Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 02 júl 2019 09:14

Ročníkové práce žiakov 3. A triedy

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Prezentácie ročníkových prác žiakov 3. A triedy sa uskutočnili počas dvoch dopoludní.

Žiaci predstavili svoje ročníkové práce, nielen rodičom, ale aj spolužiakom v rámci iných tried. „Čo nás zaujíma?“ - netradičné záujmy, témy, záľuby. To bolo témou ročníkovej práce tretiakov. Žiaci zaujali rôznorodými témami, širokým záberom informácií, vedomostí a vlastných skúseností. Pokúsili sa vyjadriť svoje názory, vlastný postreh, predviedli praktické ukážky, podali návrhy na riešenie problémov súvisiacich s témou ich práce, urobili experimenty, natočili videonahrávky, no odpovedali aj na zvedavé otázky spolužiakov. Témy ročníkových prác žiakov 3. A triedy boli nasledovné: Čokoláda, Výroba mydla, Origami, Kryštály a kryštality, Voda, Svet rozprávok, Stratený na potulkách v prírode, Príručka prvej pomoci pri nehodách v lese, Mojich 7 divov Slovenska, Hokejbal a Skanzen v Humennom. Každá prezentácia ročníkovej práce bola pôsobivá, čarovná a zaujímavá. Páčilo sa nám, aká atmosféra vládla v našej triede počas prezentácií. Deti a aj rodičia boli vždy plné očakávania z toho, čo nové sa zase dozvedia. Za všetky odprezentované ročníkové práce chlapcom i dievčatám patrí obrovská pochvala.

Prečítané 981 krát