Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Monika Ondušková

Mgr. Monika Ondušková

piatok, 08 november 2019 08:10

Byť osobnosť je šťastie

25. októbra 2019 v priestoroch Mestského úradu v Humennom sa zrealizovala posledná fáza projektu Byť osobnosť je šťastie. Išlo o aktivitu, ktorá bola finančné podporená mestom Humenné i našou ZŠ.

pondelok, 07 október 2019 10:58

Kurz finančného vzdelávania

V dňoch 2. a 3. októbra 2019 sa žiaci z 9.a, 9.b a 8.b zúčastnili na kurze finančného vzdelávania Nadácie OTP READY v rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti na Slovensku. Opieral sa o unikátne know-how, o fantasticky prepracovaný materiál a o skúsených lektorov.
piatok, 28 jún 2019 12:21

Prvosienky

Ide o veľmi milú súťaž vo vlastnej tvorbe, v príbehu ktorej žiaci mohli vyjadriť svoje myšlienky na tému: Slnko, slniečko – každé ráno sa pre nás zobúdza, svieti nám, zohrieva. Je zdrojom svetla, energie a života. Ľudstvo využíva jeho silu, básnici jeho krásu...

streda, 26 jún 2019 07:29

Delikvencia mládeže

19. júna 2019 žiaci 8.a - v súlade s učivom OBN - sa zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Humennom. Cieľom exkurzie bolo zoznámiť sa so systémom súdnictva na Slovensku, s budovou okresného súdu, s prácou policajnej eskorty, kolúznej pracovníčky, prokurátora, advokáta a sudcu. 

utorok, 11 jún 2019 10:22

Beseda s kpt. P. Čopákovou

Každoročne býva spáchaných okolo 100 tisíc trestných činov a mladiství sa na nich podieľajú takmer 10-imi percentami. Oslovili sme preto Policajný zbor SR v Humennom a v rámci hodín OBN v 8. ročníku sme zorganizovali k téme Trestné právo besedu. Chceli sme byť informovaní, ako to s delikvenciou v našom meste vyzerá.

Talentovaná Dominika Karchová bola vyhlásená za rok 2018 športovkyňou roka v Humenskom okrese. Je našou bývalou žiačkou, a preto sme si ju v rámci projektu "Osobnosti našej školy" pozvali k nám na besedu.

piatok, 07 jún 2019 09:44

Beseda s bývalou našou žiačkou

V rámci projektu „Osobnosti našej školy“ vracajú sa k nám naši bývalí žiaci, ktorí svojím charakterom, špecifickými schopnosťami, chuťou tvorivo pracovať i žiť, môžu byť pre nás vzorom.

piatok, 05 apríl 2019 07:45

Bábková hra

5. apríla sme si  v 5.b na hodine literatúry chceli s maňuškami a marionetami zahrať bábkové divadlo. Áno, keby bábky boli poslušné.

streda, 27 marec 2019 19:37

Návšteva v Štrasburgu

BOSAKOVA ŠKOLA 2019 - je slovensko - česká súťaž vo vlastnej tvorbe, ktorá vznikla na podnet 150. výročia narodenia Michala Bosaka, zakladateľa celosvetovej finančnej banky. Tento rok sa nesie v jeho znamení pod názvom „Rok 2019 – rok Michala Bosaka.“ Záštitu nad ním prevzal Peter Pellegrini, predseda Vlády SR.

streda, 27 marec 2019 08:42

Umelecký prednes

Umelecký prednes Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

Strana 1 z 6