Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 03 október 2018 20:20

Veselá lavička

Napísala
Humenská radnica každoročne organizuje výtvarné súťaže pre žiakov humenských základných škôl. V minulom školskom roku vyhlásila súťaž,  ktorej  cieľom bolo vymyslieť originálny námet na skrášlenie mestských lavičiek s názvom Veselá lavička.
streda, 03 október 2018 19:10

Jednorožec pre spevákov

Napísala
Talentovaných spevákov máme v škole naozaj neúrekom. Reprezentujú školu na speváckych súťažiach, vystúpeniach v rámci mesta a svojím spevom tešia rodičov na školských vystúpeniach.
utorok, 02 október 2018 07:40

Vystúpili sme na Ďurkovec

Napísal
Jeden z najvyšších vrchov NP Poloniny - Ďurkovec s výškou 1189 m n.m. - sa stal cieľom geografickej exkurzie dňa 28.9.2018 pre žiakov deviateho ročníka. Predmetný vrch leží na slovensko-poľskej hranici v národnom parku Poloniny.
Zúčastnite sa na iniciatíve Európskej Únie - Európsky týždeň programovania 2018 (EU Code Week 2018). Týždeň programovania ponúka všetkým študentom a učiteľom možnosť využiť bezplatné príležitosti odborného rozvoja, učebné materiály, medzinárodné výzvy a možnosti vzájomnej výmeny.
štvrtok, 27 september 2018 21:03

Európsky deň jazykov 2018

Napísala
Európsky deň jazykov 2018 na našej škole odštartoval minulý týždeň školským projektom “Coding as a common European language”, ktorého hlavným cieľom bola podpora jazykovej rozmanitosti a rozvoj zručností v oblasti robotiky, ako aj rozvoj sociálneho správania, participácie a kolaborácie v skupinách.
pondelok, 24 september 2018 20:36

Európsky deň jazykov 2018

Napísal
Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov - European Day of Languages (EDL) oslavuje každoročne 26. septembra. Podľa http://edl.ecml.at je jeho cieľom podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.
sobota, 22 september 2018 20:44

#BEACTIVE opäť po roku

Napísala
Rovnako ako pred rokom, aj tohto roku štartuje počas posledného septembrového týždňa celourópska kampaň propagujúca zdravý životný štýl a podporujúca šport a fyzickú aktivitu.
streda, 19 september 2018 21:20

Daj odpadu druhú šancu!

Napísala
Keďže nám na životnom prostredí záleží a vieme, že medzi našimi žiakmi sú veľmi šikovní chlapci a dievčatá, ktorí pod vedením svojich pedagógov dokážu vytvárať úžasné veci, zapojili sme sa do súťaže nadácie Ekopolis v projekte envirovzdelávanie mladých.
Strana 4 z 4