Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 09 apríl 2022 13:44

2. apríl - Svetový deň povedomia o autizme

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Autizmus je ochorenie, ktorému OSN venovala svetový deň - 2. apríl. Symbolom je modrá farba.

Ľudia s týmto ochorením sa uzatvárajú vo vlastnom svete, čo im sťažuje komunikáciu, deťom schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné v nemy. Deti s autizmom majú problém nadväzovať vzťahy, socializovať sa a komunikovať o témach, ktoré sú pre iných zaujímavé, no pre nich nepochopené. Potrebujú špeciálne vzdelanie a starostlivú celoživotnú výchovu. Tento deň je určený na pomoc osobám s autizmom, na zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, rozširovať informácie týkajúce sa dôležitosti včasnej diagnózy. Ako prejav úcty k ľuďom s touto vývinovou poruchou si štvrtáci 4.A triedy obliekli modré oblečenie a vyjadrili tak podporu autistom a ich blízkym . Táto farba je symbolom komunikácie a budovy a stavby sa v tento deň po celom svete rozžiaria na modro. Táto téma štvrtákov zaujala a v triede sa na rannej komunite rozprúdila živá debata . Pretože v triede sú žiačky, ktorých mamky pracujú s autistami, dozvedeli  sa aj ostatní rôzne zaujímavosti o tejto práci. Spoločnou tvorivou úlohou bolo vymyslieť AKRONYM - slovo, zložené zo začiatočných písmen viacerých slov . Zo začiatočných písmen týchto slov , ktoré sú usporiadané pod seba, vzniklo slovo AUTIZMUS. ( akceptácia, uprimnosť, tolerancia, iniciatíva, zdvorilosť,možnosti,ucta,spolupráca). Výtvarne sa všetci pohrali s rôznymi odtieňmi modrej - rovnako ako je veľa rôznych ľudí medzi nami, aj toto je určitá symbolika. Záverečnou zábavnou aktivitou bolo z vlastných tiel vyskladať písmená slova AUTIZMUS. Veď posúďte sami ako sa to štvrtákom podarilo!

Prečítané 475 krát