Naše stránky používajú súbory cookies.

Rok 2021

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Darovacia-zmluva-2021-1 01.02.2021  02.02.2021
     
     
     
     
     

Rok 2020

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Darovacia-zmluva-2020-1 03.02.2020 04.02.2020
Darovacia-zmluva-2020-2 15.06.2020 16.06.2020
Darovacia-zmluva-2020-3 25.09.2020 26.09.2020
Kupna-zmluva-2020-1 02.10.2020 03.10.2020
Darovacia-zmluva-2020-4  02.10.2020 03.10.2020 
Darovacia-zmluva-2020-5 02.12.2020 03.12.2020

Rok 2019

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Darovacia-zmluva-2019-1 25.02.2019 26.02.2019
Darovacia-zmluva-2019-2 25.02.2019 26.02.2019
Kupna-zmluva-2019-1 25.02.2019 26.02.2019
Kupna-zmluva-2019-2 25.02.2019 26.02.2019
Darovacia-zmluva-2019-3 26.02.2019 27.02.2019
Kupna-zmluva-2019-3 04.03.2019 05.03.2019
Darovacia-zmluva-2019-4 15.04.2019 16.04.2019
Darovacia-zmluva-2019-5 08.07.2019 09.07.2019

Rok 2018

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Kupna-zmluva-2018-1 24.1.2018 25.1.2018
Darovacia-zmluva-2018-1 7.2.2018 8.2.2018
Darovacia-zmluva-2018-2 13.2.2018 14.2.2018
Darovacia-zmluva-2018-3 20.2.2018 21.2.2018
Darovacia-zmluva-2018-4 21.3.2018 22.3.2018
Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-2018-2 17.5.2018 18.5.2018
Kupna-zmluva-2018-3 8.1.2018 9.1.2018
Ramcova-zmluva-2018-4 10.5.2018 11.5.2018
Zmluva-sj-2018-5 1.9.2018 2.9.2018
Zmluva-sj-2018-6 3.9.2018 4.9.2018
Zmluva-sj-2018-7 3.9.2018 4.9.2018
Darovacia-zmluva-2018-5 19.9.2018 20.9.2018
Darovacia-zmluva-2018-6 26.9.2018 27.9.2018

Rok 2017

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Ramcova-kupna-zmluva-2017-1 16.1.2017 17.1.2017
Ramcova-kupna-zmluva-2017-2 16.1.2017 17.1.2017
Darovacia-zmluva-2017-1 16.1.2017 17.1.2017
Ramcova-kupna-zmluva-2017-3 4.1.2017 5.1.2017
Darovacia-zmluva-2017-2 21.2.2017 22.2.2017
Ramcova-kupna-zmluva-2017-4 21.2.2017 22.2.2017
Darovacia-zmluva-2017-3 4.4.20 7 5.4.2017
Darovacia-zmluva-2017-4 19.5.2017 22.5.2017
Zmluva-o-odpade-2017-5 4.9.2017 5.9.2017
Kupna-zmluva-2017-6 5.9.2017 6.9.2017

Rok 2016

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Ramcova-kupna-zmluva-2016-1 18.1.2016 19.1.2016
Darovacia-zmluva-2016-1 22.1.2016 23.1.2016
Darovacia-zmluva-2016-2 16.2.2016 17.2.2016
Zmluva-o-poskytovani-stravovacich-sluzieb-2016-1 28.1.2016 29.1.2016
Zmluva-o-poskytovani-stravovacich-sluzieb-2016-2 8.2.2016 9.2.2016
Zmluva-o-poskytovani-stravovacich-sluzieb-2016-3 21.2.2016 22.2.2016
Zmluva-o-poskytovani-stravovacich-sluzieb-2016-4 1.3.2016 2.3.2016
Darovacia-zmluva-2016-3 1.3.2016 2.3.2016
Darovacia-zmluva-2016-4 22.3.2016 23.3.2016
Kupna-zmluva-2016-2 5.9.2016 6.9.2016
Darovacia-zmluva-2016-5 21.9.20016 22.9.2016

Rok 2015

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Darovacia-zmluva-2015-1 22.1.2015 23.1.2015
Ramcova-kupna-zmluva-2015-1 9.1.2015 12.1.2015
Darovacia-zmluva-2015-2 9.4.2015 10.4.2015
Darovacia-zmluva-2015-3 9.4.2015 10.4.2015
Kupna-zmluva-2015-3 26.5.2015 27.5.2015
Ramcova-kupna-zmluva-2015-4 2.10.2015 5.10.2015
Kupna-zmluva-2015-5 2.9.2015 5.9.2015
Kupna-zmluva-2015-6 2.9.2015 5.9.2015
Kupna-zmluva-2015-7 2.9.2015 5.9.2015
Darovacia-zmluva-2015-4 9.12.2015 10.12.2015

Rok 2014

zmluva dátum zverejnenia dátum účinnosti
Darovacia-zmluva-2014-1 20.3.2015 21.3.2014
Darovacia-zmluva-2014-2 29.5.2014 30.5.2014
Kupna-zmluva-2014-1 9.1.2014 10.1.2014
Kupna-zmluva-2014-2 3.4.2014 4.4.2014
Kupna-zmluva-2014-3 26.5.2015 27.5.2014
Kupna-zmluva-2014-4 4.9.2014 5.9.2014
Kupna-zmluva-2014-5 9.9.2014 10.9.2014
Kupna-zmluva-2014-6 1.10.2014 2.10.2014
Kupna-zmluva-2014-7 1.10.2014 2.10.2014
Darovacia-zmluva-2014-3 1.7.2014 2.7.2014
Darovacia-zmluva-2014-4 30.10.2014 31.10.2014
Darovacia-zmluva-2014-5 14.11.2014 18.11.2014
Ramcova-kupna-zmluva-2014-8 2.1.2014 3.1.2014
Ramcova-kupna-zmluva-2014-9 2.1.2014 3.1.2014