Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 19 jún 2019 11:02

To sme my - 5. A - ročníková práca

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Dňa 11. 6. 2019 (utorok) sa trieda 5. A zúčastnila obhajoby svojej ročníkovej práce na tému „To sme my“. Pred pozvanými hosťami (žiakmi 1. A triedy s p. uč. Závodskou, rodičmi a p. uč. Janíkovou) sa žiaci najprv predstavili každý sám – porozprávali o sebe, o svojich záľubách a školských a mimoškolských aktivitách.

V druhej polovici roč. práce predstavili svoje spoločné aktivity, na ktorých sa zúčastnili, alebo na ktorých vystupovali počas celého tohto šk.roka.

Aj táto spoločná prezentácia znovu potvrdila, že je vhodnou metódou práce s nadanými žiakmi, pretože rozvíja ich vyjadrovanie, učí ich pohotovo reagovať, vystupovať na verejnosti i aktívne počúvať. Zhodnotenie výstupov následne prebehlo na triednickej hodine, kde sebahodnotením žiaci popísali, na čom musia ešte popracovať a čo v budúcnosti môžu na svojej roč. práci vylepšiť.

Prečítané 1040 krát