Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 01 júl 2019 21:10

Školský výlet 6. B a 6. C

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Školské výlety patria neodmysliteľne k záveru školského roka. Ani tento rok nebol na našej škole výnimkou. Kedže majú tieto výlety prívlastok školské, automaticky sa spájajú nielen so zábavou, ale aj so vzdelávaním a náučnou časťou.
Preto cieľom školského výletu našich šiestakov v tomto školskom roku bolo spoznávať lužné lesy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vodných tokov a na miestach s vysokou hladinou podzemnej vody. V súčasnosti z dôvodu regulácie vodných tokov dochádza k ich redukcii. Žiaci mali možnosť počas plavby loďou zo Slovenska do Maďarska prejsť najnižšie položeným bodom Slovenska, ako aj zistiť a naučiť sa, že história Slovenska siaha za hranice našej krajiny a je úzko prepojená s Maďarskom, pretože v minulosti boli obe tieto krajiny súčasťou jednej Rakúsko - Uhorskej ríše.

Krátky pohľad na to, ako si užili svoj školský výlet žiaci 6. ročníka, tried 6.B a 6.C vám prinášame v nasledovnom videu.

Prečítané 1844 krát