80 €   Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou  09.09.2022
14.09.2022 72/2022 Nákup učebníc hudobnej výchovy pre 5. ročník v cene 67,50 € Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 14.09.2022
19.09.2022 73/2022 Nákup zbierky z Matematiky pre 5-8. ročník v sume 452 € Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 19.09.2022
21.09.2022 74/2022 Čistenie kanalizácie na ZŠ v sume 138 € MH Line, s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou 21.09.2022
26.09.2022 75/2022 Nákup prac. zošitov na ruský jazyk cvč v sume 45,50 € GLOSSA, I. Treťjakov, Vihorlatská 23, Prešov 26.09.2022
28.09.2022 76/2022 Nákup učebníc etickej výchovy 1-3 ročník v sume 222 € RAABE Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 28.09.2022
28.09.2022 77/2022 Nákup list-bianco s vodotlčou v cene 202,80 € Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 28.09.2022
06.10.2022 78/2022 Nákup káblov UTP k PC 16 ks v sume 20,80 € IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 06.10.2022
07.10.2022 79/2022 Oprava konvektomatu Retigo v ŠJ v sume 69 €   Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou  07.10.2022
 11.10.2022 80/2022  Nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov ZŠ v sume 922,78 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné   11.10.2022
14.10.2022 81/2022 Renovácia tonerov v sume 189,60 € Delta Humenné, s.r.o., 26.Novembra 1, Humenné 14.10.2022
19.10.2022 82/2022 Nákup školských potrieb pre deti v HN na 1.polrok v sume 49,80 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 19.10.2022
21.10.2022 83/2022 Deratizácia priestorov ŠJ a kuchyne v sume 87,60 € KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 21.10.2022
07.11.2022 84/2022 Nákup switch D-Link DGS na ZŠ v sume 184,56 € Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava 07.11.2022
08.11.2022 85/2022 Nákup tenisových loptičiek Dunlop fort v cene 252 € MDDr. Jana Galajdová, Ul. Mládeže 2351/2, Poprad 08.11.2022
10.11.2022 86/2022 Nákup iPad 64 GB - projekt MPC v cene 575 € Traco Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 10.11.2022
15.11.2022 87/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov ŠJ v cene 329,30 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 15.11.2022
17.11.2022 88/2022 Nákul medailí - 48 ks na Viacboj všestrannosti v cene 67,45 € Krajské športové centrum, Námestie Mieru 1, Prešov 17.11.2022
18.11.2022 89/2022 Nákup 2 ks tabúľ s posuvom v cene 2 592 € MB TECH BB, s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica 18.11.2022
18.11.2022 90/2022 Odb. prehliadka a skúška elek. ručného náradia a elek. prenos. spotrebičov v cene 1 630 € Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 18.11.2022
18.11.2022 91/2022 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov v cene 361,48 € Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné 18.11.2022
21.11.2022 92/2022 Nákup popisovačov Centropen na tabule v sume 210 € Dataservis, s.r.o., Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou 21.11.2022
22.11.2022 93/2022 Nákup prac. zošitov a učebníc pre II. stupeň v cene 192 € Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 22.11.2022
24.11.2022 94/2022 Nákup učebník etická výchova pre 4. ročník v sume 60 € RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 24.11.2022
25.11.2022 95/2022 Deratizácia priestorov ZŠ v cene 72 € KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 25.11.2022
25.11.2022 96/2022 Nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ v sume 221,66 € Hagleitner Hygiene SR, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 25.11.2022
02.12.2022 97/2022 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ v cene 56,76 € Hagleitner Hygiene SR, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 02.12.2022
06.12.2022 98/2022 Prenájom nebytových priestorov v CVČ pre deti v ŠKD - Vianočná besiedka v cene 10 € CVČ, Námestie slobody 1736/48, Humenné 06.12.2022
06.12.2022 99/2022 Nákup kancelárskeho papiera v cene 984 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 06.12.2022
06.12.2022 100/2022 Nákup 30 ks školskej zostavy (lavica a 2 ks stoličiek) v sume 4 716 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 06.12.2022
08.12.2022 101/2022 Nákup iPadov 10.2" v počte 15 ks v sume 5 835,06 € Traco Computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 08.12.2022
12.12.2022 102/2022 Podanie obedov pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2022 v sume 690 € zo sociálneho fondu Jedáleň Stanley, Osloboditeľov 1631/114, Humenné 12.12.2022
12.12.2022 103/2022 Nákup interiérového vybavenenia na ZŠ - taburetky - oddychová zóna v cene 1 599,20 € Insgraf, s.r.o., Kráľovská 8, Šaľa 12.12.2022
13.12.2022 104/2022 Nákup notebookov Acer Aspire v počte 18 ks, celková suma 7 902 €  IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 13.12.2022
13.12.2022 105/2022 Nákup florbalového vybavenia v cene 370,64 € Necy, s.r.o., Horní náměstí 839, Slavičín 13.12.2022
15.12.2022 106/2022 Nákup Interaktívnej tabule ELITEBOARD D82 v cene 705 €  IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 15.12.2022
16.12.2022 107/2022 Nákup interiérového vybavenia - kancel. kréslá a dvojkreslá Cuba v cene 5 226,49  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 16.12.2022
16.12.2022 108/2022 Oprava umývačky riadu v ŠJ v sume 426 €   Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou  16.12.2022
19.12.2022 109/2022 Nákup 30 ks školskej zostavy (lavica a 2 ks stoličiek) v sume 4 716 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 19.12.2022
21.12.2022 110/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v cene 952,37 €  Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 21.12.2022
21.12.2022 111/2022 Nákup notebookov Acer Aspire v počte 5 ks a projktor Epson v cene 3 043 €  IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 21.12.2022
 
Objednávky rok 2021
dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ dátum zverejnenia
 22.01.2021 01/2021 Nákup zariadenia ŠJ - projekt modernizácia ŠJ v sume 6 206 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemerianska 50, Vranov nad Topľou 22.01.2021 
28.01.2021  02/2021 Nákup multimed. CD pre 1. ročník - šlabikár v sume 15,90 € Orbit Pictus Istropolitana, Hrachová 34, Bratislava  28.01.2021 
 04.02.2021 03/2021 Nákup respirátorov FFP2 pre zamestnancov v cene 216 €  KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné   04.02.2021
 08.02.2021  04/2021  Nákup školských tlačív v hodnote 94,45 € Ševt, a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica  08.02.2021 
 10.02.2021  05/2021  Nákup dezinfekčných prostriedkov pre ŠJ v hodnote 60,96 €   KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné  10.02.2021
16.02.2021 06/2021 Výrub 18 ks topoľov v areáli ZŠ v hodnote 2 835,82 € Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, Humenné 16.02.2021
18.02.2021 07/2021 Nákup materiálu na projekt Erasmus+ IKT v záhradách v sume 514,37 € Lean Commerce, s.r.o., Rosinská cesta 13, Žilina 18.02.2021
18.02.2021 08/2021 Nákup záhradného setu 2 ks na projekt Erasmus+ IKT v záhradách v sume 421 € Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava 18.02.2021
22.02.2021 10/2021 Nadácia Pontis - nákup Micro:Bit sada - 10 ks v sume 360 € Stream IT, s.r.o. Bezručova 9, Bratislava 22.02.2021
02.03.2021 11/2021 Nákup tablet IPad 2 - 2 ks, projekt Erasmus + Malí programátori v sume 961, 70 € Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava 02.03.2021
02.03.2021 12/2021 Nákup Dron Ryze Tello - 2 ks, projekt Erasmus + Malí programátori v sume 226,40 € Alza.sk, s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava 02.03.2021
08.03.2021 13/2021 Inzercia - Zápis do 1. ročníka v sume  60 € 1. Humenská, a.s., Kukorelliho 34, Humenné 08.03.2021
18.03.2021 14/2021 Nákup školských potrieb pre deti v HN na 2. polrok v sume 149,40 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 18.03.2021
18.03.2021 15/2021 Inzercia v Podvihorlatských noviných - zápis do 1. ročníka v sume 45 € Lini Press, s.r.o., Jasenovská 2497, Humenné 18.03.2021
23.03.2021 16/2021 Nákup kancelárskych potrieb v hodnote 74,88 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 23.03.2021
23.03.2021 17/2021 Deratizácia kuchyne a priestorov ŠJ v sume 81,60 € KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné 23.03.2021
06.04.2021 18/2021 Nákup notebookov na dotáciu pre 1-4 ročník v sume 2 171,80 € Focus computer s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 06.04.2021
08.04.2021 19/2021 Renovácia tonerov v sume 90,90 € Delta Humenné, s.r.o. 26. novembra 1, Humenné 08.04.2021
09.04.2021 20/2021 Nákup učebníc 1. ročník - náboženská výchova cez dotáciu v sume 322,55 € KPKC, n.o., Bottova 15, Levoča 09.04.2021
14.04.2021 21/2021 Nákup učebníc pre 1-4 ročník na dotáciu v sume 1 416 € Orbit Pictus Istropolitana, s.r.o., Hrachová 34, Bratislava 14.04.2021
16.04.2021 22/2021 Nákup učebníc pravoslávneho náboženstva v sume 486,30 € Nitech, s.r.o., Pekná 14 205/6, Prešov 16.04.2021
16.04.2021 23/2021 Nákup učebníc matematika pre 3. ročník v hodnote 97,50 € Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava 16.04.2021
16.04.2021 24/2021 Nákup učebníc pre 4. ročník na dotáciu v hodnote 177,05 € Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava 16.04.2021
19.04.2021 25/2021 Nákup pracovných zošitov na NBV, 2-4 ročník - dotácia , v sume 384 € Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 19.04.2021
19.04.2021 26/2021 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb v hodnote 348,38 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 19.04.2021
19.04.2021 27/2021 Nákup adaptérov - 2 ks v hodnote 38 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 19.04.2021
21.04.2021 28/2021 Oprava umývačky riadu v ŠJ v sume 255,84 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 21.04.2021
21.04.2021 29/2021 Nákup kníh na dotáciu od štátu - Čítame radi 2 v sume 803,65 € Mgr. Igor Fejko, Knihkupectvo Čas na ticho, Laborecká 73, Humenné 21.04.2021
21.04.2021 30/2021 Nákup učebných pomôcok na projekt Pontis v sume 168,70 € Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II 49/2413, Košice 21.04.2021
23.04.2021 31/2021 Montáž osvetlenia a oprava elektroinštalácie na ZŠ v sume 285 € Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 23.04.2021
26.04.2021 32/2021 Tlač poštových poukazov pre ŠJ v sume 61,67 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 26.04.2021
03.05.2021 33/2021 Nákup čistiacich prostriedkov v sume 393,12 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 03.05.2021
03.05.2021 34/2021 Oprava zásuvkového obvodu v kabinetoch ZŠ v sume 29 € Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 03.05.2021
03.05.2021 35/2021 Nákup plastových farebných stolov a stoličiek na projekt mesto "Na jazykových krídlach" v sume 814 € Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11, Košice 03.05.2021
11.05.2021 36/2021 Nákup plastových figúr na šachovnicu v sume 254,50 € Miroslav Pálka, L. Novomestského 1350/114, Senica 11.05.2021
14.05.2021 37/2021 Nákup antuky 24t v celkovej cene 1 699,20 € Stavmat stavebniny, s.r.o., Pezinská 56, Malacky 14.05.2021
14.05.2021 38/2021 Nákup vlajok SR a EÚ v sume 156 € 2U, s.r.o., Martinengova 1, Bratislava 14.05.2021
17.05.2021 39/2021 Renovácia tonerov v sume 67,80 € Delta Humenné, s.r.o. 26. novembra 1, Humenné 17.05.2021
17.05.2021 40/2021 Nákup kancelárskych a hygienickych prostriedkov v sume 514,56 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 17.05.2021
20.05.2021 41/2021 Nákup vstupného terminálu na meranie teploty v cene 1 536 € Mepis Healthcare, s.r.o., 1. mája 220/19, Poprad 20.05.2021
21.05.2021 42/2021 Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov do ŠJ v sume 551,30 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 21.05.2021
24.05.2021 43/2021 Rozvoz antuky na školskom ihrisku s pracovných strojom UNC v sume 156 € HS-Trans, s.r.o., Tolstého 110/12, Humenné 24.05.2021
04.06.2021 44/2021 Nákup obrusoviny do ŠJ v cene 314,88 € Praktik Textil, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava 04.06.2021
08.06.2021 45/2021 Vykonanie odbornej skúšky výťahov v ŠJ v sume 62 € Jozef Karandušovský, Nám. slobody 61, Humenné 08.06.2021
08.06.2021 46/2021 Nákup kníh na projekt mesto - "Na jazykových krídlach" v sume 200,37 € Knihkupectvo na korze, Jasenovská 50, Humenné 08.06.2021
08.06.2021 47/2021 Prepravné služby na projekt Erasmus+ K2 - mobility SR v sume 426,79 € SAD Humenné, a.s., Fidliková 1, Humenné 08.06.2021
10.06.2021 48/2021 Elektroinštalačné práce v ŠJ v celkovej sume 624,67 € Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 10.06.2021
14.06.2021 49/2021 Nákup čítaniek a pracovných zošitov pre 3. ročník v sume 698,28 € Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 14.06.2021
14.06.2021 50/2021 Nákup učebníc a pracovných zošitov na 1-4 v sume 6 134,37 € Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 14.06.2021
14.06.2021 51/2021 Čistenie a monitoring kanalizácie na ZŠ v sume 402 € MH Line, s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou 14.06.2021
16.06.2021 52/2021 Oprava strechy - montáž atík s fóliou na ZŠ v sume 2 100 € Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné 16.06.2021
16.06.2021 53/2021 Oprava strechy na spojovacej chodbe ZŠ v sume 1 615,60 € Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné 16.06.2021
21.06.2021 54/2021 Podanie obedov pri príležitosi ukončenia školského roka 20/21 zo SF v sume 1480 € Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, Strážske 21.06.2021
23.06.2021 55/2021 Oprava strechy I. stupeň ZŠ v sume 651 € Klampo MM, s.r.o., Hažín nad Cirochou 109, Humenné 23.06.2021
25.06.2021 56/2021 Maliarske a natieračske práce v ŠJ po zatečení v sume 473,50 € Burda Jozef, SNP 20, Humenné 25.06.2021
25.06.2021 57/2021 Maliarske a natieračske práce v priestoroch ŠJ - kuchyňa v sume 273,50 € Burda Jozef, SNP 20, Humenné 25.06.2021
09.07.2021 58/2021 Nákup čistiacich prostriedkov - upratovačky ZŠ v sume 804,79 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 09.07.2021
16.07.2021 59/2021 Nákup prac. zošitov NBV pre II. stupeň v sume 470,40 € Vydavateľstvo Don Bosco, Miletičova 7, Bratislava 16.07.2021
22.07.2021 60/2021 Nákup prac. obuvi a prac. odevov do ŠJ v sume 542,71 € Mgr. Darina Zavacká, Jilemnické sady 866/9, Humenné 22.07.2021
30.07.2021 61/2021 Nákup čistiacich a hygienických potrieb pre ZŠ v sume 131,83 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 30.07.2021
30.07.2021 62/2021 Oprava rozvádzača v kuchyni v celkovej cene 4 991,88 € Ing, Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 30.07.2021
04.08.2021 63/2021 Maliarske a natieračske práce na ZŠ v hodnote 4 998,40 € Jozef Burda, SNP 20, Humenné 04.08.2021
12.08.2021 64/2021 Montáž elektroinštalácie v učebni IKT v cene 543,06 € Ing, Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 12.08.2021
 20.08.2021 65/2021 Nákup učebníc nemeckého jazyka v sume 85 € Klett nakladateľstvo, s.r.o., Jičínská 2348/10, Praha    20.08.2021
30.08.2021 66/2021 Nákup CD podpory k učebniciam pre I. stupeň v sume 555,65 € Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 30.08.2021
30.08.2021 67/2021 Nákup dezinfekčných prostriedkov na ZŠ v cene 1 659,60 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 30.08.2021
02.09.2021 68/2021 Deratizácia v priestoroch ZŠ v cene 96 € KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13, Humenné 02.09.2021
03.09.2021 69/2021 Nákup učebníc geografie pre 9. ročník v cene 720 € Expol Pedagogika, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava 03.09.2021
03.09.2021 70/2021 Nákup učebných pomôcok - náučné mapy v cene 79 € Fast Advert, s.r.o., Příkop 843/4, Brno 03.09.2021
06.09.2021 71/2021 Nákup zdroja 400 W v cene 29,40 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 06.09.2021
08.09.2021 72/2021 Nákup monitora DELL v cene 79 € DATASERVIS Vranov, s.r.o., Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou 08.09.2021
10.09.2021 73/2021 Nákup tonera do tlačiarne v sume 259,20 € Konica Minolta, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava 10.09.2021
14.09.2021 74/2021 Nákup príslušenstva k umývačke riadu v sume 1041,60 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 14.09.2021
17.09.2021 75/2021 Nákup učebníc anglického jazyka pre II. stupeň v sume 280,48 € Megabooks SK, s.r.o., Kopčianska 3748/41, Bratislava 17.09.2021
20.09.2021 76/2021 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na ZŠ v sume 478,85 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 20.09.2021
20.09.2021 77/2021 Nákup kompativilnej lampy do projektora EPSON v cene 93,55 € Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3 20.09.2021
23.09.2021 78/2021 Prenájom kontajnera na zmesový odpad 7m3 v cene 39,40 € Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018 23.09.2021
28.09.2021 79/2021 Renovácia tonerov na ZŠ v cene 203,90 € Delta Humenné, s.r.o. 26. novembra 1, Humenné 28.09.2021
28.09.2021 80/2021 Nákup pracovných zošitov OBN, Literatúra, Etika v sume 111 € TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 28.09.2021
28.09.2021 81/2021 Nákup košov na taniere a príbory do umývačky riadu v ŠJ v sume 360 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 28.09.2021
06.10.2021 82/2021 Nákup učebných pomôcok na matematiku II. stupeň v cene 132,80 € Legal Soft, s.r.o., Partizánska 34, Turčianske Teplice 06.10.2021
08.10.2021 83/2021 Nákup LCD monitora do ŠJ v sume 69 € DATASERVIS Vranov, s.r.o., Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou 08.10.2021
08.10.2021 84/2021 Nákup náučných drevených puzzle na I. stupeň v cene 517,10 € Raj pre deti, s.r.o., Hlavná 542/301, Dlhé nad Cirochou 08.10.2021
08.10.2021 85/2021 Oprava vodovodných ventilov v ŠJ v cene 72 € VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 08.10.2021
08.10.2021 86/2021 Preprava autobusom počas mobility projekt Erasmus+ v sume 240,10 € SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, Humenné 08.10.2021
20.10.2021 87/2021 Nákup pracovných odovov - upratovačky ZŠ v cene 211,80 € Mgr. Darina Zavacká, Jilemnické sady 866/9, Humenné 20.10.2021
20.10.2021 88/2021 Nákup školských pomôcok pre deti v HN za II. polrok v sume 116,20 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 20.10.2021
22.10.2021 89/2021 Nákup tonerov na projekt Erasmus+ O krok vpred v sume 394,70 € Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, Bratislava 22.10.2021
25.10.2021 90/2021 Oprava rozhlasovej ústredňe a nabíjačky pre akumulátor, servis notebooku HP a výmena ram v cene 130,90 € Ing, Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 25.10.2021
27.10.2021 91/2021 Nákup VGA HD kábla v sume 17,40 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 27.10.2021
29.10.2021 92/2021 Oprava chladiarenského zariadenia v ŠJ v sume 357,24 € Ján Jankaj, Partizánska 1060, Snina 29.10.2021
02.11.2021 93/2021 Demontáž starého a montáž nového zábradlia v sume 6 100,56 € Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 02.11.2021
03.11.2021 94/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického ručného náradia a elektrických prenosných spotrebičov v cene 1 655 € Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 03.11.2021
03.11.2021 95/2021 Nákup čistiacich prostriedkov v ŠJ v cene 220,73 € Hagleitner Hygiene SR, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 03.11.2021
03.11.2021 96/2021 Nákup a osadenie exteriérových herných prvokov v cene 5 690 € L-Den Slovakia, s.r.o., Kamenná 202/40, Lutila 03.11.2021
03.11.2021 97/2021 Nákup tabúľ Triptych s posuvom - 4 ks v sume 4 850,40 € MB TECH BB, s.r.o., Priemyselná ulica 15449/2, Banská Bystrica 03.11.2021
05.11.2021 98/2021 Oprava varného kotla Gastro - Haal v ŠJ v cene 78 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemerianska 50, Vranov nad Topľou 05.11.2021
05.11.2021 99/2021 Nákup prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ v cene 50,40 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemerianska 50, Vranov nad Topľou 05.11.2021
05.11.2021 100/2021 Čistenie kanalizácie na ZŠ v cene 240 € MH - Line, s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou 05.11.2021
08.11.2021 101/2021 Online seminár - Novela zákona o pedag. a odbor. zamestnancoch v sume 45 € JUDr. Danica Bedlovičová, Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica 08.11.2021
19.11.2021 102/2021 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva v cene 285,49 € Požiarný servis Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné 19.11.2021
19.11.2021 103/2021 Nákup 2 kartóny tenisových lôpt na CVĆ R4H, s.r.o., Opavská 10229/26A, Bratislava 19.11.2021
19.11.2021 104/2021 Kalibrácia váh v ŠJ v cene 182,40 € Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30 19.11.2021
24.11.2021 105/2021 Nákup učebných pomôcok - náučné mapy v cene 551,20 € ABII Mapy, s.r.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza 24.11.2021
25.11.2021 106/2021 Čistenie kanalizácie v ŠJ v sume 348 € MH - Line, s.r.o., Porubská 683/36, Vranov nad Topľou 25.11.2021
26.11.2021 107/2021 Oprava okenných žalúzií a výmena plastovej výplne v cene 498 € Ing. Stanislav Berta - Jast, Partizánska 4, Humenné 26.11.2021
30.11.2021 108/2021 Nákup notebookov ASUS - 6 ks v cene 2 952 € AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, Prešov 30.11.2021
03.12.2021 109/2021 Nákup notebookov HP 250 G8 - 16 ks v sume 7 807,87 € RASSE, s.r.o., SNP 12, Humenné 03.12.2021
03.12.2021 110/2021 Nákup a osadenia exteriérových herných prvkov na ihrisko v sume 4039 € Informatívne vitríny, s.r.o., Kamenná 202/40, Lutila 03.12.2021
09.12.2021 111/2021 Nákup školských tabúľ Triptych - 6 ks v sume 6 300 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 09.12.2021
09.12.2021 112/2021 Nákup 30 ks školskej zostavy (lavica a 2 ks stoličiek) v sume 3844,80 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 09.12.2021
13.12,2021 113/2021 Nákup germicídneho žiariča Prolux G v sume 385 € Zdravko, s.r.o., Mäsiarska 26, Košice 13.12.2021
13.12,2021 114/2021 Nákup materiálno-spotrebných noriem pre ŠJ v sume 79,49 € Jedálne.sk, s.r.o., Pod Bránou 1820/8, Spišská Sobota 13.12,2021
17.12.2021 115/2021 Nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok v sume 2784,55 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 17.12.2021
21.12.2021 116/2021 Nákup 11 ks iPadov a príslušenstva v sume 4 899 €

Traco computers, Kukučínová 3/1663, Piešťany

21.12.2021
21.12.2021 117/2021 Nákup kancelárskeho papiera a popisovačov, stierok na tabuľu v sume 449 € Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou 21.12.2021
21.12.2021 118/2021 Renovácia tonerov 6 ks v sume 141,30 € Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 21.12.2021
 
Objednávky rok 2020
dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ dátum zverejnenia
03.01.2020 01/2020 Nákup Lego Spike - 3 ks, projekt Orange v hodnote 1 226 € Eduxe Slovensko, s.r.o., M.C. Sklodowskej 2, Bratislava 03.01.2020
07.01.2020 02/2020 Nákup stravných lístkov v počte 340 ks + zmluvná odmena v celkovej hodnote 1 333,29 € DOXX, s.r.o., Kálov 356, Žilina 07.01.2020
07.01.2020 03/2020 Posúdenie zdravotných rizík a kategor. prác v hodnote 72 € LPSo, s.r.o., Laborecká 18, Humenné 07.01.2020
09.01.2020 04/2020 Čalúnnenie dverí 2 ks na ZŠ v sume 382 € Marek Krivjančin, Kochanovce 50, Humenné 09.01.2020
09.01.2020 05/2020 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ v hodnote 488,77 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 09.01.2020
10.01.2020 06/2020 Nákup Blue Bot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň v sume 89 € PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1, Michalovce 10.01.2020
10.01.2020 07/2020 Nákup Blue Bot USB - projekt Erasmus+ I. stupeň v sume 178 € PMS Delta, s.r.o., Fándlyho 2005/1, Michalovce 10.01.2020
10.01.2020 08/2020 USB-C Power adapter - projekt Erasmus+- II. stupeň v sume 100,01 € Traco computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 10.01.2020
13.01.2020 09/2020 Montáž zásuviek učebne II. stupeň - 70 € Ing. Š. Adámek - Merel, Tulipánova 3591/5, Michalovce 13.01.2020
14.01.2020 10/2020 Nákup tonerov a príslušenstva - projekt Erasmus+ - I.stupeň - 72,50 € MV-COMP, s.r.o., Námestie Slobody 2556/63, Humenné 14.01.2020
14.01.2020 11/2020 Nákup školských tlačív v sume 55,18 € Ševt, a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 14.01.2020
14.01.2020 12/2020 Sipasy na LV v termíne od 20-24.01.2020 pre 53 žiakov v sume 1 638 € Hornonitrianske Bane, a.s., Matice Slovenskej 10, Prievidza 14.01.2020
16.01.2020 13/2020 Elektroinštalačné práce v ŠJ v sume 101,20 € Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 16.01.2020
16.01.2020 14/2020 Renovácia tonerov v hodnote 90,90 € Delta Humenné, s.r.o. 26. novembra 1, Humenné 16.01.2020
16.01.2020 15/2020 Časopis SLÁVIK 2020 v hodnote 9 € ARES, s.r.o., Elektrárenská 12091, Bratislava 16.01.2020
22.01.2020 16/2020 Elektroinštalačné práce na ZŠ v hodnote 152,65 € Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 22.01.2020
30.01.2020 17/2020 Offline maxi balík CD pre 3. a 4. ročník - metoditky v sume 51,84 € Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 30.01.2020
04.02.2020 18/2020 Stropný držiak na Funtronic v sume 33 € Unikor trade, s.r.o., Hlavná 304/9, Ľubochňa 04.02.2020
07.02.2020 19/2020 Adaptér HDMI v sume 27,80 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 07.02.2020
18.02.2020 20/2020 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ v hodnote 624,78 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 18.02.2020
20.02.2020 21/2020 Nákup dezinfekčných gélov v sume 134,68 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 20.02.2020
25.02.2020 22/2020 Nákup ROLL-UP na projekt Erasmus+ K2 - Čepová v sume 50 € Mgr. Maroš Pavlinský, Třebíčská 9, Humenné 25.02.2020
25.02.2020 23/2020 Demontáž 6 ks tabúľ v hodnote 216 € MB TECH, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1 25.02.2020
25.02.2020 24/2020 Nákup ROLL-UP na projekt Erasmus+ K2 - Čepová v sume 88 € Mgr. Maroš Pavlinský, Třebíčská 9, Humenné 25.02.2020
25.02.2020 25/2020 Nákup Bee-Bot a Blue-Bot - projekt Erasmus+K2 - Čepová v sume 97,59 € Moravia Consulting, s.r.o., Olomoucká 1213/83, Brno 25.02.2020
25.02.2020 26/2020 Nákup OZOBOT, školská sada 18 ks - projekt Erasmus+K2 - Čepová v sume 1 445,01 € Ján Šustr - JS Computers, Hynaisova 773/38A, Ústi nad Labem 25.02.2020
28.02.2020 27/2020 Výmena kovania vchodových dverí v ŠJ v sume 187,32 € Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 28.02.2020
03.03.2020 28/2020 Nákup čistiacich prostriedkov na ZŠ v sume 147,02 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 03.03.2020
03.03.2020 29/2020 Oprava gastrozariadení v ŠJ v hodnote 501,12 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 03.03.2020
16.03.2020 30/2020 Nákup školských potrieb pre deti v HN na 1. polrok v sume 199,20 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 16.03.2020
20.03.2020 31/2020 Renovácia tonerov v hodnote 68,30 € Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 20.03.2020
02.04.2020 32/2020 Nákup antibakteriálnych gélov na ZŠ v hodnote 575 € Alda, s.r.o., Hudcovce 67 02.04.2020
02.04.2020 33/2020 Nákup dezinfekčných čistiacich prostriedkov do ŠJ v sume 390,06 € Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 02.04.2020
03.04.2020 34/2020 Renovácia tonerov v hodnote 180,80 € Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 03.04.2020
03.04.2020 35/2020 Nákup dezinfekcie do ŠJ v hodnote 83,28 € Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 03.04.2020
07.04.2020 36/2020 Nákup dezinfekcie a čistiacich prostriedkov do ŠJ v hodnote 62,16 € Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 07.04.2020
15.04.2020 37/2020 Servisná prehliadka traktorovej kosačky v sume 162,90 € Jarkop, s.r.o., Sládkovičova 13, Humenné 15.04.2020
16.05.2020 38/2020 Nákup dezinfekcie ZŠ v sume 419,40 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 16.05.2020
20.05.2020 39/2020 Nákup zásobníkov a dezinfekcie na ZŠ v hodnote 280, 48 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 20.05.2020
21.05.2020 40/2020 Nákup ochranných tvárových štítov na ZŠ v sume 33 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 21.05.2020
21.05.2020 41/2020 Nákup ochranných rukavíc do ŠJ v hodnote 35,42 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 21.05.2020
26.05.2020 42/2020 Nákup ochranných pomôcok a čistiacich prostriedkov na ZŠ - 205,30 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 26.05.2020
26.05.2020 43/2020 Renovácia tonerov COVID 19 v sume 46,20 € - dohadovacie konanie Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 26.05.2020
28.05.2020 44/2020 Nákup zásobníkov na ZŠ v sume 161,46 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 28.05.2020
01.06.2020 45/2020 Nákup utierok do zásobníkov v sume 258,12 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 01.06.2020
08.06.2020 46/2020 Nákup tovaru pre ŠJ v sume 23,53 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 08.06.2020
10.06.2020 47/2020 Dokúpenie dezinfekcie na ZŠ v hodnote 231,66 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 10.06.2020
22.06.2020 48/2020 Nákup pracovných odevov do ŠJ v sume 408,71 € Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné 22.06.2020
24.06.2020 49/2020 Renovácia tonerov COVID 19 v sume 46,20 € - dohadovacie konanie Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 24.06.2020
25.06.2020 50/2020 Maliarske práce v priestoroch ŠJ v sume 395,80 € Burda Jozef, SNP 20, Humenné 25.06.2020
29.06.2020 51/2020 Ubytovanie a strava pre 51 zam. na konci šk. roka zo SF - 2 040 € Pro Global, s.r.o., Hlavná 100, Prešov 29.06.2020
30.06.2020 52/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 3 529,68 € AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 30.06.2020
30.06.2020 53/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 377,25 € KP a KC, n.o., Bottová 15, Levoča 30.06.2020
30.06.2020 54/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 702 € Orbit Pictus Istropolitana, Hrachová 34, Bratislava 30.06.2020
30.06.2020 55/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 328 € Don Bosco - vydavateľstvo, Miletičova 2, Bratislava 30.06.2020
30.06.2020 56/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 551 € SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava 30.06.2020
30.06.2020 57/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 392 € Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 30.06.2020
03.07.2020 58/2020 Zhotovenie samolepiek, čísel na skrinky pre ZŠ v sume 150,70 € Bc. Dávid Pruša - rekl. agentúra, Štefániková 37, Humenné 03.07.2020
03.07.2020 59/2020 Oprava chladiarenského zariadenie v ŠJ - 114 € Ján Jankaj, Partizánska 1 060, Snina 03.07.2020
24.07.2020 60/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 493,90 € AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 24.07.2020
03.07.2020 61/2020 Nákup školských tlačív v sume 132,58 € Ševt, a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica 03.07.2020
13.07.2020 62/2020 Nákup čistiacich prostriedkov - ZŠ v sume 215,81 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 13.07.2020
13.07.2020 63/2020 Nákup gumových obrusov do ŠJ v hodnote 157,44 € Praktik Textil, s.r.o., Mierova 271, Strážské 13.07.2020
17.07.2020 64/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 1 188 € Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 17.07.2020
22.07.2020 65/2020 Maliarske a natieračske práce v priestoroch ZŠ v sume 2 387,50 € Jozef Burda, SNP 20, Humenné 22.07.2020
22.07.2020 66/2020 Zhotovenie rámov na tabule v sume 210 € Igor Bacák, Komenského 1436/3, Humenné 22.07.2020
24.07.2020 67/2020 Nákup interiérového vybavenia na ZŠ v hodnote 990 € Famm, a.s., Staničná 21, Humenné 24.07.2020
24.07.2020 68/2020 Stavebné práce v priestoroch ZŠ v hodnote 15 501,83 € VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 24.07.2020
27.07.2020 69/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 1 624,50 € Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava 27.07.2020
27.07.2020 70/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 553 € Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 27.07.2020
30.07.2020 71/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 54,23 € AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 30.07.2020
30.07.2020 72/2020 Nákup Sprievodca učiteľa - Matematika II. stupeň v hodnote 42,80 € Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava 30.07.2020
30.07.2020 73/2020 Skrinka na núdzový kľúč - 8 ks v hodnote 40 € Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 30.07.2020
05.08.2020 74/2020 Nákup setov pre učiteľov CJ II. stupeň v sume 111,69 € Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 05.08.2020
17.08.2020 75/2020 Nákup učebníc Literatúra 5. ročník - 15 ks v sume 74,25 € Patria I, s.r.o., Vápenická 8, Prievidza 17.08.2020
19.08.2020 76/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 70 € Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 19.08.2020
24.08.2020 77/2020 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ v hodnote 612,64 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 24.08.2020
26.08.2020 78/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 344 € Don Bosco - vydavateľstvo, Miletičova 2, Bratislava 26.08.2020
28.08.2020 79/2020 Nákup ochranných tvárových štítov v sume 97,80 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 28.08.2020
11.09.2020 80/2020 Dodávka a montáž žalúzií na ZŠ v sume 1 590,24 € Modern Efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné 11.09.2020
11.09.2020 81/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 892,43 € AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 11.09.2020
14.09.2020 82/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 330 € Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 14.09.2020
14.09.2020 83/2020 Deratizácia priestorov ŠJ a kuchyne v hodnote 75,60 € KA-LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 14.09.2020
14.09.2020 84/2020 Odborná prehliadka elek. ručného náradia a spotrebičov v sume 1 700 € Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Humenné 14.09.2020
14.09.2020 85/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 951,06 € AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 14.09.2020
14.09.2020 86/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 907,06 € AITEC, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 14.09.2020
16.09.2020 87/2020 Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov ZŠ v sume 678,35 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 16.09.2020
16.09.2020 88/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 570,16 € Libera Terra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, Bratislava 16.09.2020
18.09.2020 89/2020 Nákup záhradného vozíka na ZŠ v hodnote 171,80 € e-Trade Europe, s.r.o., Šafarikovo Námestie 7, Bratislava 18.09.2020
23.09.2020 90/2020 Renovácia tonerov 6 ks v hodnote 136,10 € Delta Humenné, s.r.o., 26 Novembra 1, Humenné 23.09.2020
25.09.2020 91/2020 Nákup titulov online pre ZŠ v hodnote 16,90 € Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23/A, Žilina 25.09.2020
28.09.2020 92/2020 Nákup zásobníkov do tried na papierové utierky + príslušenstvo v hodnote 1 550,48 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 28.09.2020
02.10.2020 93/2020 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v ŠJ v sume 373,69 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 02.10.2020
06.10.2020 94/2020 Nákup učebníc z dotácie od štátu v sume 88 € Don Bosco - vydavateľstvo, Miletičova 2, Bratislava 06.10.2020
08.10.2020 95/2020 Nákup prislušenstva k notbookom v hodnote 34,60 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 08.10.2020
14.10.2020 96/2020 Kalibrácia teplomerov v ŠJ v hodnote 121,10 € Ing. Ivan Leško - Garoma, Sofijská 8, Košice 14.10.2020
14.10.2020 97/2020 Odborná skúška bleskozvodného zariadenia ZŠ + ŠJ v hodnote 1 200 € Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Humenné 14.10.2020
16.10.2020 98/2020 Nákup školských potrieb pre deti v HN na 2. polrok v sume 182,60 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 16.10.2020
16.10.2020 99/2020 Nákup pracovných odevov ZŠ v hodnote 242,34 € Wintex, s.r.o., Mierová 5216, Humenné 16.10.2020
22.10.2020 100/2020 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu ŠJ v sume 250,18 € Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 22.10.2020
04.11.2020 101/2020 Nákup notebookov v počte 9 ks v hodnote 4 311 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 04.11.2020
04.11.2020 102/2020 Nákup magnetov v sume 41,30 € Dataservis Vranov, s.r.o., Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou 04.11.2020
04.11.2020 103/2020 Montáž vonkajšieho osvetlenia v sume 89 € Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 04.11.2020
12.11.2020 104/2020 Nákup učebníc - dotácia v sume 417,40 € SPN - Mladé letá, Sasinkova 5, Bratislava 12.11.2020
12.11.2020 105/2020 Nákup učebníc I. stupeň - dotácia v sume 273,94 € Aitec, s.r.o., Slovinská 12, Bratislava 12.11.2020
12.11.2020 106/2020 Nákup učebníc II. stupeň - dotácia v sume 1 489,50 € Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 12.11.2020
16.11.2020 107/2020 Poskytnutie informácií k enviromen. vzdelávaniu, zber odpadu - 20 € Recyklohry, n.o., Lamačská cesta 45, Bratislava 16.11.2020
18.11.2020 108/2020 Nákup - digitálne pero v sume 49 € Traco computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 18.11.2020
18.11.2020 109/2020 Nákup kancelárske nábytku ZŠ v hodnote 3 233 € Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 18.11.2020
20.11.2020 110/2020 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 650,51 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 20.11.2020
23.11.2020 111/2020 Nákup dezinfekcie v sume 288 € Lekáreň Mária, s.r.o., Krátka 3, Humenné 23.11.2020
07.12.2020 112/2020 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov a ich oprava v sume 267,56 Požiarny servis - Hé, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné 07.12.2020
07.12.2020 113/2020 Nákup učebných pomôcok I. stupeň v hodnote 367,80 € Didactive.sk, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava 07.12.2020
07.12.2020 114/2020 Nákup učebných pomôcok I. stupeň v hodnote 41,20 € ABCedu, a.s., Košická 36, Bratislava 07.12.2020
08.12.2020 115/2020 Renovácia tonerov v sume 136,10 € Delta Humenné, s.r.o., 26. Novembra 1, Humenné 08.12.2020
08.12.2020 116/2020 Oprava svietidiel v priestoroch ZŠ - 42 ks v hodnote 3 250 € Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 08.12.2020
10.12.2020 117/2020 Oprava elektroinštalácie - zásuvky a vypínače v hodnote 50 € Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 10.12.2020
10.12.2020 118/2020 Nákup tabule s posuvom + montáž v sume 2 892,25 € MB Tech BB, s.r.o., Priemyselná ulica 15 449/2, Banská Bystrica 10.12.2020
10.12.2020 119/2020 Nákup stoličiek 6 ks v sume 250 € NK Plus, s.r.o., Vajanského 65, Michalovce 10.12.2020
10.12.2020 120/2020 Nákup iPad Air + apple pencil - 2 ks v sume 1 568 € - projekt ORANGE Traco computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 10.12.2020
16.12.2020 121/2020 Oprava svietidiel v priestoroch ZŠ v hodnote 5 167,30 € Ing. Štefan Adámek Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 16.12.2020
17.12.2020 122/2020 Oprava bleskozvodov - uzemňovačov v sume 4 146,20 € ETS - Ľubomír Goduš, Darg. hrdinov 1830/6, Humenné 17.12.2020
17.12.2020 123/2020 Nákup skríň s posuvnými dverami v sume 1 956,80 € Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce 17.12.2020
17.12.2020 124/2020 Nákup notebook Dell inspiron v sume 1 517,80 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 17.12.2020
17.12.2020 125/2020 Nákup stravných lístkov zo sociálneho fondu v sume 3 840 € Doxx - stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina 17.12.2020
28.12.2020 126/2020 Nákup dezinfekčných a kancelárskych prostriedkov v sume 1 386,70 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 28.12.2020
28.12.2020 127/2020 Nákup zrkadla v sume 30 € Tempo Kondela, s.r.o.,Vojtaššáková 893, Tvrdošín 28.12.2020
Objednávky rok 2019
dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ dátum zverejnenia
08.01.2019 01/2019 Skipasy pre 52 žiakov na lyžiarskom výcviku v termíne od 21.-25.1.2019 v hodnote 1 456 € Hornonitrianske Bane, a.s., Matice Slovenskej 10, Prievidza 08.01.2019
13.01.2019 02/2019 Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ v hodnote 384,14 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 13.01.2019
07.02.2019 03/2019 Nákup stravných lístkov v počte 300 ks + zmluvná odmena v celkovej hodnote 1 105,79 € DOXX, s.r.o., Kálov 356, Žilina 07.02.2019
07.02.2019 04/2019 VÚB grant - nákup notebookov, tabletu a príslušenstva v sume 1 837,06 Alza.cz, a.s., Praha 07.02.2019
07.02.2019 05/2019 Oprava poruchy na vodovodnom rozvode v ŠJ v hodnote 234,73 € VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 07.02.2019
07.02.2019 06/2019 Nákup deratizačných staníc BETA v sume 39 € AGREVA krmivá, s.r.o., Panické Dravce 116 07.02.2019
13.02.2019 07/2019 Nákup D Link, Mikrotik v hodnote 198,10 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 13.02.2019
15.02.2019 08/2019 Komplexná dezinfekcia kuchyne a ŠJ v hodnote 214,77 Lekáreň Mária Humenné, s.r.o., Krátka 3, Humenné 15.02.2019
18.02.2019 09/2019 Nákup Mikrotik SFP v hodnote 40 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 18.02.2019
18.02.2019 10/2019 Obal na iPad Griffin Survivor v sume 120 € - projekt Erasmus+ Traco computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 18.02.2019
18.02.2019 11/2019 Nákup drevených boxov v sume 300 € - projekt Erasmus+ Igor Bacák, Komenského 1436/3, Humenné 18.02.2019
20.02.2018 12/2019 Renovácia 4 ks tonerov BROTHER TN - 1030 v hodnote 64 € LM-Ink, Lívia Baláž, Pugačevova 19, Humenné

20.02.2018

21.02.2019 13/2019 VÚB grant - nákup farieb a doplnkov v hodnote 260,35 € Glanz - František Bačovčin, Partizánska 35, Humenné 21.02.2019
25.02.2019 14/2019 Nákup materiálu - projekt ERASMUS v sume 281,60 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 25.02.2019
25.02.2019 15/2019 Nákup príslušenstva do štítkovača v sume 43,44 € Michal Zahora - MIZA, Rudohorská 2002/27, Banská Bystrica 25.02.2019
27.02.2019 16/2019 Elektroinštalačné práce na ZŠ a v ŠJ v celkovej hodnote 399,79 € OMP - Jozef Onduško, Kukorelliho 2, Humenné 27.02.2019
27.02.2019 17/2019 Kancelárske a čistiace prostriedky pre ZŠ v hodnote 421,69 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 27.02.2019
28.02.2019 18/2019 Kancelársky materiál v hodnote 66,54 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 28.02.2019
04.03.2019 19/2019 Oprava vchodových dverí ZŠ v sume 169,98 € Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné 04.03.2019
04.03.2019 20/2019 Školské potreby pre deti v HN v sume 232,40 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 04.03.2019
05.03.2019 21/2019 Servis kopírky HP a nákup tonera v hodnote 58,60 € Delta Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, Humenné 05.03.2019
08.03.2019 22/2019 Nákup zeminy Floravita "uni" - projekt Erasmus+ v sume 378 € EBA, s.r.o., Priemyselná 1050/309,Strážske 08.03.2019
08.03.2019 23/2019 Inzercia - zápis do 1. ročníka v období 25.3. až 3.4. 2019 v sume 30 € 1. Humenská, a.s., Kukorelliho 34, Humenné 08.03.2019
08.03.2019 24/2019 Oprava robota v ŠJ v hodnote 603 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 08.03.2019
14.03.2019 25/2019 Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov do ŠJ v hodnote 119,16 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 14.03.2019
14.03.2019 26/2019 Inzercia - zápis do 1. ročníka v sume 110 € Lini Press, s.r.o., Jasenovská 2497, Humenné 14.03.2019
20.03.2019 27/2019 Nákup farieb - grant VÚB v sume 28,24 € František Bačovčin - Glanz, Partizánska 35, Humenné 20.03.2019
20.03.2019 28/2019 Nákup koberec - grant VÚB v sume 224,30 € Interiér Invest, s.r.o., Družstevná 26, Humenné 20.03.2019
25.03.2019 29/2019 Nákup učebných pomôcok na krúžok pre CVČ v sume 40 € EMMA TRADE, s.r.o., Výstavná 650/29, Nitra 25.03.2019
03.04.2019 30/2019 Deň učiteľov - podanie stravy - celkový náklad 560 € Reštaurácia Starina, Starinská 2272/148, Humenné 03.04.2019
03.04.2019 31/2019 Nákup skríň do ŠJ v hodnote 614,40 € ABAmet, s.r.o., Mierové námestie 4, Galanta 03.04.2019
03.04.2019 32/2019 Oprava krájača Širman v ŠJ v sume 48,60 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 03.04.2019
08.04.2019 33/2019 Renovácia tonera Canon 737 v hodnote 22,60 € Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné 08.04.2019
10.04.2019 34/2019 Oprava notebookov v hodnote 49 € Ing. Štefan Adámek - Merel, Tulipánová 3591/5, Michalovce 10.04.2019
10.04.2019 35/2019 Mikrobiologický rozbor povrchových sterov v ŠJ v hodnote 88 € RÚVZ v PO, Hollého 5, Prešov 10.04.2019
11.04.2019 36/2019 Nákup tlačív podľa vlastného výberu v hodnote 57,47 € Ševt, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica 11.04.2019
11.04.2019 37/2019 Oprava obkladu v priestoroch WC na ZŠ v sume 1 014,71 € VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 11.04.2019
11.04.2019 38/2019 Nákup USB pre potreby ZŠ v hodnote 57,90 € NAY, a.s., Tuhovská 25, Bratislava 11.04.2019
15.04.2019 39/2019 Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ v hodnote 227,35 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné 15.04.2019
15.04.2019 40/2019 Nákup čipov do ŠJ v hodnote 11,90 € SOS elektronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice 15.04.2019
15.04.2019 41/2019 Nákup čipov do ŠJ v hodnote140,16 € SOS elektronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice 15.04.2019
17.04.2019 42/2019 Vykonanie deratizácie v pristoroch ŠJ a kuchyne v hodnote 75,60 € KA - LUX, s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné 17.04.2019
24.04.2019 43/2019 Preprava žiakov -exkurzia v sume 410 € SAD Humenné, Fidlíková 1, Humenné 24.04.2019
24.04.2019 44/2019 Odber povrchových sterov v hodnote 62 € RÚVZ v HE, 26.novembra 1507/2, Humenné 24.04.2019
24.04.2019 45/2019 Preprava autobusom - volejbalový turnaj v sume 98 € Športový klub Gymnázium Hé, o. z., Komenského 1938/4, Humenné 24.04.2019
13.05.2019 46/2019 Preprava autobusom - volejbalový turnaj v hodnote 218,40 € Športový klub Gymnázium Hé, o. z., Komenského 1938/4, Humenné 13.05.2019
27.05.2019 47/2019 Oprava zmäkčovača vody v ŠJ v hodnote 57,36 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 27.05.2019
27.05.2019 48/2019 Čistiaca sada na PC v sume 38 € Mgr. Peter Moško, Písecká 9, Veľkí Krtíš 27.05.2019
27.05.2019 49/2019 Odborná prehliadka a skúška elektrických rozvodov v sume 1 690 € Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 27.05.2019
04.06.2019 50/2019 SF - výlet - vyhliadková plavba loďou v sume 300 € Lumix Trade, s.r.o., Hviezdoslavova 1020/8, Trebišov 04.06.2019
05.06.2019 51/2019 SF - výlet - stravovanie v sume 100 € Penzión Zlatá Putňa, Hlavná 414/73, Viničky 05.06.2019
10.06.2019 52/2019 Občerstvenie pre zamest. školy - záver šk. roka 2018/2019 - 720 € DMJ Market, Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 10.06.2019
12.06.2019 53/2019 Nákup farieb - projekt VÚB - 228,92 € František Bačovčin - Glanz, Partizánska 35, Humenné 12.06.2019
20.06.2019 54/2019 Oprava elek. kotla v ŠJ v hodnote 112,20 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 20.06.2019
20.06.2019 55/2019 Nákup neoprenových závaží pre žiakov - projekt VÚB - 65,60€ IN SPORT LINE, s.r.o., Električná 6471, Trenčín 20.06.2019
24.06.2019 56/2019 Renovácia tonerov v hodnote 181,30 € Delta, s.r.o., 26. novembra 1, Humenné 24.06.2019
01.07.2019 57/2019 Nákup pracovných odevov v ŠJ v hodnote 428,92 € Wintex, s.r.o.,Budovateľská 1290/43, Vranov nad Topľou 01.07.2019
01.07.2019 58/2019 Nákup obrusov do ŠJ v hodnote 207,36 € Praktik textil, s.r.o., Mierová 271, Strážské 01.07.2019
01.07.2019 59/2019 Preprava autobusom pre CVČ v sume 179 € NADA - N. Stahorská, Lúčna 818/37, Vranov nad Topľou 01.07.2019
04.07.2019 60/2019 Maliarske a natieračske práce v ŠJ v hodnote 1 240,30 € Burda Jozef, SNP 20, Humenné 04.07.2019
10.07.2019 61/2019 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb pre ZŠ v hodnote 670,81 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 10.07.2019
15.07.2019 62/2019 Maliarske a natieračske práce na ZŠ v sume 3 959,30 € Burda Jozef, SNP 20, Humenné 15.07.2019
19.07.2019 63/2019 Nákup tabulí TRIPTYCH s montážou v hodnote 3 012 € MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 19.07.2019
24.07.2019 64/2019 Výrub stromov v areály ZŠ v hodnote 421 € Technické služby mesta Humenné, Sninská 1018/27 24.07.2019
24.07.2019 65/2019 Oprava robota v ŠJ v hodnote 908,64 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 24.07.2019
29.07.2019 66/2019 Nákup materiálu v hodnote 168 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 29.07.2019
29.07.2019 67/2019 Nákup pedagogických diárov v sume 175 € RAABE, Heydukova 12-14, Bratislava 29.07.2019
01.08.2019 68/2019 Odstránenie závad na elektroinštalácií v objekte ZŠ v hodnote 250 € Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 01.08.2019
01.08.2019 69/2019 Stavebné práce v ŠJ v sume 340,80 € VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 01.08.2019
08.08.2019 70/2019 Učebnice ANJ pre 3, 4 roč. - dotácia od štátu - v hodnote 1 540 € Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 08.08.2019
20.08.2019 71/2019 Maliarske práce po zatečení v objekte ZŠ a ŠJ v hodnote 1 029,90 € Burda Jozef, SNP 20, Humenné 20.08.2019
20.08.2019 72/2019 Dezinfekcia suterénu ŠJ po zatečení v hodnote 84 € Lekáreň Mária, Krátka 3, Humenné 20.08.2019
28.08.2019 73/2019 Učebnice ANJ pre 5. roč. - dotácia od štátu - v hodnote 847 € Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 28.08.2019
02.09.2019 74/2019 Nákup tlačiarne - 2 ks a tonerov v hodnote 255,02 € MV-COMP, s.r.o., Námestie Slobody 2556/63, Humenné 02.09.2019
05.09.2019 75/2019 Elektroinštalačné a vodoinštalačné práce na ZŠ a ŠJ v sume 1 111,27 € Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné 05.09.2019
05.09.2019 76/2019 Oprava okenných žalúzií na ZŠ v sume 566,40 € Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánská 4, Humenné 05.09.2019
09.09.2019 77/2019 Dodávka a montáž plastových dverí v hodnote 1 804,80 € Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánská 4, Humenné 09.09.2019
12.09.2019 78/2019 Stavebné práce v triede 4.D v sume 495,77 € VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 12.09.2019
12.09.2019 79/2019 Čipová karta 2 ks + licencia v sume 70 € Digis, a.s., Záhradnícká 151, Bratislava 12.09.2019
13.09.2019 80/2019 Nákup Macbook Pro 13 - Erasmus+ v hodnote 1 429,01 € Traco computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 13.09.2019
13.09.2019 81/2019 Renovácia tonerov v sume 113 € Delta Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné 13.09.2019
13.09.2019 82/2019 Oprava strechy po zatečení - šatne I. stupeň v hodnote 1 200 € Igor Michalko - Klampo, Partizánska 2509/28, Humenné 13.09.2019
18.09.2019 83/2019 Lego súprava Wedo - projekt Erasmus+ v sume 772,98 € Eduxe Slovensko, s.r.o., M.C. Sklodowskej 2, Bratislava 18.09.2019
18.09.2019 84/2019 Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ v sume 593,38 € Hagleitner, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec 18.09.2019
19.09.2019 85/2019 Oprava gastrozariadení v ŠJ v hodnote 108 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 19.09.2019
19.09.2019 86/2019 Nákup školských slovníkov v hodnote 40,20 € Glossa, Vihorlatská 23, Prešov 19.09.2019
19.09.2019 87/2019 Nákup konvektomatu v hodnote 11 250 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 19.09.2019
20.09.2019 88/2019 Oprava strechy - pristrešok pri telocvični v hodnote 800 € Igor Michalko - Klampo, Partizánska 2509/28, Humenné 20.09.2019
24.09.2019 89/2019 Odborná prehliadka a skúška elek. ručného náradia v sume 1 595 € Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Jasenov 24.09.2019
27.09.2019 90/2019 Plastový economy set košov na triedený odpad - 5 ks v sume 307,50 € Standmar, Hlavní Třída 380/33, Havířov - Město 27.09.2019
01.10.2019 91/2019 Nákup stravných lístkov v celkovej sume 3 058,74 € Doxx, s.r.o., Kálov 356, Žilina 01.10.2019
01.10.2019 92/2019 Griffin kryt Survivor - projekt Erasmus+ v sume 165 € Traco computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 01.10.2019
03.10.2019 93/2019 Nákup čistiacich prostriedkov ZŠ v hodnote 410,15 € Kridla, s.r.o., Mierová 94,Humenné 03.10.2019
04.10.2019 94/2019 Učebné pomôcky pre deti v HN - II. polrok v sume 232,40 € Kridla, s.r.o., Mierová 94,Humenné 04.10.2019
04.10.2019 95/2019 Autobusová preprava pre deti - CVČ v hodnote 200 € Medzinárodná autobusová doprava, Letná 2113, 093 02 Hencovce 04.10.2019
10.10.2019 96/2019 Nákup puzdra na MacBook - Erasmus+ v hodnote 55,90 € Traco computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 10.10.2019
11.10.2019 97/2019 Oprava kanalizačného potrubia na ZŠ v hodnote 795,82 € VHP, s.r.o., Partizánska 30, Humenné 11.10.2019
15.10.2019 98/2019 Nákup pracovných listov pre I. stupeň - CVČ v sume 52,80 € Taktik, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 15.10.2019
18.10.2019 99/2019 Oprava a údržba stojiska na bicykle v sume 500 € Robin Slovakia, s.r.o., Hencovská 2053, Hencovce 18.10.2019
28.10.2019 100/2019 Oprava pridavného zariadenia robota v ŠJ v sume 333,60 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou 28.10.2019
28.10.2019 101/2019 Zoradenie a kalibrácia váh v ŠJ v hodnote 136,80 € Ján Matta - Pavlisko, Závadka 30 28.10.2019
05.11.2019 102/2019 Pracovné odevy ZŠ v sume 286,82 € Wintex, s.r.o., prevádz.: Mierová 5216/88, Humenné 05.11.2019
05.11.2019 103/2019 Nákup krytov Survivor pre iPad v sume 109,99 € Traco computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 05.11.2019
06.11.2019 104/2019 Kontrola hasiacich prístrojov v hodnote 169,60 € Požiarny servis - Humenné, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné 06.11.2019
08.11.2019 105/2019 Nákup tenisových lôpt - CVČ v hodnote 288 € Mgr. Rudolf Horváth - RH, Opavská 26/A, Bratislava 08.11.2019
08.11.2019 106/2019 Nákup stoličiek - 30 ks do knižnice v sume 990 € Daffer, s.r.o., Včelárska 1, Prievidza 08.11.2019
11.11.2019 107/2019 Nákup kancelárskych prostriedkov - ZŠ v sume 625,16 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 11.11.2019
12.11.2019 108/2019 Prenájom MŠH - florbalový turnaj škôl v sume 24 € Správa rekreačných a športových zariadení Hé, Chemlonská 5907/77, Humenné 12.11.2019
14.11.2019 109/2019 Overenie váh v ŠJ v hodnote 90 € Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica 14.11.2019
14.11.2019 110/2019 Nákup mixpultu a mikrofónov v hodnote 792 € Muziker, a.s., Einsteinová 18, Bratislava 14.11.2019
14.11.2019 111/2019 Nákup učebných pomôcok na I. stupeň CVČ - 141,60 € Radim Ježek, Nad Kapličkou 223, Srbsko, ČR 14.11.2019
19.11.2019 112/2019 Oprava a montáž vonkajšieho osvetlenia na ZŠ v sume 245 € Ing. Š. Adámek - Merel, Tulipánova 3591/5, Michalovce 19.11.2019
20.11.2019 113/2019 Vypracovanie vnútorných predpisov ZŠ v sume 200 € JUDr. D. Bedlovičová, s.r.o., Kráľovohoľská 11, Banská Bystrica 20.11.2019
20.11.2019 114/2019 Licencia na portál - fyzika v hodnote 90 € Taktik,, s.r.o., Krompašská 510/96, Košice 20.11.2019
20.11.2019 115/2019 Nákup UP - II. stupeň na CVČ v sume 69,06 € Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava V 20.11.2019
22.11.2019 116/2019 Nákup vstupeniek na 5. benefičný koncert zo SF pre zamestnancov Občianske združenie - Rusinija, Mierová 5157/83, Humenné 22.11.2019
25.11.2019 117/2019 Nákup notebookov DELL VOSTRO - 2 ks v sume 1 135,80 € Focus computer, s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice 25.11.2019
25.11.2019 118/2019 Oprava skartovačky, napájacieho zdroja, adaptéra v hodnote 156 € Ing. Š. Adámek - Merel, Tulipánova 3591/5, Michalovce 25.11.2019
25.11.2019 119/2019 Nákup čistiacich prostriedkov - ŠJ v hodnote 360,59 € KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné 25.11.2019
26.11.2019 120/2019 Nákup iPad Pro 11 + Apple Pencil 2 ks v hodnote 1 872,74 € Traco computers, s.r.o., Kukučínová 3/1663, Piešťany 26.11.2019
28.11.2019 121/2019 Renovácia tonerov v sume 45,20 € Delta Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, Humenné 28.11.2019
28.11.2019 122/2019 Čalúnnenie dverí 7 ks ZŠ v hodnote 1 337 € Marek Krivjančin, Kochanovce 50, Humenné 28.11.2019
02.12.2019 123/2019 Potlač na dresy pre žiakov ZŠ v sume 51,84 € Sportika CZ&SK, s.r.o., Gorkého 10, Bratislava 02.12.2019
02.12.2019 124/2019 Nákup učebných pomôcok na krúžok CJ v sume 83,30 € Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava V 02.12.2019
02.12.2019 125/2019 Nákup kresiel - 12 ks v hodnote 874,80 € Mob Interier, s.r.o., Opatovská 651/33, Trenčín 02.12.2019
03.12.2019 126/2019 Nákup orig. lampy s modulom do EPSON EB-520 v sume 106,26 € Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10, Praha 3, ČR 03.12.2019
03.12.2019 127/2019 Nákup FUNTRONIC - interaktívna podlaha v sume 2 989 € Unikor Trade, s.r.o., Hlavná 304/9, Ľubochňa 03.12.2019
04.12.2019 128/2019 Renovácia tonerov HP 283 - 2 ks v hodnote 45,20 € Delta Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, Humenné 04.12.2019
04.12.2019 129/2019 Tabulí TRIPTYCH s posunom + montáž - 5 ks v cene 4 040,25 € MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1 04.12.2019
04.12.2019 130/2019 Ukončenie kalendárneho roka - SF - posedenie v sume 430 € Aston - Anna Volochová, Laborecká 81, Humenné 04.12.2019
06.12.2019 132/2019 Skrinka na núdzový kľúč vo vestibule ZŠ - 40 € Matta, s.r.o., Poša 169, Poša 06.12.2019
06.12.2019 133/2019 Spracovanie VO na potraviny pre ŠJ v hodnote 320 € MJ-Konzult, Gabriela Janková, Nad Cirochou 2971/87, Snina 06.12.2019
06.12.2019 134/2019 Prenájom priestorov CVČ pre deti ŠKD - vystúpenie Ujo Ľubo CVČ Dúha, Námestie slobody 48, Humenné 06.12.2019
Objednávky rok 2018
dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ
16.1.2018 4/2018 Stravné lístky - zmluvná odmena 500 ks spolu za 1740,60 € DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356
18.1.2018 5/2018 Testovanie : Matematika 5-5 ks a Matematika 9 -5 ks + doprava, spolu za 51 € RAABE, s.r.o. Heydukova, Bratislava
25.1.2018 6/2018 Pravocné zočity - Testovanie 5 a Testovanie 9 po 30 kusov, spolu za 282,0 € RAABE, s.r.o. Heydukova, Bratislava
30.1.2018 7/2018 Toner BROTHER TN 1030 za 37,80 € Delta, s.r.o. Humenné
31.1.2018 8/2018 Renovácia tonerov - 22 kusov, spolu za 375 €

LM-INK, Lívia Baláž, Pugačevova, Humenné

1.2.2018 9/2018 Čistiace potreby podľa vlasného výberu v hodnote cca 300 €. KRIDLA, s.r.o.,Mierová 94, Humenné
5.2.2018 11/2018 Oprava kopírky CANON MF 4120 v hodnote 57,0 DELTA s.r.o. 26.novembra 1, Humenné
6.2.2018 12/2018 Časopis Slávik slovenska 2018 v hodnote 10 € ARES,s.r.o. Elektrárenská, Bratislava
10.1.2018 1/2018 Ubytovanie a strava pre 37 žiakov + pedagogický dozor počas lyžiarskeho výcviku v dňoch 12.2.-16.2.2018. Celková suma 4181 € Detská rekreácia - Juhasová, Hutnícka 1, Košice
8.2.2018 13/2018 Toner CANON CRG 6737 - 2 ks + prprava v cene 137 € FOCUS,s.r.o. ,Dominikánske nám.,Košice
12.2.2018 14/2018 Čistiace a kancelárske potreby podľa vlastného výberu v hodnote cca 590 € pre potreby ŠJ KRIDLA s.r.o. Humenné
10.1.2018 2/2018

Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik dňa 12.2. a 16.2.2018. Trasa : Humenné - Liptovský Ján a späť.

SAD Humenné, a.s.,Fidlikova 1 Humenné
14.2.2018 15/2018 Batéria do notebooku Lenovo v hodnote 30 € Focus Computer s.r.o. Dominikánske nám. 35, Košice
16.2.2018 16/2018 Púzdra na tablety - 12 kusov za 72 € TRACO COMPUTERS,s.r.o.,Kukučínova 3, Piešťany
19.2.2018 17/2018 Renovácia tonerov - 10 kusov -spolu za 148 € LM-INK, Lívia Baláž, Pugačevova, Humenné
23.2.2018 18/2018 Elektroinštalačné práce : - výmena svietidiel v triedach informatiky - kábelové prívody v kanceláriách podľa potreby v celkovej hodnote 2666,83 Ing. Onduško Jozef - OMP, Kukorelliho 2, Humenné
27.2.2018 19/2018 Mikrotik routerboard - 1 kus v hodnote 42,60 Focus Computer s.r.o. Dominikánske nám. 35, Košice
10.1.2018 3/2018 5 dňový lyžiarsky lístok v SKI Centrum Opalisko, Závažná Poruba v dňoch 12.2. - 16.2.2018 v počte 37 kusov - spolu v cene 1110 € TATRA TERM SK,s.r.o. Martina Lányi 21,060 01 Kežmarok
1.3.2018 20/2018 Oprava krájača zeleniny v ŠJ v hodnote 81 € ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska, Vranov n/T.
12.3.2018 21/2018 Školské potreby v hodnote 16,60 € na žiaka. Pre 12 žiakov 1. - 4. ročníka v sume 199,20 € ; pre 7 žiakov 5. - 9. ročníka v sume 116,20 €. Spolu pre 19 žiakov v hmotnej núdzi školské potreby za 315,40 € KRIDLA s.r.o., Mierová 94, Humenné
19.3.2018 22/2018 Oprava umývacích kútikov v kanceláriách RŠ, ZRŠ a na ekonomickom úseku v počte 4 v celkovej hodnote 3780,59 € VHP,s.r.o. Partizánska 30, Humenné
19.3.2018 23/2018 Čistiace a kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 763,92 € KRIDLA s.r.o. Humenné
19.3.2018 24/2018 Inzercia zápisu žiakov do 1. roč. od 19.3.2018 do4.4.2018 v celkovej sume 45 € 1.humenská a.s., Kukorelliho 34,Humenné
21.3.2018 27/2018 Perá GUNMETAL PEN v celkovej hodnote 100,99 € NATIONAL PEN p.o. Box 1615 Bratislava
26.3.2018 30/2018

Renovácia tonerov v celkovej hodnote 67,30 €

DELTA s.r.o. 26.novembra 1, Humenné
26.3.2018 32/2018 Renovácia tonerov 19 kusov spolu za 284 € LM-INK, Lívia Baláž, Pugačevova, Humenné
26.3.2018 33/2018 Prebíjanie a čistenie odpadového potrubia pri ŠJ v celkovej hodnote 237 € Hrabčák - VAS SLOVAKIA, Južná trieda, Košice
26.3.2018 34/2018 Účtovné súvzťažnosti 2018 v sume 29,50 € RVC Prešov, Námestie mieru 1, Prešov
19.3.2018 25/2018 Inzercia na zápis do 1. roč. v novinách v hodnote 55 €. LINI PRESS, s.r.o. Jasenovská 2497, Humenné
26.3.2018 29/2018 Oprava a ledenie klavíra v hodnote 300 €

František Buraš -FRAMI, Nižný Hrabovec 318

26.3.2018 31/2018 Dezinfekcia školy a vystavenie certifikátu v celkovej hodnote 540 €. LEKÁREŇ MÁRIA,s.r.o. Krátka 3, Humenné
3.4.2018 35/2018 Obhliadka strechy a jej oprava spolu s materiálom v celkovej hodnote 90 € PRACSTAV - M.Makar, Třebíčska 14, Humenné
3.4.2018 37/2018 Vodárenský materiál v hodnote 102,94 € Miloš Terezka - UNIVERIS, Gaštanova 50, Humenné
3.4.2018 39/2018 Krovinorez STHIL FS 410 C-E v hodnote 799 € JARKOP - Jaroslav Kopčák, Udavské 261
3.4.2018 38/2018 Dodávka a montáž plastových dverí a zasklených stien pri hlavnom vchode v celkovej hodnote 6231,36 € Ing. S.Berta - JAST, Partizánska 4, Humenné
24.4.2018 45/2018 SPARKFUN micro - MB 80 micro + príslušenstvo v celkovej hodnote 106,69 Jančova 7, BratislavaRLX components, s.r.o.
11.4.2018 41/2018 Metodická príručka k učebnici Biológfia pre 5. ročník ZŠ - 15 €. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Heydukova 12 Bratislava
27.4.2018 46/2018 Odtokového potrubia v hodnote 200,12 € VHP, s.r.o. Partizánska 30, Humenné
30.4.2018 48/2018 Prístup na portál Verejná správa SR s prístupovými kódmi - 117 € na rok PORADCA PODNIKATEĽA, s.r.o.,Martina Rázusa 234, Žilina
26.3.2018 28/2018 Preprava žiakov na KK vo volejbale, Trasa: Humenné - Svidník a späť dňa 27.3.2018 Celková cena za prepravu : 94,50 € Športový klub Gymnázium Humenné,Komenského 4, Humenné
30.4.2018 47/2018 Gembrid adaptér HDMI v hodnote 21,50 € Focus Computer s.r.o. Dominikánske nám. 35, Košice
20.4.2018 43/2018 Piesok do doskočiska 10,38 t + doprava spolu v cene 240,55 € Štrky piesky s.r.o. Papín 96
10.4.2018 40/2018 Opava kamerového systému v objekte ZŠ v hodnote 58,20 € Kužma, ELEKTROMONTÁŽE, Mierová 80, Humenné
7.5.2018 49/2018 iPad Air2 WiFi 166B v počte 5 kusov spolu za 900 € TRACO COMPUTERS,s.r.o.,Kukučínova 3, Piešťany
7.5.2018 50/2018 Optická drôtová myš - 15 kusov spolu za 51,80 € Focus Computer s.r.o. Dominikánske nám. 35, Košice
7.5.2018 51/2018 Čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu v cene 552,25 € HAGLEITNER HYGIENE Senec
2.2.2018 10/2018 Tlačivá podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 112,98 € ŠEVT, a.s. Banská Bystrica
13.4.2018 42/2018 Preprava žiakov na trase Humenné - Runina a späť v sume 160 € TrimedicalnFarm,DS, Antonína Bernoláka, Michalovce
9.5.2018 49/2018 Maliarske, natieračské a vodárske práce v celkovej hodnote 660,70 € Burda Jozef, SNP 20, Humenné
11.5.2018 53/2018 Púzdra na tablety v počte 5 kusov, spolu za 30 € TRACO COMPUTERS,s.r.o.,Kukučínova 3, Piešťany
21.5.2018 56/2018 Renovácia tonerov - 18 kusov, spolu v cene 350 € LM-INK, Lívia Baláž, Pugačevova, Humenné
23.5.2018 57/2018 Tričká s potlačou školy - 15 kusov v celkovej hodnote 154,50 € Martin Grec - GRECO,Krátka 1, Humenné
23.5.2018 58/2018 Renovácia tonerov - 5 kusov v celkovej sume 116,80 € DELTA Humenné, s.r.o., 26.novembra 1, Humenné
24.4.2018 44/2018 Deratizácia priestorov ŠJ a kuchyne v sume 75,60 € KA - LUX,s.r.o. Brestovská 13, Humenné
14.5.2018 54/2018 Kalibrácia meradiel v ŠJ v celkovej hodnote 35,40 € Ing. Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, Košice
4.6.2018 61/2018 Stravné lístky - 85 kusov po 0,22 €, 40 kusov po 3,60 € + dohodnutá zmluvná odmena, v celkovej hodnote 166,59 € DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356

27.6.2018

65/2018 Čistiace a kancelárske potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote cca 1220 € KRIDLA s.r.o., Mierová 94, Humenné
13.6.2018 64/2018

Obedy pre zamestnacov ZŠ na deň 29.6.2018 počet zamestnancov 72, spolu 720 €

DMJ MARKET, Budovateľská 1088, Vranov nad Topľou

11.6.2018 63/2018 Exurzno-vzdelávací zájazd Bachledova dolina-Starý Smokovec v termíne od 2.7.-3.7.2018 pre 22 účastníkov, spolu 440 € M.Rokytová, GAMA TRAVEZ, Námestie Slobody 28, Humenné
21.5.2018 55/2018 Oprava el.panvice v celkovej hodnote 75,48 €

ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou

8.6.2018 62/2018 3 dielna tabuľa biela, lakovaná, rozmer 1500/3000x1000 v celkovej hodnote 312 €

B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava

4.6.2018 60/2018 Skartovačky PS 500-70 v celkovej hodnote 420 €

FOCUS, s.r.o., computers, Dominikánske nám. 35, Košice

4.6.2018 59/2018 Preprava žiakov na trase Humenné - Prešov a späť v celkovej hodnote 180 €

SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, Humenné

21.3.2018 26/2018 Objednávka tlačív podľa vlastného výberu v hodnote 119,39 € Ševt, a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica
4.7.2018 66/2018 Nákup pracovných odevov a obuvy pre ŠJ v hodnote 410,80 € Wintex, Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou
4.7.2018 67/2018 Nákup obrusov do ŠJ v hodnote 228,24 € Praktik, s.r.o., Mierová 271, Strážske
4.7.2018 68/2018 Maliarske a natieračske práce v ŠJ v celkovej cene 498,60 € Burda Jozef, SNP 20, Humenné
16.7.2018 69/2018 Nákup pedagogických diárov na šk. rok 2018/2019 v sume 154 € RAABE, s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava
16.7.2018 70/2018 Výroba a montáž nábytku do tried a kancelárie v hodnote 9859,20 € Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce
16.8.2018 71/2018 Maliarske a natieračske práce na ZŠ podľa potreby v hodnote 3562,60 €

Jozef Burda, SNP 20, Humenné

16.8.2018 72/2018 Oprava žalúzií v triedach a kanceláriách v hodnote 229,20 € Ing. Stanislav Berta - JAST, Partizánská 4, Humenné
16.8.2018 73/2018 Renovácia tonerov v celkovej hodnote 269 € LM - INK, Nemocničná 1442/15, Humenné
17.8.2018 74/2018 Elektro a vodoinštalačné práce v ŠJ v hodnote 199,80€ Ing. Jozef Onduško - OMP, Kukorelliho 2, Humenné
17.8.2018 75/2018 Výroba plastových štítkov na kľúče v sume 421,20 € Martin Behún, Udavské 339, Udavské
17.8.2018 76/2018 Výroba samolepiek na skrinky v hodnote 195,80 € Reklamná agentúra Alice Prušová, Štefániková 37, Humenné
20.8.2018 77/2018 Renovácia tonerov Brother 1030 a HP 1010 v sume 66,30 € Delta Humenné, 26.novembra 1, Humenné
20.8.2018 78/2018 Nákup čistiacich a kancelárských potrieb v hodnote 179,50 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné
27.8.2018 79/2018 Nákup florbalovej výbavy v celkovej hodnote 478,80 € Florbal, s.r.o., Tomášiková 13, Bratislava
30.8.2018 80/2018 Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad v sume 135,44 € Technické služby HE, Sninská 1018/27, Humenné
10.9.2018 83/2018 Renovácia tonerov Brother TN 1030 v sume 43,20 € Delta Humenné, 26.novembra 1, Humenné
11.9.2018 84/2018 Nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ v hodnote 18,43 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné
19.9.2018 87/2018 Nákup stravných lístkov Doxx so zmluvnou odmenou v sume 2838,19 € DOXX, s.r.o., Kálov 356, Žilina
10.9.2018 81/2018 Nákup a montáž plávajucej podlahy na ekonomické oddelenie ZŠ v sume Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné
10.9.2018 82/2018 Nákup chladničky HR 600 a HR 200 pre ŠJ pri ZŠ DH 19 v hodnote 1 212 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou
14.9.2018 85/2018 Nákup pracovných odevov - upratovačky v hodnote 213,12 € Wintex, s.r.o., Mierová 5216/88, Humenné
19.9.2018 86/2018 Renovácia tonerov v celkovej hodnote 223 € LM - INK, Nemocničná 1442/15, Humenné
19.9.2018 88/2018 Nákup tabule TRIPTYCH s posunom v hodnote 1 400 € MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1
20.9.2018 89/2018 Nákup poštových poukazov pre ŠJ v hodnote 61,67 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
20.9.2018 90/2018 Maliarske a natieračske práce v hodnote 239,90 € Jozef Burda, SNP 20, Humenné
20.9.2018 91/2018 Odborná prehliadka elektrospotrebičov v celkovej hodnote 1 645 € Ing. Ján Struňák, Jasenov 335, Humenné
20.9.2018 92/2018 Dodávka a montáž plastových dverí a zasklenných stien v hodnote 7 915,56 € JAST - Ing. S..Berta, Partizánská 4, Humenné
20.9.2018 93/2018 Výmena interierových dverí na ZŠ v hodnote 2 179,60 € Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce
21.9.2018 94/2018 Nákup čistiacich prostriedkov pre ŠJ v celkovej hodnote 525,16 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné
21.9.2018 95/2018 Nákup optických myší v hodnote 35,80 € FOCUS computers, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice
21.9.2018 96/2018 Renovácia tonerov v hodnote 24 € Delta Humenné, 26.novembra 1, Humenné
28.9.2018 97/2018 Nákup routra Mikrotik v hodnote 262,70 € FOCUS computers, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice
17.10.2018 98/2018 Nákup školských potrieb pre deti v HN v hodnote 249 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné
18.10.2018 100/2018 Nákup 2,5 tony antuky v hodnote 487,50 € 1.TC Hé, s.r.o., Fučíkové sady 42, Humenné
18.10.2018 101/2018 Oprava poruchy vnútorného vodovodu na ZŠ v hodnote 551,88 € VHP, s.r.o., Partizánská 30, Humenné
23.10.2018 102/2018 Nákup materiálovo-spotrebných noriem a receptúr pre potreby ŠJ v hodnote 51,80 € Jedálne.sk, Ballxux, s.r.o., Banská Štiavnica
23.10.2018 103/2018 Nákup Notebooku HP 250 do ŠJ v hodnote 477,80 € FOCUS computers, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice
25.10.2018 104/2018 Kontrola hasiacich prístrojov v priestoroch ZŠ a ŠJ v hodnote 141,86 € Požiarny servis - Hé, s.r.o., Kukorelliho 1499/24, Humenné
29.10.2018 105/2018 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb pre ZŠ v hodnote 607,43 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné
29.10.2018 106/2018 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ v hodnote 352,51 € Hagleitner Hygiene, s.r.o., Diaľničná cesta 27, Senec
29.10.2018 107/2018 Elektroinštalačné práce vykonané na ZŠ a ŠJ v hodnote 305,93 € OMP - Ing. J. Onduško, Kukorelliho 2, Humenné
5.11.2018 108/2018 Nákup pokladne v hodnote 63,60 € B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava
5.11.2018 109/2018 Nákup 2 ks Apple iPAD v celkovej hodnote 823,99 € TRACO COMPUTERS,s.r.o.,Kukučínova 3, Piešťany
8.11.2018 110/2018 Nákup 2 ks kancelárskych stoličiek v hodnote 135,60 € B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova 2, Bratislava
8.11.2018 111/2018 Nákup externého HDD a príslušenstva v hodnote 72,26 € FOCUS computers, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice
12.11.2018 112/2018 Členské za Jazykový kvet v hodnote 12 € IALF, o.z., Tallerova 4, Bratislava
14.11.2018 113/2018 Nákup a montáž transparentných fólii na presklenné dvere v hodnote 264 € Moder efekt, s.r.o., Laborecká 1895/57, Humenné
14.11.2018 114/2018 Nákup D-Link DGS v hodnote 80,90 € FOCUS computers, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice
16.11.2018 115/2018 Nákup mikrotik RBCADGI v hodnote 63,30 € FOCUS computers, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice
19.11.2018 116/2018 Nákup prevodníka HDMI na VGA v hodnote 52,30 € FOCUS computers, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice
21.11.2018 117/2018 Prenájom priestorov v CVČ pre ŠKD v hodnote 16 € CVČ Dúha, Námestie slobody 48, Humenné
23.11.2018 119/2018 Nákup stavebnice LEGO - grant Orange v hodnote 1 151,21 € Eduxe SR, s.r.o., M.C. Sklodowskej 2, Bratislava
23.11.2018 120/2018 Renovácia toner v celkovej hodnote 393 € LM - INK, Nemocničná 1442/15, Humenné
26.11.2018 121/2018 Balíček - interaktívna chémia v hodnote 90 € Taktik, a.s., Krompašská 510/96, Košice
26.11.2018 122/2018 Nákup kníh Motivate! v hodnote 56,90 € Glossa, Vihorlatská 23, Prešov
28.11.2018 124/2018 Sociálny fond - záver kalendárneho roka - posedenie, 530 € Gaštanka, s.r.o., Gaštanová 2035, Humenné
28.11.2018 125/2018 Nákup vybavenia do ŠJ - riad, mäsoklát bukový, celková hodnota 1 171, 31 € Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov
28.11.2018 126/2018 Nákup bedmintonového balíka Yonex v hodnote 140 € Bedminton, s.r.o., Plzeňská 2, Prešov
28.11.2018 127/2018 Renovácia tonera Canon 737 v sume 22.60 € Delta Humenné, 26.novembra 1, Humenné
18.10.2018 99/2019 Oprava elektrickej panvice v ŠJ v hodnote 117,48 € Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianska 50, Vranov nad Topľou
23.11.2018 118/2018 Oprava drevenej zostavy - dem., založenie plas. dverí a zasklen. steny v sume 4 299,38 € JAST - Ing. S..Berta, Partizánská 4, Humenné
28.11.2018 123/2018 Výmena interierových dverí na ZŠ v hodnote 2 969,20 € Eurospan, s.r.o., Priemyselná 5852, Michalovce
30.11.2018 128/2018 Nákup tenisových loptičiek Dunlop Fort v hodnote 285 € R4H, s.r.o., Lachová 6, Bratislava
4.12.2018 129/2018 Nákup kancelárskych potrieb v hodnote 673,80 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné
4.12.2018 130/2018 Nákup uzamykateľného vozíka na lopty v hodnote 209 € Sagan sport, s.r.o., Duklianska 15, Bardejov
4.12.2018 131/2018 Nákup medicinbalov v sume 195,64 € Gorrila Sports, Bazová 118, Chorvátsky Grob
12.12.2018 132/2018 Oprava kopilitovej steny na ZŠ v hodnote 6 260,21 € VHP, s.r.o., Partizánská 30, Humenné
14.12.2018 133/2018 Nákup tabule TRIPTYCH v počte 3 ks, celková suma 1 999,95 € MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 1
14.12.2018 134/2018 Nákup hračiek podľa vlastného výberu pre ŠKD v hodnote 103,61 € škola.sk, s.r.o., Odborárska 21, Bratislava 3
21.12.2018 135/2018 Nákup notebookov Lenovo - 2 ks v celkovej hodnote 875 € FOCUS computers, s.r.o., Dominikánske nám. 35, Košice
Objednávky rok 2017
dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ
12.1.2017 3/2017 Stravné lístky - 160 ks spolu za 544 € DOXX - Stravné lístky
16.1.2017 5/2017 Oprava a technická prehliadka snehovej frézy JARKOP Humenné
13.1.2017 4/2017 Časopis Slávik 2017- cena 10 € ARES s.r.o. Bratislava
17.1.2017 6/2017 Prečistenie odpadového potrubia v ŠJ - suma 417 € HRABČÁK, Vranov n/Top.
19.1.2017 7/2017 Inštalácia a aktualizácia programu Vema - cena 108 € VEMA s.r.o. Bratislava
9.1.2017 1/2017 Strava pre žiakov lyžiarskeho výcviku v dňoch 23.1. - 27.1.2017 - 55 žiakov, suma 6 215 € Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice
11.1.2017 2/2017 Prenájom lyžiarskeho vleku v dňoch 23. - 27.januára 2017 pre 55 žiakov Suma 1622,50 € Hornonitriansne bane a.s. Prievidza
19.1.2017 8/2017 Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik a späť. Trasa : Humenné - Vyšná Boca a späť v dňoch 23.1. a 27.1.2017 ; suma 412,50 € SAD Humenné, a.s. Humenné
27.1.2017 11/2017 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu do hodnoty cca 125 € MINIBIKE s.r.o. Humenné
28.1.2017 12/2017 Náter fasády a montáž rohových líšt v hodnote cca 280 € Burda Jozef, SNP 20, Humenné
1.2.2017 13/2017 Renovácia tonerov : HP CF 283A - 6 ks à 17 €; HP CF 283 - 1 kus - 22 €; HP Q 26121 - 9 ks à 13 €; CANON CRG-782 - 1ks-26 €; CK TK 160 -1ks- 26 €; CANON CEXV14 - 4 ks à 18 € LM - INK, Pugačvova,Humenné
27.1.2017 10/2017 Oprava kuchynského robota R2 v ŠJ, suma 124,67 € ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. Vranov n/Topľou
13.2.2017 14/2017 Vypracovanie statického posudku novej oceľovej konštrukcie strechy telocvične priťaženej technológiou výklop. košov na basketbal. Cena cca 105 € Ing. Miroslav Sadloň, SNP 16, Humenné
16.2.2017 15/2017 Prenájom priestoru na serveri www.strava.cz 1 ks za 91,20 € VIS,s.r.o. Liptovský Mikuláš
20.2.2017 16/2017 Stravné lístky 500 ks - spolu 1740,60 € DOXX - stravné lístky Žilina
22.2.2017 17/2017 Učebné pomôcky na telesnú výchovu v sume 346 € MINIBIKE, s.r.o. Humenné
23.2.2017 18/2017 Renovácia tonerov : HP C 283 A - 4 ks; HP CE 285 A -1 ks; HP Q 2612 A - 5 ks; KYOCERA Tk 1140 - 3 ks, spolu cena 220 € LM-INK Humenné
27.2.2017 19/2017 Príručka mzdovej účtovníčky 2017, cena 8,50 € PORADCA s.r.o. Žilina
3.3.2017 20/2017

Metodika k učebnici fyziky pre 6. ročník ZŠ - 2 ks, spolu 30 €

EXPOL PEDAGOGIKA,s.r.o. Bratislava
10.3.2017 22/2017 Konzultácie k aplikácii - oprava poistného - 42 € VEMA Bratislava
9.3.2017 21/2017 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi - 1. - 4. roč. 10 ks à 16,60; 5. - 9. roč. 9 ks à 16,60 € - spolu 315,40 € Krídla s.r.o. Humenné
10.3.2017 23/2017 Preprava žiakov na súťaž 1.3.2017, trasa: Humenné-Prešov a späť. SAD Humenné
14.3.2017 25/2017 Tovar podľa vlastného výberu v hodnote cca 25 € KRIDLA,s.r.o.,Humenné
17.3.2017 30/2017 Tovar podľa vlastného výberu v hodnote cca 420 € HAGLEITNER HYGIENE Senec
16.3.2017 26/2017 Oprava umývačky riadu -výmena ložísk, obežného kola a tesnenia v sume cca 220 € ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/Topľou
24.3.2017 33/2017 Podanie stravy pre 40 zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov v sume 320 € Anna Ermová, SNP 37, Humenné
21.3.2017 31/2017 Elektroinštalačné práce- demontáž a montáž svieidiel v šatni v hodnote cca 70 € Ing. Jozef Onduško - OMP Humenné
28.3.2017 34/2017 Oprava kompresorov chladenia pre ŠJ v sume cca 70 € Ing. Jozef Onduško - OMP Humenné
17.3.2017 29/2017 Renovácia tonerov Hp Q2612A-9 ks à 13 €; HPCF283A -1 ks à 17 €; HPCE285A -2 ks à 15 €; HPCB435A -1 ks à 15 € Lívia Baláž - LM INK Humenné
4.4.2017 35/2017 Tovar podľa vlastného výberu pre tenisové krúžky : 1. tenisové lopty DUNLOP FORT S LOGOM STK 4 kartóny v cene 380€,2. DUNLOP STAGE1 - 2 kartóny v cene 180€, 3. DUNLOP STAGE2 - 2 kartóny v cene 170€ R4H s.r.o. Bratislava
23.3.2017 32/2017 Preprava žiakov na súťaž dňa 6.4.2017 na trase Humenné - Svidník a späť, suma cca 140 € SAD Humenné, a.s. Humenné
4.4.2017 36/2017 Preprava žiakov na krajské finále súťaže 7.4.2017 na trase Humenné - Prešov a späť, suma cca 180 € SAD Humenné, a.s. Humenné
10.4.2017 38/2017 Elektroinštalačné práce pre počítačovú učebňu a dielňu za cca 157,30 € Ing. Jozef Onduško - OMP Humenné
16.3.2017 27/2017 Inzercia v Podvihorlatských novinách -zápis do 1. roč. LINI PRESS, s.r.o. Humenné
16.3.2017 28/2017 Inzercia v Humenskom exprese -zápis do 1. roč. VIHORLAT PRESS, s.r.o. Humenné
10.4.2017 37/2017 Manhattan redukcia, sata- cca 26,10 € FOCUS -COMPUTER s.r.o. Košice
14.3.2017 24/2017 Tlač poštového peňažného poukazu v množstve 5000 ks pre potreby ŠJ cca 61,67 Slovenská pošta Banská Bystrica
24.4.2017 39/2017 Prenájom športovej haly na 28.4.2017 v dobe od 8,00 do 10,00 hod. v sume 16 € Športová hala Humenné
2.5.2017 40/2017 Renovácia tonerov - spolu 18 ks za cca 324 € LM-INK Humenné
15.5.2017 46/2017 Tovar podľa vlastného výberu v sume cca 143,64 € KRIDLA, s.r.o. Humenné
16.5.2017 47/2017 Multifunkčné zariadenie CANON SENSYS MF 223w pre ŠJ + doprava, spolu za cca 140,80 € FOCUS -computer, Košice
3.5.2017 42/2017 Preprava osôb 18. - 19.5.2017 na trase Humenné - Trnava a späť (súťaž) v sume 620 € Jozef Galanda, Staničná 1029, Snina
24.5.2017 51/2017 Deratizácia ŠJ, kuchyne a prislúchajúcich priestorov v sume 75,60 € KA-LUX s.r.o., Brestovská, Humenné
5.5.2017 43/2017 Oprava krájača zeleniny pre ŠJ v cene 90,12 € ELEKTROSERVIS s.r.o., Čemernianska, Vranov n/Topľou
17.5.2017 48/2017 Tovar podľa vlastného výberu : silon 3,0x320 mm - 1 kus v cene 59,90; olej STIHL - 3l za 18 €; motorová píla STIHL 1ks za 519 €; deflektor E/N Deck - 1 ks za 149,90 €, spolu suma 746,81 JARKOP, Udavské
12.6.2017 50/2017

Preprava žiakov na trase Humenné - Bardejov. Suma -100 €

SAD Humenné
12.5.2017 44/2017 Telefónna ústredňa a príslušné zariadenia v hodnote cca 790 € ANTIK TELECOM, s.r.o. Košice
26.5.2017 53/2017 Renovácia tonerov : HP Q26124 - 10ks -130€; HP CE2854-2ks-30€; HP CF 2834 -2ks-34 € LM-INK Humenné
15.5.2017 45/2017 Čistiace prostriedky pre ŠJ podľa vlastného výberu v hodnote cca 425 € KRIDLA, s.r.o. Humenné
30.5.2017 54/2017 Toner Canon 737 v hodnote cca 75,91€ DELTA, s.r.o. Humenné
31.5.2017 55/2017 Balík služieb PREMIUM za cca 399 € PUBLICOM, s.r.o. Prievidza
26.5.2017 52/2017 Oprava elektrického kotla v hodnote cca 84,60 € ELEKTROSERVIS s.r.o., Čemernianska, Vranov n/Topľou
8.6.2017 57/2017 Konvertor USB /485 1ks - cena 78 €, inštalácia SW stravné na nové PC pre ŠJ -2ks za 69,60 € JIS-SK s.r.o. Prešov
12.6.2017 59/2017 Elektromontážne práce v ŠJ v hodnote cca 68 € Ing. J.Onduško-OMP, Humenné
8.6.2017 56/2017 Učebné pomôcky na dejepis a matematiku podľa vlastného výberu v hodnote cca 280,35 € PUBLICOM, s.r.o. Prievidza
12.6.2017 60/2017 Preprava žiakov na súťaž - Humenné - Vranov a späť v sume 35 € Ján Koceľa, Konečná 20, Michalovce
25.5.2017 49/2017 Exkurzno-vzdelávací zájazd po trase Humenné - Bojnice - Banská Štiavnica v termíne 6. -7.6.2017 pre 23 účastníkov v sume 460 € GAMATRAVEL, M. Rokytová, Nám. slobody 28, Humenné
2.5.2017 41/2017 Konvektomat s príslušenstvom do ŠJ v hodnote 4970 € ELEKTROSERVIS, s.r.o. Vranov n/Topľou
12.6.2017 58/2017 BLUEBOT USB a ďalší tovar podľa vlastného výberu v cene spolu 491,15 € PMS DELTA s.r.o. Michalovce
19.6.2017 61/2017 Oprava el. kotla KE-300 v celkovej hodnote cca 128 € ELEKTROSERVIS, s.r.o. Vranov n/Topľou
22.6.2017 65/2017 Hudobné nástroje podľa vlastného výberu v hodnote cca 446 € INSGRAF s.r.o. Šaľa
22.6.2017 66/2017 Pracovné zošity TESTOVANIE 9 v počte 60 ks v cene 294 € LIBERA TERRA Bratislava
22.6.2017 64/2017 Obedy pre zamestnancov ZŠ na 30.6.2017 DMJ MARKET, Vranov n/Topľou
22.6.2017 63/2017 Interaktívna tabuľa ELITEBOARD DC80 v počte 11 ks + montáž a príslušenstvo + montáž cca 8197,20 € MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica
11.7.2017 69/2017 oprava odpadu vo WC pri ŠJ v hodnote 576,07 € VHP spol. s r.o. Humenné
11.7.2017 70/2017 Rekonštrukčné práce v ŠJ : úpravy povrchov, búracie práce, montáž podláh, dokončovacie práce v celkovej hodnote 1023,30 € VHP spol. s r.o. Humenné
21.7.2017 73/2017 Zostava nábytku do kabinetov a tried v celkovej hodnote 9082,50 € EUROSPAN s.r.o. Michalovce
22.7.2017 74/2017 Čistiace potreby podľa vlastného výberu v hodnote cca 331 € KRIDLA s.r.o. Humenné
22.7.2017 75/2017 Pracovná obuv a odevy podľa vlastného výberu v hodnote cca 232,72 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
31.7.2017 76/2017 Maliarske práce kuchynských priestorov podľa potreby v hodnote do cca 710 € Burda Jozef, SNP 20,Humenné
31.7.2017 77/2017 Maliarske a natieračské práce na ZŠ podľa potreby -triedy, kabinety, šatne, do cca 3360 € Burda Jozef, SNP 20,Humenné
17.7.2017 68/2017 Bezkontaktné žetóny JIS pre ŠJ - 100 ks v sume 300 € JIS-SK, s.r.o. Prešov
22.8.2017 82/2017 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 227,64 € Kridla, s.r.o. Humenné
28.8.2017 78/2017 Dodávka a montáž podlahy do kabinetu hudobnej výchovy v celkovej hodnote 498,09 € Ľubomír Beca, Osloboditeľov, Humenné
21.7.2017 72/2017 oprava elektrického sporáka v školskej jedálni v hodnote 975,42€ ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. vranov n/Topľou
18.9.2017 94/2017 Renovácia tonerov + výmena valca - 2 ks v celkovej hodnote 69,30 € DELTA, s.r.o. Humenné
19.9.2017 96/2017 Skúška a odborná prehliadka elektrického ručného náradia a elektrických prenosných spotrebičov v počte 305 ks v celkovej hodnote 1 525 € Ing. Ján Struňák, Jasenov
25.8.2017 83/2017 Dodávka a montáž plastových okien a príslušenstva v celkovej hodnote 5593,80 € Ing. Stanislav Berta - JAST Humenné
5.9.2017 84/2017 Výroba pečiatok - 5 kusov v celkovej sume 71,90 € LUMA PRESS, s.r.o. Humenné
6.9.2017 85/2017 Preprava žiakov dňa 9.9.2017 na trase Humenné - Sninské rybníky v cene 130 € TRIMEDICKridla, s.r.o. HumennéAL PHARM D.S. Antona Bernoláka 2, Michalovce
7.9.2017 87/2017 Výroba pečiatok podľa vlastnej potreby v počte 6 kusov v sume 88,80 € LUMA PRESS, s.r.o. Humenné
12.7.2017 71/2017 Výrub topoľa na základe žiadosti so zdôvodnením. Suma- 87,63 € Technické služby mesta Humenné
8.8.2017 79/2017 Montáž svietidiel v kabinete HV a školskej dielni v hodnote 1276,80 € APEC,spol.s r.o. Tolstého 1, Humenné
6.9.2017 86/2017 Ubytovanie +strava pre 24 žiakov v dňoch 7.9.-9.9.2017 na logické sústredenie nadaných žiakov v celkovej hodnote 811,20 €

Ladislav Jurpák,

1. mája 7, Snina

7.9.2017 88/2017 Učebnice PRVOUKA pre 2. ročník v počte 70 kusov, spolu za 231,0 € TAKTIK s.r.o. Krompašská 96, Košice
8.9.2017 89/2017 Čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 111,02 € Kridla, s.r.o. Humenné
8.9.2017 90/2017 Čistiace potreby pre ŠJ podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 208,66 € HAGLEITNER HYGIENE s.r.o.,Diaľničná cesta 27, Senec
11.9.2017 91/2017 Renovácia tonerov v počte 16 kusov spolu za 247,0 € LM-INK - Lívia Baláž, Pugačevova, Humenné
13.9.2017 92/2017 Učebnice PRVOUKA v počte 2 kusy, spolu za 6,60 € TAKTIK s.r.o. Krompašská 96, Košice
14.9.2017 93/2017 Maliarske a natieračské práce v priestoroch ZŠ podľa potreby v celkovej hodnote 415,75 € Burda Jozef SNP 20, Humenné
19.9.2017 95/2017 Stravné lístky - 960 ks +zmluvná odmena, spolu 3341,94 € DOXX- stravné lístky s.r.o.,Kálov 356, Žilina
6.10.2017 103/2017 Oprava tlačiarne CANON PC - D440 a renovácia HP CB 541A v celkovej sume 98 € DELTA, s.r.o. Humenné
6.10.217 104/2017 Prebíjanie a čistenie odpadového potrubia v ŠJ v hodnote 237 € Hrabčák - VAS s.r.o. Vranov n/Topľou
21.9.2017 97/2017 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu v celkovej hodnote cca 130 € PUBLICOM, s.r.o.,Poľnohospodárov 6, Prievidza
22.9.2017 98/2017 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 258,95 € Učebné pomôcky, s.r.o.,Jegorovova 37, Banská Bystrica
26.9.2017 99/2017

Externý HDD 1T3 USB v počte 10 ks za cenu spolu 622,80 €

FOCUS spol. s r.o. Košice
17.10.2017 107/2017 Knihy - učebné pomôcky podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 106,86 € AD REM - distrib. gentúra, Mánesovo nám. Bratislava 5
28.9.2017 101/2017 Preprava žiakov na trase Humenné- Nižná Polianka a späť v rámci činnosti CVČ v hodnote 230 € Ján Vancák,Hencovská , Vranov n/Topľou
28.9.2017 102/2017 Preprava osôb dňa 30.9.2017na trase Humenné - Osadné a späť v cene 50 € TRIMEDICAL PHARM, d.s. Antona Bernoláka 2, Michalovce
17.10.2017 108/2017 Renovácia tonerov v počte 15 ks v cene celkom 247 € Lívia Baláž LM-INK, Humenné
13.10.2017 105/2017 Pracovné odevy a pracovná obuv podľa vlastného výberu v hodnote cca 260 € WINTEX, Mierová 88, Humenné
15.8.2017 80/2017 Výmena čítačky teeminálu do ŠJ v celkovej hodnote 354 € JIS - SK, s.r.o. Hollého 8, Prešov
17.10.2017 106/2017 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi v celkovej sume 215,80 € KRIDLA, s.r.o. Humenné
26.9.2017 100/2017 Perá MYSTIC STALUS s laserovým gravírovaním 300 ks v cene 188,74 NATIONAL PEN P.O.Box 1615 Bratislava
17.10.2017 109/2017 Oprava elektrickej panvice v ŠJ v hodnote 79,80 € ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Vranov n/ Topľou
7.11.2017 112/2017 Renovácia tonerov - spolu 12 ks v celkovej cene 184 € LM-INK - Lívia Baláž, Pugačevova, Humenné
7.11.2017 110/2017 Renovácia toneru do tlačiarne v hodnote 57,50 € DELTA, s.r.o. Humenné
22.8.2017 81/2017 Zhotovenie nástennej skrinky s posuvnými dverami v celkovej hodnote 352,80 € EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 10, Prešov
7.11.2017 111/2017 Tenisové lopty podľa vlastného výberu : Dunlop Fort s logom - 2 kartóny v sume 190 €, Dunlop Stage 1 - 2 kartóny v sume 180 € R4H s.r.o., Lachova 6, Bratislava
16.11.2017 114/2017 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu v sume 53,48 € AD REM - DISTRIB AGEN, Mánesovo nám. 6, Bratislava
20.11.2017 115/2017 Balíčky interaktínvych programov : chémia 1- za 90 €, Slovenčina 1 za 180 €, Testovanie 9 1 za 90 € TAKTIK, s.r.o. Krompašská 96, Košice
27.11.2017 118/2017 Darčekové poukážky - 273 ks za 2730 € DOXX,s.r.o. ,Kálov 356, Žilina
10.11.2017 113/2017 Prenájom priestorov na 15.12.2017 pre ŠKD - 16 € CVČ Dúha, Humenné
23.11.2017 116/2017 Úradné overenie váh a závažia v sume 84,60 € Slovenská legálna metr. s.r.o. Banská Bystrica
23.11.2017 117/2017 Zoradenie váh a výmena závaží v hodnote 298,80 € Ján Matta-Pavlisko, Závadka 30
27.11.2017 119/2017 Výmena topného telesa v ŠJ v hodnote 64,20 € ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50, Vranov n/Topľpu
27.11.2017 120/2017 Prenájom priestorov na 8.12.2017 na súťaž humenských škôl v rámci projektu "Tri zlaté kľúče mesta Humenné" -24 € CVČ Dúha, Humenné
27.11.2017 121/2017 Renovácia tonerov : HPQ2612A - 5 ks spolu 65 €; Canon E30 - 1 kus za 30 €; HP CF 283A - 3 kusy za 51 €; HP CF 285A- 1 kus za 15 €; KYOCERA TK-1140 - 5 kusov spolu 120 €; CANON C-EXV- 4 kusy za 72 €; XEROX 106R442 - 1 kus -40 € LM-INK - Lívia Baláž, Pugačevova, Humenné
28.11.2017 122/2017 Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel v triedach a kabinetoch v celkovej hodnote 1796,87 € Ing.Onduško Jozef - OHP Humenné
28.11.2017 123/2017 Stavebnica LEGO - 6 kusov -spolu za 900 € DATASERVIS VRANOV s.r.o. Námestie slobody 2, Vranov n/Topľou
28.11.2017 124/2017 APPLE iPAD WIFI 32GB SILVER - 2 kusy spolu za 750 € TRACO COMPUTERS s.r.o. Kukučínova 3, Piešťany
28.11.2017 125/2017 Notebook LENOVO IP 650-30 1 kus v cene 399 €,notebook HP 15-BW024NC 1 kus v cene 399 € FOCUS COMPUTER s.r.o. Dominikánske námestie Košice
28.11.2017 126/2017 Multifunkčné zariadenie BROTHER dcp-1510E v cene 92,80 € FOCUS COMPUTER s.r.o. Dominikánske námestie Košice
29.11.2017 127/2017 Renovácia toneru HP 1010V v sume 23,10 € DELTA, s.r.o. Humenné
1.12.2017 128/2017 Oprava snežnej frézy EXPERT v hodnote 34,01 € V. Kopčák - JARKOP Udavské 261
8.12.2017 129/2017 Podanie stravy pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka - 73 osôb v cene 548 € DMJ MARKET, Budovateľská 1288, Vranov n/Top.
13.12.2017 130/2017 Maliarske práce v triedach a kabinetoch podľa potreby v celkovej hodnote 249,90 € Burda Jozef SNP 20, Humenné
18.12.2017 131/2017 Tovar podľa vlastnej potreby a výberu v celkovej hodnote 530,94 € KRIDLA s.r.o. Mierová 94, Humenné
18.12.2017 132/2017 Apple iPad - 7 kusov spolu za 2625 € TRACO COMPUTERS s.r.o. Kukučínova 3, Piešťany
18.12.2017 133/2017 Notebook HP Pavilion - 1 kus, notebook HP 153w024 - 1 kus, kopírka CANON sensys -2 kusy + preprava FOCUS COMPUTER s.r.o. Dominikánske námestie Košice
19.12.2017 134/2017 Apple iPad WiFi 3263 - 4 kusy, spolu za 1500 € FOCUS COMPUTER s.r.o. Dominikánske námestie Košice
Objednávky rok 2016
dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ
7.1.2016 3/2016 LEGO LME EV 3 - základná zostava 3 ks a dobíjací adaptér- 3 ks spolu suma 1166,67 € TRACO COMPUTERS s.r.o. Piešťay
7.1.2016 4/2016 -1 Oprava elektrickej panvy - výmena a oprava vodičov ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov n/T
13.1.2016 4/2016-2 PHP práškový P6 Raima + montáž - 2 ks v cene 88 € Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS Humenné
27.1.2016 7/2016 Oprava kopírovacieho stroja Canon iR 1020 - 1 ks v cene 160 € DELTA s.r.o. Humenné
27.1.2016 8/2016 Stravné lístky 400 ks za 1280 € DOXX - stravné lístky ŽILINA
29.1.2016 10/2016 Renovácia HP Q 2612A - 6 ks à 13€; HP CF283A - 1 ks à 17€; HP CB435A - 3 ks à 15€; toner Canon -EXV18 - 2 ks à 22€ Lívia Baláž LM-INK
25.1.2016 5/1/2016 Renovácia toneru 1 ks DELTA Humenné
13.1.2016 5/2/2016 Hygienický dezinfekčný gel - 28 ks spolu za 46,37 € Kridla s.r.o.
25.1.2016 6/2016 Preprava žiakov na lyžiarsky kurz. Trasa : Humenné - Ľubovnianske Kúpele a späť. SAD Humenné
9.2.2016 14/2016 Apple Tunes Giff CARD - 2 ks à 50 € TRACO COMPUTERS Piešťany
9.2.2016 15/2016 Bankový modul HB 0063 1 ks za 20,40 € VEMA, s.r.o. Bratislava
7.1.2016 1/2016

Ubytovanie a strava pre účastníkov lyžiarskeho kurzu v dňoch 22.2. - 26.2.2016

72 žiakov a 7 pedagogický dozor v celkovj sume 6112,20 €

SOREA, spol.s.r.o. Odborárske námestie Bratislava
26.2.2016 18/2016 Školské potreby pre žiakov v HN : pre 2.-4. roč. 6 ks, cena spolu 99,60 € ; pre 5. - 9. roč. 14 ks, cena spolu 232,40 €. KRIDLA s.r.o.
22.2.2016 17/2016 Skipasy v počte 72 a doprava žiakov Ľubovnianske kúpele - Litmanova a späť v dňoch 22.2. - 26.2.2016 spolu v cene 3240 € SKIKOMP - FAKĽOVKA, s.r.o. Obecný úrad Litmanová
26.2.2016 19/2016 Dezinfekčné prostriedky : 1. DESIZAN 0,5 l, 8 ks spolu za 39,04 €; 2. DESIZAN PROFI 5l 2 ks spolu za 166,01 € Lekáreň MÁRIA, s.r.o. Humenné
26.2.2016 20/2016 Renovácia tonerov :1. Hewlwtt pak. Q2612A - 5 ks à 13 €;

2. Hewlwtt pak. CB435A - 3 ks à 15 € ;

3. Hewlwtt pak. CF283A - 2 ks à 17€;

4. Hewlwtt pak. CB543A - 1 kus 25 €. Spolu cena 169 €.

Lívia Baláž LM-INK
29.2.2016 23/2016 Zelené fotografické plátno 2 kusy za 146 € Fabián - DATASERVIS vranov n/T.
16.3.2016 28/2016 Oprava notebooku - 1 ks -30 € a nákup kalkulačky 1 ks za 64 € IKAS,s.r.o. Humenné
11.3.2016 21/2016 Tenisové lopty TOUR TENNIS BALL 432 ks spolu za 561,60 MAX SPORT SLOVAKIA Bratislava
4.4.2016 32/2016 Oprava elektrickej rúry a panvice -80,30 € ELEKTROSERVIS,s.r.o. Vranov n/T.
29.1.2016 11/2016 Časopis Slávik 2016 4 kusy a´2,50, spolu 10 € ARES, s.r.o. Bratislava
16.3.2016 27/2016 Konzultácia aplikácií, kontrola dát a inštalačný plán - 130,80 € VEMA ,s.r.o. Bratislaa
11.3.2016 22/2016 Prenájom priestoru na servere www.strava.cz - 91,20 € VIS, s.r.o. Liptovský Mikuláš
11.4.2016 34/2016 Nákup tonerov : 1 ks Canon E30 za 30 €, 3 ks Canon C-EYV18 spolu za 66 €, renovácia 12 kusov tonerov spolu za 193 € LM-INK Pugačevova Humenné
16.3.2016 24/2016 Inzercia v Podvihorlatských novinách č. 12,13 /2016 - 110 € INI PRESS, s.r.o. Humenné
18.3.2016 29/2016 Preprava osôb na trase Humenné - Prešov a späť dňa 5.4.2016 v sume 180 € SAD, a.s. Humenné
14.4.2016 36/2016 Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ podľa vlastného výberu do hodnoty 480 €. Krídla, s.r.o. Humenné
14.4.2016 37/2016 Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ podľa vlastného výberu do hodnoty 600 €. Krídla, s.r.o. Humenné
16.3.2016 25/2016 Plošná inzercia ( 3 krát) VIHORLAT PRESS,S.R.O. Humenné
25.4.2016 38/2016 Renovácia toneru HP LaseJef - 1 kus DELTA, s.r.o. Humenné
4.4.2016 33/2016 Projektor EPSON EB - 520 -2 kusy + držiak AST 1200 - 2 kusy spolu za 1396 € MIVASOFT, spol. s.r.o., Šaľa
3.5.2016 40/2016 Monitorovanie kanalizácie - cca 150 € MP - KANAL,s.r.o. Prešov
4.5.2016 43/2016 Drevené dvere - plné, zosilnené, bielej farby : 1. šírka 90 cm - ľavé 5 kusov; 2. šírka 90 cm - pravé 5 kusov MINIMAX, s.r.o. Zeleninárska 24, Michalovce
16.3.2016 26/2016 Oprava trojrúry v ŠJ do hodnoty cca 100 € ELEKTROSERVIS,s.r.o. Vranov n/Top.
14.4.2016 35/2016 Prepravné služby na 26.4.2016, trasa : Humenné, Svidník a späť. SAD,a.s. Humenné
3.5.2016 41/2016 Balík služieb PREMIUM v cene 399 €. Datakabinet, s.r.o. Prievidza
12.5.2016 47/2016 Renovácia toneru HP 1010 1 kus DELTA humenné
26.4.2016 39/2016 Preprava žiakov na súťaž dňa 12. - 13. 5.2016, trasa: Humenné - Trnava a späť, suma cca 670 € AUTODOPRAVA, Jána Holého, Michalovce
4.5.2016 44/2016 Preprava osôb 7.5.2016, trasa : Humenné, Dolný Kubín, Vlkolinec a späť v sume 570,72 € SAD,a.s. Humenné
11.5.2016 50/2016 Operačná pamäť Kingston SO DIMM 4 GB v cene 23 € FOCUS, s.r.o. Košice
4.5.2016 45/2016 Školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu do hodnoty cca 650 € Kridla,s.r.o. Humenné
19.5.2016 52/2016 Preprava osôb na trase Humenné - Prešov a späť dňa 25.5.2016 SAD,a.s. Humenné
20.5.2016 53/2016 Výroba samonamáčacích pečiatok podľa priloženého vzoru. 1 ks à 33 € ; 4 ks à 12 € LUMA - PRESS, s.r.o. Humenné
3.5.2016 42/2016 Mapy : 1. Slnečná sústava; 2. Denný režim; 3. Ochrana proti požiarom; 4. Dekontaminácia; 5.Varovné signály; 6. Prostriedky individuálnej ochrany spolu za 224,7 € PUBLIKOM, s.r.o. Prievidza
18.5.2016 51/2016 Učebná pomôcka "Druhý krok" - 1 ks v cene 330 € OZ PROFKREATIS, Bratislava
23.5.2016 54/2016 Učebnice AJ : 1. MOTIVATÉ 2 - 3 ks; 2. MOTIVTÉ 3 -3 ks, spolu za 71 € ALBION BOOKS, Banská Bystrica
11.5.2016 49/2016 Deratizácia priestorov ŠJ do cca 80 € KA-LUX, s.r.o. Huenné
31.5.2016 58/2016 Renovácia toneru : 1. HP Q 2612A - 5 ks; à 13 €; 2. HP CF 283A - 2 ks à 17 € LM- INK humenné
31.5.2016 59/2016 Renovácia toneru HP Laser Jet MFP M225 - 1 ks Delta Humenné
19.5.2016 52/2016 Preprava osôb dňa 25.5.2016 na trase Humenné-Prešov a späť. SAD Humenné
24.5.2016 55/2016 Preprava osôb dňa 27.5.2016 na trase Humenné-Prešov a späť. SAD Humenné
2.6.2016 62/2016 Knihy do školskej knižnice podľa vlastného výberu do 550 €. Kníhkupectvo Čas na ticho,Humenné
6.6.2016 63/2016 Toner Canon C-EXV 14 - 2 kusy spolu za 36 €; Canon E 30 - 1 kus za 30 € LM-INK Humenné
7.6.2016 64/2016 Stravné lístky - 500 kusov spolu za 1600 € DOXX, s.r.o. Žilina
30.5.2016 56/2016 Preprava osôb na deň 2.6.2016 na trase Humenné - Prešov a späť. František Merga Motocentrum Snina
31.5.2016 57/2016 Pobyt žiakov v ŠvP s plnou penziou 23 žiakov spolu 2277 € Erika Meltzerová Tatranská Lomnica
10.6.2016 67/2016 Oprava a revízia telefónnej ústredne. UA-GROUPS,s.r.o. Humenné
10.6.2016 68/2016 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu do cca 550 € Kridla,s.r.o.bHumenné
2.6.2016 61/2016 Elektroinštalačné práce podľa vlastného výberu cca 70 € Ing. Onduško Jozef, Humenné
13.6.2016 69/2016 Renovácia tonerov : 1. HP Q 2612A - 3 kusy, spolu 39 €, 2. Hp CE 285 A,1 kus 15 €,3. HP CE 278 A,1 kus 15 €,4. HP CB 135 A, 1 kus15 €,5. HP CB 541A, 1 kus 25 € LM-INK Humenné
24.6.2016 70/2016 Trávny traktor cc 1020 BHN- 1 kus za 2990 € J.Kopčák JARKOP, Udavské
24.6.2016 71/2016 Exkurzo-vzdelávací zájazd Východná-Terchová v termíne 3. a 4. 7.2016 - 23 účastníkov , 460 € /Odbory/ GAMA TRAVEL Humenné
28.6.2016 72/2016 Kalibrácia teplomerov ŠJ - 104,40 € Ján Matta -Pavlisko, Závadka
29.6.2016 74/2016 Omietka šatní ŠJ podľa dohody. VHP,spol.s.r.o. Ing. Pavlík, Humenné
29.6.2016 73/2016 Renovácia toneru HP 1010 - 1 kus - 23,10 € DELTA Humenné
29.6.2016 75/2016 Obedy pre zamestnancov ZŠ na 30.6.2016 - 66 osôb - 528 € DMJ MARKET Vranov n/Top.
9.6.2016 66/2016 Dosky na lavičky podľa dohody. DREVOVÝROBA Paško Marián, Udavské
9.6.2016 65/2016 Oprava omietky v suteréne ŠJ podľa dohody do cca 220 € VHP,spol s.r.o., Humenné
6.7.2016 77/2016 1. Obrusovinu 160 m; 2. frote 5,/100 - 10 ks; Obrus 120/140 - 10 ks, Spolu v cene 472,32 € Praktik Textil , Strážske
6.7.2016 78/2016 Maľba kuchynských priestorov do cca 600 € Burda Jozef, SNP 20, Humenné
6.7.2016 76/2016 Pracovné odevy a obuv podľa vlastného výberu v hodnote 368,89 € Wintex, s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov n/Topľou
4.8.2016 80/2016 Hobľovačka GUDE GADH - 1 kus za 309,90 € Hattech plus s.r.o., Čsl. armády 19, Humenné
4.8.2016 81/2016 Upratovací vozík - 1 kus za 77,59 € Krídla, s.r.o. Mierová, Humenné
10.8.2016 82/2016 Robotický stôl a montážou - 3 ks -spolu 300 € Koprivčák Slavomír ,Tovarné 328
10.8.2016 81/2016 Renovácia toneru : 1. HP CF 283A - 2 ks à17 €; 2. HP Q2612A - 3 ks à 13 €; 3. HP CE 285A -2 ks à 15 € LM INK, Humenné
3.10.2016 95/2016 Oprava plastových okien a žalúzii do sumy cca 713,94 € JAST Humenné
5.9.2016 84/2016 Čistiace a kancelárske potreby podľa vlastného výberu do hodnoty cca 570 € Krídla, s.r.o. Humenné
6.9.2016 85/2016 Učebnice Prvouka pre 2. roč. 65 kusov à 3,10 €, spolu za 201,50 € SPN Mladé letá,s.r.o. Bratislava
13.9.2016 86/2016 Stravné lístky 500 kusov à 3,20, spolu 1600 € DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY S.R.O. Žilina
14.9.2016 87/2016 Renovácia tonerov do tlačiarne HP 1102 - 2 kusy za 45,19 € DELTA, s.r.o. Humenné
14.9.2016 88/2016 Roll s predtlačou 1 kus za 54 € Marek Antoš V-studio, Vranov n/Topľou
22.9.2016 91/2016 Elektroinštalačné práce v ŠJ cca 96,31 € Ing. Onduško Jozef Humenné
3.10.2016 93/2016 Renovácia tonerov : 1. HP CF 283A - 1 kus à 17 €; 2. HP Q 2612A - 5 kusov à 13€; 3. HP C13 435A - 4 kusy à 15 € LM INK, Humenné
3.10.2016 94/2016 Nákup kníh podľa vlastného výberu do hodnoty 40 € TAKTIK, s.r.o. Košice
20.9.2016 89/2016 Oprava elektrickej rúry TPE - 30 za cca 150 €. ELEKTROSERVIS s.r.o. Vranov n/Topľou
12.10.2016 96/2016 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi: pre 1. - 4. roč. 8 kusov za 132,80; pre 5. - 9. roč. 10 kusov za 166,0 KRIDLA s.r.o. Humenné
17.10.2016 99/2016 BIblie vreckové 20 kusov za cca 256 € VOJTECH spol. s r.o. Trnava
20.10.2016 101/2016 Oprava el. rúry do sumy cca 90€ ELEKTROSERVIS s.r.o. Vranov n/Topľou
14.10.2016 102/2016 Ubytovanie a nocľah pre 21 žiakov v dňoch 14.-16.10.2016 - sústredenie intelektovo nadaných žiakov -suma 1150€ WERA -TOUR s.r.o. Kokošovce - Sigord
20.10.2016 103/2016 Renovácia tonerov : 1. HP CB 435A - 3 kusy à 15€; 2.HP CE 285A - 1 kus za 15€; HP Q2612A - 4 kusy à13€ suma spolu 112€ LM-INK Humenné
12.10.2016 97/2016 Preprava žiakov na súťaž dňa 13.10.2016. Trasa: Stará Ľubovňa a späť. Suma 83,63 € DD doprava s.r.o. Humenné
25.10.2016 107/2016 Kancelárske a čistiace potreby podľa vlastného výberu do cca 300 € Kridla s.r.o. Humenné
25.10.2016 108/2016 Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ podľa vlastného výberu do hodnoty 490 €. Kridla s.r.o. Humenné
2.11.2016 109/2016 Pero MO8630VRRBA + potlač - 100 kusov za 186 €; minidiár Falcon + potlač - 50 kusov za 157,50 €. V-STUDIO, reklamná agentúra Vranov n/Topľou
24.10.2016 104/2016 Preprava žiakov na súťaž 25.10.2016 Trasa: Humenné-Liptovský Mikuláš a späť; 110 €. Milan Capcara, Košická, Humenné
25.10.2016 105/2016 Držiak na projektor - 5 ks à 49 €; VGA kábel do výšky - 3 ks à10,44 €; montážne práce 6 ks držiakov - à 30 € spolu za 456,32 € TL HOLDING, s.r.o. Hurbanovská, Imeľ
2.11.2016 110/2016 Oprava a servis motor. kosačky 125/7900 a krovinorezu Stihl FS 400. Spolu za 363,60 € MARTECH, Třebíčska 14, Humenné
4.11.2016 112/2016 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu do 189 € Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné
11.11.2016 118/2016 Vodárenský materiál podľa vlastného výberu v hodnote 93,44 € UNIVERS - M. Terezka, Gaštanová 50, Humenné
11.11.2016 119/2016 Interaktívny balík fyzika 6. - 9. roč. a geografia 5. - 9. ročník. TAKTIK s.r.o., Krompašská, Košice
14.11.2016 121/2016 Odstránenie závad na bleskozvode na telocvični pri ZŠ do cca 250 € Ing. Ján Struňák, Jasenov
2.11.2016 111/2016 Oprave strechy nad telocvičňou, učebňou biológie a hudobnej výchovy - 939,10 € VHP, spol s.r.o.. Humenné
24.11.2016 124/2016 Kancelárske kreslá BILLUM - 7 kusov, spolu za 332,50 € JYSK, s.r.o. Šoltesovej 14, Bratislava
24.11.2016 125/2016 Hračky do ŠKD podľľa vlastného výberu do sumy cca 400 €. DRÁČIK-DIVI s.r.o. Gajová 13,Bratislava
15.11.2016 122/2016 Hygienické potreby podľa vlastného výberu do hodnoty cca 70 € KRIDLA,s.r.o. Humenné
16.11.2016 123/2016 Renovácia toneru : 1. HP Q2612A-6 ks à 13 €; 2. HP CF 283A - 2 ks à17 €; 3. HP CF 283X - 1 ks à35 € LM-INK Lívia Baláž Humenné
25.11.2016 127/2016 Servis multifunkčného zariadenia Canon MF 4120 do hodnoty 55 € LM-INK Lívia Baláž Humenné
9.11.2016 115/2016 Pracovné odevy pre upratovačky: tričká - 6 ks; tepláky- 6 ks; spolu za cca 113 € WINTEX,s.r.o. Humenné
9.11.2016 116/2016 Tričká ERASMUS+ 20ks - cena 165 €; výroba a tlač baneru -robotická podložka -15 ks - cena 262,50 € SIETTEX s.r.o. Budovateľská, Vranov n/Topľou
24.11.2016 126/2016 Učebné pomôcky na telesnú výchovu podľa vlastného výberu v hodnote cca 300 € MINIBKE s.r.o. Laborecká, Humenné
28.11.2016 128/2016 Učebné pomôcky podľa vlastného výberu v hodnote cca 150 € v hodnote 141,08 € KVANT spol. s r.o.FMFI Mlynská dolina Bratislava
2.12.2016 129/2016 Renovácia toneru do tlačiarne v hodnote 23,10 € DELTA, s.r.o. Humenné
20.9.2016 90/2016 Servis a elektoinštalačné práce na rozhlasovej ústredni do 150 € Ing. Ján Považan, Svietidlá, Humenné
2.12.2016 131/2016 Tovar podľa vlastného výberu do školskej jedálne do sumy cca 660€ EUROGASTROP, s.r.o., Prešov
5.12.2016 134/2016 Prístup na "Škola Efektívne Extra " - ročné predplatné 247,68 € Verlag Dashofer,s.r.o. Železničiarska, Bratislava
7.12.2016 135/2016 Tovar do ŠJ podľa vlastného výberu za cca 130 € Praktik textil s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava
12.12.2016 138/2016 Hygienické potreby podľa vlastného výberu do hodnoty 340 € KRIDLA,s.r.o. Humenné
13.12.2016 139/2016 Podanie stravy pri príležitosti slávnostného posedenia zamestnancov školy na záver kalendárneho roka - 39 osôb, 8 €/osoba, spolu 312 € KARPATIA ČSA, Humenné
2.12.2016 130/2016 Žinienky - 4 ks - à 65 €; spolu 260 € MERLIN, hviezdoslavova, Snina
5.12.2016 133/2016 Tovar podľa vlastného výberu do 160 € MINIBIKE,s.r.o. Humenné
15.12.2016 140/2016 Stravné lístky - 70 ks, à 3,40 €, spolu 238 € DOXX - stravné lístky, s.r.o. Žilina
15.12.2016 141/2016 Darčekové poukážky - 267 ks à 10 €, spolu za 2670 € DOXX - stravné lístky, s.r.o. Žilina
14.11.2016 120/2016 Oprava lavičiek do telocvične v počte 7 ks za cca 1050 € Jozef Šepeľa, Kochanovce 215
Objednávky rok 2015
dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ
2.1.2015 02/2015 Zverejnenie oznamu o zápise žiakov do 1. ročníka Podvihorlatské noviny LINI PRESS Humenné
19.1.2015 05/2015 Jedálne kupóny LE CHEQUÉ DEJEUNER,s.r.o. Bratislava
19.1.2015 06/2015 1. Renovácia toneru HP Q 2612 A, 2 kusy za 26€ 2. Renovácia toneru HP CB 435 A, 2 kusy za 30€ 3. Renovácia toneru HP CE 285 A, 1 kus za 15€, 4. Nákup toneru IR CANON 1018, 1 kus z 22€ LM-INK
13.1.2015 04/2015 Stierka na biele tabule - 10 kusov v cene spolu 36 €. Krídla, s.r.o.
29.1.2015 10/2015 Oprava Canon PC - D440- 1 kus DELTA,s.r.o.
2.1.2015 03/2015 Maliarske a natieracie práce v kuchyni ŠJ do hodnoty cca 300€ Burda Jozef
29.1.2015 11/2015 Oprava Canon IR1018 - 1 kus do hodnoty 80 € DELTA,s.r.o. humenné
29.1.2015 9/2015 Výmena topného telesa, dodanie nožov do mlynčeka. ELEKTROSERVIS VV,s.r.o., Vranov
29.1.2015 8/2015 Časopis Slávik 2015 - 1 kus v sume 7,50 € ARES, spol.e.r.o.
4.2.2015 12/2015 1. Renovácia toneru HP Q 2612A - 4 kusy spolu za 52 € 2. HPCB 435A - 2 kusy v cene spolu 30 € , 3. Nákup toneru IR 1018 - 2 kusy v sume spolu 44 €. LM-INK Humenné
18.2.2015 14/2015 Renovácia toneru Canon Fx 10 - 1 kus DELTA Humenné
18.2.2015 16/2015 Renovácia toneru:1. HP Q2612A-3 kusy,2. HP CB 435A-2 kusy, 3.Canon E30-1 kus LM-INK Humenné
18.2.2015 15/2015 Preprava osôb - trasa Humenné-Prešov a späť. Cca 200 €. SAD,a.s. Fidliková 1 Humenné
13.3.2015 20/2015 Oprava el. panvy v sume 68,40 €. ELEKTROSERVIS,s.r.o. Čemernianska 50, Vranov n/Topľou
29.1.2015 07/2015 Preprava žiakov do Talianska a späť v rámci projektu COMENIUS. Cena 3800 € Marcela Galandová GAMEKO, Snina
18.2.2015 13/1/2015 Tekuté kriedy podľa vlastného výberu- cca 70,28 € EVECTOR,s.r.o.Nitra
18.2.2015 13/2/2015 Lampa Unit EB 450/EB460 -1kus za 174,80 € FOCUS computer,s.r.o. Košice
12.3.2015 18/2015 Školské potreby pre 45 detí vo výške 16,60 € žiaka. 5 kusov pre žiakov 1.-2.ročníka, 11 kusov pre žiakov 3. -4. ročníka a 29 kusov pre žiakov 5.-9. ročníka, spolu v sume 747 €. Krídla s.r.o. Humenné
12.3.2015 19/2015 Multifunkčné zariadenie HP Laser Jet Pro MFP M 22 dn - 1 kus v cene 222,35 €. FOCUS, s.r.o. Dominikánske nám. 35 Košice
16.3.2015 21/2015 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu do hodnoty 400 € HAGLEITNER HYGIENE,s.r.o. Diaľničná cesta 27, Senec
19.3.2015 22/2015 Ozvučovacia zostava kapa ACTIVE 15- 1 kus v cene 704,60€ Ing. Pavol Kapraľ, Mlynská 15, Belá n/Cir.
12.3.2015 17/2015 Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov pre 31 osôb. Suma spolu 248€ RAGAS, s.r.o. Osloboditeľov 2, Humenné
27.3.2015 28/2015 Renovácia toneru HP CE 285 - 3 kusy - 45 €; HP Q2612A - 5 kusov - 65 €. LM - INK Pugačevova, Humenné
9.4.2015 32/2015 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu do hodnoty cca 534,37 KRÍDLA,s.r.o., Humenné
14.4.2015 35/2015 Tlačivá : 1. Inventár - obal -30 kusov á 0,27; 2. inventár vložka - 300 kusov á 0,08 €, spolu cena 45,11 €. ŠEVT,a.s. Banská Bystrica
8.4.2015 31/2015 Reklamné predmety do hodnoty 75 € František Fabián DATASERVIS Vranov
8.4.2015 33/2015 Dosky HDF 180 x 180 - 5 kusov spolu v cene 45 € HMN FURNITURE, s.r.o. Humenné
31.3.2015 26/2015 Preprava osôb po trase Humenné - Prešov a späť na 10.4.2015 SAD,a.s. Humenné
8.4.2015 30/2015 Preprava osôb po trase Humenné - Svidník a späť na 16.4.2015 Suma 140 € SAD, a.s. Humenné
15.4.2015 40/2015 Preprava osôb po trase Humenné - Prešov a späť na 17.4.2015 SAD, a.s. Humenné
15.4.2015 41/2015 Preprava osôb po trase Humenné - Dolný Kubín a späť na 18.4.2015 Sume 650 € SAD, a.s. Humenné
7.5.2015 45/2015 Kosačka ALKO do 500€ JARKOP Humenné
12.5.2015 49/2015 Vodokanalizačné práce v ŠJ do 100 € Ing. Jozef Onduško
15.4.2015 39/2015 Tenisové loptičky - 296 ks v cene 399,60 € MAX SPORT Bratislava
12.5.2015 47/2015 Oprava kotla v ŠJ, výmena telesa a poistky podľa dohody do hodnoty cca 260 €. ELEKTROSERVIS,s.r.o. Čemernianska 50, Vranov n/Topľou
12.5.2015 50/2015 Nákup toneru Canon 1R 1018-2kusy v cene 44 €; renovácia toneru Canon E 30-1 kus v cene 26 €; renovácia toneru HP Q2612A- 5 kusov v cene 65 € LM - INK Humenné
8.4.2015 34/2015 Prenájom nahrávacieho štúdia (8.,13.,14.,15.,16. a 20. apríla) spolu v sume 300 €. Marián Kočiš RK - TEK Michalovce
12.5.2015 48/2015 Preprava žiakov 14. a 15. mája 2015 po trase Humenné - Nitra a späť v cene 440 €. BUS Vranov s.r.o. Vranov n/Topľou
20.5.2015 51/2015 Balík služieb PREMIUM v cene 399 € Datakabinet s.r.o. PRIEVIDZA
1.6.2015 53/2015 Kuchynský riad celkom v hodnote 596 € EUROGASTROP Prešov
8.6.2015 57/2015 Bezkontaktné čípy EM guľaté, s dvojročnou zárukou, červená farba - 200 kusov spolu za 200 € Bezkontaktné čípy, Mírová 34, Praha 10
14.4.2015 38/2015 Deratizácia priestorov ŠJ do hodnoty cca 80 € KA - LUX s.r.o. Humenné
26.5.2015 44/2015 Preprava žiakov na trase Humenné - Prešov dňa 27.5.2015. Suma 43 € Automobilová doprava Snina
8.6.2015 58/2015 Oprava kopírky Canon IR 1020 - cca 160 € DELTA,s.r.o. Humenné
14.4.2015 36/2015 Tlač posterov - 9 k za 435 € DATASERVIS Vranov n/T
6.5.2015 43/2015 Oprava tlačiarne CANON IR 1018 - 1 ks za 42 € DELTA,s.r.o. Humenné
1.6.2015 52/2015 Preprava osôb na 10.júna 2015 na trase Humenné - Prešov a späť. Suma 90€ SAD,a.s. Humenné
1.6.2015 54/2015 Mapy - 2 ks a portréty vynálezcov 9 ks podľa vlastného výberu, splu za 364,90 € PUBLICOM,s.r.o. Prievidza
1.6.2015 55/2015 Preprava osôb na trase Humenné - košice a späť na 5.6.2015. Flash Trans SK Humenné
8.6.2015 59/2015 Multifunkčné zariadenie KONICA MINOLTA Bizhub 185 v cene 442,33 € DELTA, s.r.o. Humenné
1.6.2015 61/2015 Súprava dresov s potlačou - 12 ks v cene 179,88 € INKORE, s.r.o. Humenné
1.6.2015 62/2015 Oprava škrabky - cca 240 € ELEKTROSERVIS,s.r.o. Vranov
2.6.2015 63/2015 Volejbalové dresy s logom ZŠ DIAMIR SPORT,s.r.o. Liptovský Hrádok
2.6.2015 65/2015 Stojan na bicykle - 2 ks v cene 210,80 € ABRIS,s.r.o. Michalovce
2.6.2015 66/2015 Elektroinštalačné práce v učebni CJ do hodnoty cca 52 €. Ing. Jozef Onduško,OMP Humenné
2.6.2015 67/2015 Čípy pre stravníkov ŠJ - 200 ks za cca 200 €. Martin Chytil Bezkontaktní číp PRAHA
24.6.2015 70/2015 Exkurzno-vzdelávací zájazd do Viedne v termíne od 1.7.2015 do 3.7.2015. Mária Rabajdová, GAMA TRAVEL, Humenné
8.6.2015 64/2015

Učebnice AJ - 25 kusov - cena spolu 252 €.

AD REM Bratislava
8.6.2015 60/2015 Kontrola hasiacich prístrojov a vypracovanie správy - cca 70 € Požiarny servis Kukorelliho Humenné
24.6.2015 73/2015 Renovácia tonerov : 1. HP Q2612A - 6 ks à 13 2.HP CE285A - 3 ks à 15€ 3.HP CB435A - 2 ks à 15€ Lívia Baláž LM-INK Humenné
24.6.2015 74/2015 Podanie stravy pri príležitosti ukončenia šk.r.2014-15 pre zamestnancov v počte 65 v hodnote spolu 520 € DMJ MARKET Budovateľská Vranov n/T
30.6.2015 75/2015 Oprava elektr. kotla cca 600 € ELEKTROSERVIS, S.R.O. Vranov n/T
1.7.2015 72/2015 Maliarske a natieračské práce v školskej kuchyni do hodnoty cca 803,80 € Burda Jozef SNP 20, Humenné
1.7.2015 71/2015 Oprava rozhlasovej ústredne a vypracovanie revíznej správy - cca 980 € UNIPRIM, Marián Babin Třebíčska 19, Humenné
25.8.2015 78/2015 Pracovné odevy a obuv podľa vlastného výberu. GAPO Humenné
20.8.2015 76/2015 Vlajky SR a EU - 90x60 cm po 2 ks spolu za 50,40 € 2U spol.s.r.o. Bratislava
19.8.2015 77/2015 Stravné lístky - 700 ks à 3,20 Spolu 2293,50 € DOXX - stravné lístky Žilina
25.8.2015 79/2015 Obrusovina 80 m a froté uteráky 12 ks do ŠJ - spolu 183,08 € PRAKTIK -textil Sttrážske
25.8.2015 80/2015 Oprava prístupového chodníka v hodnote do cca 800 € VHP, s.r.o. Partizánska s.r.o. Humenné
25.8.2015 81/2015 Čistiace potreby podľa vlastného výberu do hodnoty cca 550 € KRÍDLA,s.r.o. Humenné
8.6.2015 56/2015 Oprava kuchynského robota do hodnoty cca 600 €

ELEKTROSERVIS,Čemernianska 50 Vranov n/Top.

14.9.2015 82/2015 Interiérová rohože 19 kusov spolu za 570,96 € STAGA, s.r.o. Humenné
23.9.2015 83/2015 Stojan na bicykel LQ5 2 kusy+poštovné- spolu 210,79 € ABRIS, s.r.o. Michalovce
23.9.2015 84/2015 Ubytovanie pre 25 žiakov v dňoch 23. - 26.9.2015 cca 1000 € WERA -TOUR,s.r.o. Kokošovce
23.9.2015 85/2015 Nožné opierky k počítaču FELLOWES Ergonomik- 4 ks à 21,90 TELCO, s.r.o. Banská Bystrica
23.9.2015 87/2015 Elektroinštalačné práce podľa dohody do hodnoty cca 1200 € Ing. Jozef Onduško OMP Humenné
23.9.2015 91/2015 Renovácia tonerov - 10 kusov za 171 € Lívia Baláž LM-INK Humenné
28.9.2015 92/2015 1. PC intel Box 1 ks za 456 €; 2. Monitor 17" Philips" 1 kus za 12 €; 3. Záložný zdroj 1 kus za 60 €; 4. Inštalácia Windows za 90 €; 5. Konfigurácia - 69,60 €, spolu 795,60 € JISK-SK,s.r.o. Prešov
5.10.2015 96/2015 Šeky - 5100 ks v hodnote 20,63 € Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica
28.9.2015 93/2015 Tenisové loptičky : 1.DUNLOP FOT-18 ks za 71,10 €; 2. START FOAM - 7 ks za 105,10 €; 3. Stage 1grn -24 ks za 70,80 € SMELL - Ladislav Lukačík Dolnostredská 174, Sereď
28.9.2015 94/2015 Športové potreby pre krúžok v CVČ : 1. Rozlišovacie tielko - 26 ks za 156 €; 2. Dres DYNAMO - 11 ks za 176 €; 3. Brankársky dres - 1 ks zs 25 €; 4. Stopky - 1 ks za 25 €;5.branky futbalové - 2 ks za 40 € . Spolu za 422 € Tomáš Goga, Laborecká 31, Humenné
13.10.2015 97/2015 Preprava osôb na deň 15.10.2015, trasa : Humenné - Stará Ľubovňa a späť za cca 90 €

Milan Capcara,Košická 10, Humenné

14.10.2015 99/2015 Školské potreby pre žiakov so SZP podľa vlastného výberu do hodnoty cca 381,80 € Kridla, s.r.o., Mierová 94, Humenné
15.10.2015 101/2015 Renovácia toneru HP Q 2612A - 18 ks, à13 €, spolu 104 € Lívia Baláž LM-INK, Humenné
20.10.2015 105/2015 Fairyland 4 teacher book - 2 ks za 46,80 € ADREM -distribučná agentúra Bratislava
2.11.2015 107/2015 Renovácia toneru do tlačiarne Laser Jet MFP 1 ks DELTA Humenné
16.10.2015 102/2015 Elektroinštalačné práce v učebni TP do hodnoty cca 450 € Ing. Jozef Onduško OMP Humenné
16.10.2015 103/2015 Elektroinštalačné práce v ŠJ na základe dohody do sumy cca 60 € Ing. Jozef Onduško OMP Humenné
5.11.2015 108/2015 Stravné kupóny - 120 ks po 3,20 €; Spolu za 393,17 € DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Žilina
9.10.2015 95/2015 Samolepky - bezpečnostné symboly.

Adrián Bonk, Požiarny servis

Kukorelliho Humenné

14.10.2015 100/2015 Oprava iPadu Apple Wifi - 156 € TRACO COMPUTERS, Piešťany
19.11.2015 114/2015 Vysavač ROWENTA 1 ks ; práčka SIEMENS 1 ks - spolu za 548 € ELSATEX Humenné
23.11.2015 118/2015 Kancelárske a čistiace potreby podľa vlastného výberu KRIDLA, s.r.o. Humenné
23.11.2015 120/2015 Renovácia tonerov do tlačiarní - 7 ks spolu za 95 €. Lívia Baláž LM-INK Humenné
23.10.2015 119/2015 Mobil HUAWEI P8 lite - 1 ks v cene 85,50 € a ochranné sklo - 1 ks v cene 14,99 € ORANGE Bratislava
6.11.2015 1102015 Zhotovenie tapiet na stenu v rámci projektu "Mesto na dlani" do hodnoty 255 € SIETTEX,s.r.o. Budovateľská Vranov n/T.
6.11.2015 112/2015 Oprava chladiaceho boxu v ŠJ v cene 101 € Vladimír Židzik, oprava chlad.zariadení Koškovce
19.11.2015 115/2015 Oprava plastových okien - 3 ks Ing. Stanislav Berta, JAST Humenné
26.11.2015 121/2015 Športové potreby podľa nášho výberu v hodnote 47,88 EKO-SPORT-SCHOOLE Žilina
3.12.2015 123/2015 Darčekové poukážky -226 ks à 10, spolu za 2620 € DOXX ,s.r.o. Žilina
3.12.2015 124/2015 Hračky pre ŠKD podľa vlastného výberu do hodnoty cca 500 € DRÁČIK Humenné
19.11.2015 116/2015 Knihy do školskej knižnice podľa vlastného výberu. Kníhkupectvo Zuzana Juhasová
14.12.2015 124/2015 Elektromontážne práce podľa dohody do hodnoty cca 600 € Ing. Jozef Onduško OMP Humenné
14.12.2015 125/2015 Renovácia HP Q 2612A-4 ks à 13 €, HP CF283A -1 ks à 22 €, Canon 1 ks à 22 € Lívia Baláž LM-INK
14.12.2015 126/2015 Profi nop za 16,24 € a držiak na mop za 34,50 € HAELEINTNER Senec
14.12.2015 127/2015 Kontrolu nadzemného hydrantu a vypracovanie správy o kontrole v hodnote cca 31,78 € Požiarna servis Humenné
28.12.2015 128/2015 Oprava strechy nad telocvičňou (havarijný stav) VHP, spol.s.r.o. Humenné
Objednávky rok 2014
dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ
2.1.2014 03/2014 Zverejnenie oznamu o zápise do 1. roč. pre škol. rok 2014/15 FAMM PRESS
2.1.2014 05/2014 Oprava el. kotla na základe dohody do cca 132,05€ Elektroservis Vranov
3.1.2014 01/2014 Maliarsko-natieračské práce a izolácia odpadových rúr v telocvični do cca 900€ Burda Ján
22.1.2014 06/2014 Zhotovenie potlače na baner plnofarebne. Veľkosť 113x 134 v sume 50€ ALICE, Ing. Zdeněk Pruša
26.1.2014 07/2014 Prečistenie kanalizácie za cca 166 € Vsl. vodárenská spoločnosť Humenné
28.1.2014 09/2014 Stravovacie kupóny 300 ks spolu za 900 € LE Chequé dejeuner s.r.o. Bratislava
29.1.2014 11/2014

1. Renovácia toneru HP SL 1018 -3 ks za 60 € 2. Renovácia toneru Canon FX -10 za 20 € 3. Renovácia toneru Canon E 30 za 30 € 4.Nákup toneru Canon IR 1018 za 56 €

LM INK Humenné
5.2.2014 12/2014

1. Renovácia toneru HP LJ 1018 - 1kus v sume 20 €. 2. Renovácia toneru Canon FX-10 - 1kus v sume 20 €. 3. Renovácia toneru HP CB 436 A - 1 kus v sume 23 €. 4. Renovácia toneru Canon E 30 - 1 kus v sume 30 €

LM -INK Humenné
7.2.2014 13/2014 Nákup toneru HP CB 435A - 2 kusy v sume spolu 60€ LM -INK Humenné
14.2.2014 14/2014 Oprava myčky v ŠJ - výmena tlačidla cca 80 € ELEKTROSERVIS Vranov
26.2.2014 16/2014 Tenisové loptičky podľa vlastného výberu do hodnoty cca 400€ RichSport,s.r.o. Jenisejská, Košice
19.3.2014 20/2014 Doprava autobusom Prešov a späť (súťaž) SAD,a.s. Fidlíkova Humenné
26.3.2014 21/2014 Renovácia toneru HP Laser Jet 1160 1 kus DELTA Humenné
12.3.2014 17/2014 Nákup náhradných dielov na radiátory do cca 80 € UNITERM Humenné
28.3.2014 22/2014 1.Toaletný papier VK 24 kusov ᾱ 1,56 2. Xerox papier 15 kusov ᾱ 2,59 KRÍDLA, s.r.o. Humenné
28.3.2014 26/2014

Renovácia toneru 1. HP Q 2612A 3 kusy ᾱ 20 € 2. Canon FX-10 2 kusy ᾱ 20

LM - INK Humenné
31.3.2014 27/2014 Preprava autobusom Humenné - Prešov a späť na 6.4.2014 SAD Humenné
4.4.2014 28/2014 Preprava autobusom Humenné - Prešov a späť na 11.4.2014 SAD Humenné
9.4.2014 30/2014 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava
23.4.2014 25/2014 Sieťovina na tenisové kurty - 20 m2 COMAN, s.r.o. Bratislava
23.4.2014 32/2014 Guličkové perá s potlačou - 120 kusov spolu za 120€ DATASERVIS s.r.o. Vranov n/Topľou
23.4.2014 36/2014 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu Krídla,s.r.o. Humenné
23.4.2014 02/2014 Bezpečnostný projekt IS do hodnoty cca 500 € EORO TRADING s.r.o. Košice
24.4.2014 37/2014

Elite Triumph Board D82'' magneticko -keramicka tabula, 208cm - 82" 3 inter.pera, Projektor ACER S1212 DLP 3D XGA(1024x768), 3000 Lum, 17000:1,AVTEK AST1200; Univerzálny nástenný držiak pre krátko ohniskové projektory Komponenty, Interaktívny softvér Comenius Elite - slovenský jazyk

MB TECH BB s.r.o. Banská Bystrica
9.4.2014 31/2014 Oprava žalúzií a výmena zasklenia za plastovú výplň do cca 496€ Ing. Stanislav Berta - JAST Humenné
5.5.2014 39/2014

Nákup toneru : 1.HP 1018 -1 kus v cene 13 € 2. CANON IR 1018 - 2 kusy v sume 40 € 3. CANON IR 2010 - 1 kus v cene 18 € Renovácia toneru : 1. HP LY 1018 - 3 kusy v cene 39 € 2. CANON FX10 - 1 kus v cene 13 € 3. HP CB 540 - 3 kusy v cene 99 €

LM INK Humenné
5.5.204 43/2014 Oprava elektrického kotla - výmena špirály - do hodnoty cca 71,50 € bez DPH ELEKTROSERVIS Vranov
10.4.2014 35/2014 Kontrola hasiacich prístrojov - 20 kusov v sume cca 190 € Požiarny servis s.r.o. Humenné
2.5.2014 45/2014 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu na základe kôpno predajnej zmluvy do hodnoty 485,76 € KRÍDLA, s.r.o. Humenné
5.5.2014 46/2014 EPSON atrament podľa vlastného výberu - 21 kusov v cene 99,79 € Nay, a.s. Bratislava
24.4.2014 40/2014 Preprava osôb: 1. 30.4.2014 trasa: Humenné - Pieniny a späť, 2 autobusy,ᾱ 450 € ; 2. 2.5.2014 trasa : Humenné - Kamienka a späť, v cene 70 €. SAD Humenné
2.5.2014 44/2014 Služby Datakabinetu. cca 399 € Datakabinet, s.r.o. Prievidza
7.5.2014 47/2014 Zhotovenie nástenky : 180x100 - 3ks suma spolu 420 €. Ján Kaščák - INNA, Vranov n/T.
5.5.2014 48/2014 Preprava osôb podľa dohody na 13.5.2014. Trasa : Humenné - Prešov a späť v cene 54 € František Merga MOTOCENTRUM Snina
15.5.2014 52/2014 Nákup toneru HP P 1102 1 kus v cene 28 €. LM INK Humenné
15.5.2014 53/2014 Oprava konvektomatu -výmena zmäkčovača. ELEKTROSERVIS,s.r.o. Vranov n/T.
5.5.2014 51/2014 Preprava žiakov Humenné - Nitra a späť. Suma cca 500 € CK JZATRAVEL Snina
21.5.2014 56/2014 Prepojovací kábel 2 kusy v cene 43,55 € Datacomp Košice
5.5.2014 49/2014 Mapy podľa vlastného výberu. 1. RUJ - 2 ks, 2. SLJ -4 ks, spolu za 224,70 €. PUBLICOM,s.r.o. Prievidza
5.5.2014 50/2014 Oprava strechy nad náraďovňou - havarijný stav. PRACSTAV, Ing.Marián Makar, Humenné
16.5.2014 55/2014 Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu do hodnoty cca 350 €. Haglejtner, Bratislava
21.5.2014 57/2014 Tlač farebných bannerov : 200 x 100 cm 5 ks ᾱ 25 €, 180 x 180 cm 3 ks ᾱ 30 €, spolu - 215 € DATASERVIS, František Fabián, Vranov
5.5.2014 52/2014

Deratizačné práce v ŠJ,kuchyni a prislúchajúcich priestoroch.Za cca 80€

KA-LUX,s.r.o. Brestovská, Humenné
17.6.2014 62/2014 Prenájom spoločenskej sály na deň 26.6.2014 CVČ Humenné
15.5.2014 54/2014 Tlač peňažných poštových poukážok -5000 ks, 61,67 € Slovenská pošta, Partizánska cesta, Banská Bystrica
16.6.2014 61/2014 Autobus na exkurzno vzdelávací zájazd do Budapešti v termíne od 2.7.2014 do 3.7.2014 GAMA TRAVEL, Nám. slobody 28, Humenné
24.6.2014   Školský nábytok - školský stôl 45 ks, školské stoličky - 90 ks,školská katedra a stolička -1 ks spolu cca 4484,88 € Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, Komárno
18.5.2014 64/2014

1. Renovácia toneru FX 10 CANON - 3 kusy; HP CB 541A -1 kus; HP CB 524A -1 kus spolu suma 105 €

2. Nákup toneru CANON FX 10 -suma 13 €

LM-INK, Humenné
7.7.2014 60/2014 Upratovacie vozíky 5 kusov v cene 57,79 € za kus KRÍDLA,s.r.o.
21.5.2014 59/2014 Premietacie plátno MOTOR GF Silver Lime 350x300 cm 1 kus za 538,81 €

Dušan Valentovič

Trnava

23.6.2014 68/2014 Dodávka a pokládka obkladu v školskej kuchyni do hodnoty cca 480 €

VHP,s.r.o.

Humenné

7.7.2014 69/2014 Výroba a dodávka jedálenských stolov podľa dohody - 12 kusov

ᾱ 150 €, spolu suma 1800 €

Jozef Turcovský

Hrubov 82

15.7.2014 70/2014 1.Pracovný stôl s 2 zásuvkami 1500x700x850 1ks v cene 610,63 2. Pracovný stôl s 2 zásuvkami 1400x800x850x1ks v cene 607 € 3. Konický kotlík dierovaný,neez 40 cm 1ks v cene 283,20 € EUROGASTROP,s.r.o. Prešov
25.8.2014 77/2014 Pracovné plášte a pracovná obuv pre ŠJ  
25.8.2014 78/2014 Gumové obrusy a uteráky pre ŠJ v cene splu 185,04 € PRAKTIK Strážske
26.8.2014 81/2014 Xerox papier- 20 ks v sume 47,47 € KRÍDLA, s.r.o.
26.8.2014 82/2014 Oprava myčky riadu do hodnoty bez DPH 282,50 € ELEKTROSERVIS,s.r.o. Vranov n/Top.
18.6.2014 63/2014 Náhradné diely na školský nábytok: 1. Pracovná doska - lavica-30 kusov v cene 495€, 2. Sedačka na stoličku - 50 kusov v cene 285€ DIPOS,s.r.o.Banská Bystrica
24.6./2014 65/2014 Školský nábytok : 1. Študentský stôl Nora Real kategória 6 v cene 1080€ 2. Študentský stôl Nora Real kategória 5 - 30 kusov v cene 540 € 3. Študentská stolička Real kat.6 - 60 kusov v cene 1242 €, 4. Študentská stolička Real kat.5- 30 kusov v cene 621 €, 5. Nora učiteľský stôl - 3 kusy v cene 150,60, 6. Nora učiteľská stolička - 3 kusy v cene 103,80 € ALEX - školský nábytok Komárno
26.8.2014 80/2014 Obrusovina 80 m v cene 131,20 €, uteráky 10 kusov v cene 23 € PRAKTIK TEXTIL, s.r.o. Strážske
4.9.2014 83/2014 Jedálne kupóny 580 kusov v cene 1740 € LE CHEQUE DEJEUNER
9.9.2014 86/2014 Úvodné overenie váh a závažia. Matta - oprava váh Závadka
11.9.2014 88/2014 Sprostredkovanie prepravných služieb na deň 21.9.2014 Trasa : Humenné- Rzesow- Humenné Jarmila Meňovčíková cestovná agentúra K-In TOUR Strážske
17.9.2014 91/2014 1.Nákup toneru IR 1020 2 kusy v cene 40 € a HP LY 1018 1 kus v cene 13 € 2. renovácia toneru HP LY 1018 -4kusy v cene 52 €, HPCE 285A - 2 kusy v cene 30 €,HP CB 435A 1 kus v cene 15 €. LM INK Humenné
16.6.2014 58/2014 Fotoaparát PANASONIC LUMIX DMC F15 modrý, 1 kus v cene 289€ DATASERVIS Vranov n/Topľou
17.9.2014 90/2014 Učebnica ANJ pre vyučujúcich podľa vlastného výberu - 15 kusov spolu v sume 217 € Kníhkupectvo Juhasová Zuzana, Nám. slobody 12, Humenné
17.9.2014 93/2014 Oprava strechy ZŠ -havarijné miesta do hodnoty cca 1200 € Ing. Marian Makar PRACSTAV, Tŕebíčska 14, Humenné
3.10.2014 94/2014 Hygienické potreby podľa vlastného výberu do hodnoty 320 €

HAGLEITNER HYGIENE Diaľničná cesta 27 90301 Senec

15.10.2014 100/2014 Ochranný pracovný odev pre upratovačky : tričká - 7 ks, tepláky - 7 ks spolu za 119,95 € Wintex,s.r.o. Vranov n/T,prevádzka Humenné
8.10.2014 95/2014 Renovácia tonerov : HP Q2612 A 6 ks v cene 78 €; HP OE 285A 2 ks v cene 30 € Nákup toneru Canon IR 1020 4 ks v sume 80 € Lm - INK Humenné
9.10.2014 96/2014 Pretlakový voz - prečistenie kanalizácie vo WC ŠJ. Vsl. vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 Košice
14.10.2014 98/2014 PC zostava MIDI EUROCASE - 2 kusy, spolu v cene 509,40 € FOCUS - computer s.r.o. Dominikánske námestie Košice
16.10.2014 102/2014 Čistiace potreby podľa vlastného výberu do hodnoty cca 700 € KRÍDLA s.r.o. Humenné
16.10.2014 103/2014 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu do hodnoty cca 110 € KRÍDLA s.r.o. Humenné
16.10.2014 101/2014 Školské potreby - 41 ks , cena za jednotku 16,60 €, spolu 680,60 € KRÍDLA s.r.o. Humenné
21.10.2014 104/2014 Interaktívna tabuľa ELITEBOARD -2 ks spolu za 1284 €, projektor A cer S 1370 WHN -2 ks spolu za 885,60 €, držiak AVEK - 2 ks spolu za 190 €, software TB Comenius - 2 ks, spolu za 36 €. František Fabián DATASERVIS VranoFOCUS - v n/T.
21.10.2014 105/2014 PC zostava MIDI Eurocase ML 5410 -3 ks v cene 764,30 FOCUS computer s.r.o. Košice
27.10.2014 108/2014 Elektroinštalačné práce v triedach pre montáž interaktívnych tabúľ. ing. Onduško Jozef - OMP Humenné
27.10.2014 109/2014 Renovácia toneru Canon FX - 10 - 4 ks v cene spolu 52 € LM - INK Humenné
27.10.2014 110/2014 TV reportáž- Prvý krok - práva dieťaťa cca 50 € Humenská televízia Humenné
27.10.2014 111/ 2014 Školské pomôcky pre výtvarný krúžok v sume 109,50 € 3via, s.r.o. Bratislava
27.10.2014 112/2014 1. Kabel VGA 15 m - 4 kusy v cene 80,40 2. Myš Genius - 10 kusov v cene 46,56 Datacomp, a.s. Košice
29.10.2014 114/2014 Pracovné náradie podľa vlastného výberu do hodnoty cca 160 € REPO Humenné
12.11.2014 116/2014 Renovácia toneru : 1. HP Q 2612A 2 ks spolu 26 €, 2. HP CB 435A 2 ks spolu za 30 € LM-INK Humenné
13.11.2014 117/2014 Oprava monitoru LCD BOXU, inštalácia windovs 7, výmena batérie, výmena profilaktika v boxe do hodnoty cca 200 € JIS s.r.o. Prešov
13.11.2014 118/2014 Elektroinštalačné práce v hodnote cca 100 € Ing.Onduško Jozef OMP Humenné
12.11.2014 115/2014 Jedálne kupóny - spolu za cca 96 € LE CHEQUE DEJEUNER
19.11.2014 121/2014 Hračky pre ŠKD : ABC -6 ks za 216 €, Vyšívanie 6 ks za 115,20 €, Čarovná noc - 2 ks za 64,80 €, Skákavka -6 ks za 43,20 € HOBLA H Levice
19.11.2014 124/2014 SET fixky na keramickú tabuľu - 12 ks za 27,60 € EVEKTOR,s.r.o. Hitra
9.10.2014 97/2014 Dvere plné, hladké biele - 6x90 - ľavé 12 kusov za 991,44 € OP RENOSTAV Humenné
27.10.2014 107/2014 Drevený podstavec kvetináča - 1 kus za 320 € Martin Židzik TRIER Humenné
13.11.2014 119/2014 SW moduly s inštaláciou podľa vlastného výberu-2 kusy za 374,40 € JiS - Sk,s.r.o. Prešov
14.11.2014 99/2014 Tenisové lopty : 1. DUNLOP FORT - 18 ks, za 71,10, 2. stage 1 grn 24 ks za 70,80, 3. Stage 2 org.24 ks za 70,80, 4. START FOAM 3 ks za 37,20

Ladislav Lukáčik - SMELL

Sereď

21.10.2014 106/2014 Projekčné plátno - NOBO Plug 192cm X 144 cm

FOCUS - computer, s.r.o.Košice

13.11.2014 120/2014

1. Plachta na doskočisko 5 cm - 1 ks za 900 €, 2. Športové náradie - lopty, kužele,ukazovateľ skóre, stopky podľa vlastného výberu do hodnoty 571,01 €

MALUNET, s.r.o.

Mořkov

19.11.2014 122/2014 Prístup do databázy testov ALF SK 12 - l krát

Pc Profi, s.r.o.,Prešov

20.11.2014 125/2014 Knihy do školskej knižnice podľa vlastného výberu do hodnoty 270 € Kníhkupectvo Juhasová Zuzana, Humenné
19.11.2014 126/2014 Prečistenie kanalizácie v ŠJ za cca 83,89 Vsl. vodárne a.s., Košice
19.11.2014 127/2014 PC zostavy - 4 ks za 1043,40 € ( a 260,85) FOCUS, spol. s.r.o. Košice
19.11.2014 128/2014 Apple iPad mini WIFI 16 GB čierny - 2 ks 239/kus spolu za 478 € TRACO COMPUTERS, Piešťany
4.12.2014 129/2014 Výmena valca a toneru do tlačiarne HP laser - 1 ks v sume 36 € DELTA, s.r.o Humenné
4.12.2014 130/2014 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu v hodnote 288,37 € Krídla, s.r.o. Humenné
10.12.2014 132/2014 Renovácia toneru : 1. HP CB 435A - 1 ks -za 15 €, ,2. HP CE 285A - 1 kus - a 15 €, 3. HP FX10 - 3 kusy - za 39 € LM - INK Humenné
15.12.2014 133/2014

1. toaletný papier VK - 30 ks za 36,39 €, 2. toaletný papier malý - 64 ks za 12,29 €, 3. xerox papier - 20 ks za 47,32

Krídla s.r.o., Humenné
Objednávky rok 2013
súbor dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ
20131206-Delta 6.12.2013 94/2013 Renovácia toneru do tlačiarne HPL 1160 - 1 kus Delta Humenné
20131129-TracoComputers 29.11.2013 90/2013

1. iPad mini - 7 kusov v cene/kus -279€

2. Apple Tv - 3 kusy v cene/kus 104€

3. Airport expres - bezdrôtová stanica - 1 kus v cene 87€

TRACO Computers s.r.o. Piešťany
20131129-Datacomp 29.11.2013 91/2013 Počítač HAL 3000 Silvor 9306 - 4 kusy v cene/kus 350€ DATACOMP,s.r.o. Moldavská cesta 49 Košice
20131129-CVC-DUHA 29.11.2013 89/2013 Prenájom sály na 19.12.2013 od 8. do 13.hod. CVČ Dúha Humenné
20131127-D-Press 27.11.2013 86/2013 Audionahrávka k čítaniu - 1 kus v cene 88 € D - Press, kanašská 58, Fintice
20131127-DiamirSport 27.11.2013 87/2013

1.Fit lopta 55 cm- 5 kusov cena/kus 15,50€

2.Fit lopta 65 cm -5 kusov cena/kus 17,50€

3.Sieť na volejbalové lopty -2 kusy v cene/kus 3€

DIAMIR SPORT, Námestie slobody A3, Humenné
20131126-HEIGLAENTNER 26.11.2013 85/2013 Čistiace prostriedky do umývačky riadu podľa vlastného výberu v hodnote 333,12€ HAGLEITNER HYGIENE Bratislava
20131126-Dataservis 26.11.2013 84/2013 Tlačiareň EPSON L 355 WiFi - 1 kus 123,33 DATASERVIS Vranov,
20131106-SMELL 6.11.2013 67/2013

1. Lopty NS Open - 1 kartón

2. Lopty STARTER Play - 1 kartón

3. Lopty STARTER Play - 54 kusov

SMELL - Ladislav Lukáčik, Dolnostredská 1, Sereď
20131106-Kridla2 6.11.2013 71/2013

1. Reproduktor GENIUS- 5 kusov v cene/kus 5,34

2. Rádio CD Philips - 4 kusy v cene/kus 58,19€

3. Slúchadlá CRONO HM-52B- 25 kusov v cene/kus 133,85€

KRÍDLA,s.r.o.,Mierová 94 Humenné
20131106-Kridla1 6.11.2013 70/2013 Školské potreby a učebné pomôcky podľa vlastného výberu v sume cca 350€ KRÍDLA,s.r.o.,Mierová 94 Humenné
20131125-JET-SPORT 25.11.2013 80/2013 Rozbehový pás DIONY 1000x100x2,5cm v sume 1054,18€ JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o. Považská Teplá
20131119-DATACOMP 19.11.2013 79/2013

1.Garmin a Trex 10 -1 kus - cena 95,40

2.Projektor Beng MS521P-4 kusy- cena 1119,98

3. Držiak na projektor -1 kus - cena 18

4. Kábel - 4 kusy - cena 87,98

5. Rproduktory Genius -2 kusy- cena 13,20

6. Externý hard disk - 1kus - cena 59,90

7. Monitor BenQ VW 2230H

DATACOMP, s.r.o. Moldavská cesta 49 Košice
20131120-EUROGASTROP2 20.11.2013 80/2013

1. Sito na halušky - 1 kus v cene 68,96

2. Vedro nerezové 10l -2 kusy v cene72,24

3. Sitko 19 cm -2 kusy v cene 11,52

4. Cedník dvojručný- 1 kus v cene 18,24

5. Hrniec konický 40 cm-2 kusy v cene85,29

6. Obracačka -1 kus v cene 3,96

7. Regálová zostava - 1 kus v cene 57,84

EUROGASTROP Bardejovská 15

Prešov
20131120-EUROGASTROP1 20.11.2013 81/2013

Kuchynský stôl pracovný : 1. PSJ 1- 1 kus v cene 375,62

2. PSZS 2 - 1 kus v cene 405,60

3. PSZS 2 - 1kus v cene 454,80

EUROGASTROP Bardejovská 15

Prešov

20131119-Kridla 19.11.2013 76/2013 Xerox papier - 25 kusov v cene 67,26

KRÍDLA s.r.o. Mierová 94 Humenné

20131119-Dracik-DIVI 19.11.2013 78/2013 Hračky podľa vlastného výberu do hodnoty 450€ DRÁČIK - DIVI Gájova 13 Bratislava
20131118-LAROUCCI 18.11.2013 74/2013

1. Kôš odpadkový veľký - 10 kusov v cene 80,7

2. Vrece PVC - 25/7 kusov v cene 268,75

3. Vrecia do koša - 14 kusov v cene 7,98

4. Kôš hygienický - 5 kusov v cene 74,5

LAROUCCI, s.r.o. sv. Jkuba Bardejov
20131113-DATACOMP 13.11.2013 72/2013

1. Notebook "lenovo E 330" - 1 kus v cene 663,20

2. HARD DISK 1TB USB3 - 1 kus v cene 59,90

3. Notebook "Lenovo B590" - 2 kusy v cene 958,01

DATACOMP,s.r.o. Moldavská cesta 49 Košice
20131106-LM-INK 6.11.2013 68/2013

1. Renovácia toneru HP Q 2612 - 2 kusy v sume 40€

2. Renoácia toneru Canon FX-10 - 1 kus v sume 20€

LM - INK Pugačevova 19 Humenné
20131028-JozefDerenik 28.10.2013 66/2013 Penové mydlo DcS - 12 kusov v cene 16,24

Jozef Dereik Nábrežná 15 Bardejov

20131017-TechnickeSluzby 17.10.2013 62/2013 Odvoz vyradenej didaktickej techniky - 7 kusov počítačov, 4 kusy meotarov Technické služby mesta Humenné
20131017-ELEKTRO-BLESK 17.10.2013 63/2013 Výmena svietidiel v suteréne školskej jedálne do sumy 200€ Milan Jaroš ELEKTROBLESK Humenné
20131011-Kridla 11.10.2013 58/2013 Školské potreby pre 58 žiakov v hmotnej núdzi v celkovej sume 962,80 KRÍDLA s.r.o. Martin Petrovčin Mierová 94 Humenné
         
20131002-DATACOMP 2.10.2013 57/2013 1. Notebook Lenovo G 580 - 1 kus v cene 349 € 2. UP SCff. line - 1 kus v cene 99,20 € 3. Kabel sieťový 8 žíl - 1 kus v cene 56,90€ DATAKOM,s.r.o. Tomášikova 37 Košice
20130930-LM-INK 30.9.2013 56/2013 1. Nákup toneru Canon FY-10 - 1 kus v cene 25€ 2. Renovácia toneru HP LY 1018 -1 kus v cene 20€, HP oE 285A -1 kus v cene 23€,Canon FX-10 - 1 kus v cene LM - INK Pugačevova 19 Humenné
20131029-LM-INK 23.10.2013 64/2013 Renovácia toneru: 1. HP LY 1018 -1ks suma 20€; 2.HP LY OB 435A- 2kusy v sume 46€ LM-INK Pugačevova 19 Humenné
20131014-SP-TRADE 14.10.2013 61/2013 Pultová mraznička-VESTFROST SB 250 1 kus v sume 472,51€ SP-TRADE Prešov
20131011-LM-INK 11.10.2013 59/2013 Renovácia toneru LM - INK Pugačevova 19 Humenné
20130917-LE-CHEQUE-DEJEUNER 17.9.2013 52/2013 Jedálne kupóny (12ks knižiek po 20ks kupónov) spolu za 720€ CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava
20130916-Kridla 16.9.2013 50/2013 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu. KRÍDLA,s.r.o. Humenné
20130710-AD-REM 10.7..2013 . 42/2013 Metodické príručky pre učiteľov NJ - Planetino 2 + CD 37,32€ AD REM Distribučná agentúra Mánesovo nám. Bratislava
20130925-Elektroservis 12.7.2013 45/2013 Oprava konvektomatu podľa dohody do hodnoty cca 344€ ELEKTROSERVIS,s.r.o. Čemernianska 50 Vranov n/t.
20130904-LM-INK 04.09.2013 51/2013

1.Toner CANON IR 10-20 - 2 kusy , suma spolu 30€

2. renovácia toneru CANON FX -10 - 1kus v sume 20€

3. Výmena valca HP LY 1018 v sume 5€

LM - INK Pugačevova 19 Humenné

20130827-Kridla 27.8.2013 48/2013 Čistiace potreby pre ŠJ podľa vlastného výberu do cca 400€ KRÍDLA,s.r.o.
20130827-delta2 27.8.2013 47/2013 Renovácia kaziet HP 1010 1 kus a CANON FX 10 1 kus Delta Humenné
20130820-GAPO 20.8.2013 46/2013 Ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného výberu. GAPO Humenné
20130712-BurdaJozef 12.7.2013 44/2013 Maliarske a natieračské práce v priestoroch školskej kuchynepodľa vlastného výberu do sumy cca 7000€ Burda Jozef
20130710-PavolPlachy 10.7.2013 38/2013 Klasické parkety -dub, st.21x45x250-500, 142m2a¯ 17,60 SPOLU 2999€ Plachý Pavol, Čaklov 306
20130710-BurdaJozef 10.7.2013 39/2013 Maliarske a natieračské práce v priestoroch školskej kuchyne podľa vlastného výberu do sumy cca 3 400€ Burda Jozef
20130621-JIS-SK 21.6.2013 34/2013 Inštalácia programu sklad pre ŠJ a aktualizácia noriem do hodnoty cca 90€ JIS-Sk,s.r.o. Prešov
20130710-LM-INK 10.7.2013 37/2013 Nákup tonru HP CE 285A - 1kusv sume 28€ LM - INK Pugačevova 19 Humenné
20130703-PRACSTAV 3.7.2013 36/2013 Oprava strechy spojovacej chodby k telocvični z dôvodu havarijného stavu. PRACSAV Humenné
20130621-DMJ-MARKET

21.6.2013

35/2013 Podávanie obedov a občerstvenia pre zamestnancov školy z prostriedkov SF pri príležitosti ukončenia škol. roka v sume 488€ DMJ MARKET
20130621-KRIDLA 21.6.2013 33/2013 Školské potreby : 1. krieda farebná 50 ks v sume 56€ 2.krieda biela 50 ks v sume 130€ 3.školská špongia 60 ks v sume 51€ Krídla,s.r.o.
20130606-CVC-Duha 6.6.2013 32/2013 Prenájom priestorov na prezentáciu výsledkov krúžkovej činnosti. Suma 32€ CVČ Dúha Humenné
20130606-asing 6.6.2013 31/2013 Výber vhodného dodávateľa metódou verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na výber zhotoviteľa opravy telocvične do hodnoty 500€ ASING,s.r.o. Humenné
20130606-LM-INK 6.6.2013 30/2013 1.Nákup toneru Canon IR 1020-1 kus v sume 30€ 2.Renovácia toneru Canon FX-10 -2kusy v sume 20€, a HP LJ 1018 -1kus v sume 20€ LM - INK Pugačevova 19 Humenné
20130503-KA-LUX 3.5.2013 25/2013 Deratizácia v priestoroch ŠJ - kuchyňa a prislúchajúce priestory do sumy cca 80€ KA-LUX, s.r.o. Humenné
20130503-DATASERVIS 3. 5.2013 26/2013 Oprava :1. Kopírka Canon IR 1020 -1 kus, 2. Kopírka Canon IR 2016 - 1 kus DATASERVIS Vranov, František Fabián
20130516-ELEKTRO-BLESK 16.5.2013 28/2013 Drobné elektroinštalačné práce do sumy cca 100 €. ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš
20130529-Datacomp 29.5.2013 OB13025895 Tlačiareň HP Laser Jet Pro P1120w v sume 89,90 € Datacomp s.r.o.
20130516-GAROMA 16.5.2013 27/2013


Kalibrácia meradiel : - vpichový teplomer 1 kus

- vlhkomer + teplomer 1 kus

Nákup : - teplomer pre chladničku 1 kus

- teplomer pre mrazničku 1 kus

Spolu za cca 60 €

Ing. Ivan Leško Garoma Košice
20130503-Poziarny-servis 3.5.2013 23/2013 Revízia hasiacich prístrojov na škole - 20 kusov. Požiarny servis, s.r.o. Humenné
20130503-kridla 3.5.2013 24/2013 Čistiace, hygienické a kancelárske potreby podľa vlastného výberu do hodnoty cca 800 € KRÍDLA,s.r.o.
20130423-knihviazacstvo 23.4.2013 20/2013 Viazanie inventarizačných kníh - 2 kusy Kníhviazačstvo Humenné
20130503-delta 3.5.2013 22/2013 Renovácia toneru HP Laser Jet 1160 a výmena valca -1 kus - Delta Humenné
20130502-lm-ink 2.5.2013 21/2013
  • Renovácia toneru : 1. HP LY 1018 - 3 kusy- 60 €
  • 2. Canon FX-10 - 1 kus-20 €
LM-INK Humenné
20130320-elektro-blesk 20.3.2013 17/2013 Odstránenie závad po vykonanej revízii elektroinštalácie do hodnoty cca 330€ ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš
20130320-LM-INK 20.3.2013 16/2013

1.Renovácia tonera HP LJ 1018- 1kus v sume 20€

2. Canon FX - 10-2kusy v sume 40€

3.HP CB 435A -1kus v sume 25€

4. Nákup toneru IR 1020 - 1kus v sume 30€

5. Výmena valca -v sume 5€

LM-INK Humenné
20130311-hagleitner 11.3.2013 15/2013

1. Stierka na podlahu 2 kusy v sume 55,2€
2. Ochranné okuliate 1 kus v sume 0,03

HAGLEITNER Bratislava
20130304-kridla 4.3.2013 14/2013

1. Savo 5l -14ks v sume 123,62€
2. Toaletný papier -64ks v sume12,16€
3. Jar -21ks v sume 20,79€

Krídla,s.r.o.
20130228-ELEKTROSERVIS 28.2.2013 12/2013 Oprava robota RE 22 v sume cca 140€ ELEKTROSERVIS vv,S.R.O. vRANOV
20130228-viva-demcak 28.2.2013 11/2013 Plát na lavicu buk 50x130 cm - 30ks v sume 599,76€ VIVA- Demčák
20130205-ucebne-pomcky 5.2.2013 10/2013

1.súprava demonštračná Srchimedov záikon - 1ks -39,60 eur
2. alorimeter -1ks -30,40 eur
3. Digitálna váha -1ks -98 eur
4. Pipetovací balónik - 2ks -12,80 eur
5. Teplomer 110 0C-2ks -19,80 eur
6. Teplomer 150 0C-2ks -23,12 eur

Učebné pomôcky SLOVAKIA Banská Bystrica
20130205-hagleitur-servise 5.2.2013 8/2013

1.PROFIMOP-1KS -14,53 eur
2. hubka na umývanie riadu - 1ks -6 eur
3. hubkové utierky -1ks -6,08
4. Septfoansoap - 1ks -53,50

Haligleitner Service Bratislava
20130205-elektroservis 5.2.2013 9/2013 Oprava prisavného zariadenia -mlynčeka na mäso. ELEKTROSERVIS vv,S.R.O. vRANOV
20130204-LM-INK 4.2.2013 7/2013 1.Renovácia toneru Canon CRG-712; 2. Renovácia toneru Canon FX 10;3. Nákup toneru Canon FX 10;4. Renovácia toneru HP Q 2012; 5. Nákup toneru Canon IR 2016 S v sume cca 141 eur. LM-INK
20130204-kridla 4.2.2013 5/2013 Xerox papier - 20 ks, toaletný papier - 18 ks Krídla,s.r.o. Humenné
20130117-LM-INK 17.1.2013 1/2013 1.Renovácia Canon FX-10; 2.Nákup toneru Canon FX 10-1ks a Canon C-EXV-1ks; 3.Renovácia MP CB 435A-2ks;4.Renovácia toneru HP Q2612A;5.Renovácia toneru HP CB 541A Cena spolu : 204 € LM-INK Humenné
20130117-jisk-sk 17.1.2013 4/2013

Objednávka na úpravu dát v registri a výmenu napájacieho zdroje v Boxe ŠJ v sume 87,00€

Zdroj Forton SFY 1 ksv sume 54€

JIS -Sk,s.r.o. Prešov
20130117-DELTA 17.1.2013 3/2013 Renovácia toneru HP 1010-1ks, cena: 18,40€ DELTA,s.r.o. Humenné
20130107-ELEKTRO-BLESK 17.1.2013 2/2013 Oprava osvetlenia v kabinete a výmena vypínačov vo WC na prízemí,poschodí a ekonomickom úseku a oprava rozvodov pre projektory.

Milan Jaroš,ELEKTRO-BLESK Humenné

Objednávky rok 2012
súbor dátum vyhotovenia číslo objednávky popis objednaného plnenia dodávateľ
20121217-TRACO 17.12.2012 195/2012 iPad-2 WiFi 16 GB,White - 10 kusov;puzdro na iPad-2 - 10 kusov Spolu v dohodnutej cene 366 eur za kus TRACO Computers s.r.o. Piešťany
20121213-DATASERVIS 13.12.2012 117/2012 Kopírovací stroj Canon MFh 750 - 1 kus v sume 201 eur

DATASERVIS-František Fabián

20121213-SP-TRADE 13.12.2012 116/2012

1. Praqcovný stôl -dve zásuvky a spodná polica-nerez - 1 kus suma 546,48 eur;2. Policová zostava dierkovaná - nerez 1 kus v sume 438,60 eur

SP TRADE - Stanislav Pribula
20121205-TRACO 5.12.2012 114/2012 iPad-2 WiFi 16 GB,White - 10 kusov;puzdro na iPad-2 - 10 kusov Spolu v dohodnutej cene 366 eur za kus TRACO Computers s.r.o. Piešťany
20121204-Knihkupectvo 4.12.2012 112/2012

1.Stôl pracovný - 13 kusov v sume 1603,29;2. Stôl pod PC - 2 kusy v sume 196,66;3. Stôl konferenčný -4 kusy v sume 283,32

VIVA -Miroslav Demčák
20121204-VIVA 4.12.2012 113/2012 Knihy do školskej knižnice do hodnoty cca 650 eur. Kníhkupectvo - Juhasová
20121204-ELEKTROSERVIS2 4.12.2012 108/2012 Brúsenie nožov do kuchynského robota v sume cca 39 eur. ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. Vranov nad Topľou
20121204-ELEKTROSERVIS1 4.12.2012 109/2012 Oprava elektrickej stoličky - cca 110eur a náboja elektrickej strúhačky na zeleninu do hodnoty cca 70 eur. ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. Vranov nad Topľou
20121204-DRACIK 4.12.2012 107/2012 Hračky podľa vlastného výberu do hodnoty cca 200 eur. DRÁČIK Humenné
20121128-KonstantinSedlak 28.11.2012 104/2012 Tlačivá a šeky a poukážky na stravovanie v sume do cca 250 eur. TLAČIAREŇ -SedlákKonštantín
20121128-norma 28.11.2012 105/2012 Kuchynský tovar podľa vlastného výberu do hodnoty cca 200 eur. NORMA-potreby pre domácnosť Humenné
20121129-CHEQUEDEJEUNER 29.11.2012 192/2012 20 kusov kupónov v sume spolu 60 eur. CHEQUE DEJEUNER s.r.o
20121128-Datacom 28.11.2012 191/2012 Skener Canon CanoScan 5600F - 1kus v cene 112,45 eur Datacom s.r.o. Košice
20121127-AD-REM 27.11.2012 190/2012

Projekt 3rd Edition 1 -5-Workbook po 1 kuse-á 6,38eur. Project 3rd 1-5-Teacher s book po 1 kuse -á 14,54 eur.

AD REM Peter Škubák Bratislava
20121127-ELSATEX 27.11.2012 103/2012 Televízor SAMSUNG PS 51E450 (v zľave)- 499 eur, držiak TV Stell 1 kus v sume 84,99 eur ELSATEX Humenné
20121123-KYBEROS-GRUP 23.11.2012 189/2012 ŚKOLSKý ATLAS SVETA -KT 55398 10 kusov - suma spolu 96,40 eur Literana sk KYBEROS GRUP, s.r.o. Prievidza
20121122-DIAMIR 22.11.2012 102/2012 Športové potreby podľa vlastného výberu : 1. ukazovateľ skóre 1 kus; 2. Ruksak 2 kusy; 3. volejbalová sieť PROFI 1 kus; 4. Tretry 3 kusy; 5. švihadlá 40 kusov v celkovej sume 650 eur. DIAMÍR - športové potreby Humenné
20121122-FAMM 22.11.2012 101/2012

Detská izba KAMIL 1 kus, Kancelársky stôl MS 150 EASY 2 kusy,stolička K 3 12 kusov, kreslo VINCENT II.2kusy, kreslo VINCENT I. 4 kusy, vankúš 6 kusov

FAMM,a.s. Humenné
20121121-Datacom 21.11.2012 97/2012 Kopírka Canon PC-D 440 -1kus v sume 318,25 Datacom,s.r.o., Košice
20121112-HAGLE-HYGIENE 12.11.2012 91/2012 Prístroj na dezinfekciu rúk DISINFEKT 1 kus - 69,85 eur,čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu do hodnoty cca 400 eur. HAGLEITNER HYGIENE Bratislava
20121122-ELEKTRO-BLESK 22.11.2012 100/2012 Osvetlenie "snežnej jaskyne" - projekt cca do 220 eur. ELEKTRO-BLESK, Milan Jaroš, Humenné
20121121-JIS-Sk 21.11.2012 98/2012 Nastavenie réžia,doplnenie receptúr,výmena napojovacieho zdroja v BOX- cca 141 eur. JIS-Sk,s.r.o. Prešov
20121119-Ucebne.pomocky 19.11.2012 182/2012 Archimedov zákon-súprava,kalorimeter,pascalova banka,digitálna váha,adaptér k digitálnej váhe,bimetalický pásik,balónik pipetovací,teplomer laboratórny do 110°C,teplomer laboratórny do 150°C celková sume 293,74 eur.

Učebné pomôcky Slovakia

Banská Bystrica

20121115-LM-INK 15.11.2012 93/2012 Renovácia tonwru HP CB435A -1kus -26 eur. LM-INK Humenné
20121115-ELEKTROSERVIS 15.11.2012 95/2012 Varný elektrický kotol. Elektroservis VV,Vranov n /Topľou
20121115-Datacom 15.11.2012 96/2012 Držiak projektoru 1MP2 32 -1kus,držiak projektoru Reflecta-2kusy,kábel prepojovací-15m spolu v sume 183,84 eur. Datacom,s.r.o., Košice
20121114-LM-INK 14.11.2012 92/2012 Renovácia tonerov do farebnej kopírky:HP CB 541,542,543; toneru Canon E 30; nákup toneru Canon E 30 (všetko po 1 kuse) v celkovej sume 175 eur. LM-INK Humenné
20121112-DATACOM 12.11.2012 90/2012 Projektor DLP MX 514 - 3 kusy v spolu za 1159,20 eur Datacom,s.r.o., Košice
20121107-UcebnePomocky 7.11.2012 173/2012 Učebné pomôcky na matematiku,slovenský jazyk a telesnú výchovu na I. stupni ZŠ v sume 998,05 eur. KRÍDLA s.r.o.
Humenné
20121104-RichSport 14.11.2012 179/2012 Tenisové lopty:-Wilson US OPEN 36 bal. - Wilson STARTER PLAY 18 bal. - Wilson STARTER FOAM 12 kusov Suma spolu 278,76 eur RichSport,s.r.o.,Košice
20121108-GAPO 8.11.2012 89/2012

Ochranné pracovné odevy podľa vlastného výberu :1. Tepláky- 7 ks v sume 66,50 eur 2.Tričko - 7 ks v sume 24,64 eur

GAPO Humenné
20121026-Kridla 26.10.2012 84/2012 Čistiace a kancelárske potreby podľa vlastného výberu do hodnoty 200 eur. KRÍDLA s.r.o.
Humenné
20121026-Zemplin2 26.10.2012 83/2012 Tenisové pletivo PVC 400/18, oko 45 v sume 357,57 eur. Zemplín, s.r.o. Humenné
20121026-Zemplin1 26.10.2012 82/2012

1.Tenisové pletivo PVC 400/18 - 7m sume86,31eur 2. oceľový drôt -4,5 kg v sume 7,15 eur

Zemplín, s.r.o. Humenné
20121026-FAMM 26.10.2012 85/2012

Kreslá VINCENT - 12 kusov, cena spolu 960 eur

FAM, a.s. Humenné
20121026-1TC-Humenne 26.10.2012 87/2012 Prenájom tenisových ihrísk v pretlakovej tenisovej hale v termíne od 5.11.2012 do 14.12.2012 1.TC Humenné,Fučíkove sady 42
20121022-LM-INK 22.10.2012 80/2012

1.Renovácia toneru HP CB 435A- cca 26 eur 2. Nákup toneru HP CB 435A - cca 32 eur

LM-INK Humenné
20121019-ELEKTROSERVIS 19.10.2012 77/2012 Oprava elektrickej rezačky v školskej jedálni. ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. Vranov nad Topľou
20121010-LM-INK 19.10.2012 78/2012

1.Renovácia toneru- Canon GRG 712; HP Q 2612 A-2 kusy, 2. Nákup toneru - HP Q 2612 A - cena spolu cca 89 eur

LM-INK Humenné
20121019-ELGAS 19.10.2012 79/2012 Kontrola OMSEIC : 24ZVS000017433 D ELGAS,s.r.o, Považská Bystrica
20121010-Elektro-BLESK 10.10.2012 76/2012 Objednávka elektrorozvodov pre prijímač Vif - chodba pri ZRŠ I. stup. a opravy zásuvky v telocvični do hodnoty cca 100 eur. ELEKTRO-BLESK, Milan Jaroš, Humenné
20121008-DATASERVIS 08.10.2012 74/2012 Oprava kopírky Canon R 1018 v sume cca 314 eur DATASERVIS Vranov
F.Fabián
20121011-Datacom 11.10.2012 OB 12039927 Oblednávka tonera HP 35A,CB435A,Kazeta Canon - 3 krát,Epson papier Glossy Photo-1 Datacom s.r.o. Košice
20121010-ELEKTROSERVIS-VV 10.10.2012 75/2012 Oprava elektrickej pece v ŠJ

Elektroservis VV,

Vranov n/Top.

20121008-KRIDLA2 08.10.2012 157/2012 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi pre 8 žiakov 1.roč.,4 žiakov 2.roč.,8 žiakov 3.roč.,4 žiakov 4.roč.,12 žiakov 5.-6. ročníka a 11 žiakov 7.-9. roč. v celkovej hodnote 780,20 eur.

KRÍDLA s.r.o.
Humenné

20121008-KRIDLA1 08.10.2012 71/2012 Papiernícky tovar a kancelárske potreby do hodnoty 350 eur. KRÍDLA s.r.o.
Humenné
20121008-Farby-laky 08.10.2012 72/2012 Farby, laky a maliarske potreby podľa vlastného výberu do hodnoty 550 eur. Farby-laky,Krátka,Humenné
20121008-Dancak-VIVA 08.10.2012 73/2012 Objednávka dravenej lavičky z masívu 1 kus do hodnoty cca 80 eur

Demčák VIVA Zemplínske Hámre

20121005-Personal-Web 04.10.2012   Objednávka kupónov- 140 kusov v hodnote 420 eur. Personal Web
20121004smell 04.10.2012 152/2012 Objednávka troch kartónov lôpt US OPEN (3 x 72 kusov)

SMELL - Ladislav Lukáčik Sereď

20120921DATASERVIS 21.09.2012 69/2012 výmena valca kopírovacieho stroja Canon IR 1018 s montážou DATASERVIS Vranov n/Topľou
20120920LM-INK 20.09.2012 68/2012 renovácia toneru Canon E 30 a nákup toneru Canon C-EXV18 LM-INK Humenné
20120919Knihkupectvo 19.9.2012 67/2012 Knihy podľa vlastného výberu na rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti. Kníhkupectvo Juhasová
20120914JanZidzik 14.09.2012 66/2012 Oprava chladiaceho boxu v ŠJ do cca 50 Eur Ján Židzik-oprava chladničiek Koškovce
20120914EURODETEKTOR 08.09.2012 779 30 kusov reflexných šiltoviek pre turistický ZÚ v sume 108 Eur EURODETEKTOR SLOVAKIA Rimavská Sobota
20120913Datacom_sro 13.09.2012 OB12035348 Kopírka Canon PC0440 + doprava v celkovej sume 322,20 Eur DATACOM s.r.o. Moldavská cesta Košice
20120912ElektroBlesk 12.09.2012 65/2012 Výmena zásuvky v kabinete SJ a výmena reflektora nad schodami - ihrisko Milan Jaroš - ELEKTROBLESK
20120309LM-INK 03.09.2012 63/2012

Renovácia toneru HP CB 435A - 3kusy; renovácia toneru HP Q 2612A- 1 kus; nákup toneru HP CB 435A - 1 kus

LM - INK
20120907LM-INK 07.09.2012 64/2012 Nákup toneru Canon C-EXV 18 ( IR 1018) LM - INK
20120828-LM-INK 28.08.2012 61/2012

Renovácia toneru HP Q 2612A, Canon FX-10, Canon 6R6-712

LM - INK
20120716-VIVA 16.07.2012 60/2012 zhotovenie nástenných panelov- 6ks v rámci projektu VIVA - výroba a predaj nábytku
20120710-KRIDLA 10.07.2012 58/2012 1. Vlajka SR 90X60 2. Vlajka EU 90x60 KRÍDLA,s.r.o.
20120710-Burda 10.07.2012 57/2012 Maliarske a natierečské práce tried, svetlíkov,výspravky,demontáž a montáž WC, maľba kuhcyne do hodnoty cca 1500 EUR Jozef Burda SNP 20 Humenné
20120626DMJ-MARKET 26.06.2012 54/2012 príprava a podanie slávnostných obedov pri príl. ukončenia šk. r.2011/12 DMJ MARKET
20120626LM-INK 26.06.2012 53/2012 renovácia toneru HP Q 2612A LM-INK
20120619ELEKTROSERVIS 19.06.2012 51/2012 Oprava el.kotla v ŠJ ELEKTROSERVIS VV,s.r.o.
20120619KRIDLAsro 19.06.2012 50/2012

1.xerox papier -3kartóny

2. toaletný papier veľké kotúče-12ks

KRÍDLA,s.r.o.
20120613Delta 13.06.2012 48/2012 renovácia toneru do tlačiarne HP Laser Jet 5L-1 ks DELTA, s.r.o.
20120613UNITERM 13.06.2012 49/2012 WC sedadla-6 kusov UNITERM
20120606LM-INK 06.06.2012 48/2012 Renovácia toneru HP Q2612 A LM-INK
20120605SAD 05.06.2012 71/2012 Preprava osôb - dva autobusy SAD Humenné
20120530LM-INK 30.05.2012 47/2012 Renovácia toneru HP CB 436A -1ks, nákup toneru HP CB 436A-1ks LM-INK
20120528LM-INK 28.05.2012 46/2012 Renovácia toneru HP CB435A -1ks LM-INK
20120525LM-INK 25.05.2012 42/2012 Renovácia toneru HP lY P 1005-1ks,Canon CR6-712-1ks,nákup toneru MPLY P 1005 LM-INK
20120523DELTA 23.05.2012 44/2012 Renovácia toneru HP Laser Jet-1 ks,nákup tonru k kopírke Canon iR1020-1 ks DELTA Humenné
20120522Galanda-autodoprava 22.05.2012 43/2012 Preprava žiakov na súťaž Humenné-Košice a späť. autodoprava GALANDA
20120521datakabinet 21.05.2012 nie je Prístup k vzdelávacím materiálom a dátam na jeden rok na www.datakabinet.sk Datakabinet s.r.o.
20120518Haglaitner-hygiene 18.05.2012 42/2012 Čistiace prostriedky do myčky a papierové utierky. Haglaitner Bratislava
20120518Datacom 18.05.2012 58/2012 Projektor BenQ DLP MX 514, kábel VGA 15m,propojovací, držiak na projektor Stell SHO 1029 Datacom,s.r.o.
20120515autodopravaGalanda 15.05.2012 41/2012 Preprava žiakov na súťaž Humenné-Prešov a späť autodoprava GALANDA
20120517TRACO 17.5.2012 56/2012 iPad 2 WiFi 16GB,White-8 ks a neoprénové puzdro na iPad 2 - 8 ks TRACO Computers s.r.o.
20120509ELEKTRO-BLESK 09.05.2012 40/2012 Oprava elektrických sporákov ELEKTRO-BLESK Milan Jaroš
20120509-LM-INK 09.05.2012 38/2012 renovácia toneru CANON FX 10 a HP Q2612A LM-INK
20120504-DMJ-MARKET 04.05.2012 37/2012 soľ do myčky pre ŠJ DMJ MARKET,s.r.o.
20120423Matta-Pavlisko 23.04.2012 36/2012 Ciachovanie a oprava kuchynských váh. Ján Matta - Pavlisko oprava,predaj a montáž váh
20120418-VHP 18.04.2012 33/2012 Oprava odpadového potrubia v triede 6.A VHP,spol. s r.o.
20120418-ELEKTRO-BLESK 18.04.2012 32/2012 Výmena svietidiel v suteréne, oprava el. varného kotla ELEKTRO-BLESK -Milan Jaroš
20120412Zamocnictvo 12.04.2012 31/2012 montáž ochranného krytu pre výstupný rebrík na strechu Zámočníctvo Ján Jenčík
20120412-JARKOP 12.04.2012 29/2012 objednávka motorovej kosačky SILVER 520 BRV JARKOP
20120411-LM-INK 11.04.2012 28/2012 renovácia toneru HP Color CB 541,CB 542, CB 543 spolu 3 kusy LM INK
20120328-ZERO 23.8.2012 26/2012 podanie stravy pri príležitosti DU ZERO
20120321-LM-INK 21.03.2012 27/2012 renovácia toneru do kopírky SAMSUNG a toner do tlačierne IR 1018 LM INK
20120308SP-TRADE 08.03.2012 23/2012 taniere - 42 ks/2,48€ za kus SP TRADE Stanislav Pribula
20120308-LubomirBeca 08.03.2012 22./2012 podlahárske práce do sumy cca 600€ Ľubomír Beca
20120308-Kriz-Vladimir 08.03.2012 24/2012 projektová dokumentácia a rekonštrukcia rozvádzača el. energie Ing. Kríž Vladimír
20120308-Haglaitner 08.03.2012 21/2012 čistiace prostriedky do myčky CLEAN - 1 kus IBRME - 1 kus Haglaitner Bratislava
20120308-Elektro-Blesk 08.03.2012 25/2012 montáž svietidiel -3ks, výmena vypínača,napojenie premiet. plátna ELEKTRO-BLESK -Milan Jaroš
20120306-Kridla 06.03.2012 20/2012 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi KRÍDLA,s.r.o.
20120305-UNITERM 05.03.2012 17/2012 WC- combi s prísl. UNITERM
20120305-JAST 05.03.2012 18/2012 Výmena dvojskla v učebni VT JAST -Ing.Berta
20120227-ELEKTRO-BLESK 27.02.2012 16/2012 Montáž elektr. zásuviek a inštal. pre 16 ks. notebookov ELEKTRO-BLESK -Milan Jaroš
20120222-ELEKTRO-BLESK 27.02.2012 15/2012 demontáž el. kotlov a montáž výdaj.pultu v ŠJ ELEKTRO-BLESK -Milan Jaroš
20120217-LM-INK 17.02.2012 14/2012 renovácia toneru - 2ks,nákup toneru-1kus LM-INK
20120216-VHP 16.02.2012 10/2012 realizácia prívodu vody a odpadu v kuchyni ŠJ do sumy cca 950 EUR VHP, spol s r.o.
20120216-LM-INK1 16.02.2012 13/2012 renovácia toneru Canon LBP -1kus,nákup toneru do kopírky Canon 1018 -1 kus,nákup toneru do Canon LBP - 1 kus LM-INK
20120215-LM-INK 15.02.2012 12/2012 renovácia toneru -1kus HP LJ LM-INK
20120213-LM-INK 13.02.2012 9/2012 renovácia toneru do kopírky Canon PC 860 1 kus LM-INK
20120210-LM-INK 10.02.2012 8/2012 renovácia toneru Canon 1 kus,a HP LJ 1018 - 1 kus LM-INK
20120207-UNITERM 07.02.2012 6/2012 vodovodné batérie 6 kusov a spúšťací systém 1 kus UNITERM
20120207-JanBurda 07.02.2012 7/2012 maliarske, natiečačské a kurenárske práce do sumy cca 1700€ Ján Burda
20120206-LM-INK 06.02..2012 5/2012 renovácia toneru do HP LJ 1 kus a do Canon IR 1020 1 kus LM-INK
20120127-PoziarnyServis 27.01.2012 4/2012 oprava prenosných HP-10 ks,PGR -2 ks,S5-1 ks,S2-2ks a vypracovanie správy Požiarny servis
20120125-REPO 25.01.2012 3/2012 hmoždinky a nity REPO
20120117-LM-INK 17.01.2012 2/2012 renovácia toneru HP LASER JET-1 kus LM-INK
20120116-VHP 16.01.2012 1/2012 demontáž a montáž drezov v ŠJ do sumy cca 90 VHP