Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 17 máj 2022 09:04

Jazykoví bádatelia v 7.C

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Mravy, počty, náuka o tvaroch měřických, přírodozpyt, mluvnica... Aj takéto názvy predmetov našli žiaci 7.C na vysvedčení z roku 1911. Zaujímavosťou však pre nich na nezvyčajnej hodine slovenčiny nebolo len spomínané vysvedčenie, ale aj iné texty staršie než 100 rokov. Na základe nich mali možnosť presvedčiť sa o tom, ako sa slovná zásoba mení.

Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, pričom každá z nich sa popasovala s vlastným textom. Vyhľadávali archaizmy, historizmy, porovnávali gramatické pravidlá v minulosti a súčasnosti... Skrátka - na malú chvíľu sa z nich stali skutoční „jazykoví bádalia", ktorí pretvárali vyše storočné texty do súčasnej podoby jazyka. Na záver každá skupina odprezentovala svojim spolužiakom vlastné zistenia či zaujímavosti.

Naša „bádateľská hodina" bola nielen sondou do histórie slovenčiny, ale tiež príležitosťou pre žiakov obnoviť si vedomosti z oblasti slovnej zásoby, ktoré v tomto ročníku získali.

Prečítané 371 krát