Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 12 jún 2019 21:33

Ročníková práca 6. B triedy

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
To sme my, deti, ktoré poznáme svoje detské práva! Toto je tohtoročná téma ročníkovej práce 6. B triedy, ktorá je triedou so špecifickým nadaním na cudzí jazyk. Podnetom výberu tejto témy je eTwinningový projekt, na ktorom spolupracujeme s partnerskými školami z Talianska, Portugalska a Grécka.
You have the right to be the right child - Máš právo byť pravým dieťatom je eTwinningový projekt, ktorého hlavným cieľom je implementácia inovatívnych a aktivizujúcich metód do vyučovania a pomocou nich sprístupniť problematiku detských práv našim žiakom, ako aj výmena pedagogických skúseností a dobrej praxe medzi učiteľmi európskych škôl.

Hlavným výstupom projektu sú tričká detských práv a digitálny pas detských práv.

Tímová práca žiakov je prioritou rozvíjajúcou nielen digitálne a jazykové zručnosti, ale predovšetkým sociálne kompetencie a zodpovednosť jednotlivca za svoje výsledky, ako aj za výsledky práce skupiny.

Tričká detských práv boli spoločným výsledkom projektovej činnosti všetkých partnerských škôl a žiaci ich vytvorili podľa jednotných pravidiel. Právo, ktoré považujú za najdôležitejšie napísali do srdca v strede trička. Na plecia napísali dve detské práva, o ktorých si myslia, že sú najsilnešie. Detské právo, o ktorom si myslia, že je najmenej rešpektované napísali okolo krku a dve detské práva, ktoré by mali byť rešpektované, na spodnú časť trička.

Hlavným výstupom našej ročníkovej práce je videodokument, v ktorom žiaci predstavujú už spomínaný projekt, jeho ciele, partnerské školy a svoje vybrané detské právo svojimi očami a vlastným výtvarným zobrazením. To, ako zvládli pomerne náročnú úlohu nielen po obsahovej a jazykovej stránke, ale aj po technickej, môžete posúdiť sami v priloženom videu.

Práca na finálnom ročníkovom výstupe začala ale oveľa skôr, prvými výstupmi boli tieto e-magazíny. Prvý o tom, kto sme:

Ďalšími boli už naše práva, ktoré sme si vybrali a s ktorým sme ďalej pracovali:

A tu niekoľko fotografií z toho, ako žiaci tvorili ďalší výstup - svoje tričká detských práv:

Viac o našom projekte, projektových aktivitách a výstupoch sa dozviete aj na: https://twinspace.etwinning.net/84447/home

Prečítané 1362 krát