Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 28 marec 2024 10:43

Hviezdoslavov Kubín

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy patrí už k tradícií viažúciach sa k mesiacu marec.

Okrúhle jubileum - 70 .ročník tejto súťaže sme si pripomenuli 5. marca 2024 školským kolom . Do súťaže sa zapojilo 34 žiakov I. a II.stupňa v kategórii poézia a próza. Umelecké výkony hodnotila porota , ktorá mala zložitú úlohu hodnotiť prednesy recitátorov. Na okresnom kole , ktoré sa uskutočnilo dňa 21.marca v priestoroch Vihorlatského múzea boli úspešní títo recitátori : Ján Sebastian Makara (3. miesto - I. kategória), Eva Vojtková (3. miesto - I. kategória), Tatiana Šandrejová (3. miesto - II. kategória), Mária Alexandra Kryźanowska(2. miesto - II.kategória) a Karin Stanovčáková ( čestné uznanie ). Srdečne blahoželáme všetkým recitátorom a dúfame, že vo svojej záľube budú pokračovať aj v budúcnosti. 

 

 

 

Prečítané 147 krát