Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 11 jún 2019 10:22

Beseda s kpt. P. Čopákovou

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Každoročne býva spáchaných okolo 100 tisíc trestných činov a mladiství sa na nich podieľajú takmer 10-imi percentami. Oslovili sme preto Policajný zbor SR v Humennom a v rámci hodín OBN v 8. ročníku sme zorganizovali k téme Trestné právo besedu. Chceli sme byť informovaní, ako to s delikvenciou v našom meste vyzerá.

6. júna nás teda navštívila kpt. p. Čopáková. Besedu začala porušovaním školského poriadku. Ak sa netresce, naberá na rozmeroch a často sa prevalí do šikanovania žiaka skupinou žiakov, do záškoláctva, drobných krádeží a pod.. Žiakom potvrdila, že pod šikanou treba rozumieť časté, postupne narastajúce a úmyselné napadanie spolužiakov s cieľom im fyzicky či psychicky ublížiť. V každom prípade to treba oznámiť rodičom, učiteľom alebo na linku dôvery, aby sa predišlo nepríjemným následkom. Druhou témou boli závislosti akéhokoľvek druhu – mobily, lieky, alkohol, drogy...V Humennom sa rozšírilo skupinové popíjanie alkoholu na uliciach, čo je lacnejšou alternatívou opojenia, a tak dochádza aj k delikventným činom, akými sú: rozbíjanie a iné poškodzovanie majetku mesta, drobné krádeže, bitky a iné násilnosti, nočný hluk, ohováranie a osočovanie cez internet /tzv. kyberšikana/. Ku každej téme boli premietnuté krátke filmy. Žiaci počúvali so zatajeným dychom, lebo sami si uvedomujú, že je toho všade dosť, že vyjsť na ulicu nie vždy je bezpečné, že ukradnuté veci sa iba málokedy vrátia k svojim majiteľom a že ... nie je to teda tak, ako by to malo byť.

Pri ďakovaní a odovzdávaní kytičky sme si všetci uvedomili, že:
1. Najlepšie je začať hneď od seba
2. Nerobiť iným to, čo aj nám vadí.

Prečítané 974 krát