Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 04 jún 2022 15:47

Návšteva v krajine tvorivosti

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Nadácia SPP v rámci programu SPPravmeTo každoročne vyhlasuje výzvu na tvorbu projektov, ktoré môžu pomôcť školám podporovať zážitkovú edukáciu, a tak žiakov i učiteľov vyviesť z každodenného stereotypu. Naša škola sa v tomto školskom roku do výzvy zapojila a získala finančnú podporu SPP na realizáciu projektu s názvom Návšteva v krajine tvorivosti.

Nosnou ideou projektu bolo  priviesť žiakov k objavovaniu umenia pomocou vlastnej skúsenosti a zároveň podporiť u žiakov empatiu k rovesníkom, ktorí sú v nemocnici. Naši šikovní žiaci sa spolu s vyučujúcimi učili rôzne handmade techniky výroby dekoračných i úžitkových predmetov. Týmto spôsobom si spestrili  hodiny výtvarnej výchovy, technickej výchovy, zatraktívnili  si aktivity v školskom  klubu detí i v mimoškolskej činnosti. Výrobky a dekorácie žiaci následne ponúkali na predaj na dvoch jarmokoch- zimnom a jarnom. Výťažok 500 eur poputuje ako sponzorský dar na  Detské oddelenie Nemocnice v Humennom. Kreativita  našich žiakov a originalita ich výrobkov spôsobila predajný ošiaľ na obidvoch jarmokoch a utvrdila nás v tom, že naše rozhodnutie zapojiť sa do výzvy SPP bolo správne a už teraz vieme, že tvorivé dielne budeme realizovať každý rok a jarmoky s charitatívnym podtónom sa stanú trvalou súčasťou života školy. Aj touto cestou ďakujeme Nadácii SPP a vedeniu našej školy za možnosť zapojiť sa do projektu a za finančnú podporu.

Prečítané 438 krát