Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

PaedDr. Jana Horvátová

PaedDr. Jana Horvátová

sobota, 04 jún 2022 15:47

Návšteva v krajine tvorivosti

Nadácia SPP v rámci programu SPPravmeTo každoročne vyhlasuje výzvu na tvorbu projektov, ktoré môžu pomôcť školám podporovať zážitkovú edukáciu, a tak žiakov i učiteľov vyviesť z každodenného stereotypu. Naša škola sa v tomto školskom roku do výzvy zapojila a získala finančnú podporu SPP na realizáciu projektu s názvom Návšteva v krajine tvorivosti.

Ahojte! My sme trieda 8.A, ktorá recykluje nielen doma, ale aj v škole. A ako ste na tom vy a ostatní žiaci našej školy?

štvrtok, 17 jún 2021 07:13

Skanzen ožil folklórom

Vihorlatské múzeum v Humennom zorganizovalo dňa 11.6.2021 v priestoroch skanzenu regionálnu súťaž detského hudobného folklóru.

streda, 26 jún 2019 09:00

Aj v speve sme TOP

Naši speváci sú na speváckych súťažiach každoročne mimoriadne úspešní. O tom, že im to spieva naozaj dobre, svedčia aj ich tohtoročné úspechy.

štvrtok, 20 jún 2019 11:53

Ročníková práca 6. A

Žiaci 6.A triedy sa v tomto školskom roku rozhodli, že svoju ročníkovú prácu prenechajú bábkam. Úlohou každého zo žiakov bolo vymyslieť scenár k bábkovej hre, ktorej názov bude Tri prasiatka trochu inak.
pondelok, 07 január 2019 16:25

Projekt Folklor śe nam ľubi

Naši žiaci počas mesiacov september- december pracovali na projekte Folklor śe nam ľubi, ktorý finančne podporilo mesto Humenné a vedenie ZŠ Dargovských hrdinov.

pondelok, 07 január 2019 15:58

Dvakrát v zlatom pásme

Určite netreba nikoho presviedčať o tom, že medzi mladou generáciou je najobľúbenejšia populárna hudba. Ozýva sa z rádia, mobilu... Počúva ju naozaj každý. Ale zaspievať populárne piesne na verejnosti si trúfne už málokto.

pondelok, 07 január 2019 15:46

Vianočná pohľadnica

Do výtvarných súťaží sa žiaci našej školy zapájajú veľmi radi. Jednou z nich je aj súťaž o najkrajší námet na zimnú pohľadnicu.

streda, 24 október 2018 10:14

Krstili sme lavičky

21.októbra sme sa zúčastnili krstu originálnych lavičiek, o ktorých finálnu podobu sa počas mesiaca september postarali  malí umelci z rôznych škôl.

streda, 03 október 2018 20:20

Veselá lavička

Humenská radnica každoročne organizuje výtvarné súťaže pre žiakov humenských základných škôl. V minulom školskom roku vyhlásila súťaž,  ktorej  cieľom bolo vymyslieť originálny námet na skrášlenie mestských lavičiek s názvom Veselá lavička.

Strana 1 z 3