Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 17 jún 2021 07:13

Skanzen ožil folklórom

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Vihorlatské múzeum v Humennom zorganizovalo dňa 11.6.2021 v priestoroch skanzenu regionálnu súťaž detského hudobného folklóru.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách, do ktorých sa zapojilo 42 detských spevákov, 2 spevácke skupiny, 2 sólisti-inštrumentalisti a jedna ľudová hudba z 10 školských zariadení. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: doc. Vladimír Marušin, ArtD., riaditeľ Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Prešovskej univerzity v Prešove, Mgr. art. Michail Adamenko, pedagóg spevu - Košice a Miroslav Dzijak, DiS. art., hudobný pedagóg - Humenné. Naši speváci boli viac ako úspešní. Veď posúďte sami...

zlaté pásmo: Simon Horvat 4.B

Ema Švigarová 8.A

Nina Adameková 9.C

Slavomíra Hirková 6.B

strieborné pásmo: Nella Adameková 4.B

Katarína Procházková 4.B

Terézia Kovalčíková 5.B

Všetkým blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie spevácke výkony!

Prečítané 707 krát