Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 27 marec 2019 08:42

Umelecký prednes

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Umelecký prednes Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a vo dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Toho roku je to už 65. ročník. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. My sme radi, že ešte stále jestvujú školské kolá s vysokým počtom žiakov v jednotlivých kategóriách, že o prácu s prednesom ešte je záujem zo strany učiteľov i žiakov.

Všetkým, ktorí sa 5. marca do školského kola zapojili, ďakujeme.

Žiaci z prvých miest už boli na okresnom kole, ktorého výsledky sú následovné:
Nicole Šaľa 3.miesto,
Noemi Vasilenková získala Čestné uznanie,
Anna Mária Blahová 3. miesto
Valentína Harišová 1. miesto, t.z., že nás bude reprezentovať na krajskej súťaži 3. mája 2019 v Prešove v DJZ. Budeme jej držať päste.

Umiestnenie žiakov v rámci školského kola
I.kategória: Poézia 2. – 4.
1. miesto Nina Kalaninová
2. miesto Alexander Kriška a Katarína Chudinová
3.miesto Lukáš Blaha a Hana Vasilcová

I. kategória: Próza
1.m. Nicole Šaľa
2.m. Jerguš Hennel
3.m. Noemi Daňová a Janka Dolná
II. kategória – Poézia 5. – 6. ročník
1. miesto Vasilenková Noemi /Pripravovala p.uč. Ondušková/
2. miesto Bakajová Zdenka /P.uč. Ondušková/, Greňo Peter /P.uč. Janíková/
3. miesto Lazorčíková Viktória /P.uč. Ondušková/, Babjaková Sofia /P.uč. Ondušková/
Cenu poroty získal Martin Kováč zo 6.D básňou Cigánske pohľady./P.uč. Ondušková/

II. kategória - Próza 5. – 6. ročník
1. miesto Karafová Ria /P.uč. Janíková/
2. miesto Kadylaková Daniela /P.uč. Ondušková/
3. miesto Čopanová Júlia /P.uč. Janíková/

III. kategória – Poézia 7. – 9. ročník
1. miesto Harišová Valentína /P.uč. Janíková/
2. nebolo
3. nebolo

III. kategória – Próza 7. – 9. ročník
1. miesto Blahová Anna Mária /P.uč. Makarová/
2. miesto Bodnárová Nina /P.uč. Janíková/ Pančak Adam /P.uč. Ondušková/
3. miesto Vasilenko Damián /P. uč. Janíková/

 

Prečítané 1166 krát