Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 08 november 2019 08:10

Byť osobnosť je šťastie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

25. októbra 2019 v priestoroch Mestského úradu v Humennom sa zrealizovala posledná fáza projektu Byť osobnosť je šťastie. Išlo o aktivitu, ktorá bola finančné podporená mestom Humenné i našou ZŠ.

Jej cieľom bolo morálne oceniť tých žiakov, ktorí zmysel svojho života hľadajú v ľudskosti, v napĺňaní bežných školských povinností, ba vyšli aj nad rámec základných povinností a reprezentujú seba i školu na okresných, respektíve až na celoslovenských súťažiach. Robia tak radosť sebe, svojim rodičom i škole. Svojou inteligenciou, správaním, plnením povinností a aktívnym životom vo voľných chvíľach stali sa malými vo svete dospelých, ale veľkými osobnosťami vo svete detí a školy. Z týchto dôvodov im bola odovzdaná medaila  Žiak-osobnosť školy na mestskom úrade za prítomnosti p. primátora, vedúcej odboru školstva a našej pani riaditeľky. Veríme, že získaním ocenenia budú kladne vplývať na prostredie okolo seba tak, aby ostatní pocítili, že šťastie treba hľadať v sebe.

Zoznam ocenených žiakov 8. a 9. ročníka:

Adameková Nina
Blahová Anna Mária
Bodnárová  Nina
Hužička Radoslav
Chalčáková Natália
Kožinová Lucia
Lesníková Natália
Luksaj Dominik
Mihaľková Jana
Mergová Alexandra
Murmaková Viktória
Pandoš Michal
Pavlíková Zuzana
Pavlinský Denis Maroš
Porochnavý Richard
Simon Leonard
Sokolovičová Sára
Soták Adam
Vrabeľ Ondrej

Prečítané 1197 krát