Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Pohľad na dieťa, keď si vezme do rúk svoj vlastný výrobok a v tvári má výraz radosti a úžasu je neopísateľný.
Chcete vodu spoznávať, šetriť alebo chrániť? Pre všetkých, bez rozdielu veku a záujmov je určené tematické podujatie o význame vody -  Voda je život.
Autizmus je ochorenie, ktorému OSN venovala svetový deň - 2. apríl. Symbolom je modrá farba.
O tom, že vyučovacie hodiny telesnej výchovy patria u žiakov I. stupňa medzi najobľúbenejšie, niet pochýb. Zvlášť po dvojročnej pauze, kedy mnohé sa mnohé hodiny vyučovali online prostredníctvom rôznych edukačných videí, podľa ktorých si žiaci mohli tiež zacvičiť, no nie s rovesníkmi, ale často iba so súrodencami alebo rodičmi.
Vihorlatské múzeum v Humennom usporiadalo v mesiaci marec tematické podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody. 
streda, 06 apríl 2022 18:13

Fit so SUZY

Napísala
Fit so SUZY. Snom každého rodiča je vychovávať športovo založeného dieťaťa.
nedeľa, 03 apríl 2022 12:01

Netradičná hodina PRVOUKY v 2.C

Napísala
Hodina PRVOUKY je medzi žiakmi jednou z najobľúbenejších vyučovacích hodín. Jedna z takýchto hodín sa v 2.C stala NETRADIČNOU. Trieda sa zmenila na malú MINI ZOO, v ktorej žiaci mali možnosť spoznať obľúbené zvieratká svojich spolužiakov, dokonca aj niektorých domácich miláčikov.
piatok, 01 apríl 2022 11:23

Deň učiteľov

Napísala
Tento rok boli oslavy Dňa učiteľov na našej škole niečím nové, výnimočné. V piatok sa prostredníctvom školského rozhlasu slávnostne prihovorila pani riaditeľka Mgr. Adriana Bodová, aby vyjadrila slová vďaky všetkým pedagógom našej školy.
piatok, 01 apríl 2022 11:11

Šiestaci na Festivale slov

Napísala
Marec - mesiac kníh sme oslávili tak, ako sa patrí - medzi knihami a v príjemnej spoločnosti.
piatok, 01 apríl 2022 08:12

Projekt Adoptuj kravičku

Napísala
V tomto školskom roku sa triedy 1.A, 1.B a 4.C zapojili do zábavného a edukatívneho projektu Adoptuj kravičku.
streda, 30 marec 2022 12:18

Predškoláci v základnej škole

Napísala
V utorok 29.marca  k nám v dopoludňajších hodinách zavítalo 28 predškolákov z MŠ na Štefánikovej ulici. Budúci prváci si prezreli priestory našej školy.
nedeľa, 27 marec 2022 07:55

Komunikácia bez slov

Napísala
Dohovoriť sa inak, ako len rozprávaním, je naozaj umenie. Prečítať si niečo, ak nevidíme, je viac ako umenie. Sú to zručnosti, ktoré sa niektorí z nás boli nútení naučiť, aby sa vedeli dohovoriť, zachrániť, alebo len tešiť z prečítaného textu, či niečo naučiť.
nedeľa, 27 marec 2022 07:13

Svetový deň poézie

Napísala
V r. 1999 bol vyhlásený 23. marec medzinárodnou organizáciou UNESCO ako Svetový deň poézie. Účelom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete, ako aj poskytnutie uznania národným aj medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. Žiaci v 3.A si tento deň pripomenuli počas vyučovania a bola to príjemná…
Mesiac marec je venovaný knihám a preto sa všetci prváci vybrali do Vihorlatskej knižnice. 
sobota, 26 marec 2022 08:09

Školský podporný tím

Napísala
Školský podporný tím našej školy sa riadi heslom: "Každý z nás je iný, a predsa sme si rovní." Na našej škole pracuje školský podporný tím v zložení špeciálneho pedagóga, školského psychológa a asistentov učiteľa. Členovia tímu úzko spolupracujú s pedagógmi, zákonnými zástupcami a žiakmi, ako aj s externými členmi poradenských…
piatok, 25 marec 2022 09:26

Detská policajná akadémia

Napísala
"Násilie do školy nepatrí" - to bola téma besedy žiakov 4. ročníka s príslušníčkou Obvodného oddelenia PZ v Humennom, Annou Čopákovou.
štvrtok, 24 marec 2022 11:58

Deň učiteľov 2022

Napísala
28. marca si na Slovensku pripomíname narodenie pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského sviatkom - Dňom učiteľov. Poslanie učiteľa v sebe zahŕňa zanietenosť a ochotu odovzdávať poznanie o tomto svete, nie len pre samotné poznanie, ale hlavne pre možnosť urobiť ho lepším a krajším.
Aj v tomto školskom roku sa naši prváci tešili na chvíľu, kedy sa stanú čitateľmi školskej knižnice.
nedeľa, 20 marec 2022 17:13

Vtáčie záhrady v zime

Napísala
Vo štvrtok 3. marca 2022 sa žiaci 3.A a 3.C  v rámci - Týždňa slovenských knižníc v spolupráci s CHKO Východné Karpaty Medzilaborce zúčastnili prednášky pod názvom - Vtáčie záhrady v zime.
V tomto mesiaci sa v triedach 4.C a 2.C uskutočnila beseda o včelách, nakoľko štvrtáci sa na hodinách prírodovedy oboznamujú s tematickým celkom: "Pátrame po stopách prírodných spoločenstiev" a druháci "Spoločenstvo včiel."
Strana 3 z 5