Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Adresa:
Dargovských hrdinov 19
066 68 Humenné
IČO: 35520078
DIČ: 2021330608
tel. riaditeľka školy: 0915 694 122
tel. zástupca riaditeľa školy: 0910 897 798
Telefónne číslo:
057/776 31 59
Mobilné číslo:
tel. ŠJ: 057/776 72 38 alebo 0915 196 724